Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка22/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31

Держбюджетна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013рр. складає 220 762,00 грн.
Д-12-11-П Розроблення методів, способів та технологій підвищення ефективності функціонування діючих систем електропостачання технологічних комплексів нафтогазової промисловості (РК № 0111U004000)

Замовник МОН України

Керівник теми Костишин В.С.
Д-20-13-П Підвищення енергоефективності систем енергозабезпечення діючих бурових установок та насосних агрегатів магістральних нафтопроводів (РК № 0113U001102)

Замовник МОН України

Керівник теми Костишин В.С.


Кафедра електротехніки

etech@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Підвищення енергоефективності та надійності функціонування електротехнічних комплексів нафтової і газової промисловості (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Чорноус Віктор Миколайович, к.т.н., доц.

2 Габльовська Надія Ярославівна, к.т.н., доц.

3 Грабчук Богдан Лук'янович, к.т.н., доц.

4 Карпінець Богдан Іванович, к.т.н., доц.

5 Михайлів Василь Іванович, к.т.н., доц.

6 Боднарчук Анастасія Петрівна, ас.


Публікація

(статті, тези, патенти)
1 Габльовська Н.Я. Результати досліджень динамічних характеристик системи контролю зародження мікротріщин / Н.Я.Габльовська, М.А.Кононенко, С.М.Швець // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія “Електроенергетика та перетворювальна техніка”. - Харків, 2012. - Вип. №40. - С.78-86.
2 К расчету магнитного поля дефекта сплошности ферромагнитной детали / Н.Я.Габльовська, С.М.Швець, В.Яковенко, Синан Талиб // Вісник СНУ ім.В.Даля. - Луганськ, 2012. - №9 (180), Ч.2. - С.198-205.
3 Чорноус В.М. Інформацій­ні технології­ та методичне забезпечен­ня електротех­нічних дисциплін при інтернаціо­налізації вищої освіти / В.М.Чорноус, І.М.Храпач, А.П.Боднарчук // Вісник НУ “Львівська Політехніка”. - 2012. - 5с.
4 Циганчук В.В. Використання інтерактивних програм при творчому вирішенні проблемних питань / В.В.Циганчук // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденціх, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012) : Міжнар. пробл.-наук. міжгалуз. конф., Бучач, 7-10 червня 2012р. - Зб. наук. праць Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. - Бучач, 2012. - №8. - С.322-327.
5 Ширмовський Г.Я. Процедури кодування, переносу та концентрації даних, що базуються на не адаптивних методах стиснення інформації / Г.Я.Ширмовський, Б.І.Карпінець // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденціх, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012) : Міжнар. пробл.-наук. міжгалуз. конф., Бучач, 7-10 червня 2012р. - Зб. наук. праць Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. - Бучач, 2012. - №8. - С.328-333.
6 Михайлів В.І. Вплив деяких чинників на розподіл напруги вздовж гірлянди ізоляторів високовольтних ліній електропередач / В.І.Михайлів, Б.Л.Грабчук // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденціх, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012) : Міжнар. пробл.-наук. міжгалуз. конф., Бучач, 7-10 червня 2012р. - Зб. наук. праць Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. - Бучач, 2012. - №8. - С.345-350.
7 Габльовська Н.Я. Дослідження параметрів різьби ніпеля і муфти насосно-компресорних труб / Н.Я.Габльовська, М.А.Кононенко, В.П.Лагойда // Приладобудування 2012 : стан і перспективи : XІ Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 12 травня 2012р. : тези доп. - К. : НТУУ “Київський політех. ін.-т”, 2012. - С.221-222.
8 Циганчук В.В. Використання інтерактивних програм в сфері дистанційної освіти / В.В.Циганчук // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.93-94.
9 Чорноус В.М. Дистанційна освіта - міф чи реальність / В.М.Чорноус, І.М.Храпач, А.П.Боднарчук // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.50-52.
10 Грабчук Б.Л. Деякі аспекти дистанційного навчання електротехнічних дисциплін / Б.Л.Грабчук, В.І.Михайлів // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.110-111.
11 Електротехніка: теорія електричних кіл : навч.-наоч. посіб. / В.М.Чорноус, Б.Л.Грабчук, І.М.Храпач, А.П.Боднарчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 108 с.
12 Кепша Я.С. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії в західному регіоні України, їх стан та перспективи / Я.С.Кепша, В.М.Чорноус // Молодь і ринок. - Дрогобич, 2013. - №12 (грудень). - С.79-87.
13 Розіскулов С.С. Перехідні електромагнітні процеси у неоднорідній електричній ізоляції високовольтних кабелів при їх діагностиці методами вимірювання і аналізу струму релаксації та поверненої напруги / С.С.Розіскулов, В.І.Михайлів, Б.Л.Грабчук // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(30). - С.84-93.
14 Чорноус В.М. Завдання і цілі вищої освіти у контексті впровадження інформаційних технологій в навчальний процес / В.М.Чорноус, Б.І.Карпінець, А.П.Боднарчук // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : V Наук.-практ. конф., Львів, 19-21 листопада 2013р. - Львів : В-во “Львівська політехніка”, 2013. - С.71-76.
15 Чорноус В.М. Науково-інформаційні технології та перспективи розвитку вищої освіти / В.М.Чорноус, Б.І.Карпінець, А.П.Боднарчук // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.93-95.
16 Карпінець Б.І. Прогнозування витрат ресурсу ізоляції обмоток силових трансформаторів / Б.І.Карпінець // Розвиток наукових досліджень 2013: Міжнарод. наук.-практ. конф., Полтава, 25-27 листопада 2013р. : зб. ст. - С.108-113.
17 Розіскулов С.С. Використання явища абсорбції для діагностики високовольтних кабелів / С.С.Розіскулов, В.І.Михайлів, Б.Л.Грабчук // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів : Міжнар. наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів і студ., Донецьк, 17-18 жовтня 2013р. - Донецьк : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013. - С.197-198.
18 Хриптун О.Д. Про необхідність застосування кореляційного аналізу між показниками якості насосно-компресорних труб / О.Д.Хриптун, М.А.Кононенко, Н.Я.Габльовська // Методи і засоби діагностики в техніці і соціумі : ІV Міжнар. міжвуз. школа-семінар, Івано-Франківськ, 14-17 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.189-190.
19 До питання реалізації проекту “Віртуальні лабораторії” із застосуванням середовища графічного програмування Labview при дистанційному викладанні дисципліни “Електротехнічні та конструкційні матеріали” / Н.Я.Габльовська, М.А.Кононенко, Я.О.Сітко, О.Д.Хриптун // Розвиток наукових досліджень 2013: Міжнарод. наук.-практ. конф., Полтава, 25-27 листопада 2013р. : зб.статей. - С.89-94.

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки

ivt@nung.edu.ua


Назва теми: Наукові основи розробки методів, систем і нормативної бази для вимірювання та контролю обладнання і технологічних параметрів в нафтогазовій галузі (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Чеховський Степан Андрійович, к.т.н., проф.

2 Винничук Анна Григорівна, доц.

3 Кононенко Марина Андріївна, к.т.н., доц.

4 Піндус Наталія Миколаївна, к.т.н., доц.

5 Клочко Наталія Богданівна, ас.

6 Марчук Тарас Зеновійович, ас.7 Романів Василь Михайлович. ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Долішня Н.Б. Порівняльний аналіз теоретичних методів статистичної обробки експериментальних даних / Н.Б.Долішня, Н.М.Піндус // Математичне моделювання. - Дніпродзержинськ, 2012. - Вип.1(26). - С.62-65.
2 Долішня Н.Б. Підвищення точності опосередкованого вимірювання витрати газу з урахуванням властивостей потоку та фізичних основ роботи турбінних лічильників / Н.Б.Долішня, Л.А.Витвицька, Н.М.Піндус // Електротехнічні та комп’ютерні системи. - 2012. - № 06(82). - С.198-204.
3 Кононенко М.А. Результати досліджень динамічних характеристик системи контролю зародження мікротріщини / М.А.Кононенко, Н.Я.Габльовська, С.М.Швець // Вісник НТУ "ХПІ". Серія. “Електроенергетика та перетворювальна техніка”. - 2012. - Вип. №40. - С.78-86.
4 Аналіз показників якості природного газу, які впливають на процес горіння / І.С.Петришин, В.В.Соколовський, Н.І.Петришина, І.Я.Дарвай // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2012. - № 3. - С.51-56.
5 Петришин І.С. Пересувна лабораторія для забезпечення простежуваності робочих засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного та скрапленого вуглеводневого газів / І.С.Петришин, Я.В.Безгачнюк, О.А.Бас // Метрологія та прилади. - 2012. - №3. - С.26-29.
6 Петришин І.С. Спосіб діагностування побутових лічильників природного та зрідженого газу в експлуатації / І.С.Петришин, О.А.Бас // Нафтова і газова промисловість. - К. : Нафтогаз України, 2012. - №1. - С.48-51.
7 Цих В.С. Возможности безкон­тактного определения мест отслоений изоляци­онного покрытия под­земных нефтегазопро­водов путем анализа их электрических параме­тров / В.С.Цих, А.В.Яворский, С.П.Ващишак // Научни известия на НТСМ (Болгарія). - 2012. - №1(133). - С.277-280. (зарубіжне видання).
8 Система прогнозиро­ва­ния геодинамической опасности в зоне проле­гания протяженных инженерных сооружений / А.В.Яворський, Aifa Tahar, П.М.Райтер, І.В.Рибіцький, С.П.Ващишак // Научни известия на НТСМ (Болгарія). - 2012. - №1(133). - С.281-285. (зарубіжне видання).
9 Чеховський С.А. Моделювання роботи вихорового витратоміра з врахуванням нестабільності числа Струхаля / С.А.Чеховський, В.В.Остапів, Я.В.Пеца // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - К. : ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2012. - С.120-121.
10 Чеховський С.А. Підвищення точності опосередкованих вимірювань витрати газу з урахуванням властивостей середовища та конструктивних особливостей турбінних лічильників / С.А.Чеховський, Н.Б.Долішня, Н.М.Піндус // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - К. : ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2012. - С.121-122.
11 Романів В.М. Метод контролю камери згорання газотурбінної установки / В.М.Романів, К.М.Вабіщевич, А.І.Буграк // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - К. : ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2012. - С.205.
12 Ващишак І.Р. Дослідження акустичних характеристик трубопро­водів з пінополіуретано­вою ізоляцією для під­земних теплових мереж / І.Р.Ващишак, С.П.Ващишак, І.В.Бадлюк // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - К. : ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2012. - С.216-217.
13 Розробка проекту стан­дарту організації України на методику проведення контролю технічного ста­ну підземних теплових мереж / С.П.Ващишак, І.Р.Ващишак, А.В.Яворський, Ю.М.Бурда // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - К. : ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2012. - С.217-218.
14 Кононенко М.А. Дослідження параметрів різьби ніпеля і муфти насосно-компресорних труб / М.А.Кононенко, Н.Я.Габльовська, В.П.Лагойда // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - К. : ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2012. - С.221-222.
15 Петришин І.С. Розробка технічної бази метрологічного забезпечення засобів обліку скрапленого вуглеводневого газу / І.С.Петришин, А.О.Бас, Т.І.Присяжнюк // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - К. : ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2012. - С.252-253.
16 Метрологічне забезпечення вимірювального комплексу для виявлення втрат природного газу в газорозподільних мережах / Г.О.Сенів, І.О.Ярошенко, Т.З.Марчук, Н.Б.Долішня, Н.М.Піндус // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - К. : ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2012. - С.253-254.
17 Чеховський С.А. Характеристика впровадження дистанційної форми навчання в ІФНТУНГ / С.А.Чеховський, Н.М.Піндус // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.8-10.
18 Піндус Н.М. Практика роботи з студентами дистанційної форми навчання / Н.М.Піндус, І.О.Ярошенко // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.52-53.
19 Дослідження складності проїзду перехрестя із врахуванням фактору “пішохід” та впровадження запропонованого методу у систему дистанційного навчання / Ф.В.Козак, Б.В.Долішній, Т.В.Дикун, Н.Б.Долішня // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.57-58.
20 Піндус Н.М. Проектування віртуального лабораторного тренажеру для вимірювання температури безконтактним методом на базі програмного забезпечення labview / Н.М.Піндус, Т.З.Марчук, Л.МЦюцяк // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.59-60.
21 Ващишак С.П. Застосування програмного пакету electronics workbench при дистанційному вивченні курсу “Основи електроніки” / С.П.Ващишак // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.61.
22 Піндус Н.М. Функціональні, організаційні та освітні характеристики роботи центру дистанційного навчання / Н.М.Піндус, Г.О.Сенів, Д.С.Єрмолаєв // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.68-69.
23 Кононенко М.А. Дипломне проектування - школа прийняття інженерних рішень / М.А.Кононенко // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.73-75.
24 Остапів В.В. Моделювання протічного тракту вихорового витратоміра з метою оцінки впливу його геометрії на частоту сходу вихорів / В.В.Остапів, К.М.Доскіч // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.83-84.
25 Впровадження іноваційних технологій навчання при вивченні проблем обліку витрати газу / Н.Б.Долішня, Н.М.Піндус, С.А.Чеховський, Л.А.Витвицька // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.94-95.
26 Романів В.М. Проведення лабораторних занять з дисципліни “Телемеханіка та передача інформації в нафтогазовій промисловості” для студентів заочно-дитанційної форми навчання / В.М.Романів // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.103.
27 Остапів В.В. Підходи до реалізації віртуальних вимірювальних стендів на базі cloud – технології / В.В.Остапів, Н.В.Баран // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.118-119.
28 Ващишак І.Р. Удосконалення акустич­ного та електромагніт­но­го методів неруйнівного контролю підземних теп­лових мереж з трубопро­водами в ППУ ізоляції / І.Р.Ващишак, С.П.Ващишак, О.М.Карпаш // Елек­тро­магнітні та акус­тич­ні методи не­руйнів­ного контролю мате­ріалів та виробів (ЛЕОТЕСТ-2012) : ХVІІ Між­на­р. нау­к.-тех­н. кон­ф., Славське, Львівська обл., 20-25 лютого 2012р. - С.154-157.
29 Цих В.С. Підходи до обстеження ізоляційного покриття підземних нафтопроводів в умовах нафтоперекачу­вальних станцій / В.С.Цих, А.В.Яворський, С.П Ващишак // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.324-326.
30 Ващишак С.П. Современные подходы к определению физико-механических характеристик металлов объектов нефтегазового комплекса / С.П.Ващишак, А.М Карпаш // NDT days 2012 : Міжнар. наук.-техн. конф., Болгарія, Созополь, 11-15 червня 2012р. - С.260-264.
31 Система прогнозирования геодинамической опасности в зоне пролегания протяженных инженерных сооружений / С.П.Ващишак, А.В.Яворський, Tahar Aifa, П.М.Райтер, І.В.Рибіцький // NDT days 2012 : Міжнар. наук.-техн. конф., Болгарія, Созополь, 11-15 червня 2012р. - С.281-285.
32 Ващишак С.П. Возможности бесконтактного определения мест отслоений изоляционного покрытия подземных нефтегазопроводов путем анализа их электрических параметров / С.П.Ващишак, А.В.Яворський, В.С.Цих // NDT days 2012 : Міжнар. наук.-техн. конф., Болгарія, Созополь, 11-15 червня 2012р. - С. 277-280.
33 Вощинський В.С. Сучасні засоби вимірювань для нафтогазового комплексу України / В.С.Вощинський // Інтелектуальний продукт - крок до реальності: Наук.-практ. конф., Івано-Франківська ОДА,. Івано-Франківськ, 2011. - С.46-55.
34 Моніторинг геодинаміч­ної небезпеки в зоні про­лягання нафтопроводів / А.В.Яворський, І.В.Крив’юк, І.В.Рибіцький, Tahar Aifa, П.М.Райтер, С.П Ващишак // Неруйнів­ний контроль та технічна діагностика : 7-а На­ц. наук.-техн. конф., Київ, 20-23 лис­топада 2012р. - 5с.
35 Патент України на корисну модель №67329. Спосіб бездемонтажного діагностування побутових лічильників природного та зрідженого газу в експлуатації / Петришин І.С., Бас О.А.; Опубл.10.02.2012, Бюл.№3.
36 Патент України на корисну модель №67583. Спосіб калібрування побутових лічильників природного газу / Петришин І.С., Пістун Є.П., Матіко Ф.Д., Карпенко А.П., Мінін С.В., Орлов М.В.; Опубл.27.02.2012, Бюл.№4.
37 Патент України на корисну модель №75178. Пересувна лабораторія для забезпечення простежуваності робочих засобів вимірювання до державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу / Петришин І.С., Джочко П.Я., Середюк Д.О., Безгачнюк Я.В., Бас О.А., Гулик В.Я., Лемішка В.І., Пелікан Ю.Т.; Опубл.26.11.2012, Бюл.№22.
38 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: досвід та перспективи впровадження енергоефективних технологій / Є.І.Крижанівський, Ф.В.Козак, М.О.Галущак, С.А.Чеховський // Вісник Київського нац. ун-ту та дизайну. - 2013. - №6(74). - С.293-315. (РІНЦ, Index Copernicus).
39 Галущак М.О. Національний університет – стан і перспективи дистанційного навчання для технічних спеціальностей / М.О.Галущак, С.А.Чеховський, Н.М.Піндус // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - 4с.
40 Чеховський С.А. Перспективи розвитку дистанційного навчання для технічних спеціальностей / С.А.Чеховський, Н.М.Піндус, Т.З.Марчук // Метрологія та прилади. - Харків, 2013. - Вип. №2 ІІ (41). - С.262-267. (Index Copernicus).
41 Винничук А.Г. Метрологічний аналіз установки для вимірювання витрати газу на базі торцевих звужувальних пристроїв / А. Г. Винничук, О. Є. Середюк, Л. А. Витвицька // Системи обробки інформації. Невизначеність вимірювань: наукові, нормативні, прикладні та методичні аспекти. - Харків, 2013. - Вип.3(110). - С.172-175.
42 Романів В.М. Цифрова система оцінювання енергетичних параметрів природного газу за поглинаючою здатністю ІЧ-випромінювання його компонентами / В.М.Романів, С.І.Мельничук // Сборник научных трудов SWorld. - Россия, Иваново: МАРКОВА А.Д., 2013. - Вып.3, Т.6. – С.87-97. - ЦИТ : 313-1121. (імпакт-фактор).
43 Романів В.М. Удосконалення оптичного методу контролю визначення енерговмісту природного газу / В.М.Романів, С.І.Мельничук // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.179-187.
44 Метод ідентифікації видів дефектів трубопроводів підземних теплових мереж / С.П.Ващишак, І.Р.Ващикак, Л.А.Витвицька, П.М.Райтер // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.162-171.
45 Петришин І.С. Щодо метрологічного забезпечення лічильників газу на реальному середовищі при відповідних тисках / І.С.Петришин, П.Я.Джочко, О.А.Бас // Метрологія та прилади. - Харків, 2013. - Вип. №2. - С.30-36. (Index Copernicus).
46 Концепція побудови національного ланцюга калібрування засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу / І.С.Петришин, П.Я.Джочко, Т.І.Присяжнюк, О.А.Бас // Метрологія та прилади. - Харків, 2013. - Вип. №4. - С.13-21. (Index Copernicus).
47 Технічні аспекти створення еталонної бази для метрологічного забезпечення лічильників газу в експлуатації / І.С.Петришин, П.Я.Джочко, Т.І.Присяжнюк, О.А.Бас // Укр. метролог. журнал. - Харків, 2013. - №1. - С.50-55.
48 Петришин І.С. До питання “метрологічних моделей” та “метрологічних характеристик” програмного забезпечення / І.С.Петришин // Укр. метролог. журнал. - Харків, 2013. - №2. - С.34-38.
49 Петришин І.С. Підвищення точності та стабільності повірочних установок для повірки лічильників газу / І.С.Петришин, П.Я.Джочко, Я.В.Безгачнюк // Укр. метролог. журнал. - Харків, 2013. - №2. - 1с.
50 Застосування концепції невизначеності для метрологічної простежуваності одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на реальному середовищі / І.С.Петришин, П.Я.Джочко, Т.І.Присяжнюк, О.А.Бас // Системи обробки інформації. - Харків, 2013. - Вип.3(110). - С.175-178.
51 Чеховський С.А. Інформаційні технології в дистанційній освіті / С.А.Чеховський, Н.М.Піндус, І.О.Ярошенко // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.113-115.
52 Стрілецький Ю.Й. Розроблення прецизійного пристрою для вимірювання малих перепадів температур / Ю.Й.Стрілецький, А.Г.Винничук, О.Є.Середюк // Сварка и родственные технологии : VII наук.-техн. конф. молодих вчених і спеціалістів, Київ, 22-24 травня 2013р. - К. : НАН України, 2013. - 1с.
53 Середюк О.Є. Установка для метрологічних досліджень побутових лічильників газу по місцю експлуатації / О.Є.Середюк, А.Г.Винничук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 5с.
54 Ващишак С.П. Метод ідентифікації видів дефектів трубопроводів підземних теплових мереж з пінополіуретановою ізоляцією / С.П.Ващишак, І.Р.Ващишак, М.С.Атаманчук // Приладобудування: стан і перспективи : ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 23-24 квітня 2013р. - С.206.
55 Петришин І.С. Перспективні напрямки розвитку еталонних поршневих установок для відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати газу / І.С.Петришин, О.А Бас // Приладобудування: стан і перспективи : ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 23-24 квітня 2013р. - С.260-261.
56 Бас О.А. Використання ультразвукових лічильників в якості робочих еталонів / О.А Бас // Погляд у майбутнє Приладобудування : VI Наук.-практ. конф. студ. і аспірантів, Київ, 23-24 квітня 2013р. - С.59.
57 Бас О.А. Концепція оцінювання невизначеності первинного еталона об’ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа із застосуванням методу puma / О.А Бас // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.579-581.
58 Тестування програмного забезпечення еталонних установок вимірювання витрати та кількості газу / І.С.Петришин, Я.В.Безгачнюк, Н.І.Петришин, О.А.Бас // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013) : Міжнар. наук.-техн.конф., Вінниця, 29-30 жовтня 2013р. - С.215-216.
59 Петришин І.С. Концепція менеджменту невизначеності первинного еталона об’ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа / І.С.Петришин, Т.І.Присяжнюк, О.А.Бас // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013) : Міжнар. наук.-техн.конф., Вінниця, 29-30 жовтня 2013р. - С.76-77.
60 Винничук А.Г. Експериментальні дослідження впливу конструкцій торцевих сопел при діагностуванні побутових лічильників газу / А.Г.Винничук, В.А.Аркуша // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.12-13.
61 Кучірка Ю.М. Навчальний стенд на базі мікроконвертора ANALOG DEVICES ADUC для підготовки фахівців з неруйнівного конролю / Ю.М.Кучірка, Б.Б.Козаченко // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.79-81.
62 Хриптун О.Д. Про необхідність застосування кореляційного аналізу між показниками якості насосоно-компресорних труб / О.Д.Хриптун, М.А.Кононенко, Н.Я.Габльовська // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.189-190.
63 До питання реалізації проекту “Віртуальні лабораторії” із застосуванням середовища графічного програмування Labview при дистанційному викладанні дисципліни “Електротехнічні та конструкційні матеріали” / Н.Я.Габльовська, М.А.Кононенко, Я.О.Сітко, О.Д.Хриптун // Розвиток наукових досліджень : Студ. конф., Полтава, 25-26 листопада 2013р.- 1с.
64 Патент України № 72203. Пристрій для виявлення дефектів у трубопроводах підземних теплових мереж / Ващишак С.П., Ващишак І.Р., Карпаш О.М. та ін.; опубл. 10.08.2013, бюл. №15. - 9с.
65 Патент України № 77975. Спосіб безконтактного контролю стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів / С.П.Ващишак, В.С.Цих, А.В.Яворський, О.М.Карпаш; опубл. 11.03.2013, бюл. № 5. - 4с.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка