Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка6/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Показники наукової діяльності
Монографії – 3,34 (у співавторстві)

Підручники – 1

Навчальні посібники – 5,34 (у співавторстві)

Фахові видання – 86

Зарубіжні видання – 3,31 (у співавторстві)

Імпакт-фактор – 14,5 (у співавторстві)

Міжнародні конференції – 21

Патенти – 25,2 (у співавторстві)


Підготовка фахівців вищої кваліфікації:

5 кандидати наук (Гриців В.В., Гутак О.І., Мороз Л.Б., Худін М.В., Якимечко Я.Я.),


1 доктор наук (Вольченко Д.О.).

Кафедра буріння нафтових і газових свердловин

drill@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Дослідження і розробка інноваційних технологій буріння нафтових і газових свердловин

Склад кафедри:

1 Чудик Ігор Іванович, д.т.н., доц.

2 Коцкулич Ярослав Степанович, д.т.н., проф.

3 Мислюк Михайло Андрійович, д.т.н., проф.

4 Бейзик Ольга Семенівна, к.т.н., доц.

5 Білецький Ярослав Семенович, к.т.н., доц.

6 Васько Ігор Станіславович, к.т.н., доц.

7 Ковбасюк Ігор Михайлович, к.т.н., доц.

8 Колісник Василь Іванович, к.т.н., доц.

9 Кочкодан Ярослав Михайлович, к.т.н., доц.

10 Марцинків Олег Богданович, к.т.н., доц.

11 Оринчак Микола Іванович, к.т.н., доц.

12 Сенюшкович Микола Володимирович, к.т.н., доц.

13 Юрич Андрій Романович, к.т.н., доц.

14 Слепко Мирослав Миколайович, ст.викл.

15 Васько Андрій Іванович, ас.

16 Витвицький Іван Іванович, ас.

17 Волошин Юрій Дмитрович, ас.

18 Гриців Василь Васильович, ас.

19 Кирчей Олег Іванович, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Мислюк М.А. Буріння свердловин : довідник : у 5 т. / М.А.Мислюк, І.Й.Рибчич. - К. : Інтерпрес ЛТД, 2012. –

Т.4 : Завершення свердловин - 608 с.


2 Myslyuk M. The evaluation rheological parameters of non-Newtonian fluids by rotational viscosimetry / M.Myslyuk, I.Salyzhyn // Applied Rheology. - Цюрих.- Швейцария, 2012. - 22 - 3. - Pp. 32381 (7 pages). (імпакт-фактор).
3 Мыслюк М.А. Оценка риска принятия решений в бурении / М.А.Мыслюк // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. - Россия, Москва, 2012. - №1. - С.18-23. (імпакт-фактор).
4 Мыслюк М.А. Выбор оптимальной рецептуры бурового раствора для вскрытия продуктивных пластов / М.А. Мыслюк, Ю.М.Салыжин, В.В.Богославец // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. - Россия, Москва, 2012. - №3. - С.35-39. (імпакт-фактор).
5 Мислюк М.А. До методики обробки кривих відновлювання тиску / М.А.Мислюк, В.Я.Петруняк // Нафтова і газова промисловість. - К., 2012. - № 5. - С.39-42.
6 Мислюк М.А. До оцінки параметрів продуктивних газових пластів за кривими відновлювання тиску / М.А.Мислюк, В.Я.Петруняк // Нафтова і газова промисловість. - К., 2012. - № 2. - С.38-40.
7 Деякі напрями удосконалення технологій спорудження свердловин на сланцевий газ / М.А.Мислюк, З.Д.Хоминець, Ю.М.Салижин, В.В.Богославець, Ю.Д.Волошин // Нафтова і газова промисловість. - 2012. - № 6. - С.55-60.
8 Шляхи підвищення якості розмежування пластів в ускладнених гірничо-геологічних умовах / Я.С.Коцкулич, Є.Я.Коцкулич, О.І.Кирчей, О.Б.Марцинків, М.В.Сенюшкович // Наукові праці ДонНТУ. Серія “Гірничо-геологічна”. - 2012. - Вип. 16(206). - С.140-143.
9 Коцкулич Є.Я. Застосування подвійно-інгібованих бурових промивальних рідин для розкриття продуктивних пластів / Є.Я.Коцкулич, А.М.Андрусяк, Б.А.Тершак // Наукові праці ДонНТУ. Серія “Гірничо-геологічна”. - 2012. - Вип.16(206). - С.61-64.
10 Коцкулич Я.С. Аналіз ефективності промивальних рідин для первинного розкриття продуктивних пластів / Я.С.Коцкулич, Є.Я.Коцкулич // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.21-28.
11 Коцкулич Я.С. Вплив згину обсадних труб на їх міцність при дії зовнішнього надлишкового тиску / Я.С.Коцкулич, О.Б.Марцинків // Породоразрушающий и металлообрабатыва­ющий инструмент - техни­ка, технология его изготовления и применения : сб. науч. тр. - К. : ИСМ им. В.Н.Бакуля, 2012. - Вып.15. - С.163-170.
12 До питання вибору критерію оцінювання деформаційної здатності тампонажного каменю / Я.С.Коцкулич, В.І.Гриманюк, І.В.Рибіцький, О.І.Бунікевич // Породоразрушающий и металлообрабатыва­ющий инструмент - техни­ка, технология его изготовления и применения : сб. науч. тр. - К. : ИСМ им. В.Н.Бакуля, 2012. - Вып.15. - С.192-199.
13 Особливості проектування обсадних колон для кріплення похило-скерованих свердловин / Я.С.Коцкулич, М.В.Сенюшкович, О.Б.Марцинків, І.І.Витвицький, Я.С.Білецький // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.29-35.
14 Підвищення надійності кріплення свердловин / Я.С.Коцкулич, М.В.Сенюшкович, І.М.Ковбасюк, О.Б.Марцинків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.160-169.
15 Кунцяк Я.В. Конструктивні особливості технічних засобів для відбору керна в горизонтальних свердловинах / Я.В.Кунцяк // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техни­ка, технология его изготовления и применения : сб. науч. тр. - К. : ИСМ им. В.Н.Бакуля, 2012. - Вып.15. - С.221-226.
16 Кунцяк Я.В. Удосконалення конструкцій породоруйнівного інструменту, оснащених полікристалічними алмазними різцями / Я.В.Кунцяк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.57-67.
17 Оринчак М.І. Буровий розчин для якісного вторинного розкриття продуктивних горизонтів / М.І.Оринчак, М.М.Оринчак, О.С.Бейзик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.25-32.
18 Оринчак М.І. Буровий розчин для вторинного розкриття продуктивних горизонтів / М.І.Оринчак, М.М.Оринчак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.46-52.
19 Оринчак М.І. Дослідження та розробка складу карбоксильного крохмального реагенту / М.І.Оринчак, О.С.Бейзик, І.І.Чудик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.159-165.
20 Оринчак М.І. Модифікована гідрофобно-бітумна ванна / М.І.Оринчак, О.С.Бейзик, І.І.Чудик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - С.34-43.
21 Чудик І.І. Один із методів вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини при бурінні у сланцевих відкладах / І.І.Чудик, А.Р.Юрич, А.І.Різничук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - С.66-62.
22 Проблеми і шляхи енергоефективної модернізації процесу промивання свердловини / І.І.Чудик, М.І.Ковбасюк, Д.І.Король, А.О.Боржковський, Т.В.Яценко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.31-38.
23 Гриманюк В.І. Дослідження механічних властивостей дисперсноармованого тампонажного каменю під час статичних та динамічних навантажень / В.І.Гриманюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.91-97.
24 Оцінка росту пів еліпсоїдних тріщин у бурильних труб за змінних умов навантажень / Є.І.Крижанівський, В.І.Артим, В.В.Гриців, І.М.Гойсан // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.89-98.
25 Аналіз корозійно-втомних руйнувань елементів бурильної колони / В.І.Артим, І.І.Яциняк, В.В.Гриців, А.Р.Юрич, Р.В.Рачкевич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.197-202.
26 Дослідження кінетики втомних тріщин у зразках із сталі 36Г2С з урахуванням пікових перевантажень / В.І.Артим, В.М.Івасів, В.В.Гриців, Ю.В.Гриців // Надійність і довговічність машин і споруд. - 2012. - Вип.36. - С.18-26.
27 Напружено-деформований стан бурильної колони у криволінійному стовбурі свердловини із виробками стінок / Р.В.Рачкевич, А.С.Величкович, В.В.Гриців, А.А.Козлов, І.О.Рачкевич // Збірник наук. праць НГУ. - Д. : ДВНЗ “Нац. гірнич. ун-т”, 2012. - №37. - 9с.
28 Експериментальні дослідження енергопередавальних функцій бурильної колони у стовбурі скерованої свердловини / І.І.Чудик, А.І.Різничук, М.О.Мілостян, Н.Р.Жолоб // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - С.73-80.
29 Експериментальні дослідження на моделях компоновок низу бурильної колони / І.І.Чудик, А.І.Різничук, М.О.Мілостян, П.М.Шутка // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №4(45). - С.80-86.
30 Кочкодан Я.М. Обґрунтування необхідної величини розширення тампонажного каменю / Я.М.Кочкодан // Наукові праці ДонНТУ. Серія “Гірничо-геологічна”. - 2012. - №2 (17). - С.166-172.
31 Коцкулич Я.С. Кафедрі буріння нафтових і газових свердловин ІФНТУНГ – 90 років / Я.С.Коцкулич, Я.М.Кочкодан // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.11-14.
32 Центрування обсадних колон при кріпленні похило-скерованих свердловин / Я.С.Коцкулич, М.В.Сенюшкович, І.І.Витвицький, О.Б.Марцинків, І.М.Ковбасюк // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.86-88.
33 Коцкулич Я.С. Шляхи підвищення якості цементування свердловин / Я.С.Коцкулич, О.І.Кирчей // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.88-90.
34 Коцкулич Я.С. Вибір критерія оцінки деформаційної здатності тампонажного каменя / Я.С.Коцкулич, І.В.Рибіцький, В.І.Гриманюк // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.95-97.
35 Коцкулич Я.С. До вибору місця закладення свердловин для водопостачання і складування шкідливих речовин / Я.С.Коцкулич, А.І.Волобуєв, М.М.Слепко // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.120-121.
36 Витязь О.Ю. Підготовка фахівців для нафтогазової галузі в сучасних умовах / О.Ю.Витязь, Р.М.Кондрат, Я.С.Коцкулич // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.128-129.
37 Досвід застосування інгібованих промивальних рідин для розкриття продуктивних пластів на родовищах Прикарпаття / Є.Я.Коцкулич, Я.С.Коцкулич, Б.А.Тершак, А.М.Андрусяк // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.48-50.
38 Мислюк М.А. Оцінка ризику прийняття технологічних рішень в бурінні / М.А.Мислюк // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.14-15.
39 Різничук А.І. Метод лабораторного дослідження механічних властивостей гірських порід / А.І.Різничук, І.І.Чудик, А.І.Юрич // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.16-18.
40 Оцінка напружено-деформованого стану елементів бурильної колони на криволінійній ділянці свердловини / І.І.Яциняк, В.В.Гриців, А.Р.Юрич, Ю.В.Буй // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.25-26.
41 Експериментальні дослідження енергопередавальних функцій бурильної колони у стовбурі скерованої свердловини / І.І.Чудик, А.І.Різничук, М.О.Мілостян, Н.Р.Жолоб // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.26-29.
42 Оринчак М.І. Карбоксильні крохмальні реагенти / М.І.Оринчак, О.С.Бейзик, І.І.Чудик // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.43-45.
43 Богославець В.В. Вплив поверхнево-активних речовин на характер зміни міжфазного натягу на границі розділу фаз нафта - фільтрат біополімерного бурового розчину / В.В.Богославець // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.45-47.
44 Салижин Ю.М. До оцінки залишкового ресурсу шарошкових доліт / Ю.М.Салижин // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.58-61.
45 Васько І.А. До методики визначення бурового індексу анізотропії / І.А.Васько, І.С.Васько, А.І.Васько // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.66-67.
46 Кунцяк Я.В. Проблеми буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин в інтервалах залягання нестійких гірських порід / Я.В Кунцяк. // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.71-73.
47 Ванни для запобігання осипання стінок свердловини / М.І.Оринчак, О.С.Бейзик, А.І.Васько // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.74-75.
48 Оринчак М.І. Рідинні ванни для боротьби з обвалюванням стінок свердловини / М.І.Оринчак, А.І.Васько // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.55-56.
49 Оринчак М.І. Удосконалення властивостей крохмальних реагентів / М.І.Оринчак, І.І.Чудик // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.57-58.
50 Білецький Я.С. Розрахункові схеми для оцінювання жорсткості та міцності центра торів обсадної колони / Я.С.Білецький, І.І.Витвицький, І.П.Шацький // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.84-85.
51 Тершак Б.А. Підвищення якості цементування свердловини в умовах залягання хемогенних порід / Б.А.Тершак, Є.М.Ставичний // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.93-94.
52 Кочкодан Я.М. Вплив об′ємних змін на герметичність затрубного простору свердловин на підземних сховищах газу / Я.М.Кочкодан // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.101-102.
53 Колісник В.І. Міжнародна сертифікація фахівців-буровиків – якісно нові освітянські послуги за світовими стандартами / В.І.Колісник // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.126-127.
54 Коцкулич Я.С. Фактори, що визначають якість кріплення похило-скерованих свердловин / Я.С.Коцкулич, О.Б.Марцинків, І.І.Витвицький // Актуальні проблеми сучасної науки : ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 22-24 жовтня 2012р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2012. - Ч.3. - С.36-39.
55 Кочкодан Я.М. Вплив розширення тампонажного розчину (каменю) на герметичність заколонного простору свердловини / Я.М.Кочкодан, О.І.Кирчей // Актуальні проблеми сучасної науки : ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 22-24 жовтня 2012р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2012. - Ч.3. - С.39-42.
56 Кочкодан Я.М. Способи підвищення герметичності свердловин на підземних сховищах газу / Я.М.Кочкодан // Сучасний соціокультурний простір 2012 : ІХ Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., Київ, 20-22 вересня 2012р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2012. - Ч.1. - С.53-56.
57 Буровий розчин із збагаченою органічною основою для розкриття продуктивних горизонтів / Я.С.Коцкулич, М.В.Сенюшкович, Я.С.Білецький, О.Б.Марцинків // Сучасний соціокультурний простір 2012 : ІХ Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., Київ, 20-22 вересня 2012р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2012. - Ч.1. - С.50-53.
58 Різничук А.І. Про причини моделювання пластових умов при дослідженні механічних властивостей гірських порід / А.І.Різничук, Л.Р.Юрич // Сучасний соціокультурний простір 2012 : ІХ Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., Київ, 20-22 вересня 2012р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2012. - Ч.1. - С. 23-26.
59 Чудик І.І. Практичний аналіз енергозатрат процесу промивання свердловини / І.І.Чудик // Сучасний соціокультурний простір 2012 : ІХ Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., Київ, 20-22 вересня 2012р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2012. - Ч.1. - 3с.
60 Експериментальні дослідження на моделях компоновок низу бурильної колони / І.І.Чудик, А.І.Різничук, М.О.Мілостян, П.М.Шутка // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 2с.
61 Чудик І.І. Наукові і практичні результати молодої генерації в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу / І.І.Чудик // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - С.181-183.
62 Гоцабіна О.Г. Активація структуроутворення тампонажних матеріалів / О.Г.Гоцабіна, М.Б.Тершак // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 3с.
63 Кочкодан Я.М. Дослідження контракції розширювальних тампонажних цементів / Я.М.Кочкодан, С.О.Кобзєв // Сучасність, наука, час взаємодія та взаємовплив : 9-а Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 19-21 листопада 2012р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2012. - Ч.2. - 3с.
64 Кочкодан Я.М. Дослідження тампонуючої здатності тампонажних розчинів / Я.М.Кочкодан, С.О.Кобзєв // Україна наукова : 9-а Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 21-23 грудня 2012р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2012. - Ч.2. - С.55-57.
65 Чудик І.І. Лабораторные исследования механических свойств горных пород в условиях, приближенных к реальным / І.І.Чудик, А.І.Різничук, А.Р.Юрич // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – Россия, Москва. - 2013. - №1. - С.35-40. (імпакт-фактор).
66 Elastic waves influence upon enhancement of shale rocks fracturing / Ya.Bazhaluk, O.Karpash, I.Kysil, Ya.Klymyshyn, O.Gutak, Yu.Voloshyn // Annual Scientific-Technical Collection “Mining of Mineral Deposits”. - Netherlands, 2013. - С.369-371. (зарубіжне видання).

67 Оринчак М.І. Модифікована паливно-бітумна ванна / М.І.Оринчак, І.І.Чудик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.26-33.


68 Чудик І.І. Узагальнена методика розрахунку енергетичних витрат при роботі неорієнтованих компоновок низу бурильної колони для роторного способу буріння / І.І.Чудик // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - № 2(35). - С.121-128.
69 Чудик І.І. Узагальнена методика розрахунку енергетичних затрат обумовлених роботою бурильної колони при роторному способі буріння / І.І.Чудик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.84-93.
70 Чудик І.І. Дослідження ефективності використання енергоресурсів під час буріння свердловини вдосконалення математичної моделі одноопорних неорієнтованих компоновок низу бурильної колони / І.І.Чудик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №4(49). - С.119-126.
71 Чудик І.І. Вдосконалення математичної моделі двоопорних неорієнтованих компоновок низу бурильної колони / І.І.Чудик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.102-110.
72 Чудик І.І. Експериментальні дослідження неорієнтованих компоновок низу бурильної колони на механічних моделях / І.І.Чудик // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - № 2(35). - С.92-102.
73 Чудик І.І. Вдосконалення математичної моделі одноопорних неорієнтованих компоновок низу бурильної колони / І.І.Чудик // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(20). - С.61-69.
74 Мислюк М.А. До використання статичних оцінок параметрів продуктивних пластів за кривими відновлення тиску / М.А.Мислюк, В.Я.Петруняк // Нафтогазова галузь України. - 2013. - №4. - С.37- 40.
75 Коцкулич Я.С. Застосування породоруйнівного інструменту з полікристалічними алмазними різцями / Я.С.Коцкулич // Породоразрушающий и металлообрабатыва­ющий инструмент - техни­ка, технология его изготовления и применения : сб. науч. тр. - К. : ИСМ им. В.Н.Бакуля, 2013. - Вып.16. - С.44-49.
76 Кочкодан Я.М. Регулювання технологічних властивостей розширювальних тампонажних розчинів / Я.М.Кочкодан, С.О.Кобзєв // Сучасна наука в мережі INTERNET : ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 25-27 лютого 2013р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2013. - Ч.1. - С.65-68.
77 Кочкодан Я.М. Напружено-ущільнюючий тампонажний цемент / Я.М.Кочкодан, С.О.Кобзєв // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.108-110.
78 Оринчак М.І. Фактори, що визначають якість первинного розкриття продуктивних горизонтів / М.І.Оринчак, А.І.Глубіцький // Методологія науки і сьогодення : Міжнар. конф., Київ, 28 червня 2013р. - С.111-113.
79 Оринчак М.І. До аналізу сучасних безглинистих біополімерних бурових розчинів для розкриття продуктивних горизонтів / М.І.Оринчак, Л.О.Бойко, О.С.Бейзик // Фрагментація наукових досліджень: перспективи і проблеми : Міжнар.конф., Київ, 28 липня 2013 р. - С.85-88.
80 Оринчак М.І. Аналіз ефективності способів боротьби з обвалюваннями стінок свердловини / М.І.Оринчак, І.І.Чудик, О.С.Бейзик // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тез. доп. - С.66-67.
81 Оринчак М.І. Бурові розчини, які застосовують для підвищення стійкості стінок свердловини / М.І.Оринчак, І.І.Чудик, О.С.Бейзик // Розвиток науки у вік інформаційних технологій : Міжнар. конф., Київ, 28 вересня 2013р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2013. - Ч.2. - С.26-27.
82 Чудик І.І. Нові можливості підвищення механічних властивостей гірських порід / І.І. Чудик, А.І.Різничук, Л.Р.Юрич // Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку : IV Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 24-26 квітня 2013р. - С.104-106.
83 Застосування пакету solidworks для прогнозування жолобоутворення при бурінні похило-скерованих і горизонтальних свердловин / І.І. Чудик, Л.Р.Юрич, А.І.Різничук, Т.В.Яценко // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.80-82.
84 Аналітичний метод дослідження процесу жолобоутворення при бурінні похило-скерованих свердловин / І.І.Чудик, А.Р.Юрич, Г.Я.Процюк, А І.Різничук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.113-116.
85 Івасів В. М. Застосування критерію подібності втомного руйнування для різьбових з’єднань елементів бурильної колони / В.М.Івасів, І.І.Яциняк, В.В.Гриців // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.156-157.
86 Вибір та коригування конструктивних параметрів неорієнтованих компоновок низу бурильної колони / В.М.Івасів, Р.В.Рачкевич, А.Р.Юрич, Г.Я.Процюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.118-121.
87 Дослідження ефективності використання енергоресурсів під час буріння свердловини / І.І.Чудик, В.Р.Процюк, О.І.Галкін, М.О Милостян // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.19-22.
88 Використання пружних муфт для буріння похило-скерованих свердловин / В.М.Івасів, В.В.Гриців, А.Р.Юрич, В.Р.Процюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.122-124.
89 Підвищення надійності розмежування пластів з аномально низькими тисками / М.В.Сенюшкович, І.М.Ковбасюк, О.Б.Марцинків, І.І.Витвицький // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.124-126.
90 Ковальчук М.Б. До питання адсорбційного модифікування СаО у композиційних тампонажних системах / М.Б.Ковальчук, Б.А.Тершак // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.132-133.
91 Витвицький І.І. Про взаємодію колони з жолобом свердловини / І.І.Витвицький, І.П.Шацький // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.136-137.
92 Гідравлічні розширювачі свердловини з ексцентричними робочими елементами / Я.С.Білецький, М.В.Сенюшкович, І.П.Шацький, Т.Я.Шимко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.137-138.
93 Коцкулич Я.С. Оцінка тріщиностійкості фільтраційної кірки бурового розчину та методи її підвищення / Я.С.Коцкулич, В.І.Колісник, В.І.Гриманюк // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тез. доп. - С.60-61.
94 Підвищення якості розмежування пластів у похило-скерованих та горизонтальних свердловин / Я.С.Коцкулич, О.Б.Марцинків, М.В.Сенюшкович, І.І.Витвицький // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тез. доп. - С.62-63.
95 Використання маркетингового інструментарію в системі управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу / В.М.Івасів, В.В.Гриців, В.Р.Процюк, А.Р.Юрич // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка