Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка23/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

Кафедра методів та приладів контролю якості

та сертифікації продукції

Zarichna@nung.edu.ua


Назва теми: Наукові основи розробки методів, систем і нормативної бази для вимірювання та контролю обладнання і технологічних параметрів в нафтогазовій галузі (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Кісіль Ігор Степанович, д.т.н., проф.

2 Лютак Зіновій Петрович, к.т.н., доц., проф.

3 Середюк Орест Євгенович, д.т.н., доц., проф. - заст.декана

4 Біліщук Віктор Борисович, к.т.н., доц.

5 Боднар Роман Тарасович, к.т.н., доц.

6 Витвицька Лідія Андріївна, к.т.н., доц.

7 Кійко Людмила Миколаївна, к.т.н., доц.

8 Костів Богдан Володимирович, к.т.н., доц.

9 Стрілецький Юрій Йосипович, к.т.н., доц.

10 Кучірка Юрій Михайлович, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Лютак З.П. Технологія акустичного контролю нафтогазового обладнання : навч. посіб. / З.П.Лютак, І.З.Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 449 с.
2 Середюк О.Є. Дослідження похибок і невизначеності вимірювань для ділянок з паралельно встановленими засобами обліку природного газу / О.Є.Середюк // Метрологія та прилади. - 2011. - №6. - 6с.
3 Середюк О.Є. Практичні аспекти застосування торцевих звужувальних пристроїв для вимірювання витрати природного газу / О.Є.Середюк, А.Г.Винничук, Б.В.Костів // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(27). - 4с.
4 Малісевич В.В. Моделювання впливу густини і компонентного складу природного газу при діагностуванні засобів його обліку / В.В.Малісевич, О.Є.Середюк // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(27). - 7с.
5 Євчук О.В. Особливості реалізації нелінійних опорів в системах цифрової обробки сигналів / О.В.Євчук, В.Н.Ровінський, Ю.Й.Стрілецький // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(27). - 5с.
6 Математична модель поширення спрямованих ультразвукових хвиль в трубопроводі із зварним з’єднанням / З.П.Лютак, А.О.Бедзір, І.З.Лютак, А.А.Мандра // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(28). - 10с.
7 Використання регресійної методики для визначення поверхневого натягу рідин / І.С.Кісіль, Р.Т.Боднар, В.Б.Біліщук, Костів Б.В., О.Б.Барна // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(28). - 9с.
8 Середюк О.Є. Оцінка способу представлення похибки передавання одиниці об’єму газу еталонами дзвонового типу / О.Є.Середюк, М.В.Кузь // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(29). - 3с.
9 Кузь М.В. Методичні аспекти підвищення точності обліку природного газу лічильниками з електронними пристроями температурної компенсації / М.В.Кузь, О.Є.Середюк // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(28). - 8с.
10 Кузь М.В. Методологія визначення метрологічних характеристик програмного забезпечення еталонів одиниці об’єму газу / М.В.Кузь, О.Є.Середюк // Вісник нац. техн. ун-ту “ХПІ”. - 2012. - №37. - 12с.
11 Євчук О.В. Реалізація аналогових активних елементів, керованих напругою, в системах цифрової обробки сигналів / О.В.Євчук, В.Н.Ровінський, Ю.Й.Стрілецький // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Серія. “Технічні науки”. - 2012. - №4. - 7с.
12 Кісіль І.С. Використання регресійних методик для визначення поверхневого натягу рідин / І.С.Кісіль, Р.Т.Боднар, В.Б.Костів, О.Б.Барна // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(28). - С.56-60.
13 Бедзір А.О. Експериментальні дослідження розподілу енергії ультразвукової спрямованої хвилі при її поширенні в матеріалі стінки труби / А.О.Бедзір // Вісник Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2012. - №19. - С.94-101.
14 Євчук О.В. Використання технології СUDА в задачах спектрального та частотного часового аналізу сигналів / О.В.Євчук, В.Н.Ровінський, Ю.Й.Стрілецький // Вісник Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2012. - №19. - С.81-86.
15 Барна О.Б. Методика і установка для дослідження профілю розгорнутого меніска для визначення поверхневого натягу та крайового кута змочування / О.Б.Барна // Вісник Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2012. - №19. - С.112-120.
16 Кучірка Ю.М. Удосконалені методи підвищення точності результатів дослідження поверхневого натягу рідин та пристрій для їх реалізації / Ю.М.Кучірка // Вісник Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2012. - №19. - С.87-93.
17 Budowa, analiza i ocena niepevnosci pomiarow zestawu kalibracijnego do spraudzania gazonierzy u uzitkownika / О.Є.Середюк, Л.А.Витвицька, А.Г.Винничук, Зігмунт Варша // Pomiary Automatyka Kontrola (Польща). - 2012. - 6с.
18 Винничук А.Г. Застосування ітераційного методу для розрахунку торцевих звужувальних пристроїв / А.Г.Винничук, М.С.Ульбер, О.Є.Середюк // Радиоэлектроника и молодеж в XXI веке : XVI Міжнар. молодіж. форум, Харків, 17-19 квітня 2012р. - Харків : ХНУР, 2012. - 2с.
19 Середюк О.Є. Моделювання коефіцієнта витрати спеціальних звужувальних пристроїв / О.Є.Середюк, А.Г.Винничук // Приладобудування 2012: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24–25 квітня 2012р. - К. : ПБФ, НУТУУ “КПІ”, 2012. - 2с.
20 Середюк О.Є. Лабораторний стенд для фізичного моделювання впливу параметрів природного газу на функціонування парціального витратоміра / О.Є.Середюк, В.В.Малісевич // Приладобудування 2012: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24–25 квітня 2012р. - К. : ПБФ, НУТУУ “КПІ”, 2012. - 2с.
21 Середюк О.Є. Дистанційна освіта як форма навчання при підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів: з досвіду навчання / О.Є.Середюк, І.В.Гладь // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - 2с.
22 Середюк О.Є. Нові технічні рішення установок для експрес-контролю і повірки побутових лічильників газу / О.Є.Середюк, А.Г.Винничук, В.В.Малісевич // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2012) : VIII Міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 9-11 жовтня 2012р. - Харків : ННЦ “Інститут метрології”, 2012. - 4с.
23 Бедзір А.О. Підвищення точності знаходження відстані від ультразвукового давача до дефекту при контролі зварних швів магістральних трубопроводів / А.О.Бедзір // Сучасні тенденції розвитку приладобудування : І Всеукр. наук.-техн. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, Луганськ, 15-16 листопада 2012р. - Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2012. - 2с.
24 Прилад для контролю динамічного міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин / І .В.Паньків, Ю.В.Тодось, М.С.Чикаловський, А.Т.Радзиняк // Сучасні тенденції розвитку приладобудування : І Всеукр. наук.-техн. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, Луганськ, 15-16 листопада 2012р. - Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2012. - 1с.
25 Трембецький Ю.І. Установка автоматизованого розшифрування радіографічних знімків / Ю.І.Трембецький // Погляд у майбутнє приладобудування : V Наук.-практ. конф. студ. і аспірантів, Київ, 24-25 квітня 2012р. - С.168.
26 Павловський І.Р. Розробка оптоелектронного приладу для контролю профілів менісків рідини / І.Р.Павловський // Сучасні тенденції розвитку приладобудування : І Всеукр. наук.-техн. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, Луганськ, 15-16 листопада 2012р. - Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2012. - 1с.
27 Окунь С. Розробка методу виявлення пошкоджень ізоляції підземних трубопроводів / С.Окунь // Сучасні тенденції розвитку приладобудування : І Всеукр. наук.-техн. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, Луганськ, 15-16 листопада 2012р. - Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2012. - 1с.
28 Кісіль І.С. Technique improvement of surface tension of surfactans solytions by maximum bubble pressure method / І.С.Кісіль, Фраукке Марі Рейндерс // Сучасні тенденції розвитку приладобудування : І Всеукр. наук.-техн. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, Луганськ, 15-16 листопада 2012р. - Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2012. - 2с.
29 Малько А.О. Розроблення методики метрологічної атестації стандартних градуювальних характеристик концентрації поверхнево-активних речовин у воді за значення їх рівноважного поверхневого натягу / А.О.Малько, О.Б.Барна // Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2012) : VIII Міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 9-11 жовтня 2012р. - Харків : ННЦ “Інститут метрології”, 2012. - 1с.
30 Кісіль І.С. Удосконалення методики вимірювання поверхневого натягу розчинів ПАР методом максимального тиску у бульбашці / І.С.Кісіль // Контроль і управління в складних системах (КУСС - 2012р.) : Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, 9-11 жовтня 2012р. - 1с.
31 Попович О. Determination of surfactans concentration in solution,based on method of pulsative meniscus / О.Попович, А.Малько, А.Маланюк // Abstract presentation XV international symposium of students and young mechanical engineers “Advances in chemicsl and mechanical engenireeng”, Польща, Гданськ, 16-19 травня 2012р. - P.191-192.
32 Попович О. Haing of method of pulsative meniscus for concentration in solutions / О.Попович, А.Малько, А.Маланюк // Стратегія якості в промисловості і освіті : VIII Міжнар. конф., Болгарія, Варна, 8-15 червня 2012р. - С.165-169.
33 Малько А.О. Прилад контролю концентрації поверхнево-активних речовин у водних середовищах з використанням методу пульсуючого меніска / А.О.Малько // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : 16-й Міжнар. молодіж. форум, Харків, 17-19 квітня 2012р. - С.224-225.
34 Патент 73617 U (Україна), МПК (2011.01) G01F 3/00. Лічильник газу / Середюк О.Є., Винничук А.Г., Стрілецький Ю.Й., Тимків Р.Я., Зелінський О.Р.; заявл. 27.04.12., № u 201205199; опубл. 25.09.12, Бюл. №18. - 3с.
35 Пат. 97074, С2 (Україна), МПК (2011.01) G01F 1/66. Ультразвуковий фазово-імпульсний витратомір / Середюк О.Є., Лютак З.П., Малісевич В.В.; заявл. 14.04.11., № u 201104611; опубл. 26.12.11, Бюл. №24. - 4с.
36 Патент 99887, C2 (Україна), МПК (2012.01) G01F 1/00. Парціальний витратомір / Середюк О.Є., Малісевич В.В.; заявл. 02.12.11., № u 201114278; опубл. 10.1.12, Бюл. №19.- 4с.
37 Патент 71108 U (Україна), МПК (2006.01) G01F 1/66. Ультразвуковий фазово-імпульсний витратомір / Середюк О.Є., Лютак З.П., Малісевич В.В.; заявл. 06.10.11., № u 201111790;

опубл. 10.07.12, Бюл. №24. - 4с.


38 Патент 73194 U (Україна), МПК (2012.01) G01F 25/00. Пристрій для градуювання, метрологічної атестації та повірки сопел критичного витоку / Середюк Д.О., Міхуткін О.В., Протопопов В.О., Середюк О.Є.; заявл. 30.03.12., № u 201203903; опубл. 10.09.12, Бюл. №17. - 4с.
39 Фізичні основи неруйнівного контролю : навч. посіб. / Р.Т.Боднар, В.Т.Камінський, І.С.Кісіль, З.П.Лютак., О.Є.Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 384 с. (реком. МОНУ).
40 Малько О.Г. Контроль концепції поверхнево-активних речовин за визначеним динамічним поверхневим натягом методом пульсуючого меніска / О.Г.Малько, І.С.Кісіль, А.О.Малько // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(30). - С.39-50.
41 Лютак З.П. Обчислення параметрів ультразвукової хвилі в пружному середовищі методом Галеркіна на основі вейвлет функцій / З.П.Лютак, А.А.Мандра, І.З.Лютак // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(30). - С.16-24.
42 Стрілецький Ю.Й. Цифрова обробка сигналів при дослідженні ізоляційного покриття підземних трубопроводів / Ю.Й.Стрілецький, В.А.Ровінський, О.В.Євчук // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(29). - 10с.
43 Інформаційна технологія моделювання біполярних транзисторів хвилевими цифровими фільтрами / В.А.Ровінський, О.Ю.Фуфалько, Ю.Й.Стрілецький, О.В.Євчук // Вісник Вінницького політехн. ін.-ту. - 2013. - №5. - 10с. (РІНЦ).
44 Метод ідентифікації видів дефектів трубопроводів підземних теплових мереж / І.Р.Ващишак, С.П.Ващишак, Л.А.Витвицька, П.М.Райтер // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.162-171.
45 Малісевич В.В. Контроль метрологічних характеристик лічильників газу з урахуванням якісних параметрів робочого середовища / В.В.Малісевич, О.Є.Середюк / Вимірювальна техніка та метрологія. - 2013. - №74. - 6с.
46 Винничук А.Г. Метрологічний аналіз установки для вимірювання витрати газу на базі торцевих звужувальних пристроїв / А.Г.Винничук, О.Є.Середюк, Л.А.Витвицька // Системи обробки інформації. Невизначеність вимірювань: наукові, нормативні, прикладні та методичні аспекти. - 2013. - Вип.3(110). - 4с.
47 Кузь М.В. Зведення балансу витрат газу в комунально-побутовій сфері / М.В.Кузь, О.Є.Середюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - 7с.
48 Elastic waves influence upon enhancement of shale rocks fracturing / Ya.Bazhaluk, O.Karpash, I.Kysil, Ya.Klymyshyn, O.Gutak, Yu.Voloshyn // Annual Scientific-Technical Collection “Mining of Mineral Deposits”. - Netherlands, 2013. - С.369-371. (зарубіжне видання).
49 Niekonwencjonalna metoda tworzenia transferu wartosci wzorca przeplywu gazu ziemnego / O.Seredyuk, I.Kruk, V.Malisevich, Z.Warsza // Gaz, Woda i Technika Sanitarna (Польща). - 2013. -№1. - S.7-11. (зарубіжне видання).
50 Барна О.Б. Прилад для дослідження поверхневих властивостей речовин методом розгорнутого меніска / О.Б.Барна, В.М.Власійчук // Погляд у майбутнє приладобудування : VI Наук.-практ. конф. студ. і аспірантів, Київ, 23-24 квітня 2013р. - 1с.
51 Біліщук В.Б. Прилад для контролю динамічного міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин / В.Б.Біліщук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
52 Аркуша В.А. Експериментальні дослідження впливу у конструкції торцевих сопел при діагностуванні побутових лічильників газу / В.А.Аркуша, А.Г.Винничук // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
53 Власійчук В.М. Конструкція приладу ПРМ-100 для дослідження поверхневого натягу розчинів пар методом розгорнутого меніска / В.М.Власійчук, О.Б.Барна // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
54 Залипко О.І. Проблеми екологічного контролю якості води при видобуванні сланцевого газу / О.І.Залипко, Ю.М.Кучірка // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
55 Зобків В.В. Застосування штучних нейронних мереж для обробки результатів безконтактного контролю стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів / В.В.Зобків, Б.В.Костів // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
56 Іванів І.В. Шляхи проведення моделювання впливу ПАР на сланцеву породу / І.В.Іванів, Ю.М.Кучірка // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
57 Ілюшик Ю.В. Використання торцевих сопел для вимірювання витрати газу в будинкових мережах / Ю.В.Ілюшик, Л.А.Витвицька // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
58 Катрич Р.В. Кварцові генератори гармонійних сигналів / Р.В.Катрич // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
59 Квас Ю.В. Визначення концентрації пилу оптичним методом / Ю.В.Квас, Р.Т.Боднар // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
60 Кобасова А.М. Система для визначення глибини залягання та струму в стінках підземного трубопроводу безконтактним методом / А.М.Кобасова // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
61 Козаченко Б.Б. Навчальний стенд на базі мікроконвертора ANALOG DEVICES ADUC для підготовки фахівців з неруйнівного контролю / Б.Б.Козаченко, Ю.М.Кучірка // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
62 Кріпкий Ю.В. Визначення місцезнаходження пошкодження ізоляції трубопроводів в умовах населених пунтів / Ю.В.Кріпкий, Р.Т.Боднар // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
63 Куровець А.Я. Підвищення якості контролю дефектів матеріалів і виробів проникливими речовинами шляхом використання ультразвукового капілярного ефекту / А.Я.Куровець // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
64 Липчук М.М. Вплив переміщення підземних трубопроводів та безпечність їх експлуатації / М.М.Липчук, Ю.Й.Стрілецький // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
65 Малісевич В.В. Лабораторний стенд для експериментальних досліджень енергетичних характеристик плинних потоків при діагностуванні промислових лічильників газу / В.В.Малісевич // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
66 Масляк М.Г. Визначення вологості енергоресурсів / М.Г.Масляк, Р.Т.Боднар // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
67 Матлак А.В. Дослідження закономірностей зміни кривих похибки побутових лічильників газу при їх експлуатації / А.В.Матлак, О.Є.Середюк, Прудніков Б.І. // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
68 Мор В.В. Розробка вимірювача швидкості корозії металоконструкцій / В.В.Мор // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
69 Мороз Ю.В. Дослідження термічного розширення металу / Ю.В.Мороз, Ю.Й.Стрілецький // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
70 Нестерук Ю. Ультразвуковий метод контролю дефектів у металах і виробах / Ю.Нестерук // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
71 Парипа Г.М. Удосконалена конструкція сорбційного гігрометра / Г.М.Парипа, Л.А.Витвицька // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
72 Петришин Т. Новий підхід автоматизованого моніторингу технічного стану трубопроводів / Т.Петришин, М.Босацький, Р.Якубовський // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
73 Петришин Т. Еталонні установки для повірки ультразвукових витратомірів газу / Т.Петришин, О.Є.Середюк // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
74 Петров В.С. Огляд електромагнітних витратомірів для вимірювання рідин і газів / В.С.Петров // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
75 Рябко Ю.С. Контроль якості тепловізором / Ю.С.Рябко // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
76 Сірко В.М. Метод комплексного контролю якості пенетрантів при капілярній дефектоскопії / В.М.Сірко, Л.А.Витвицька // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
77 Сова І. Засоби вимірювання електричної напруги / І.Сова // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
78 Тодорів В.І. Дослідження активності іонів у розчинах електролітів ґрунтового флюїду / В.І.Тодорів, Ю.Й.Стрілецький // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
79 Ульбер Ю.С. Система неруйнівного контролю дефектів в стінках трубопроводів спрямованими хвилями / Ю.С.Ульбер, В.Б.Якубовський, Г.І.Савчин // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
80 Чабан А.Ю. Дослідження установок для градуювання термоанемометрів / А.Ю.Чабан, О.І.Брізе, О.Є.Середюк // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
81 Шпічка Я.І. Контроль напружено-деформованого стану трубопроводів великих діаметрів / Я.І.Шпічка // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
82 Шудравий В.А. Характерні особливості генераторів при звуковому контролі / В.А.Шудравий // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
83 Шутко М.В. Розроблення лазерних далекомірів / М.В.Шутко // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
84 Чуйко М.М. Пристрій експрес-контролю змочуваності рідинами твердих поверхонь ємнісним методом / М.М.Чуйко, Л.А.Витвицька, З.Я.Витвицький // Приладобудування 2013: стан і перспективи : XІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 23-24 квітня 2013р. : тези доп. - К. : ПБФ, НУТУУ “КПІ”, 2013. - С.227-228.
85 Середюк О.Є. Моделювання впливу параметрів природного газу на його теплопровідність для парціальних витратомірів / О.Є.Середюк, Малісевич В.В. // Приладобудування 2013: стан і перспективи : XІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 23-24 квітня 2013р. : тези доп. - К. : ПБФ, НУТУУ “КПІ”, 2013. – 2с.
86 Середюк О.Є. Контроль метрологічних характеристик лічильників газу з урахуванням якісних параметрів робочого середовища / О.Є.Середюк, Малісевич В.В. // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 22-24 травня 2013р. : тези доп. - Львів : Вид-во НУ “Львівської політехніки”, 2013. - 2с.
87 Малісевич В.В. Математична модель парціального витратоміра з корекцією щодо енергетичних характеристик природного газу / Малісевич В.В. // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
88 Середюк О.Є. Установка для метрологічних досліджень побутових лічильників газу по місцю експлуатації / О.Є.Середюк, А.Г.Винничук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
89 Середюк О.Є. Investigation of the metrological characteristics of the natural gas flof rate standard based on variable pressure drop flowmeter / О.Є.Середюк, Малісевич В.В. // ISMQC 2013, 11th International Symposium on Measurement and Quality Control, Poland, Cracow-Kielce, 11-13 September 2013. - Cracow-Kielce : abstracts of the ISMQC 2013: Kielce University of Technology, 2013. - 1с.
90 Малісевич В.В. Математичне моделювання алгоритму функціонування парціального витратоміра природного газу / Малісевич В.В., О.Є.Середюк // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
91 Середюк О.Є. Питання нормативного забезпечення вимірювальних комплексів об’єму газу / О.Є.Середюк, М.В.Кузь // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах : Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 29-31 жовтня 2013р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 2с.
92 Стрілецький Ю.Й. Розроблення прецизійного пристрою для вимірювання малих перепадів температур / Ю.Й.Стрілецький, А.Г.Винничук, О.Є.Середюк // Сварка и родственные технологии : VІІ Наук.-техн. конф. молодих вчених і спеціалістів, Київ, 22-24 травня 2013р. - К. : Ін-т електрозварювання ім.Патона, 2013. - 1с.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка