Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка7/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 25 000,00 грн.
5/2013 Проведення належної науково-технічної експертизи з метою отримання експертних висновків щодо причин аварії на свердловині №468 Краснозаярського НГКР

Замовник ТзОВ "УКРІСТГАЗ"

Керівник теми Чудик І.І.
1076/2013 Розробка регламенту енергоефективного буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин з використанням систем верхнього приводу

Замовник Публічне акціонерне товариство “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”

Керівник теми Чудик І.І.

Держбюджетна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 400 000,00 грн.
Д-18-11-П Розроблення методів управління процесом спорудження скерованих свердловин в сланцевих і вугільних відкладах (РК № 0112U004157)

Замовник МОН України

Керівник підтеми Чудик І.І.


Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

rengr@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Дослідження нових енергоресурсозберігаючих екологічнобезпечних технологій інтенсифікації видобування вуглеводнів з родовищ і збільшення нафтогазоконденсатовилучення

Склад кафедри:

1 Кондрат Роман Михайлович, д.т.н., проф.

2 Бойко Василь Степанович, д.т.н., проф.

3 Тарко Ярослав Богданович, д.т.н., проф.

4 Возний Василь Романович, к.т.н., доц.

5 Вольченко Дмитро Олександрович, к.т.н., доц.

6 Кондрат Олександр Романович, к.т.н., доц. – декан

7 Купер Іван Миколайович, к.т.н., доц.

8 Марчук Юрій Васильович, к.т.н., доц.

9 Петришак Василь Степанович, к.т.н., доц.

10 Гедзик Назарій Миколайович, ас.

11 Грицанчук Андрій Валентинович, ас.

12 Гутак Олександр Ігорович, ас.

13 Драган Ірина Миколаївна, ас.

14 Дремлюх Наталія Степанівна, ас.

15 Матіїшин Лілія Ігорівна, ас.

16 Мороз Леся Богданівна, ас.

17 Петрущак Святослав Миколайович, ас.

18 Псюк Мар'ян Орестович, ас.19 Худін Микола Валентинович, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Бойко В.С. Проектування розробки нафтових родовищ : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.С.Бойко. - Івано-Франківськ : Вид-во ,,Нова Зоря”, 2012. - 588 с.
2 Курс лекцій з підйомно-транспортних машин і тестові завдання : навч.посіб. / О.І.Вольченко, Д.О.Вольченко, Д.Ю.Журавльов, М.І.Клендій, І.О.Бекіш. - Івано-Франківськ; Бережани : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. - 308 с.
3 Кондрат Р.М. Особливості видобування нетрадиційного вуглеводневого газу з вугільних родовищ / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, Л.І.Пріндин // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.35-41.
4 Кондрат Р.М. Промислові дослідження інгібіторного методу боротьби з відкладенням солей під час експлуатації обводнених газових і газоконденсатних свердловин / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - С.14-21.
5 Кондрат О.Р. Підвищення ефективності експлуатації свердловин та роботи системи збору і підготовки свердловинної продукції зі значним вмістом рідини / О.Р.Кондрат, Н.М.Гедзик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №4(45). - С.154-168.
6 Кондрат Р.М. Лабораторні дослідження процесу руху газорідинних сумішей в рельєфному трубопроводі / Р.М.Кондрат, А.В.Угриновський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №4(45). - С.113-123.
7 Кондрат Р.М. Технології видобування залишкової нафти з обводнених родовищ із застосуванням поверхнево-активних систем / Р.М.Кондрат, Л.Б.Мороз, В.Д.Михайлюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №4(45). - С.30-38.
8 Бойко В.С. Метод регулювання дорозробки нафтових родовищ із використанням дисперсних систем / В.С.Бойко, Р.В.Бойко // Нафтова і газова промисловість. - К. : Нафтогаз України, 2012. - №6. - 6с.
9 Бойко В.С. Дослідження особливостей роботи видобувної свердловини в системі з нафтовим покладом з метою її проектування та експлуатації / В.С.Бойко, Б.М.Міщук, Т.С.Веклин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.155-160.
10 Тарко Я.Б. Перспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газу / Я.Б.Тарко, Л.О.Педченко, М.М.Педченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.49-55.
11 Новый подход к тепловой динамике трения фрикционных узлов тормозных устройств (Ч.5) / А.И.Вольченко, М.В.Киндрачук, П.А.Поляков, Н.И. Терлецкий, Д.А.Вольченко // Проблеми тертя та зношування. - Київ, 2012. - №57. - С.34-47.
12 Новый подход к тепловой динамике трения фрикционных узлов тормозных устройств (ч. 6) / А.И.Вольченко, М.В.Киндрачук, Н.А.Вольченко, Н.М.Стебелецкая, А.В.Возный, Д.А.Вольченко // Проблеми тертя та зношування. - Київ, 2012. - №57. - С.48-57.
13 Вольченко Н.А. Оценка тепловых режимов металлополимерных пар трения барабанно-колодочных тормозов транспортных средств / Н.А.Вольченко, С.И.Криштопа, Д.А.Вольченко // Вісник СевНТУ. - Севастополь, 2012. - №134. - С.90-93.
14 Работоспособность многопарных фрикционных узлов в ленточно-колодочном тормозе буровой лебедки / Н.А.Вольченко, С.И.Криштопа, Д.Ю.Журавлев, Д.А.Вольченко, А.В.Возный // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.40-48.
15 Увеличение отбора нефти путем воздействия на пласты пакетами упругих колебаний / Я.М.Бажалук, О.М.Карпаш, Я.Д.Клымышин, А.И.Гутак, Н.В.Худин // Нефтегазовое дело : електрон. науч. журнал. - Россия, Уфа, 2012. - №3. - 12с. (зарубіжне видання).
16 Гедзик Н.М. Дослідження процесів підвищення продуктивності свердловин / Н.М.Гедзик // Ж-л YoungPetro, Summer/2012, Польща. - C.39-50. (зарубіжне видання).
17 Кондрат Р.М. Кафедрі розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ 90 років / Р.М.Кондрат // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 6с.
18 Крижанівський Є.І. Інноваційні технології видобування залишкових вуглеводнів з виснажених родовищ природних газів / Є.І.Крижанівський, Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 5с.
19 Кондрат Р.М. Інноваційні технології видобування залишкової нафти із заводнених нафтових родовищ / Р.М.Кондрат, Л.Б.Мороз, В.Д.Михайлюк // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
20 Інноваційні технології інтенсифікації роботи свердловин з високов’язкими нафтами / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, І.І.Хомин, Т.І.Хомин // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
21 Бойко В.С. Методика проектування електровідцентровонасосної експлуатації нафтових свердловин / В.С.Бойко, Л.М.Кеба // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
22 Бойко В.С. Технологія тампонування тріщин сумішшю дисперсних систем із різною плавучістю / В.С.Бойко, Р.В.Грибовський // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 5с.
23 Бойко В.С. Дослідження процесів відкладення високомолекулярних речовин на родовищах України / В.С.Бойко, В.Д.Середюк, Ю.Б.Олексин // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
24 Бойко В.С. Удосконалення методики розрахунку показників розробки нафтового покладу при режимі розчиненого газу за різних умов видобування нафти (І ч.) / В.С.Бойко, Б.М.Міщук // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
25 Тарко Я.Б. Причини зниження продуктивності свердловин та депресійно-репресійні технології її відновлення / Я.Б.Тарко // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
26 Кондрат Р.М. Дослідження методів збільшення газовилучення на завершальній стадії розробки газових родовищ / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, Л.І.Матіїшин // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
27 Купер І.М. Концепція розробки нафтових родовищ на пізній стадії / І.М.Купер // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
28 Кондрат О.Р. Інтенсифікація роботи свердловин та системи збору і підготовки газу за наявності ускладнюючих факторів / О.Р.Кондрат, Н.М.Гедзик // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
29 Возний В.Р. Використання кавітаційно-імпульсних процесів в нафтогазовій справі / В.Р.Возний // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
30 Петришак В.С. Пристрої для очищення шлейфів газових свердловин / В.С.Петришак // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
31 Соломчак Я.В. Основні напрями підвищення продуктивності свердловин на нафтових родовищах Передкарпаття / Я.В.Соломчак, Н.Я.Яцущак // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
32 Вольченко Д.О. Про вибір раціонального варіанту розробки нафтового родовища / Д.О.Вольченко // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
33 Мороз Л.Б. Проблеми і перспективи застосування поверхнево-активних речовин для збільшення видобутку нафти / Л.Б.Мороз // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
34 Гутак О.І. Використання пружних коливань для інтенсифікації видобутку вуглеводнів / О.І.Гутак, Я.Б.Тарко // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
35 Експериментальні дослідження роботи гідравлічного генератора імпульсно-хвильової дії / Я.М.Бажалук, Я.Д.Климишин, М.В.Худін, О.І.Гутак // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
36 Витязь О.Ю. Підготовка фахівців для нафтогазової галузі в сучасних умовах / О.Ю.Витязь, Р.М.Кондрат, Я.С.Коцкулич // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.128-129.
37 Псюк М.О. Дослідження впливу інгібіторів відкладення солей на захисну дію інгібіторів корозії ТАЛ-3 і карбозолін СД / М.О.Псюк // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
38 Угриновський А.В. Експериментальні дослідження особливостей експлуатації рельєфних трубопроводів за наявності рідини в газовому потоці / А.В.Угриновський // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
39 Дремлюх Н.С. Аналіз способів очищення вибоїв свердловин від піщаних корків у свердловинах з нестійкими колекторами / Н.С.Дремлюх // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
40 Петрущак С.М. Використання антикорозійних методів для підвищення надійності експлуатації газових свердловин на завершальній стадії розробки родовищ / С.М.Петрущак, А.В.Грицанчук // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
41 Грицанчук А.В. Аналіз напрямів боротьби з відкладенням солей під час експлуатації газових і газоконденсатних свердловин / А.В.Грицанчук, С.М.Петрущак // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
42 Середюк В.Д. Запобігання відкладання АСПР у стовбурі нафтової свердловини / В.Д.Середюк, Ю.Л.Рудевич // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.

43 Патент України на корисну модель №67233, МПК Е 21 В 43/04. Спосіб запобігання утворенню піщаних пробок у нафтових і газових свердловинах / Кондрат Р.М., Климишин Я.Д., Дячук Н.С.; заявл. 07.07.2011; № u 2011 08548; опубл. 10.02.2012, Бюл. №3.


44 Патент України №98157, МПК(2012) Е21В 43/25, Е21В 28/00, Е21В 37/00. Імпульсне джерело пружних коливань / Тарабаринов П.В., Євчук Л.В., Примоленний Ю.В., Купер І.М.; заявл. 25.03.2010; опубл. 25.04.2012, Бюл.№ 8.
45 Патент №2446327 С2 Российская Федерация, МПК F16D 49/08, F16D 65/813. Ленточно-колодочный тормоз с охлаждением / Вольченко А.И., Крыжановский Е.И., Вольченко Н.А., Вольченко Д.А., Кашуба Н.В.; №2008106500/11; заявл. 19.02.2008; опубл. 27.03.2012, Бюл.№9. – 7с.
46 Патент №2459986 Российская Федерация, МПК F16D 65/82, F16D 51/10. Способ определения направлений составляющих электрических токов в парах трения “полимер-металл” барабанно-колодочного тормоза при их нагревании в стендовых условиях / Вольченко А.И., Вольченко Н.А., Бачук И.В., Вольченко Д.А., Горбей А.Н., Поляков П.А.; №2010107170/11; заявл. 26.02.2010; опубл. 27.08.2012, Бюл.№24. - 14с.
47 Патент №2462628 Российская Федерация, МПК F16D 65/82, F16D 51/10. Способ определения направлений составляющих электрических токов в парах трения “полимер-металл” барабанно-колодочного тормоза при их нагревании в стендовых условиях / Вольченко А.И., Вольченко Н.А., Бачук И.В., Вольченко Д.А., Горбей А.Н., Поляков П.А.; №2010115528/11; заявл. 19.04.2010; опубл. 27.09.2012, Бюл.№27. – 27с.
48 Патент №2460913 Российская Федерация, МПК F16D 65/833, F16D 51/10. Барабанно-колодочный тормоз / Вольченко А.И., Павлиский В.М., Вольченко Н.А., Вольченко Д.А., Сторож Я.Б., Поляков П.А.; №2010125428/11; заявл. 21.06.2010; опубл. 10.09.2012, Бюл.№25. - 7с.
49 Патент №2460911 Российская Федерация, МПК F16D 49/08. Ленточно-колодочный тормоз / Вольченко А.И., Павлиский В.М., Вольченко Н.А., Вольченко Д.А., Сторож Я.Б., Бачук И.В.; №2010125427/11; заявл. 21.06.2010; опубл. 10.09.2012, Бюл.№25. - 11с.
50 Видобування нафти в ускладнених умовах : монографія / В.С.Бойко, Р.В.Бойко, Р.В.Грибовський, В.Д.Середюк, Р.Ф.Лагуш, Б.М.Міщук. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2013. - 771 с.
51 Кондрат Р.М. Математична модель процесу мінімізації значень кінцевого пластового тиску в газових покладах з газовим режимом розробки / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, Л.І.Матіїшин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.70-76.
52 Кондрат Р.М. Інтенсифікація припливу нафти до свердловин із застосуванням поверхнево-активних систем / Р.М.Кондрат, Л.Б.Мороз, В.Д.Михайлюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.188-198.
53 Кондрат Р.М. Дослідження застосування поверхнево-активних речовин для інтенсифікації видобування нафти на завершальній стадії розробки родовищ / Р.М.Кондрат, Л.Б.Мороз, В.Д.Михайлюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(35). - С.134-140.
54 Кондрат Р.М. Дослідження взаємного впливу інгібіторів корозії та інгібіторів відкладення солей на їх захисні властивості / Р.М.Кондрат, М.О.Псюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.94-101.
55 Бойко В.С. Кольматація тріщин дрібнодисперсним матеріалом при тампонуванні тріщинувато-пористогго середовища як процес нелінійної адсорбції Ленгмюра / В.С.Бойко, Р.В.Бойко // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.61-68.
56 Вимоги до технологічних властивостей дисперсних матеріалів, придатних для тампонування тріщин у процесі видобування нафти / В.С.Бойко, В.М.Дорошенко, Р.В.Грибовський, Р.В.Бойко // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(35). - С.83-88.

57 Бойко В.С. Методика проектування електровідцентровонасосної експлуатації нафтових свердловин / В.С.Бойко, Л.М.Кеба // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.106-116.

58 Підвищення тампонувальної здатності дисперсної системи у тріщинах пластах / Бойко В.С., Р.В.Грибовський, Р.В.Бойко, О.Р. Грибовський, І.М. Купер // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.14-22.

59 Возний В.Р. Аналіз методів інтенсифікації припливу вуглеводнів на родовищах НГВУ “Бориславнафтогаз” і оцінка коефіцієнта нафтогазовилучення / В.Р.Возний, О.В.Дудра // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.215-225.

60 Характеристика та вибір очисних пристроїв для очищення внутрішньої порожнини трубопроводів / Р.М.Кондрат, А.В.Угриновський, В.С.Петришак, Т.С.Сапожкова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.10-23.

61 Угриновський А.В. Математична модель рідинного скупчення в пониженій ділянці газопроводу / А.В.Угриновський, Р.М.Кондрат, П.Р.Гімер // Науковий вісник нац. гірнич. ун-ту. - 2013. - №4. - С.36-41. (імпакт-фактор).

62 Кондрат О.Р. Сланцевий газ: проблеми і перспективи / О.Р.Кондрат, Н.М.Гедзик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.7-18.

63 Дремлюх Н.С. Способи ліквідації піщаних корків на вибоях свердловин з нестійкими колекторами / Н.С.Дремлюх // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.19-29.

64 Експериментальні дослідження удосконаленого гідравлічного генератора імпульсно-хвильової дії на нафтоносний пласт / М.В.Худін, О.М.Карпаш, С.П.Ващишак, О.І.Гутак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.94-105.

65 Elastic waves influence upon enhancement of shale rocks fracturing / Ya.Bazhaluk, O.Karpash, I.Kysil, Ya.Klymyshyn, O.Gutak, Yu.Voloshyn // Annual Scientific-Technical Collection “Mining of Mineral Deposits”. - Netherlands, 2013. - С.369-371. (зарубіжне видання).

66 The enhancement of hydrocarbon recovery from depleted gas and gas-condensate fields / Pivnyak, Bondarenko, Kovalevs’ka & Illiashov (eds) O.Kondrat // Mining of Mineral Deposits, Taylor & Francas Group, London, 2013. - P.143-148. (імпакт-фактор).

67 Kondrat O. Study of methods of hydrocarbon recovery enhancement from the depleted oil fields / O.Kondrat // AGH Drilling Oil and Gas Quarterly, Poland, 2013. - Vol. 30, №1. - P.127-145. (зарубіжне видання).

68 Аникеев Д.П. Возможности увелечения КИГ при разработке залежей газа с подошвенной водой / Д.П.Аникеев, С.Н.Закиров, А.Р.Кондрат // Газовая промышленность. - Россия, М. - 2013. - №09(695). - С.51-53. (РІНЦ).

69 Kondrat O. Evaluation of gas wells operation stability in the final stages of natural hydrocarbons deposits development / O.Kondrat, N.Hedzyk // Scientific  bulletin of north university of baia mare, Series D, Mining, Mineral Processing, Non-ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering North university of baia mare publishing house, Vol. XXVII, 2013, No. 1. - pages 7-22. (імпакт-фактор).

70 Дослідження технологічної ефективності різних методів очищення вибою газових свердловин від піщаних пробок на виснажених родовищах / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, Н.С.Дремлюх, Т.З.Ватуляк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.

71Дослідження технологій гідравлічного розриву пласта у газових свердловинах на завершальній стадії розробки родовищ / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, Н.М.Гедзик, М.І.Боярчук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.

72 Технології збільшення конденсатовилучення з газоконденсатних родовищ на різних стадіях розробки / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, І.І.Хомин, Т.І.Хомин // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.

73 Kondrat A.R. Physical and hydrodynamic peculiarity of unconventional reservoirs development / A.R.Kondrat, N.M.Hedzyk // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.

74 Кондрат Р.М. Боротьба з конусоутворенням у процесі розробки газових і нафтогазоконденсатних родовищ з підошовною водою / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, Л.І.Матіїшин // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.

75 Кондрат Р.М. Результати дослідження піноутворюючих та антикорозійних властивостей реагентів на основі побічних продуктів промисловості / Р.М.Кондрат, М.О.Псюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.

76 Бойко Р.В. Дослідження фільтрації газу до горизонтальної свердловини в колекторі із тріщинуватістю / Р.В.Бойко, В.С.Бойко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.

77 Бойко В.С. Дослідження процесу відкладання парафіну при експлуатації нафтових свердловин / В.С.Бойко, В.Д. Середюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.

78 Вольченко Д.О. Зарубіжний досвід застосування методів підвищення нафтовилучення / Д.О.Вольченко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.

79 Петришак В.С. Багатофазний устьовий ежектор / В.С.Петришак, Т.В.Савка, Т.С.Сапожкова // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.

80 Купер І.М. Аналіз методів підвищення видобутку високов’язких нафт на прикладі Коханівського нафтового родовища / І.М.Купер, І.М.Драган // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.

81 Купер І.М. Підвищення нафтовилучення при режимі розчиненого газу / І.М.Купер, В.Д.Михайлюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.

82 Мороз Л.Б. Проблеми та перспективи збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родовищ / Л.Б. Мороз // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.

83 Угриновський А.В. Дослідно-промислові випробування технології очищення викидних ліній свердловин за допомогою в’язкопружного поршня / А.В. Угриновський // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.

84 Угриновський А.В. Розроблення конструкції самоущільнюючого плунжера для установки плунжерного піднімача / А.В.Угриновський, Т.В.Потятинник, С.М.Петрущак // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.

85 Міщук Б.М. Удосконалення технології видобування нафти фонтанним способом при режимі розчиненого газу / Б.М.Міщук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.

86 Кондрат О.Р. Обґрунтування нових техніко-технологічних рішень для інтенсифікації видобування природного газу з нетрадиційних родовищ / О.Р.Кондрат, Н.М.Гедзик // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тез. доп. - С.166-167.
87 Кондрат Р.М. Проблема накопичення рідини в понижених ділянках рельєфних газопроводів / Р.М.Кондрат, П.Р.Гімер, А.В.Угриновський // матеріали ХХІV наукової сесії наук. товариства ім. Шевченка, Івано-Франківськ, 6-23 березня 2013р. - 1с.
88 Кондрат О.Р. Підвищення продуктивності газових свердловин в умовах скупчення рідини на вибої / О.Р.Кондрат, Н.М.Гедзик // матеріали ХХІV наукової сесії наук. товариства ім.Т.Г.Шевченка, Івано-Франківськ, 6-23 березня 2013р. - 1с.
89 Патент України №78315, МПК В08В 9/04, С09К 8/52. В’язкопружний очисний поршень / Кондрат Р.М., Угриновський А.В., Петришак В.С., Огерук І.М.; заявл. 11.10.2012; № u 201211740; опубл. 11.03.2013, Бюл. №5.
90 Патент України №82863, МПК (2013.01) Е21В 43/00. Плунжер для плунжерного піднімача / Кондрат Р.М., Угриновський А.В.; заявл. 30.11.2012; № а 201213719; опуб. 27.08.2013, Бюл. №16. - 4с.


Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка