Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст стор


Кафедра документознавства та інформаційної діяльностіСторінка25/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

doc@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Освіта як пріоритет державної політики щодо розвитку кадрового потенціалу України (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Дербеньова Лідія Вікторівна, д.фл.н., доц.

2 П'ятничко Богдан Петрович, к.фл.н., доц., проф.

3 Бурківська Лілія Юліанівна, к.фл.н., доц.

4 Григораш Світлана Михайлівна, к.фл.н., доц.

5 Демчина Любов Іванівна, к.н.соц.к., доц.

6 Романишин Юлія Любомирівна, к.пед.н., доц.

7 Бабій Віра Василівна, ас.

8 Вацеба Ірина В’ячеславівна, ас.

9 Лаба Оксана Василівна, ас.

10 Мельник Віталій Дмитрович, ас.

11 Олексюк Ольга Іванівна, ас.

12 Шлапак Ірина Мячеславівна, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Бурківська Л.Ю. Наукова робота: стилістичні поради : навч. посіб. / Л.Ю.Бурківська, М.І.Венгринюк, В.М.Пахомов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 92 с. (гриф МОНУ).
2 Бурківська Л.Ю. Засоби масової інформації : навч. посіб. / Л.Ю.Бурківська, Х.М.Вінтонів, Г.Д.Малик. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 74 с.
3 Демчина Л.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Л.І.Демчина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012.- 164 с.
4 Малик Г.Д. Основи комунікації : практикум / Г.Д.Малик. - Івано-Франківськ : Прінт СВ, 2012. - 232 с.
5 Григораш С.М. Інформаційно-аналітична діяльність: метод. вказівки до написання тестових завдань / С.М.Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 54 с.
6 Дербеньова Л.В. Парная дихотомия системы персонажей романа Ф.М. Достоевского “Братья Карамазовы” / Л.В.Дербеньова // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія. “Філологічні науки”. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. - Вип.30. - С.85-90.
7 Дербеньова Л.В. У пошуках художньої образності: невідомі сторінки історії літератури / Л.В.Дербеньова // Східнослов’янська філологія. Серія. “Літературознавство”. - Горлівка : в-во ГДПІІМ, 2012. - Вип.21. - С.3-14.
8 Дербеньова Л.В. Алюзівні антропоетоніми як відображення внутрішньої та міжкультурної комунікації / Л.В.Дербеньова // Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті : наук. зб. - Одеса : Астопринт, 2012. - С.138-145.
9 Григораш С.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального управління (на прикладі огляду Калуського району протягом 2010-2011років) / С.М.Григораш // Держава та регіони : наук.-вироб. журнал. Серія. “Соціальні комунікації”. - Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2012. - 5с.
10 Григораш С.М. Зміст та особливості дисципліни “Організація діяльності інформаційних центрів та установ” / С.М.Григораш // Вісник книжної палати. - Харків, 2012. – 3с.
11 Бурківська Л. Ю. Особливості ілюстративного оформлення сучасних мас-медіа (на матеріалі газети “Галичина”) / Л.Ю.Бурківська, Ю.Л.Романишин, Х.Я.Бородайкевич // Держава та регіони : наук.-вироб. журнал. Серія. “Соціальні комунікації”. - Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2012. - №3. - С.45-49.
12 Малик Г.Д. Застосування методу моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця / Г.Д.Малик // К. : Вища школа. - 2012. - №1. - С.70-85.
13 Романишин Ю.Л. Інформаційне моделювання в органах державної влади / Ю.Л.Романишин // Економіка та держава : міжнар. наук.-практ. журнал. - К. : ТОВ “ДКС центр”, 2012. - №8. - С.114-117.
14 Шлапак І.М. Антропоніми-алюзії як маркери інтертекстуальності / І.М.Шлапак // Східнослов’янська філологія : зб. наук. праць. Серія “Мовознавство ”/ Горлівський ін-т іноземн. мов; Донецький нац. ун-т. - Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2012. - Вип.22. - С.325-333.
15 Дербеньова Л.В. Проблеми євроінтеграції в соціально-політичному контексті України і мовний компонент європейської самобутності / Л.В.Дербеньова // Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті Східного партнерства і Стратегії “Європа - 2012” : Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Донецьк, 6-7 квітня 2012р. - Донецьк : ДонДУУ, 2012. - С.261-268.
16 Дербеньова Л.В. Ритуальный контекст “весенней” пьесы-сказки А.Н. Островского / Л.В.Дербеньова // Современные проблемы филологии : II Междунар. науч.-практ. Интернет-конф., Россия, Тамбов, 17 мая 2012г. - Тамбов : Изд-во Першина Р.В., 2012. - С.13-28. (зарубіжна конференція).
17 Дербеньова Л.В. Историческая наука в жанровых модификациях литературы ХХ века / Л.В.Дербеньова // Современные проблемы филологии : II Междунар. науч.-практ. Интернет-конф., Россия, Тамбов, 17 мая 2012г. - Тамбов : Изд-во Першина Р.В., 2012. - С.13-28. (зарубіжна конференція)
18 Кісіль М.В. З досвіду організації дистанційного навчального курсу в Орегонському університеті / Кісіль М.В. // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.90-92.
19 Лаба О. В. Порівняльний аналіз традиційного й електронного діловодства / О.В.Лаба // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : ІІ Міжнар. наук-практ. конф., Донецьк, 3-5 квітня 2012р. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - С.27-29.
20 Лаба О. В. Аналіз стану впровадження електронного діловодства в організаціях Івано-Франківської області / О.В.Лаба // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : Всеукр. наук. конф., Дніпропетровськ, 7-8 жовтня 2012р. - Дніпропетровськ : “Свідлер А.Л.”, 2012. - Ч.І. - С.188-190.
21 Григораш С.М. Вимоги до інформаційних аналітиків сьогодення / С.М.Григораш // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : Всеукр. наук. конф., Дніпропетровськ, 7-8 жовтня 2012р. - Дніпропетровськ : “Свідлер А.Л.”, 2012. - Ч.І. - С.176-178.
22 Григораш С.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального управління (на прикладі огляду стану розвитку Калуського р-ну за період 2008-2010 років) / С.М.Григораш // Інформація, комунікація, суспільство - 2012 (ICS-2012) : I Міжнар. наук. конф., Львів, 25-28 квітня 2012р. - Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2012. - 3с.
23 Григораш С.М. Інформаційні технології та ефективність електронних систем державного управління / С.М.Григораш // Людина, культура, техніка у новому тисячолітті - 2012 : ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-21 вересня 2012р. - Харків : Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний ін-т”, 2012. - 3с.
24 Мельник В. Структура інформаційної діяльності в області автоматизованих навчальних систем / В.Мельник, М.Дмитрів, Р.Максимів // Інформація, комунікація, суспільство - 2012 (ICS-2012) : I Міжнар. наук. конф., Львів, 25-28 квітня 2012р. - Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2012. - С.146-147.
25 Романишин Ю.Л. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх документознавців-менеджерів / Ю.Л.Романишин // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : Всеукр. наук. конф., Дніпропетровськ, 7-8 жовтня 2012р. - Дніпропетровськ : “Свідлер А.Л.”, 2012. - Ч.І. - С.35-37.
26 Демчина Л.І. Документообіг у державній службі : навч. посіб. / Л.І.Демчина. - К. : ТОВ “СІК ГРУП Україна”, 2013. - 168 с. (гриф МОНУ).
27 Демчина Л.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. / Л.І.Демчина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 189 с. (реком.МОНУ). (електронний варіант).
28 Бурківська Л.Ю. Редагування документації: конспект лекцій / Л.Ю.Бурківська, Ю.Л.Романишин - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 110 с. (електронний варіант).
29 Григораш С.М. Основи науково-дослідної роботи студентів: метод. вказівки для практ. занять / С.М.Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 92 с.
30 Лаба О.В. Видавничі інформаційні системи : лабор. практикум. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 93 с. (електронний варіант).
31 Мельник В.Д. Подання та обробляння технологічних знань про процес буріння на основі обмежень / В.Д.Мельник, Р.Б.Вовк, Л.М.Гобир // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - 9с.
32 Дербеньова Л.В. Літературний комп’ютерний феномен у комунікативно-мережевій культурній парадигмі / Л.В.Дербеньова // Гілея : наук. вісник. - 2013. - Вип.76(№9). - С.151-152.
33 Дербеньова Л.В. Комунікативно-мережева культурна парадигма в становленні комп’ютерного феномену літератури / Л.В.Дербеньова // Вісник Харківської держ. академії культури : зб. наук. праць. - Харків : ХДАД, 2013. - Вип.38. - С.90-95.
34 Дербеньова Л.В. Виборча термінологія в контекстуальному континуумі української та англійської мов у реалізації програми “освіта дорослих” / Л.В.Дербеньова, І.М.Шлапак // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 7. “Релігієзнавство. Культурологія. Філософія”. - Вип. 29(42). - К. : Вид-во НПУ, 2013. - С.193-197.
35 Дербеньова Л.В. Війна і фігура героя у воєнній топікі Л.М.Толстого / Л.В.Дербеньова // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія “Філологічні науки”. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. - Вип. 33. - С.101-104.
36 П’ятничко Б.П. Статус документної лінгвістики в системі соціальних комунікацій / Б.П.П’ятничко // Гілея : наук. вісник. - 2013. - Вип.76(№9). - С.131-132.
37 Григораш С.М. Аналіз сучасних інформаційних центрів державної форми власності м. Івано-Франківська / С.М.Григораш // Гілея : наук. вісник. - 2013. - Вип.76(№9). - С.122-125.
38 Романишин Ю.Л. Система інтелектуальної підтримки прийняття оптимальних рішень в процесі буріння / Ю.Л.Романишин, В.І.Шекета, М.М.Демчина // Донецьк : Наука і освіта ІПШІ МОН України і НАН України, 2013. - №4(62). - С.301-312.
39 Шлапак І.М. “Интрига ономастического толка”: семантический потенциал имён-“масок” в структуре литературного произведения / І.М.Шлапак // Trends and tendencies in modern philology. - University of Рrimorska. A. F.M. Krakow university, 2013. - P.235-242. (зарубіжне видання).
40 Шлапак І.М. “Інтрига ономастичного толку” в художній картині світу Дж. Джойса / І.М.Шлапак // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира : сб. науч. трудов. - Россия, Москва-Архангельск, 2013. - Вып.6. - С.344-347. (зарубіжне видання).
41 Ганцюк Т. Д. Проблеми професійної підготовки інформаційних аналітиків для сфери державного управління / Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць Херсонського нац. техн. ун-ту. - Вип.1(8). - Херсон, 2013. - С.44-48.
42 Дербеньова Л.В. Літературний комп’ютерний феномен у комунікативно-мережевій культурній парадигмі / Л.В.Дербеньова // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.3-7.
43 Дербеньова Л.В. Персонажная дихотомия в художественной системе романа Ф.М. Достоевская “Братья Карамазовы” / Л.В.Дербеньова // Русская словесность в мировом культурном контексте : III Междунар. симп., Россия, Москва, 12-14 февраля 2013г. : избранные доклады и тезисы. - М. : Фонд Достоевского, 2013. - С.406. (зарубіжна конференція).
44 П’ятничко Б.П. Роль та місце документною лінгвістики в сучасному інформаційному суспільстві (у контексті взаємозв’язку природної та штучної мов) / Б.П.П’ятничко // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 5с.
45 П’ятничко Б.П. Проблема міжкультурної комунікації в сучасному інформаційному суспільстві (у контексті взаємозв’язку мови та культури) / Б.П.П’ятничко // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25-26 квітня 2013р. - Харків, 2013р. - С.51-52.
46 Григораш С.М. Організаційна діяльність центрів науково-технічної інформації: стан та перспективи розвитку / С.М.Григораш // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 3-5 квітня 2013р. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - С.87-90.
47 Григораш С.М. Засади інформатизації та побудова інформаційного суспільства / С.М.Григораш // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.31-35.
48 Григораш С.М. Роль інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності установ та організацій / С.М.Григораш // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-22 березня 2013р. - Київ, 2013. - С.97-98.
49 Григораш С.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері державного управління / С.М.Григораш // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25-26 квітня 2013р. - Харків, 2013р. - С.52-53.
50 Мельник В.Д. Побудова інтелектуальних навчальних систем на основі мультиагентних технологій / В.Д.Мельник, Т.Р.Якубів // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.98-100.
51 Демчина М.М. Застосування функцій доцільності при прийнятті рішень щодо оптимізації технологічних параметрів / М.М.Демчина, В.Д.Мельник, Л.М.Гобир // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2013 : VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Чернігів, 24-28 червня 2013р. : тез. доп. - Чернігів, 2013. - С.145-149.
52 Мельник В.Д. Інтелектуальний контроль параметрів буріння / В.Д.Мельник // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
53 Бурківська Л. Ю. Економічна тематика в сучасних мас-медіа (на матеріалі газети “Галичина”) / Л.Ю.Бурківська, Ю.Л.Романишин // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25-26 квітня 2013р. - Харків, 2013р. - 2с.
54 Лаба О.В. Створення документів в електронному діловодстві / О.В.Лаба // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХНІ століття : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 12-14 вересня 2013р. - Одеса : Сімекс-Прінт, 2013. - С.150-160.
55 Лаба О.В. Використання інформаційних технологій у сучасному діловодстві / О.В.Лаба // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 3-5 квітня 2013р. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - С.36-38.
56 Романишин Ю.Л. Практичний аспект інформаційного забезпечення органів виконавчої влади / Ю.Л.Романишин // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-22 березня 2013р. - К. : НАУ, 2013. - С.108-109.
57 Романишин Ю.Л. Роль дисципліни “Фінансово-економічна інформація” у професійно-практичній підготовці документознавців / Ю.Л.Романишин // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 3-5 квітня 2013р. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - С.99-101.
58 Романишин Ю.Л. Формальна методика прийняття оптимальних рішень в процесі буріння / Ю.Л.Романишин // Штучний інтелект. Інтелектуальні системи ШІ - 2013 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 23-27 вересня 2013р. - Донецьк : ІПШІ “Наука і освіта”, 2013. - С.162-165.
59 Шлапак І.М. Антропонім як елемент поетики Дж. Джойса / І.М.Шлапак // Літературний процесс: структурно-семіотичні площини : Всеукр. наук. конф., Київ, 6-7 квітня 2012р. - К., 2013. - С.225-228.
60 Ганцюк Т.Д. Правові засади удосконалення механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління : у 2 ч. / Т.Д.Ганцюк // Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 квітня 2013р. - К. : Вид.-поліграф. центр Академії муніципального управління, 2013. -

Ч.1. - 2013. - C.145-147.Кафедра англійської мови

english@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Теоретичні та психолого-педагогічні аспекти використання інноваційних технологій, орієнтованих на творчо-проблемний тип вивчення іноземних мов

Склад кафедри:

1 Озарко Іванна Іванівна, к.фл.н., доц.

2 Літовка Тетяна Олександрівна, доц.

3 Соломчак Наталя Федорівна, доц.

4 Тимків Надія Михайлівна, к.пед.н., доц.

5 Ігнатюк Ольга Георгіївна, ст.викл.

6 Безанюк Ярема Володимирович, викл.

7 Бойків Людмила Ярославівна, викл.

8 Брезіцька Ольга Михайлівна, викл.

9 Галай Тетяна Михайлівна, викл.

10 Грибіник Юлія Ізидорівна, викл.

11 Іонане Надія Петрівна, викл.

12 Книш Людмила Олександрівна, викл.

13 Крицак Оксана Олексіївна, викл.

14 Лазарук Галина Іванівна, викл.

15 Мельник Олена Анатоліївна, викл.

16 Мойсеєнко Надія Василівна, викл.

17 Сахневич Інна Андріївна, викл.

18 Склепова Ірина Анатоліївна, викл.

19 Соломчак Тетяна Василівна, викл.

20 Царук Оксана Дмитрівна, викл.21 Школьна Наталія Олександрівна, викл.

Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у ВНЗ негуманітарного профілю. Ч.4.6 розд. IV “Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа” : колективна монографія / Сахневич І.А., Онкович Г.В., Бойченко М.І, Дем’яненко Н.М., Донець З.Ф., Карачун В.Я., Кобченко В.І. та ін. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 336 с.
2 Літовка Т.О. Трудові ресурси. Працевлаштування. Інтерв’ю під час прийому на роботу : посіб. з розвитку навичок ділового мовлення / Т.О.Літовка, І.І.Озарко. - Івано-Франківськ : Факел, 2012. - 132 с. (гриф МОНУ).
3 Літовка Т.О. Ділова англійська мова. Communicating in the Workplace / Т.О.Літовка. - Івано-Франківськ : Факел, 2012. - 140 с.
4 Мельник О.А. Англійська мова для користувачів ПК : навч. посіб. / О.А.Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 148 с.
5 Соломчак Т.В. Геофізика : метод. вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / Т.В.Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 51 с. (електронний варіант).
6 Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи / О.О.Орлов, Д.Д.Федоришин, І.М.Клюфінська, Л.О.Книш. - Івано-Франківськ : Факел, 2012. - 253 с. (гриф МОНУ).
7 Книш Л.О. Англійсько-український геологічний словник / Л.О.Книш. - Івано-Франківськ : Факел, 2012. - 52 с.
8 Сахневич І.А. Інтегрований спецкурс з основ медіакомпетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей / І.А.Сахневич // Вища освіта України : теор. та наук.-методич. часопис. - Київ, 2012. - № 1. - 5с.
9 Книш Л.О. Принципи організації самостійної роботи з іноземної мови у вищих навчальних закладах / Л.О.Книш, Н.В.Мойсеєнко // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія “Філологічні науки”. - Луцьк, 2012. - №24. - 10с.
10 Тимків Н.М. Поняття авторської позиції в сучасному літературознавстві, в методиці викладання української літератури та педагогічній практиці сучасної школи / Н.М.Тимків // Гуманітарний вісник : наук.-теорет. зб. - Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ ім. Г.Сковороди, 2012. - Вип. 8. - 7с.
11 Літовка Т.О. Stimulating Interaction Activities for Engineering students / Т.О.Літовка, І.І.Озарко // Publishing House “Education and Sciense” : наук. журнал.- Т.21. Педагогика. - Чехія, Прага, 2012. - 3с. (зарубіжне видання).
12 Літовка Т.О. Вплив освітніх технологій на реалізацію пізнавальної діяльності студентів в процесі навчання іноземній мові в умовах безперервної освіти / Т.О.Літовка // Збірник наукових праць. Серія 7. “Релігієзнавство. Філософія”. - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. - Вип.29(42). - 4с.
13 Бойків Л.Я. Комп’ютерне тестування як засіб перевірки якості знань студентів з іноземної мови у ВТНЗ / Л.Я.Бойків, Г.І.Лазарук // Обрії : наук.-педаг. журнал. - Івано-Франківськ, 2012. - № 2. - 10с.
14 Школьна Н.О. Тестування як засіб ефективного контролю якості під час навчання іноземній мові / Н.О.Школьна., І.І.Озарко, Т.О.Літовка // Збірник наукових праць. - Івано-Франківськ : МістоНВ, 2012. - Вип.2. - 6с.
15 Безанюк Я. В. Алгоритм перекладу терміна, який не є зафіксованими професійними двомовними словниками / Я.В.Безанюк, І.В.Середюк // Наукові записки. Серія. “Філологічна”. – Острог : НУ “Острозька академія”, 2012. - Вип. 25. - 3с.
16 Мельник О.А. Інформаційно-комп’ютерні технології в проектній методиці на заняттях з іноземної мови / О.А.Мельник, І.А.Склепова // Лингвистическая подготовка студентов нефилологических специальностей высших учебных заведений в контексте Болонского процесса и Общеевропейских рекомендаций по изучению, преподаванию и оцениванию языков : ІІ Междунар. науч.-метод. конф., Одесса, 4-5 октября 2012г. - Одеса : в-во ВМВ, 2012. - 4с.
17 Сахневич І.А. Упровадження Європейського мовного портфеля (ЄМП) у професійну підготовку майбутніх фахівців технічних спеціальностей - необхідна умова успішної інтеграції у європейський освітній простір / І.А.Сахневич // Семантика мови і тексту : XI Міжнар. наук. конф., Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012р. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. - 3с.
18 Сахневич І.А. Медіаосвіта - одна з необхідних складових дистанційної освіти у ВНЗ України / І.А.Сахневич // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - Івано-Франквськ : Факел, 2012. - 2с.
19 Літовка Т.О. Подолання кумулятивних стресових ситуацій та бар'єрів спілкування на заняттях з іноземної мови / Т.О.Літовка // Образованието и наука та на ХХІ век - 2012 : 8-а Міжнар. наук.-практ. конф., Болгарія, Софія, 7-25 жовтня 2012р. - Серія “Педагогічні науки”. - Софія : “БялГРАД-БГ” ООД, 2012. - Т.22. - С.86-88.
20 Мойсеєнко Н.В. Оптимізація самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови у ВНЗ / Н.В.Мойсеєнко // Ключові аспекти наукової діяльності : 8-а Міжнар. наук.-практ. конф., Польща, Перемишль, 07-15 січня 2012р. - Перемишль : Nauka i studia, 2012. - 3с. (зарубіжна конференція).
21 Мойсеєнко Н.В. Самостійна робота студентів як факторна ознака підготовки спеціалістів / Н.В.Мойсеєнко // Наука і технології: крок до майбутнього : 8-а Міжнар. наук.-практ. конф., Чехія, Прага, 27 лютого-05 березня.2012р. - Прага : Education and Science, 2012. - 5с. (зарубіжна конференція).
22 Мельник О.А. Причини виникнення та методи попередження комунікативних невдач / О.А.Мельник, І.А.Склепова // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : Всеукр. наук. конф., Дніпропетровськ, 7-8 жовтня 2012р. - Дніпропетровськ : Свідлер, 2012. - 3с.
23 Мельник О.А. Інформаційні проблеми в організації дистанційної освіти в Україні / О.А.Мельник // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - Івано-Франквськ : Факел, 2012. - 1с.
24 Мельник О.А. Перспективи та проблеми організації дистанційної освіти в Україні / О.А.Мельник, О.А.Озарко // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - Івано-Франквськ : Факел, 2012. - 1с.
25 Літовка Т.О. Вплив дистанційних освітніх технологій на реалізацію пізнавальної діяльності студентів в процесі навчання англійської мови / Т.О.Літовка // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - Івано-Франквськ : Факел, 2012. - 2с.
26 Вдовенко Н.В. До питання позитивних та негативних явищ дистанційного навчання з дисципліни “Іноземна мова” / Н.В.Вдовенко, Л.О.Книш // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - Івано-Франквськ : Факел, 2012. - 2с.
27 Сахневич І.А. Педагогические условия использования медиаобразовательных технологий в профессинальной подготовке будущих специалистов нефтегазового профиля / І.А.Сахневич // Информационное поле современной России: практики и эффекты : IX Міжнар. наук.-практ. конф., Росія, Казань, 18-20 жовтня 2012р. - Информационное поле современной России: практики и эффекты. - Казань, 2012. - 4с. (зарубіжна конференція).
28 Бойків Л.Я. Metrology in industry : навч. посіб. / Л.Я.Бойків, Г.І.Лазарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 89 с.
29 Лазарук Г.І. Business English for computer science : навч. посіб. / Г.І.Лазарук, Л.Я.Бойків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. -166 с.
30 Мельник О.А. Сфера комп’ютерної інженерії англійською мовою : метод. вказ. / О.А.Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 80 с.
31 Лазарук Г.І. Комп’ютерне тестування як засіб перевірки якості знань студентів з іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах / Г.І.Лазарук, Л.Я.Бойків // Обрії : наук.-педагог. журнал. - Івано-Франківськ, 2012. - № 2(35). - 10с.
32 Тимків Н.М. Життя – мов казка, й казка – мов життя / Н.М.Тимків // Дивослово. - Київ, 2013. - № 3. - 8с.
33 Школьна Н.О. Англіцизми у німецькій фаховій мові промислової автоматизації / Н.О.Школьна // Наукові записки. Серія “Філологічні науки”. - Кіровоград : КДПУ, 2013. - Вип.115. - 5с.
34 Школьна Н.О. Особливості словотвору термінів у сучасній німецькій фаховій мові промислової автоматизації / Н.О.Школьна // Сучасні напрями лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти : V Міжнарод. наук.-практ. конф. студ., аспірантів, молодих науковців, Житомир, 22.03.2013р. - Житомир : Житомирс. держ. ун-т, 2013. - 5с.
35 Школьна Н.О. Синонімія і антонімія сучасної німецької фахової мови промислової автоматизації / Н.О.Школьна // Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації : ІІ Міжнар. наук.-практ. заочна Інтернет-конф., Острог, 17-18 жовтня 2013р. - Наукові записки. Серія “Філологічна”. - Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2013. - Вип.39. - 3с.
36 Тимків Н.М. Виховання естетичних почуттів на матеріалі новел О.Гончара / Н.М.Тимків // Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми : І Волошинські читання, Київ, 3-4 квітня 2013р. - Українська література в загальноосвітній школі : часопис. - К. : Нац. академія педагог. наук, 2013. - 8с.
37 Сахневич І.А. Теоретичні концепції основних рівнів та критеріїв медіакомпетентності майбутніх фахівців ВТНЗ (на прикладі ВТНЗ нафтогазового профілю) / І.А.Сахневич // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - Гуманітарний вісник. - К. : Гнозис, 2013. - Додаток 1 до Вип.27, Т.7(37), Темат. вип. - 9с.
38 Соломчак Н.Ф. Problem of Authenticity through Project Work Methodology / Н.Ф.Соломчак // Науковий престиж Європи - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Польща, Перемишль, 7-15 квітня 2013р. - “Nauka i studia”. - Перемишль, 2013. - 3с. (зарубіжна конференція).
39 Озарко І.І. Оптимізація іншомовної освіти студентів інженерно-технічних спеціальностей / І.І. Озарко, Н.В.Мойсеєнко // Наукова думка інформаційного століття - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Польща, Перемишль, 7-15 березня 2013р. - “Nauka i studia”. - Перемишль, 2013. - 4с. (зарубіжна конференція).

Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка