Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка21/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

Кафедра інформатики

informatik@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Розробка інформаційних технологій для задач моделювання і оптимізації газотранспортних систем

Склад кафедри:

1 Тимків Дмитро Федорович, д.т.н., проф.

2 Михайлюк Ірина Романівна, к.пед.н., доц.

3 Процюк Василь Романович, к.т.н., доц.

4 Ваврик Тетяна Олександрівна, ас.

5 Крихівський Михайло Васильович, ас.

6 Левицька Галина Іванівна, ас.

7 Процюк Галина Ярославівна, ас.

8 Саманів Любов Василівна, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Технічна діагностика газотранспортних підприємств : монографія / В.Я.Грудз, Я.В.Грудз, В.В.Костів, В.Б.Михалків, О.С.Тараєвський, Д.Ф.Тимків. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 512 с.
2 Інформатика та програмування : метод. вказівки / Д.Ф.Тимків, М.В.Крихівський, Г.І.Левицька, М.М.Белей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ,2012. - 138 с.
3 Наслєдніков С.В. Аналіз структурних схем установки для видобування нафти та її кінематики / С.В.Наслєдніков, Д.Ф.Тимків, Р.Г.Онацко // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - 10с.
4 Наслєдніков С.В. Моделювання руху точки підвісу штанг для свердловинного обладнання / С.В.Наслєдніков, Д.Ф.Тимків // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - 11с.
5 Яцишин М.М. Інформаційно-категорійна формалізація процесів та об’єктів нафтогазової предметної області / М.М.Яцишин, В.М. Юрчишин, В.Р.Процюк // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - С.16-28.
6 Копей Б.В. Аналіз обривів колони насосних штанг у промислових умовах / Б.В.Копей, Р.І.Храбатин, Л.В.Саманів // Питання розвитку газової промисловості України. - Харків, 2012. -Вип. ХL. - 7с.
7 Саманів Л.В. Аналіз обривів колони насосних штанг у промислових умовах / Л.В.Саманів, Б.В.Копей, О.В.Саманів // Питання розвитку газового промисловості України. - 2012. - 8с.
8 Моделювання об’єкта управління на основі квазістаціонарних логіко-статистичних та кластерних інформаційних моделей в передаварійних та аварійних ситуаціях / Н.Г.Ширмовська, Я.М.Николайчук, Г.Я.Ширмовський, А.Ю.Левицький // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - 11с.
9 Демчина М.М. Реалізація формальних методів інтелектуального керування на основі нечітких знань про нафтогазові об'єкти / М.М.Демчина, В.Р.Процюк, Г.Я.Процюк // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №3(16). - 15с.
10 Демчина М.М. Моделювання нафтогазової предметної області на основі фреймово-продукційного підходу / М.М.Демчина, В.І.Шекета, В.Р.Процюк // Зб. наук. праць НГУ . - Д. : ДВНЗ “Нац. гірнич. ун-т”, 2012. - №36, Т.1. - С.98-105.
11 Комп’ютерні програми оцінки екологічного стану екосистем та безпеки життєдіяльності населення у зоні впливу нафтогазових родовищ / О.М Адаменко, Л.В.Міщенко, М.В.Крихівський, Д.О.Зорін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(6). - С.32-54.
12 Шекета В.І. Класифікація об'єктів нафтогазової предметної області на основі шаблонів у формі правил / В.І.Шекета, М.М.Демчина, Г.Я.Процюк // Інтелектуальний аналіз інформації “ІАІ-2012” : ХІІ Міжнар. наук. конф. ім.Т.А.Таран, Київ, 16-18 травня 2012р. - 3с.
13 Процюк В.Р. Інтелектуальне діагностування нештатних ситуацій процесів транспортування нафти і газу / В.Р.Процюк, Г.Я.Процюк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
14 Вовк Р.Б. Інтелектуальна навчальна система для запобігання нештатних аварійних ситуацій в бурінні / Р.Б.Вовк, Г.Я.Процюк, В.Р.Процюк // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
15 Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському регіоні : наукова монографія / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.М.Архипова, В.Ф.Головчак, Д.О.Зорін, Н.О.Зоріна, М.В.Крихівський, О.М..Мандрик, Л.В.Міщенко, М.М.Приходько, М.М. Приходько (молодший), К.О.Радловська, М.З.Хащак. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013.- 368 с.
16 Тимків Д.Ф. Розрахунок режиму обслуговування і раціональної схеми розбиття БКУ при різних стратегіях ремонтних робіт / Д.Ф.Тимків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - 10с.
17 Міщенко Л.В. Комп’ютерна програма ECOSTAT для статистичної обробки екологічної інформації / Л.В.Міщенко, М.В.Крихівський // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №1(7). - 9с.
18 Левицька Г.І. Діагностика станів квазістаціонарних об’єктів засобами логіко-статистичного опрацювання / Г.І.Левицька, Н.Г.Ширмовська, М.І.Гучій // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. - Хмельницький, 2013. - №2. - 8с.
19 Проектування математичної моделі для оцінки надійності інформаційно-обчислювальної системи / Р.І.Храбатин, М.М.Яцишин, В.В.Бандура, Л.В.Саманів // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія “Технологічний аудит і резерви виробництва”. - Харків, 2013. - №5(1)(13). - 5с. (Index Copernicus).
20 Михайлюк І.Р. Розвиток педагогічної творчості у студентів вищих технічних навчальних закладів / І.Р.Михайлюк, Т.О.Ваврик // Педагогічний дискус : зб.наук.праць. - Хмельницький : ХГПА, 2013. - Вип.14. - 4с.
21 Михайлюк І.Р. Теоретичні основи професійної педагогічної діяльності викладачів ВТНЗ / І.Р.Михайлюк // Вісник Прикарпат. ун-ту. Серія “Педагогіка”. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В.Стефаника, 2013. - Вип.ХLV. - 5с.
22 Багатофакторна математична модель енергоємності процесу руйнування гірських порід / В.М.Мойсишин, Б.Д.Борисович, А.І.Щербій, І.Р.Михайлюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - 13с.
23 Підвищення якості розкриття продуктивності відкладів при бурінні свердловин Прикарпаття / М.І.Чорний, Я.М.Чорний, І.О.Коваль, І.О.Федак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - 8с.
24 Аналітичний метод дослідження процесу жолобоутворення при бурінні похило-скерованих свердловин / І.І.Чудик, А.Р.Юрич, Г.Я.Процюк, А І.Різничук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.113-116.
25 Вибір та коригування конструктивних параметрів неорієнтованих компоновок низу бурильної колони / В.М.Івасів, Р.В.Рачкевич, А.Р.Юрич, Г.Я.Процюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.118-121.
26 Дослідження ефективності використання енергоресурсів під час буріння свердловини / І.І.Чудик, В.Р.Процюк, О.І.Галкін, М.О Милостян // Нафтогазова енергетика - 2013: Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р.: тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.19-22.
27 Використання маркетингового інструментарію в системі управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу / В.М.Івасів, В.В.Гриців, В.Р.Процюк, А.Р.Юрич // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
28 Використання пружних муфт для буріння похило-скерованих свердловин / В.М.Івасів, В.В.Гриців, А.Р.Юрич, В.Р.Процюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.122-124.
29 Мінімізування ризиків, пов’язаних з використанням програмного забезпечення з відкритим програмним кодом в процесі розробки / О.В.Саманів, Р.І.Храбатин, В.В.Бандура, Л.В.Саманів, О.В.Храбатин // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.

30 Розробка формальної структури інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень в процесі буріння / М.М.Демчина, Л.М.Гобир, Т.В.Дитко, Т.О.Ваврик // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.


31 Крихівський М.В. Аналітична інформаційна система екологічної безпеки міста / М.В.Крихівський // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
32 Демчина М.М. Класифікація об’єктів нафтогазової предметної області / М.М.Демчина, Г.Я.Процюк, В.І.Шекета // Інтелектуальний аналіз інформації IAI-2012 : XII Міжнар. наук. конф., Київ, 16-18 травня 2012р. - 7с.
33 Демчина М.М. Управління процесом інтерпретації інформації про нафтогазові об’єкти на основі нечітких моделей / М.М.Демчина, Л.М.Гобир, В.І.Шекета // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2012 : VII Міжнар. наук.-практ. конф., Чернігів-Жукин, 25-28 червня 2012р. - 5с.
34 Інтелектуальна система прийняття рішень при прогнозування повеней / М.М.Демчина, Л.М.Гобир, Т.В.Дитко, Т.О.Ваврик // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.

.

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙПоказники наукової діяльності
Монографії – 0

Підручники – 0

Навчальні посібники – 2,5 (у співавторстві)

Фахові видання – 55

Зарубіжні видання – 2,17 (у співавторстві)

Імпакт-фактор - 5,08 (у співавторстві)

Міжнародні конференції – 27

Патенти – 0,25 ( у співавторстві)


Підготовка фахівців вищої кваліфікації:
3 кандидати наук (Николин У.М., Курляк П.О., Кучірка Ю.М.),
2 доктори наук (Гаврилюк Р.Б., Михайлів М.І.)

Кафедра електропостачання та електрообладнання

промислових підприємств

epeo@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Підвищення енергоефективності та надійності функціонування електротехнічних комплексів нафтової і газової промисловості (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Костишин Володимир Степанович, д.т.н., проф. - декан

2 Михайлів Микола Іванович, к.т.н., доц., проф.

3 Гаврилюк Роман Богданович, д.т.н., доц.

4 Галущак Іван Дмитрович, к.т.н., доц.

5 Гладь Іван Васильович, к.т.н., доц. - заст.декана

6 Коломойцев Костянтин Валентинович, к.т.н., доц.

7 Романюк Юрій Федорович, к.т.н., доц.

8 Семенцова Аліна Олександрівна, к.т.н., доц.

9 Соломчак Олег Володимирович, к.т.н., доц.

10 Федорів Михайло Йосипович, к.т.н., доц.

11 Курляк Петро Омельянович, к.т.н., ас.

12 Николин Уляна Михайлівна, ас.

13 Николин Петро Михайлович, ас.

14 Яремак Ірина Ігорівна, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Федорів М.Й. Дослідження енергетичних параметрів електротехнічного комплексу для електробуріння / М.Й.Федорів, І.В.Гладь, А.І.Поточний // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №3(16). - 11с.
2 Романюк Ю.Ф. Вибір місць та оптимального розташування ГРП у нафтопромислових електричних мережах із врахуванням ліній зовнішнього живлення / Ю.Ф.Романюк, О.В.Соломчак, А.О.Соломчак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - С.129-134.
3 Костишин В.С. Дослідження динамічних режимів роботи електроприводних відцентрових насосних агрегатів за допомогою їх комп'ютерно-орієнтованих Bond Graph моделей / В.С.Костишин, П.О.Курляк // Вісник Вінницького політех. ін-ту. - Вінниця, 2012. - №2. - С.148-153.
4 Яремак І.І. Задачі вибору оптимальних режимів роботи нафтоперекачувальних станцій з позицій системного підходу / І.І.Яремак // Вісник Вінницького політех. ін-ту. - Вінниця, 2012. - №1. - С.62-65.
5 Николин П.М. Моделювання механічних втрат у роботі електроприводного відцентрового насоса / П.М.Николин // Вісник Вінницького політех. ін-ту. - Вінниця, 2012. - №2. - 3с.
6 Михайлів М.І. Створення локальних джерел електроенергії на базі паливних комірок / М.І.Михайлів, П.В.Савуляк // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - С.101-112.
7 Романюк Ю.Ф. Предпусковой контроль изоляции обмоток низковольтных электродвигателей / Ю.Ф.Романюк, К.В.Коломойцев // Электрик. - 2012. - № 5. - С.46.
8 Коломойцев К.В. Устройство для управления однофазными асинхронными двигателями / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2012. - № 1-2. - С.48-49.
9 Коломойцев К.В. Регуляторы напряжения с расширенным диапазоном регулирования на базе вольтодобавочного трансформатора / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2012. - № 7-8. - С.37-39.
10 Коломойцев К.В. Улучшение энергетических показателей однофазных асинхронных двигателей с конденсаторным пуском / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2012. - № 9. - С.57-59.
11 Коломойцев К.В. Экспериментальное исследование машины двойного питания при двойной синхронной скорости / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2012. - № 11. - С.37.
12 Коломойцев К.В. Двухдвигательный трёхфазный асинхронный електропривод / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2012. - № 12. - С.35-37.
13 Поточний А.І. Моделювання режимів роботи електротехнічного комплексу для електробуріння із застосуванням віртуального програмування / А.І.Поточний, В.В.Марухній // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : Х Міжнар. наук.-техн. конф. молодых ученых і спец., Кременчук, 28-29 березня 2012р. - Кременчук : КрНУ, 2012. - 2с.
14 Федорів М.Й. Розрахунок напруги живлення електробура / М.Й.Федорів, І.В.Гладь, А.І.Поточний // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденціх, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012) : Міжнар. пробл.-наук. міжгалуз. конф., Бучач, 7-10 червня 2012р. - Вип. №8. - 3с.
15 Дослідження спектрального складу гармонік напруги і струму електротехнічного комплексу для електробуріння / М.Й.Федорів, І.В.Гладь, У.М.Николин, А.І.Поточний // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте‘2012 : Междунар. науч.-практ. конф., Одесса, 21 июня - 03 июля 2012г. : сб. трудов SWorld. - Одесса : ОНМУ, 2012. - Серия “Технические науки. Электротехника, радиотехника, телекоммуникации и электроника”. - №5. - 5с.
16 Investigation of spectral analysis of voltage and current harmonics of electric drilling complex / M.Fedoriv, I.Glad’, U.Nykolyn, A.Potocnyy // 'Title of Paper," in Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Sergiy V. Kuprienko, Alexandra D. Fedorova.Vol. J31207. - Odessa : Купрієнко С.В., 2012. - 5с.
17 Федорів М.Й. математична модель системи електропостачання електробура в середовищі програмування labview / М.Й.Федорів, А.І.Поточний // Сучасні проблеми системи електропостачання промислових та побутових об’єктів : І Всеукр. наук.-техн. конф. виклад., аспір. і студ., Донецьк, 18-19 жовтня 2012р. - Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2012. - 2с.
18 Галущак І.Д. Дослідження енергоефективності систем електрообладнання об’єктів нафтогазового комплексу / І.Д.Галущак, В.О.Маленкович // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденціх, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012) : Міжнар. пробл.-наук. міжгалуз. конф., Бучач, 7-10 червня 2012р. - Вип. №8. - 6с.
19 Поточний А.І. Контроль енергетичних параметрів електрообладнання бурових установок / А.І.Поточний // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 4с.
20 Семенцова А.О. Результати аналізу динаміки регулювання процесу буріння нафтових та газових свердловин електробурами / А.О.Семенцова, Я.А.Ужелин, А.І.Лагода // Ключови въпроси в съвременната наука - 2012 : 8-ої Міжнар. інтернет-конф., Болгарія, Софія, 17-25 квітня 2012р. - София : БялГРАД-БГ.ООД, 2012. - Том 33. - С.48-60.
21 Курляк П.О. Bond Graph моделювання електромеханічних перехідних процесів під час пуску насосних агрегатів магістральних нафтопроводів на відкриту засувку / П.О.Курляк // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : Х Міжнар. наук.-техн. конф. мол. уч. і спец., Кременчук, 28-29 березня 2012р. - Кременчук : КрНУ, 2012. - С.132-133.
22 Костишин В.С. Дослідження пускових режимів роботи електроприводних магістральних відцентрових насосів / В.С.Костишин, П.О.Курляк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.162-164.
23 Галущак І.Д. Інтелектуальні мережі, як засіб для навчання і підвищення кваліфікації / І.Д.Галущак // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - 1с.
24 Яремак І.І. Теоретичні засади використання експертних оцінок в задачах багатоцільової оптимізації режимів роботи електропривідних нафтоперекачувальних станцій / І.І.Яремак // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 5с.
25 Федорів М.Й. Розробка математичної моделі функціонування електрообладнання системи електропостачання електробура під час буріння / М.Й.Федорів, А.І.Поточний, Ю.Я.Мойсюк // Наукові праці Донец. нац. техн. ун-ту. Секція “Електротехніка і енергетика” : Всеукр. наук. зб. - Донецьк, 2013. - №1(14). - 5с.
26 Костишин В.С. Моделювання режимів роботи електроприводних магістральних насосних агрегатів із застосуванням автоматизованої системи плавного пуску / В.С.Костишин, П.О.Курляк // Наукові праці Донец. нац. техн. ун-ту. Секція “Електротехніка і енергетика” : Всеукр. наук. зб. - Донецьк, 2013. - №1(14). - 5с.
27 Solomchak О.V. Reactive power of displacement and distortion / О.V.Solomchak // Сборник научных трудов SWorld. - Россия, Иваново: МАРКОВА АД, 2013. - Вып.3, Т.10. - С.44-49. ЦИТ: 313-0532. (імпакт-фактор).
28 Соломчак О.В. Вибір оптимального розміщення головних розподільчих підстанцій (розподільчих пунктів) в мережах енергопостачальних компаній з врахуванням ліній зовнішнього живлення / О.В.Соломчак, Ю.Ф.Романюк, А.О.Соломчак // Вісник НУ Львівська політехніка. Серія “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. - 2013. - № 763. - С.91-97.
29 Семенцова А.О. Моделювання процесу буріння свердловин електробурами на основі кореляційних функцій / А.О.Семенцова, Л.В.Гавадзин // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - С.124-135.
30 Коломойцев К.В. Устройство для пуска и торможения однофазного асинхронного двигателя с пусковым конденсатором / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2013. - №1-2/2013. - С.48-49.
31 Коломойцев К.В. Регулятор переменного напряжения с дистанционным управлением и расширенным диапазоном регулирования / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2013. - №3/2013. - С.62-65.
32 Коломойцев К.В. Устройство защиты трёхфазных потребителей от обрыва фази / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2013. - №5/2013. - С.34-35.
33 Коломойцев К.В. Регулируемое вольтодобавочное устройство с расширенным диапазоном регулирувани напряжения на выходе / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2013. - №6/2013. - С.34-35.
34 Коломойцев К.В. Регулятор с расширенным диапазоном регулирования переменного напряжения / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2013. - №9/2013. - С.46-47.

35 Коломойцев К.В. Устройство управления однофазным конденсаторным асинхронным двигателем / К.В.Коломойцев // Электрик. - 2013. - №11/2013. - С.40-41.


36 Соломчак О.В. Електромагнітна сумісність нелінійних побутових електроприладів / О.В.Соломчак, А.О.Соломчак // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів : І Міжнар. наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів і студ., Донецьк, 17-18 жовтня 2013р. : зб. наук. праць. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - С.42-43.
37 Галущак І.Д. Оптимізація режимів роботи на трансформаторних підстанціях нафтових і газових промислів / І.Д.Галущак, В.В.Катеринюк // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів : І Міжнар. наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів і студ., Донецьк, 17-18 жовтня 2013р. : зб. наук. праць. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 2с.
38 Федорів М.Й. Дослідження параметрів електроспоживання кар’єрного екскаватора ЕКГ-5А / М.Й.Федорів, І.В.Гладь, А.І.Поточний // АВІА-2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 21-23 травня 2013р. - К. : НАУ, 2013. - Т.1. - 5с.
39 Поточний А.І. аналіз ефективності функціонування електротехнічного комплексу для електробуріння / А.І.Поточний // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
40 Федорів М.Й. Оцінка експлуатаційної надійності елементів системи електропостачання електротехнічного комплексу для електробуріння / М.Й.Федорів, А.І.Поточний // Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ 2013) : ІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, 22-24 жовтня 2013р. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 1с.
41 Оценка эксплуатационной надежности насосных агрегатов буровых установок / Н.М.Пикуляк, Г.В.Полюхович, М.Й.Федорив, А.И.Поточний // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Трубопровідний транспорт. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 3с. (зарубіжна конференція).
42 Федорів М.Й. Апаратно-програмний комплекс для енергетичних обстежень електричних комплексів для електробуріння / М.Й.Федорів, А.І.Поточний, В.М.Шевчук // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
43 Кіянюк О.І. Експериментальне визначення енергетичних параметрів електропривідних відцентрових насосів / О.І.Кіянюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
44 Бацала Я.В. Аналіз показників якості електроенергії сонячної електростанції / Я.В.Бацала // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
45 Кіянюк О.І. Забезпечення прецензійного вимірювання швидкості обертання електроприводу відцентрового насоса / О.І.Кіянюк, І.В.Гладь // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів : Міжнар. наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів і студ., Донецьк, 17-18 жовтня 2013р. - Донецьк : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013. - 2с.
46 Кіянюк О.І. Експериментальне дослідження енергоефективності електропривідних насосів системи водопостачання басейну / О.І.Кіянюк, І.В.Гладь // Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ 2013) : ІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, 22-24 жовтня 2013р. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 1с.
47 Федорич І. М. Вимірювання швидкості обертання електроприводу на базі інкрементального енкодера / І.М.Федорич, О.І.Кіянюк, І.В.Гладь // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
48 Костишин В.С. Системный подход в определении КПД насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций / В.С.Костишин, И.И.Яремак // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Трубопровідний транспорт. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 2с. (зарубіжна конференція).
49 Костишин В.С. Енергоефективне керування роботою електроприводних нафтоперекачувальних станцій / В.С.Костишин, И.И.Яремак // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
50 Костишин В.С. Визначення енергетичних показників динамічних режимів роботи електроприводних відцентрових насосних агрегатів за допомогою комплексної графо-енергетичної моделі / В.С.Костишин, П.О.Курляк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
51 Костишин В.С. Прогнозирование эксплуатационных режимов нефтеперекачивающих насосных станций / В.С.Костишин, П.О.Курляк // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Трубопровідний транспорт. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 4с. (зарубіжна конференція).
52 Семенцова А.О. Удосконалення характеристик занурного частотно-регульованого електроприводу / А.О.Семенцова, Л.О.Копистинський, Л.С.Годлевська // EUROPY-2013 : Materialy 9-oi Miedzynarodwej naukowi-praktycznej konferencj, Poland, Przemysl, 7-15 листопада 2013р. - Przemysl: Nayka і studia, 2013. - С.78-84. (зарубіжна конференція).
53 Семенцова А.О. Результати аналізу статистичних характеристик моменту на долоті при бурінні свердловин електробурами / А.О.Семенцова, А.В.Плитус, О.В.Гутак // DNY VEDY-2013 : Materialy 9-oi Mezinarodni vedecko-prakticka konferene, Чехословакія, Praha. - Praha : Publishing House Education and Science, 2013. - С.61-69. (зарубіжна конференція).
54 Соломчак О.В. Reactive power in networks with non-sinusoidal (nonlinear) loads / О.В.Соломчак. // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.161-164.
55 Романюк Ю.Ф. Оптимізація схеми приєднання споживачів нафтопромислової мережі до транзитних ліній електропередавання / Ю.Ф.Романюк, О.В.Демкович // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.203-206.
56 Соломчак О.В. Пути экономии электроэнергии на магистральных нефтепроводах / О.В.Соломчак, У.М. Николин // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Трубопровідний транспорт. - Уфа : УГНТУ, 2013. - С.370-372. (зарубіжна конференція).
57 Соломчак О.В. Smart Grid в системах передачі і розподілу електроенергії / О.В.Соломчак // Smart Grid - ефективне використання та генерація енергії : Наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2013р. - Siemens.- 2013. - 1с.
58 Костишин В.С. Физическая суть и усовершенствование модели механических потерь у центробежных электронасосах / В.С.Костишин, П.М. Николин // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Трубопровідний транспорт. - Уфа : УГНТУ, 2013. - С.370-372. (зарубіжна конференція).
59 Галущак І.Д. Розробка методів зниження втрат електричної енергії на трансформатор-них підстанціях нафтових і газових промислів / І.Д.Галущак // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.161-164.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка