Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка3/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Показники наукової діяльності
Монографії – 2,7 (у співавторстві)

Підручники – 0

Навчальні посібники – 7,5 (у співавторстві)

Фахові видання – 78

Зарубіжні видання – 3

Імпакт-фактор – 5,33 (у співавторстві)

Міжнародні конференції – 35

Патенти – 3,2 (у співавторстві)


Підготовка фахівців вищої кваліфікації:
7 кандидатів наук (Гера О.В., Давибіда Л.І., Журавель О.М., Крив’юк І.В., Пилип’юк Р.Р., Савчук Л.Я., Чепурна Т.Б.),
4 доктори наук (Архипова Л.М., Мандрик О.М., Полутренко М.С., Приходько М.М.)

Кафедра екології

ecology@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Екологічна безпека і землевпорядне забезпечення адміністративно-територіальних одиниць та експлуатаційна надійність промислових об'єктів (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Адаменко Ярослав Олегович, д.т.н., проф.

2 Адаменко Олег Максимович, д.г.-м.н., проф.

3 Гладун Ярослав Дмитрович, к.біол.н., с.н.с., проф.

4 Зорін Денис Олексійович, к.г.н., доц.

5 Манюк Оксана Романівна, к.т.н., доц.

6 Міщенко Лариса Володимирівна, к.геогр.н., доц.

7 Орфанова Марія Миколаївна, к.т.н., доц.

8 Орфанова Марія Михайлівна, к.т.н., доц.

9 Приходько Микола Миколайович, к.г.н., доц.

10 Зоріна Наталія Олегівна, ст.викл.

11 Кундельська Тамара Володимирівна, ас.

12 Стельмахович Галина Дмитрівна, ас.

13 Федак Ірина Андріївна, ас.

14 Качала Тарас Богданович, стаж.-викл


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Методика складання екологічних карт / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.В.Міщенко, Н.О.Зоріна, Д.О.Зорін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(5). - С.4-20.
2 Адаменко Я.О. Програма охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області до 2015 року / Я.О.Адаменко, М.М.Приходько, В.Ф.Головчак // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(5). - С.4-14.
3 Архипова Л.М. Інформація. Засідання Басейнової ради Дністра / Л.М.Архипова, О.М.Мандрик, Д.О.Зорін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(5). - С.83-84.

4 Комп’ютерні програми оцінки екологічного стану екосистем та безпеки життєдіяльності населення у зоні впливу нафтогазових родовищ / О.М.Адаменко, Л.В.Міщенко, М.В.Крихівський, Д.О.Зорін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(6). - С.32-54.


5 Міщенко Л.В. ГІС-моделі геоекологічного районування / Л.В.Міщенко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(5). - С.20-24.
6 Архипова Л.М. Застосування теорії і методів оцінки гідроекологічної безпеки на передпроектних стадіях будівництва / Л.М.Архипова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(5). - С.25-30.
7 Радловська К.О. Із історії досліджень проблеми збалансованого ресурсокористування для побудови районних ГІС / К.О.Радловська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(5). - С.56-60.
8 Козак Т.І. Рослини радіопротектори / Т.І.Козак, Я.Д.Гладун, О.Я.Куцела // Зб. наук. праць до 40-річчя дендрологічного парку загальнодержавного значення “Дружба” ім. З.Ю.Павлика. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатський нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. - 3с.
9 Гладун Я.Д. Інсектицидні рослини / Я.Д.Гладун, Т.І.Козак // Зб. наук. праць до 40-річчя дендрологічного парку загальнодержавного значення “Дружба” ім. З.Ю.Павлика. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатський нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. - 2с.
10 Козак Т.І. Лікарські рослини та їх роль у житті людини / Т.І.Козак, Я.Д.Гладун // Зб. наук. праць до 40-річчя дендрологічного парку загальнодержавного значення “Дружба” ім. З.Ю.Павлика. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. - 2с.
11 Козак Т.І. Лікарські рослини при деяких захворюваннях / Т.І.Козак, Я.Д.Гладун // Зб. наук. праць до 40-річчя дендрологічного парку загальнодержавного значення “Дружба” ім. З.Ю.Павлика. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатський нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. - 2с.
12 Сверида Б. Вплив мотиваційних процесів на ефективність навчання / Б.Сверида, В.Антонюк // Нова педагогічна думка. - №1/2012. - С.108-110.
13 Кафедра екології ІФНТУНГ у вирішенні освітянських та наукових екологічних проблем / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, О.М.Мандрик, Н.О.Зоріна // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(6). - С.14-19.
14 Радловська К.О. Екологічні дослідження стану довкілля Рогатинського Опілля / К.О.Радловська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(6). - С.81-84.
15 Адаменко О.М. Початок реставраційних робіт на полігоні / О.М.Адаменко, О.М.Мандрик, І.М.Гаврилович // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(6). - С.122-126.
16 Манюк О.Р. Техногенне навантаження на навколишнє середовище підземних сховищ газу Передкарпаття / О.Р.Манюк // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(6). - С.54.
17 Орфанова М.Мик. Вилучення кольорових металів з відходів виробництва / М.Мик.Орфанова, В.І.Пустогов // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов : сб. науч. трудов. - Харьков, 2012. - С.325-329.
18 Пустогов В.І. Вплив деяких факторів на вуглеводневу кольматацію пласта при видобутку нафти / В.І.Пустогов, М.Мик.Орфанова, М.Мих.Орфанова // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.222-226.
19 Зорін Д.О. Геоінформаційна оцінка екологічного стану ґрунтів Заліщицького району Тернопільської області для визначення якості сільськогосподарської продукції / Д.О.Зорін, О.Б.Дідушецька, О.Є.Виноградова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - С.49-55.
20 Зорін Н.О. Экологические проблемы Габона / Зоріна Н.О., Мекеме Нсо Мба Марлене Флор // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012 р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - С.55-56.
21 Радловська К.О. Збереження і раціональне використання природних ресурсів Туркменістану / К.О.Радловська, Халмурат Базарбаєвич Халбаєв // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012 р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - С.94-97.
22 Міщенко А.В. Перспективи нафтогазоносності скибової зони Карпат / А.В.Міщенко, О.В.Палійчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 1с.
23 Комплексні геологічні показники, як основа для прогнозування колекторних властивостей нижньокрейдових порід Скибової зони Карпат / М.Манюк, В.Хомин, О.Манюк, Н.Дубей, В.Федорів // Сучасні проблеми геологічних наук : 4 Всеукр. конф.-школа, Київ, 16-20 квітня 2012р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2012. - 3с.
24 Манюк О.Р. Підвищення екологічної безпеки при розробці нафтових та газових родовищ / О.Р.Манюк, М.І.Манюк // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 2с.
25 Оцінка сумісності пластових вод горизонту НД-8а Гринівського газового родовища та високо мінералізованих розсолів Калуш-Голинського родовища калійних солей в процесі їх захоплення / О.Р.Манюк, М.І.Манюк, С.Р.Богачова, Н.З.Одосій // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства : І Міжна. наук.-практ. конф., 29-30 листопада 2012р. - Львів : Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2012. - 2с.
26 Оцінка екологічного стану територій в зоні впливу підземного сховища газу / О.Р.Манюк, М.І.Манюк, Костишин І.І., Лукинчук О.І., Строїч В.В. // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства : І Міжна. наук.-практ. конф., 29-30 листопада 2012р. - Львів : Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2012. - 2с.
27 Манюк О.Р. Защита окружающей среды от загрязнения высокоминерализованными рассолами месторождений калийных солей / О.Р.Манюк // Проблемы геологии и освоения недр : Междунар. симпоз. им. акад. М.А.Усова студ. и молодых ученых, посвящ. 110-летию со дня рождения проф.Л.Л.Халфина и 40-летию науч. молод. конф. им. акад. М.А.Усова, Россия, Томск, 2-7 апреля 2012 г. : труды. - Изд-во Томского политех. ун.-та, 2012. - С.573-574. (зарубіжна конференція).
28 Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському регіоні : наукова монографія / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.М.Архипова, В.Ф.Головчак, Д.О.Зорін, Н.О.Зоріна, М.В.Крихівський, О.М..Мандрик, Л.В.Міщенко, М.М.Приходько, М.М. Приходько (молодший), К.О.Радловська, М.З.Хащак. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - 368 с.
29 Приходько М. М. Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геосистем : монографія / М.М.Приходько. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. - 201 с.
30 Адаменко О.М. Технологія екологічних досліджень / О.М.Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №1(7). - С.5-9.
31 Адаменко О.М. Екологічні проблеми розвідки і видобутку сланцевих газів на Олеський площі / О.М.Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №2(8). - С.2-12.
32 Адаменко О.М. Автоматизована інформаційно-вимірювальна протипаводкова система - Дністер (АВІПС-Дністер) / О.М.Адаменко, Д.О.Зорін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №2(8). - С.68-77.
33 Приходько М.М. Структура системи управління екологічною безпекою природних і антропогенно модифікованих геосистем / М.М.Приходько // Геополітика и екогеодинаміка регіонів : наук. журнал. - Сімферополь : Кримський наук. центр НАН України і МОН України, 2013. - Том 9, Вип. 2. - С.131-142.
34 Приходько М.М. Екологічна безпека геосистем - науковий напрям конструктивної географії / М.М.Приходько // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. Серія “Географія”. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. - Вип. 655. - С.58-64.
35 Адаменко О.М. Технологія екологічних досліджень / О.М Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(7). - С.5-9.
36 Радловська К.О. Геохімічні особливості грунтового покриву на території Рогатинського району Івано-Франківської області / К.О.Радловська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(7). - С.48-53.
37 Стельмахович Г.Д. Аналіз динаміки і структури захворюваності населення з екологічною небезпекою у Калуському районі Івано-Франківської області / Г.Д.Стельмахович, М.В.Ребега, О.В.Остафійчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №1(7). - С.84-87.
38 Адаменко Я.О. Наукова еколого-експертна оцінка проектів малих ГЕС в Івано-Франківській області / Я.О.Адаменко, Л.М.Архипова, С.В.Пернеровська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №2(8). - С.26-31.
39 Орфанова М.Мик. Перспективи використання методу механоактивації з метою утилізації зол ТЕС в наповнювачі будівельних матеріалів / М.Мик.Орфанова, М.Мих.Орфанова, В.І.Пустогов // Енергектика. Енрегозбереження. Енрегоаудит. - 2013. - №5(111). - С.58-62.
40 Кундельська Т.В. Дослідження вмісту нітратів у воді та продуктах харчування / Т.В.Кундельська, О.В.Грималюк, М.В.Ребега // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №1(7). - С.73-75.
41 Міщенко Л.В. Комп’ютерна програма ECOSTAT для статистичної обробки екологічної інформації / Л.В.Міщенко, М.В.Крихівський // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №1(7). – 9с.
42 Качала Т.Б. Моніторинг ґрунтового покриву забрудненого нафтопродуктами / Т.Б.Качала // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия “Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве”. - Днеропетровск, 2013. - Вып.70. - С.54-56.
43 Качала Т.Б. Ризики забруднення ґрунтового покриву нафтопродуктами на Прикарпатті / Т.Б.Качала // Вісник Кременчуцького нац. ун-ту ім. М.Остроградського. - Кременчук, 2013. - Вип.3/2013. - С.98-101.
44 Адаменко О.М. Кількісні оцінки екологічного стану антропогенно змінених геосистем / О.М.Адаменко // Соціально-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспективи ХХІ століття : Міжнар. конф., Херсон, 24-27 вересня 2013р. : тез.доп. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - С.9-10.
45 Орфанова М.Н. Повышение эффективности извлечения цветных, редких и рассеянных элементов с применением метода механоактивации веществ / М.Н.Орфанова, М.М.Орфанова, В.И.Пустогов // Стратегия качества в промышленности и образовании : IХ Междунар. конф., Варна, Болгария, 31 мая -07 июня 2013г. : тез.доп. в 3 т. - Дніпропетровськ-Варна, 2013. - Т.3. - С.149-151. (зарубіжна конференція).
46 Семчук Я.М. Використання відходів для виробництва будівельних матеріалів / Я.М.Семчук, М.М.Орфанова // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов : ХХI (ежегодная) Междунар. науч.-техн. конф., Бердянск, 10-14 июня 2013р. : сб. научн. тр. - Х. : УкрВОДГЕО, 2013. - С.150-153.
47 Шулячинська Х.І. Шляхи формування рівня екологічної свідомості населення / Х.І.Шулячинська, Б.М.Карпенко, М.М.Орфанова // Цілі збалансованого розвитку для України : Міжнар. конф., Київ, 18-19 червня 2013р. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. - С.449-452.
48 Стельмах О.Р. Видобуток корисних копалин та розвиток досліджень геодинамічного полігону Старуня / О.Р.Стельмах, Г.Д.Стельмахович, А.В.Міщенко // Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців : 10 Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 21-23 березня 2013р. - Кривий Ріг : КНУ, 2013. - С.9-13.
49 Стельмахович Г.Д. Екологічні проблеми видобутку сланцевого газу в Україні / Г.Д.Стельмахович, В.В.Ємельянов // Сучасні проблеми геологічних наук : V Всеукр. наук. конф.-школи, Київ, 15-19 квітня 2013р. - К. : Київський нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 2013. - С.23-26.
50 Стельмахович Г.Д. Мінерально-сировинні ресурси Карпатського регіону / Г.Д.Стельмахович, В.В.Ємельянов // Планета-наш дом : Междунар. молод. науч. конф., Алчевськ, 19 апреля 2013г. - Донбаский гос. техн. ун-т, 2013. - С.64-66.
51 Качала Т.Б. Мониторинг грунтового покрова загрязненного нефтепродуктами на примере територии Прикарпатья / Т.Б.Качала, Н.З.Одосій // Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки : XIII студ. междунар. заочн. науч.-практ. конф., Россия, Новосибирск, 31 октября 2013г. - Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. - С.117-119. (зарубіжна конференція).
52 Качала Т.Б. Екологічний моніторинг ґрунтового покриву Прикарпаття забрудненого нафтою та нафтопродуктами / Т.Б.Качала // Екологічна безпека держави : Всеукр. наук.-прак. конф. молодих вчених та студ., Київ, 16-18 квітня 2013р. - Київ, 2013. - С.69-71.
53 Качала Т.Б. Забруднення ґрунтового покриву відходами буріння та експлуатації нафтогазових свердловин на виснажених родовищах / Т.Б.Качала // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.211-214.
54 Качала Т.Б. Загрязнение почвенного покрова отходами бурения и эксплуатации нефтегазовых скважин на истощенных месторождениях / Т.Б.Качала // Геоэкологические проблемы современности : V Междунар. науч. конф., Россия, Владимир, 8 ноября 2013г. - С.28-30. (зарубіжна конференція).
55 Радловська К.О. Проблеми збалансованого ресурсокористування як розвиток ідей В.І. Вернадського / К.О.Радловська // Соціально-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспективи ХХІ століття : Міжнар. конф., Херсон, 24-27 вересня 2013р. : тез.доп. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. - С.97-99.
56 Зоріна Н.О. Психолого-педагогічна складова екологічної освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу / Н.О.Зоріна // Соціально-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспективи ХХІ століття : Міжнар. конф., Херсон, 24-27 вересня 2013р. : тез.доп. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - С.44-45.
57 Стельмахович Г.Д. Життя без диму / Г.Д.Стельмахович, Н.Р.Римарчук, Х.Р.Петрів // Екологія. Енергозбереження. Довкілля. Молодь : IV Міжнар. конф. молодих вчених та студ., Полтава, 5-6 грудня 2013р. - С.95-97.
58 Білогубко А.Л. Оцінка інформативності геологічних показників нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району / А.Л.Білогубко, М.І.Манюк, О.Р. Манюк // Сучасні проблеми геологічних наук : V Всеукр. конф.-школа, Київ, 15-19 квітня 2013р. - C.81-82.
59 Оцінка техногенного навантаження Бурштинської ТЕС на довкілля / О.Р.Манюк, М.І.Манюк, С.Р.Богачова, Н.З.Одосій, І.І.Костишин // Сучасні проблеми геологічних наук : V Всеукр. конф.-школа, Київ, 15-19 квітня 2013р. - C.96-98.
60 Чичул Х.-М.М. Вивчення санітарно-гігієнічних функцій лісових екосистем Карпатського національного природного парку / Х.-М.М.Чичул, Г.Д.Лялюк-Вітер, О.Р.Манюк // Біотехнологія: звершення та надії : II Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих вчених, Київ, 16-17 травня 2013р. - К. : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2013. - С.64-66.
61 Манюк О.Р. Оценка влияния на окружающую среду подземных хранилищ газа Предкарпатья / О.Р.Манюк // Проблемы геологии и освоение недр : труды XVII Междунар. симпоз. им. акад. М.А.Усова, Россия, Томск. - Томск: ТПУ, 2013. - Т.2. - С.569-571. (зарубіжна конференція).
62 Антонюк В.М. Вплив інноваційних технологій при впровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу / В.М.Антонюк // Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації : наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 2013р. - С.48-52.
63 Міщенко А.В. Геологічні та палеоекологічні дослідження унікальної пам’ятки Карпатського регіону / А.В.Міщенко, Ю.Ю.Мельник, Н.В.Гоптарьова // Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців : Х Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 21-23 березня 2013р. - Кривий Ріг : Кривор. нац. у-т, 2013. - С.62-65.
64 Стельмах О.Р. Актуальність проблеми безпеки територій та створення рекреаційної зони в с. Старуня / О.Р.Стельмах, Я.М.Семчук, Л.В.Міщенко // ХХІУ наук. сесія наук. товариства ім. Т.Г.Шевченка., Івано-Франківськ, 6-23 березня 2013р. - 1с.

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 46 975,00 грн.
1-проект/2012 Надання науково-дослідних послуг з прогнозу та зменшення наслідків від катастрофічних паводків на Дністровському інженерно-екологічному протипаводковому полігоні

Замовник Івано-Франківська обласна рада

Керівник теми Адаменко Я.О.
105/2009 Розроблення, виготовлення і впровадження конструкцій муфт для усунення витоків газу на газопроводах діаметром 500 мм під тиском

Замовник Богородчанське ЛВУМГ

Керівник теми Ногач М.М.
135/2012 Проведення наукової еколого-експертної оцінки робочих проектів "Дзембронівська мала ГЕС ФОП Миронюка В.В. Івано-Франківської області, Верховинського району, с. Дземброня" та "Пробійнівська ГЕС №2 (друга черга будівництва)"

Замовник ФОП Миронюк В.В.

Керівник теми Адаменко Я.О.
3/2013 Проведення наукової еколого-експертної оцінки робочих проектів "Голошинська мала ГЕС і Голошинська мала ГЕС №2 ТзОВ "Гідропауер" Івано-Франківської області, Верховинського району, с. Голошина

Замовник ТзОВ "Гідропауер"

Керівник теми Архипова Л.М.
18/2013 Проведення наукової еколого-експертної оцінки робочих проектів “Голошинської малої ГЕС ФОП Миронюка В.В. Івано-Франківської області Верховинського району с.Голошина” та “Голошинської малої ГЕС №2 ФОП Миронюка В.В. Івано-Франківської області Верховинського району с.Голошина”

Замовник ФОП Миронюк В.В.

Керівник теми Адаменко Я.О.
53/2013 Проведення комплексного екологічного моніторингу за станом природно-техногенної безпеки Пробійнівської малої ГЕС №2 Івано-Франківської області, Верховинського району, с. Пробійнівка

Замовник ФОП Миронюк В.В.

Керівник теми Архипова Л.М.

Грант ДФФД
Загальний обсяг фінансування за 2012 р. складає 75 000,00 грн.
Ф44/393-2012 Розробляння наукових основ екологічної безпеки природних і антропогенних геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій (РК № 0112U006826)

Замовник МОН України

Керівник теми Приходько М.М.

Держбюджетна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012 р. складає 153 280,00 грн.
Д-14-11-П Розроблення моделей збалансованого ресурсокористування та екологічної безпеки геосистем в регіоні Українських Карпат (РК № 0111U001360)

Замовник МОН України

Керівник теми Адаменко Я.О.

Кафедра інженерної геодезії

geodesy@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Екологічна безпека і землевпорядне забезпечення адміністративно-територіальних одиниць та експлуатаційна надійність промислових об'єктів (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Бурак Костянтин Омельянович, д.т.н., доц.

2 Пилип'юк Роман Герасимович, к.т.н., доц., проф.

3 Грицюк Тетяна Юріївна, к.т.н., доц.

4 Мельниченко Гримислав Григорович, доц.

5 Ріпецький Євгеній Йосипович, доц..

6 Федоришин Надія Григорівна, доц.

7 Гринішак Микола Ярославович, ас.

8 Михайлишин Володимир Петрович, ас.

9 Пилип'юк Ростислав Романович, ас.

10 Феношин Марина Іванівна, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Бурак К.О. Технологія розпланувальних робіт і виконавчих знімань з використанням TPS / К.О.Бурак. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2011. - №75. - 5с.
2 Особливості створення планово-висотної основи для будівництва та обслуговування магістрального газопроводу “Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл” з використанням навігаційних систем / Р.Р.Пилип’юк, Д.П.Приймак, Є.Ю.Ільків, О.Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №1(23). - 2с.
3 Визначення точності відхилення положення близькостворної точки за допомогою електронного тахеометра / К.О.Бурак, М.Я.Гринішак, В.М.Ковтун, В.П.Михайлишин, О.П.Шпаківський // Вісник геодезії і картографії. - 2012. - №2(77). - 3с.
4 Дослідження деформаційних характеристик фундаментів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій з використанням методів механіки ґрунтів / Г.Г.Мельниченко, М.М.Дутчин, І.В.Біда, В.А.Скриль // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №2(24). - 3с.
5 Створення комплексу програм для навчання теоретичним та практичним навичкам роботи з електронним тахеометром SOKKIA SET 630R / К.О.Бурак, М.Я.Гринішак, В.М.Ковтун, В.П.Михайлишин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №2(24). - 5с.
6 Визначення точності відхилення положення близькостворної точки за допомогою електронного тахеометра / К.О.Бурак, М.Я.Гринішак, В.М.Ковтун, В.П.Михайлишин, О.П.Шпаківський // Вісник геодезії і картографії. - 2012. - №2(77). - 3с.
7 Бурак К.О. З досвіду геодезичного контролю геометричних параметрів підкранових колій на Рівненській АЕС / К.О.Бурак, О.П.Шпаківський // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2012. - № 76. - 7с.
8 Дослідження впливу психофізіологічних факторів спостерігачів на результати геометричного нівелювання / Р.Г.Пилип’юк, Р.Р.Пилип’юк, Т.Ю.Грицюк, Д.П.Приймак // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2012. - № 76. - 7с.
9 Дослідження роботи електронних приладів (віддалеміра LEICA DISTOTMA6, цифрового нівеліра SPRINTER 150M та електронного тахеометра SOKKIA SET 630R) під час різкої зміни температури приладу / К.О.Бурак, Я.С.Білецький, М.Я.Гринішак, В.М.Ковтун, В.П.Михайлишин, О.П.Шпаківський, А.П.Яворський // ГЕОФОРУМ 2012 : XVII Міжнар. наук.-техн. конф., Львів, 25-27 квітня 2012р. - Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - №1(23). - 5с.
10 Пилип’юк Р.Г. Вплив психофізіологічних факторів на результати геометричного нівелювання / Р.Г.Пилип’юк, Р.Р.Пилип’юк, Т.Ю.Грицюк // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS i GIS - технології : XVII Міжнар. наук.-техн. симп., Львів, 10-15 вересня 2012р. - Львів : Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2012. - 5с.
11 Грицюк Т.Ю. Геодезичний моніторинг деформацій та напружень магістральних газопроводів / Т.Ю.Грицюк, Д.П.Приймак, В.А.Скриль // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS i GIS - технології : XVII Міжнар. наук.-техн. симп., Львів, 10-15 вересня 2012р. - Львів : Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2012. - 6с.
12 Використання електронних тренажерних систем на інженерно-екологічному факультеті ІФНТУНГ / К.О.Бурак, М.Я.Гринішак, В.М.Ковтун, В.П.Михайлишин // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. : зб. матер. - Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013, №1(7). - 3с.
13 Грицюк Т.Ю. Методи геодезичного моніторингу на підземних сховищах газу / Т.Ю.Грицюк, Г.Г.Мельниченко, М.П.Лісевич // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 24-26 жовтня 2012р. - 2с.
14 Бурак К.О. Геодезичний контроль експлуатаційної надійності магістральних трубопроводів на ділянках зсувів / К.О.Бурак // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 4с.
15 Бурак К.О. Геодезичний контроль експлуатаційної надійності будівель, споруд і технологічного обладнання АЕС // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 3с.
16 Ільків Є.Ю. Створення планово-висотної основи для обслуговування магістрального газопроводу “Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл” / Є.Ю.Ільків, Д.П.Приймак, Р.Р.Пилип’юк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.107-108.
17 Маковійчук М.В. Про взаємодію берегів тріщини у пластині на пружній основі під час згину зосередженою силою / М.В.Маковійчук // Підстригачівські читання : конф. молодих учених, Львів, 23-26 травня 2012р. : тези доп. - 2с.
18 Маковійчук М.В. Моделювання руху твердих частинок у рідкому сплаві при відцентровому армуванні деталей / М.В.Маковійчук, І.О.Шуляр, Л.Я.Роп’як // Машиностроение и техносфера XXI века : XIX Междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 12-17 сентября 2012г. : сб. тр. в 3 т. - Донецк : ДонНТУ, 2012. - Т.3. - 2с.
19 Використання електронних тренажерних систем на інженерно-екологічному факультеті ІФНТУНГ / К.О.Бурак, М.Я.Гринішак, В.М.Ковтун, В.П.Михайлишин // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №1(7). - 3с.
20 Шуляр І.О. Дослідження руху твердих частинок в рідкому сплаві при відцентровому армуванні з двома взаємно перпендикулярними осями обертання ливарної форми / І.О.Шуляр, М.В.Маковійчук, Л.Я.Роп’як // Наукові нотатки : міжвуз. зб. - ЛНТУ. - 2013. - №1. - 10с.
21 Ріпецький Є. Дослідження кінетики розвитку втомних тріщин металу на основі цифрової 3-D моделі / Є.Ріпецький, Т.Рибак, О.Іванчук // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2013. - №2(70). - 4с.
22 Грицюк Т. Дослідження осідань поверхні ґрунту і реперів під впливом статичних навантажень фундаментів споруд / Т.Грицюк, М.Дутчин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2013. - №2(26). - 4с.
23 Бурак К. Новий спосіб розміщення клотоїди та її з’єднання з незміщеною коловою кривою / К.Бурак, П.Баран // Вісник геодезії і картографії. - 2013. - №3. - 4с.
24 Грицюк Т. До розрахунку точності визначення осідань фундаментів інженерних споруд в процесі ущільнення ґрунтів / Т.Грицюк, М.Дутчин, І.Біда // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS i GIS - технології : ХVIII Міжнар. наук.-техн. симпоз., Львів, 10-15 вересня 2013р. - 3с.
25 Даляк Т. Закриття тріщин під час згину пластин зосередженими силами / Т.Даляк, М.Маковійчук, І.Шацький // Сучасні проблеми механіки та математики : Міжнар. наук. конф., Львів, 21-25 травня 2013р. - Львів : Ін-т прикл. проблем механіки і математики , 2013. - Т.2. - 2с.
26 Бурак К. Розробка нового типу тестів, які виключають можливість списування і корупції / К.Бурак, В.Дребот // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
27 Бурак К. Настанова з проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій / К.Бурак, М.Сергеенко, М.Поліщук, Е.Тіхомірова // Нормативний документ Міненерговугілля України. - К. : Об’єднання енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”, 2013. – 127 с.

Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка