Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка9/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012 р. складає 80 834,14 грн.
134/2012 Зміцнення місцевих органів самоврядування в Закарпатській області (Україна) щодо сучасних комунальних послуг управління та енергоефективності за допомогою комплексного використання геотермальної енергії

Замовник

Керівник теми Витязь О.Ю.

ФАКУЛЬТЕТ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ

Показники наукової діяльності
Монографії – 2,8 (у співавторстві)

Підручники – 0,5 (у співавторстві)

Навчальні посібники – 6

Фахові видання – 73

Зарубіжні видання – 11

Імпакт фактор - 10,33 (у співавторстві)

Міжнародні конференції – 22

Патенти – 3,22 (у співавторстві)


Підготовка фахівців вищої кваліфікації:
6 кандидати наук (Бортняк О.М., Ващишак І.Р., Іванов О.В., Котурбаш Т.Т., Ксенич А.І., Пиріг Т.Ю.),
3 доктори наук (Грудз Я.В., Карпаш М.О., Райтер П.М.)

Кафедра транспорту та зберігання нафти і газу

tzng@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Удосконалення технологічних процесів транспортування, зберігання і розподілу вуглеводніх з урахуванням вимог енергоефективності

Склад кафедри:

1 Середюк Марія Дмитрівна, д.т.н., проф.

2 Возняк Мирослав Петрович, к.т.н., доц.

3 Дорошенко Юлія Іванівна, к.т.н., доц.

4 Лісафін Володимир Петрович, к.т.н., доц. - декан

5 Люта Наталія Вікторівна, к.т.н., доц.

6 Михалків Володимир Богданович, к.т.н., доц.

7 Пилипів Любомир Дмитрович, к.т.н., доц.

8 Сусак Олександр Михайлович, к.т.н., доц.

9 Тараєвський Олег Степанович, к.т.н., доц.

10 Якимів Йосип Васильович, к.т.н., доц.

11 Бортняк Олена Михайлівна, ас.

12 Іванов Олександр Васильович, к.т.н., ас.

13 Ксенич Андрій Іванович, к.т.н., ас.

14 Григорський Станіслав Ярославович, ст.-викл.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Технічна діагностика газотранспортних підприємств : монографія / В.Я.Грудз, Я.В.Грудз, В.В.Костів, В.Б.Михалків, О.С.Тараєвський, Д.Ф.Тимків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 512 с.
2 Сучасні програмні продукти як засіб діагностування неізотермічних нафтопроводів / В.Т.Болонний, В.Я.Грудз, Л.І.Мельник, А.Я.Ждек // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.7-16.
3 Болонний В.Т. Прогнозування аварійних втрат нафти в розгалужених неізотермічних нафтопроводах / В.Т.Болонний, В.Я.Грудз, А.Я.Ждек // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.100-109.
4 Ксенич А.І. Особливості гідравлічного розрахунку поліетиленових газових мереж із урахуванням їх енерговитратності / А.І. Ксенич, М.Д.Середюк, І.І.Височанський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.189-196.
5 Ксенич А.І. Розробка рекомендацій щодо реконструкції сталевих газових мереж шляхом протягування в них поліетиленових труб / А.І. Ксенич, М.Д.Середюк, І.І.Височанський // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.114-123.
6 Сусак О.М. Особливості розвантаження CNG суден у існуючі газотранспортні системи / О.М.Сусак // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 8с.
7 Тараєвський О.С. Вплив нерівномірності споживання газу на корозійно-втомні характеристики зварного з’єднання магістральних трубопроводів / О.С.Тараєвський, С.Й.Тараєвський // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 8с.
8 Михалків В.Б. Оцінка впливу довкілля на точність теплогідравлічного розрахунку газопроводу / В.Б.Михалків, О.В.Михалків // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 9с.
9 Якимів Й.В. Вплив відкладень парафіну на пропускну здатність магістральних нафтопроводів / Й.В.Якимів // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 6с.
10 Пилипів Л.Д. Дослідження тривалості зберігання суміші високов’язкої та малов’язкої нафт на її фізико-хімічні властивості / Л.Д.Пилипів // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 5с.
11 Лісафін В.П. Універсальна залежність пружності парів нафти від співвідношення фаз і температури / В.П.Лісафін, Д.В.Лісафін // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 6с.
12 Дорошенко Я.В. Проблеми та перспективи спорудження підводних газонафтопровдів / Я.В.Дорошенко, Ю.І.Дорошенко, Т.П.Шиян // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 6с.
13 Бортняк О.М. Проблеми і перспективи утилізації недіючих трубопроводів з урахуванням аспектів екологізації систем транспорту вуглеводневих енергоносіїв / О.М.Бортняк, М.П.Школьний, Р.С.Варик // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 6с.
14 Болонний В.Т. Прогнозування величини діючих напружень в стінці труби з дефектами за результатами внтрішньотрубного діагностування / В.Т.Болонний, Л.І.Мельник // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 6с.
15 Возняк М.П. Діагностування технічного стану нагнітача газоперекачуального агрегату з використанням реальних режимних параметрів його роботи / М.П.Возняк, Т.В.Юрчило // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 7с.
16 Кривенко Г.М. Використання адаптаційної моделі для аналізу параметрів безпечного функціонування нафтопроводів / Г.М.Кривенко, М.П.Возняк, Л.В.Возняк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - 5с.
17 Дорошенко Ю.І. Огляд сучасних методик розрахунку втрат нафтопродуктів від випаровування за умов зберігання у наземних резервуарах / Ю.І.Дорошенко, Н.В.Люта // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - С.81-90.
18 Кривенко Г.М. Спрощений метод діагностування ефективного діаметра нафтопроводу / Г.М.Кривенко, М.П.Возняк, Л.В.Возняк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - С.166-171.
19 Григорський С.Я. Визначення положення та ступеня заповнення самопливних ділянок магістральних трубопроводів / С.Я. Григорський, Середюк М.Д. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №4(45). - С.198-209.
20 Тараєвський О.С. Аспекти моніторингу працездатності кільцевих зварних з’єднань труб із корозійними дефектами / О.С.Тараєвський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №4(45). - С.189-196.
21 Возняк М.П. Дослідження впливу зовнішніх чинників на температурний та гідравлічний режими нафтопроводу / М.П.Возняк, Л.В.Возняк, Г.М.Кривенко // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. Число. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. - Вип.1(17). - С.263-270.
22 Якимів Й.В. Мінімальні витрати електроенергії як критерій оптимізації режимів роботи магістральних нафтопроводів / Й.В.Якимів, В.М.Кацаба // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. Число. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. - Вип.1(17). - С.271-277.
23 Тараєвський О.С. Прогнозування залишкового ресурсу кільцевих зварних з’єднань тривало експлуатованих магістральних газопроводів / О.С.Тараєвський // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. - №31. - 2012. - С.46-53.
24 Тараєвський О.С. Вплив особливостей експлуатації магістральних трубопроводів на деформативну стійкість зварних з’єднань / О.С.Тараєвський // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - 2012. - №3(28). - С.264-268.
25 Лядецька Г.І. Вплив старіння металу деталей сферичного крана на допустимі тиски в газопроводі / Г.І.Лядецька, М.П.Возняк, Г.М.Кривенко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
26 Ксенич А.І. Рекомендації щодо реконструкції сталевих газових мереж шляхом протягування у них поліетиленових труб / А.І.Ксенич, М.Д.Середюк, І.І.Височанський // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.141-143.
27 Болонний В.Т. Розробка державних стандартів напряму підготовки “Нафтогазова справа” - один із шляхів покращання нафтогазової освіти в Україні / В.Т.Болонний, Л.І.Мельник, П.П.Янів // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 4с.
28 Проблемні аспекти недіючих трубопроводів в системі транспорту вуглеводневих енергоносіїв / О.М.Бортняк, М.П.Школьний, Р.С.Варик, І.Ю.Кизим // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.143-145.
29 Возняк М.П. Дослідження впливу теплофізичних властивостей ґрунту на пропускну здатність газопроводу / М.П.Возняк, А.В.Олійник, Л.В.Возняк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
30 Швидкий Е.А. Про крос-функціональну природу і проблеми управління бізнес-процесами транспортування нафти і газу через територію України / Е.А.Швидкий, Н.В.Люта, В.П.Петренко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.23-25.
31 Бортняк О.М. Підвищення рівня техногенної безпеки об’єктів трубопровідного транспорту вуглеводневих енергоносіїв / О.М.Бортняк, Н.І.Карпусь, М.П.Школьний // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 3с.
32 Бортняк О.М. К вопросу взрывопожаробезопасности магистральных трубопроводов / О.М.Бортняк, М.П.Школьний // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 3с. ( зарубіжна конференція).
33 Возняк М.П. Использование уравнения регрессии для определения перепада давления в трубопроводе с целью прогнозирования технического риска / М.П.Возняк, Г.М.Кривенко, Л.І.Возняк // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 3с. (зарубіжна конференція).
34 Ксенич А.І. Номограмма для гидравлического расчета газовых сетей низкого давления из полиэтиленовых труб / А.І. Ксенич // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 3с. (зарубіжна конференція).
35 Лісафін В.П. Зависимость упругости паров нефти от соотношения фаз и температуры / В.П.Лісафін, Д.В.Лісафін // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012.- 3с. (зарубіжна конференція).
36 Люта Н.В. Исследование энергетической эффективности использования разных видов привода газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных газопроводов / Н.В.Люта, О.Я.Дубей // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012.- 3с. (зарубіжна конференція).
37 Михалків В.Б. Оценка влияния окружающей среды на точность теплогидравлического расчета газопровода / В.Б.Михалків // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012.- 2с. (зарубіжна конференція).
38 Пилипів Л.Д. Влияние свойств парафина выбор температуры подогрева высоковязкой нефти / Л.Д.Пилипів // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012.- 3с. (зарубіжна конференція).
39 Сусак О.М. Расчет выносной скорости нефти при постепенном размыве малых скоплений воды в нефтепроводах / О.М.Сусак // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012.- 3с. (зарубіжна конференція).
40 Якимів Й.В. Зависимость режимных параметров магистральных нефтепроводов от толщины парафиновых обложений / Й.В.Якимів // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 3с. (зарубіжна конференція).
41 Григорський С.Я. Сравнение методик расчета степени заполнения самотечных участков магистральных трубопроводов / С.Я.Григорський, М.Д.Середюк // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия,Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 3с. (зарубіжна конференція).
42 Тараєвський О.С. Методы повышения механических свойств сварных металлоконструкций нефтегазовых объектов / О.С.Тараєвський, С.Й.Тараєвський // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 2с. (зарубіжна конференція).
43 Бортняк О.М. Аналітичні дослідження розповсюдження в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах стаціонарних джерел промислових підприємств нафтогазового комплексу / О.М.Бортняк, М.П.Школьний, М.М.Осипчук // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - С.15-25.
44 Іванов О.В. Розрахунок режиму обслуговування і раціональної схеми розбиття блочно-комплектного устаткування при різних стратегіях ремонтних робіт / О.В.Іванов, Д.Ф.Тимків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.102-112.
45 Ксенич А.І. Енергоощадні режими роботи компресорних станцій / А.І.Ксенич, М.І.Васьковський // Трубопровідний транспорт. – Росія, Уфа : УГНТУ, 2013. - № 4(82). - С.18-19. (зарубіжне видання).
46 Дорошенко Ю.І. Оцінка впливу теплових втрат на ефективність експлуатації системи газопостачання будинку / Ю.І.Дорошенко, В.Б.Михалків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.134-142.
47 Дорошенко Ю.І. Удосконалення температурних режимів експлуатації систем опалення сільських населених пунктів / Ю.І.Дорошенко, В.Б.Михалків, М.В.Засідко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). – С.156-171.
48 Пилипів Л.Д. Особливості будови твердих вуглеводнів та їх вплив на рух нафти трубопроводами / Л.Д.Пилипів // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - С.60-67.
49 Прогнозування наслідків аварій на газопроводах / Г.М.Кривенко, М.П.Возняк, Л.В.Возняк, С.О.Кривенко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.469-471.
50 Обґрунтування раціональних режимів експлуатації нафтопроводів / М.П.Возняк, Г.М.Кривенко, Л.В.Возняк, Р.М.Мельник, Н.В.Бігуляк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.466-468.
51 Бортняк Е.М. Проблеми і перспективи реалізації енергоощадних та екологічно чистих технологій на об’єктах нафтогазової промисловості / О.М.Бортняк, М.П.Школьний, Н.І.Чабан // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.40-42.
52 Григорський С.Я. Дослідження закономірностей перехідних процесів в діючих нафтопроводах, спричинених зупинками насосних агрегатів / С.Я.Григорський, М.Д.Середюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.482-486.
53 Якимів Й.В. Зміна об’єму суміші по довжині трубопроводу при послідовному перекачуванні різносорнтних нафт / Й.В.Якимів // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.486-487.
54 Іванов О.В. Визначення оптимального режиму обслуговування блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів / О.В.Іванов // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.474-477.
55 Ксенич А.І. Метод уточнення результатів гідравлічного розрахунку газових мереж населених пунктів / А.І.Ксенич // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.427-459.
56 Щодо обґрунтування доцільності досліджень і оцінки перспектив розвитку трубопровідного транспорту як глобальної альтернативи / Н.В.Люта, Е.А.Швидкий, В.П.Петренко, М.О.Лютий // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.405-408.
57 Люта Н.В. До обґрунтування стратегічної цілі та основних напрямків організаційно-форматного розвитку газотранспортної системи України / Н.В.Люта, І.Н.Ісаєва // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.226-227.
58 Возняк М.П. Анализ и оценивание риска при эксплуатации нефтепроводов / М.П.Возняк, Г.М.Кривенко, Л.В.Возняк // Трубопроводный транспорт - 2013: ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. - С.25-26. (зарубіжна конференція).
59 Лисафин В.П. Исследование реологических транспортабельных свойств высоковязких нефтей, полученых из скважин с низким дебитом / В.П.Лисафин, М.Д.Середюк, В.А.Евтодий // Трубопроводный транспорт - 2013: ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. - С.91-94. (зарубіжна конференція).
60 Бортняк Е.М. К вопросу повышения надежности и безопасности эксплуатации систем трубопроводного транспорта углеводородных энергоносителей / Е.М.Бортняк, Н.М.Школьный // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.21-22. (зарубіжна конференція).
61 Григорський С.Я. Математическое моделирование коэффициента затухания волн повышенного давления, вызванных остановками насосных агрегатов / С.Я.Григорський, М.Д.Середюк // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия,Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.47-49. (зарубіжна конференція).
62 Якимів Й.В. Влияние вязкости разносортных нефтей на их смесеобразование при последовательной перекачке по магистральным трубопроводам / Й.В.Якимів // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.150-151. (зарубіжна конференція).
63 Иванов А.В. Режим обслуживания технологического оборудования магистральных газопроводов при ограниченной информации о надежности узлов и агрегатов / А.В.Иванов // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.71-72. (зарубіжна конференція).
64 Дорошенко Ю.И. Усовершенствование температурных режимов эксплуатации систем отопления населенных пунктов / Ю.И. Дорошенко // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.58-60. (зарубіжна конференція).
65 Ксенич А.И. Методика уточнения гидравлических расчетов газовых сетей населенных пунктов / А.И.Ксенич // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.88-89. (зарубіжна конференція).
66 Люта Н.В. Кросс-функциональная природа бизнес-процессов транснациональной транспортировки нефти и газа через территорию Украины / Н.В.Люта, И.Н.Исаева // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.95-97. (зарубіжна конференція).
67 Михалкив В.Б. Экспериментальные исследования процесса разогрева газа во время заправки баллонов на агнкс / В.Б.Михалкив, А.В.Михалкив // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.101-102. (зарубіжна конференція).
68 Пылыпив Л.Д. Оценка возможностей применения технологии аот для улучшения реологических свойств высоковязкой долинской нефти / Л.Д.Пылыпив, М.О.Лютый // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.117-119. (зарубіжна конференція).
69 Сусак А.М. Анализ использования многопараметрических уравнений состояния газа для газотранспортных систем / А.М.Сусак, Д.А.Волынский // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.131-132. (зарубіжна конференція).
70 Тараевский О.С. Модель механизма сероводородного коррозионного растрескивания под напряжением (скрн) трубных сталей нефтегазопроводов / О.С.Тараевский, С.Й.Тараевский // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.135-137. (зарубіжна конференція).
71 Тымкив А.В. Анализ методов расчета режимов работы систем магистральных газопроводов / А.В.Тымкив // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2013. - С.139-141. (зарубіжна конференція).

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 80 000,00 грн.
75/2012 Дослідження необхідності систем згладжування хвиль тиску на НПС "Плещівка", НПС "Чижівка", НПС "Новини" магістрального нафтопроводу "Мозир-Броди" (РК 0113U001389)

Замовник ПАТ "Укртранснафта"

Керівник теми Середюк М.Д.

Кафедра спорудження та ремонт

газонафтопроводів і газонафтосховищ

snp@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Підвищення ефективності експлуатації трубопровідних систем та оцінка їх технічного стану

Склад кафедри:

1 Грудз Володимир Ярославович, д.т.н., проф.

2 Говдяк Роман Михайлович, д.т.н., проф.

3 Мартинюк Тарас Августинович, к.т.н., доц., проф.

4 Грудз Ярослав Володимирович, к.т.н., доц.

5 Дорошенко Ярослав Васильович, к.т.н., доц.

6 Запухляк Василь Богданович, к.т.н., доц.

7 Мартинюк Ростислав Тарасович, к.т.н., доц.

8 Мельниченко Юрій Гримиславович, к.т.н., доц.

9 Тутко Тетяна Феліксівна, к.т.н., доц.

10 Чернова Оксана Тарасівна, к.т.н., доц.

11 Шиян Теофіл Петрович, ст. викл.

12 Гідзяк Іван Петрович, ас.13 Пиріг Тарас Юрійович, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Технічна діагностика газотранспортних підприємств : монографія / В.Я.Грудз, Я.В.Грудз, В.В.Костів, В.Б.Михалків, О.С.Тараєвський, Д.Ф.Тимків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 512 с.
2 Грудз Я.В. Енергоефективність газотранспортних систем : монографія / Я.В.Грудз. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 208 с.
3 Мартинюк Р.Т. Контроль якості монтажних робіт при спорудженні трубопроводів : навч.посіб. / Р.Т.Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 358 с.
4 Мартинюк Т.А. Комплексна механізація будівництва та ремонту трубопроводів : навч.посіб. / Т.А.Мартинюк, О.Т.Чернова, Р.Т.Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 268 с.
5 Тутко Т.Ф. Переходи трубопроводів : практикум / Т.Ф.Тутко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 136 с.
6 Чернова О.Т. Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз : лаборат. практикум / О.Т.Чернова, Р.Т.Мартинюк. - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2012. - 62 с.
7 Сучасні програмні продукти як засіб діагностування неізотермічних нафтопроводів / В.Т.Болонний, В.Я.Грудз, Л.І.Мельник, А.Я.Ждек // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.7-16.
8 Болонний В.Т. Прогнозування ававрійних втрат нафти в розгалужених неізотермічних нафтопроводах / В.Т.Болонний, В.Я.Грудз, А.Я.Ждек // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.100-109.
9 Грудз Я.В. Оцінка енергоефективності газоперекачувальних агрегатів в умовах компресорних станцій / Грудз Я.В. // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 4с.
10 Дрінь Н.Я. Оцінка матеріального балансу газопроводу в умовах нестаціонарного газоспоживання / Н.Я.Дрінь, Р.Б.Стасюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 2с.
11 Дорошенко Я.В. Проблеми та перспективи спорудження підводних газонафтопровдів / Я.В.Дорошенко, Ю.І.Дорошенко, Т.П.Шиян // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 6с.
12 Ждек А.Я. Визначення залишкового ресурсу тривало експлуатованих нафтопроводів з врахуванням наявних корозійний дефектів та умов експлуатації / А.Я.Ждек, В.Я.Грудз // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 9с.
13 Проблеми і перспективи визначення витоків з трубопроводів / Н.М.Запухляк, О.М.Марчук, В.Б.Запухляк, І.І.Лукашевич // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 4с.
14 Іванов О.Д. Визначення потужності ГТД ГТН-6 та режимних параметрів нагнітача Н-6-56-2 за допомогою прикладної програми ПК та вимірювача витраченої потужності ГТД торсійного типу / О.Д.Іванов // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 6с.
15 Мартинюк Т.А. Проект експлуатації газового родовища з вмістом сірководневих домішок / Т.А.Мартинюк, О.Т.Чернова // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 5с.
16 Мельниченко Ю.Г. Методика розрахунку вертикальних зміщень трубопроводу під час переізоляції в гірській місцевості / Ю.Г.Мельниченко // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - С.201-204.
17 Остап’юк І.І. Математична модель контрольно-відновлювальних заходів на лінійній частині магістрального газопроводу / І.І.Остап’юк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 6с.
18 Іванов О.В. Особливості задач оптимального проектування блочно-комплектного обладнання / О.В.Іванов // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 6с.
19 Наслєдніков С.В. Дослідження кінематики удосконаленої конструктції устаткування для видобування нафти / С.В.Наслєдніков // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 7с.
20 Ніколаєв В.В. Математична модель формування ареалу забруднень витоками нафтопроводів / В.В.Ніколаєв // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 3с.
21 Грудз Я.В. Енергетичний баланс трубопровідного транспорту газу / Я.В.Грудз // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - С.117-120.
22 Грудз Я.В. Оцінка впливу нестаціонарності газового потоку на енергоефективність транспорту газу / Я.В.Грудз // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - С.101-104.
23 Говдяк Р.М. Зниження шкідливого впливу роботи компресорних станцій / Р.М.Говдяк, Р.Я.Шимко // Трубопровідний транспорт. - 2012. - №3(75). - С.20-23.
24 Дорошенко Я.В. Проблеми і перспективи спорудження та ремонту підводних газонафтопроводів / Я.В.Дорошенко, Ю.І.Дорошенко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
25 Мельниченко Ю.Г. Реконструкція перекривального пристрою для ремонту трубопроводів без зупинки транспортування / Ю.Г.Мельниченко, А.М.Крупа, Д.В.Кабан // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
26 Мельниченко Ю.Г. Оцінка напруженого стану трубопроводів на повздовжніх схилах під час їх переізоляції / Ю.Г.Мельниченко, В.А.Салахов, Б.М.Стефанишин // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
27 Грудз В.Я. Аналітичні дослідження витоків газу з газопроводу / В.Я.Грудз, Я.В.Грудз, В.В.Костів // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
28 Грудз Я.В. Прогнозування стану газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій / Я.В.Грудз, М.Д.Степ’юк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
29 Грудз Я.В. Вплив не стаціонарності газового потоку на енерговитрати при транспортуванні / Я.В.Грудз // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
30 Підвищення якості очистки газопроводів / В.Б.Запухляк, А.С.Цибенко, Н.М.Запухляк, С.В.Шургот // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
31 Зеленчук І.Д. Перспективи автоматизованого газового пожежогасіння на КС / І.Д.Зеленчук, В.Б.Запухляк, Я.Б.Сторож // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
32 Струк А.В. Розробка пристрою для очистки газопроводів / А.В.Струк, Т.Р.Шиптур, В.Б.Запухляк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
33 Проблеми і перспективи трубопровідного транспорту газу ДК “Укртрансгаз” / Р.Я.Шимко, Ю.В.Банахевич, І.В.Лохман, В.Я.Грудз // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 4с.
34 Грудз В.Я. Визначення залишкового ресурсу тривало експлуатованих нафтопроводів з врахуванням наявних корозійних дефектів та умов експлуатації / В.Я.Грудз, Ф.Я.Ждек, І.М.Піта // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
35 Гідзяк М.І. Оцінка напружено-деформованого стану трубопроводу, на який діє зсуваючий масив грунту / М.І.Гідзяк, І.П.Гідзяк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
36 Гідзяк І.П. Основні припущення при розрахунку напружень згину трубопроводу внаслідок просадки грунтової основи / І.П.Гідзяк, М.І.Гідзяк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
37 Дрінь Н.Я. Дослідження впливу прогнозованих об’ємів витоків на діапазон застосування методів їх ідентифікації / Н.Я.Дрінь // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
38 Мартинюк Р.Т. Застосування катодних станцій з вітровими двигунами / Р.Т.Мартинюк, О.Т.Чернова // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
39 Мартинюк Т.А. Проблеми функціонування трубопроводів / Т.А.Мартинюк, О.Т.Чернова, Р.Т.Мартинюк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
40 Шиян Т.П. Визначення граничного опору грунту вертикальному переміщенню трубопроводу методом послідовного моделювання / Т.П.Шиян, Т.І.Марко, В.Р.Родчин // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 4с.
41 Чернова О.Т. Екологічні проблеми надійності експлуатації нафтогазопроводів / О.Т.Чернова, В.Б.Чернов, Т.А.Мартинюк // Les problemes contemporains de la technosphere et de la formation des cadres dingenieurs : Наук.-техн. конф., Tunisie, Djerba, 11-18 octobre 2012. - 4с. (зарубіжна конференція).

42 Грудз Я.В.Определение параметров движения поршня при обнаружении врезок и утечек в ттрубопроводе / Я.В.Грудз, Н.М.Запухляк, А.Н.Марчук // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 3с. (зарубіжна конференція).


43 Грудз В.Я. Влияние поперечных перемещений надземных участков на напряженное состояние газопроводов, эксплуатируемых в горных условиях / В.Я.Грудз, Т.П.Шиян, В.Б.Запухляк // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 2с. (зарубіжна конференція).
44 Концепция экономии природного газа на КС / А.С.Цыбенко, И.Д.Зеленчук, В.Б.Запухляк, И.И.Лукашевич // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 2с. (зарубіжна конференція).
45 Шиян Т.П. Нафтогазова механіка. Розділ “Будівельна механіка” : метод. вказівки / Т.П.Шиян, В.Б.Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 31 с.
46 Тутко Т.Ф. Визначення відстані між роликовими опорами дюкера при його протягуванні через водну перешкоду / Т.Ф.Тутко, В.Б.Запухляк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(35). - С.52-58.
47 Методика визначення параметрів руху рідини в порожнині поршня під час виявлення витоків з трубопроводу / Т.П.Шиян, В.П.Лук’яненко, Н.М.Запухляк, Н.В.Бігуляк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
48 Про ремонт підводних переходів трубопроводів / В.Б.Запухляк, М.О.Марчук, Р.Ю.Банахевич, Р.М.Мельник // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.

Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка