Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка27/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Держбюджетна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013рр. складає 168 934,00 грн.
Д-10-11-Ф Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України

(РК № 0111U002998)Замовник МОН України

Керівник теми Дзвінчук Д.І.
Кафедра соціальних комунікацій та права

skp@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Освіта як пріоритет державної політики щодо розвитку кадрового потенціалу України (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Джура Олександр Дмитрович, д.філос.н, проф.

2 Волковецька Світлана Василівна, к.юр.н., доц.

3 Николайчук Любов Михайлівна, к.юр.н, доц.

4 Пахомов Володимир Миколайович, к.фл.н., доц.

5 Король Іванна Богданівна, ст. викл.

6 Вінтонів Христина Михайлівна, ас.

7 Гривнак Богдан Любомирович, ас.

8 Гуменюк Наталія Ярославівна, ас.

9 Котерлін Ірина Богданівна, ас.

10 Романюк Михайло Зіновійович, ас.11 Яблонь Оксана Михайлівна, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Бурківська Л.Ю. Наукова робота: стилістичні поради : навч. посіб. / Л.Ю.Бурківська, М.І.Венгринюк, В.М.Пахомов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 92 с. (реком.МОНУ).
2 Король І.Б. Нотаріат України (загальна частина) : навч. посіб. / І.Б.Король. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 121 с.
3 Бурківська Л. Ю. Засоби масової інформації : навч. посіб. / Л.Ю.Бурківська, Х.М.Вінтонів, Г.Д.Малик. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 74 с.
4 Король І.Б. Правознавство : метод. вказівки для виконання домашніх контрол. робіт (для студ. заоч. форми навч.) / І.Б.Король. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 32 с.
5 Король І.Б. Правознавство : метод. вказівки для підготовки та проведення практ. занять / І.Б.Король. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 75 с.
6 Король І.Б. Інформаційне право : метод. вказівки для підготовки та проведення практ. занять / І.Б.Король. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 55 с.
7 Волковецька С.В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни “Господарське законодавство” / С.В.Волковецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 46 с.
8 Методичні вказівки для вивчення дисципліни “Правознавство” / С.В.Волковецька, І.Б.Король., Ю.С.Лещишин, О.Й.Німчук, О.М.Яблонь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 85 с.
9 Гривнак Б.Л. Ознайомлювальна навчальна практика : лабор. практикум / Б.Л.Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 48 с.
10 Николайчук Л.М. Цивільне право : навч.-метод. комплекс / Л.М.Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 54 с.
11 Джура О.Д. Життєвий потенціал особистості: формування та реалізація у трансформуючому суспільстві / О.Д.Джура // Вища освіта України. - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. - №3(46). - С.227-234.
12 Джура О.Д. Життєформуючий потенціал освіти / О.Д.Джура // Гілея : наук. вісник. - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. - Вип.64(№9). - С.399-403.
13 Джура О.Д. Основні чинники формування культури життєтворчості особистості / О.Д.Джура // Гілея : наук. вісник. - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. - Вип.67(№12). - С.301-306.
14 Джура О.Д. Соціальна детермінація становлення суб’єкта : аналіт.-інформ. журнал / О.Д.Джура // Схід. - Донецьк, 2012. - №3(117). - С.128-131.
15 Джура О.Д. Освіта: передача знань і культури : аналіт.-інформ. журнал / О.Д.Джура // Схід. – Донецьк, 2012. - №4(118). - С.126-130.
16 Коваль П.М. Використання засобів мистецтва в навчально-виховному процесі в зарубіжних країнах / П.М.Коваль // Педагогіка і психологія професійної освіти : зб. наук. праць. - Львів : НАПН України НУ “Львівська політехніка”, 2012. - №3. - С.183-190.
17 Кубієвич С.П. Міжнародно-правова відповідальність організації з безпеки та співробітництва в Європі / С.П.Кубієвич // Держава і право. - Ін-т держави і права НАН ім. В.М.Корецького, 2012. - № 55. - С.565-575.
18 Гривнак Б.Л. Проблеми підготовки фахівців майбутнього в контексті побудови в Україні інформаційного суспільства (суспільства знань) / Б.Л.Гривнак // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журнал. - Рівне : редак.-видавн. центр Нац. ун-ту водного господарства та природокористування, 2012. - Ч.1, Вип.1. - С.138-141.
19 Джура О.Д. Філософія інноваційного розвитку освіти / О.Д.Джура // Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи : VІ Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 22-23 листопада 2012р. - 4с.
20 Вінтонів Х.М. Українська спільнота у віртуальному просторі Канади: класифікація та контент веб-сайтів українських організацій / Х.М.Вінтонів // Проблеми формування інформаційної культури особистості : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студ., Маріуполь, 2 листопада 2012р. - Маріуполь : Маріупол. гуман. ун-т, 2012. - 2с.
21 Пахомов В.М. Дискурс про безперервну освіту / Пахомов В.М. // Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи : VІ Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 22-23 листопада 2012р. - 10с.
22 Гривнак Б.Л. Парадигма вітчизняної освіти як важливий елемент її становлення та розвитку в 90-х роках ХХ століття / Б.Л.Гривнак // Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи : VІ Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 22-23 листопада 2012р. - 8с.
23 Гривнак Б.Л. Вплив соціальних мереж на формування світогляду сучасної молоді в контексті глобалізації / Б.Л.Гривнак // Трансформація політико-управлінських та державно-владних відносин у процесі європейської інтеграції : Наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 24-25 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.202-208.
24 Вінтонів Х.М. Канадський досвід архівного описування (на прикладі електронних колекцій архівної україніки в Канаді) / Х.М.Вінтонів // Українська діаспора: проблеми дослідження : V Міжнар. наук. конф., Острог, 27-28 вересня 2012р. - Острозька академія, 2012. - 10с.
25 Волковецька С.В. Інтелектуальна власність : метод. вказівки. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 59 с. (електронний варіант).
26 Пахомов В.М. Короткий тлумачний словник-довідник з діловодства. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2013. - 160 с.
27 Джура О.Д. Освітні традиції як чинник життєтворчості особистості / О.Д.Джура // Гуманітарний вісник Запорізької держ. інженерної академії . - 2013. - №52. - С.133-143.
28 Джура О.Д. Становлення життєтворчості особистості в контексті модернізації української освіти / О.Д.Джура // Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. - 2013. - № 40. - С.28-46.
29 Джура О.Д. Основні чинники життєтворчості особистості: проблема взаємодії / О.Д.Джура // Нова парадигма . - 2013. - №112. - С.73-85.
30 Джура О.Д. Потенціал освіти у становленні життєтворчості особистості / О.Д.Джура // Наукові записки Київського ун-ту туризму, економіки і права. - 2013. - № 1. - С.63-71.
31 Джура О.Д. Життєтворчість особистості як предмет філософії освіти / О.Д.Джура // Гілея. - 2013. - № 69. - С.101-108.
32 Вінтонів Х.М. The Ukrainian documentary heritage in Canadian virtual space: digital exhibitions, encyclopedias and databases / Х.М.Вінтонів // European Researcher. - 2013. - Vol.(59). - P.2278-2283. (РІНЦ).
33 Вінтонів Х.М. Канадський досвід архівного описування (на прикладі електронних колекцій архівної україніки в Канаді) / Х.М.Вінтонів // Наукові записки Нац. ун-ту “Острозька академія”. Серія “Історичні науки”. - 2013. - Вип.21. - C.267-272.
34 Джура О.Д. Особливості розвитку соціальних комунікацій в Україні: реалії та перспективи / О.Д.Джура // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.8-13.
35 Пахомов В.М. Проблеми культури мовлення в комунікаційних процесах / В.М.Пахомов // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.90-95.
36 Пахомов В.М. Імідж лідера як запорука успішної діяльності організації / В.М.Пахомов, А.Т.Паньків // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.96-100.
37 Николайчук Л.М. Актуальні проблеми формування інформаційного суспільства в Україні / Л.М.Николайчук // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.62-66.
38 Николайчук Л.М. Інформація як особливий об’єкт договірних відносин / Л.М.Николайчук, Т.О.Коломоєць // Договірне регулювання суспільних відносин : Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 19-20 квітня 2013р. : тези доп. - Запоріжжя : ЗНУ, 2013. - С.55-57.
39 Гуменюк Н.Я. Використання новітніх технологій навчання у формуванні особистісної готовності майбутніх фахівців нафтогазового профілю до професійної діяльності / Н.Я.Гуменюк // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.67-70.
40 Волковецька С.В. До питання конституційної реформи в Україні / С.В.Волковецька // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.41-46.
41 Король І.Б. Порушення недоторканості приватного життя, вчинене службовою особою з використанням службового становища / І.Б.Король // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.46-53.
42 Котерлін І.Б. Зловживання свободою засобами масової інформації / І.Б.Котерлін // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.53-56.
43 Гривнак Б.Л. Формування інформаційного суспільства як визначальний фактор розвитку освіти в Україні / Б.Л.Гривнак // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.27-31.
44 Вінтонів Х.М. Методи пошуку архівної україніки у канадських базах даних / Х.М.Вінтонів // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ. - К. : НАУ, 2013. - С.170-171.
45 Вінтонів Х.М. Веб-сайти державних архівних установ України: структура та інформаційне наповнення / Х.М.Вінтонів, І.В.Дзундза, Х.С.Зелінська // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.17-21.
46 Вінтонів Х.М. Артефактні документи Івано-Франківщини як складова Національного інформаційного фонду України / Х.М.Вінтонів, Г.М.Красняк, Т.Д.Маланюк // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.21-26.

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ ТА ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Показники наукової діяльності
Монографії – 1,1 (у співавторстві)

Підручники – 0

Навчальні посібники – 7,2 (у співавторстві)

Фахові видання – 43

Зарубіжні видання – 2,25 (у співавторстві)

Імпакт-фактор - 2,33 (у співавторстві)

Міжнародні конференції – 45

Патенти – 1,65 (у співавторстві)


Підготовка фахівців вищої кваліфікації:
3 кандидати наук (Андрусяк А.В., Василишин В.Я., Нєвєнченко А.І.).

Кафедра архітектурне проектування

fatk@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Обгрунтування теоретико-методологічних засад архітектурно-ландшафтного освоєння та рекомендації рекреаційного простору регіону Українських Карпат (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Юрчишин Галина Миколаївна, к.архіт., доц., проф.

2 Лукомська Зоряна Володимирівна, к.архіт., доц.

3 Олійник Євген Петрович, доц.

4 Поліщук Лариса Кладіївна, к.т.н., доц.

5 Козак Олег Нестерович, ст.викл.

6 Скрипин Тетяна Василівна, викл.

7 Полутренко Уляна Богданівна, стаж.-викл.

8 Смадич Іван Петрович, стаж.-викл.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Юрчишин Г.М. До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя. Сторінки історії церкви Гуцульщини : монографія / Г.М.Юрчишин, І.С.Вах. - Чернівці : Колір-Друк, 2012. - 136 с.
2 Скрипин Т.В. Еволюція житла : навч. посіб. / Т.В.Скрипин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 310 с.
3 Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район : енциклопедичне видання : у 2 кн. / Р.Гандзюк, Л.Поліщук, З.Федунків, М.Головатий, М.Олійник, Б.Василенко, Б.Томенчук, В.Романець. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 132 с.
4 Юрчишин Г.М. Пам’ятки дерев’яного зодчества Гуцульщини. До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя / Г.М.Юрчишин, Р.Стеф’юк // Вісник Харківського держ. академії дизайну і мистецтв. Серія “Мистецтвознавство. Архітектура” : зб. наук. пр. - Х. : ХДАДМ, 2012. - №3. - 5с.
5 Лукомська З.В. Пристосування колишнього палацу Потоцьких у місті Івано-Франківську під музейно-виставковий комплекс / З.В.Лукомська // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. - К. : НАУ, 2011. - Вип. 5-6. - 12с.
6 Лукомська Г.В. Архітектура спа-центрів у структурі міського середовища / Г.В.Лукомська // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. - К. : НАУ, 2011. - Вип.5-6. - 7с.
7 Юрчишин Г.М. Народна культура в архітектурній організації туристично-рекреаційного простору українських Карпат / Г.М.Юрчишин, І.П.Смадич // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2012. - Вип. 46. - 9с.
8 Полутренко У.Б. Пнівський замок. Історія, сучасний стан та шляхи залучення до туристично-рекреаційного простору Прикарпаття / У.Б.Полутренко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. праць. - Х. : Харківс. держ. академія дизайну і мистецтв, 2012. - Вип. №6/2012. - С.173-176.
9 Lukomska Z. Ochrona i adaptacja elementow dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego (na przykladzie historycznego centrum miasta Iwano-Frankiwska) / Z.Lukomska // Karta krakowska 2000 – 10 lat pozniej : Miedzynarodowa Konferencja konserwatorska, Poland, Krakow, 17-19 listopad 2011. - Krakow : wydawnictwo PK, - 2011. - 17с. (зарубіжна конференція).
10 Polischuk L. Обґрунтування архітектурно-розпланувального вирішення території Стрільниці з пропозицією реставрації та пристосування під клуб вихідного дня для мешканців кварталу в м. Краків / L.Polischuk, Z.Lukomska // Miedzynarodowa Konferencja I Warsztaty, Poland, Krakow, 7-19 мay 2012. - Krakow : Ecoweek, 2012. - 1с. (зарубіжна конференція).
11 Лукомська З.В. Ознакування історико-архітектурної спадщини колишньої фортеці Станіславова (Івано-Франківська) / З.В.Лукомська, П.Я.Прокопців // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. - Львів - Зборів - Урич - 2013 : V Міжнар. конф. молодих науковців, Львів, 30-31 травня 2013р. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - С.46-55.
12 Лукомська З.В. Wyeksponowanie światłem wartości architektonicznych twierdzy Ivano-Frankowsk – Stanisławów / З.В.Лукомська, П.Я.Прокопців // Рraca zbiorowa pod redakcją B. Szmygina, Polski Komitet Narodowy ICOMOS „Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków”, Warszawa - Lublin, 15-16 kwietnia 2013r. - Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków. - 2013. - S.115-120. (зарубіжна конференція).
13 Юрчишин Г.Н. Региональная архитектурно-художественная школа в контексте исследования, изучения и сохранения народных традиций Украины / Г.Н.Юрчишин // Традиции и современное состояние культуры и исскуств : Междунар. науч.-практ. конф., Беларусь, Минск, 28-29 ноября 2013г. - Минск, 2013. - 6с. (зарубіжна конференція).
14 Полутренко У.Б. Замок Черторыйских в Чернелице: перспективы восстановления и включения в рекреационно-туристическое пространство Западной Украины / У.Б.Полутренко // Традиции и современное состояние культуры и исскуств : Междунар. науч.-практ. конф., Беларусь, Минск, 28-29 ноября 2013г. - Минск, 2013. - 8с. (зарубіжна конференція).
15 Смадыч И.П. Развитие новых форм рекреации Западной Украины на основании мегалитических святилищ Прикарпатья / И.П.Смадыч // Традиции и современное состояние культуры и исскуств : Междунар. науч.-практ. конф., Беларусь, Минск, 28-29 ноября 2013г. - Минск, 2013. - 12с. (зарубіжна конференція).
16 Габрель М.М. Динамізм рекреаційного простору регіону. Показники та методи оцінки / М.М.Габрель, Г.М.Юрчишин // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.63-66.
17 Полутренко У.Б. Комп’ютерне моделювання в архітектурному проектуванні будівель і споруд / У.Б.Полутренко // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.66-69.

18 Смадич І.П. Застосування 3D-вузлів на основі ВІМ-технології в начальному процесі та практичній діяльності архітектора / І.П.Смадич // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.69-71.


19 Лукомська З.В. Inventory of Valuable Historical Recreational Facilities of Hytsulland / З.В.Лукомська, Г.В.Лукомська // Geodesy, Architecture &Construction : Proceedings of the 5th International Conference of Young Scientists GAC-2013, Львів, 21 листопада 2013р. - Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2013. - С.28-31.
20 Лукомська З.В. The main factors forming SPA-architecture / З.В.Лукомська, Г.В.Лукомська // Geodesy, Architecture &Construction : Proceedings of the 5th International Conference of Young Scientists GAC-2013, Львів, 21 листопада 2013р. - Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2013. - С.46-47.
21 Юрчишин Г.Н. XXII міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів. Архітектурні сезони в Одесі, 30 жовтня - 2  листопада 2013р. - 6 студентських робіт ОКР “бакалавр”, ОКР “спеціаліст”.

Кафедра основ архітектури

fatk@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Обгрунтування теоретико-методологічних засад архітектурно-ландшафтного освоєння та рекомендації рекреаційного простору регіону Українських Карпат (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Василишин Ярослав Васильович, к.т.н., доц. - декан

2 Волинська Олена Степанівна, к.пед.н., доц.

3 Новицька Ольга Романівна, к.мистецтв, доц.

4 Борсук Наталія Григорівна, викл.

5 Веркалець Ірина Михайлівна, викл.

6 Мелкомукова Марія Григорівна, викл.

7 Стисло Оксана Василівна, викл.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Волинська О.С. Художньо-освітня спадщина Софії Русової / О.С.Волинська // Обрії : наук.-педаг. журнал. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(34). - 4с.
2 Осколіп О.В. Суть мистецько-етнографічного феномену ярмарків Гуцульщини / О.В.Осколіп // Вісник Харків. держ. академії дизайну і мистецтв. - Харків, 2012. - № 3. - 3с.
3 Веркалець І.М. Характеристика естетичних умов рекреаційних міст Івано-Франківської області / І.М.Веркалець // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. - К. : НАУ, 2012. - №41. - 6с.
4 Веркалець І.М. Ревітація території санаторію “Черче” в с. Черче Івано-Франківської області. Підходи, принципи та проектні пропозиції / І.М.Веркалець // Проблеми розвитку міського середовища : наук.-техн. зб. - К. : НАУ, 2012. - №44. - 8с.
5 Веркалець І.М. Принципи, методи та механізми естетизації рекреаційного середовища Карпатського регіону / І.М.Веркалець // Дизайн освіта 2012 : V Міжнар. форум, Харків, 23-29 квітня 2012р. - 5с.
6 Василишин Я.В. Оптимізація геометричних параметрів різьбової частини насосно-компресорних труб / Я.В.Василишин // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
7 Василишин Я.В. Деякі містобудівні проблеми м. Івано-Франківська / Я.В.Василишин // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив : ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 19-21 листопада 2012р. - 3с.
8 Веркалець І.М. Методика ландшафтного проектування / І.М.Веркалець // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - К. : Вісник КНУБА, 2013. - №34. - 9с.
9 Веркалець І.М. Принципи архітектурно-планувальної організації рекреаційних ландшафтів з урахуванням естетики довкілля / І.М.Веркалець // Містобудування та територіальне планування. - К. : Вісник КНУБА, 2013. - №50. - 17с.
10 Веркалець І.М. Етнохудожня освіта як складова становлення та розвитку творчого потенціалу / І.М.Веркалець // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст : ІІ Міжнар. конгрес, Полтава, 16-17 жовтня 2013р. - 9с.
11 Василишин Я.В. Оптимізація геометричних параметрів різьбової частини насосно-компресорних труб / Я.В.Василишин // Сучасність, наука і час. Взаємодія та взаємовплив : ІХ Міжнар. інтернет-конф., Київ, 22-24 квітня 2013 р. - 4с.

Кафедра будівельної механіки

budmech@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Розвиток інженерних методів прогнозування міцності і довговічності стержневих та оболонкових систем для нафтогазової справи і будівництва

Склад кафедри:

1 Артим Володимир Іванович, д.т.н., доц.

2 Грабовський Роман Степанович , д.т.н., доц.

3 Величкович Андрій Семенович, к.т.н., доц.

4 Лев Олег Михайлович, к.ф.-м.н., доц.

5 Никифорчин Юрій Миколайович, к.т.н., доц.

6 Палійчук Ігор Іванович, к.т.н., доц.

7 Андрусяк Андрій Васильович, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Опір матеріалів : зб. тест. завдань / А.С.Величкович, І.Й.Попадюк, І.П.Шацький, В.М.Шопа, В.В.Перепічка, О.М.Лев, О.О.Бедзір, В.С.Павленко, О.В.Кутенець, Ю.М.Никифорчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 314 с. (гриф МОНУ). -

Т.2. Складний опір. Динаміка, міцність та стійкість пружних тіл.


2 Палійчук І.І. Механіка суцільного середовища : конспект лекцій / Палійчук І.І. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 93 с.
3 Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин: лабораторний практикум / Б.Д.Сторож, І.І.Палійчук, П.І.Войтенко, С.Д.Вуйцік, В.Б.Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 130 с.
4 Крижанівський Є.І. Оцінювання роботоздатності нафтогазопроводів тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності / Є.І.Крижанівський, Р.С.Грабовський, О.М.Мандрик // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2013. - №1(49). - 6с. (імпакт-фактор).
5 Крижаніський Є.І. Корозійно-воднева деградація газотранспортних систем / Є.І.Крижаніський, Ю.М.Никифорчин // Наукові нотатки Луцького нац. техн. ун-ту : міжвуз. зб. (за галузями знань “Машинобудвання та металообробка”, “Інженерна механіка”, “Металургія та матеріалознавство”). - 2013. - Вип. 41, Ч.1 (квітень-червень). - С. 148-153.
6 Попадюк І.Й. Фрикційний контакт циліндричної оболонки з деформівним заповнювачем при немонотонному навантаженні / І.Й.Попадюк, І.П.Шацький, В.М.Шопа // Доп. НАН України. - 2013. - № 1. - 6с.
7 Раціональний підбір натягу у з’єднанні зубця з шарошкою / І.П.Шацький, І.О.Шуляр, В.А.Корнута, Л.Я.Роп’як // Прогресивні технології і системи машинобудування. - 2013. - Вип.1-2. - 6с.
8 Шацькмй І.П. Згин пластини із зірчастою тріщиною, береги якої контактують / І.П.Шацький, Т.М.Даляк // Машинознавство. - 2013. - №1-2. - 5с.
9 Розрахунки з’єднань із натягом у шарошках, оснащених композиційними зубцями зі сталевим хвостовиком / І.О.Шуляр, І.П.Шацький, В.А.Корнута, Л.Я.Роп’як // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - 2с.
10 Шацкий И.П. Распространение ударной волны в упругом стержне с вязкопластическим внешним сопротивлением / И.П.Шацкий, В.В.Перепичка // Прикладна механіка и технічна фізика. - 2013. - 54, № 6. - 6с. (РІНЦ).
11 Оцінка умов лавинного руйнування трубопроводів із довільно розміщеними наскрізними тріщинами та ненаскрізними зовнішніми дефектами заданої глибини / Є.І.Крижанівський, О.М.Мандрик, Р.С.Грабовський, О.Т.Касій // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.140-145.
12 Мандрик О.М. Експрес-оцінка умов гільйотинного руйнування тривало експлуатованих газопроводів / О.М.Мандрик, Л.Є.Шкіца, Р.С.Грабовсь­кий //  Наукові нотатки : міжвуз. зб. - Луцьк : Луцький держ. техн. ун-т, 2013. - Вип.42. - С.166-174. - (напрям “Інженерна механіка”). - 8с.
13 Артим В.І. Аналіз методів зміцнення замкнутих ємностей для безпечного транспортування природного газу / В.І.Артим, О.М.Савицький, В.І.Артим // Наукові нотатки: міжвуз. зб. - Луцьк : Луцький держ. техн. ун-т, 2013. - Вип.40. - С.176-186. - (напрям “Інженерна механіка”).
14 Мандрик О.М. Розрахункова оцінка умов гільйотинного руйнування магістрального газопроводу з тріщиноподібним дефектом / О.М.Мандрик, Р.С.Грабовсь­кий, О.Т.Касій // Машинознавство. - 2013. - №3-4(187). - С.3-7.
15 Перепичка В.В. Напряженно-деформированное состояние упругого стержня с вязкопластическим внешним сопротивлением при ударном воздействии / В.В.Перепичка , И.П.Шацкий // Динамические и технологические проблемы конструкций и сплошных сред : XIX Междунар. симпозиум им. А.Г.Горшкова, Россия, Ярополец, 18-22 февраля 2013г. - М. : ООО “ТР-принт”, 2013. - Т.1. - С.173–174. (зарубіжна конференція).
16 Бедзір О.О. Експериментальні дослідження прорізних оболонкових пружних елементів / О.О.Бедзір, В.М.Шопа, А.С.Величкович // Сучасні проблеми механіки та математики : Міжнар. наук. конф., Львів, 21-25 травня 2013р. - Львів : Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України, 2013. - Т.2. - С.126-127.
17 Величкович А.С. Про необхідність верифікації скінченно-елементних моделей контактної взаємодії пружних тіл в інженерній практиці / А.С.Величкович, Т.М.Даляк // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.55-58.
18 Моделювання навантаження вхідного вала редуктора за допомогою програми ANSYS / В.Р.Харун, В.І.Артим, В.Я.Попович, Т.А.Паляниця // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ): Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р.: тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
19 Величкович А.С. Оцінка міцності реставрованої ділянки штока бурового насоса з урахуванням позаштатного напружено-деформованого стану / А.С.Величкович, Л.Я.Роп’як // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.106-108.
20 Остапович В.В. Визначення позаштатних напружень в штоці бурового насоса, спричинених зносом пари крейцкопф-напрямні / В.В.Остапович, А.С.Величкович // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.104-106.
21 Андрусяк А.В. Аналіз розподілу по довжині та в часі гідродинамічних параметрів потоку нафти для експлуатаційних режимів магістральних нафтопроводів / А.В.Андрусяк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.479-482.
22 Кобасяр І. Напружений стан пластини з ненаскрізно заповненою щілиною / І.Кобасяр , І.Шацький // 11-й Міжнар. симп. укр. інж.-механіків у Львові, Львів, 15-17 травня 2013р. - Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2013. - С.40.
23 Шацький І. Деякі задачі динамічного деформування трубопроводу на пошкодженій основі / І.Шацький, М.Васьковський // 11-й Міжнар. симп. укр. інж.-механіків у Львові, Львів, 15-17 травня 2013р. - Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2013. - С.57-58.
24 Аксьонов В.А. Циклічний скрут трубопроводу від розвороту блоків основи / В.А.Аксьонов, М.І.Васьковський, І.П.Шацький // Сучасні проблеми інженерної механіки : Міжнар. інтернет-симп., Луцьк 15-17 травня 2013р. - Луцьк : ЛНТУ, 2013. -1с.
25 Шацький І.П. Поперечний згин пластини, послабленої розрізом з контактуючими берегами / І.Шацький // Сучасні проблеми інженерної механіки : Міжнар. інтернет-симп., Луцьк 15-17 травня 2013р. - Луцьк : ЛНТУ, 2013. - 1с.
26 Даляк Т. Закриття тріщин під час згину пластин зосередженими силами / Т.Даляк, М.Маковійчук, І.Шацький // Сучасні проблеми механіки та математики : Міжнар. наук. конф., Львів, 21-25 травня 2013р. - Львів : Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2013. - Т.2. - С.33–34.
27 Кобасяр І. Деформування пластини з неоднорідно заповненою щілиною / І.Кобасяр , І.Шацький // Сучасні проблеми механіки та математики : Міжнар. наук. конф., Львів, 21-25 травня 2013р. - Львів : Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України, 2013. - Т.2. - С.54–55.
28 Шацький І. Про одну модель частково залікованої тріщини / І.Шацький // Сучасні проблеми механіки та математики : Міжнар. наук. конф., Львів, 21-25 травня 2013р. - Львів : Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України, 2013. - Т.2. - С.127-128.
29 Перепічка В. Хвиля скруту в пружному стержні з в’язкопластичним зовнішнім опором / В.Перепічка, І.Шацький // Сучасні проблеми механіки та математики : Міжнар. наук. конф., Львів, 21-25 травня 2013р. - Львів : Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2013. - Т.2. - С.164-165.
30 Шацький І. Згин пластини з частково залікованою тріщиною / І.Шацький // Актуальні проблеми механіки деформівного твердого тіла : VII Міжнар. наук. конф., п. Мелекіно, 11–14 червня 2013р. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - Т. 2. - С.187-190.
31 Шацький І. Моделювання контакту берегів тріщин в пластинах та оболонках: мішані задачі та аналітичні розв’язки / І.Шацький // Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла, диференціальних та інтегральних рівнянь : Міжнар. наук. конф., Одеса, 23-26 серпня 2013р. - Одеса : Астропринт, 2013. - С.127.
32 Витвицький І.І. Про взаємодію колони з жолобом свердловини / І.І.Витвицький, І.П.Шацький // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.136-137.
33 Гідравлічні розширювачі свердловини з ексцентричними робочими елементами / Я.С.Білецький, М.В.Сенюшкович, І.П.Шацький, Т.Я.Шимко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.137-138.
34 Васьковський М.І. Моделювання динамічного процесу у трубопроводі, спричиненого вібрацією пошкодженої основи / М.І.Васьковський // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.464-465.
35 Артим В.І. Удосконалення засобів тензометрування для підвищення безпеки експлуатації відповідального великогабаритного обладнання / В.І.Артим, П.М.Райтер, О.М.Мандрик // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківьк : ІФНТУНГ, 2013. - №2(18). - С.37-46.


Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка