Звіт про роботу за 2011 2012 н рСторінка1/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.93 Mb.
#1277
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6
Методичний кабінет

відділу освіти Магдалинівської райдержадміністрації

Затверджено

на засіданні ради методичного кабінету

протокол № ___ від _____2012 року
План роботи

методиста РМК

Кузнєцової Т.А.
на 2012– 2013 навчальний рік

смт. Магдалинівка

2012
Звіт

про роботу за 2011 – 2012 н.р.
З метою реалізації основних положень Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі розвитку освіти , законів України про освіту, про Позашкільну освіту , Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, обласних та районних комплексних програм з питань виховної роботи в 2011 – 2012 н.р. була організована цілеспрямована методична робота з керівними та педагогічними кадрами загальноосвітніх та позашкільних закладів району по реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення, підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних кадрів, активізації творчого потенціалу заступників директорів шкіл з виховної роботи , класних керівників, педагогів – організаторів, керівників гуртків, вчителів – предметників.
Основні пріоритети виховної роботи в 2011 – 2012 н.р.

Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагали від педагогів науково-педагогічно обґрунтованих підходів до організації виховної роботи у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.

На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговість виховної функції надається навчальним закладам. Про це визначено у Законах України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”. Нормативно – правовою базою у формуванні виховних систем району були: Концепція національно-патріотичного виховання, програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», Указ Президента України від 1 листопада 2010 року «Про відзначення 20-ї річниці незалежності України» та багато інших.

.

Основні напрями, принципи, завдання, тематичний зміст виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів викладені у програмі „Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 №1133.Таким чином, орієнтовними напрямами роботи з громадянського виховання учнівської молоді були:

- ознайомлення педагогів з нормативними документами про освіту та виховання, зокрема з програмою "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" та впровадження у навчально-виховний процес основних завдань та положень, закладених у ці документи;

- впровадження цілеспрямованого і професійного управління виховним процесом, що передбачає вивчення вихованців, установлення психолого-педагогічного діагностування, підпорядковане меті планування і здійснення виховного впливу, об’єктивне оцінювання результатів виховної роботи;

- перехід від окремих напрямів виховання та виховних заходів до розробки, проектування і моделювання виховних систем;

- реалізація змісту виховання шляхом формування ціннісного ставлення особистості до соціального та природного довкілля та самої себе.

Для підвищення ефективності методичної роботи, успішної реалізації виховних завдань програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» спрямувались зусилля на оновлення технологічних механізмів, використання системно-функціонального підходу. Важливо організувати методичну діяльність щодо оптимального використання можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення аналітичних веб-сторінок про стан виховної роботи в навчальних закладах, організацію методичного супроводу інтегративної діяльності школи, сім´ї, громадськості, позашкільних навчальних закладів.Виховна робота у загальноосвітніх навчальних закладах району базується на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах народу України.

Кожний навчальний заклад визначав систему виховної роботи, яка спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість, що сприяло формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів.

У 2011 – 2012 н.р. особлива увага була зосереджена на правове виховання, підвищення рівня правової культури дітей, забезпечення системного вивчення та дотримання учнями прав і обов’язків, які передбачені пунктами 42, 43 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 964. Водночас активізувалась співпраця педагогічних колективів з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді активної життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді було пріоритетним у системі виховної роботи . З огляду на важливу проблему виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого покоління, ветеранів Великої Вітчизняної війни, дітей війни. Актуальним напрямком виховної роботи залишалося формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. З метою створення системи профілактичних заходів запобігання тютюнокурінню серед дітей, учнівської та студентської молоді, педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників виконувався наказ МОН від 01.02.2010 № 58 „Про затвердження заходів щодо виконання державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров»я населення на період до 2012 року”.

У центрі уваги керівників навчальних закладів, класних керівників, вихователів, практичних психологів мають були питання профілактики випадків фізичного й психологічного насильства. З метою попередження проявів жорстокості й насильства та забезпечення прав неповнолітніх у навчальних закладах Міністерством виконувався наказ від 01.02.2010 № 59 „Про вжиття заходів щодо запобігання насильству». Приділити увага питанням попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, включаючи сексуальні домагання, втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин , примушення до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення в азартні ігри тощо.

Особливу увагу у вихованні підростаючого покоління приділялась питанням профілактичної роботи у навчальних закладах з подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх. Криміногенна ситуація в дитячому та підлітковому середовищі залишається тривожною. За таких умов є нагальна потреба посилення профілактичної та правовиховної роботи, спрямованої на зниження рівня злочинності серед неповнолітніх. Особливу увагу розширенню індивідуальних форм роботи з підлітками з так званої „групи ризику”, залучення їх до позашкільної освіти, підсилення ролі органів учнівського самоврядування у профілактичній роботі серед неповнолітніх, впровадження кращого педагогічного досвіду з цих питань. Відділ освіти та ЗНЗ району у 2011 – 2012 н.р. співпрацювали та зацікавлені у більш тісній співпраці з усіма службами та організаціями району ( КМСД, центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді, ССД, відділом в справах сімї, молоді та спорту, працівниками юстиції, ЦРЛ, дільничими лікарями), селищною та сільськими радами з питань профілактики правопорушень, злочинності, бездоглядності.

Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти важливе значення надавалося позашкільній освіті як дієвому важелю соціального виховання та реформування життєвої компетенції молоді.

Діюча мережа позашкільних навчальних закладів району ( БДТ, СЮН, ДЮСШ, в яких навчається 1330дітей району) надає переважно безкоштовні послуги, створює додаткові можливості для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків, здійснює соціальні функції стосовно забезпечення змістовного дозвілля молоді, навчає учнів за дослідницько-експериментальним, художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, науково-технічним напрямами.

У відповідності до вимог сьогодення потребує посиленої підтримки дослідницька, експериментальна, пошукова робота дітей , робота з обдарованими учнями , концентрація зусиль на цьому всіх зацікавлених сторін.

Одним з ефективних напрямів позашкільної освіти, який має потужний виховний потенціал, є дитячо-юнацький туризм і краєзнавство. З метою виховання любові до рідного краю, шанобливого ставлення до звичаїв та традицій українського народу у 2010 році запроваджено Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді „Моя Батьківщина – Україна” (наказ МОН від 14.06.2010 № 561), в роботу якої включились всі ЗОШ району.

Належна увага приділялась еколого-натуралістичній діяльності учнівської молоді. Екологічна освіта є серед пріоритетних завдань державної освітньої політики. В навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів важливе місце відводиться безпосередньому спілкуванню дітей з природою через проведення комплексних моніторингових досліджень, розгортання практичної природоохоронної діяльності під час форм навчання: екскурсій, походів, експедицій, тощо, які допомагають дітям пізнати рідний край, виховати бережливе ставлення до природи. Окреме значення має участь дітей у Всеукраїнських екологічних акціях, форумах, конкурсах, проектах. Це дає можливість виявити обдарованих і талановитих дітей та сприяти їх подальшому розвитку.

Велика увага педагогічних колективів всіх навчальних закладів була сконцентрована на роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (діти, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку), з дітьми пільгових категорій .Провідними завданнями навчальних закладів є:

- забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості , як найвищої цінності суспільства;

- виховання високих моральних якостей майбутніх громадян, збагачення її інтелектуального та культурного потенціалу, що ґрунтується на культурно-історичних та моральних цінностях українського народу, його традиціях і духовності;

- оволодіння цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

- збереження та розвиток її фізичного і психічного здоров’я;

- профілактика девіантних проявів серед неповнолітніх;

- підготовка учнівської молоді до життя у цивілізованому та культурному просторі.


В 2011 – 2012 н.р. методична робота з ЗДВР, педагогами_ організаторами, класними керівниками , керівниками гуртків була спрямована на реалізацію обласної науково – методичної проблеми " Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
Головними пріоритетами виховної роботи стали :

 1. Широке впровадження в системи виховних шкіл району програми « Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 кл»

 2. Змістовне оновлення компонентів виховної діяльності

 3. Запровадження особистісно – орієнтованих технологій виховання в практику діяльності загальноосвітніх та позашкільних закладів району.

Найбільш адаптованими для навчальних закладів району у цьому навчальному році були:

  • Технології громадянсько – патріотичного виховання ( Шевченківська, Гупалівська, Магдалинівська, Чернетчинська, Оленівська, Жданівська ЗОШ)

  • проектні (Магдалинівська, Радянська, Оленівська, Мар'ївська ЗОШ)

  • колективних творчих справ (всі ЗОШ району)

  • професійні (музейні ) – Першотравенська, Жданівська, Личківська, Казначеївська, Пролетарська ЗСШ

  • тренінгові ( Оленівська, Дмухайлівська , Поливанівська, Магдалинівська, Топчинська та ін.)

  • Технології превентивного виховання ( Оленівська, Марївська ЗОШ)

  • ІКТ
 1. Психолого – педагогічна підтримка родинного виховання

Головним завданням громадянського виховання в навчальних закладах району є виховання патріотизму , духовної культури, моральності.

Вирішення завдань виховної роботи в навчальних закладах району здійснювалося за напрямами:


 • Громадянсько – патріотичне виховання

 • родинно – сімейне

 • художньо – естетичне

 • трудове

 • моральне

 • екологічне

 • превентивне виховання

 • формування навичок здорового способу життя

 • сприяння творчому розвитку особистості

Основними формами виховної роботи в загальноосвітніх школах району та позашкільних навчальних закладах є: • інформаційно – масові (диспути, конференції, вечори. ринги, усні журнали та ін.)

 • діяльнісно – практичні (екскурсії, свята, народні ігри)

 • інтегративні (шкільні клуби, КВК, фестивалі)

 • діалогічні (бесіди)

 • індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота)

 • наочні(шкільні музеї, виставки дитячої творчості, кімнати бойової слави)

З метою оперативності навчально – методичного забезпечення та надання методичної допомоги організовано діяльність районних методичних об'єднань для заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів – організаторів, керівників гуртків, відповідальних за туристсько – краєзнавчу роботу.Структура методичної роботи із зазначеними педагогічними кадрами в 2011 – 2012 н.р. включала проведення:

 • науково – методичних семінарів( 4)

 • семінарів практикумів ( 8)

 • Засідань МО - 6

 • інформаційно – методичних нарад (9)

 • творчих звітів (2)

 • засідань творчої групи (3)

 • роботу консультаційних пунктів (постійно)

 • вивчення передового педагогічного досвіду

 • проведення різноманітних конкурсів, свят.


У 2011 – 2012 році проведено:


 1. Наради

для заступників директорів шкіл з виховної роботи


 1. Про стан впровадження та виконання районних програм

та заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності, шкідливих звичок та небезпечних хвороб. Співпраця відділу освіти, ЗОШ району з КМСД, ССД, ЦСССДМ, СССМ,ЦРЛ, сільськими радами, громадськими організаціями з даних питань.( вересень 2011 року)

 1. Стан впровадження Концепції національно – патріотичного виховання в ЗНЗ району ( наказ в.о. № 95 від 23.03.2010 року")( жовтень 2011 року)

 2. Стан виконання Указу Президента України « Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя» ( листопад 2011 року)

 3. Про заходи щодо організації та проведення новорічних і різдвяних свят, зимових канікул ( грудень 2011 року)

 4. Контроль і керівництво виховним процесом у школі . ( січень 2012 року).

 5. Про стан впровадження та виконання районних програм та заходів по вшануванню пам’ятних дат та історичних подій українського народу. ( лютий 2012 року)

 6. Стан екологічного виховання , природоохоронної , туристсько – краєзнавчої роботи в ЗНЗ району.( березень 2012 року)

 7. Стан виконання районної програми громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності на 2000 – 2012 р.р.( квітень 2012 року)

 8. Про заходи щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей в ЗНЗ району та проведення районного огляду – конкурсу на кращу організацію виховної роботи в ДВЗ.( травень 2012 року)
 1. Семінари - практикуми

для заступників директорів шкіл з виховної роботи, класних керівників, вчителів основ здоров’я, етики


п/п

Тема семінару - практикуму

Місце проведення

Дата проведення

Категорія

учасників

1.

Розвиток творчих здібностей учнів в системі виховної роботи школи

Личківська ЗОШ

Жовтень 2011 року

ЗДВР

2.

Впровадження програми « Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів»у виховний процес навчального закладу

Топчинська ЗОШ

Квітень 2012 року

ЗДВР

3.

Національно - патріотичне виховання в системі роботи класного керівника

Приютська ЗОШ

Листопад

2011 рокуКласні керівники

4.

Правова освіта та виховання учнівської молоді в системі планування виховної роботи класного керівника

Новопетрівська ЗОШ

Березень 2012 року

Класні керівники

5.

Попередження асоціальної та ризикованої поведінки , травматизму, нещасних випадків серед учнівської молоді через уроки з основ здоров’я, ОБЖД та позакласну роботу

Ковпаківська ЗОШ

Листопад 2011 року

Вчителі ОЗ, ОБЖД

6.

Цінності та переконання – основа процесу формування світогляду в контексті викладання етики

Магдалинівська ЗОШ

Лютий
2012 року

Вчителі етики
 1. Тематика питань , які розглядались на засіданні методичних рад відділу освіти
 1. Про підсумки проведення місячника правової освіти та правового виховання та акції « Молодь за здоровя» в ЗНЗ району. Співпраця відділу освіти, ЗОШ району з КМСД, ССД, ЦСССДМ, СССМ,ЦРЛ, сільськими радами, громадськими організаціями з даних питань.

 2. Стан екологічного виховання , природоохоронної , туристсько – краєзнавчої роботи в ЗНЗ району.

4. Засідання МО

п/п

Тема засідання МО

Місце проведення

Дата проведення

Категорія

учасників

1.

Створення цілісного виховного процесу в контексті формування єдиного інформаційного простору

Магдалинівська

ЗОШ


Серпень

2011 рокуЗДВР

2.

Управлінська діяльність ЗДВР (планування, організація, контроль)

БДТ

Січень

2012 рокуЗДВР

3.

Світоглядно –м етодологічні засади здоровєзбереження підростаючого покоління у контексті формування єдиного інформаційного простору

Магдалинівська

ЗОШ


Серпень

2011 рокуВчителі

основ здоров’я ,

ОБЖД


4.

Формування життєвих навичок учнів , що сприяють здоровому способу життя.

( тренінг)БДТ

Січень

2012 рокуВчителі

основ здоров’я ,

ОБЖД


5.

Духовно – ціннісні пріоритети в контексті сучасної системи освіти

Магдалинівська

ЗОШ


Серпень

2011 рокуВчителі етики

6.

Організаційно – педагогічні засади в системі розвитку духовних цінностей особистості школяра

Магдалинівська ЗОШ

січень 2012 року

Вчителі етики

для заступників директорів шкіл з виховної роботи, класних керівників, вчителів основ здоров’я, етики
5. Засідання творчих груп

для заступників директорів шкіл з виховної роботи, класних керівників, вчителів основ здоров’я, етикип/п

Тема засідання МО

Місце проведення

Дата проведення

Категорія

учасників

1.

Стан та перспективи впровадження програми « Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів»

Магдалинівська

ЗОШ


Серпень

2011 рокуЗДВР

2.

Стан та перспективи впровадження Концепції національно – патріотичного виховання у виховний процес ЗНЗ району

БДТ

Січень

2012 рокуЗДВР

3.

Впровадження технологій ООЖН в навчально – виховний процес в процесі викладання ОЗ.

Магдалинівська

ЗОШ


Серпень

2011 рокуВчителі

основ здоров’я ,

ОБЖД


4.

Методологічні засади формування культури здоров’я підростаючого покоління

БДТ

Січень

2012 рокуВчителі

основ здоров’я ,

ОБЖД


5.

Система роботи школи по впровадженню технологій етичного виховання учнівської молоді

Магдалинівська

ЗОШ


Серпень

2011 рокуВчителі етики

6.

Основні пріоритети у викладанні етики в ЗНЗ району.Магдалинівська ЗОШ

січень 2012 року

Вчителі етики

Каталог: uploads -> editor -> 1482 -> 316057 -> sitepage 142 -> files
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
files -> План роботи методиста рмк салабай А. В
316057 -> Календарне планування для шкіл з українською мовою навчання 1 клас


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал