Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка18/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012р. складає 6 950,00 грн.
148/2012 Аналіз економічних показників від впровадження нової техніки на об'єктів ПАТ "Укрспецтрансгаз"

Замовник ПАТ "Укрспецтрансгаз"

Керівник теми Петренко В.П.

Кафедра теорії економіки та управління

uv@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Теорія та практика управління соціально-економічними процесами в галузевих і регіональних суспільних системах (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Дзьоба Олег Григорович, д.е.н., доц.

2 Васильченко Галина Василівна, к.е.н., доц.

3 Галюк Ірина Богданівна, к.е.н., доц.

4 Кісь Святослав Ярославович, к.е.н., доц.

5 Максим'юк Сергій Васильович, к.е.н., доц.

6 Мацьків Романа Тарасівна, к.е.н., доц.

7 Побігун Сергій Андрійович, доц.

8 Проданова Ірина Іванівна, к.е.н., доц.

9 Ревтюк Євген Антонович, к.е.н., доц.

10 Романко Ольга Петрівна, к.е.н., доц.

11 Семенова Марія Дмитрівна, доц.

12 Сімків Лілія Євгенівна, к.е.н., доц.

13 Даляк Надія Анатоліївна, ас.

14 Данилейчук Руслан Богданович, ас.

15 Кулик Тетяна Павлівна, ас.

16 Онуфрак Микола Васильович, ас.

17 Савчин Ірина Зіновіївна, ас.

18 Топольницька Тетяна Богданівна, ас.

19 Ходак Мар'яна Мар'янівна, ас.

20 Яцюк Олег Степанович, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Васильченко Г.В. Регіональна соціально економічна політика : навч. посіб. / Г.В.Васильченко, Б.В.Гречаник, М.В.Канавець. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 404 с.
2 Галюк І.Б. Життєвий цикл організації з позиції забезпечення інноваційних процесів / І.Б.Галюк // Вісник СНУ ім. В.Даля. - Луганськ, 2012. - №11(182). - 6с.
3 Проданова І.І. Становлення та формування ринку консалтингових послуг у регіону / І.І.Проданова, У.Б.Бережницька // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. - 2012. - Вип.22.6. - С.241-249.
4 Галюк І.Б. Теоретичні аспекти інноватизації як об’єктивного процессу розвитку економічних систем / І.Б.Галюк // Економічний вісник НГУ. - Дніпропетровськ, 2012. - №3. - 6с.
5 Васильченко Г.В. Місцевий економічний розвиток: досвід Канади / Г.В.Васильченко, С.М.Васильченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. - Вип.8. - С.179-186.
6 Ревтюк Є.А. Розробка структури людського капіталу з врахуванням особливостей його формування / Є.А.Ревтюк, Я.С.Витвицький, Л.Л.Креховецька // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. - К. : КНЕУ, 2012. - 6с.
7 Петренко В.П. Комплексне управління якістю діяльності соціально-економічних систем на основі графоаналітичного моделювання / В.П.Петренко, С.Я.Кісь, Г.Р.Кісь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. - Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. - Ч.2. - К. : КНЕУ, 2012. - С.124-133.
8 Сімків Л.Є. Теоретичні аспекти стратегії розвитку сільського зеленого туризму в регіоні / Л.Є.Сімків, І.І.Проданова // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів, 2012. - Вип.№22.12. - 8с.
9 Данилюк М.О. Аналіз наукових підходів до визначення поняття зовнішньо-економічної діяльності підприємства / М.О.Данилюк, Т.Б.Топольницька // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вир. журнал. - 2012. - №6. - С.3-8.
10 Жук О.І. Стратегічні напрями розвитку галузі рослинництва в регіоні / О.І.Жук , Д.І.Шеленко , І.І.Проданова // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія. “Економіка”. - 2012. - Вип. № 35, Ч.2. - 3с.
11 Бережницька У.Б. Становлення та формування ринку консалтингових послуг у регіоні / У.Б.Бережницька , І.І.Проданова // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип.№22.6. - 8с.
12 Тенденції розвитку промисловості регіону / І.Ф.Баланюк, О.В.Блинникова , М.В.Човрі , І.І.Проданова // Інноваційна економіка. - Тернопіль, 2012.- Вип. №4(30). - 3с.
13 Бережницька У.Б. Цільове програмування як інструмент державної політики сприяння розвитку малого підприємництва на регіональному рівні / У.Б.Бережницька, Т.М.Паневник, І.І.Проданова // Економіка та держава. - 2012. - №8. - 3с.
14 Анрусів У.Я. Кластери як механізм організації економічного розвитку регіону в умовах глобалізації / Анрусів У.Я. // Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 27-30 березня 2012р. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. - Ч.1. - С.19- 25.
15 Галюк І.Б. Організаційні умови створення знань як передумови інноваційного розвитку / І.Б.Галюк // Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 27-30 березня 2012р. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2012. - Ч.2. - 5с.
16 Exploiting 3D Virtual Environments for Supporting Role Playing Games / Deligiannakou, Agathi; Papavasileiou, Anastasia; Polymeraki, Eleni; Volioti, Christina; Mavridis, Apostolos; Tsiatsos, Thrasyvoulos; Revtyuk, Yevgen; Kolesnyk, Lilya // 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning and 41st International Conference on Engineering Pedagogy - Carinthia Tech Institute, Austria, 26-28 september 2012- [режим доступу : електронний ресурс] - 7с. (зарубіжна конференція)
17 Ревтюк Є.А. Effectiveness Of The Application Of Virtual Technologies In The Educational Environment / Є.А.Ревтюк, Л.І.Колесник // E-internationalization for Collaborative Learning: International Conference, Сімферополь, 3-5 жовтня 2012р. - Kassel University Press, 2012 - [режим доступу : електронний ресурс] - 2с.
18 Побігун С.А. До побудови економетричних моделей прийняття стратегічних рішень / С.А.Побігун // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
19 Побігун С.А. Особливості організації анімаційних програм в інсентив-туризмі / С.А.Побігун, О.В.Побігун // Туризмознавство: наукові і практичні аспекти : Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 22-23 вересня 2011р. - 2с.
20 Андрусів У.Я. Інноваційні форми розвитку підприємств та можливості їх взаємодії / У.Я.Андрусів // Трансформаційні процеси в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи : IV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, квітень 2012р. - 3с.

21 Галюк І.Б. Інноваційно-інновативні аспекти організаційного розвитку / І.Б.Галюк // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.


22 Галюк І.Б. Організаційне знання в системі економічної безпеки підприємства / І.Б.Галюк // Інформаційна та економічна безпека : V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 квітня 2012р. - Х. : ХНЕУ, 2012. - 3с.
23 Даляк Н.А. Застосування методу таксономії для дослідження рівня розвитку газотранспортних підприємств України / Н.А.Даляк // Трансформаційні процеси в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи : ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 6-7 квітня 2012р. : зб. тез доп. - 5с.
24 Кулик Т.П. Залучення громадськості до соціально-економічного розвитку територіальних громад / Т.П.Кулик // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Павлоград, 12 листопада 2012р. - 5с.
25 Ревтюк Є.А. Особливості використання людського капіталу в умовах переходу до постіндустріального суспільства / Є.А.Ревтюк // Теорія та практика управління економічним розвитком : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-24 листопада 2012р. - В 3.т. - Т.2. - Донецьк : ООО “Фирма “Друк-Инфо”, 2012. - С.285-286.
26 Кісь С.Я. Оцінка якості персоналу соціально-економічних систем в умовах економічних знань / С.Я.Кісь, В.М.Глібчук, М.М.Мельницький // Економічний аналіз : зб. наук. пр. Серія “Економічна думка”. - Тернопіль : Вид.-поліграф. центр ТНЕУ, 2012. - Вип.10, Ч.3. - 4с.
27 Кісь С.Я. Про необхідність дослідження проблем управління якістю діяльності соціально-економічних систем в умовах глобалізаційних трансформацій / С.Я.Кісь, Г.Коломієць // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
28 Кісь С.Я. Інтелектуалізація управління соціально-економічним розвитком регіону, як головний чинник його конкурентоспроможності / С.Я.Кісь // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону (ЕЕПКЄ – 2012) : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - Івано-Франківськ : “Галицька Академія”, 2012. - 1с.
29 Романко О.П. Взаємозалежність конкурентоспроможності нафтових підприємств і їх економічної стійкості / О.П.Романко, І.З.Савчин // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції : V Міжнар. наук.-практ. конф., Рівне, 18-19 жовтня 2012р. - Рівне : ТЕДЕОН Прінт, 2012. - 3с.
30 Романко О.П. Сутність економічної стійкості нафтогазового підприємства / О.П.Романко, І.З.Савчин // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 3с.
31 Притуляк Н.М. Організаційні аспекти впровадження електронної форми дистанційного навчання. Досвід ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана” / Н.М.Притуляк, О.С.Яцюк, А.З.Налисник // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - 2с.
32 Яцюк О.С. Сутність та завдання антикризового управління на підприємстві / О.С.Яцюк, А.З.Налисник // Образование и науката на XXI век : 8-а Междунар. науч. конф., Болгарія, Софія, 10-17 жовтня 2012р. - 3с. (зарубіжна конференція).
33 Семенова М.Д. Особливості організації середовища дистанційного навчання за допомогою WEBCT MOODLE / М.Д.Семенова, Р.А.Петришин, В.В.Мовчан // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - 2с.
34 Яцюк О.С. Виявлення та групування екзогенних факторів банкрутства господарюючих суб’єктів / О.С.Яцюк, А.З.Налисник // Zprávy vědecké ideje – 2012 : VIII mezinárodní vědecko - praktická konference, Česká republika, Praha, 18-25.10.12р. - Ekonomické vědy : Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. - Díl 5. - 3с. (зарубіжна конференція).
35 Кулик Т.П. З досвіду використання технологій партнерства в стратегічному управлінні економічним розвитком територіальних громад в Україні / Т.П.Кулик // Державне управління і регуляторна реформа в Україні: теоретичні засади і практичні результати : Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21-22 грудень 2012р. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2012. - 3с.
36 Підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективна монографія : у 4 т. / О.А.Паршина, М.Є.Адамів, О.П. Романко і інші. - Дніпропетровськ : Герда, 2013. -

Т.1. - 374 с.


37 Петренко В. Управління діяльністю підприємств нафтогазового комплексу на засадах інтелектуалізації та інтелектокористування : монографія / В.Петренко, С.Кісь, Е.Швидкий. -Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 278 с.
38 Дзьоба О.Г. Інноваційно-інвестиційна складова розвитку підприємств системи газозабезпечення / О.Г.Дзьоба // Інноваційна еконо­мі­ка : всеукр. наук.-вироб. журнал, 2013. - №2 (40). - С.56-59.
39 Дзьоба О.Г. Особливості управління інноваційним розвитком підприємств системи газозабезпечення / О.Г.Дзьоба // Сталий розвиток еко­но­міки : всеукр. наук.-вироб. журнал. - 2013. - №3(20). - С.216-220.
40 Дзьоба О.Г. Енергетична безпека країни як важливий чинник формування її державності / О.Г.Дзьоба, Н.П.Струк // Координати управління : зб. наук. пр. / за ред. проф. Дзвінчука Д.І.- Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип. 4. - С.99-107.
41 Дзьоба О.Г. Принципи управління технологічними інноваціями в умовах газовидобувного підприємства / О.Г.Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2013. - Вип.10(150). - С.110-114.
42 Васильченко Г.В. Методичні підходи до створення сучасних стратегій місцевого розвитку із залученням громади / Г.В.Васильченко // Координати управління : зб. наук. пр. / за ред. проф. Дзвінчука Д.І. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип.4. - С.53-61.
43 Васильченко Г.В. Структура національної економіки та циклічність економічного розвитку в умовах глобалізації світової економіки / Г.В.Васильченко, C.М.Васильченко // Современные инструменты экономики. Модернизация. Новые альтернативы : Междунар. науч.-практ. конгресс, Вена, Австрия, 20 сентября 2014г. : сб. науч. тр. - Научное периодическое издание. - Женева, Швейцария, Минск, Белоруссия, Одесса, Украина, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2013. - С.17-19. (зарубіжне інтернет-видання).
44 Васильченко Г.В. Концептуальні засади стратегій місцевого економічного розвитку в сучасних умовах глобалізації / Г.В.Васильченко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журнал. - К. : НАУ, 2013. - С.106-111.
45 Васильченко Г.В. Місцевий розвиток та глобалізація / Г.В.Васильченко, C.М.Васильченко // Вісник Чернівецького торгово-економ. ін-ту. - Чернівці : КНТЕУ, 2013. - С.65-78.
46 Галюк І.Б. Організаційні передумови інноваційного розвитку підприємства на основі розширеного відтворення знань / І.Б.Галюк // Економіка. Управління. Інновації: електор. фах. вид. - Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2013. - № 1. - 6с.
47 Галюк І.Б. Еволюція поглядів щодо розгляду не лінійності процесів розвитку організаційних систем / І.Б.Галюк // Вісник Східноукр. нац. ун-у ім. В.Даля. - 2013. - №1. - 6с.
48 Галюк І.Б. Трансформація поглядів на життєвий цикл організаційної системи в умовах нової економіки / І.Б.Галюк // Регіональний бізнес - економіка та управління. - 2013. - № 1. - С.46-51.
49 Галюк І.Б. Енергія розвитку організаційних систем / І.Б.Галюк // Інноваційна економіка. - 2013. - № 10. - 8с.
50 Розроблення заходів щодо ефективного використання попутного нафтового газу свердловин Микуличинського родовища / І.Б.Галюк, А.П.Джус, В.В.Борківський, М.О.Боян // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - 10с.
51 Галюк І.Б. Динамика развития организационной системы / І.Б.Галюк // Journal L'Association 1901 SEPIKE. – Німеччина, 2013. - Р.196-199. (зарубіжне видання).
52 Галюк І.Б. Інтелектуально-інноваційна спрямованість підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності / І.Б.Галюк // Вісник ХНУ. - 2013. - № 3, Т.3. - С.23-27.
53 Ревтюк Є.А. Оцінка використання людського капіталу підприємств нафтової та газової промисловості / Є.А.Ревтюк, І.Р.Боднарук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - Київ, 2013. - №3(142). - С.228-232.
54 Боднарук І.Р. Теоретико-методичні засади оцінювання особистісного потенціалу працівників / І.Р.Боднарук // Вісник ХНУ. Серія “Економічні науки”. - Хмельницький, 2013. - Т.3, №3. - С.171-176.
55 Яцюк О.С. Необхідність, мета та послідовність планування автосанації підприємства / О.С.Яцюк, І.О.Твердохліб // Економічний аналіз : зб. наук. пр. - Тернопіль : Видав.-поліграф. центр ТНЕУ “Економічна думка”, 2013. - Вип.12, Ч.4. - С.185-188.
56 Проданова І.І. Особливості створення, становлення та розвитку бізнес-інкубатора в Івано-Франківській області / І.І.Проданова , У.Б.Бережницька // Наукові записки. Серія “Економіка” : зб. наук. пр. - Острог : вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. - Вип.23. - С.93-98.
57 Сімків Л.Є. Проблеми диспропорційного розвитку регіонів України та шляхи їх подолання / Л.Є.Сімків // Інноваційна економіка. - Тернопіль, 2013. - 7с.
58 Романко О.П. Взаємозалежність конкурентоспроможності нафтогазових підприємств і їх економічної стійкості / О.П.Романко, І.З.Савчин // Вісник нац. ун-ту водного господарства та природокористування. - Рівне, 2013. - Вип.1(61). - С.203-208.
59 Романко О.П. Фінансові чинники впливу на формування економічної стійкості нафтогазового підприємства / О.П.Романко, І.З.Савчин // Науковий вісник Нац. лісотехн. ун-ту України. - 2013. - Вип.22.2. - С.250-256.
60 Романко О.П. Класифікація факторів впливу на економічну стійкість нафтогазових підприємств / О.П.Романко, І.З.Савчин // Кримський наук. журнал. - 2013. - Вип.22.2. - С.250-256.
61 Інтелектуалізація як основа забезпечення якості діяльності соціально-економічних систем в умовах економіки знань / Г.Ф.Бондар, Х.Л.Борущак, П.А.Костенко, С.Я.Кісь // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - Київ, 2013. - №5(144). - 5с.
62 Васильченко Г.В. Використання досвіду Польщі для розбудови ефективної системи місцевого соціально-економічного розвитку / Г.В.Васильченко, Н.А.Даляк // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.244-246.
63 Васильченко Г.В. Сучасні тенденції в управлінні розвитком регіону: субрегіони та агломерації / Г.В.Васильченко // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій : Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 18-19 квітня 2013р. - Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. - С.208-211.
64 Васильченко Г.В. Управління розвитком регіону: субрегіони та агломерації / Г.В.Васильченко // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій : Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 18-19 квітня 2013р. - Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. - С.160-169.
65 Васильченко Г.В. Теорія та практика управління регіональним розвитком в умовах глобалізації / Г.В.Васильченко // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.111-121.
66 Дзьоба О.Г. Особливості формування стратегій інноваційного розвитку підприємств системи газозабезпечення / О.Г.Дзьоба // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.145-146.
67 Бережницька У.Б. Перспективи створення та розвитку інноваційних інституцій підтримки підприємництва на базі вищих навчальних закладів як форма комерціалізації їх роботи / У.Б.Бережницька, О.Г.Дзьоба // Науко­вий парк та інноваційна інфраструктура універ­ситету як основа роз­витку освіти і науки : Міжнар. наук.-практ. кон­ф., Луцьк, 4-5 жовтня 2013р. : зб. наук. пр. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - С.20-22.
68 Крижанівський Є.І. Досвід формування та розвитку інноваційної інфраструктури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу / Є.І.Крижанівський, О.Г.Дзьоба // Науко­вий парк та інноваційна інфраструктура універ­ситету як основа роз­витку освіти і науки : Міжнар. наук.-практ. кон­ф., Луцьк, 4-5 жовтня 2013р. : зб. наук. пр. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - С.110-112.
69 Крижанівський Є. І. Питання забезпечення енергетичної незалежності України за рахунок власного видобутку вуглеводнів екологічно безпечними інноваційними методами / Є.І.Крижанівський, О.Г.Дзьоба // Довкілля для України : матеріали Міжнар. еколог. форуму, Київ, 23-25 квітня 2013р. - Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2013. - С.12-16.
70 Дзьоба О. Г. Концептуальні засади управління розвитком системи газозабезпечення України / О.Г.Дзьоба // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 8с.
71 Дзьоба О. Г. Удосконалення інформаційного забезпечення трансферу технологій в умовах інноваційного розвитку університету / О.Г.Дзьоба // Міжнар. укр.-япон. конф. з питань наук.-промисл. співробітництва, Одеса, 24-25 жовтня 2013р. - Одеса : Одеський нац. політехн. ун-т, 2013. - 8с.
72 Галюк І.Б. Інноватизація як процес розвитку на засадах інтелектуального інкременталізму / І.Б.Галюк // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
73 Галюк І.Б. Нелінійні підходи до розгляду процесів розвитку організаційних систем / І.Б.Галюк // Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Дніпропетровськ, 13-14 березня 2013р. - Дніпропетровськ : Герда, 2013. - 2с.
74 Галюк І.Б. Специфіка динамічного розвитку організаційних систем / І.Б.Галюк // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 19-20 вересня 2013р. - Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2013. - 2с.
75 Боднарук І.Р. Щодо уточнення структури людського потенціалу підприємства / І.Р.Боднарук // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 18-20 квітня 2013р. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2013. - 3с.
76 Боднарук І.Р. Особливості управління людським потенціалом фінансового сектору / І.Р.Боднарук // Сучасний фінансовий менеджмент і нові ролі фінансових директорів підприємств : засідання круглого столу, Івано-Франківськ, 26 березня 2013р. - 1с.
77 Боднарук І.Р. Уточнення класифікації чинників впливу на використання людського потенціалу підприємства / І.Р.Боднарук // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
78 Боднарук І.Р. Особливості управління мотивацією праці на підприємствах нафтогазового комплексу в умовах кризових явищ в економіці України / І.Р.Боднарук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
79 Жарська В.В. Характеристика механізму антикризового управління підприємством / В.В.Жарська, О.С.Яцюк // Економіка, фінанси та бізнес: проблеми та перспективи розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., Сімферополь, 25-26 жовтня 2013р. - зб. матер. - Наукове об’єднання “Еconomics” : у 2 Ч. - Сімферополь : НО “Еconomics”, 2013. - Ч.2. - С.87-89.
80 Яцюк О.С. Практика енергозбереження в країнах Євросоюзу та перспективи її адаптації до умов України / О.С.Яцюк, О.Ю.Безуглий // Економіка, управління, фінанси: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Хмельницький, 11-12 жовтня 2013р. - Херсон: видавничий дім “Гельветика”, 2013. - С.41-44.
81 Сімків Л.Є. Основні заходи подолання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів України / Л.Є.Сімків // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : ХІІІ Щорічна всеукр. наук. конф., Суми : зб. тез і доп. - Суми : Сумський держ. ун-т, 2013. - 3с.
82 Сімків Л.Є. Економічне зростання в Україні: сучасний стан та шляхи забезпечення / Л.Є.Сімків // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р.: тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
83 Сімків Л.Є. Регіональна політика в умовах глобалізації / Л.Є.Сімків, І.Павлишин // Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety - 2013 : Materialy IX mezinarodni vedesko- prakticka conference, Чехія, Praha, 27 квітня - 5 червня 2013р. - Dil 9. Ekonomicke vedy. - Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2013. - 5с. (зарубіжна конференція).
84 Сімків Л.Є. Регіональна політика і транскордонне співробітництво / Л.Є.Сімків, М.Федоришин // Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2013 : Materialy IX miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, Poland, Przemysl, 17-15 червня 2013р. - Przemysl : Nauka i studia, 2013. - 5с. (зарубіжна конференція)
85 Сімків Л.Є. Регіональна політика сприяння розвитку підприємництва / Л.Є.Сімків, С.Неспляк // Найновите постижения на европейската наука - 2013 : IX Междунар. науч. практ. конф., Болгарія, София, 17-25 липня 2013р. - София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2013. - 5с.
86 Сімків Л.Є. Дослідження регіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку в Україні / Л.Є.Сімків, Х.Глінська // Наука і інновації - 2013 : IX Міжнар. наук.-практ. конф., Польша, Перемишль, 7-15 листопада 2013р. - Перемишль, 2013. - 5с.
87 Романко О.П. Фінансові піраміди: застереження та застосування / О.П.Романко, В.В.Чопик //

Сучасні тенденції економічного розвитку : ІХ Міжнар. практ. конф., Болгарія, София, 17-26 березня 2013р. : тез. доп. - Софія, 2013. - С.72-76.


88 Романко О.П. Ключові фактори впливу на формування економічної стійкості нафтогазового підприємства / О.П.Романко // Економічний і соціальний розвиток України: національна ідентичність та тенденції глобалізації : X Ювілейна міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 22-23 лютого 2013р. : тез. доп. - 1с.
89 Романко О.П. Конкурентоспроможність як основа сталого розвитку національної економіки в умовах глобалізації / О.П.Романко, В.В.Чопик // Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Херсон 25-26 січня 2013р. : тез. доп. - 1с.
90 Романко О.П. Запропонована та обґрунтована система показникиків планування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / О.П.Романко // Актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : I Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Полтава, 14-15 лютого 2013р. : тез. доп. - 1с.
91 Романко О.П. Загальнометодичний підхід до організацій процесу навчання курсу : “Основи економічної теорії” / О.П.Романко // Економічна теорія : IX Міжнар. наук.-практ. конф., Чехія, Прага, 27-05 лютого 2013р. : тез. доп. - 2с.
92 Романко О.П. Роль інформаційного забезпечення у процесі управління конкурентоспроможністю підприємства / О.П.Романко, П.Р.Рущак // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тез. доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
93 Мацьків Р.Т. Соціальна відповідальність як метод інтерналізації зовнішніх ефектів / Р.Т.Мацьків, І.І.Костишин // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тез. доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
94 Кісь С.Я. Редетермінація дефініції “інтелектуалізація” щодо соціально-економічних систем / С.Я.Кісь // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тез. доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
95 Ільницький Д.Є. Фінансовий менеджмент в умовах інтелектуальної економіки / Д.Є.Ільницький, С.Я.Кісь // Сучасний фінансовий менеджмент і нові ролі фінансових директорів підприємств : матеріали круглого столу, Івано-Франківськ, 26 березня 2013р. - Івано-Франківськ : ПП. „Курилюк”, 2013. - 2с.
96 Швидкий Е.А. Про необхідність наукового супроводу процесів інтелектуалізації у нафтогазовому комплексі України / Е.А.Швидкий, С.Я.Кісь // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тез. доп. - Львів : Центр Європи, 2013. - 3с.
97 Савчин І.З. Economic stability of oil and gas enterprise:the essense and properties / І.З.Савчин // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
98 Проданова І.І. Україна в системі міжнародних фінансових організацій / І.І.Проданова, В.В.Чопик // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 1 березня 2013 р. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - С.54-56.
99 Проданова І.І. Основні аспекти формування та розвитку страхового ринку України / І.І.Проданова, Н.М.Кисляк, О.І.Макар // Економіка і управління: виклики та перспективи : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Дніпропетровськ, 4-5 лютого 2013р. : зб. матер. - Дніпропетровськ : Герда, 2013. – С.65-68.
100 Проданова І.І. Роль іноземного капіталу в функціонуванні банківської системи України / І.І.Проданова, Ю.В.Бойчук , Х.Т.Досюк // Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Макіївка, 20-21 лютого 2013р. : тез. доп. - Макіївка : МЕГІ, 2013. - С.89-90.
101 Проданова І.І. Роль демографічного фактора у відтворенні трудового потенціалу України / І.І.Проданова, Х.В.Гурмак // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Тернопіль, 23–24 травня 2013р. - Тернопіль : Крок, 2013. - С.190-192.
102 Проданова І.І. Взаємодія науки і бізнесу - основа інноваційного розвитку економіки / І.І.Проданова // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.123-124.
103 Проданова І.І. Проблеми кредитно-депозитної діяльності банківської системи України / І.І.Проданова, С.О.Цаль , М.Т.Гумен // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи : Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Дніпропетровськ, 13-14 червня 2013р. : зб. матер. - Дніпропетровськ : Герда, 2013. - С.153-154.
104 Проданова І.І. Передумови інноваційного розвитку національної економіки України / І.І.Проданова,  У.Б.Бережницька // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.423-426.
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка