Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст стор


Кафедра програмного забезпечення автоматизованих системСторінка20/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

pz@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Синтез комп'ютерних систем і мереж для об'єктів нафтогазового комплексу (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Юрчишин Володимир Миколайович, д.т.н., проф. - декан

2 Лютак Ігор Зіновійович, д.т.н., доц., проф.

3 Бандура Вікторія Валеріївна, к.т.н., доц.

4 Вовк Роман Богданович, к.т.н., доц.

5 Камаєва Світлана Олегівна, к.т.н., доц.

6 Сторож Ярослав Богданович, к.т.н., доц.

7 Храбатин Роман Ігорович, к.ф.-м.н., доц.

8 Шекета Василь Іванович, к.т.н., доц.

9 Яцишин Микола Миколайович, к.т.н., доц.

10 Бестильний Михайло Ярославович, ас.

11 Гобир Лідія Мирославівна, ас.

12 Демчина Микола Миколайович, ас.

13 Дитко Тарас Володимирович, ас.

14 Пасєка Микола Степанович, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Бандура В.В. Архітектура та проектування програмного забезпечення : навч. посіб. / В.В.Бандура, Р.І.Храбатин. - Івано-Франківськ, 2012. - 240 с. (електронний варіант).
2 Лютак З.П., Лютак І.З. Технологія акустичного контролю нафтогазового обладнання : навч. посіб. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 449 с.
3 Застосування експертних систем для вирішення завдань моніторингу безпеки автоматизованих систем нафтогазового комплексу / Р.І.Храбатин, О.В.Храбатин, Л.І.Григорчук, С.М.Никифорук, Л.В.Саманів // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - 7с.
4 Вовк Р.Б. Автоматизована інтелектуальна система контролю нештатних ситуацій в бурінні / Р.Б.Вовк, В.І.Шекета // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №3(16). - 9с.
5 Яцишин М.М. Інформаційно-категорійна формалізація процесів та об’єктів нафтогазової предметної області / М.М.Яцишин, В.М.Юрчишин, В.Р.Процюк // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - 13с.
6 Яцишин М.М. Застосування інтелектуальних агентів до формалізації процесу утворення солей в стовбурі свердловини / М.М.Яцишин, Т.В.Дитко, І.В.Броновський // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2012. - №3/11(57). - 6с.
7 Бандура В.В. Маркетинговий підхід до вирішення освітянських проблем / В.В.Бандура, Б.В.Сверида // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журнал. - 2012. - №1. - 3с.
8 Комп`ютерне моделювання ареалу забруднення ґрунтів / С.О.Камаєва, Л.І.Камаєва, О.М.Лев, І.О.Камаєва // Строительство и техногенная безопасность. - Сімферополь, 2012. - Вип.41. - С.112-116.
9 Альтернативні методи дослідження ареалу забруднення ґрунтів / С.О.Камаєва, Л.І.Камаєва, О.М.Лев, І.О.Камаєва // Наукові вісті Галицької академії. - 2012. - №1(20). - С.3-6.
10 Бандура В.В. Опрацювання вимірювальних даних оптичного перетворювача рівня розділу фаз рідких нафтопродуктів з різною густиною / В.В.Бандура, С.І.Мельничук, М.О.Насінник // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. - 2012. - Вип.8(179), Ч.2. - С.131-135.
11 Мандра А.А. Напіваналітичний метод скінченних елементів для обчислення параметрів ультразвукових спрямованих хвиль у стінці магістрального трубопроводу / А.А.Мандра, І.З.Лютак, З.П.Лютак // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - 10с.
12 Бандура В.В. Розробка інтелектуального методу контролю знань засобами технології експертних систем / В.В.Бандура, М.М.Демчина // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
13 Вовк Р.Б. Інтелектуальна навчальна система запобігання нештатних аварійних ситуацій в процесі буріння / Р.Б.Вовк, В.Р.Процюк, Г.Я.Процюк // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
14 Демчина М.М. Класифікація об’єктів нафтогазової предметної області / М.М.Демчина, Г.Я.Процюк, В.І.Шекета // Інтелектуальний аналіз інформації IAI-2012 : XII Міжнар. наук. конф., Київ, 16-18 травня 2012р. - 7с.
15 Демчина М.М. Управління процесом інтерпретації інформації про нафтогазові об’єкти на основі нечітких моделей / М.М.Демчина, Л.М.Гобир, В.І.Шекета // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2012 : VII Міжнар. наук.-практ. конф., Чернігів-Жукин, 25-28 червня 2012р. - 5с.
16 Параметри дефектів, що контролюються ультразвуковими об'ємними хвилями / З.П.Лютак, О.Б.Барна, І.З.Лютак, А.О.Бедзір // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
17 Зеленчук І.Д. Перспективи автоматизованого газового пожежогасіння на КС / І.Д.Зеленчук, В.Б.Запухляк, Я.Б.Сторож // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
18 Клим Б.В. Особливості використання штатних засобів «1С Підприємство» для конфігурування системи підтримки документообігу / Б.В.Клим, О.М.Лукинич, В.Б.Кропивницька // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012) : Міжнар. пробл.-наук. міжгалуз. конф., Бучач, 7-10 червня 2012р. - С.188-194.
19 Клим Б.В. Дистанційне навчання студентів основам програмування / Б.В.Клим, В.М.Юрчишин, В.Б.Кропивницька // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
20 Демчина М.М. Експертні методи оцінки технологічних параметрів при бурінні свердловин / М.М.Демчина, В.І.Шекета, Р.Б.Вовк // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - С.26-37.
21 Демчина М.М. Система інтелектуальної підтримки прийняття оптимальних рішень в процесі буріння / М.М.Демчина, В.І.Шекета, Ю.Л.Романишин // Штучний інтелект. - Донецьк, 2013. - №4(62). - 12с.
22 Проектування математичної моделі для оцінки надійності інформаційно-обчислювальної системи / М.М.Яцишин, І.Р.Храбатин, В.В.Бандура, Л.В.Саманів // Технологічний аудит і резерви виробництва. - 2013. - №5/1(13). - С.32-36. (Index Copernicus).
23 Вовк Р.Б. Подання та оброблення технологічних знань про процес буріння на основі обмежень / Р.Б.Вовк, В.Мельник, Л.М. Гобир // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.73-81.
24 Михайлюк І.Р. Аспекти формування інформаційної культури студентів вищих технічних навчальних закладів / І.Р.Михайлюк, Т.О.Ваврик, Л.М.Гобир // Обрії : наук.-педаг. журнал. - Івано-Франківськ : Івано-Франк. обл. ін-т педаг. освіти, 2013. - №2 (35). - С.49-51.
25 Храбатин Р.І. Розвиток міжнародної співпраці між університетами шляхом укладання рамкових угод / Р.І.Храбатин, О.В.Храбатин // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.90-91.
26 Розробка формальної структури інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень в процесі буріння / М.М.Демчина, Л.М.Гобир, Т.В.Дитко, Т.О.Ваврик // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
27 Мінімізування ризиків, пов’язаних з використанням програмного забезпечення з відкритим програмним кодом в процесі розробки / О.В.Саманів, Р.І.Храбатин, О.В.Храбатин, Л.В.Саманів // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.57-59.

28 Демчина М.М. Формальна методика прийняття оптимальних рішень в процесі буріння / М.М.Демчина, В.І.Шекета, Ю.Л.Романишин // Інтелектуальні системи ШІ-2013 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., АР Крим, Кацивелі, 23-27 вересня 2013р. - 4с.


29 Сторож Б.Д. Скінчено-елементне моделювання закріплення тонкостінного кільця в трикулачковому патроні / Б.Д.Сторож, Я.Б.Сторож, Р.Т.Карпик // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.53-55.
30 Визначення надійності конструкцій залежно від статистичних характеристик несучої здатності, навантаження і коефіцієнта безпеки / Б.Д.Сторож, Лютак І.З., Я.Б.Сторож, М.М.Яцишин, І.В.Броновський, Р.О.Піндак // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
31 Піх В.Я. Методи спектрального косинусного перетворення у нафтогазовій промисловості / В.Я.Піх, Я.М.Николайчук // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
32 Інтелектуальна система прийняття рішень при прогнозування повеней / М.М.Демчина, Л.М.Гобир, Т.В.Дитко, Т.О.Ваврик // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
33 Чесановський М.С. Інтелектуальний метод контролю нештатних ситуацій в бурінні / М.С.Чесановський, М.М.Яцишин, Т.В.Дитко // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
34 Броновський І.В. The use of information technologies in english language teaching / І.В.Броновський, М.М.Дрогомерецький, Р.Р.Куртяник // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
35 Глеб Х.Я. Застосування нейронних мереж для створення інтелектуальної системи допомоги абітурієнтам з вибором майбутньої професії / Х.Я.Глеб, Х.Я.Бойчук, Р.Б.Вовк // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.

Кафедра комп'ютерних систем і мереж

ksm@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Синтез комп'ютерних систем і мереж для об'єктів нафтогазового комплексу (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Горбійчук Михайло Іванович, д.т.н., проф.

2 Бабчук Сергій Миронович, к.т.н., доц.

3 Заячук Ярослав Іванович, к.т.н., доц.

4 Кропивницька Віталія Богданівна, к.т.н., доц.

5 Мойсеєнко Олена Володимирівна, к.т.н., доц.

6 Гарасимів Тарас Григорович, ас.

7 Гуменюк Тарас Володимирович, ас.

8 Сабат Наталія Василівна, ас.9 Ширмовська Надія Геннадіївна, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Імітаційне моделювання роботи ГПА з прилеглим трубопроводом / М.І.Горбійчук, М.І.Когутяк, О.Б.Василенко, Є.О.Ковалів, Л.І.Швець // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(15). - С.34-42.
2 Горбійчук М.І. Алгоритми оптимального керування процесом компримування природного газу / М.І.Горбійчук, А.М.Лазорів, І.І.Луцюк // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(15). - С.48–56.
3 Горбійчук М.І. Метод і алгоритми синтезу емпіричних моделей з урахуванням похибок вимірювань / М.І.Горбійчук, А.М.Лазорів // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(27). - С.67-76.
4 Горбійчук М.І. Врахування технічного стану газоперекачувального обладнання в задачі оптимального керування роботою компресорної станції / М.І.Горбійчук, Я.І.Заячук // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №3(16). - С.41– 53.
5 Горбійчук М.І. Метод синтезу емпіричних моделей з врахуванням похибок вимірювань / М.І.Горбійчук, І.В.Щупак, Т.Осколіп // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(27). - С.67-76.
6 Василик В.М. Можливості використання оцінок ентропії при опрацюванні сигналів в інформаційних діагностичних системах / В.М.Василик, С.І.Мельничук // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. - Хмельницький, 2011. - №3. - С.175–179.
7 Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів буріння / І.Б.Албанський, І.Р.Пітух, О.Л.Кулинин, Н.Г.Ширмовська // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №3(29). - С.112-116.
8 Николайчук Я.М. Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона / Я.М.Николайчук, Н.Я.Возна, Н.Г.Ширмовська // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №3(40). - С.62-65.
9 Яковин С.В. Проблеми впливу флуктуацій потужності обчислювальних ресурсів віртуальних середовищ на тестування швидкодії компонентів програмного забезпечення / С.В.Яковин, С.І.Мельничук // Наукові вісті Галицької академії. - Івано-Франківськ : вид-во ПВНЗ “Галицька академія”, 2011. - №1(19). - С.3-5.
10 Мельничук С.І. Адаптація алгоритму розрахунку ентропійних оцінок випадкових сигналів з нормальним розподілом у комунікаційних засобах автоматизованих систем / С.І.Мельничук, М.В.Коропецька // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. - Львів, 2011. - №45. - С.408-414.
11 Заячук Я.І. Аналіз та оцінка ризиків інформаційної безпеки локальної обчислювальної мережі / Я.І.Заячук, П.С.Осташа // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія. “Технічні науки”. - 2012. - №4/9(58). - С.40-41.
12 Воронич А.Р. Метод формування та опрацювання сигнальних коректуючих кодів у комп’ютерних системах / А.Р.Воронич // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія “Комп’ютерні системи та мережі”. - 2012. - № 745. - С.49-55.
13 Воронич А.Р. Теоретичні засади та розрахунку сигнальних просторів ентропійно-маніпульованих сигналів / А.Р.Воронич // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. - 2012. - №8, Т.1. - С.55-58.
14 Николайчук Я.М. Інформаційні міри ентропії та їх застосування в комп’ютерних системах і мережах / Я.М.Николайчук, А.Р.Воронич, І.О.Погонець // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. - 2012. - №8, Т.1. - С.155-158.
15 Моделювання об’єкта управління на основі квазістаціонарних логіко-статистичних та кластерних інформаційних моделей в передаварійних та аварійних ситуаціях / Н.Г.Ширмовська, Я.М.Николайчук, Г.Я.Ширмовський, Г.І.Левицька, А.Ю.Левицький // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.99-108.
16 Николайчук Я.М. Базис Галуа та його використання для ідентифікації станів квазістаціонарних об’єктів / Я.М.Николайчук, Н.Г.Ширмовська // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. - Хмельницький, 2012. - №2(187). - С.224-230.
17 Воронич А.Р. Спіральні коди поля Галуа та їх коректуючі властивості / А.Р. Воронич // Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства : Пробл.-наук. міжгалуз. конф., Яремча, 25-29 жовтня 2011р. - Івано-Франківськ, 2011. - С.76-78.
18 Погонець І.О. Спецпроцесори визначення кореляційної ентропії / І.О.Погонець, А.Р.Воронич // Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства : Пробл.-наук. міжгалуз. конф., Яремча, 25-29 жовтня 2011р. - Івано-Франківськ, 2011. - С.125-128.
19 Семенцов Г.Н. Математичне моделювання буримості гірських порід / Г.Н.Семенцов, Н.В.Сабат, Л.Я.Чигур // Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2012 : VII mezinar. ved.-prakt. konf., Česká republika, Praha, 1-15 prosincu 2012r. - Techniecke vedy, Dil 26. - 8с. (зарубіжна конференція).
20 Николайчук Я.М. Процесор кластерного діагностування станів багатоканальних об’єктів / Я.М.Николайчук, Н.Г.Ширмовська // Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства : Пробл.-наук. міжгалуз. конф., Яремча, 25-29 жовтня 2011р. - Івано-Франківськ, 2011. - С.118-119.
21 Рудак С.М. Дрейф нуля амплітуди перинного перетворювача при вимірюванні витрати за ентропійними оцінками шумів потоку / С.М.Рудак, С.І Мельничук. // Витратометрія 2011 : VІІ Всеукр. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 22 листопада 2011р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - С.96.
22 Албанський І.Б. Теорія та алгоритми кореляційного опрацювання сигналів на основі лінійних та нелінійних операторів / І.Б.Албанський, Т.О.Заведюк, Г.Б.Корнійчук // Питання оптимізації обчислень (ПОО – XXXVII) : Міжнар. молод. матем. школи, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 22-29 вересня 2011р. - С.12-13.
23 Мазурик І.З. Оцінювання довірчої імовірності вимірювання на основі інтегралу імовірності помилки / І.З.Мазурик, С.І.Мельничук // Приладобудування 2011: стан і перспективи : X Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 19-20 квітня 2011р. : тези доп. - К. : НТУУ “Київський політех. ін.-т”, 2011. - С.86.
24 Заведюк Т.О. Методи та спецпроцесори перетворення гармонічних сигналів в імпульсні потоки з особливими автокореляційними функціями / Т.О.Заведюк // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012) : Міжнар. пробл.-наук. міжгалуз. конф., Бучач, 7-10 червня 2012р. - С.75-78.
25 Мазурик І.З. Вимірювання витрати газ за переміщенням мітки контрольованим середовищем / І.З.Мазурик, С.І. Мельничук // Приладобудування 2012: стан і перспективи : XІ Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 12 травня 2012р. : тези доп. - К. : НТУУ “Київський політех. ін.-т”, 2012. - С.246.
26 Горбійчук М.І. Досвід дистанційного навчання студентів з дисципліни “Числові методи моделювання на ЕОМ” / М.І.Горбійчук // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
27 Клим Б.В. Особливості використання штатних засобів «1С Підприємство» для конфігурування системи підтримки документообігу / Б.В.Клим, О.М.Лукинич, В.Б.Кропивницька // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012) : Міжнар. пробл.-наук. міжгалуз. конф., Бучач, 7-10 червня 2012р. - С.188-194.
28 Клим Б.В. Дистанційне навчання студентів основам програмування / Б.В.Клим, В.М.Юрчишин, В.Б.Кропивницька // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
29 Бабчук С.М. Визначення кадмію в пакувальних матеріалах комп’ютерною системою / С.М.Бабчук, Л.Р.Бабчук, І.В.Стрілецький // Розвиток наукових досліджень 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 19-21 листопада 2012р. - С.88-89.
30 Патент України №63648, МПК (2011.01) Н04J13/00, G05B. Багатоканальний спосіб передавання та приймання інформації / Николайчук Я.М., Воронич А.Р.; 10.10.11 заяв. №u201105821; заявл. 10.05.2011; опубл. 10.10.2011, Бюл. №19. - 4с.
31 Патент України №68044, МПК G06F 17/15 (2006.01). Пристрій для визначення автокореляційної міри ентропії / Николайчук Я.М., Воронич А.Р., Погонець І.О.; 26.04.11 заяв. №u20110818; заявл. 09.09.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. №5. - 4с.
32 Патент України №68872, МПК (2012.01) G06F7/00. Пристрій визначення залишку багаторозрядного числа / Николайчук Я.М., Якименко І.З., Воронич А.Р.; 10.04.12 заяв. №u201112596; заявл. 27.10.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. №7. - 4с.
33 Патент України №68874, МПК G06F 15/00, G05B 23/02. Пристрій для контролю роботи технологічного об’єкту / Николайчук Я.М., Гладюк В.М., Ширмовська Н.Г.; №u201112604; заяв. 27.10.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. №7.
34 Горбійчук М.І. Метод прогнозування рівня води у р. Дністер у залежності від погодних умов / М.І.Горбійчук, М.А.Шуфнарович // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2013. - №3/4(63). - С.13-19.
35 Горбійчук М.І. Використання прямокутних ортогональних функцій для оцінки технічних станів промислових об’єктів / М.І.Горбійчук, М.О.Слабінога // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(30). - С.92-97.
36 Горбійчук М.І. Лінеаризована діагностична модель відцентрового нагнітача природного газу / М.І.Горбійчук, В.М.Медведчук // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.146-155.
37 Бабчук С.М. Спеціалізована експертна комп’ютерна система ідентифікації кадмію / С.М.Бабчук, Л.Р.Бабчук // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2013. - №2/10(62). - С.18-20.
38 Бабчук С.М. Метод ідентифікації спеціалізованих комп’ютерних мереж для об’єктів нафтогазового комплексу / С.М.Бабчук, Л.Р.Бабчук // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2013. - №3/4(63). - С.48-51.
39 Левицька Г.І. Діагностування станів квазістаціонарних об’єктів засобами логіко-статистичного опрацювання / Г.І.Левицька, М.І.Гучій, Н.Г.Ширмовська // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. - Хмельницький, 2013. - №2(199). - С.231-239.
40 Ширмовська Н.Г. Компьютеризированная система диагностирования квазистационарных объектов на основе кластерных моделей / Н.Г.Ширмовська // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - Хмельницький, 2013. - №1(42). - С.155-159.
41 Заведюк Т.О. Методи опрацювання гармонічних сигналів на основі спецпроцесорів з нейроподібними компонентами / Т.О.Заведюк // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія “Комп'ютерні науки та інформаційні технології”. - 2013. - №751. - С.18-28.
42 Горбійчук М.І. Построение математических моделей сложных процессов на принципах генетических алгоритмов / М.І.Горбійчук, М.А.Шуфнарович // Physico-mathematical and technical sciens as postindustrial foundatino of the informational society evolution : Materials digest ot the XXXIX International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in technical, physical and mathematical sciences, Britain, London, December 19 - December 24, 2012. - London : Published by IASHE, 2013. - C.32-35. (зарубіжна конференція).
43 Горбійчук М.І. Моделирование системы управления процессом сепарации нефти на базе нечеткой логики / М.І.Горбійчук, Т.Г.Гарасимів // Physico-mathematical and technical sciens as postindustrial foundatino of the informational society evolution : Materials digest ot the XXXIX International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in technical, physical and mathematical sciences, Britain, London, December 19 - December 24, 2012. - London : Published by IASHE, 2013. - C.36-39. (зарубіжна конференція).
44 Горбійчук М.І. Метод синтезу емпіричних моделей на засадах генетичних алгоритмів / М.І.Горбійчук, С.Т.Самуляк // Інтеликтуальні технології в системному програмуванні (ШТСП-2013) : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студ., Хмельницький, 18-19 квітня 2013р. : зб. наук праць. - Хмельницький : ТОВ “Тріада - М”, 2013. - С.175-176.
45 Горбійчук М.І. Метод картографического моделирования загрязнения почв на основе теории нейросетей / М.І.Горбійчук, М.А.Шуфнарович // The thrird Planet from Sun: Modern Theories and Research Practice in the Field of Earth and Space sciences : Materials digest of the L International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Earth and Space sciences, Britain, London, May 21 - May 26, 2013. - P.131-135. (зарубіжна конференція).
46 Горбійчук М.І. Емпіричне моделювання технологічних об’єктів з врахуванням похибок вимірюванням / М.І.Горбійчук, А.М.Лазорів // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.118-121.
47 Горбійчук М.І. Використання алгоритмів машинного навчання в аналізі даних технологічних параметрів промислових об’єктів з метою визначення їх технічного стану / М.І.Горбійчук, М.О.Слабінога // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.132-134.
48 Горбійчук М.І. Інтелектуальна система прийнятті рішень при прогнозуванні повеней / М.І.Горбійчук, М.А.Шуфнарович // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.178-180.
49 Горбійчук М.І. Метод і алгоритм оцінки технічного стану відцентрового нагнітача природного газу / М.І.Горбійчук, В.М.Медведчук // Автоматика-2013 : матеріали ХХ Міжнар. конф. з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.Г.Івахненка, Миколаїв, 25-27 вересня 2013р. - Миколаїв : НУК, 2013. - С.339-340.
50 Горбійчук М.І. Прогнозування складних процесів на засадах генетичних алгоритмів / М.І.Горбійчук, М.А.Шуфнарович // Автоматика-2013 : матеріали ХХ Міжнар. конф. з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О.Г.Івахненка, Миколаїв, 25-27 вересня 2013р. - Миколаїв : НУК, 2013. - С.341-342.
51 Гарасимів Т.Г. Розробка спеціального програмного забезпечення комп’ютерної системи автоматизованого управління процесом сепарації нафти / Т.Г.Гарасимів // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.25-27.
52 Бабчук С.М. Алгоритм вибору спеціалізованої комп’ютерної мережі для комп’ютерних систем об’єктів нафтогазового комплексу / С.М.Бабчук, Л.Р.Бабчук // Наукові дослідження - теорія та експеримент ’ 2013 : Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 29-31 травня 2013р. - С.77-78.
53 Бабчук С.М. Промислова комп’ютерна система моніторингу процессу буріння на базі спеціалізованої комп’ютерної мережі / С.М.Бабчук, Б.А.Николайко // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.191-193.
54 Заячук Я.І. Реалізація криптоалгоритму RSA із використанням системи залишкових класів / Я.І.Заячук, Т.В.Гуменюк, А.В.Лещук // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.64-68.
55 Заячук Я.І. “Комп’ютерні мережі” з можливістю віддаленого доступу / Я.І.Заячук, Т.В.Гуменюк, О.В.Мойсеєнко // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.75-77.
56 Гуменюк Т.В. Анализ существующих алгоритмов идентификации технологических состояний буровой установки / Т.В.Гуменюк // Physico-mathematical and technical sciens as postindustrial foundatino of the informational society evolution : Materials digest ot the XXXIX International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in technical, physical and mathematical sciences, Britain, London, December 19 - December 24, 2012. - London : Published by IASHE, 2013. - C. 30-32. (зарубіжна конференція).
57 Николайчук Я.М. Кластерний аналіз квазі-стаціонарних об’єктів управління / Я.М.Николайчук, Н.Г.Ширмовська // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матеріали Міжнар. наук. конф., Євпаторія, 20-24 травня 2013р. - Херсон : ХНТУ, 2013. - С.519-521.
58 Shyrmovska N. Computer Diagnosing the Control Object Emergency Conditions Using Cluster Analysis / N.Shyrmovska, Ya.Nykolaychuk, V.Artum, T.Zavedyuk // Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Germany, Berlin, 12-14 September 2013. - Р.179 -182.. (зарубіжна конференція).
59 Медведчук В.М. Інтелектуальна комп’ютерна система ідентифікації технологічних об’єктів на засадах розпаралелених алгоритмів / В.М.Медведчук, О.Т.Лазорів // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.155-157.
60 Кропивницька В.Б. Аналіз алгоритмів розпізнавання оптичних образів / В.Б.Кропивницька, О.В.Кравчук // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
61 Кропивницька В.Б. Впровадження комп’ютерних технологій в музичній сфері / В.Б.Кропивницька, О.К.Іванчук // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.40.
62 Николайчук Я.М. Методи спектрального косинусного перетворення у нафтогазовій промисловості / Я.М.Николайчук, В.Я.Піх // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.142-145.
63 Николайчук Я.М. Метод розпізнавання накидів та коротких замикань у високовольтних лініях електропостачання технологічних об’єктів нафтогазової промисловості / Я.М.Николайчук, Т.О.Заведюк // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.84-87.
64 Заячук Я.І. Объектно-ориентированного подхода для реализации имитационного моделирования систем массового обслуживания / Я.І.Заячук, О.В.Мойсеєнко, В.Б.Кропивницька // Physico-mathematical and technical sciens as postindustrial foundatino of the informational society evolution : Materials digest ot the XXXIX International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in technical, physical and mathematical sciences, Britain, London, December 19 - December 24, 2012. - London : Published by IASHE, 2013. - C.27-30. (зарубіжна конференція).
65 Николайчук Я.М. Принципи побудови безпровідних сенсорних мереж з використанням кодів Галуа / Я.М.Николайчук, А.Р.Воронич, В.М.Гладюк // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL) : Міжнар. наук. конф., АР Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 30 вересня - 04 жовтня 2013р. - К. : Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2013. - С.188-189.
66 Николайчук Я.М. Функції, математичні основи та структура компонентів нейропроцесорів / Я.М.Николайчук, Т.О.Заведюк // Нейросітьові технології і їх застосування : Міжнар. наук. конф., Краматорськ, 5-7 грудня 2012р. : зб. праць. - С.113-121.
67 Заведюк Т.О. Методи нейропроцесорного квадратично-імпульсного перетворення гармонічних сигналів та їх розпізнавання / Т.О.Заведюк, Я.М.Николайчук // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2013) : матеріали Міжнар. наук. конф., Євпаторія, 20-24 травня 2013р. - Херсон : ХНТУ, 2013. - С.441-443.
68 Zavedyuk T. The method of detection of transients in power systems based on neural processor square-pulse conversion of harmonic signals / T.Zavedyuk, Y.Nykolaychuk // Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application : Proceedings of the 6-th International Conference (ACSN'2013), Lviv, Ukraine, September 16-18, 2013 - P.171-172.
69 Николайчук Я.М. Структура та функції кореляційного спецпроцесора для ідентифікації та реєстрації гармонічних сигналів / Я.М.Николайчук, Т.О.Заведюк // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL) : Міжнар. наук. конф., АР Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 30 вересня - 4 жовтня 2013р. - С.190-191.
70 Горбійчук М.І. Порівняльний аналіз ефективності алгоритмів класифікації при роботі з даними параметрів функціонування газоперекачувальних агрегатів / М.І.Горбійчук, М.О.Слабінога // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
71 Слабінога М.О. Застосування алгоритмів машинного навчання в оперативній діагностиці несправностей технологічних об’єктів / М.О.Слабінога // Розвиток наукових досліджень-2013 : Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 25-27 листопада 2013р. - Полтава, 2013. - 3с.
72 Бігун М.Б. Автоматизована комп’ютерна система збору та аналізу прогнозу погоди / .Б.Бігун // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. наук.-практ. конф. студ., Кіровоград, 27-29 березня 2013р. : тези доп. - С.8-9.
73 Бігун М.Б. Інтелектуальна комп’ютерна система ідентифікації технологічних об’єктів на засадах розпаралелених алгоритмів / М.Б.Бігун // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
74 Лещук А.В. Автоматизована комп’ютерна система аналізу крові / А.В.Лещук, О.П.Глинка // Актуальні проблеми медицини і фармації : Х Всеукр. медичн. журнал молодих вчених “Хист” м.Чернівці, С.56 за матеріалами 10-ої Міжнар. медико-фармац. конф. студ. і молодих вчених, Чернівці, 27-28 березня 2013р. - 1с.
75 Лазорів О.Т. Розпаралелений алгоритм синтезу емпіричних моделей / О.Т.Лазорів // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
76 Кравчук О.В. Автономна комп’ютерна система керування автомобілем / О.В.Кравчук // Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем : Всеукр. наук.-практ. конф. студ., Кіровоград, 27-29 березня 2013р. : тези доп. - С.39-41.
77 Соловій Р.Р. Комп’ютерна система контролю доступу на базі голосової біометрії / Р.Р.Соловій // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.54-57.


Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка