Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка19/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31

Показники наукової діяльності
Монографії – 2,3 (у співавторстві)

Підручники – 0

Навчальні посібники – 32

Фахові видання – 84

Зарубіжні видання – 0

Імпакт-фактор - 5,5

Міжнародні конференції – 46

Патенти – 1,7 (у співавторстві)


Підготовка фахівців вищої кваліфікації:
6 кандидатів наук (Вовк Р.Б., Воронич А.Р., Демчина М.М., Паньків Х.В., Чигур Л.Я., Ширмовська Н.Г.)


Кафедра автоматизації технологічних процесів

і моніторингу в екології

kafatp@ukr.net


Назва кафедральної держбюджетної теми: Синтез комп'ютерних систем і мереж для об'єктів нафтогазового комплексу (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Семенцов Георгій Никифорович, д.т.н., проф.

2 Дранчук Мирослав Михайлович, к.т.н., проф.

3 Борин Василь Степанович, к.т.н., доц.

4 Когутяк Мирослав Іванович, к.т.н., доц.

5 Кучмистенко Олександр Васильович, к.т.н., доц.

6 Чигур Ігор Іванович, к.т.н., доц.

7 Шавранський Михайло Васильович, к.т.н., доц. - заст. декана

8 Бербец Тетяна Олексіївна, ас.

9 Чигур Людмила Ярославівна, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Семенцов Г.Н. Інтелектуальні системи керування технологічними процесами : навч. посіб. / Г.Н.Семенцов, Ю.Б.Головата. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 173 с. (електронний варіант).
2 Чигур Л.Я. Методи визначення ефективних керувальних дій для автоматизації процесу керування відпрацюванням доліт / Л.Я.Чигур // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - 11с.
3 Бляут Ю.Є. Автоматична ідентифікація реальних приведених витратно-напірних характеритик відцентрових нагнітачів / Ю.Є.Бляут, Л.І.Давиденко // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - 12с.
4 Семенцов Г.Н. Автоматизація процесу керування бурінням свердловин з регулюванням витрати бурового розчину / Г.Н.Семенцов, О.В.Гутак, Ю.Є.Головата // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - 12с.
5 Шавранський В.М. Основи нечіткої інтелектуальної системи підтримки прийняття рішення у процесі буріння нафтогазових свердловин в умовах ускладнень / В.М.Шавранський, М.В.Шавранський // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №3(16). - 14с.

6 Семенцов Г.Н. Синтез логічної функції системи контролю за газонафтопроявами під час процесу буріння свердловин / Г.Н.Семенцов, В.М.Шавранський // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : зб. наук. пр. Кіровоградського нац. техн. ун-ту. - Кіровоград : КНТУ, 2012. - Вип.25, Ч.ІІ. - 9с.


7 Семенцова А.О. Результати аналізу динаміки регулювання процесу буріння нафтових і газових свердловин електробурами / А.О.Семенцова, А.І.Лагойда, А.Я.Ужелин // Ключови въпроси в съвременната наука - 2012 : VIII науч.-практ. конф., Болгария, София, 17-25 април 2012 г. - София : Бил ГРАД-БГ, 2012. - Т.33. - 13с. (зарубіжна конференція).
8 Семенцов Г.Н. Математичне моделювання буримості гірських порід / Г.Н.Семенцов, Н.В.Сабат, Л.Я.Чигур // Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2012 : VII mezinar. ved.-prakt. konf., Česká republika, Praha, 1-15 prosincu 2012r. - Techniecke vedy, Dil 26. – 8с. (зарубіжна конференція).
9 Бляут Ю.Є. Визначення кореляційного зв’язку ступеня підвищення тиску газу в газоперекачувальному агрегаті з масовою витратою газу / Ю.Є.Бляут, Л.І.Давиденко, Г.Н.Семенцов // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транпорсте 2012 : Науч-практ. интернет-конф., Одесса, март 2012г. - 8с.
10 Чигур Л.Я. Автоматизація процесу керування відпрацюванням алмазних бурових доліт нового покоління / Л.Я.Чигур, Г.Н.Семенцов, Н.В.Сабат // Автоматика-2012 : 19 Міжнар. конф. з автом. управління, Київ, 26-28 вересня 2012р. - 1с.
11 Семенцов Г.Н. Оптимізація підсистеми автоматичного антипомпажного регулювання відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату / Г.Н.Семенцов, С.Г.Гіренко, А.І.Лагойда // Автоматика-2012 : 19 Міжнар. конф. з автом. управління, Київ, 26-28 вересня 2012р. - 1с.
12 Семенцов Г.Н. Автоматизація процесу керування бурінням нафтових і газових свердловин з використанням прогнозуючих моделей / Г.Н.Семенцов, О.В.Гутак, Ю.Б.Головата // Автоматика-2012 : 19 Міжнар. конф. з автом. управління, Київ, 26-28 вересня 2012р. - 1с.
13 Кучмистенко О.В. Аналіз режимів функціонування Українських газотранспортних систем як об’єктами управління / О.В.Кучмистенко // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - 11с.
14 Семенцов Г.Н. Моделювання процесу буріння свердловин електробурами на основі кореляційних функцій / Г.Н.Семенцов, Л.В.Гавадзин // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - 10с.
15 Оцінки статистичних характеристик флуктуацій моменту на долоті / О.В.Гутак, Г.Г.Зварич, Н.В.Плитус, Н.В.Сабат // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - 8с.
16 Дранчук М.М. Синтез адаптивної системи керування процесом потужного гідравлічного розриву пласта підтримки прийняття рішення у процесі буріння нафтогазових свердловин в умовах ускладнень / М.М.Дранчук, Т.О.Бербець, В.В.Григораш // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - 10с.
17 Бляут Ю.Є. Автоматична ідентифікація реальних приведених витратно-напірних характеристик відцентрових нагнітачів / Ю.Є.Бляут, Л.І.Давиденко // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - 10с.
18 Сучасний підхід до побудови систем оптимального керування технологічними комплексами у нафтогазовій галузі промисловості / О.В.Гутак, Ю.Б.Головата, Л.О.Копистинська, Г.Н.Семенцов // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(20). - 14с.
19 Петеш М.О. Методика проведення помпажних тестів на гпа типу ц-6,3 з газотурбінним приводом д-336-2 / М.О.Петеш, Ю.Є.Бляут // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(20). - 9с.
20 Семенцов Г.Н. Статистичні властивості флуктцацій тиску бурового розчину у процесі буріння нафтових і газових свердловин / Г.Н.Семенцов, Н.З.Cкоробогата, Ю.Б.Головата // Dny vedy – 2013 : materialy IХ mezinar. ved.-prakt. konf., Česká republika, Praha, 27.03.-15.07.2013r. - Techniecke vedy, Dil 36. - C.23-32. (зарубіжна конференція).
21 Семенцова А.О. Удосконалення характеристик занурного частотно-регульованого електропривода / А.О.Семенцова, К.С.Годлевська, Л.О.Копистинський // Naukova przestrzen Europy - 2013 : materialy IХ mezinar. nauk.-prakt. konf., Poland, Przemysl, 2013r. - Techniecke nauky. - Volum 35. - 8с. (зарубіжна конференція).
22 Семенцов Г.Н. Оцінка статистичних характеристик флуктуацій осьової сили на бурове долото в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин / Г.Н.Семенцов, О.В.Гутак, М.С.Поддубний // Naukova przestrzen Europy - 2013 : materialy IХ mezinar. nauk.-prakt. konf., Przemysl, Poland, 2013r. - Techniecke nauky. - Volum 35. -10с. (зарубіжна конференція).
23 Семенцов Г.Н. Взаємозв’язки показників процесу буріння свердловин електробуром з осьовою силою на долото / Г.Н.Семенцов, О.В.Гутак, Швець Л.І. // Naukova przestrzen Europy - 2013 : materialy IХ mezinar. nauk.-prakt. konf., Poland, Przemysl, 2013r. - Techniecke nauky. - Volum 35. - 6с. (зарубіжна конференція).
24 Семенцов Г.Н. Аналіз і вибір методу виявлення місця і часу витоку або несанкціонованого відбору нафти з магістрального нафтопроводу / Г.Н.Семенцов, О.В.Кучмистенко, Г.Г.Зварич // Dny vedy - 2013 : materialy IХ mezinar. ved.-prakt. konf., Česká republika, Praha, 27.03.-15.07.2013r. - Techniecke vedy, Dil 36. - 8с. (зарубіжна конференція).
25 Результати аналізу статистичних характеристик моменту на долоті при бурінні свердловин електробурами / А.О.Семенцова, А.В.Плитус, Л.О.Копистинський, О.В.Гутак // Dny vedy - 2013 : materialy IХ mezinar. ved.-prakt. konf., Česká republika, Praha, 27.03.-15.07.2013r. - Techniecke vedy, Dil 36. - 8с. (зарубіжна конференція).
26 Математичне моделювання руху газу у відцентровому нагнітачі і визначення умов його динамічної стійкості / С.Г.Гіренко, Л.І.Давиденко, Я.Р.Мандрика, Г.Н.Семенцов // Dny vedy - 2013 : materialy IХ mezinar. ved.-prakt. konf., Česká republika, Praha, 27.03.-15.07.2013r. - Techniecke vedy, Dil 36. - 7с. (зарубіжна конференція)
27 Семенцов Г.Н. Статистичні властивості флуктуацій коефіцієнту механічної ефективності / Г.Н.Семенцов, Х.В.Пархуць, Л.Я.Чигур // Ключевые вопросы в современной науке-2013 : ІХ Междунар. науч-практ. конф., Болгарія, София, 17-25 апреля 2013г. - София : «Бил ГРАД-БГ», Технологии, 2013. - Т.35. - С.24-34. (зарубіжна конференція).
28 Гутак О.В. Ідентифікація моделі процесу буріння на основі кореляційних функцій підзадача дуального керування / О.В.Гутак // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
29 Лагойда А.І. Модель синтезу багато параметричного ПІДД2-регулятора для підвищення швидкодії систем автоматичного антипомпажного регулювання / А.І.Лагойда // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
30 Давиденко Л.І. Аналіз методів зняття даних в системах антипомпажного захисту і регулювання відцентрових нагнітачів газоперекачувальних агрегатів / Л.І.Давиденко // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
31 Шавранський В.М. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при керуванні процесом буріння нафтогазових свердловин в умовах ускладнень / В.М.Шавранський, М.В.Шавранський // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
32 Поварчук Д.Д. Інформаційні технології і системи телекерування в процесах нафтовидобутку / Д.Д.Поварчук // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, молодих учених і студ., Івано-Франківськ, 08-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
33 Автоматична ідентифікація витратно-напірних характеристик газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом / Л.І.Давиденко, А.І.Лагойда, Ю.Є.Бляут, Г.Н.Семенцов // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тези доп. - Львів : Центр Європи, 2013. - С.112-114.
34 Новітній підхід до побудови систем керування виробничою діяльністю газотранспортних підприємств / Г.Н.Семенцов, О.В.Гутак, Ю.Б.Головата, Л.О.Копистинська // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тез. доп. - Львів : Центр Європи, 2013. – 3с.
35 Лагойда А.І. Метод підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання / А.І.Лагойда, Г.Н.Семенцов // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.70-73.
36 Семенцов Г.Н. Виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів на основі методу злиття даних / Г.Н.Семенцов, Л.І.Даивденко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.460-463.
37 Гутак О.В. Методика вибору кількості нечітких термів для фазифікації контрольованих параметрів / О.В.Гутак // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.35-37.
38 Давиденко Л.І. Методи злиття даних для багатопараметричного контролю технічного стану газоперекачувальних агрегатів / Л.І.Давиденко // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.38-39.
39 Кизима Л.В. Ідентифікація та контроль хаотичних в реальному часі за допомогою показника Херста / Л.В.Кизима // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.70-72.
40 Петеш М.О. Модель Гамерштейна для нелінійної динамічної системи контролю передпомпажного стану ГПА / М.О.Петеш // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.139-140.
41 Лагойда А.І. Підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання захисту компресора від помпажу / А.І.Лагойда // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.95-96.
42 Роїв В.М. Основні компоненти фазі-системи контролю, що функціонує в складі типової системи автоматичного регулювання / В.М.Роїв // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.153-154.
43 Шавранський В.М. Оцінка впливу ознак для розпізнавання ускладнень у процесі буріння свердловин / В.М.Шавранський // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.197-198.
44 Лагойда А.І. Метод підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату / А.І.Лагойда, Г.Н.Семенцов // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте - 2011 : Междунар. науч.-практ. конф., Одесса, 17-26 грудня, 2013 р. : сб. науч. тр. - Одесса: Черноморье, 2013. - 13с. (РИНЦ).
45 Гутак О.В. Аналіз впливу коефіцієнта перадачі об’єкта керування на показники якості системи автоматичного регулювання осьової сили на долото / О.В.Гутак, Л.В.Кизима, Г.Н.Семенцов // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте – 2011 : Междунар. науч.-практ. конф., Одесса, 17-26 грудня, 2013р. : сб. науч. тр. - Одесса: Черноморье, 2013. - 14с. (РИНЦ).
46 Семенцов Г.Н. Оцінка автокреляційної функції сигналу давача механічної швидкості буріння і її апроксимація / Г.Н.Семенцов, О.В.Гутак, Л.В.Кизима // Научная индустрия европейского континента : Міжнар. наук-практ. конф., Чехія, Прага, 27листопада - 5 грудня 2013р. - 6с. (зарубіжна конференція).
47 Семенцов Г.Н. Автоматична система зі змінною структурою для керування процесом буріння свердловин електробурами / Г.Н.Семенцов, Л.О.Копистинський, О.В.Гутак // Образование и наука без границ : Міжнар. наук-практ. конф., Польща, 7-15 грудня 2013р. - 8с.

Кафедра комп'ютерних технологій

в системах управління та автоматики

ktsu@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Теоретичні засади проектування апаратно-програмних засобів підтримки функціонування систем дистанційного навчання технічного спрямування

Склад кафедри:

1 Заміховський Леонід Михайлович, д.т.н., проф.

2 Олійник Андрій Петрович, д.т.н., доц., проф..

3 Добров Євген Євгенович, к.т.н., доц.

4 Євчук Ольга Василівна, к.т.н., доц.

5 Заміховська Олена Леонідівна, к.т.н., доц.

6 Зікратий Сергій Вікторович, к.т.н., доц.

7 Малько Олександр Григорович, к.т.н., доц.

8 Мельничук Степан Іванович, доц.

9 Незамай Борис Сергійович, к.т.н., доц.

10 Николайчук Микола Ярославович, к.т.н., доц.

11 Паньків Христина Василівна, доц., к.т.н.

12 Паньків Юрій Володимирович, к.т.н., ас. - заст.декана

13 Сав'юк Лариса Олександрівна, к.т.н., доц.

14 Скрип'юк Ростислав Богданович, к.т.н., ас.

15 Штаєр Лідія Омелянівна, к.т.н., доц.

16 Левицький Іван Теодорович, ас.

17 Матвієнко Роман Михайлович, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Заміховський Л.М. Контроль технічного стану насосних агрегатів систем підтримання пластових тисків на нафтових родовищах : монографія / Л.М.Заміховський, Ю.В.Паньків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 215 с.
2 Незамай Б.С. Інформаційні системи : лабор. практикум / Б.С.Незамай, Л.О.Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 140 с.

3 Незамай Б.С. Основи побудови АСУ об’єктів нафтогазового комплексу : конспект лекцій / Б.С.Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

4 Незамай Б.С. Інформаційні системи : конспект лекцій / Б.С.Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.
5 Паньків Ю.В. Проектування комп’ютерних систем управління : конспект лекцій / Ю.В.Паньків, Б.С.Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012.-153 с.

6 Євчук О.В. Периферійні пристрої : конспект лекцій / О.В.Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 102 с.


7 Євчук О.В. Мікроконтролери : лабор. практикум / О.В.Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 80 с.
8 Безгачнюк Ю.В. Об’єктно-орієнтоване програмування : лабор. практикум / Ю.В.Безгачнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 132 с.
9 Олійник А.П. Оптимальні та адаптивні системи : практикум / А.П.Олійник, Л.О.Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 69 с.
10 Заміховська О.Л. Інформаційні системи та технології в туризмі : метод. з курс. проект./ О.Л.Заміховська. - Івано- Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 31 с.
11 Заміховський Л.М. Сучасний стан діагностування лопатевого апарату ГПА / Л.М.Заміховський, Н.І.Іванюк // Наукові вісті Галицької академії. - 2012. - №1(21). - 8с.
12 Заміховський Л.М. Розробка прогностичних схем підняття рівня паводкових вод / Л.М.Заміховський, О.І.Клапоущак // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля : наук. журнал. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2012. - Вип. 8(179). - С.40-44.
13 Заміховський Л.М. Аналіз можливості використання SCORM-формату як стандарту для систем дистанційного навчання / Л.М.Заміховський, В.П.Якубовський // Східно-Європейський журнал передових технологій. - Харків, 2012. - № 5/2(59) - С.34-38.
14 Заміховський Л.М. Контроль технічного стану відцентрових насосних агрегатів систем підтримання пластового тиску / Л.М.Заміховський, Ю.В.Паньків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.120-133.
15 Заміховський Л.М. Визначення аеродинамічних характеристик лопаток діючих газоперекачуючих агрегатів методами математичного моделювання / Л.М.Заміховський, А.П.Олійник // Вісник КрНУ ім. Остроградського. - Вип.6/2011(71), Ч.1. - С.49-51.
16 Євчук О.В. Вплив відстані між паралельними трубопроводами на формування електромагнітного поля навколо них / О.В.Євчук, Ю.Й.Стрілецький, В.А.Ровінський // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля : наук. журнал. - Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2012. - Вип.18(189). - С.266-277.
17 Левицький І.Т. Аналіз вибірки металовключень у сипучій сировині в умовах ВАТ “Керамбудсервіс” / І.Т.Левицький // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля : наук. журн. - Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2012. - Вип.8(179), 4.2. - С.91-95.

18 Олійник А.П. Математичне моделювання процесу деформування трубопроводів під дією аеродинамічних навантажень / А.П.Олійник, Б.С.Незамай // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - С.35-40.


19 Іванюк Н.І. Аналітичні дослідження впливу зміни геометрії лопатей газоперекачувального агрегату на параметри їх коливань та аеродинамічні властивості / Н.І.Іванюк // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(28). - 8с.
20 Вплив мастила на вібраційні характеристики редуктора верстата - гойдалки / В.Б.Копей, Б.В.Копей, О.В.Євчук, О.І.Стефанишин // Нафтова і газова промисловість. - К. : Нафтогаз України, 2012. - №6. - 5с.
21 Євчук О.В. Реалізація аналогових активних елементів, керованих напругою, в системах цифрової обробки сигналів / О.В.Євчук, В.А.Ровінський, Ю.Й.Стрілецький // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. - 2012. - №4(191). - С.96-102.
22 Олійник А.П. Моделювання течії в’язкої рідини за умови наявності відтоку через границю області та перепаду тиску / А.П.Олійник, Л.О. Штаєр // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №3(29). - С.18-20.
23 Олійник А.П. Моделювання процесу деформування в задачах контролю технічного стану промислових споруд / А.П.Олійник, Б.С.Незамай, О.Р.Кучер // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(27). - С.22-26.
24 Олійник А.П. Математичне моделювання процесу деформування трубопроводів під дією аеродинамічних навантажень / А.П.Олійник, Б.С.Незамай // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - С.35-40.
25 Олійник А.П. Дослідження впливу параметрів релаксації на збіжність чисельного методу послідовної верхньої релаксації для задачі Діріхле / А.П.Олійник, Л.О.Штаєр // Карпатські математичні публікації. - 2012. - Т.4, №2. - С.289-296.
26 Олійник А.П. Математичне моделювання процесу фільтрації в задачах оцінки рівня паводкових та грунтових вод / А.П.Олійник, Л.О.Штаєр, О.І.Клапоущак // Задачі термодифузії та методи їх розв’язку. - Кременчук : Кремен. нац. ун-т ім. М.Остроградського, 2012. - С.62-70.
27 Сав’юк Л.О. Методология социального конструктивизма как метод повышения уровня подготовки будущего инженера / Л.О.Сав’юк // Управляющие системы и машины : междунар. науч. журнал. - Серия “Информационные технологи”. - 2012. - №1. - С.64-72.
28 Сав’юк Л.О. Концептуальные основы проектирования дистанционных курсов / Л.О.Сав’юк // Образовательные технологии и общество: междунар. електрон. журнал. - 2012. - Т.15, №3. - С.502-522.
29 Сав’юк Л.О. Проектирование дистанционных курсов студентов инженерного уровня подготовки / Л.О.Сав’юк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. - Вінниця, 2012. - Вип.33. - С.470-477.
30 Николайчук М.Я. Побудова систем управління об’єктами газотранспортної системи на базі уніфікованої технології генерування функціональних блоків з їх математичних моделей / М.Я.Николайчук, І.В.Назаренко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - С.177-186.
31 Заміховська О.Л. Сучасний стан та перспективи використання інформаційних систем в індустрії готельного бізнесу та туризму / О.Л.Заміховська // Вища школа туризму та готельного господарства, Польща, Гданськ, 19-23 квітня 2012р. - 11с.
32 Матвієнко Р.М. Разработка подсистемы профотбора и проверки уровня знаний операторов газоперекачивающих агрегатов в составе компьютерного тренажерного комплекса / Р.М.Матвієнко // Стратегия качества в промышленности и образовании : VIII Междунар. конф., Дніпропетровськ-Варна, 8 октября 2012г. - 2012. - Т.1. - C.399-403.
33 Заміховський Л.М. Математичне моделювання деформацій лопаток гзоперекачувального агрегату та його впливу на параметри коливальних процесів / Л.М.Заміховський, Н.І.Іванюк // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012) : XI Міжнар. конф., Вінниця, 9-11 жовтня 2012р. : тези доп. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - С.187.
34 Заміховський Л.М. Розробка інформаційної системи для математичного моделювання швидкості фільтрації / Л.М.Заміховський, О.І.Клапоущак // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : VI Всеукр. наук.-практ. конф., Луганськ, 31 травня - 1 червня 2012р. : тези доп. - Луганськ, 2012. - С.35-38.
35 Заміховський Л.М. Математичне моделювання процесу фільтрації в задачах оцінки рівня паводкових вод / Л.М.Заміховський, О.І.Клапоущак // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012) : XI Міжнар. конф., Вінниця, 9-11 жовтня 2012р. : тези доп. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - С.115-116.
36 Заміховський Л.М. Аналіз можливостей використання середовища Openclass компанії Google для дистанційного навчання студентів технічних спеціальностей / Л.М.Заміховський, В.П Якубовський // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
37 Заміховський Л.М. Аналіз джерел металовключень в глині та структура системи для їх пошуку / Л.М.Заміховський, І.Т.Левицький // Неруйнівний контроль та технічна діагностика : VІІ Нац. наук.- техн. конф., Київ, 20-23 листопада 2012р. : тези доп. - С.348-350.
38 Заміховський Л.М. Методика математичного моделювання процесів деформування та напруженого стану трубопроводів в умовах експлуатації під дією комплексу силових факторів / Л.М.Заміховський, А.П.Олійник // Каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій “Галицьких кмітливців”. - Івано-Франківськ, 2012. - С.26-28.
39 Заміховський Л.М. Оцінювання аеродинамічних характеристик об’єктів нафтогазового комплексу методами математичного моделювання процесу безвідривного обтікання / Л.М.Заміховський, А.П.Олійник // Каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій “Галицьких кмітливців”. - Івано-Франківськ, 2012. - С.29-31.
40 Заміховський Л.М. Автоматизована система управління резервуарними парками / Л.М.Заміховський, М.Я Николайчук // Каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій “Галицьких кмітливців”. - Івано-Франківськ, 2012. - С.34-35.
41 Заміховський Л.М. Сучасні апаратно-програмні засоби для організації автоматизованих систем управління товарно-сировинними парками / Л.М.Заміховський, М.Я Николайчук // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.153-155.
42 Незамай Б.С. Побудова глосаріїв в системі дистанційного навчання / Незамай Б.С. // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.58-60.
43 Незамай Б.С. Модель напружено-деформованого стану торо-подібної ділянки трубопроводу під дією внутрішнього тиску / Незамай Б.С. // Development of modern scince and technics : Materials of the VI International research and practice conference, 1-3 November 2012, V.2 // Scientific journal “Aspect”. - Р.3-5.
44 Іванюк Н.І. Розробка методики оцінки технічних характеристик лопаток газоперекачувального агрегату методами математичного моделювання / Н.І.Іванюк // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : VI Всеукр. наук.-практ. конф., Луганськ, 31 травня - 1 червня 2012р. : тези доп. - Луганськ : Phoenix, 2012. - 2с.
45 Євчук О.В. Деякі аспекти автоматизованого аналізу результатів тестів з відкритою формою відповіді / О.В.Євчук, В.А.Ровінський // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.63-64.
46 Матвієнко Р.М. Методика передзмінного контролю операторів газоперекачувальних агрегатів / Р.М.Матвієнко // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.66-68.
47 Матвієнко Р.М. Можливості системи дистанційного навчання MOODLE для створення професійно-орієнтованих тестів для операторів газоперекачувальних агрегатів / Р.М.Матвієнко // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - C.138-141.
48 Малько О.Г. Прилад для вимірювання поверхневого натягу і визначення концентрації поверхнево-активних речовин у стічних водах методом / О.Г.Малько, О.А.Малько // Приладобудування: стан і перспективи : Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - 2с.
49 Малько О.Г. Контроль мікровключень органіки у природних і побудованих кодах методом пульсуючого меніска / О.Г.Малько, О.А.Малько // Інформаційні проблеми комп'ютерних систем , енергетики, економіки моделювання і управління : Проблемно-наук. міжгалуз. конф., Бучач, 7-10 червня 2012р. - 9с.
50 Безгачнюк Ю.В. Сучасні інструменти для розробки WEB-орієнтованих інформаційних систем / Ю.В.Безгачнюк // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
51 Безгачнюк Ю.В. Особливості написання плагінів для відкритого середовища дистанційного навчання LMS MOODLE / Ю.В.Безгачнюк // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - 1с.
52 Олійник А.П. Математичне моделювання процесу обтікання профілів в задачах оцінки технічного стану трубопровідних систем / А.П.Олійник // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012) : XI Міжнар. конф., Вінниця, 9-11 жовтня 2012р. : тези доп. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - С.203.
53 Математичне моделювання аерогідродинамічних процесів в задачах оцінки технічного стану трубопровідних систем / А.П.Олійник, Л.О.Штаєр, Н.І.Іванюк, О.І.Клапоущак // Неруйнівний контроль та технічна діагностика : 7-а Нац. наук.- техн. конф., Київ, 20-23 листопада 2012р. : тез. доп. - С.344-347.
54 Сав'юк Л.О. Віртуальні лабораторні практикуми у структурі комплкусів дистанційного навчання студентів технічних спеціальностей / Л.О.Сав'юк, А.О.Рогач // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.35-37.
55 Сав'юк Л.О. Дистанционная диагностика уровня знаний студентов инженерно-технических спеціальностей / Л.О.Сав'юк // Стратегия качества в промышленности и образовании : VIII Междунар. конф., Болгария, Варна, 8 октября 2012г. - Т1. - С.35-39.
56 Николайчук М.Я. Проектування компонентів систем керування на базі лабораторного обладнання Simatic S7 і системи управління процесами Simatic PCS7 / М.Я.Николайчук, А.М.Туркевич, І.В.Гарастей // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.48-49.
57 Николайчук М.Я. Інтеграція функцій дистанційного керування маніпуляторами в системи управління на базі апаратно-програмних засобів Simatic S7 / М.Я.Николайчук, А.В.Сворак // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.70-72.
58 Николайчук М.Я. Дистанційний моніторинг розподілених систем управління на базі WEB-інтерфейсу / М.Я.Николайчук, А.В.Хшановський, А.Р.Олексишин // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.50-52.
59 Николайчук М.Я. Побудова систем управління об’єктами газотранспортної системи на базі уніфікованої технології генерування функціональних блоків з їх математичних моделей / М.Я.Николайчук, І.В.Назаренко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.100-102.
60 Левицький І.Т. Система контролю металевих включень у сипучій речовині / І.Т.Левицький // Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 26 травня 2012р. - С.121.
61 Левицький І.Т. Аналіз вибірки металовключень у сипучій речовині в умовах ВАТ “Керамікбудсервіс” / І.Т.Левицький // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : VI Всеукр. наук.-практ. конф., Луганськ, 31 травня -1 червня 2012р. - С.57-58.
62 Паньків Ю.В. Створення інформаційної бази даних відомостей про студентів, як складової системи дистанційного навчання / Ю.В.Паньків, Х.В.Паньків // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.22-24.
63 Добров Є.Є. Моделювання цифрових фільтрів за допомогою Matlab ADALINE / Є.Є.Добров // Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, енергетики, економіки моделювання і управління : Проблемно-наук. міжгалуз. конф., Бучач, 7-10 червня 2012р. - С.340.
64 Штаєр Л.О. Математичні моделі в задачах визначення координат витоків з трубопроводів / Л.О.Штаєр // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012) : XI Міжнар. конф., Вінниця, 9-11 жовтня 2012р. : тези доп. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - С.201.
65 Сав'юк Л.О. Проектування віртуальних лабораторних практикумів в структурі систем дистанційного навчання / Л.О.Сав'юк, А.О.Рогач // Сучасні інформаційні системи та технології : 1 Міжнар. наук.-практ. конф., Суми, 15-18 травня 2012р. - С.118-119.
66 Заміховська О.Л. Вплив інформаційних технологій на розвиток соціально-культурного сервісу і туризму / О.Л.Заміховська // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону “ЕЕПКЄ-2012” : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - С.13.
67 Заміховська О.Л. Проблеми інформаційного забезпечення і менеджменту регіонального туристичного розвитку / О.Л.Заміховська // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону “ЕЕПКЄ-2012” : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - С.15.
68 Стефанишин О.І. Підвищення ресурсу редукторів верстатів-качалок добавкою м’яких металів до мастильних матеріалів / О.І.Стефанишин, Б.В.Копей, О.В.Євчук // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
69 Авторське право на твір № 42719 Комп’ютерна програма “Система дистанційного діагностування рівня знань d-tester 1.2” / Безгачнюк Ю.В. - 12.03.2012.
70 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №42720. Комп’ютерна програма “Інформаційний модуль змінних інженерів ГПА-Ц1-16С” / Сав'юк Л.О., Матвієнко Р.М., Пташник С.В. - 12.03.2012.
71 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №42721. Комп’ютерна програма “Інформаційний модуль змінних інженерів ГПА-Ц1-16С” / Сав'юк Л.О., Матвієнко Р.М., Красуляк І.М. - 12.03.2012.
72 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №45500. Літературний письмовий твір наукового характеру “Методика діагностування технічного стану робочих органів вертикального валкового млина - помольних валків та бігової доріжки помольної чаші з використанням методів параметричної та непараметричної ідентифікації об’єктів” / Заміховський Л.М., Скрипюк Р.Б. - 05.09.2012.
73 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №45501. Літературний письмовий твір наукового характеру “Методика діагностування технічного стану робочих органів вертикального валкового млина - помольних валків та бігової доріжки помольної чаші з використанням віброакустичних методів” / Заміховський Л.М., Скрипюк Р.Б. - 05.09.2012.
74 Заміховський Л.М. Контроль технічного стану робочих органів вертикальних валкових млинів : монографія / Л.М.Заміховський, Р.Б.Скрип’юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 200 с.
75 Заміховська О.Л. Інформаційні системи і технології в економіці : навч. посіб. / О.Л.Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 332 с. (електронний варіант).
76 Кузь М.В. Документування та кваліметрія програмних продуктів : навч. посіб. / М.В.Кузь, С.І.Мельничук, Л.М.Заміховський. - 2 вид. переробл. і доповн. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013.- 115 с. (електронний варіант).
77 Олійник А.П. Дослідження операцій : навч. посіб. / А.П.Олійник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 120 с. (електронний варіант).
78 Добров Є.Є. Захист інформації та комп’ютерна криптографія : лабор. практикум / Є.Є.Добров, Ю.В.Безгачнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 39 с. (електронний практикум).
79 Добров Є.Є. Теорія автоматизованого управління. Ч.1 Моделювання, аналіз і синтез лінійних САУ в середовищі MATLAB і VisSim : лабор. практикум / Є.Є.Добров, Л.О.Сав’юк, Р.М.Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с. (електронний практикум).
80 Заміховська О.Л. Комп’ютерні мережі і телекомунікації : лабор. практикум / О.Л.Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 87 с. (електронний практикум).
81 Заміховський Л.М. Діагностування обчислювальних систем : лабор. практикум / Л.М.Заміховський, Л.О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 58 с. (електронний практикум).
82 Заміховський Л.М. Елементи і пристрої автоматики : лабор. практикум / Л.М.Заміховський, Р.Б.Скрип’юк, Б.С.Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 95 с. (електронний практикум).
83 Заміховський Л.М. Методи і засоби діагностування об’єктів нафтогазового комплексу : лабор. практикум / Л.М.Заміховський, В.П.Іванишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 61 с. (електронний практикум).
84 Заміховський Л.М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : лабор. практикум / Л.М.Заміховський, С.В.Зікратий, Л.О.Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 79 с. (електронний практикум).
85 Зікратий С.В. Системи діагностування : лабор. практикум / С.В.Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 136 с. (електронний практикум).
86 Зікратий С.В. Системи штучного інтелекту : лабор. практикум / С.В.Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 106 с. (електронний практикум).
87 Іванюк Н.І. Комп’ютерні мережі : лабор. практикум / Н.І.Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 224 с. (електронний практикум).
88 Іванюк Н.І. Моделювання об’єктів нафтогазового комплексу : лабор. практикум / Н.І.Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с. (електронний практикум).
89 Левицький І.Т. Проектування розподілених WEB-орієнтованих систем управління на базі апаратно-програмних засобів “SIEMENS” : практикум / І.Т.Левицький, М.Я.Николайчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 117 с. (електронний практикум).
90 Маслов І.В. Банківські та спеціалізовані комп’ютерні мережі : лабор. практикум / І.В.Маслов, І.Т.Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 49 с. (електронний практикум).
91 Незамай Б.С. Комп’ютерна електроніка : лабор. практикум / Б.С.Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 40 с. (електронний практикум).
92 Незамай Б.С. Основи побудови АСУ : лабор. практикум. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 36 с. (електронний практикум).
93 Николайчук М.Я. Автоматизоване проектування систем управління і діагностування об’єктами нафтогазового комплексу : лабор. практикум / М.Я.Николайчук, І.Т.Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 110 с. (електронний практикум).
94 Николайчук М.Я. Електронні компоненти системи управління фірми “SIEMENS” : лабор. практикум / М.Я.Николайчук, І.Т.Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с. (електронний практикум).
95 Паньків Ю.В. Електронні компоненти систем управління і діагностування : лабор. практикум / Ю.В.Паньків, І.Т.Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 76 с. (електронний практикум).
96 Паньків Ю.В. Широкосмугові системи зв’язку : лабор. практикум / Ю.В.Паньків, В.А.Ровінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 38 с. (електронний практикум).
97 Сав’юк Л.О. Розпізнавання та ідентифікація об’єктів : лабор. практикум / Л.О.Сав’юк, Р.М.Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с. (електронний практикум).
98 Сав’юк Л.О. Теорія автоматизованого управління. Ч.2 Моделювання, аналіз і синтез нелінійних САУ в середовищі MATLAB : лабор. практикум / Л.О.Сав’юк, Р.М.Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 60 с. (електронний практикум).
99 Скрип’юк Р.Б., Паньків Ю.В. Локальні системи автоматики : лабор. практикум / Р.Б.Скрип’юк, Ю.В.Паньків - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 39 с. (електронний практикум).
100 Штаєр Л.О. Інформаційна мережа INTERNET : лабор. практикум / Л.О.Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 43 с. (електронний практикум).
101 Штаєр Л.О. Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж : лабор. практикум / Л.О.Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 36 с. (електронний практикум).
102 Якубовський В.П. Операційні системи та бази даних : лабор. практикум / В.П.Якубовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 94 с. (електронний практикум).
103 Якубовський В.П. Програмне забезпечення автоматизованих систем управління : лабор. практикум / В.П.Якубовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 87 с. (електронний практикум).
104 Якубовський В.П. Програмне забезпечення автоматизованих систем управління об’єктів нафтогазового комплексу : лабор. практикум / В.П.Якубовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 87 с. (електронний практикум).
105 Якубовський В.П. Розподілені бази даних : лабор. практикум / В.П.Якубовський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 46 с. (електронний практикум).
106 Якубовський В.П. WEB-технології в системах управління : лабор. практикум. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 65 с. (електронний практикум).
107 Олійник А.П. Математичне молелювання фільтраційних процесів в задачах оцінки рівня та якості грунтових вод / А.П.Олійник, Л.О.Штаєр, О.І.Клапоущак // Східно-Європейський журнал передових технологій. - Харьків : Технологічний центр, 2013. - №1/4 (61). - С.15-18.
108 Олійник А.П. Моделювання розподілу тиску в трубопроводі за наявності витоків з використанням формули ДАЛАМБЕРА / А.П.Олійник, Л.О.Штаєр // Вісник КрНУ ім. М.Остроградського. - 2013. - Вип.2(79). - С.66-71.
109 Штаєр Л.О. Моделирование течения вязкой жидкости при наличии оттока через границу области и перепада давления / Л.О.Штаєр // Вестаник Московского ун-та. Серия 1 “Математика. Механика”. - Россия, Москва, 2013. - №3. - С.61-65. (РИНЦ).
110 Олійник А.П. Математичне моделювання дифузійних процесів при реалізації технологій видобутку сланцевого газу / А.П.Олійник, Л.О.Штаєр, О.І.Клапоущак // Східно-Європейський журнал передових технологій. - Харків : Технологічний центр, 2013. - №3/4 (63). - С.9-13.
111 Олійник А.П. Математичні моделі процесу деформування апаратів повітряного охолодження газу в задачах оцінки його технічного стану / А.П.Олійник, О.Р.Кучер // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.62-70.
112 Паньків Х.В. Контроль зміни напруженого-деформованого стану стінок вертикальних стальних циліндричних резервуарів / Х.В.Паньків // Східно-Європейський журнал передових технологій. - Харьків : Технологічний центр, 2013. - №2/7(262). - С.50-52.
113 Метод і система контролю зміни напруженого-деформованого стану стінки вертикальних сталевих циліндричних / Л.М.Заміховський, Ю.В.Паньків, Х.В.Паньків, І.Р.Дорофей // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(19). - С.99-108.
114 Мельничук С.І. Вимірювання об’єму та об’ємної витрати за переміщенням сферичної мітки потоком газу / С.І.Мельничук, І.З.Мануляк, М.В.Руденко // Український метрологічний журнал. - Харків, 2013. - №4. - С.42-45.
115 Мельничук С.І. Використання Гаусового інтеграла помилок при оцінюванні метрологічних характеристик перетворювачів інформаційно-вимірювальних систем / С.І.Мельничук, І.З.Мануляк // Науковий вісник Нац. гірнич. ун-ту. - 2013. - .№5(137). - С.112-119. (імпакт-фактор).
116 Мельничук С.І. Цифрова система оцінювання енергетичних параметрів природного газу за поглинаючою здатністю іч-випромінювання його компонентами / С.І.Мельничук, В.М.Романів // Сборник научных трудов Sword. - Россия, Иваново, 2013. - Вип.3, Т.6. - 12с. (РИНЦ).
117 Заміховський Л.М. Причини і фактори, що обумовлюють зміну технічного стану теплообмінних апаратів ГПА / Л.М.Заміховський // Наукові вісті Галицької академії. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(20). - 5с.
118 Заміховський Л.М. Рекомендації щодо вибору діагностичних параметрів при прогнозуванні залишкової довговічності нафтогазового обладнання / Л.М.Заміховський, М.В.Лисканич, А.П.Джус // Нац. техн. ун-т ХПІ. - Харків, 2013. - №16(989). - 6с.
119 Євчук О.В. Цифрова обробка сигналів при дослідженні ізоляційного покриття підземних трубопроводів / О.В.Євчук, Ю.Й.Стрілецький, В.А.Ровінський // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(30). - С.33-38.
120 Рекомендації щодо вибору діагностичних параметрів при прогнозуванні залишкової довговічності нафтогазового обладнання / А.П.Джус, Л.М.Заміховський , М.В.Лисканич, О.М.Лисканич // Вісник нац. техн. ун-ту "ХПІ". - 2013. - №16(989). - 7с.
121 Вплив мастила на вібраційні характеристики редуктора верстата-гойдалки / В.Б.Копей, Б.В.Копей, О.В.Євчук, О.І.Стефанишин // Нафтова і газова промисловість. - 2013. - №1. - С.30-35.
122 Сав’юк Л.О. Концепція створення віртуальних лабораторних практикумів з використанням Web-технологій / Л.О.Сав’юк // Прикарпатський вісник НТШ. - Число. - Івано-Франквськ, 2013. - Вип.№15. - 3с.
123 Матвієнко Р.М. Особливості функціонування сучасних комп’ютерних тренажерних комплексів / Р.М.Матвієнко // Прикарпатський вісник НТШ. - Число. - Івано-Франквськ, 2013. - Вип.№15. - 3с.
124 Олійник А.П. Контроль процесу деформування фундаментних плит апарату повітряного охолодження газу (АПОГ) / А.П.Олійник, Б.С.Незамай, О.Р.Кучер // Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття : каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій “Галицьких кмітливців” : довідк. вид. - Івано-Франківськ, 2013. - С.45-46.
125 Заміховський Л.М. Система частотного управління електроприводом на базі PLC WinAC RTX і промислової мережі Industrial Ethernet з WEB-інтерфейсом / Л.М.Заміховський, М.Я.Николайчук // Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття : каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій “Галицьких кмітливців” : довідк. вид. - Івано-Франківськ, 2013. - С.36-38.
126 Николайчук М.Я. Система кутових переміщень на основі інтегральних магнітних перетворювачів / М.Я.Николайчук, А.Я.Белей // Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття : каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій “Галицьких кмітливців” : довідк. вид. - Івано-Франківськ, 2013. - С.43-45.
127 Заміховський Л.М. Математичне моделювання процесу фільтрації в задачах оцінки рівня паводкових та грунтових вод / Л.М.Заміховський, Л.О.Штаєр, О.І.Клапоущак // Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття : каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій “Галицьких кмітливців” : довідк. вид. - Івано-Франківськ, 2013. - С.39-41.
128 Олійник А.П. Математичне моделювання течії в’язкої рідини в трубопроводах за наявності малих витоків / А.П.Олійник, Л.О.Штаєр // Dynamical System Modelling and Stability Investigation“DSMSI-2013” : XVI International Conference, May 29-31, 2013 : Abstracts of conference report. - Kyiv : Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. - С.303.
129 Штаєр Л.О. Розроблення Web-орієнтованої системи розрахунку показників надійності за даними експлуатації як складової практикуму дистанційного курсу з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем” / Л.О.Штаєр, І.Д.Кивало // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.50-52.
130 Заміховська О.Л. Информационная система контроля количественных характеристик стока / О.Л.Заміховська, О.І.Клапоущак // Современная наука: тенденции развития : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Россия, Краснодар, 23 июля 2013г. : сб. науч. статей. - Краснодар : Начно-издат. центр Априори, 2013. - Т.II. - С.92-96. (зарубіжна конференція)
131 Незамай Б.С. Альтернативні можливості тестування рівня знань та професійної підготовки в середовищі ІНТЕРНЕТ / Б.С.Незамай // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.54-55.
132 Заміховський Л.М. Метод оцінки напруженого деформованого стану вертикальних сталевих резервуарів / Л.М.Заміховський, Х.В.Паньків // Методи і засоби діагностики в техніці і соціумі : ІV Міжнар. міжвуз. школа-семінар, Івано-Франківськ, 14-17 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
133 Заміховький Л.М. Система безконтактного вимірювання координат точок поверхні / Л.М.Заміховський, Ю.В.Паньків, Х.В.Паньків // Методи і засоби діагностики в техніці і соціумі : ІV Міжнар. міжвуз. школа-семінар, Івано-Франківськ, 14-17 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
134 Добров Є.Є. Измирение параметров сложных динамических объектов методом управления / Є.Є.Добров // Современные подходы к проблеме развития образования, науки и техники : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Донецк, 15-17 мая 2013г. - Аспект : науч. журнал. - 2013. - №7. - С.9-18.
135 Олійник А.П. Математичне моделювання течії в’язкої рідини в трубопроводах за наявності малих витоків / А.П.Олійник // Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем - DSMSI-2013 : XVI Міжнар. конф., Київ, 29-31 травня 2013р. - С.303.
136 Заміховський Л.М. Інформаційна система для прогнозування кількості атмосферних опадів / Л.М.Заміховський // Математичне моделювання та математична фізика, присвячена 90-річчю від дня народження В.М.Глушкова : Всеукр. наук. конф., Кременчук, 23-27 вересня 2013р. : матеріали конф. - Кременчук : КрНУ ім.. Остроградського, 2013. - С.47-48.
137 Заміховська О.Л. Порівняльний аналіз методів прогнозування атмосферних опадів з метою попередження / Л.М.Заміховський, О.І.Клапоущак // Наука України: перспективи і потенціал : VІІ Всеукр. наук.-практ. заочна конф., Одеса, 30 травня - 31 травня 2013р. : зб. матер. - С.176-179.
138 Заміховська О.Л. Огляд існуючих моделей дистанційної освіти / Л.М.Заміховський, О.І.Клапоущак // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.14-16.
139 Мельничук С.І. Моделювання впливу сили опору потоку газу на переміщення мірного елементу кулькового перетворювача / С.І.Мельничук, І.З.Мануляк // Приладобування 2013: Стан і перспективи : XII Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 23 квітня 2013р. : зб. тез доп. - К. : НТУУ “Київський політехнічний інститут”, 2013. - С.246.
140 Іванюк Н.І. Проблеми України на шляху до інформатизації освіти / Н.І.Іванюк // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.18-21.
141 Заміховський Л.М. Моделювання вібраційного стану лопатевого апарату газоперекачувальних агрегатів / Л.М.Заміховський, Н.І.Іванюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
142 Заміховський Л.М. Метод контролю технічного стану лопатевого апарату газоперекачувальних агрегатів / Л.М.Заміховський, Н.І.Іванюк // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013) : ІІ-а Міжнар. наук. конф., Вінниця , 29-30 жовтня 2013р. : зб. тез доп. - Вінниця : ПП “ТД “Едельвейс і К”, 2013. - C.153-154.
145 Заміховський Л.М. Дослідження діагностичних ознак вібраційного стану осьового компресора ГТК 25і / Л.М.Заміховський, В.В.Павлик // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2013) : ІІ-а Міжнар. наук. конф., Вінниця , 29-30 жовтня 2013р. : зб. тез доп. - Вінниця : ПП “ТД “Едельвейс і К”, 2013. - C.74-75.
146 Ровінський В.А. Моделювання біполярного транзистора за допомогою цифрових хвилевих фільтрів / В.А.Ровінський, О.В.Євчук // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : ІV Міжнар. наук.-прак. конф., Вінниця, 23-25 квітня 2013р. : тези доп. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - С.379-380.
147 Євчук О.В. Деякі аспекти автоматизованого генерування тестових завдань для систем дистанційної освіти / О.В.Євчук // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.48-50.
148 Скрип’юк Р.Б. Розробка апаратного web-сервера збору та обробки даних для організації віддаленого доступу та управління об’єктами / Р.Б.Скрип’юк, А.Я.Белей, А.Ю.Щерб’юк // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
149 Заміховський Л.М. Організація WEB-орієнтованих Smart Grid систем управління розподіленими об’єктами енергетики / Л.М.Заміховський, М.Я.Николайчук // Smart Grid - ефективне спожвання та генерація енергії : Конф., Івано-Франківськ, 23 квітня 2013р. - С.2.
150 Заміховський Л.М. Прогнозування кількості атмосферних опадів методом ковзного середнього / Л.М.Заміховський // Dynamical System Modeling and Stability Investigations (DSMSI-2013) : XVI International Conference, Kiev, 29-31 may 2013. - Р.193.
151 Малько О.Г. Дослідження компенсації гідростатичного тиску при вимірюванні поверхневого натягу рідин / О.Г.Малько, А.О.Малько // Приладобування 2013: Стан і перспективи : XII Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 23 квітня 2013р. : зб. тез доп. - К. : НТУУ “Київський політехнічний інститут”, 2013. - С.156-157.
152 Матвієнеко Р.М. Застосування інформаційних технологій для підвищення рівня знань змінних інженерів газоперекачувальних агрегатів / Р.М.Матвієнеко // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.56-58.
153 Матвієнко Р.М. Розробка підсистеми атестаційного контролю змінних інженерів газоперекачувальних агрегатів в структурі комп’ютерного тренажерного комплексу / Р.М.Матвієнеко, Н.Д.Михайлів // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.65-67.
154 Заміховський Л.М. Дистанційне навчання та сучасні інформаційні технології у вищій освіті / Л.М.Заміховський, С.Я.Петрів // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.10-13.
155 Заміховський Л.М. Дистанційне навчання як основна форма отримання вищої освіти інвалідами та людьми з особливими потребами / Л.М.Заміховський, О.М.Лисканич // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.7-9.
156 Сав’юк Л.О. Мультимедійна підтримка дистанційного навчання студентів технічних спеціальностей / Л.О.Сав’юк, Р.М.Табаркевич // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.26-27.
157 Рогач А.О. Стендове обладнання для дистанційних курсів технічного спрямування / А.О.Рогач // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.67-69.
158 Зікратий С.В. Web-орієнтована система контролю рейтингу студентів / С.В.Зікратий, Р.І.Соломуд // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.36-38.
159 Николайчук М.Я. Інструментальні засоби формування тестових сигналів для імітації режимів роботи систем управління / М.Я.Николайчук, І.В.Назаренко // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті : ІІ Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 25-26 червня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.38-40.
160 Николайчук М.Я. Використання технології розподіленого вводу-виводу в системах автоматичного керування технологічним обладнанням компресорного цеху / М.Я.Николайчук, І.В.Назаренко, В.Д.Ференець // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.435-437.
161 Мельничук С.І. Ідентифікація об’єктів за імовірнісними характеристиками фрагментів їх монохромних зображень / С.І.Мельничук // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013) : ХІ Міжнар. наук.-прак. конф., Дніпропетровськ : тези доп. - Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 2013. - С.159.
162 Природні газогідрати як потенційна корисна копалина для видобутку газу в Україні / О.О.Орлов, О.М.Трубенко, М.П.Мазур, О.Ю.Витязь, А.П.Олійник // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа “Крым-2013” : ХІ Міжнар. конф., Сімферополь, 27-29 вересня 2013р. - С.35-36.
163 Патент України UA№ 103281 С2, МПК(2006.01)G06К9/64. Спосіб ідентифікації об’єктів за імовірнісними характеристиками фрагментів їх зображень / Мельничук С.І., опубл.25.09.2013 Бюл.№18. - 3с.
164 Патент на винахід №102958. Різьбове з’єднання бурильних труб з індикатором контролю технічного стану / Заміховський Л.М., Джус А.П., опубл. 27.08.2013. - 4с.
165 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52020. Методика контролю технічного стану лопатевого апарату газоперекачувальних агрегатів в процесі експлуатації / Заміховський Л.М., Іванюк Н.І., опубл. 04.11.2013. - 1с.


Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка