Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка5/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 400 000,00 грн.
71/2012 Створення системи прогнозування зсувонебезпеки у сейсмічних та техногенних зонах регіонів України

Замовник Державна служба геології та надр України

Керівник теми Кузьменко Е.Д.
123/2011 Геофізичні дослідження з метою визначення зсувонебезпеки на ділянці в мікрорайоні "Пасічна" за адресою вул. Лозова, 9

Замовник приватний сектор мікрорайону "Пасічна"

Керівник теми Кузьменко Е.Д.
58/2013 Геофізичні дослідження зсувної ділянки в с. Лолин Долинського району Івано-Франківської області

Замовник Лолинська сільська рада

Керівник теми Кузьменко Е.Д.
Кафедра безпеки життєдіяльності

bzhd@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Енергетична безпека нафтогазових об'єктів

Склад кафедри:

1 Семчук Ярослав Михайлович, д.т.н., проф.

2 Воєвідко Ігор Володимирович, д.т.н, доц., проф.

3 Калічак Орест Володимирович, доц.

4 Камаєва Інеса Олегівна, к.т.н., доц.

5 Кривенко Галина Мирославівна, к.т.н., доц.

6 Кулик Михайло Павлович, к.т.н., доц..

7 Мандрик Олег Миколайович, к.т.н., доц.., декан

8 Лялюк-Вітер Галина Дмитрівна, к.біол.н., доц.

9 Рошак Йосип Іванович, к.т.н., доц.

10 Стеліга Іван Іванович, доц.

11 Школьний Микола Петрович, к.т.н., доц.

12 Древицька Наталія Юріївна, ас.

13 Павленко-Шевельова Ірина Володимирівна, ас.

14 Скиба Ельнара Ельдарівна, ас.15 Шиманський Володимир Ярославович, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Лялюк-Вітер Г.Д. Безпека життєдіяльності : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Г.Д.Лялюк-Вітер, Г.М.Кривенко. - 2-ге вид., змін. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.
2 Возняк М.П. Прогнозування об’ємів втрат нафти у випадку виникнення аварійної ситуації / М.П.Возняк, Г.М.Кривенко, Л.В.Возняк // Прикарпатський вісник наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка. Число. - Івано-Франківськ : вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2011. - Вип.1(13). - 9с.
3 Застосування ергономічного підходу до питань запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань у нафтогазовій галузі / Р.В.Цюпа, Н.М.Хантя, Г.М.Кривенко, Я.М.Семчук, Г.Д.Лялюк-Вітер // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. - Пульс, 2011. - 4(16). - С.116-122.
4 Стеліга І.І. Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення охорони праці у вищій школі / І.І.Стеліга, Я.М.Семчук, Й.І.Рошак Вітер // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. - Пульс, 2011. - 4(16) - С.127-133.
5 Особливості навчання з дисципліни “Безпека життєдіяльності” в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу / Я.М.Семчук, І.І.Стеліга, Л.Я.Савчук, Х.-М.М.Чичул // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. - Пульс, 2011. - 4(16) - С.139-146.
6 Кривенко Г.М. Використання адаптаційної моделі для аналізу параметрів безпечного функціонування нафтопроводів / Г.М.Кривенко, М.П.Возняк, Л.В.Возняк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - 5с.
7 Кривенко Г.М. Спрощений метод діагностування ефективного діаметра нафтопроводу / Г.М.Кривенко, М.П.Возняк, Л.В.Возняк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - 6с.
8 Лялюк-Вітер Г.Д. Застосування баз даних та геоінформаційних систем для підвищення рекреаційної ємності природно-заповідних об’єктів / Г.Д.Лялюк-Вітер, Ю.С.Шпарик, О.Б.Лопарьова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. - Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. - Вип.12.2. - С.66-73.
9 Лялюк-Вітер Г.Д. Сучасний стан та прогноз довговічно біотичного середовища деяких заповідних урочищ і пам’яток природи Івано-Франківської області / Г.Д.Лялюк-Вітер, Р.М.Яцик, Р.М.Вітер // Науковий вісник НУБіП України. Серія “Лісівництво та декоративне садівництво”. - К. : ВЦ НУБіП України, 2012. - Вип.171, Ч.1. - С.120-124.
10 Комп`ютерне моделювання ареалу забруднення ґрунтів / С.О.Камаєва, Л.І.Камаєва, О.М.Лев, І.О.Камаєва // Строительство и техногенная безопасность. - Сімферополь, 2012.- Вип.41. - С.112-116.
11 Альтернативні методи дослідження ареалу забруднення ґрунтів / С.О.Камаєва, Л.І.Камаєва, О.М.Лев, І.О.Камаєва // Наукові вісті Галицької академії. - 2012. - №1(20). - С.3-6.
12 Дослідження аеротехногенного забруднення довкілля промисловими підприємствами / Л.Я.Савчук, Я.М.Семчук, О.М.Лев, Л.І.Камаєва // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - С.40-46.
13 Бортняк О.М. Проблеми і перспективи утилізації недіючих трубопроводів з урахуванням аспектів екологізації систем транспорту вуглеводневих енергоносіїв / О.М.Бортняк, М.П.Школьний, Р.С.Варик // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 6с.
14 Архипова Л.М. Інформація. Засідання Басейнової ради Дністра / Л.М.Архипова, О.М.Мандрик, Д.О.Зорін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(5). - С.83-84.
15 Кафедра екології ІФНТУНГ у вирішенні освітянських та наукових екологічних проблем / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, О.М.Мандрик, Н.О.Зоріна // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(6). - С.14-19.
16 Адаменко О.М. Початок реставраційних робіт на полігоні / О.М.Адаменко, О.М.Мандрик, І.М.Гаврилович // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(6). - С.122-126.
17 Семчук Я.М. Підвищення якості викладання дисциплін “Безпеки життєдіяльності” та “Цивільного захисту” у вищих навчальних закладах / Я.М.Семчук, Г.М.Кривенко, І.І.Стеліга // Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності : Всеукр. наук.-практ. семінар, Херсон, 2012р. : зб. матер. - С.192-196.
18 Возняк М.П. Использование уравнения регрессии для определения перепада давления в трубопроводе с целью прогнозирования технического риска / М.П.Возняк, Г.М.Кривенко, Л.В.Возняк // Трубопроводный транспорт – 2012 : VIIІ Междун. учеб.-науч.-практ. конф., Уфа,Россия, 8-9 ноября 2012г. – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2012. - 3с. (зарубіжна конференція).
19 Лядецька Г.І. Вплив старіння металу деталей сферичного крана на допустимі тиски в газопроводі / Г.І.Лядецька, М.П.Возняк, Г.М.Кривенко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
20 Кривенко Г.М. Реалізація проекту дистанційної форми навчання з дисципліни “Безпека життєдіяльності” / Г.М.Кривенко // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - 2с.
21 Проблемні аспекти недіючих трубопроводів в системі транспорту вуглеводневих енергоносіїв / О.М.Бортняк, М.П.Школьний, Р.С.Варик, І.Ю.Кизим // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.143-145.
22 Бортняк О.М. Підвищення рівня техногенної безпеки об’єктів трубопровідного транспорту вуглеводневих енергоносіїв / О.М.Бортняк, Н.І.Карпусь, М.П.Школьний // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 3с.
23 Бортняк О.М. К вопросу взрывопожаробезопасности магистральных трубопроводов / О.М.Бортняк, М.П.Школьний // Трубопроводный транспорт - 2012 : VІІІ Междунар. учебно-научно-практ. конф., Россия, Уфа, 8-9 ноября 2012г. - Уфа : УГНТУ, 2012.- 3с. (зарубіжна конференція).
24 Одосій З.М. Захист поверхонь деталей бурового обладнання та інструменту від гідроабразивного зношування борохромуванням / З.М.Одосій, В.Я.Шиманський // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : 3-я Міжнар. наук.-техн. конф., Львів, 7-9 листопада 2012 р. - 2с.
25 Охорона праці в галузі : конспект лекцій / О.В.Калічак, Г.М.Кривенко, І.І.Стеліга, В.Я.Шиманський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 214 с. (електронний варіант).
26 Скиба Е.Е. Оцінка якості ґрунтових вод Качанівського нафтового родовища / Е.Е.Скиба, Я.М.Семчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №1(7). - 7с.
27 Воевидко И.В. Конструирование компоновки повышеной активности на базе винтовых забойных двигателей для борьбы с искривлением скважин / И.В.Воевидко // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. - Россия, М. : ОАО “ВНИИОЭНТ”, 2013. - №3. - 3 с. (імпакт-фактор).
28 Воєвідко І.В. Специфіка забурювання бічного стовбура в обсадній колоні свердловини / І.В.Воєвідко // Нафтогазова галузь України. - 2013. - №2. - 3с.
29 Крижанівський Є.І. Оцінювання роботоздатності нафтогазопроводів тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності / Є.І.Крижанівський, Р.С.Грабовський, О.М.Мандрик // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2013. - №1(49). - 6с. (імпакт-фактор).
30 Савчук Л.Я. Медико-екологічний аналіз дитячого захворювання Івано-Франківської області / Л.Я.Савчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №1(7). - 6с.
31 Савчук Л.Я. Оптимальні умови насичення розсолів - відходів калійних виробництв. Використання їх у нетрадиційних технологіях / Л.Я.Савчук, М.С.Мальований // Хімічна промисловість України. - 2013. - №1(114). - 3с.
32 Савчук Л.Я. Стратегія мінімізації екологічної безпеки внаслідок впровадження комплексної технології перероблення нагромаджених розсолів та твердих відходів калійних виробництв у Калуському промисловому районі / Л.Я.Савчук, М.С.Мальований // Вісник КрНУ ім. М.Остроградського. - 2013. - Вип. 1(78). - 5с.
33 Семчук Я.М. Перспективи використання методів механоактивації для вирішення проблем утилізації відходів / Я.М.Семчук, М.М.Орфанова // Вісник КрНУ ім. М.Остроградського. - 2013. - Вип. 1(78). - 6с.
34 Бортняк О.М. Аналітичні дослідження розповсюдження в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах стаціонарних джерел промислових підприємств нафтогазового комплексу / О.М.Бортняк, М.П.Школьний, М.М.Осипчук // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - 11с.
35 Оцінка умов лавинного руйнування трубопроводів із довільно розміщеними наскрізними тріщинами та ненаскрізними зовнішніми дефектами заданої глибини / Є.І.Крижанівський, О.М.Мандрик, Р.С.Грабовський, О.Т.Касій // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.140-145.
36 Вибір показника якості для оцінки рівня забруднення стічних промислових та дренажних вод / Е.Е.Скиба, М.П.Кулик, Н.Ю.Голець, В.Й.Чабан // Вісник НУВГіП. - Рівне. - 2013. - №IV-64. - С.112-118.
37 Семчук Я.М. Використання відходів для виробництва будівельних матеріалів / Я.М.Семчук, М.М.Орфанова // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов : сб.научн.трудов XXI (ежегодная) Междунар. науч.-техн. конф., Бердянск, 10-14 июня 2013г. - Х. : УкрВОДОГЕО, 2013. - 4с.
38 Чичул Х.-М.М. Вивчення санітарно-гігієнічних функцій лісових екосистем Карпатського національного природного парку / Х.-М.М.Чичул, Г.Д.Лялюк-Вітер, О.Р.Манюк // Біотехнології, звершення та надії : матеріали 2-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, Київ, 16-17 травня 2013р. - К. : Нац. інститут біоресурсів, 2013. - 4с.
39 Бортняк Е.М. К вопросу повышения надежности и безопасности эксплуатации систем трубопроводного транспорта углеводородных энергоносителей / Е.М.Бортняк, Н.М.Школьный // Трубопроводный тарснпорт - 2013 : материалы IX Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Уфа, Россия, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : УГНТУ, 2013. - С.21-22. (зарубіжна конференція).
40 Бортняк Е.М. Проблеми і перспективи реалізації енергоощадних та екологічно чистих технологій на об’єктах нафтогазової промисловості / О.М.Бортняк, М.П. Школьний, Н.І.Чабан // Нафтогазова енергетика -2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
41 Обґрунтування раціональних режимів експлуатації нафтопроводів / М.П.Возняк, Г.М.Кривенко, Л.В.Возняк, М.Р.М.ельник, Н.В.Бігуляк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
42 Прогнозування наслідків аварій на газопроводах / Г.М.Кривенко, М.П.Возняк, Л.В.Возняк, С.О.Кривенко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
43 Возняк М.П. Анализ и оценивание риска при эксплуатации нефтепроводов / М.П.Возняк, Г.М.Кривенко, Л.В.Возняк // Трубопроводный транспорт - 2013 : материалы ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Уфа, Россия, 7-8 ноября 2013г. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 2с. (зарубіжна конференція).
44 Чаплінський С.С. Використання технологій комп’ютерної графіки для дослідження напружено-деформаційного стану клапанного вузла / С.С.Чаплінський, З.М.Одосій, В.Я.Шиманський // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
45 Кулик М.П. Підвищення екологічної безпеки теплових електростанцій / М.П.Кулик // Сб. трудов Одесского нац. политехн. ун-та (ОНПУ). - 2013. - № 42. - С.74-77.
46 Кулик М.П. Возможные нетрадиционные подходы в традиционной тепловой энергетике / М.П.Кулик // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы науч.-техн. конф. - Сб. трудов Одесского нац. политехн. ун-та (ОНПУ). - 2013. - С.58-62.
47 Семчук Я.М. Заходи покращення стану природної безпеки Івано-Франківської області / Я.М.Семчук, І.І.Стеліга // Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки : Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 6 грудня 2013 р. - Х. : НУЦЗУ, 2013. - 2с.
48 Семчук Я.М. Водоохоронні заходи по зменшенню забруднення підземних вод в районах розробки та експлуатації нафтових родовищ / Я.М.Семчук, Е.Е.Скиба // Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки : Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 6 грудня 2013р. - Х. : НУЦЗУ, 2013. - 2с.
49 Стельмах О.Р. Актуальність проблеми безпеки територій та створення рекреаційної зони в с. Старуня / О.Р.Стельмах, Я.М.Семчук, Л.В.Міщенко // ХХІУ наук. сесія наук. товариства ім. Т.Г.Шевченка., Івано-Франківськ, 6-23 березня 2013р. - 1с.


Кафедра хімії

chemistry@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Синтез, дослідження будови, властивостей органічних речовин та можливість використання новітніх матеріалів в нафтогазопромисловому комплексі

Склад кафедри:

1 Полутренко Мирослав Степанович, к.х.н., доц.

2 Побережний Любомир Ярославович, д.т.н., проф.

3 Челядин Любомир Іванович, д.т.н., доц.

4 Калин Тетяна Іванівна, к.х.н., доц.5 Мельник Олександр Дмитрович, к.г.-м.н., доц.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України : монографія / Ю.В.Банахевич, А.В.Драгілєв, Ю.М.Дьомін, О.Ф.Іткін, А.О.Кичма, В.О.Крупка, І.В.Лохман, М.С.Полутренко, Д.Ю.Петрина, Я.Т.Федорович. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 280 с.
2 Крижанівський Є.І. Підвищення ефективності пасивного захисту підземних споруд від корозії / Є.І.Крижанівський, М.С.Полутренко // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.55-59.
3 Ефективність використання сучасних ізоляційних покриттів для захисту підземних нафтогазопроводів від корозії / Є.І.Крижанівський, М.С.Полутренко, Я.Т.Федорович, І.В.Федорович // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - 8с.
4 Підвищення ефективності протикорозійного та мікробіологічного захисту підземних нафтогазопроводів / М.Полутренко, Ж.Коптєва, В.Заніна, І.Козлова // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матаріалів : в 2-х т. Спецвип. журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”. - Львів : ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України, 2012. - №9. - С.247-251.
5 Полутренко М.С. Бактерицидна активність нітрогеновмісних інгібіторів корозії модифікованих мастик / М.С.Полутренко // Наукові записки Тернопільського нац. педаг. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. - 2012. - № 19. - С.36-39.
6 Полутренко М.С. Вивчення водонасичення модифікованих бітумно-полімерних мастик / М.С.Полутренко // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю.Федьковича. Серія “Хімія”. - 2012. - №606. - С.106-111.
7 Взаємодія перхлоратів циклопента[c]хінолінію з саліциловим альдегідом і його похідними / О.Боднарчук, М.Мельник, А.Дмитрів, Т.Калин // Вісник Львівського ун-ту. Серія “Хімія”. - 2012. - Вип.53. - С.243-248.
8 Техногенні відходи краю та вплив низькотемпературного фізико-хімічного перетворення золошламів у теплоізоляційні матеріали на екобезпеку об’єктів / Л.І.Челядин, П.В.Новосад, В.Р.Хомин, О.Р.Возняк // Науковий вісник Львівського нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. - Львів : НЛТУ, 2012. - № 23.12. - С.25-30.
9 Техногенне забруднення водних ресурсів та фізико-хімічне очищення стічних вод забруднених нафтопродуктами з вмістом вуглецевомінеральних матеріалів / Л.І.Челядин, В.Р.Хомин, М.Р.Скробач, М.М.Богуславець, П.П.Неміш // Науковий вісник Львівського нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. - Львів : НЛТУ, 2012. - № 22.12. - С.91-95.
10 Ресурсозберігаючі технології утилізації золошлаків ТЕС / Л.І.Челядин, П.В.Новосад, В.Р.Хомин, О.Р.Возняк // Науковий вісник Львівського нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. - Львів : НЛТУ, 2012. - № 24.12. - С.36-42.
11 Челядин Л.І. Порівняльний аналіз якості мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоків / Л.І.Челядин, М.Мальований, О.Кулик // Стандартизація, сертифікація, якість. - Київ, 2012. - №6. - С.20-25.
12 Побережний Л. Вплив змінного струму на швидкість корозії металу розподільчих газопроводів / Л.Побережний, А.Яворський, Б.Дем’янів // Фізико-хімічна механіка матеріалів : спец. журнал. - Львів, 2012. - № 9, Т.2. - С.673-676. (імпакт-фактор).
13 Побережний Л.Я. Вплив експлуатаційної деградації на несучу здатність матеріалу магістральних трубопроводів / Побережний Л.Я., Марущак П.О., Станецький А.І. // Фізико-хімічна механіка матеріалів : спец. журнал. - Львів, 2012. - № 9, Т.2. - 4с.
14 Побережний Л.Я. Вплив експлуатаційної деградації на несучу здатність матеріалу транзитних газопроводів / Л.Я.Побережний, А.І.Станецький, В.Б.Асатрян // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 1с.
15 Вплив консервації на залишковий ресурс нафтопроводу / Л.Я.Побережний, Р.Т.Мартинюк, О.Р.Мартинюк, Г.М.Присліпська // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 1с.
16 Побережний Л.Я. Вплив терміну експлуатації на опір деформаціям матеріфалу газопроводу / Л.Я.Побережний, А.І.Станецький, В.С.Мархалевич // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 1с.
17 Побережний Л.Я. Електрокорозійна деградація газопроводів низького і середнього тиску / Л.Я.Побережний, Г.М.Присліпська, Б.М.Дем’янів // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 1с.
18 Розробка стратегії продовження ресурсу та впровадження комплексу технологій реновації трубопровідного транспорту України / Ю.В.Банахевич, А.В.Драгілєв, Ю.М.Дьомін, В.О.Крупка, І.В.Лохман, М.С.Полутренко, Д.Ю.Петрина, Я.Т.Федорович // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.13-15.
19 Полутренко М.С. Підвищення ефективності протикорозійного та мікробіологічного захисту підземних нафтогазопроводів / М.С.Полутренко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.27-29.
20 Калин Т.І. Взаємодія 1,8-діоксодекагідроакридинів з похідними аміаку / Калин Т.І., Мельник М.В., Боднарчук О.В. // Новости передовой науки - 2012 (Новината за напреднали наука - 2012) : VIII Междунар. конф., Болгария, София, 17-21 мая 2012г. - Т.21.- С.57-60.
21 Синтез перхлоратів похідних циклопентан [c] хінолінію з α-метильною групою / Т.І. Калин, М.В. Мельник, Д.О. Мельник, О.В.Боднарчук // Домбровські хімічні читання - 2012 : V Всеукр. наук. конф., 26-28 вересня 2012р. - 1с.
22 Вплив електрохімічно активованої води на процеси твердіння гіпсу / Пташник В.В., Новосад П.В., Бордун І.М., Челядин Л.І. // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : 2-й Міжнар. конгрес, Львів, 19-22 вересня 2012р. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - С.110.
23 Челядин Л.І. Фізико-хімічне очищення стічних вод вуглецевомінеральними матеріалами / Л.І.Челядин, М.М.Богуславець, П.П.Неміш // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : 2-й Міжнар. конгрес, Львів, 19-22 вересня 2012р. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - С.136.
24 Челядин Л.І. Методи перетворення відходів промислових об’єктів та їх вплив на довкілля / Л.І.Челядин, П.В.Новосад, М.С.Мальований // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : 2-й Міжнар. конгрес, Львів, 19-22 вересня 2012р. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - С.161.
25 Челядин Л.І. Очищення стічних вод та їх вплив на екобезпеку об’єктів / Л.І.Челядин // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : 2-й Міжнар. конгрес, Львів, 19-22 вересня 2012 р. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - С.154.
26 Загальна хімія: лабораторний практикум / О.Д.Мельник, Т.І.Калин, М.С.Полутренко, Л.Я.Побережний, Л.І.Челядин - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 70с.
27 Фізична та колоїдна хімія: лабораторний практикум / Л.Я.Побережний, О.Д.Мельник, Г.М.Присліпська, Т.І.Калин - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 45с.
28 Основні аспекти мікробіологічного захисту підземних нафтогазопроводів / М.С.Полутренко, Є.І.Крижанівський, А.І.Піляшенко-Новохатний, Т.Б.Перетятко // Yournal of Hydrocarbon Power ENGINEERING. - 2013. - Vol.1, №1. - Р.25-35. (наукометричне видання).
29 Побережний Л.Я. Fatigue and britte Fracture of carbon steel of gas and oil pipelines / Л.Я.Побережний, П.О.Марущак, Т.Ю.Пиріг // Transport Journal. - 2013. - Vol.28, №3. - р.270-275. (Scopus).
30 Побережний Л.Я. Failure analysis of continuous casting rols and physical simulation of thermal fatigue loading / Л.Я.Побережний, П.Марущак, Р.Біщак, Д.Баран // Mechanica. - 2013. - Vol.19(4). - P.398-402. (Scopus).
31 Synthesis of small tetranuclear Cu(I) metallacycles based on bridging pseudohalogenide ions / V.Vreshch, B.Nohra, C.Lescop, R.Réau // Inorg. Chem. - 2013. - Vol.52(3). - Р.1496-1503. (Scopus).
32 Assembly of Helicene-capped N,P,N,P,N-helicands within CuI-Helicates: Impacting Chiroptical Properties by Ligand-Ligand Charge Transfer / V.Vreshch, M.Moussa, B.Nohra, M.Srebro, N.Vanthuyne, C.Roussel, J.Autschbach, J.Crassous, C.Lescop, Régis Réau // Angew. Chem. - 2013. - Vol.52(7). - Р.1968-1972. (Scopus).
33 Методика визначення областей підвищеної корозійної та біокорозійної активності як складова комплексного моніторингу нафтогазопроводів / Л.Я.Побережний, А.І.Станецький, М.С.Полутренко, П.О.Марущак // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. - 2013. - №13(202). - С.161-166.
34 Полутренко М.С. Протикорозійний захист трубопровідних ситем / М.С.Полутренко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.206-210.
35 Особливості екологічної безпеки геологічного середовища при пошуках і видобутку сланцевого газу / Л.І.Челядин, В.Р.Хомин, Б.Й.Маєвський, Л.Є.Шкіца // Науковий вісник Львівського нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. - Львів : НЛТУ України. - 2013. - №23.3. - С.92-96.
36 Аналіз існуючих методів оцінювання ступеня екологічної небезпеки / Л.І.Челядин, М.Мальований, В.Шмандій, О.В.Харламова, Г.В.Сакалова // Екологічна безпека. - Кременчуг, 2013(15). - №1. - С.37-44.
37 Основні чинники екологічної безпеки та один з методів її підвищення – перетворення і утилізація золошлакошламів / Л.І.Челядин, Л.Є.Шкіца, В.Л.Челядин, М.М.Богуславець // Екологічна безпека та збалансоване природокористування. - 2013. - №2(8). - С.38-47.
38 Методи та устаткування зменшення забруднення водних ресурсів стоками з об’єктів нафтогазового комплексу / Л.І.Челядин, Л.І.Григорчук, В.Л.Челядин, М.М.Богославець // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.145-151.
39 Челядин Л.І. Техногенний вплив на довкілля та дослідження з очищення хромовмісних стічних вод з промислових об’єктів / Л.І.Челядин // Науковий вісник Львівського нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. - Львів : НЛТУ України. - 2013. - № 23.12. - С.101-104.
40 Челядин Л.І. Забруднення довкілля та їх зменшення методом очищення комунальних стічних вод / Л.І.Челядин // Науковий вісник Львівського нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. - Львів : НЛТУ України. - 2013. - № 23.13. - С.151-155.
41 Вплив навантажень у процесі укладання на ресурс роботи морських нафтогазопроводів / Л.Побережний, Т.Пиріг, Ю.Мойсюк, А.Станецький // Вісник ТНТУ. - 2013. - №1(69) - С.84-95.
42 Побережний Л.Я. Вплив змінного струму на швидкість зовнішньої корозії матеріалу трубопроводу та локалізацію корозійних процесів у хлоридних середовищах / Л.Побережний, Г.Присліпська // Вісник ТНТУ. - 2013. - №3(71). - С.53-59.
43 Мазур М.П. Особливості корозії промислових трубопроводів під впливом газогідратів / М.П.Мазур, Л.Я.Побережний // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. - 2013. - С.167-173.
44 Технологічні особливості виготовлення теплоізоляційних будівельних матеріалів із золошламошлакових відходів / Л.І.Челядин, П.В.Новосад, О.Р.Позняк, В.Р.Хомин // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип.23.1. - 7с.
45 Окремі аспекти екологічної безпеки геологічного середовища при пошуках та видобутку сланцевого газу / В.Р.Хомин, Б.Й.Маєвський, Л.Є.Шкіца, Л.І..Челядин // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип.23.3. - 7с.
46 Челядин Л.І. Дослідження очищення стічних вод електрохімічним методом / Л.І.Челядин, М.С.Полутренко, С.В.Дідик // Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания : материалы ІV Междунар. науч.-практ. конф., Білорусь, Брест, 25-27 сентября 2013г. - Брест : Брестський політехн. ун-т, 2013. - С.69-72. (зарубіжна конференція).
47 Оцінка впливу якості підготовки поверхні трубопроводів перед нанесенням протикорозійних покриттів в умовах катодної поляризації / Є.І.Крижанівський, Я.Т.Федорович, М.С.Полутренко, І.Я.Федорович // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
48 Піляшенко-Новохатний А.І. Біостійкість інгібіторів корозії-біоцидів, складових комплексу антикорозійного захисту лінійної частини нафто-, газотранспортної системи України / А.І.Піляшенко-Новохатний, М.С.Полутренко// Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
49 Калин Т.І. Дослідження антимікробних властивостей діоксимів 1,8-діоксодекагідроакридинів / Т.І.Калин, М.В.Мельник, Р.В.Куцик // Львівські хімічні читання -2013 : зб. наук. праць ХІV наук. конф., Львів, 26-29 травня 2013р. - Львів : ЛНУ, 2013. - С.15.
50 Калин Т.І. Синтез стирилових барвників на основі похідних циклопента[c]хінолінію / Калин Т.І., Мельник М.В., Боднарчук О.В. // Матеріали XXIII Укр. конф. з органічної хімії, Чернівці, 16-20 вересня 2013р. - Чернівці : ЧНУ, 2013. - С.67.
51 Мельник М.В. Синтез комплексонів деяких біометалів з діоксинами N-заміщених пентаметилдекагідроакридинів / М.В.Мельник, Т.І.Калин // Бабенківські читання : матеріали Наук.-прак. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 24-25 жовтня 2013р. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2013. - С.59.
52 Побережний Л.Я. Зміна несучої здатності матеріалу магістральних газопроводів в результаті експлуатаційної деградації / Л.Я.Побережний, А.І.Станецький, П.О.Марущак // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.451-453.
53 Побережний Л.Я. Електрокорозійна деградація газопроводів / Л.Я.Побережний, Г.М.Присліпська, Б.М.Дем’янів // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.448-451.
54 Мазур М.П. Вплив газогідратних утворень на корозійні процеси у газопроводах / М.П.Мазур, Л.Я.Побережний // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.453-457.
55 Патент України № 26781/ЗА/13 від 01.11.2013 р. Спосіб ремонту трубопроводів / Є.І.Крижанівський, О.Ф.Іткін, Ю.В.Банахевич, М.С.Полутренко, Ю.М.Дьомін, І.О.Комарова, А.В. Драгілєв. – 2с.


ГАЗОНАФТОПРОМИСЛОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка