Звіт запорізької митниці міндоходів (дфс) про виконання річного плану роботи на 2014 рікСкачати 170.54 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір170.54 Kb.
ЗВІТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МИТНИЦІ МІНДОХОДІВ (ДФС) ПРО ВИКОНАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ НА 2014 РІК

В Запорізькій області зосереджені практично всі основні галузі промисловості. Основу промисловості регіону складають металургійний і енергетичний комплекси. Митниця є експортоорієнтованою.

Штатна чисельність митниці складає – 248 осіб.

Пунктів пропуску – 2, міжнародних – 2:

Повітряного сполучення: Запоріжжя – аеропорт (28 км до митниці)

Морського сполучення: Бердянський морський торговельний порт (240 км)

Довжина зовнішнього кордону: морського – 320 км

1 контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мелітополь»

Місць митного оформлення - 8

Організаційні показники: здійснюють діяльність: 7 — митних складів; 30 — складів тимчасового зберігання; 1 — магазин безмитної торгівлі.

Організаційні показники діяльності: пропущено літаків – 997 одиниць (зміни на 10%); морських суден – 619 одиниць (зміни на -4%); громадян – 81 тис. 746 особи (зміни на -4%).

Показники правоохоронної діяльності: заведено справ про порушення МП – 312.
Запорізькою митницею упродовж січня-грудня 2014 року до Державного бюджету України перераховано 3 млрд. 550 млн. 073,4 тис. грн., що на 18,9% більше, ніж за січень-грудень 2013 року.

Постійно здійснювалась робота щодо забезпечення повноти нарахування податків, зборів та митних платежів:- стосовно контролю митних податкових пільг: упродовж січня-грудня 2014 року згідно законодавчих та інших нормативно-правових актів України відносно 2013 року загальна сума умовно нарахованих платежів збільшилась на 17,8%.

Основну частку умовних нарахувань становлять пільги, надані при митному оформленні товарів, що ввозяться в рамках програми розвитку літакобудування. У 2014 році ця сума становить 79% від загальної суми умовних платежів, що на 26,9% більш аналогічного періоду 2013 року;

- стосовно контролю за правильністю визначення митної вартості товарів упродовж 2014 року - у 1053 випадках митну вартість скориговано, що на 53% менше ніж у 2013 році (2222). На зменшення даного показника вплинули зміна номенклатури товарів, та певна кількість випадків, коли митна вартість товарів визначається підприємствами самостійно по методам 2-6, за результатом проведених консультацій та з врахуванням раніше наданих митницею рішень, попередніх митних оформлень товарів;

- стосовно контролю за класифікацією товарів упродовж січня-грудня 2014 року за рахунок класифікаційної роботи додатково донараховано на 9,1% більше, ніж у 2013 році.

Прийнято 158 класифікаційних рішень, класифіковано 262 товари, до збільшення митних платежів призвела зміна кодів 138 товарів. Видано 29 попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів в УКТЗЕД та 6 попередніх рішень про класифікацію та кодування комплектних об`єктів.За 2014 рік направлено 177 запитів (286 робочих проб) до відділень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міндоходів, що менше на 35,4 % 2013 року (274 запити).

- стосовно контролю за визначенням країни походження товарів упродовж січня-грудня 2014 року за рахунок контролю за правильністю визначення країни походження товарів додатково перераховано на 43% більше, ніж у 2013 році.

За 2014 рік перевірено 2312 преференційних сертифікатів про походження товару форми СТ-1, що на 1090 сертифікати менше, ніж за 2013 рік (3402 сертифікатів у 2013 році). З них: визнано недійсними 75 сертифікатів, за 2013 рік - 98.

Упродовж 2014 року митницею здійснена верифікація 44 сертифікатів про походження товару, виданих Запорізькою торгово-промисловою палатою. З них: форми СТ-1 – 25 сертифікатів, форми А – 18 сертифікатів, форми EUR.1 – 1 сертифікат.

За результатами верифікації митницею підтверджена достовірність виданих сертифікатів.

У 2014 році до уповноважених органів країн СНД направлено запити про проведення перевірки 32 сертифікатів.

За результатами перевірки документів, що отримані митницею в 2014 році, відмовлено у поновлені режиму вільної торгівлі в 2-х випадках.

У 2014 році митницею видано 69 преференційних сертифікатів про походження товарів форми EUR.1. З них: до країн ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія) – 56, до Чорногорії – 13.
На постійній основі протягом 2014 року здійснювався аналіз, накопичення інформації в частині виявлення ризиків класифікації товарів згідно УКТЗЕД з метою наповнення модуля автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006" "Регіональні профілі ризику".

За результатами накопичення інформації в грудні місяці переглянуто та оновлено наказ щодо регіональних профілів ризику. Запроваджено наказ Запорізької митниці ДФС від 30.12.2014 № 52 "Про затвердження Регіональних профілів ризику Запорізької митниці ДФС".


Запорізькою митницею протягом року здійснювався:

а) постійний моніторинг дотримання часових нормативів митного оформлення за митними деклараціями;

б) аналіз ефективності митних оглядів в митниці (з початку 2014 року здійснено 1883 митні огляди, визначених АСАУР);

в) постійний моніторинг митного оформлення в електронному вигляді (у 2014 році відсоток склав 99%).


За результатами моніторингів готувались аналітичні звіти для керівництва митниці, організовано та проведено «круглі столи» з керівниками структурних підрозділів митниці, на яких опрацьовано питання, що виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення, надано відповідні роз’яснення та пропозиції.

На постійній основі здійснювався моніторинг митних оформлень, спрямований на недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів та направлення відповідних службових записок до митних постів. За результатами – протягом 2014 року здійснено 12 призупинень митного оформлення (на 9 випадків більш показника 2013 року) товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності. В усіх випадках отримано листи-дозволи від правовласників щодо завершення митного оформлення.

Вжиті заходи, спрямовані на налагодження взаємодії з представниками правовласників, а саме: направлено інформаційні листи з питань взаємодії з митницею та захисту прав на знак для товарів і послуг, з питань надання вичерпного переліку прикладів маркування корисної моделі, внесеної до митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності.

Протягом року в митниці організовано та проведено огляд 32 складів тимчасового зберігання (далі – СТЗ) відповідно до Плану огляду складських об'єктів СТЗ, у тому числі перевірки функціонування систем відео спостереження, обліку товарів на СТЗ, у 2014 році, затвердженого наказом Запорізької митниці Міндоходів № 334 від 30.12.2013 (зі змінами та доповненнями). За результатами огляду трьох СТЗ виявлені недоліки і відповідними наказами митниці зупинено дію дозволів на відкриття та експлуатацію СТЗ строком на 30 днів та вжито інші заходи згідно з вимогами чинного законодавства.

Забезпечено контроль за діяльністю магазину безмитної торгівлі, проведено перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів Запорізькою філією ПП ДАНП «Авіакомпанія АНП» відомостям, заявленим у митній декларації. У зв’язку із поданням заяви на переоформлення дозволу за результатами огляду складено Акт. Відповідний Висновок про можливість переоформлення дозволу та копії документів направлено на погодження до ДФС.

З початку року за результатами роботи у сфері надання адміністративних послуг Запорізькою митницею Міндоходів (ДФС) отримано 5742 звернення, за якими надано 396 адміністративних послуг, з них:

-3 надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання;

- 2 анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за заявою підприємства;

- 386 видач свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами;

- 1 переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання;

- 2 надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу;

- 1 переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу;

- 1 анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу за заявою підприємства.

На протязі 2014 року проведені перевірки функціонування місць доставки автотранспорту «Митний пост «Запоріжсталь»» і «ВАТ «Мотор Січ»», «Термінал Набережний», «ТОВ «Кліон»», «Митний пост «Мелітополь»», «Мелітопольський моторний завод», «Запорізький ЗРК», «Ассоль», «Запорізька АЕС», «ПНВП «Фірма «Віко»», «ЗМК ДП «Бердянський морський торговельний порт»». За результатами перевірок керівництву митниці надані доповідні записки із зазначенням виявлених зауважень та пропозиціями щодо їх усунення. В цілому місця доставки автотранспорту відповідають вимогам законодавства України з питань митної справи.

У 2014 році в митниці митні декларації типу ІМ ЕЕ оформлені із застосуванням забезпечення сплати митних платежів. Гарантійні випадки, які пов’язані з недоставкою або втратою переміщуваних товарів в 2014 році, відсутні. Випадки недоставки або втрати товарів, які перевозились із застосуванням книжок МДП в 2014 році, відсутні.
За результатами організації роботи у напрямку боротьби з митними правопорушеннями протягом 2014 року:

1) в ході проведення митного контролю речей громадян, які переміщались через митний кордон Україну авіаційним транспортом (пункт пропуску «Запоріжжя-аеропорт»), медичних запасів суден закордонного плавання, які прибували в порт м. Бердянськ (пункт пропуску «Бердянський морський торговельний порт») виявлено:  • 24 факти переміщення з порушенням законодавства медпрепаратів, заведено 24 справи про порушення митних правил за ст. 472 МК України;

  • 1 факт переміщення з порушенням законодавства вогнепальної зброї, заведено 1 справу про порушення митних правил за ст. 483 МК України;

  • 1 факт незаявлення за встановленою формою відомостей про товари військового призначення та подвійного використання, заведено 1 справу про порушення митних правил за ст. 471 МК України;

  • 1 факт незаявлення за встановленою формою відомостей про монету Російської Імперії (1900 р.в.), заведено 1 справу про порушення митних правил за ст. 471 МК України;

  • один факт недекларування спецзасобів активної оборони, заведено 1 справу про порушення митних правил за ст. 472 МК України;

  • три факти недекларування піротехнічних засобів, заведено 3 справи про порушення митних правил за ст. 472 МК України.

  • 2) в ході відпрацювання спільних матеріалів з ДАІ ГУМВС України в Запорізькій області заведено 49 справ про порушення митних правил, за результатами розгляду митницею справ про порушення митних правил на правопорушників накладені штрафи.

3) в ході відпрацювання матеріалів, отриманих від органів податкової міліції ГУ Міндоходів (ДФС) у Запорізькій області виявлено 4 факти зберігання тютюнових виробів, які ввезені на митну територію України поза митними контролем або з приховуванням від митного контролю. Заведено 4 справи про порушення митних правил за ст. 484 МК України. За рішеннями суду предмети правопорушення конфісковано в дохід держави.

4) в ході здійснення митного контролю товарів, що заявлялись суб’єктами ЗЕД до митного оформлення в режимі імпорту заведено 8 справ про порушення митних правил за ст. 472 МК України та 1 справу за ст. 483 МК України. Митницею вилучені безпосередні предмети правопорушень.

Станом на 01.01.2015 за рішеннями суду предмети правопорушення конфісковано в дохід держави та накладені штрафи.

5) в ході здійснення митного контролю товарів, що заявлялись суб’єктами ЗЕД до митного оформлення в режимі експорту заведено 3 справи про порушення митних правил за ст. 472 МК України та 1 справу за ст. 485 МК України. Митницею вилучені безпосередні предмети правопорушень.

Станом на 01.01.2015 за рішеннями суду предмети правопорушення конфісковано в дохід держави та накладені штрафи.

6) з метою виявлення та припинення фактів порушень митного законодавства України, які можна підтвердити або спростувати лише шляхом отримання інформації від митних служб іноземних держав направлено 57 запитів до митних адміністрацій іноземних держав. В 2014 році від митних органів іноземних держав отримано 55 відповідей, за результатом відпрацювання яких заведено 33 справи про порушення митних правил.

Станом на 01.01.2015 за рішеннями суду предмети правопорушення конфісковано в дохід держави та накладені штрафи.
За результатами координації роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів у відповідності до моніторингу термінів виконання документів та реагування на запити і звернення протягом 2014 року митницею було опрацьовано 7 017 контрольних документів, що складає 40,2 % від загальної кількості зареєстрованих документів (17 459).

Протягом 2014 року здійснювався щоденний моніторинг стану контролю за виконанням документів та щоденне нагадування щодо закінчення терміну виконання завдань, постійно здійснювався порівняльний аналіз стану виконавської дисципліни в Запорізькій митниці Міндоходів (ДФС), в частині збільшення (зменшення) кількості вхідних та контрольованих документів митниці від Міндоходів (ДФС), митних органів, суб’єктів підприємницької діяльності, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування та інше. Результати аналізу про стан виконання митницею контрольованих документів надавались керівництву митниці доповідними записками.


На постійній основі забезпечено активну взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими територіальними органами Міндоходів (ДФС), а також митними, правоохоронними та іншими органами іноземних держав, участь у міжнародному співробітництві:

- взаємодія із Запорізькою обласною державною адміністрацією здійснювалась шляхом надання інформації про наявність вакантних посад керівництва територіальних органів, щодо основних показників роботи пунктів пропуску через державний кордон України - „Запоріжжя-аеропорт” та „Бердянський морський торговельний порт” Запорізької митниці Міндоходів, інформаційно-аналітичні матеріали про виконання Запорізькою митницею Міндоходів дохідної частини державного та місцевих бюджетів, пропозиції для формування плану роботи обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва та інше;

- взаємодія з Громадською радою при ГУ Міндоходів (ДФС) у Запорізькій області, Координаційною радою з питань розвитку підприємництва при Запорізькій ОДА, Запорізькою обласною радою, Запорізькою торгово-промисловою палатою, Радою вітчизняних та іноземних інвесторів у Запорізькій області, волонтерськими організаціями, суміжними контролюючими органами, зокрема – Прикордонною службою шляхом прийняття участі у робочих зустрічах, круглих столах, засіданнях та нарадах;

- окремим напрямком роботи у цьому році стало спільне з керівництвом Запорізької дирекції залізничних перевезень та суміжними службами вирішення питань організації технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів на в’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї, а також облаштування контрольного пункту в'їзду-виїзду на залізничній станції «Мелітополь»;

- взаємодія із Спеціалізованою ДПІ по роботі з обслуговування великих платників податків у м. Запоріжжя ГУ Міндоходів (ДФС) у формі щомісячного контролю за цільовим використанням товарів, ввезених на митну територію України із звільненням від оподаткування шляхом перевірки наданих звітів про цільове використання товарів з проведеними митними оформленнями.
Протягом 2014 року до Запорізької митниці надійшло 19 запитів на публічну інформацію.

Проведений аналіз статусу запитувачів свідчить, що із загальної кількості запитів, які надійшли до Запорізької митниці ДФС в 4 випадках – це були фізичні особи, 15 випадках – юридичні особи. 4 запита надійшло на поштову адресу, 5 запитів - електронною поштою, 9 запитів – нарочно.

За наслідками їх розгляду:


  • у відповідь на 14 запитів – надано інформацію,

  • на 5 запитів на інформацію було надано роз’яснення, що інформація яка запитувалась, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

Самостійно протягом 2014 року Запорізькою митницею організовувались робота з суб’єктами ЗЕД та громадянами, забезпечення їх прав та законних інтересів шляхом проведення численних робочих зустрічей, круглих столів та семінарів з представниками бюджетоформуючих підприємств, інших платників, митними брокерами та перевізниками з обговорення та вирішення широкого кола робочих питань для забезпечення тісної співпраці.

Питання активізації співпраці Запорізької митниці Міндоходів з громадськістю, зокрема з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, з питань реалізації державної митної політики знаходиться на постійному контролі.

Протягом 2014 року для забезпечення інформування громадськості про новації в законодавстві з питань митної справи та особливості їх застосування, в митниці підготовлено 4 інформаційні матеріали на теми: «Набули нові правила оподаткування міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправлень», «Як Запорізька митниця ДФС сприяє захисту прав інтелектуальної власності», «Порядок переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів через митний кордон України», «Щодо здійснення контролю за культурними цінностями», які розміщено на суб-сайті та друкованому виданні «Податки і бізнес. Запоріжжя» ГУ ДФС у Запорізькій області. Показ відповідних відео репортажів за вищевказаними тематиками пройшов на таких телеканалах як: «МТМ», «ТВ-5», «Алекс», «ТВ-Голд».

У 2014 році до Запорізької митниці надійшло 25 письмових звернень від громадян (22 заяви, 3 скарги), з них задоволено 21, відмовлено у задоволенні 4 (за аналогічний період 2013 року – надійшло 26 письмових звернень (23 заяви, 3 скарги), з них задоволено 19)).

Всі звернення розглянуті у встановлені законодавством терміни.

У 2014 році в порівнянні з 2013 роком відбулось зменшення загальної кількості письмових звернень громадян на 3,85% (на 1 звернення).
Керівництво митниці проводить особистий прийом громадян в спеціально обладнаній кімнаті, згідно графіку прийому громадян, затвердженого наказом Запорізької митниці Міндоходів від 20.06.2013 № 55 «Про вдосконалення роботи з інформаційного забезпечення громадян з питань митної справи» (зі змінами).

Протягом 2014 року керівництвом митниці було здійснено 9 особистих прийомів за зверненнями громадян. На кожне звернення громадяни отримали точне та повне роз’яснення митного законодавства.


Протягом 2014 року на сервіс «Пульс» надійшло 28 звернень (2013 рік – 8 звернень).

Кожне звернення опрацьовано у терміни, визначені законодавством. Відповіді надані в повному обсязі, забезпечено оперативне направлення Інформаційної картки до Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів без порушень термінів виконання.

Згідно наказу Запорізької митниці Міндоходів від 28.10.2014 № 291 «Про проведення річної інвентаризації» проведено інвентаризацію станом на 01.11.2014 та 01.01.2015. Результати інвентаризації відображені в Протоколі інвентаризаційної комісії від 15.01.2015 року.
На обслуговуванні у Запорізькій митниці знаходиться дві адміністративні будівлі, розташовані за адресами: м. Запоріжжя вул. Кремлівська, 12 та м. Бердянськ вул. Шевченка, 31 загальною площею 2780,7 кв.м.; дві земельні ділянки загальною площею 0,3 га.

В 2014 року укладено 32 договори, між Запорізькою митницею та постачальниками послуг водопостачання та водовідведення, вивозу сміття та прибирання території, з питань оренди, придбання палива, паперу, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції, придбання та виготовлення бланків, печаток і штампів та ін.

У 2014 року обсяг видатків за загальним та спеціальним фондом бюджету забезпечував належне виконання основних завдань Запорізької митниці з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Заходів щодо суворого дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та економного, раціонального і ефективного використання бюджетних коштів та в межах асигнувань, затверджених кошторисом на 2014 рік.

На склад Запорізької митниці на протязі 2014 року надійшло майна вилученого в справах про ПМП, конфіскованого за рішенням суду, а також переданого митниці на зберігання на загальну суму 142 861 882,64 грн., за 2013 рік – на 237 584 319,94 грн.

Зі складу Запорізької митниці за 2014 рік було видано майна (майно, прийняте на зберігання та повернуте власнику, затримане на підставі протоколів про ПМП та повернуте власнику за рішенням суду, конфісковане за рішенням суду, та передане органам державної виконавчої служби, передано на реалізацію майно) на загальну суму 24 969 044,06 грн., в 2013 році цей показник дорівнював 218 268 894,01 грн.
Протягом року в Запорізькій митниці проводилась робота щодо добору, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників:

- в повному обсязі здійснено декларування державними службовцями Запорізької митниці Міндоходів відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Декларації долучені до особових справ працівників;

- відповідно до наказів митниці організовано професійне навчання без відриву від роботи, заняття проводились щосереди протягом двох учбових годин. Підсумкові заняття проводились наприкінці кожного півріччя. За результатами підсумкових занять:

у першому півріччі - «відмінно» - 45,5%, «добре» - 42,5%, «задовільно» - 11,4%, «незадовільно» - 0,6%;

у другому півріччі: «відмінно» - 48,4%, «добре» - 44,2%, «задовільно» - 7,4%;

- підвищення кваліфікації у навчальних закладах Міндоходів пройшли 59 працівників;

- пройшли стажування 38 працівників: з них, 20 працівників - з метою призначення на вищі посади, 17 - за результатами стажування призначені на відповідні посади; 1 - з метою підвищення рівня професійної компетентності. Додатково, на базі митниці пройшов стажування 1 слухач денної форми навчання Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

- організовано проходження практики студентами навчальних закладів, які здійснюють підготовку спеціалістів для органів доходів і зборів.

У 2014 році пройшли практику:

86 студентів Академії митної служби України;1 студент Національного університету „Одеська юридична академія”.


Начальник Запорізької митниці ДФС О.О. Мужев


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка