Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст стор



Сторінка2/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Госпдоговірна тематика кафедри
167/2013 Виконання робіт з геолого-геохімічної оцінки перспектив нафтогазоносності Богрівської площі, Дзвиняцької площі, площі Яблунька-Кричка, пдлощі Кітван (рамкова угода)

Замовник ТзОВ "Богородчанинафтогаз"

Керівник теми Омельченко В.Г.

Держбюджетна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 рр. складає 287 447,00 грн.
Д-7-10-Ф Наукові засади прогнозування перспектив нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів осадових басейнів (РК № 0110U000117)

Замовник МОН України

Керівник теми Маєвський Б.Й.
Д-2-13-Ф Дослідження вторинної ємності порід-колекторів як основа локального прогнозу нафтогазоносності надр (РК № 0113U001100)

Замовник МОН України

Керівник теми Маєвський Б.Й.

Кафедра теоретичних основ геології

tog@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Вивчення геологічної будови та екзогенних процесів заповідних геологічних та нафтопромислових об'єктів Карпат та Криму

Склад кафедри:

1 Стельмах Орест Романович, к.г-м.н., доц.

2 Гоптарьова Наталія Вікторівна, к.г.н., доц.

3 Горванко Галина Денисівна, к.г-м.н., доц.

4 Жученко Галина Олексіївна, к.г-м.н., доц.

5 Поплюйко Анатолій Георгійович, к.г-м.н., доц.

6 Лопушняк Ярослав Іванович, ст.викладач

7 Броніцька Надія Володимирівна, ас.

8 Знак Мирослав Степанович, ас.



9 Пінчук Ліна Василівна, викл.-стаж.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Поплюйко А.Г. Основи загальної геології : навч. посіб. / А.Г.Поплюйко. - Івано-Франківськ : Факел, 2012. - 238 с.
2 Атлас руд і корисних копалин / А.Г.Поплюйко, О.Р.Стельмах, Н.В.Гоптарьова, І.М.Моргулець. - Івано-Франківськ : Симфонія, 2012. - 52 с.
3 Перспективні на поклади вуглеводнів ділянки Покутсько-Буковинських Карпат за гравіметричними матеріалами / Л.С.Мончак, Г.О.Жученко, С.Г.Анікеєв, В.П.Степанюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.7-14.
4 Геофізичний моніторинг еконебезпечних геологічних процесів в агломерації м. Калуша / О.Д.Шуровський, С.Г.Анікеєв, В.І.Шамотко, С.А.Дещиця, О.А.Ніколаєнко, А.Г.Поплюйко // Мінеральні ресурси України. - 2012. - №2. - С.31-38.
5 Екологічна безпека геологічного середовища при розвідці та розробці родовищ нафти і газу / Х.В.Дмитришин, Б.Й.Маєвський, Н.В.Гоптарьова, В.Р.Хомин // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
6 Міщенко А.В. Перспективи нафтогазоносності скибової зони Карпат / А.В.Міщенко, О.В.Палійчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 1с.
7 Геодинаміка та перспективи Буковинських Карпат на поклади нафти і газу / Л.С.Мончак, Г.О.Жученко, С.Г.Анікеєв, В.П Степанюк // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа : Х Междунар. конф. “Крым-2012”, Ялта, 10-14 сентября 2012г. : тез. докл. - С.102-104.
8 Жученко Г.О. Курс історичної геології з основами палеонтології : навч. посіб. / Г.О.Жученко, О.Р.Стельмах. - Івано-Франківськ : Факел, 2013. - 158 с.
9 Екологічні аспекти при видобуванні газу з нетрадиційних колекторів / В.С.Боднарчук, А.П.Мазур, Л.В.Кобелінець, О.В.Палійчук // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(35). - С.133-140.
10 Стельмах О.Р. Геологічні основи розробки Летнянського газоконденсатного родовища / О.Р.Стельмах, Н.В.Гоптарьова, Н.В.Броніцька // Сучасні наукові дослідження представників технічних наук - прогрес суспільства майбутнього : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 березня 2013р. - К. : НТП Потенціал, 2013 - С.62-67.
11 Стельмах О.Р. Вплив експлуатації Юріївського родовища на стан навколишнього середовища / О.Р.Стельмах, Н.В.Гоптарьова, Н.В.Броніцька // Інноваційний потенціал Української науки - ХХІ сторіччя : ХІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 26 лютого - 6 березня 2013р. - Запоріжжя : ПУГА, 2013. - Т.2. - С.25-26.
12 Стельмах О.Р. Видобуток корисних копалин та розвиток досліджень геодинамічного полігону Старуня / О.Р.Стельмах, Г.Д.Стельмахович, А.В.Міщенко // Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців : 10 Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 21-23 березня 2013р. - Кривий Ріг : КНУ, 2013. - С.9-13.
13 Стельмах О.Р. Особливості геологічної будови та газоносність Дубаневицького родовища / О.Р.Стельмах, Н.В.Гоптарьова // Сучасні проблеми геологічних наук : Всеукр. наук. конф.-школа, Київ, 15-19 квітня 2013р. - К. : КНУ, 2013. - С.6-10.
14 Стельмах О.Р. Інженерно-геологічна оцінка території розвитку карсту в межах санаторію «Шкло» Львівської області / О.Р.Стельмах // Сучасні проблеми геологічних наук : Всеукр. наук. конф.-школа, Київ, 15-19 квітня 2013р. - К. : КНУ, 2013. - С.40-44.
15 Міщенко А.В. Геологічні та палеоекологічні дослідження унікальної пам’ятки Карпатського регіону / А.В.Міщенко, Ю.Ю.Мельник, Н.В.Гоптарьова // Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців : Х Всеукр.наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 21-23 березня 2013р. - Кривий Ріг : Криворізький нац. ун-т, 2013. - С.62-65.
16 Стельмах О.Р. Актуальність проблеми безпеки територій та створення рекреаційної зони в с. Старуня / О.Р.Стельмах, Я.М.Семчук, Л.В.Міщенко // ХХІУ наук. сесія наук. товариства ім. Т.Г.Шевченка., Івано-Франківськ, 6-23 березня 2013р. - 1с.
17 До питання про геодинамічний розвиток Українських Карпат / Л.С.Мончак, С.Г.Анікеєв, В.П.Степанюк, Г.О.Жученко // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа “Крым-2013” : ХI Междунар. конф., Симферополь, 27-29 сентября 2013г. : тез.докл. - 2c.
18 Стельмах О.Р. Якість і ефективність геологорозвідувальних робіт та промислово-геофізичних досліджень при видобутку вуглеводнів / О.Р.Стельмах // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.204-207.
19 Про небезпечні еколого-техногенні наслідки при видобуванні газу сланцюватих порід у складно побудованому Карпатському регіоні / Б.Й.Маєвський, В.Р.Хомин, Н.В.Гоптарьова, Т.В.Здерка, С.С.Куровець, А.Р.Клюка, О.В.Торохтій // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.139-140.
20 Аномалії гравітаційного поля та тектонічна будова південно-східної частини Волино-Подільської плити і Передкарпатського прогину / Л.С.Мончак, С.Г.Анікеєв, О.В.Булмасов, Г.О.Жученко, В.П.Степанюк, А.Р.Клюка, В.Р.Хомин // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
21 Омельченко В.Г. Особливості геолого-геофізичного вивчення геологічного розрізу північно-західної ділянки транскордонної території Україна-Польща / В.Г.Омельченко, Л.В.Пінчук, І.В.Артим // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.367-371.

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2013 р. складає 500,00 грн.
11/2013 Виконання хроматографічних аналізів газоповітряних проб відібраних на об'єктах ПАТ "Івано-Франківськгаз"

Замовник ПАТ "Івано-Франківськгаз"

Керівник теми Лопушняк Я.І.
170/2013 Виконання хроматографічних аналізів газоповітряних проб відібраних на об'єктах діяльності ТОВ "ЗАХІДУКРЕКОЛОГІЯ"

Замовник ТОВ "ЗАХІДУКРЕКОЛОГІЯ"

Керівник теми Лопушняк Я.І.

Кафедра геофізичних досліджень свердловин

geophys@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Вдосконалення технології проведення та інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин

Склад кафедри:

1 Федоришин Дмитро Дмитрович, д.г.н., проф.

2 Гаранін Олександр Арсентійович, к.г.н., доц.

3 Коваль Ярослав Миколайович, к.г.н., доц.

4 Старостін Віктор Андрійович, к.г-м.н., доц.

5 Федак Ігор Орестович, к.г.н., доц.

6 Федоришин Сергій Дмитрович, к.г.н., доц.

7 Федорів Володимир Васильович, к.г-м.н., доц.

8 Пятковська Ірина Олегівна, к.г.н., ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Федоришин Д.Д. Застосування статистичних центральних моментів для експрес-інтерпретації даних ГДС у тонкошаруватих сарматських відкладах Більче-Волицької зони / Д.Д.Федоришин, Р.П.Морошан, І.О.Пятковська // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №4(41). - С.36-40.
2 Старостін В.А. Індивідуальне моделювання електропровідності газонасичених порід-колекторів складної будови / В.А.Старостін, Я.М.Коваль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №4(41). - С.41-46.
3 Діагностика обсадних колон та насосно-компресорних труб за даними геофізичних методів дослідження свердловин / Д.Д.Федоришин, В.А.Старостін, А.В.Старостін, С.Д.Федоришин // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(27). - С.16-21.
4 Федак І.О. Виділення літологічних неоднорідностей пластів-колекторів з використанням гармонійного аналізу геофізичних кривих / І.О.Федак, Я.М.Коваль // Проблеми нафтогазової промисловості. - К. : ДП “Науканафтогаз”, 2012. - №10. - С.123-129.
5 Старостін В.А. Індивідуальне моделювання електропровідності поліміктових глинистих газонасичених пісковиків / В.А.Старостін, Я.М.Коваль, І.О.Федак // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - С.38-46.
6 Трубенко О.М. Дослідження структури порового простору продуктивних низькоомних порід кам’яновугільних відкладів Яблунівського нафтогазоконденсатного родовища методом ртутної порометрії / О.М.Трубенко, С.Д.Федоришин, В.В.Федорів // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.14-20.
7 Федоришин Д.Д. Розпізнавання образів фізичних полів літолого-стратиграфічних комплексів за результатами геофізичних досліджень та методів математичної статистики / Д.Д.Федоришин, І.О.Пятковська, М.В.Саварин, С.Д.Федоришин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №4(45). - С.56-63.
8 Комплексні геологічні показники як основа для прогнозування колекторських властивостей нижньокрейдових порід скибової зони Карпат / М.І.Манюк, В.Р.Хомин, О.Р.Манюк, Н.В.Дубей, В.В.Федорів // Сучасні проблеми геологічних наук : IV Всеукр. конф.-школа, Київ, 16-20 квітня 2012 р. - С.19-21.
9 Новий підхід до вибору оптимальної траси магістральних трубопроводів / Л.С.Шлапак, Д.Д.Федоришин, С.Д.Федоришин, А.І.Линник // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - С.257-260.
10 До питання дослідження структури порового простору продуктивних низькоомних порід кам’яновугільних відкладів Селюхівського газоконденсатного родовища методом ртутної порометрії / Д.Д.Федоришин, О.М.Трубенко, В.Г.Омельченко, С.Д.Федоришин // Азово-Черноморский полигон, изучение геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа : Х Междунар. конф. “Крым-2012”, Ялта, 10-14 сентября 2012г. : тез. докл. - С.64-66.
11 Трубенко О.М. Виділення та оцінка характеру насичення порід-колеторів кам’яновугільних відкладів нафтогазоконденсатних родовищ ДДЗ / О.М.Трубенко, С.Д.Федоришин // Азово-Черноморский полигон, изучение геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа : Х Междунар. конф. “Крым-2012”, Ялта, 10-14 сентября 2012г. : тез. докл. - С.66-68.
12 Федоришин Д.Д. Методика застосування статистичних центральних моментів для експрес-інтерпретації даних ГДС / Д.Д.Федоришин, Р.П.Морошан, І.О.Пятковська // Азово-Черноморский полигон, изучение геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа : Х Междунар. конф. “Крым-2012”, Ялта, 10-14 сентября 2012г. : тез. докл. - С.76-77.
13 Пятковська І.О. Применения масштабных эффектов 3-4 рода для экспресс-интерпретации даных ГИС на примере тонкослойных Сарматских отложений Бильче-Волыцкой зоны / І.О.Пятковська // Проблемы геологии и освоение недр : ХVI Междунар. науч. симп. студ. и молодых ученых им. акад. М.А.Усова, Россия, Томск, 2-7 апреля 2012 г. - С.125-127. (зарубіжна конференція).
14 Федоришин Д.Д. Використання результатів ядерно-магнітних методів для контролю розробки нафтових покладів / Д.Д.Федоришин, С.Д.Федоришин, І.О.Пятковська // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.126-128.
15 Федоришин Д.Д. Розпізнавання образів фізичних полів літолого-стратиграфічних комплексів за допомогою методів математичної статистики на прикладі Вишнянського газового родовища / Д.Д.Федоришин, І.О.Пятковська, М.І.Садівник // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - С.265-268.
16 Родовища північно-західної частини Бориславсько-Покутської зони в 3D інтегральній геогустинній моделі / Т.О.Федченко, О.М. Онищук, О.П.Петровський, В.М.Суятінов, А.О. Костик // Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти : Х1 Міжнар. конф., Київ, 14-17 травня 2012р. - 4с.
17 Пошукова геолого-геофізична модель для пошуків і розвідки родовищ хромітових руд / Т.О.Федченко, А.А.Кременецький, С.В.Добросоцький, І.М.Казюка, В.М.Суятінов // Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти : ХІ Міжнар. конф., Київ, 14-17 травня 2012р. - 4с.
18 Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування термобаричних умов в осадових басейнах і практичне її використання у процесі пошуків, розвідки та видобування нафти і газу : монографія / О.О.Орлов, Е.А.Ставицький, О.А.Проскуряков, Д.Д.Федоришин, С.О.Лизун, О.Ю.Зейкан, В.Г.Омельченко, А.В.Локтєв. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - 228 с.
19 Старостін В.А. Особливості визначення коефіцієнта газонасичення пластів-колекторів із глинисто-карбонатним типом цементу / В.А.Старостін, Я.М.Коваль, І.О.Федак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.58-65.
20 Підвищення якості розкриття продуктивних відкладів при бурінні свердловин Передкарпаття / М.І.Чорний, О.М.Чорний, Я.М.Коваль, І.О.Федак, І.Р.Михайлюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.117-124.
21 Дослідження зміни умов седиментації в процесі формування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ на основі аналізу форми геофізичних кривих / В.А.Старостін, І.О.Федак, Я.М.Коваль, А.О.Сінцова // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.44-53.
22 Фільтраційно-ємнісна характеристика та петрофізичне моделювання взаємозв’язків фізичних та колекторських параметрів низькоомних порід-колекторів / О.М.Трубенко, С.Д.Федоришин, В.В.Дмитерчук, В.В.Федорів, Я.М.Коваль, А.П.Олійник // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.54-60.
23 Петрофізичне моделювання взаємозв’язків фільтраційно-ємнісних параметрів поліміктових порід-колекторів ДДз / О.М.Трубенко, С.Д.Федоришин, В.В.Федорів, Я.М.Коваль, А.П.Олійник // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(35). - С.65-73.
24 Федоришин Д.Д. Выделения низкоомных газоносных пород-коллекторов неогеновых отложений Карпатской нефтегазоносной провинции по данным геофизических исследований скважин / Д.Д.Федоришин, А.Н.Трубенко, С.Д.Федоришин // Каротажник. - Тверь: Изд. АИС, 2013. - №7(229). - С.19-30. (зарубжне видання).
25 Коваль Я.М. Підвищення ефективності визначення коефіцієнта газонасичення складнопобудованих порід-колекторів шляхом побудови індивідуальних моделей електропровідності / Я.М.Коваль // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(35). - С.74-82.
26 Федоришин Д.Д. Застосування індикаторних та геофізичних досліджень свердловин на родовищах, що розробляються з підтримуванням пластового тиску / Д.Д.Федоришин, Р.І.Нагорняк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.77-83.
27 Чинники, що впливають на економічну оцінку при розкритті продуктивних пластів / І.М.Метошоп, Я.М.Коваль, В.В.Сеничак, Е.О.Чорний // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.109-111.
28 Новий погляд на особливості глибинної будови південно-східної частини Карпатського нафтогазопромислового району за результатами просторового інтегрального геолого-геофізичного моделювання / О.П.Петровський, Т.О.Федченко, Н.С.Ганженко, О.М.Онищук, А.О.Костик, В.М.Суятінов, Т.М.Піварчук // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.187-191.
29 Піварчук Т.М. Вивчення особливостей геологічної будови дзвінячського родовища геофізичними методами / Т.М.Піварчук // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.236-237.
30 Інтегрування комп’ютерної технології “Геопошук” в систему дистанційного навчання / Д.Д.Федоришин, І.О.Федак, Я.М.Коваль, І.О.Пятковська // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.31-33.
31 Піварчук Т.М. Використання комплексного геологічного аналізу для прогнозу нафтогазоносності локальних структурних об’єктів / Т.М.Піварчук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.339-341.
32 Федоришин Д.Д. Виділення газонасичених пластів, що залягають у тонкошаруватих піщано-глинистих товщах за даними ГДС та величиною моментів вищого порядку / Д.Д.Федоришин, І.О.Пятковська // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.341-344.
33 Федоришин Д.Д. Проблеми вивчення карбонатних колекторів за комплексом геолого-геофізичних даних на великих глибинах / Д.Д.Федоришин, М.С.Махамбетова, І.О.Пятковська // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.347-349.
34 Нагорняк Р.І. Використання фільтраційних моделей з метою виявлення пропущених інтервалів / Р.І.Нагорняк, В.А.Старостін, І.О.Федак // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.362-365.
35 Бітумонафтогазогеологічне районування і перспективні відклади для видобутку вуглеводнів з нетрадиційних колекторів у західних областях України / О.О.Орлов, Д.Д.Федоришин, В.С.Боднарчук, А.В.Локтєв // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремче, 4-6 вересня 2013р. - С.167-169.
36 Природні газогідрати – енергоносії майбутнього / О.О.Орлов, Д.Д.Федоришин, О.М.Трубенко, А.В.Локтєв // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремче, 4-6 вересня 2013р. - С.170-171.

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2013 р. складає 20 000,00 грн.
140/2013 Проведення експертизи робочої документації, аналіз якості виконання робіт по спорудженню свердловини 1-Ржавецька, переінтерпретація результатів ГДС та оцінка перспектив газонасичення серпухівських відкладів

Замовник ДП "АЛДЕА Україна"

Керівник теми Федоришин Д.Д.
Кафедра польової нафтогазової геофізики

pngg@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Нафтогазова геофізика - ефективні методи і технології польових досліджень, обробки та інтерпретації

Склад кафедри:

1 Петровський Олександр Павлович, д.ф.-м.н., с.н.с., проф.

2 Степанюк Василь Петрович, к.г-м.н., проф.

3 Анікеєв Сергій Григорович, к.г.н., доц.

4 Ганженко Наталія Степанівна, к.т.н., доц.

5 Гапльовський Богдан Богданович, к.г.н., доц.

5 Розловська Світлана Євгенівна, к.г.н., доц.

6 Ткаченко Юрій Федорович, к.т.н., доц.

7 Федченко Тетяна Олександрівна, к.ф.-м.н., доц.



8 Штогрин Микола Васильович, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат : монографія / Б.Й.Маєвський, С.Г.Анікеєв, Л.С.Мончак, В.П.Степанюк, В.В.Хомин, С.С.Куровець, Т.В.Здерка, М.І.Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 208 с.
2 Перспективні на поклади вуглеводнів ділянки Покутсько-Буковинських Карпат за гравіметричними матеріалами / Л.С.Мончак, Г.О.Жученко, С.Г.Анікеєв, В.П.Степанюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.3-9.
3 Геофізичний моніторинг еконебезпечних геологічних процесів в агломерації м. Калуша / О.Д.Шуровський, С.Г.Анікеєв, В.І.Шамотко, С.А.Дещиця, О.А.Ніколаєнко, А.Г.Поплюйко // Мінеральні ресурси України. - 2012. - №2. - С.31-38.
4 Багрій С.М. Гравіметричний моніторинг стану геологічного середовища в межах Калуш-Голинського родовища калійної солі / С.М.Багрій, О.П.Вдовина, С.Г.Анікеєв // Збірник наукових праць УкрДГРІ. - 2012. - № 2/2012. - С.118-127.
5 Аніщенко Ю.В. Геогустинні властивості геологічного розрізу Оболонської астроблеми / Ю.В.Аніщенко, Н.С.Ганженко, В.В.Омельченко // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - С.30-37.
6 Maksymchuk V. Magnetic properties of oil-and-gas-bearing Paleozoic sediments of the Dnipro-Donets depression / V.Maksymchuk, R.Kuderavets, I.Kryva // Contributions to Geophysics and Geodesy. - Zvolen, Slovakia, 2012. - vol.42. – 2с. (зарубіжне видання).
7 Інформативність геомагнітного моніторингу в Закарпатській сейсмоактивній зоні / В.Ю.Максимчук, Т.А.Климкович, В.Г.Кузнєцова, І.І.Ярема // Геодинаміка. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2012. - №1(12). - С.144-152.
8 Геодинаміка та перспективи Буковинських Карпат на поклади нафти і газу / Л.С.Мончак, Г.О.Жученко, С.Г.Анікеєв, В.П.Степанюк // Азово-Черноморский полигон, изучение геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа : Х Междунар. конф. “Крым-2012”, Ялта, 10-14 сентября 2012г. : тез. докл. - С.102-104.
9 Анікеєв С.Г. Про методику високоточного гравіметричного моніторингу та підвищення його інформативності щодо змін у будові геологічного середовища / С.Г.Анікеєв, С.М.Багрій // Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі : ІІ Міжнар. конф., Львів-Чинадієво, Закарпатська обл., 20-22 вересня 2012 р. : тези доп. - С.41-47.
10 Створення просторової геогустинної моделі глибинної будови Оболонської площі / Ю.В.Аніщенко, Т.О.Федченко, Н.С.Ганженко, О.П.Петровський // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : Міжнар. наук.-практ. конф., Борислав, 7-9 вересня 2012р. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - 2с.
11 Перспективи нафтогазоносності південно-східної частини автохтону Карпат за результатами створення 3D інтегральної геолого-геофізичної моделі / О.П.Петровський, Т.О.Федченко, О.М.Онищук, І.М.Казюка, А.О.Костик, Н.С.Ганженко, В.М.Суятінов // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : Міжнар. наук.-практ. конф., Борислав, 7-9 вересня 2012р. - Львів: НУ Львівська політехніка, 2012. - 1с.
12 Розловская С.Е. Интерпретация материалов волнового акустического каротажа с целью определения угла наклона границ отражения / С.Е.Розловская // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр : Междунар. конф., Казахстан, Усть-Каменогорск, 18-21 сентября 2012г. - Усть-Каменогорск: Восточно-Казахстанский гос. техн. ун-т, 2012. - 2с. (зарубіжна конференція).
13 Особливості аномального магнітного поля та його динаміки над нафтогазовими родовищами північно-західної частини Передкарпатського прогину / В.Ю.Максимчук, Р.С.Кудеравець, І.О.Чоботок, В.Р.Тимощук // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : Міжнар. наук.-практ. конф., Борислав, 7-9 вересня 2012р. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - С.49-50.
14 Кудеравець Р.С. Вивчення вертикальної мінливості магнітної сприйнятливості різновікових комплексів Передкарпатського прогину / Р.С.Кудеравець, В.Ю.Максимчук, І.Г.Крива // Геологічні та гідрогеологічні дослідження на польсько-українському пограниччі : Міжнар. наук. конф., Львів, 22-23 травня 2012р. - Львів : Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, 2012. - С.48-50.
15 High-resolution magnetic surveys for oil and gas fields searching in NW part of the Carpathian Foredeep / V.Maksymchuk, R.Kuderavets, I.Chobotok, V.Tymoschuk // Alpine Petrol 2012 on Geology, Ecology and Petroleum Prospectives of the Carpathians and other Alpine Regions in Europe : 2nd international conference, book of program. and abstr, Poland, Krakow, 10-12.09.2012. - P.83-84. (зарубіжна конференція).
16 Родовища північно-західної частини Бориславсько-Покутської зони в 3D інтегральній геогустинній моделі / Т.О.Федченко, О.М.Онищук, О.П.Петровський, В.М.Суятінов, А.О.Костик // Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти : ХІ Міжнар. конф., Київ, 14-17 травня 2012р. - 4с.
17 Пошукова геолого-геофізична модель для пошуків і розвідки родовищ хромітових руд / Т.О.Федченко, А.А.Кременецький, С.В.Добросоцький, І.М.Казюка, В.М.Суятінов // Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти : ХІ Міжнар. конф., Київ, 14-17 травня 2012р. - 4с.
18 Трачук А.Ю. Використання топографічних даних SRTM для розрахунку поправки за вплив рельєфу місцевості на гравітаційне поле / А.Ю.Трачук, О.П.Петровський, Т.О.Федченко // Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти : ХІ Міжнар. конф., Київ, 14-17 травня 2012р. - 4с.
19 Petrovskyy O. New Prospective Plays Offshore Ukraine as result of 3D Geo-modeling & Geophysical Inversion / O.Petrovskyy, T.Fedchenko, O.Kitchka // SEG Technical Program Expanded Abstracts 2012. – USA, Las Vegas, 2-2012. - 5c. (зарубіжне видання).

20 Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник : у 2 ч. / Петровський О.П., Ткаченко Ю.Ф. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013.

Ч.1. - 2013 - 312 с. (гриф МОНУ)

Ч.2. - 2013 - 352 с. (гриф МОНУ)


21 Петровський О.П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О.П.Петровський, Ю.Ф.Ткаченко, Т.О.Федченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 264 с. (гриф МОНУ).
22 Анікеєв С.Г. Відображення у гравімагнітних полях Березівської кільцевої структури (південний захід Коломийської палеодолини) / С.Г.Анікеєв, Л.С.Мончак, В.П.Степанюк // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2 (15). - С.78-80.
23 Анікеєв С.Г. Про анізотропні трансформації потенціальних полів / С.Г.Анікеєв // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.75-77.
24 Шуровський О.Д. Досвід застосування високоточної гравірозвідки під час експлуатації родовищ самородної сірки методом підземної виплавки / О.Д.Шуровський, С.Г.Анікеєв // Мінеральні ресурси України. - 2013. - № 3. - С.26-33.
25 Розловська С.Є. Зіставлення різних способів визначення коефіцієнта пористості теригенних колекторів з врахуванням глинистості за даними акустичного каротажу / С.Є.Розловська, Н.С.Ганженко, К.І.Муц // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №1 (14). - 7с.
26 Оболонская астроблема: применение 3D геомоделирования и инверсии для решения вопроса нефтегазоносности / Ю.В.Анищенко, Т.А.Федченко, Н.С.Ганженко, А.П.Петровский // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.81-83.
27 Кухар Н.П. Застосування геофізичних методів для пошуків, розвідки і розробки природного газу зі сланцевих порід / Н.П.Кухар, О.П.Петровський, Н.С.Ганженко // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.195-197.

28 Марченко Д.О. Ізостазія Українських Карпат / Д.О.Марченко, В.Ю.Максимчук // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №1(14). - С.21-28.


29 Порівняльні характеристики параметрів вектора Візе та його варіацій на режимній геофізичній станції “Нижнє Селище” та магнітній обсерваторії “Гурбаново” / Т.А.Климкович, В.Ю.Максимчук, Ф.Валах, М.Вачова, В.М.Миронюк // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.171-173.
30 Practice of Magnetic Surveys over Hydrocarbon Fields in Carpathian Foredeep, Ukraine / R.S.Kuderavets, V.Yu.Maksymchuk, I.O.Chobotok, T.A.Klymkovych, V.R.Tymoschuk, N.B.Pyrizhok // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.186-188.
31 Результати компонентних вимірювань магнітного поля Землі на мережі пунктів вікового ходу України у 2005-2010 рр. / В.Ю.Максимчук, М.І.Орлюк, В.І.Трегубенко, Д.О.Марченко, Є.Ф.Накалов, І.О.Чоботок // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.219-221.
32 Особенности динамики магнитного поля в Предкарпатском прогибе / В.Е.Максимчук, И.А.Чоботок, Р.С.Кудэравец, Т.А.Климкович, В.Р.Тимощук // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.222-224.
33 Автохтон північно-західних Карпат - геологічна будова та нафтогазовий потенціал за результатами інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних / О.П.Петровський, Т.О.Федченко, О.М.Онищук, П.М.Бодлак, І.Я.Яремин, В.В.Гневуш, В.М.Суятінов // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.59-61.
34 Сучасна просторова геолого-геофізична модель глибинної будови південно-східної частини Карпатського нафтогазопромислового району та її адекватність гравітаційному полю / О.П.Петровський, П.М.Бодлак, Т.О.Федченко, А.О.Костик, І.Я.Яремин, В.В.Гневуш // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.271-273.
35 Петровський О.П. Використання кінематичного і динамічного пропагаторів для наближеного розв'язування прямої динамічної задачі сейсморозвідки / О.П.Петровський, Я.М.Кропивницький // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.274-276.
36 Апріорна просторова геолого-геофізична модель Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної зони північного борту ДДЗ за даними комплексних геофізичних та петрофізичних досліджень / О.П.Петровський, Т.О.Федченко, І.В.Рига, В.М.Суятінов // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.277-279.
37 Вплив на результати спостережень гравітаційного поля зміни рівня грунтових вод та атмосферних умов на прикладі території Дашавського підземного сховища газу / О.П.Петровський, Т.О.Федченко, І.В.Рига, В.М.Суятінов // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2(15). - С.344-346.
38 Аномалії гравітаційного поля та тектонічна будова південно-східної частини Волино-Подільської плити і Передкарпатського прогину / Л.С.Мончак, С.Г.Анікеєв, О.В.Булмасов, Г.О.Жученко, В.П. Степанюк та інші. // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.157-159.
39 Ткаченко Ю.Ф. Автоматична локалізація недопустимих вимірів в гравіметричній мережі / Ю.Ф.Ткаченко // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.208-216.
40 Штогрин М.В. Результати контролю за зміною пластового тиску вимірами природних електричних потенціалів / М.В.Штогрин, Т.М.Штогрин // Нафтогазова геофізика – нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.230-232.
41 Кашуба Г.О. Підхід щодо визначення інтервального часу поздовжньої хвилі в мінеральному скелеті породи / Г.О.Кашуба, С.Є.Розловська // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.49-52
42 Перспективні нафтогазопошукові об’єкти у межах Оболонської астроблеми за результатами сейсмогравітаційного моделювання / Ю.В.Аніщенко, Т.О.Федченко, О.П.Петровський, Н.С.Ганженко // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.17-20.
43 Новий погляд на особливості глибинної будови південно-східної частини Карпатського нафтогазопромислового району за результатами просторового інтегрального геолого-геофізичного моделювання / О.П.Петровський, Т.О.Федченко, Н.С.Ганженко, О.М.Онищук, А.О.Костик, В.М.Суятінов, Т.М.Піварчук // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.187-191.

44 Деякі результати магніторозвідки на родовищах вуглеводнів у північно-західній частині Передкарпатського прогину / Р.С.Кудеравець, В.Ю. Максимчук, Т.А.Климкович, І.О.Чоботок, В.Р.Тимощук // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.87-91.


45 Вплив підземних гірничих виробок на гравітаційне поле при вирішенні нафтогазопошукових задач / Б.Б.Габльовський, О.П.Петровський, Т.О.Федченко, В.М.Суятінов // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.36-39.
46 Кухар Н.П. Напрямки застосування геофізичних методів при пошуках, розвідці і розробці родовищ природного газу зі сланцевих порід / Н.П.Кухар, О.П.Петровський, В.Ю.Максимчук // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.101-105.

47 Онищук О.М. Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності глибокозанурених відкладів Карпатського автохтону в межах північно-західної частини Карпатської НГП / О.М.Онищук, Т.О.Федченко, О.П.Петровський // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.174-178.

48 Нові високоперспективні об’єкти глибоководної частини українського сектору Чорного моря як результат створення 3D інтегральної сейсмогеогустинної моделі глибинної будови території / О.П.Петровський, Т.О.Федченко, О.А.Кічка, О.Ю.Зейкан, В.В.Гладун, Б.Б.Габльовський, В.Н.Суятінов, І.С.Чуприна // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.179-182.

49 Петровський О.П. Геогустинна модель газонасичених пластів Дашавського підземного сховища газу / О.П.Петровський, Т.О.Федченко, А.Ю.Трачук // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.183-186.

50 Петровський О.П. Використання кінематичного пропагатора і променової теорії для розв’язку прямої просторової динамічної задачі сейсморозвідки у кусуово-неоднорідному середовищі з криволінійними границями / О.П.Петровський, Я.М.Кропивницький // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.192-195.

51 Петрофізична модель Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони північного борту ДДЗ як основа для створення інтегральної геолого-геофізичної моделі глибинної будови території та прогнозу перспектив нафтогазоносності / Т.О.Федченко, О.П.Петровський, В.В.Омельченко, І.В.Рига, О.К.Маліновський // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.217-220.

52 Використання комплексних геолого-геофізичних досліджень при пошуках нафтогазоперспективних об’єктів / А.С.Бегаль, О.П.Вергуненко, Г.Д.Сидоренко, О.Г.Цьоха, Т.О.Федченко // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.233-235.

53 Кудеравець Р.С. Використання даних магніторозвідки для вивчення нафтогазоносності геологічних структур Передкарпатського прогину / Р.С.Кудеравець, В.Ю. Максимчук // Нафта і газ України-2013 : Міжн. наук-практ. конф., Яремче, 04-06 вересня 2013р. - Львів : Центр Європи, 2013. - С.52-53.

54 До питання про геодинамічний розвиток Українських Карпат / Л.С.Мончак, С.Г.Анікеєв, В.П.Степанюк, Г.О.Жученко // Азово-Черноморский полігон, изучение геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа. “Крым-2013” : ХI Междунар. конф., Симферополь, 27-29 сентября 2013г. : тез.докл. - Сімферополь: Асоціація геологів Криму (АГЕО), 2013. - 2c.
55 Розловська С.Є. Использование амплитуды продольной волны многозондового акустического каротажа для определения характера насыщения коллекторов / С.Є.Розловська //

Ресурсо-воспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр : ХІІ Междунар. конф., Иран, Занджан, 16-20 сентября 2013г. - Занджанский університет, 2013. - 2с. (зарубіжна конференція).


56 Особенности глубинного строения Оболонской астроблемы по результатам інтегрального 3D сейсмогравитационного моделирования / Ю.В.Анищенко Т.А.Федченко Н.С.Ганженко А.П.Петровский // Вопросы теории и практики геологической интерпретации геофизических полей : материалы 40-ой сессии Междунар. науч. семинара им. Д.Г.Успенского, Россия, Москва, 28 января -1 февраля 2013г. - Москва : ИФЗ РАН, 2013.- С.24-29. (зарубіжна конференція).
57 Kambala Prospect - An Application of 3D Geomodelling and Inversion to Hydrocarbon Exploration in the Black Sea Basin / O.P.Petrovskyy, O.A.Kitchka, T.O.Fedchenko, V.V.Gladun // 75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 Deep Water Sedimentary Systems, Лондон, Great Britain, 10 June 2013. - 4 с. (зарубіжна конференція).

58 Obolon Astrobleme - An Application of 3D Geomodelling and Inversion to Hydrocarbon Exploration / T.O.Fedchenko, O.P.Petrovskyy, J.V.Anischenko, O.J.Zeikan  // 75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 Deep Water Sedimentary Systems, Лондон, Great Britain, 10 June 2013. - 4 с. (зарубіжна конференція).

59 Fedchenko T. 3D geomodel of Obolon Astroblem, Ukraine, as a key for revealing new exploration plays / T.Fedchenko, O.Petrovskyy, J.Anischenko // SEG Technical Program Expanded Abstracts 2013 : Хьюстон, США. - Р.1288-1292. (зарубіжне видання).
60. Integration and Adaptive Inversion of Geo-Data the Gold Key to the Hydrocarbon Resources of Black Sea – Case Studies / O.Petrovskyy, T.Fedchenko, O.Kitchka, O.Zeykan, V.Gladun // Black sea 2013, Offshore, Бухарест , Румунія, 29-31 жовтня 2013р. - 74 с. презентація.

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка