Звіт про роботу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №102 Харківської міської ради Харківської області за 2010/2011 навчальний рікСкачати 440.73 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації06.04.2016
Розмір440.73 Kb.
1   2   3

Якість знань учнів ХЗОШ № 102 по предметам


Оцінювання навчальних досягнень учнів 4-х класів під час державної підсумкової атестації здійснюється відповідно до методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, рекомендованих Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008  № 755).

Аналіз результатів виконаних робіт показав, що учні 4-х класів, в цілому, засвоюють програмовий матеріал згідно навчальних програм, вміють застосовувати набуті знання при виконанні практичних завдань. Належним чином випускники І ступені навчання володіють прийомами усних та письмових обчислень, засобами мовленнєвої діяльності.

Тестові завдання з читання показують, що більшість учнів 4-х класів засвоюють зміст прочитаного, розуміють його, вміють працювати з завданнями відкритого та закритого типів, творчими завданнями. Навички читання відповідають рівню вимог навчальної програми.

Рівень засвоєння знань на першому ступені навчання – є підґрунтям для успішного оволодіння навчальним матеріалом середньої і старшої школи.


Порівняльні результати державної підсумкової атестації у 4-х класах
Порівняльні результати державної підсумкової атестації у 9-х класахПорівняльна таблиця середніх балів по предмету за результатами ДПА

Навчальний

предмет


Річні

ДПА

Українська мова


6,2

7,0

Математика


6,5

7,71

Англійська мова


6,22

6,34

Біологія


6,18

7,24

Географія

6,79

6,91Порівняльні результати державної підсумкової атестації у 11-х класахСередній бал атестата про повну загальну середню освіту

Показник нагородження похвальними грамотами та листами


Рік

Похвальних листів

Похвальних грамот

2009

15

9

2010

36

1

2011

47

8


Нагородження медалями випускників

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

1

Всі випускники 9-х та 11-х класів продовжують навчання або працевлаштовані.


Кількість випускників 11-х класів, які вступають до ВНЗ

Рік

Кількість випускників

%, які вступили до ВНЗ

2009

42

91,3

2010

27

92,5

2011

24

87,5


Профільне навчання направлене на реалізацію особистісно орієнтованого навчального процесу. Перехід до профільного навчання має такі основні цілі: • забезпечити поглиблене вивчення окремих предметів програми повної загальної освіти;

 • створити умови для істотної диференціації змісту навчання старшокласників із широкими й гнучкими можливостями для побудови ними індивідуальних освітніх програм;

 • сприяти забезпеченню рівного доступу до якості освіти різними категоріями учнів;

 • розширити можливості соціалізації учнів, забезпечити наступність між загальною й професійною освітою, ефективніше готувати випускників школи до засвоєння програм вищої професійної освіти.

У ході роботи з впровадження допрофiльного i профiльного навчання, розподiлу варiативної складової робочого навчального плану адмiнiстрацiєю ХЗОШ № 102 регулярно вивчається рiвень навчальних досягнень з базових предметiв, рiвень пiдготовки учнiв до ДПА, проводяться анкетування учнiв, батькiв, обговорюються питання профiлiзацiї на нарадах.

Внаслiдок проведеного аналiзу слiд зазначити, що учнi мають iнтерес до вивчення укранської мови, математики, росiйської мови, фiзкультури, основ iнформатики, фiзики, бiологiї, що було враховано при складаннi робочого навчального плану, розподiлу годин варiативної складової, курсiв за вибором, iндивiдуально-групових занять.

Профільне навчання здійснюється згідно з розробленими Міністерством освіти і науки України Типовими навчальними планами.

Забезпечення змісту допрофільного та профільного навчанняРік

Спецкурси

Факультативи

Курси за вибором

2009

-«Діагностика здоров`я», 9кл.

-«Природа, цивілізація та людина», 10 кл.

-«Фізичні основи сучасного виробництва», 10 кл.


- «Людина», 9 кл.

- «Хімія і довкілля», 9 кл.

- «Фізика у живій природі та медицині», 10 кл.

- «Екологія», 10 кл.

- «Основи хімічної екології», 11 кл.


-

2010

- «Фізика і техніка, 8 кл.

-«Основи хімічної екології», 8, 9 кл.- «Екологія», 10 кл.

- «Радіоекологія», 10 кл.

- «Фізика у живій природі та медицині», 11 кл.


-«Основи математичної логіки», 8 кл.

2011

- «Фізика і техніка», 8 кл.


-«Екологія людини»,

11 кл.


- «Біохімічні основи життя», 11 кл.

-«Методи розв`язування рівнянь, нерівностей та їх систем», 11 кл.-«Основи математичної логіки», 8 кл.


Впровадження допрофільної та профільної підготовки у школі

Рік

Допрофільна підготовка (предмет)

%

Профільне навчання (предмет)

%

Всього по школі

2009

природничо-математичний напрям фізико-хімічний профіль (фізика, хімія)


100

природничо-математичний напрям біолого-хімічний профіль (біологія, хімія)
природничо-математичний напрям біолого-фізичний профіль (біологія, фізика)

100

100

2010

природничо-математичний напрям фізико-хімічний профіль (фізика, хімія)


100

природничо-математичний напрям біолого-хімічний профіль (біологія, хімія)


100

100

2011

природничо-математичний напрям фізико-хімічний профіль (фізика, хімія)

100

природничо-математичний напрям біолого-хімічний профіль (біологія, хімія)

100

100

У школі функціонує постійно діючий консультаційний пункт з питань професійної орієнтації. Психологом школи проводиться моніторинг напрямків подальшої професійної діяльності випускників, впливу обраного профілю навчання.logo

ЗНО - оцінювання навчальних досягнень у формі письмового (бланкового) тестування за уніфікованими процедурами.
Кожен випускник, батьки, випускники минулих років мають змогу

отримати вичерпну інформацію про ЗНО, ознайомившись з матеріалами теки «Підготовка до ЗНО 2010-2011 навчальний рік» та отримавши консультацію у заступника директора з навчально-виховної роботи.

Проводяться класні години та батьківські збори на теми, що стосуються ЗНО.

На шкільному сайті розміщено інформацію про порядок організації та проведення ЗНО. Він має корисні посилання на сайт МОН України, ГУОНХОДА, ХРЦОЯО, УЦОЯО.

У школі оформлено постійно діючий стенд «Готуємось до ЗНО», який містить нормативно-правові документи щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання. У кожному предметному кабінеті створено куточок «Готуємось до ЗНО», який містить інформацію про терміни проходження ЗНО з даного предмету, програмові вимоги, зразки тестових завдань.

Виховна робота

Виховна робота школи протягом 2010/ 2011 н.року базувалася на таких пріоритетних напрямках: громадянському, морально-правовому, екологічному, художньо-естетичному, патріотичному, здоровому способі життя та фізичному і трудовому навчанні.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на загальну середню

освіту на рівні не нижчому від державних стандартів ;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного

самовизначення;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про

природу, людину і суспільство.

Виховна робота в школі будується на принципах національної самосвідомості, гуманізації та демократизації.

Основні показники виховного процесу комплексно відображають загальну мету діяльності нашого освітнього закладу – сприяння цілісному розвитку індивідуальності учня (фізичному, психічному, соціальному і духовному) і формування його готовності до саморозвитку поза межами освітнього закладу.

Найважливішим завданням освітньо-виховної системи є формування особистісних якостей громадянина України. Тому одним з пріоритетних напрямків виховного процесу є громадянське виховання. Отже, невипадково, найбільш важливим напрямком громадянського виховання визначено організацію демократичного шкільного життя, коли сам учень є організатором і учасником функціонування міні-моделі суспільства. Таке виховання неможливе без залучення учнів до участі в управлінні шкільним життям через їхню роботу в комісіях учнівського самоврядування.

Дитячо-юнацька організація «Шкільний парламент» - це об’єднання дітей для корисних, цікавих справ, змістовного дозвілля та розвитку творчих здібностей. У основу роботи організації покладено створення умов для гармонійного саморозвитку, самореалізації школярів і творчого потенціалу молодого покоління. Проблема, над якою працює наша організація, - «Реалізація лідерських якостей особистості через організацію видавничої діяльності». Над вирішенням цієї проблеми працюють комісії учнівського самоврядування.

Навчальна комісія

pb050005

Спортивна комісіяp6130075
Трудова комісія

pb050022
Культурно-масова комісія

100_5039

Тому, у наступному навчальному році учні вирішили видавати шкільну газету «Літера». На її сторінках планується ознайомити із життям навчального закладу або окремого класу, проблемами, які існують у сучасного учня, учителя тощо.

За період 2008, 2009, 2010 року у школі створювались сприятливі умови для прояву та розвитку талантів і здібностей учнів, їх самовизначення та повноцінного життя.

Працюючи у цьому напрямку класні керівники 1-8 класів провели такі заходи: • уроки народознавства

Урок народознавства у 7-Б класіc:\documents and settings\user\рабочий стол\шара\фото хзош 102\оксана\alim0679.jpg

Урок мужності у 4-А класіc:\documents and settings\user\рабочий стол\шара\фото хзош 102\фото до руо\p5060217.jpg

 • уроки пам’яті "Велика родина - рідна Батьківщина",

 • конкурс "Мій родовід", "Без верби та калини нема України", "Національна символіка України".

У 5-8 кл. було проведено:

 • години спілкування "Національні герої України", "Не розгубіть скарбів душі", "Україна - суверенна держава",

 • конкурс газет "Моя земля - земля моїх батьків",

 • виготовлення альбомів на тему "Рід, родина, рідня",

 • засідання за круглим столом на тему "Історія української національної символіки",

Засідання за круглим столомc:\documents and settings\user\рабочий стол\шара\фото хзош 102\уроки\alim0306.jpg

Урок мужності у 5-А класіc:\documents and settings\user\рабочий стол\шара\фото хзош 102\уроки\9мая\p5060206.jpg

 • збір матеріалів про харків’ян - героїв ВВв, конкурс творів "Історія моєї родини" та інші.

У 9-11 кл.:

 • інтелектуальний марафон "Наше історичне минуле",

 • години спілкування "Слов’яни - хто вони", "Старовинна обрядовість у сучасному житті українців"

Фольклорно-театральний гурт «Дідух» - переможці фестивалю фольклорно-обрядового мистецтва «Пасхальні візерунки»c:\documents and settings\user\рабочий стол\шара\фото хзош 102\оксана\alim0442.jpg

 • засідання за круглим столом "Моральні заповіді українців", "Звичаї і традиції у житті українців",

 • учнівська конференція "Від Гетьмана до Президента",

 • культпоходи до історичного музею

З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті створено куточки державної символіки. У 9-х кл. ця робота доповнюється вивченням курсу "Харківщинознавство".

Слід зазначити, що класні керівники Архипенко О.В. (2-А), Малікова І.М. (1-А), Лобанова І.І. (9-А), Ноздріна О.А. використовують сучасну систему педагогічних прийомів, методів та організаційних форм, що сприяє формуванню в особистості вміння аналізувати, міркувати, критично розглядати проблему, брати участь у громадянському житті, поважати інтереси і права інших, самореалізовуватися.

Урок англійської мови у 2-А класі

Вчитель – Ноздріна О.А.
c:\documents and settings\user\рабочий стол\шара\фото хзош 102\уроки\p1040949.jpg

Одним з домінантних напрямків виховання є превентивне виховання учнівської молоді, яке передбачає реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинів і злочинності.

Протягом поточного років проводилися правові дні, тижні, декада боротьби зі СНІДом, місячник правової освіти, операції "Урок", "Чим живеш, дитино?", "Дозвілля", зустрічі з представниками правоохоронних органів, круглі столи "Закон є закон", "Коли наступає відповідальність", ситуаційні рольові ігри "Відкрита трибуна", "За і проти", години спілкування "Кодекс честі школяра", "Азбука громадянина: права і обов’язки", "Громадянином бути зобов’язаний", та інші, випускаюлися тематичні бюлетені "Молодь проти СНІДу", "Паління, алкоголь…"

Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень. Заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, наставниками-вчителями контролюється відвідування учнями уроків, ведеться щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями, схильними до правопорушень та дітьми з неблагополучних сімей. Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, наркокабінетом, складено комплексні заходи щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі. Налагоджена спільна робота з відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Щоквартально проводяться звірки з відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх району за напрямками: 1. скоїли злочини;

 2. скоїли правопорушення;

 3. поставлені на облік у ВКМСН в даному місяці.

Протягом 2008, 2009, 2010 років колектив школи приймав участь у

районній раді профілактики правопорушень, у школі працювали оперативна група і батьківський комітет, де систематично заслуховувались питання стану профілактичної роботи в учнівському середовищі.

Робота з попередження правопорушень починається у початковій школі, де класні керівники Ковкова В.В. (2-Б),Миколаєнко О.М. (3-Б), Кононова Т.Є. (3-А) знайомлять дітей з поняттям "справедливість", "чесність", "закон" в ігровій формі.

У 5-8 класах робота з попередження злочинів і злочинності проводиться під час вивчення предметів гуманітарного циклу, проведення класних годин, загальношкільних заходів, у 9 кл. - при вивченні курсу "Основи правознавства".

У школі працює гурток "Юний правознавець", члени гуртка допомагають класним керівникам у проведенні профілактики злочинності у молодших та середніх класах готують доповіді, ситуаційно-рольові ігри, диспути.

У ході роботи з попередження та профілактики правопорушень у січні кожного навчального року поновлюється база даних про : • Дітей, які проживають в неблагополучних сім`ях;

 • Дітей, схильних до правопорушень

 • дітей, які стоять на обліку у кримінальній міліції;

 • дітей, які стоять на обліку у службі у справах дітей.

Слід відзначити роботу класних керівників Волошиної Л.Г.. (7-Б клас), Абазіної Л.В.(9-Б клас), Гриненко С.В. (11-А клас), Ткаченко Т.М. (6-А клас), які систематично проводять роботу з попередження злочинності, запроваджуючи новітні методи виховання.

Говорячи про роботу з попередження дитячого травматизму слід зауважити, що зверталась увага на оформлення записів в журналах класними керівниками при проведенні занять за даним напрямком. Програма з даних питань виконується, з відсутніми учнями проводиться індивідуальна робота на наступних заняттях. Теми бесід записано в щоденниках учнів з підписами класного керівника та батьків.

Перед виїздом на позашкільні заходи та перед початком канікул з учнями проводяться узагальнюючі інструктажі, які фіксуються у єдиному журналі з попередження дитячого травматизму, записуються пам’ятки для учнів з особистим підписом. Пам’ятки зберігаються в кабінеті № 1.

Класні керівники 1-А (Малікова І.М.), 11-А (Гриненко С.В.), 8-Б Момотюк Г.І., 6-А (Ткаченко Т.М.), 6-Б (Шеїна Ю.В.) під час проведення занять використовують ефективні методи передачі інформації учням щодо усвідомлення своїх прав та обов’язків стосовно власного здоров’я, здоров’я оточуючих, надання першої медичної допомоги. Для цього використовуються наочність, дидактичний матеріал, технічні засоби.

В школі є стенди безпечного підходу до школи та за тематикою попередження дитячого травматизму, зала для вивчення правил дорожнього руху.

У вересні кожного року проводиться Тиждень безпеки дорожнього руху у рамках якого пройшли вікторини, конкурси малюнків і плакатів, ситуаційно-рольові ігри за участю представників державних відомств. Напередодні канікул проходять Тижні безпеки життєдіяльності учнів. Керівники ЮІР (Страшненко В.П.), ДЮП (Мальцева Л.В.) надають допомогу класним керівникам у проведенні годин спілкування та свят за даною тематикою.

Виступ агітбригади ЮІР

c:\documents and settings\user\рабочий стол\шара\фото хзош 102\уроки\alim0336.jpg
Змагання ДЮП

c:\documents and settings\user\рабочий стол\шара\фото хзош 102\уроки\alim0174.jpg

Щомісяця проводяться практичні заняття з евакуації учнів.

Евакуація

f:\закр. олимпиады\pa090633.jpg

У школі викладається курс „Основи безпеки життєдіяльності”( 11кл.), „Основи здоров’я” ( 5 - 9 кл.) викладачі – Страшненко В.П., Прядко Л.В., Абазіна Л.В., „Медико-санітарна підготовка” (11 кл.) – викладач ЛобановаІ.І. На уроках формується свідома громадянська позиція щодо власної та колективної безпеки, поширення світогляду школярів та поглиблення рівня набутих ними практичних навичок поведінки у повсякденному житті.

В результаті роботи у даному напрямку спостерігається тенденція до зниження кількості травм у навчальному закладі.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка