Звіт роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів за I семестр 2014 2015 навчального року Голова шкільного методичного об’єднання вчитель початкових класівСкачати 124.14 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір124.14 Kb.


Звіт

роботи шкільного

методичного об’єднання

вчителів початкових класів

за I семестр 2014 - 2015 навчального року

Голова шкільного методичного об’єднаннявчитель початкових класів

Миронівської ЗОШ I – II ст.

Рак Любов Борисівна

2014 рік
ЗМІСТ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ
I. Вступ.

В 2014 -2015 н.р. методична робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань навчання і виховання учнів. З урахуванням рівня організаціі навчально – виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів, учителі, члени ШМО працювали над науково - методичною проблемою: ,,Орієнтація на особистість учня , на пошук і впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання відповідно до сучасних потреб особистості і суспільства’’ та проблемою школи :

,, Формування творчої особистості вчителя і учня на основі реалізації діяльнісного підходу та впровадження нових освітніх технологій в навчанні та вихованні’’.

Детально працювали над проблемою Кіровоградського інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.О. Сухомлинського ,,Інноваційні підходи до формування предметних компетентностей молодших школярів’’.Завдання роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів:


 • Вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної

науки, прогресивного педагогічного досвіду.

 • Вивчення та аналіз нових навчальних програм, планів, підручників,

інструкцій.

 • Оволодіти навичками самоаналізу, інноваційними технологіями найдосконалішими формами та прийомами навчання учнів початкових

класів.

 • Виготовлення роздаткового дидактичного матеріалу, зміцнення навчально-

методичної бази початкових класів.

 • Залучення вчителів до участі семінарах - практикумах, аукціонах педагогічних ідей.

 • Розвиток оптимальної швидкості читання школярів початкових класів.

 • Забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, самоаналізу і взаємоаналізу, до грамотного і каліграфічного письма, культури мовлення учнів початкових класів.

 • Розвиток та формування культури поведінки, особистості школяра, виховання свідомого ставлення до свого фізичного розвитку.

 • Створювати умови для реалізації навчальної мети, підвищувати педагогічну майстерність вчителів в інноваційній діяльності.

 • Продовжувати розміщення матеріалів на шкільному сайті.

Над цією проблемою працювали 4 вчителя, члени шкільного методичного об’єднання :


II. Проблемні питання, над якими працюють учителі.

 1. Коряченко Лідія Володимирівна: ,,Інтерактивні методи навчання та розвиток критичного мислення учнів’’.

 2. Гекало Любов Володимирівна : ,, Інтерактивні форми роботи на уроках читання’’.

 3. Рак Любов Борисівна: ,,Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках математики і читання’’.

 4. Хрієнко Юлія Вікторівна: ,, Розвиток творчої особистості школяра’’.

 1. Якісний склад методоб’єднання

 1. Гекало Любов Володимирівна - класний керівник 2 класу.

 2. Рак Любов Борисівна – класний керівник 3 класу.

 3. Хрієнко Юлія Вікторівна – класний керівник 4 класу.

 4. Коряченко Лідія Володимирівна - класний керівник 1 класу.IY. Освіта, категорії, звання вчителів початкових класів

1.Гекало Любов Володимирівна – вища освіта, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, педагогічний стаж 30 років.

2.Рак Любов Борисівна – вища освіта, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, педагогічний стаж 30 років

3.Хрієнко Юлія Вікторівна – середня – спеціальна для початкових класів, категорія - спеціаліст, вища освіта з української мови і літератури, педагогічний стаж роботи 5 років.

4.Коряченко Лідія Володимирівна - вища освіта, вища кваліфікаційна категорія, звання ,,старший вчитель’’ , педагогічний стаж роботи 29 років.
Y. Інноваційні форми роботи методоб’єднання вчителів початкових класів


За I півріччя було проведено два засідання МО та проводилась робота між засіданнями по опрацюванню наукової та науково – методичної літератури з зазначеної проблеми, матеріалами фахових журналів: ,,Початкова школа’’, газет : ,, Народне слово’’ , ,,Освітянське слово’’, ,, Освіта’’, інформаційних збірників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та постанов Кабінету Міністрів України. Головне питання, яке розглядається в цьому півріччі спрямоване на впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти для учнів 1-3 класів.Обговорили такі статті :

 • «Орієнтир – кожна особистість» (автора Максима Короденка, газета «Освіта України» від 20 жовтня 2014 р. №39 (1407) ст..14;

 • «Майбутнє-за профільною старшою школою» (автор Олександра Ляшенка, газета «Освіта України» від 27 жовтня 2014 р. №40 (1408), ст.5;

 • «Яким є шлях дітей до інклюзивних класів ?Особливості потреби спонукають до співпраці» (автор Наталія Кулик, газета «Освіта України» від 27 жовтня 2014 р. №40 (1408), ст.11;

 • «Прищепи «читацьку лихоманку» (автор Дарина Матат, газета «Освіта України» від 27 жовтня 2014 р. №40 (1408), ст.12-13;

 • «Ми любимо свою вчительку за те, що вона завжди з нами» (ст..1, газета «Освітянське слово» 2014 рік №10);

 • «Відстоюватимемо права освітян» (Наталія Дзюба, голова Кіровоградського міському профспілки працівників освіти, ст. 2, газета «Освітянське слово» 2014 рік №10);


Y. Шляхи реалізації поставлених завдань

1. Вивчали методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу в початковій школі. 2. Вивчали основні нормативні документи, що регламентують функціонував- ння початкової школи.

3. Ознайомлювалися з кращим педагогічним досвідом роботи творчих вчителів проводили взаємовідвідування уроків ;вивчали досвіди роботи вчителів, висвітлених на сторінках журналів та газет , зокрема «Початкова школа », «Початкова освіта », « Освітянське слово» та інші.

4.Протягом року поповнювали класи роздатковим і дидактичним матеріалом.

5.Брали участь у районних МО.

6.Взяли участь у підготовці матеріалів на районну виставку педагогічної майстерності.
I засідання (методичного рівня)

Дата : 29. 08. 2014 рік

Тема: Організаційне забезпечення навчально – виховного процесу на навчальний рік.

Форма проведення : засідання – практикум.Мета:ознайомитися науково- методичним рівнем викладання навчальних предметів в початкових класах; дослідити якісний склад підручників, узагальнити рівень засвоєння пояснювальних записок до програм; поділитися досвідом роботи до проведення Першого уроку в школі.
На засіданні ШМО розглядалися нормативно – правові документи щодо організації навчально – виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань.

 • Обговорили і затвердили план роботи МО на 2014-2015 н. р. Запланували задачі методичного об’єднання на новий навчальний рік. (Рак Л.Б.)

 • Опрацювали інструктивно – методичні матеріали щодо організації роботи в початкових класах. (Коряченко Л.В.)

 • Опрацювали лист МОНУ від 11.06.2014 р. № 1/9- 303 ,,Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 н. рік. Структура навчального року’’ (Хрієнко Ю.В.)

 • Опрацювали лист МОНУ від 01.07.2014 р. №1/9-343 ,,Про навчальні предмети та організацію навчання’’. (Гекало Л.В.)

 • Опрацювали лист МОНУ від 13.08.2014 н.р. № 1/9 – 412 ,,Про проведення уроків Мужності’’. (Рак Л.Б.)

 • Опрацювали наказ Міністерства освіти від 21.08.2013 року про ,,Затвердження орієнтованих вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти’’ та рекомендації щодо оформлення письмових робіт. (Хрієнко Ю.В.)

 • Обговорили доповідь на тему : Сучасний урок. Інноваційні технології навчання. Огляд методичної літератури. ( Рак Л.Б.)

 • Ознайомилися з проблемою ,,Формування ключових компетентностей на уроках математики в 1 класі’’ (Коряченко Л.В.)

 • Використання ІКТ на уроках. (Хрієнко Ю.В.)

Окрім цього було дано завдання членам МО:

1.Складання плану самоосвіти на новий навчальний рік.

2. Скласти графік взаємовідвідування навчальних предметів та виховних заходів.
 • Виготовляли буклети із описом досвіду роботи про впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практичну діяльність(вересень місяць).

 • Обговорили статтю Віри Науменко, кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка про ,,Методичні рекомендації до навчально - методичного комплекту з літературного читання для 3 – го класу: зміст, структура, методичні настанови’’.

 • Підготували виступ з проблеми ,,Аналіз нових навчальних програм, навчально - методичний супровід та нові підходи у викладанні предметів в 3 класі’’. (Рак Л.Б.)

 • Продовжувати роботу над формуванням в учнів єдиних орфографічних навичок і вмінь щодо ведення учнівських зошитів.

 • Взяли участь в районних семінарах з питання сучасного викладання освітніх галузей початкової школи.


Творчі досягнення учнів

 • Учні 3 – 4 класів, під керівництвом вчителів, брали участь в Всеукраїнському шкільному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика . Кращі роботи були: Орлова М. ( 4 клас), Горбенко Н.. ( 4 клас), Ярош А. (3 клас). Переможці взяли участь у районному турі 14 жовтня 2014. Результати ще невідомі.

 • Учні 1-4 класів ще зареєструвалися в Всеукраїнській українознавчій грі ,,Соняшник’’, який буде проведений у березні місяці.

Учні початкових класів систематично беруть участь в шкільних конкурсах, де займають призові місця і нагороджуються грамотами та солодкими подарунками.

 • Брали участь в конкурсі малюнків про дорожній рух ,, Руху правила єдині – поважати їх повинні’’, ,,Вогонь – друг чи ворог?’’, ,,Я і мої права’’. Взяли участь в конкурсі малюнків на тему ,,Ні – насильству в сім’ї’’.

Проводились вікторини, конкурси, змагання по класах з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правової освіти, екологічної культури та фізичного виховання. Брали участь у святах: ,, Запашна паляниця’’, ,,Найчарівніша квітка’’, ,,Козацькому роду –нема переводу’’, ,,Осінь золота прийшла до нашого краю’’, ,, Вогнище – це романтично, проте дуже небезпечно!’’, ,, Мир і дружба не дива, або знай свої права’’, ,,Символи моєї Батьківщини’’, ,,У ніч під Новий рік’’, свято Миколая та інші.

 • Ярош Артем учень 3 класу, вікова категорія 9 років, прийняв участь в районному конкурсі ,, Тато і мати в моєму житті’’. Результати ще не відомі.

Творчі досягнення учителів

  • Гекало Л.В. відвідала РМО вчителів 2 класів 17.10.2014 р. на базі Захарівської ЗШ, урок з природознавства та виховний захід на пожежну тематику.

  • Рак Л.Б. відвідала урок районний семінар вчителів 3 класів на базі Павлівської ЗШ I- III ст..24 жовтня 2014 р. Був проведений урок з математики та його обговорення.

  • Коряченко Л.В. отримала II місце в Кіровоградському конкурсі ,,Українська паляниця’’.

  • Рак Л.Б. взяла участь вебінарі ВГ «Основа» (м. Харків) від 30 жовтня 2014 року в обговоренні проблеми :

,,Метод проектів з використанням елементів медіаосвіти на уроках літератури’’. Отримала сертифікат від видавничої групи «Основа».
II. засідання( практичного рівня)

Дата : 14.11. 2014 р.

Тема засідання: Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, нових програм у 3 класі’’

Форма проведення : засідання – практикум.

Мета: вивчати основні положення Державного стандарту початкової загальної освіти, нових програм у 3 класі; аналізувати зміст підручників.
Обговорили:

 • Лист МОНУ від 11. 09. 2014 р. №1041 ,,Деякі питання перегляду нормативно – правових актів у 2014 році’’,здійснено перегляд ,,Положення про Державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти’’ від 18.02. 2008 р. №94. (Рак Л.Б.)

 • Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 роки, підготовлений експертною групою МОНУ, створеною у липні 2014 р. (Коряченко Л.В.)

 • Проект наказу МОНУ ,,Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів’’, розроблений від 01.12.2014 р.

(Гекало Л.В.)
Обговорили проблеми:

1. Про ,, ,,Метод проектів і кооперативне навчання’’ та ,,Проектна діяльність - основа розвитку творчих здібностей’’(доповідач: Хрієнко Ю.В.).

2. Про ,,Підготовку до проведення контрольних робіт з української мови та математики за I семестр; перевірка техніки читання учнів 2 – 4 класів’’. (доповідач: Рак Л.Б.) .

3.Про ,, Перегляд папок – презентацій роботи учнів в мікрогрупах’’

(доповідач : Хрієнко Ю.В.)

4.Обговорення відкритих уроків (Присутні вчителі).

5.Формування ключових компетентності молодших школярів на уроках літературного читання в початкових класах (на матеріалах творчості Тараса Шев-

ченка), (відповідальний : Рак Л.Б.)

6. Виховання доброти у дітей молодшого шкільного віку за ідеями Василя Олек- сандровича Сухомлинського (відповідальний : Гекало Л.В.)


Відкриті уроки та виховні заходи


 • 5 вересня 2014 року виховна година в 3 класі на тему : ,,Вулиця не любить несподіванок. Безпека руху пішоходів’’, вчитель Рак Л.Б., відвідала захід Коряченко Л.В.

 • 22 вересня 2014 року урок в 4 класі з читання на тему : ,,Біблійна легенда ,,Вавілонська вежа’’, вчитель Хрієнко Ю.В., відвідала урок Рак Л.Б.

 • 8 жовтня 2014 р. урок з української мови в 3 класі на тему : ,,Слово. Значення слова. Слова, що мають кілька значень’’, вчитель Рак Л.Б. , відвідала урок Гекало Л.В.

 • 6 листопада 2014 р. виховна година в 3 класі на тему : ,, Вогонь наш друг, вогонь – наш ворог?’’, вчитель Рак Л.Б. , відвідала урок Гекало Л.В.

 • 13 листопада 2014 р. урок з української мови в 3 класі на тему : ,, Складання порад на тему ,, Бережіть книжки’’ за опорними словами та малюнками’’, вчитель Гекало Л.В., відвідала урок Рак Л.Б.

 • 1 грудня 2014 р. урок з української мови в 3 класі на тему : ,,Префікс. Словотворча роль префіксів’’, , вчитель Рак Л.Б. , відвідала урок Хрієнко Ю.В.

 • 19 грудня 2014 року колективний виховний захід в 1-4 класах ,,Миколай, Миколай, подарунки роздавай!’’, відповідальні вчителі та класні керівники 1- 4 класів.

 • 3 жовтня 2014 р. урок – проект в 1 класі з предмета ,,Я і Україна’’ на тему: ,,Шануймо , хліб!’’, вчитель Коряченко Л.В., відвідала Рак Л.Б.

19 грудня 2014 р. урок – проект в 3 класі з природознавства на тему :

,, Подаруймо ялинці нове життя. Як захистити це деревце перед новорічними святами’’, вчитель Рак Л.Б., відвідала Хрієнко Ю.В.


Виписали колективно журнал ,,Початкова школа’’ на 2015 рік. Відмічено, що вчителі живуть інтересами школи та свого класу, перебувають у безперервному пошуку ефективних методів роботи, мають свою систему виховної роботи, що несуть дітям новизну знань.
Y. Недоліки
Але поряд з позитивним у роботі методичного об’єднання вчителів початкових класів є ще деякі напрямки роботи, які потребують уваги.

 • Слід зазначити, що потребує вдосконалення робота по розвитку мовленнєвих, творчих здібностей школярів.

 • Більше слід працювати над формуванням комунікативної, соціальної компетентностей молодших школярів.

 • Особливої уваги потребує робота з обдарованими дітьми, з дітьми, які мають прогалини у знаннях.


Методичному об’єднанню в наступному II семестрі:

 • ретельно опрацювати вимоги та завдання нового Державного стандарту, програми для середньої загальноосвітньої школи 1 – 4 класи, врахувати висновки та пропозиції колег щодо впровадження нового Державного стандарту;

 • планувати та здійснювати роботу з ліквідації недоліків, виявлених моніторингом:

 • використовувати системний підхід у роботі зі здібними та обдарованими дітьми;

 • працювати над рівнем обізнаності та готовності вчителів до впровадження інтерактивних технологій в навчання школярів відповідно сучасним освітнім вимогам;

 • проводити тижні педагогічної майстерності;

 • продовжувати поповнювати творчими доробками шкільний методичний кабінет;

 • продовжити взаємовідвідування уроків з метою збору зернинок досвіду кожного члена методичного об’єднання;

 • вести моніторинг росту професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів.

Виконуючи закон України «про загальну середню освіту», запроваджуючи в життя завдання, передбачені проектом розвитку школи, вимоги та завдання нового Державного стандарту початкової загальної освіти, методична робота планувалася на основі педагогічної діагностики колективу з метою підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника початкової школи, розвитку їх творчого потенціалу, досягнення позитивних наслідків в навчально-виховному процесі.Аналіз проведеної роботи свідчить, що науково-методична робота здійснювалася цілеспрямовано і була направлена оновлення змісту запровадження в практику нових освітніх технологій.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка