Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка24/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012 р. складає 25 500,0 грн.
1/2012 Підготовка технічної документації на засоби неруйнівного контролю

Замовник ТзОВ “Діагностичні прилади”

Керівник теми Кісіль І.С.

Держбюджетна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 277 104,0 грн.
Д-13-11-П Розроблення методики і перевірочної установки для удосконалення метрологічного забезпечення побутових лічильників газу (РК № 0111U001359)

Замовник МОН України

Керівник теми Середюк О.Р.
Д-17-12-П Розроблення новітніх методів і систем експрес-контролю наявності поверхнево-активних речовин у стічних водах, водоймищах і річках (РК № 0112U003013)

Замовник МОН України

Керівник теми Кісіль І.С.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Показники наукової діяльності
Монографії – 1,44 (у співавторстві)

Підручники – 0

Навчальні посібники – 64,33 (у співавторстві)

Фахові видання – 72

Зарубіжні видання – 3

Імпакт-фактор - 1

Міжнародні конференції – 80

Патенти – 0


Підготовка фахівців вищої кваліфікації:
6 кандидати наук (Друк В.В., Каламбет Я.І., Павлик В.І., Романюк М.З., Сахневич І.Ф., Янишин О.К.).
1 доктор наук (Джура О.Д.)

Кафедра філології та перекладу

pereklad@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Лінгвокомунікативні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової галузі в контексті освітної євроінтеграції

Склад кафедри:

1 Когут Оксана Володимирівна, д.фл.н., проф.

2 Венгринюк Мирослава Іванівна, к.фл.н., доц.

3 Клюфінська Ірина Михайлівна, доц.

4 Когут Лариса Федорівна, к.фл.н., доц.

5 Коржак Зоряна Зіновіївна, к.фл.н., доц.

6 Малик Галина Дмитрівна, к.пед.н., доц.

7 Романенко Наталія Валеріївна, к.фл.н., доц.

8 Савчин Надія Богданівна, к.фл.н., доц.

9 Середюк Ірина Володимирівна, к.фл.н., доц.

10 Судук Ірина Ігорівна, к.фл.н., доц.

11 Тимофєєва Ірина Сергіївна, к.фл.н., доц.

12 Титова Марія Василівна, к.пед.н., доц.

13 Якібчук Марія Василівна, к.фл.н., доц.

14 Каламбет Ярина Ігорівна, к.фл.н., викл.

15 Манюх Наталія Богданівна, к.фл.н., викл.

16 Мельник Оксана Михайлівна, к.фл.н., викл.

17 Мучка Мирослава Зіновіївна, к.фл.н., викл.

18 Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна, к.фл.н., викл.

19 Сокол Галина Романівна, к.фл.н., викл.

20 Сорока Любов Григорівна, ст. викл.

21 Богомоленко Надія Пилипівна, викл.

22 Веселовська Наталія Василівна, викл.

23 Гонтаренко Ганна Сергіївна, викл.

24 Думич Оксана Ігорівна, викл.

25 Карабін Уляна Степанівна, викл.

26 Онушканич Ірина Василівна, викл.

27 Павлик Володимир Іванович, викл.

28 Тхір Маркіян Богданович, викл.

29 Штогрин Мар’яна Володимирівна, викл.

30 Янишин Ольга Королівна, викл.31 Яковлюк Христина Іванівна, викл.-стаж.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Мучка М. Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України ХІХ-ХХ століть : монографія / М.Мучка. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2012. -160 с.
2 Когут Л.Ф. Німецька мова. Наукова мова діяльності : навч. посіб. / Л.Ф.Когут, В.І.Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 152 с. (гриф МОНУ).
3 Бурківська Л.Ю. Наукова робота: стилістичні поради : навч. посіб. / Л.Ю.Бурківська, М.І.Венгринюк, В.М.Пахомов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 92 с. (реком.МОНУ).
4 Богомоленко Н.П. Ділова німецька мова : практикум / Н.П.Богомоленко, О.І.Думич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 134 с.
5 Гордій О.М. Німецька мова : практикум / О.М.Гордій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 145 с. (електронний варіант)
6 Малик Г.Д. Основи комунікації : практикум / Г.Д.Малик. - Івано-Франківськ : Прінт СВ, 2012. - 232 с.
7 Мельник С.П. Французька мова. Країнознавство, туристичні принади : практикум / С.П.Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 40 с. (електронний варіант)
8 Мельник С.П. Французька мова : тести для контрольних знань / С.П.Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 66 с. (електронний варіант)
9 Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи / О.О.Орлов, Д.Д.Федоришин., І.М.Клюфінська, Л.О.Книш. - Івано-Франківськ : Факел, 2012. - 253 с. (гриф МОНУ).
10 Коржак З.З. Менеджмент : німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента / З.З.Коржик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 158 с. (гриф МОНУ).
11 Коржак З.З. Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит : німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента / З.З.Коржик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 132 с. (гриф МОНУ).
12 Сокол Г.Р. Інженерна механіка. Зварювання : німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента / Г.Р.Сокол.- Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 168 с. (гриф МОНУ).
13 Сокол Г.Р. Автомобільний транспорт : німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента / Г.Р.Сокол. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 180 с. (гриф МОНУ).
14 Бурківська Л.Ю. Засоби масової інформації / Л.Ю.Бурківська, Х.М.Вінтонів, Г.Д.Малик. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 74 с.
15 Коржак З.З. Предикативні функції компонентів номінативного речення / З.З.Коржик // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. - К. : Видавничий центр КНЛУ, 2012. - Вип.28. - 9с.
16 Коржак З.З. Номінативні речення-сентенції у структурі художнього тексту / З.З.Коржик // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький держ. педаг. ун-т ім. Г.Сковороди, 2012. - Вип.12. - 4с.
17 Малик Г.Д. Застосування методу моделювання у реалізації компетентісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця / Г.Д.Малик // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2012. - №1. - С.70-84.
18 Манюх Н.Б. Світ дитинства у прозі В.Дрозда: автобіографічний дискурс / Н.Б.Манюх // Наукові записки. Серія “Філологічні науки”. - Луганськ : Луганський нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - 2012. - №12(247). - С.50-58.
19 Мельник О.М. Функціональна роль персонажів у запереченні негативного / О.М.Мельник // Буковинський журнал. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. - №3. - С.187-195.
20 Манюх Н.Б. Асоціативний потенціал концепту батьківщина у процесі вивчення української мови як іноземної / Н.Б.Манюх // Наукові записки. - Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, 2012. - Вип.23. - С.84-86.
21 Сокол Г.Р. Типологія жіночих образів у творах Ольги Кобилянської та Галини Журби / Г.Р.Сокол // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. - Харків, 2012. - № 994. - 5с.
22 Сокол Г.Р. Сторінки біографії Галини Журби / Г.Р.Сокол // Дивослово. - 2012. - №10(667). - 4с.
23 Сорока Л.Г. Створення асоціативних зв’язків як один із методів актуалізації лексики / Л.Г.Сорока, Г.М.Федорак // ІФНМУ. - 2012. - 4с.
24 Титова М.В. Соціокомунікативні та педагогічні проблеми навчання іноземних студентів української мови / М.В.Титова // Обрії : наук.-педаг. журнал. - Івано-Франківськ : Івано-Франк. обласн. ін.-т післядипл. педаг. освіти, 2012. - №1(34). - С.104-106.
25 Тимофєєва І.С. Соціально-педагогічні аспекти проблем адаптації студентів-перекладачів до навчання у вищому навчальному закладі крізь призму антропоцентризму загальної теорії освіти / І.С.Тимофєєва // Наукові записки. - Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, 2012. - Вип.25. - С.243-244.
26 Литвин О. Трансформовані фразеологічні одиниці у тексті ЗМІ: функціональний аспект / О.Литвин, Т.Гнатковська // Кіровоградський держ. педаг. ун-т ім. В.Винниченка, 2012. -Вип.105. - С.224-227.
27 Павлик В.І. Мовленнєві характеристики жанру як елементи структурно-функціональної побудови / В.І.Павлик // Східно-словянська філологія : зб. наук. праць. - Серія. “Мовознавство”. - Горлівка : В-во ГДПІІМ, 2012. - Вип.23. - 8с.
28 Павлик В.І. Архітектоніко-мовленнєві форми жанру “глоса” / В.І.Павлик // Наукові записки. Серія “Філологічна”. - Острог : В-во нац. ун-ту “Острозька академія”, 2012. - Вип. 29. - 3с.
29 Пристай С.М. Способи та особливості перекладу політичного сленгу / С.М.Пристай // Слов’янський збірник. - Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, 2012. - №17. - Ч.1. - С.290-294.
30 Судук І.І. Асоціативний потенціал концептів Добро і Зло у народів Азії і Африки / І.І.Судук // Слов’янський збірник. - Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, 2012. - №17. - 5с.
31 Штангурська І.Ю. Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою / І.Ю.Штангурська // Слов’янський збірник. - Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, 2012. - №17. - Ч.1. - С.342-347.
32 Янишин О.К. Ретроспективний аналіз та перспективи категорії “уміння” крізь призму соціально-культурної формації / О.К.Янишин // Вісник лабораторії дидактики ім. Я.А.Коменського. - Умань, 2012. - C.71-73.
33 Богомоленко Н.П. Мовленнєвий етикет як елемент культури іншомовного спілкування менеджерів і туризму / Н.П.Богомоленко, О.І.Думич // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : Всеукр. наук. конф., Дніпропетровськ, 7-8 жовтня 2012р. - Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., Нац. металургійна академія України, 2012. - 3с.
34 Богомоленко Н.П. Передумови навчання студентів іноземної лексики у технічному вузі / Н.П.Богомоленко, О.І.Думич // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - 4с.
35 Гойсан О.В. Основні характеристики креслень в конструкторській документації та шляхи їх перекладу / О.В.Гойсан, Е.Т.Дерді // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у технічних ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2012р. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. - С.37-39.
36 Гаврилюк Х.В. Лексичні та граматичні особливості технічної експлуатації документації в нафтогазовій сфері / Х.В.Гаврилюк, Е.Т.Дерді // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у технічних ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2012р. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. - С.33-34.
37 Когут Л.Ф. У пошуках втраченого часу / Л.Ф.Когут // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - 3с.
38 Клюфінська І.М. Дистанційне навчання як один із методів викладання іноземної мови у ВТНЗ / І.М.Клюфінська, Л.Г.Сорока // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - 2с.
39 Вовчук А.Я. Стилістичні та прагматичні особливості технічної експлуатації нафтогазової документації та засоби її перекладу / А.Я.Вовчук, Е.Т.Дерді // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у технічних ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2012 р. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. - С.31-32.
40 Корнілов О.В. Дослідження інноваційних процесів освітнього простору через призму інформаційних технологій для дистанційного навчання ( на прикладі платформи Moodle) / О.В.Корнілов, Е.Т.Дерді // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у технічних ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2012р. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. - С.69-71.
41 Кукло І.Є. Особливості редагування перекладу технічного тексту / І.Є.Кукло, Е.Т.Дерді // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у технічних ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2012 р. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. - С.79-81.
42 Титова М.В. Соціокомунікативні аспекти гуманізації навчання іноземних студентів української мови / М.В.Титова // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у технічних вищих навчальних закладах України : Всеукр. наук.-метод. конф., Тернопіль, 26-28 квітня 2012р. - Тернопіль : ТНТУ ім.І.Пулюя, 2012. - С.159-162.
43 Томілова О.С. Застосування алгоритмів прийняття рішень для ефективного викладання практичного курсу технічного перекладу / О.С.Томілова, Е.Т.Дерді // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у технічних ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2012р. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. - С.34-36.
44 Лимар І.М. Інформативність у технічному тексті та особливості її передачі при перекладі / І.М.Лимар, Е.Т.Дерді // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у технічних ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2012р. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. - С.84-86.
45 Максим’юк Н.Р. Технічний переклад на сучасному етапі розвитку: проблематика та перспективи / Н.Р.Максим’юк, Е.Т.Дерді // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у технічних ВНЗ України : Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2012р. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. - С.93-95.
46 Манюх Н.Б. Викладання української мови як іноземної в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу: проблеми і перспективи / Н.Б.Манюх // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у технічних вищих навчальних закладах України : Всеукр. наук.-метод. конф., Тернопіль, 26-28 квітня 2012р. - Тернопіль : ТНТУ ім.І.Пулюя, 2012. - С.115-117.
47 Веселовська Н.В. Сучасні підходи до викладання української мови як іноземної у ВНЗ / Н.В.Веселовська // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у технічних вищих навчальних закладах України : Всеукр. наук.-метод. конф., Тернопіль, 26-28 квітня 2012р. - Тернопіль : ТНТУ ім.І.Пулюя, 2012. - С.117-120.
48 Андрусів У. Асоціативний експеримент як метод дослідження лінгвокультурного комунікативного простору студентів-іноземців / У.Андрусів, О.Литвин, С.Серхенов // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів у технічних вищих навчальних закладах України : Всеукр. наук.-метод. конф., Тернопіль, 26-28 квітня 2012р. - Тернопіль : ТНТУ ім.І.Пулюя, 2012. - С.153-156.
49 Литвин О.Б. Проспективний характер фразеологічних одиниць у сучасній українській прозі / О.Б.Литвин, Ю.С.Стахмич // Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація : ХІ Наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 3 лютого 2012р. - Харків : Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2012. - С.162-163.
50 Янишин О.К. Педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій у ВНЗ / О.К.Янишин // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-24 листопада 2012р. - Гуманітарний вісник. - Київ, 2012. - Дод.1. - Вип.27. - С.543-548.
51 Думич О.І. Німецька мова : навч. посіб. / О.І.Думич, Н.П.Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с. (електронний варіант).
52 Когут Л.Ф. Німецька мова. Державна служба. Інтеграційні процеси Європи : навч. посіб. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 155 с. (гриф МОНУ).
53 Малик Г.Д. Information Challenges : навч. посіб. / Г.Д.Малик, М.В.Кісіль. - Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2013. - 251 с.
54 Малик Г.Д. Multicultural Communication : навч. посіб. / Г.Д.Малик, М.В.Кісіль. - Івано-Франківськ : Прінт-СВ, 2013. - 199 с.
55 Малик Г.Д. Основи редагування перекладу : зб. вправ і завдань / Г.Д.Малик. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. - 148 с.
56 Малик Г.Д. Основи редагування перекладу : практикум / Г.Д.Малик. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. - 230 с. (електронний варіант).
57 Манюх Н.Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / Н.Б.Манюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 70 с.
58 Судук І.І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / І.І.Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 55 с. (електронний варіант).
59 Клюфінська І.М. Французька мова : метод. вказівки / І.М.Клюфінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 188 с.
60 Когут Л.Ф. DEUTSCH : метод. реком. з написання дипл. робіт іноземною (німецькою мовою) / Л.Ф.Когут, В.І.Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 79 с.
61 Малик Г.Д. Курсова робота: вимоги до структури, змісту і оформлення : метод. вказівки. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 119 с.
62 Судук І.І. Латинська мова : курс лекцій / І.І.Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 62 с.
63 Судук І.І. Українська мова як іноземна : зб. текстів для читання та самост. роботи студентів-іноземців / І.І.Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 58 с. (електронний варіант).
64 Штогрин М.В. Перекладацька практика : метод. вказівки. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 25 с. (електронний варіант).
65 Ріба-Гринишин О.М. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови : конспект лекцій / О.М.Ріба-Гринишин. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. - 84 с.
66 Якібчук М.В. Культура наукової мови : термінологічний словник / М.В.Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 60 с.
67 Когут О.В. Рецепція християнських парадигм сучасної української драматургії / О.В.Когут // Вісник: Література та культура Полісся. - Ніжинський ДУ ім. Гоголя. - 2013. - Вип.72. - 10с.
68 Когут О.В. Політеїзм у сюжетній матриці сучасної української драматургії / О.В.Когут // Вісник Луганького нац. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. - 2013. - Вип.4. - C.104-116.
69 Когут О.В. Єдність онтологічних пернів Етносу і Танатосу в сюжетах сучасної української драматургії / О.В.Когут // Вісник : Література та культура Полісся. - Ніжинський ДУ ім. Гоголя. - 2013. - Вип.74. - 9с.
70 Савчин Н.Б. Осип Турянський / Н.Б.Савчин // Історія української література: ХХI ст. - Л. : Академвидав, 2013. - 9с.
71 Тимофєєва І.С. Pedagogic Grammar: The Basics of the Theory / І.С.Тимофєєва // Східнослов’ська філологія : зб. наук. праць. Серія “Мовознавство”. - Горлівський ін.-т іноземних мов - Донецький нац. ун-т, 2013. - Вип.24. - 7с.
72 Тимофєєва І.С. Особливості перекладу асиндетичних словосполучень з англійської мови на українську / І.С.Тимофєєва // Східнослов’ська філологія : зб. наук. праць. Серія “Мовознавство”. - Горлівський ін.-т іноземних мов - Донецький нац. ун-т, 2013. - Вип.24. - 7с.
73 Тимофєєва І.С. Семантична трансформація речень з предикатами стану / І.С.Тимофєєва // Наукові записки. Серія “Філологічна”. - Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. - Вип.35. - 3с.
74 Манюх Н.Б. Специфіка використання нафтогазової термінології в професійному спілкуванні студентів-іноземців / Н.Б.Манюх // Вісник. Серія “Педагогіка”. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2013. - Вип.69. - 5с.
75 Павлик В.І. Стилість жанрової форми “глоса” / В.І.Павлик // Наукові записки. Серія. “Філологічні науки” (мовознавство). - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. - Вип.117. - 4с.
76 Павлик В.І. Лексико-семантичні стилістичні засоби тональності жанру “глоса” / В.І.Павлик // Наукові записки. Серія “Філологічна”. - Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. - Вип.35. - 2с.
77 Павлик В.І. Інвентивність жанру “глоса” / В.І.Павлик // Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія “Філологічні науки. Мовознавство”. - Луцьк, 2013. - №18. - 5c.
78 Якібчук М.В. Батьківщина, дім, рідна мова: образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60-80-х років XXст.) / М.В.Якібчук // Наукові записки. Серія. “Літературознавство”. - Тернопіль : Тернопіл. нац. педагог. ун-т ім. В.Гнатюка, 2013. - №57. - 13с.
79 Ріба-Гринишин О.М. Перекладознавчий аналіз німецьких науково-технічних текстів / О.М.Ріба-Гринишин // Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія “Філологічні науки. Мовознавство”. - Луцьк, 2013. - №17(266). – 4с.
80 Сокол Г.Р. Формування професійно-комунікативної компетенції іноземною мовою як фактор підвищення якості освіти / Г.Р.Сокол // Наукові записки. Серія. “Філологічні науки” (мовознавство). - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. - Вип.119. - 4с.
81 Ріба-Гринишин О.М. Типологія лексичних одиниць німецькомовного науково-технічного тексту з нафтової промисловості / О.М.Ріба-Гринишин // Зб. наук. праць. Серія. “Філологія. Мовознавство”. - Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. - Вип.207, Т.219. - 4с.
82 Середюк І.В. Становлення англомовної нафтогазової термінології / І.В.Середюк, Г.І.Когут // Зб. наук. праць. - Польща, Щецін, 2013. - Ч.4. - 5с. (зарубіжне видання).
83 Малик Г.Д. Компетентісний профіль документознавця / Г.Д.Малик // Вісник Харківс. держ. академії культури : зб. наук. праць. - 2013. - Вип.41. - 11с.
84 Середюк І.В. Типологія детермінологізації англомовних філософських термінів / І.В.Середюк // Термінологічний вісник. - К. : Національна Академія Наук, 2013. - Вип.2(2), Ч.2. - 7с.
85 Веселовська М.І. Специфіка лексичного і граматичного вибору в науково-технічних текстах (на матеріалі фахових статей нафтогазового профілю) / М.І.Веселовська, М.І.Венгринюк, О.М.Мельник // Наукові записки. Серія “Філологічна”. - Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. - Вип. 38. - 4с.
86 Якібчук М.В. Інтелектуальні виміри україномовного нафтогазового дискурсу (за матеріалами творів Івана Франка) / М.В.Якібчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.211-217.
87 Сокол Г.Р. Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення дисципліни “Іноземна мова за професійниим спрямуванням” в університеті / Г.Р.Сокол // Наукові записки. Серія “Філологічна”. - Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. - Вип. 33. - 3с.
88 Янишин О.К. Конкретизація змісту державного стандарту вищої освіти у співпраці з роботодавцями: структурно-логічна схема / О.К.Янишин // Вища освіта України. Темат. вип. “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу”. - 2013. - №3(додаток 2). - 7с.
89 Янишин О.К. Формування медіа грамотності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки у ВНЗ / О.К.Янишин // Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив : зб. статей методологічного семінару, Київ, 3 квітня 2013р. - К. : Нац. академія педагог. наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2013. - 10с.
90 Когут Л.Ф. Психометричні методи для визначення семантичного ярусу мови / Л.Ф.Когут // Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія “Філологічні науки. Мовознавство”. - Луцьк, 2013. - №19(268). - 4с.
91 Малик Г.Д. Компетентісний підхід як інновація у професійній підготовці майбутнього перекладача / Г.Д.Малик // Гілея: наук. вісник. - 2013. - Вип.76. - 4с.
92 Манюх Н.Б. Нафтогазова термінологія у контексті мовної адаптації студентів-іноземців напряму підготовки “Нафтогазова справа” / Н.Б.Манюх, І.І.Судук, М.В.Титова // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
93 Венгринюк М.І. Українська мовна традиція як основа лексико-стилістичного і граматичного унормування науково-технічних текстів / М.І.Венгринюк, Н.В.Веселовська, О.В.Когут, О.М.Мельник // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
94 Малик Г.Д. Компетентісний підхід як освітня інновація / Г.Д.Малик // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
95 Малик Г.Д. Основні проблеми перекладознавства та підготовки усних та письмових перекладачів / Г.Д.Малик // Embedding internationalism into Oil and Gas Translation Program. Використання інтернаціоналізмів в програмі підготовки перекладачів нафтогазової сфери : VI Нац. конф., Харків, 25-26 квітень 2013р. - Х. : Харків. нац. ун-т України, 2013. - 3с.
96 Штогрин М.В. Принципи розробки методичного забезпечення перекладацької практики / М.В.Штогрин // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 5-6 квітня 2013р. - Аграр Медіа Груп, 2013. - 5с.
97 Онушканич І.В. Training interpreting using video materials / І.В.Онушканич // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 5-6 квітня 2013р. - Аграр Медіа Груп, 2013. – 5с.
98 Якібчук М.В. Образи втраченої і віднайденої буттєвості / М.В.Якібчук // Етнічність і влада: колективна пам’ять і технологія конструювання ідентичності : XII Міжнар. семінар, АР Крим, Ялта, 20-25 травня 2013р. - 1с.
99 Ріба-Гринишин О.М. Перекладознавчий аналіз німецьких науково-технічних текстів / О.М.Ріба-Гринишин // Пріоритети германського і романського мовознавства : XII Міжнар. наук. конф., Луцьк, 7-9 червня 2013р. - Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія “Філологічні науки. Мовознавство”. - Луцьк, 2013. - № 17(266). - 4с.
100 Когут О.В. Формування мовної особистості перекладати в контексті Євроінтеграції / О.В.Когут // Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 17-18 жовтня 2013р. - Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2013. - 8с.
101 Когут О.В. Сучасна українська драматургія в перекладі: сюжетний і жанровий політеїзм / О.В.Когут // Письменник в умовах заблокованої культури : Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Кременчук, 28-29 листопада 2013р. - Кременецький обл. гуманітарно-педадог. ін.-т ім. Т.Г.Шевченка (Тернопільська обл.), 2013. - 8с.
102 Янишин О.К. Конкретизація змісту державного стандарту вищої освіти у співпраці з роботодавцями: структурно-логічна схема / О.К.Янишин // Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 7 листопада 2013р. - К. : Нац. академія педагог. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології, 2013. - 7с.
103 Судук І.І. Специфіка викладання дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” студентам нафтогазового профілю / І.І.Судук // Роль українознавства у вихованні національної свідомості та гідності нової генерації українців : Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Дніпропетровськ, 14-15 листопада 2013р. - Зб. наук. праць Дніпропет. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара, 2013. - 8с.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка