Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка4/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 421 644,40 грн.
33/2012 Дослідження та розробки в галузі геодезії і розробки корисних копалин (спостереження за осіданнями будівель та споруд енергоблоків №3-4 та об'єктів відкритого розподільчого пристрою 750 кВ) (РК № 0112U005102)

Замовник Рівненська АЕС

Керівник теми Бурак К.О.
38/2012 Роботи з геодезичного контролю стану підкранових колій та деформацій будівельних конструкцій вантажо-підіймального облапднання Рівненської АЕС

(РК № 0112U006606)Замовник Рівненська АЕС

Керівник теми Бурак К.О.
43/2011 Роботи з геодезичного контролю стану підкранових колій та деформацій будівельних конструкцій вантажно-підіймального обладнання Рівненської АЕС

(РК № 0111U005869)Замовник Рівненська АЕС

Керівник теми Бурак К.О.
70/2011 Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (спостереження за осіданням Б і С БК. №3-4 та ВРП-750) (РК № 0111U008820)

Замовник Рівненська АЕС

Керівник теми Бурак К.О.
127/2013 Послуги з геодезичного контролю стану підкранових колій та деформацій будівельних конструкцій вантажопідіймального обладнання Рівненської АЕС

(РК №0113U007417)Замовник Рівненська АЕС

Керівник теми Бурак К.О.
152/2013 Дослідження та розробки в галузі геодезії і розробки корисних копалин (спостереження за осіданнями будівель та споруд енергоблоків №3-4 та об'єктів відкритого розподільчого пристрою 750 кВ) (РК №0113U005359)

Замовник Рівненська АЕС

Керівник теми Бурак К.О.
Кафедра землевпорядкування та кадастру

zvk@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Екологічна безпека і землевпорядне забезпечення адміністративно-територіальних одиниць та експлуатаційна надійність промислових об'єктів (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Лісевич Михайло Пилипович, к.т.н., доц.

2 Рудий Роман Михайлович, д.т.н., проф.

3 Дутчин Мирослав Михайлович, доц.

4 Ільків Євген Юрійович, к.т.н., доц.

5 Кравець Ярослав Самойлович, к.т.н., доц.

6 Кравець Олена Ярославівна, к.т.н., доц.

7 Лудчак Оксана Євгенівна, доц.

8 Матіщук Андрій Васильович, доц.

9 Біда Ірина Володимирович, ас.

10 Галярник Мирон Васильович, ас.

11 Гера Оксана Василівна, ас.

12 Демчук Валентина Вячеславівна, ас.

13 Кухтар Денис Васильович, ас.

14 Сиротинська Ірина Михайлівна, ас.14 Семко Лілія Богданівна, стаж.-викл.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Дутчин М.М. Кадастр : конспект лекцій / М.М.Дутчин, Є.Ю.Ільків, І.В.Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 508 с.
2 Основи земельного права та кадастру : навч. посіб. / Є.Ю.Ільків, М.М.Дутчин, О.Г.Дзьоба, В.М.Скрипничук, Я.В.Петрів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 320 с.
3 Тревого І.С. Особливості контрольних марок для спостереження за зміщеннями надземних переходів магістральних газопроводів / І.С.Тревого, Є.Ю.Ільків, Д.В.Кухтар // Вісник геодезії та картографії. - К. : Укргеодезкартографія, 2012. - №1. - С.5-8.
4 Тревого І.С. Удосконалення методики нівелювання цифровим нівеліром / І.С.Тревого, Є.Ю.Ільків, Д.В.Кухтар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №1(23). - С.96-97.
5 Особливості створення планово-висотної основи для будівництва та обслуговування магістрального газопроводу “Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл” з використанням навігаційних систем / Р.Р.Пилип’юк, Д.П.Приймак, Є.Ю.Ільків, О.Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №1(23). - С.41-42.
6 Тревого І.С. Висота, як необхідний елемент топографічної прив’язки геодезичного пункта / І.С.Тревого, Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник // Вісник геодезії та картографії. - К. : Укргеодезкартографія, 2012. - №3. - С.4-6.
7 Ільків Є. Застосування магніторозвідки для визначення довжини ґрунтових реперів / Є.Ільків, І.Тревого, М.Галярник // Вісник геодезії та картографії. - К. : Укргеодезкартографія, 2012. - №5. - C.18-21.
8 Обґрунтування точності контролю закладки, обстеження та оновлення ґрунтових геодезичних пунктів / І.С.Тревого, Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник, К.Д.Підлуська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №1(23). - С.91-95.
9 Вплив температури грунту на висотне положення реперів / І.С.Тревого, Є.Ю.Ільків, Д.В.Кухтар, С.І.Досин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №2(24). - С.48-51.
10 Дослідження деформаційних характеристик фундаментів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій з використанням методів механіки ґрунтів / М.М.Дутчин, Г.Г.Мельниченко, І.В.Біда, В.А.Скриль // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №2(24). - С.86-88.
11 Класифікація земельних угідь за елементами рельєфу / Р.М.Рудий, О.Я.Кравець, Я.С.Кравець, Д.П.Приймак, Г.Соловей // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №2(24). - С.151-154.
12 Рудий Р.М. Аналіз шляху та швидкості сходження снігової лавини / Р.М.Рудий, К.Д.Підлуська // ГЕОФОРУМ 2012 : XVII Міжнар. наук.-техн. конф., Львів, 25-27 квітня 2012р. - Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №2(24). - С.170-172.
13 Підлуська К.Д. Аналіз фізичної моделі снігової / К.Д.Підлуська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012 р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - Вип.2(6). - С.101-104.
14 Ільків Є.Ю. Оперативний контроль геометричних параметрів надземних переходів магістральних газопроводів фотограмметричним методом / Є.Ю.Ільків, Д.В.Кухтар // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.216-217.
15 Ільків Є.Ю. Створення планово-висотної основи для обслуговування магістрального газопроводу “Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл” / Є.Ю.Ільків, Д.П.Приймак, Р.Р.Пилип’юк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.107-108.
16 Ільків Є.Ю. Інструментальний пошук пунктів Державної геодезичної мережі вздовж магістрального газопроводу / Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.64-65.
17 Рудий Р.М. Кадастр екологічних аномалій / Р.М.Рудий, Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - С.100.
18 Тревого І.С. Розрахунок точності визначення вертикальних зміщень опор надземних газопроводів електронним тахеометром / І.С.Тревого, Є.Ю.Ільків, Д.В.Кухтар // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІ Міжнар. наук.-техн. симп., Алушта, Крим, 10-15 вересня 2012р. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - С.68-72.
19 Дослідження точності відображення кадастрових об’єктів / М.М.Дутчин, Є.Ю.Ільків, І.М.Сиротинська, Ю.П.Гнатюк // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - С.65-67.
20 Дутчин М.М. Дослідження осідань поверхні ґрунту за межами завантаженого контуру / М.М.Дутчин, Є.Ю.Ільків, І.В.Біда // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - С.68-70.
21 Про можливість застосування георадарів для виявлення підземних центрів, реперів у ґрунті / Е.Д.Кузьменко, Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник, Н.М.Клебан // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - С.71-73.
22 Розрахунок величин гравіметричних аномалій ґрунтових геодезичних пунктів для обстеження та оновлення Державної геодезичної мережі України / Е.Д.Кузьменко, Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник, Н.М.Клебан // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - С.74-76.
23 Тревого І.С. Науково-технічні та нормативно-економічні критерії відбору інженерно-геофізичних методів для виявлення в ґрунті підземних центрів, реперів / І.С.Тревого, Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - С.77-80.
24 Ільків Є.Ю. Аномалії природного теплового поля у приповерховому прошарку грунту підземних центрів, реперів у землі при наявності в контексті обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі України / Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник, С.І.Досин // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - С.81-83.
25 Лісевич М.П. Методи геодезичного моніторингу на підземних сховищах газу / М.П.Лісевич, Г.Г.Мельниченко, Т.Ю.Грицюк // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - С.44-45.
26 Рудий Р.М. Моделювання процесів сходження снігових лавин у Карпатах / Р.М.Рудий, К.Д.Підлуська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - С.101-102.
27 Рудий Р.М. ГІС як складова ноосфери та застосування її в дослідженні навколишнього середовища / Р.М.Рудий, Н.Н.Тимків, М.В.Галярник // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - С.103-105.
28 Матіщук А.В. Підсистема “Екологічні явища і процеси КНПП “ГІС Комплексного кадастру природних ресурсів Карпатського національного природного парку” / А.В.Матіщук, В.А.Скриль // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - 3с.
29 Дутчин М.М. До питання точності визначення координат межових знаків земельних ділянок при кадастрових зніманнях / М.М.Дутчин, О.В.Гера, І.М.Сиротинська // Кадастр в глобальному та локальному вимірі : Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., Львів, 03-07 вересня 2012р. - Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2012. - 3с.
30 Гера О.В. Дослідження рельєфу території для облаштування спортивних комплексів / О.В.Гера // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІ Міжнар. наук.-техн. симп., Крим, Алушта, 10-15 вересня 2012р. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - С.210-211.
31 Приймак Д.П. Геодезичний моніторинг деформацій та напружень магістральних газопроводів / Д.П.Приймак, Т.Ю.Грицюк, В.А.Скриль // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІ Міжнар. наук.-техн. симп., Крим, Алушта, 10-15 вересня 2012р. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 4с.
32 Дутчин М.М. Інвентаризація земель населених пунктів : навч. посіб. / М.М.Дутчин, Є.Ю.Ільків. - Івано- Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 299 с.
33 Ільків Є. Обґрунтування точності геодезичних робіт для визначення вертикальних зміщень опор надземних трубопроводів / Є.Ільків, О.Ванчура, Д.Кухтар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб.наук.праць. - Львів : Ліга-прес, 2013. - Вип.1. - C.55-57.
34 Ільків Є.Ю. Аналіз можливостей інженерно-геофізичних методів для розшуку геодезичних знаків / Є.Ю.Ільків, І.С.Тревого, М.В.Галярник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб.наук.праць. - Львів : Ліга-прес, 2013. - Вип.1. - C.70-72.
35 Визначення геометричних параметрів геодезичних стінних знаків за допомогою ультразвуку / Є.Ільків, І.Тревого, М.Галярник, В.Яворський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб.наук.праць. - Львів : Ліга-прес, 2013. - Вип.2. - C.31-33.
36 Ільків Є.Ю. Дослідження температурних деформацій надземних трубопроводів методом кореляційного аналізу / Є.Ю.Ільків, І.С.Тревого, Д.В.Кухтар // Вісник геодезії та картографії. - К. : Укргеодезкартографія, 2013. - №2. - С.12-15.
37 Ільків Є.Ю. Геодезический мониторинг надземных магистральных газопроводов в Карпатском регионе / Є.Ю.Ільків, І.С.Тревого, Д.В.Кухтар // Геопрофи. - Россия, М., 2013. - №2. - С.46-48. (зарубіжне видання).

38 Ільків Є.Ю. Оптимізація використання плівкових відбивачів для спостереження за деформаціями інженерних споруд / Є.Ю.Ільків, І.С.Тревого, Д.В.Кухтар // Геодезія, картографія і аерознімання : міжвід. наук.-техн. зб. - Львів, 2013. - Вип.78. - С.146-148.


39 Дутчин М.М. До питання точності визначення координат межових знаків земельних ділянок при кадастрових зніманнях / М.М.Дутчин, О.В.Гера, І.М.Сиротинська // Геодезія, картографія і аерознімання. - Львів, 2013. - Вип.77. - С.85-88.
40 Дутчин М.М. Дослідження інформативності осідань поверхні ґрунту за межами завантаженого контуру / М.М.Дутчин, О.В.Гера, І.В.Біда // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів, 2013. - Вип.ІІ (26). - С.69-71.
41 Дутчин М.М. Дослідження осідань поверхні ґрунту і реперів під впливом статичних навантажень фундаментів споруд / М.М.Дутчин, Т.Грицюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів, 2013. - Вип.ІІ (26). - С.72-75.
42 Лудчак О.Є. Експериментальні кадастрові роботи з покращення кормових угідь / О.Є.Лудчак, М.С.Маланчук // Геодезія, картографія і аерознімання. - Львів, 2013. - С.67-73.
43 Аналіз валідності завдань у структурі тестового білета / Є.Ю.Ільків, М.М.Дутчин, М.П.Лісевич, О.Т.Присяжнюк // Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми, перспективи : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 3 грудня 2012р. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2013. - С.51-54.
44 Матіщук А.В. Аналіз факторів виникнення та поширення снігових лавин в Українських Карпатах / А.В.Матіщук, О.В.Серант, К.Б.Смолій // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2013р. - Львів : НУ Львівська політехніка, Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2013. - С.244-246.
45 Сиротинська І.М. Застосування ГІС-технологій при організації комплексного моніторингу території Домбровського калійного кар’єру / І.М.Сиротинська, М.М.Дутчин, А.Церклевич // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2013р. - Львів : НУ Львівська політехніка, Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2013. - С.170-172.
46 Приймак Д. Геодезичний моніторинг магістральних трубопроводів на зсувонебезпечних ділянках / Д.Приймак, К.Третяк // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2013р. - Львів : НУ Львівська політехніка, Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2013. - С.343-347.
47 Дутчин М.М. До питання точності координування меж земельних ділянок при інвентаризації земель / М.М.Дутчин, О.В.Гера // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2013р. - Львів : НУ Львівська політехніка, Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2013. - С.90-92.
48 Дутчин М.М. До розрахунку точності визначення осідань фундаментів інженерних споруд в процесі ущільнення грунтів / М.М.Дутчин, Т.Грицюк, І.В.Біда // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2013р. - Львів : НУ Львівська політехніка, Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2013. - С.241-243.

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики

gbg@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Екологічна безпека і землевпорядне забезпечення адміністративно-територіальних одиниць та експлуатаційна надійність промислових об'єктів (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Кузьменко Едуард Дмитрович, д.г-м.н., проф.

2 Крив'юк Ігор Васильович, доц., к.г.н.

3 Скриль Володимир Анатолійович, доц.. к.т.н.

4 Таранова Ріма Іванівна, к.пед.н., доц.

5 Чепурна Тетяна Богданівна, доц., к.г.н.

6 Чепурний Ігор Валерійович, к.г.н., доц.. - заст..декана

7 Журавель Олександр Михайлович, ст.викл.

8 Багрій Сергій Михайлович, ас.

9 Давибіда Лідія Іванівна, ас.

10 Журавель Ніна Васильович, ас.11 Штогрин Людмила Василівна, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Кузьменко Е.Д. Довгострокове прогнозування провально-просадкових проявів карсту : монографія / Е.Д.Кузьменко, І.В.Чепурний, П.П.Чалий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 271 с.
2 Кузьменко Е.Д. Електрометрія : навч. посіб. / Е.Д.Кузьменко, С.М.Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 271 с. (гриф МОНУ).
3 Давибіда Л.І. Довгостроковий регіональний прогноз і картування природного режиму рівнів ґрунтових вод (на прикладі територій окремих адміністративних областей) / Л.І.Давибіда // Науковий вісник Київського нац. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Серія “Геологія”. - К. : Вид.-поліграф. центр “Київський університет”, 2012. - № 56. - 4с.
4 Давибіда Л.І. Довгострокове прогнозування природного режиму рівнів ґрунтових вод на прикладі території Дніпропетровської області / Л.І.Давибіда, Е.Д.Кузьменко // Геоінформатика. - Київ, 2012. - №2. - 10с.
5 Багрій С.М. Гравіметричний моніторинг стану геологічного середовища в межах Калуш-Голинського родовища калійної солі / С.М.Багрій, С.Г.Анікеєв, О.П.Вдовина // Науковий журнал : зб. наук. пр. УкрДГРІ. - 2012. - №2/2012. - 10с.
6 Дослідження деформаційних характеристик фундаментів газоперекачувальних агрегатів компресориних станцій з використанням методів механіки ґрунтів / М.М.Дутчин, Г.Г.Мельниченко, І.В.Біда, В.А.Скриль // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №2(24). - 3с.
7 Методичні засади часового прогнозування активізації зсувів (на прикладі правобережжя Київського водосховища) / Е.Д.Кузьменко, І.В.Чепурний, О.О. Нікіташ, Л.В.Штогрин // Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти : ХІ Міжнар. конф., Київ, 14-17 травня 2012р. - Всеукраїнська асоціація геоінформатики, 2012. - 4с.
8 Давибіда Л.І. Вирішення завдань регіонального моніторингу і прогнозування рівнів ґрунтових вод із застосуванням ГІС / Л.І.Давибіда // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2012р. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 4с.
9 Кузьменко Е.Д. Про корегування часового прогнозу зсувної активності Закарпаття / Е.Д.Кузьменко, Л.В.Штогрин // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2012р. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 4с.
10 Штогрин Л.В. Порівняльна характеристика карпатських зсувів / Л.В.Штогрин // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2012р. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 4с.
11 Багрій С.М. Про методику високоточного гравіметричного моніторингу та підвищення його інформативності щодо змін у будові геологічного середовища / С.М.Багрій, С.Г.Анікеєв // Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів : ІІ Міжнар. наук. конф., Львів – Чінадієво, 20-22 вересня 2012р. - Львів : ПП “Арк-Сервіс”, 2012. - С.41-47.
12 Приймак Д. Геодезичний моніторинг деформацій та напружень магістральних газопроводів / Д.Приймак, Т.Ю.Грицюк, В.А.Скриль // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2012р. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 4с.
13 Про можливість застосування георадарів для виявлення підземних центрів, реперів у ґрунті / Е.Д.Кузьменко, Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник, Н.М.Клебан // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - С.71-73.
14 Розрахунок величин гравіметричних аномалій грунтових геодезичних пунктів для обстеження та оновлення Державної геодезичної мережі України / Е.Д.Кузьменко, Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник, Н.М.Клебан // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - С.74-76.
15 Матіщук А.В. Підсистема “Екологічні явища і процеси КНПП “ГІС Комплексного кадастру природних ресурсів Карпатського національного природного парку” / А.В.Матіщук, В.А.Скриль // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-27 жовтня 2012р. - 3с.
16 Кузьменко Э.Д. Выступление по статье И.М. Гершановича “О параметрических данных для оценки подземных вод и гидро-геологического прогноза” / Э.Д.Кузьменко / Форум ученых-репатриантов Израиля : електрон. науч. семинар, Израиль, 21 мая 2012г. - 1с. (зарубіжна конференція).
17 Багрій С.М. До питання оцінки забруднення підземних вод електрометричними методами / С.М.Багрій, Е.Д.Кузьменко // Геодинаміка. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2013. - №2(15). - С.93-96.
18 Кузьменко Е.Д. Розробка методики прогнозування зсувів із застосуванням геофізичних методів / Е.Д.Кузьменко, І.В.Крив’юк, Л.В.Штогрин // Геодинаміка. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2013. - №1(14). - С.176-187.
19 Кузьменко Е.Д. Еколого-геологічний моніторинг по території Калуського гірничопромислового району - плани та реалії / Е.Д.Кузьменко, С.М.Багрій // Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти : ІІІ Міжнар. конф., Київ, 13-16 травня 2013р. - К. : СD-ROM. Всеукр. асоціація геоінформатики, 2013. - 4с.
20 ГІС-модель Домбровського кар’єру Калуського гірничопромислового району / С.М.Багрій, Е.Д.Кузьменко, О.М.Журавель, Н.В.Журавель та інші. // Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти : ІІІ Міжнар. конф., Київ, 13-16 травня 2013р. - К. : СD-ROM, Всеукр. асоціація геоінформатики, 2013. - 4с.
21 Багрій С.М. Особливості застосування методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі для прогнозу стійкості масиву гірських порід / С.М.Багрій, Е.Д.Кузьменко // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2013р. - Львів : НУ Львівська політехніка, Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2013. - 3с.
22 Кузьменко Е.Д. Підходи до вирішення проблеми комплексного еколого-геологічного моніторингу на території Калуського гірничопромислового району / Е.Д.Кузьменко, С.М.Багрій // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2013р. - Львів : НУ Львівська політехніка, Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2013. - 4с.
23 Багрій С.М. Роль геофізичних методів у вирішенні основних еколого-геологічних проблем, пов’язаних з припиненням експлуатації Калуш-Голинського родовища калійної солі / С.М.Багрій, Е.Д.Кузьменко // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів : VII Міжнар. наук.-практ. конф. (до 95-річчя НАН України), Дніпропетровськ, 8-11 жовтня 2013р. - Дніпропетровськ : Вид-во Ін-ту проблем природокористування та екології НАН України, 2013. - 3с.
24 Чепурний І.В. Просторовий аналіз закономірностей поширення карстових процесів з використанням геоінформаційних технологій / І.В.Чепурний, Ю.В.Гуль // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології : ХVІІІ Міжнар. наук.-техн. симп., АР Крим, Алушта, 10-15 вересня 2013р. - Львів : НУ Львівська політехніка, Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2013. - 3с.
25 Касіянчук Д.В. Природна і техногенна складова факторів екзогенних геологічних процесів / Д.В.Касіянчук // Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти : ІІІ Міжнар. конф., Київ, 13-16 травня 2013 р. - К. : СD-ROM Всеукр. асоціація геоінформатики, 2013. - 4с.
26 Таранова Р.І. Формализм в знаниях при изучении начертательной геометриии // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка