Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка16/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31

Кафедра організація праці та виробництва

opv@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Теоретичні та прикладні засади формування механізму ефективного функціонування та оптимізації діяльності соціально-економічних систем паливно-енергетичного комплексу (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Зелінська Галина Олексіївна, д.е.н., доц.

2 Витвицька Уляна Ярославівна, к.е.н., доц.

3 Запухляк Іванна Богданівна, к.е.н., доц.

4 Кравчук Роман Сергійович, к.е.н., доц.

5 Федорович Ірина Володимирівна, к.е.н., доц.

6 Хвостіна Інеса Миколаївна, к.е.н., доц.

7 Юрченко Наталія Борисівна, к.е.н., доц.

8 Кріцак Юрій Остапович, ас.

9 Недільська Іванна Іванівна, ас.

10 Семенютіна Тетяна Вікторівна, ас.11 Яськевич Тетяна Борисівна, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Зелінська Г.О. Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу : навч. посіб. / Г.О.Зелінська, Р.С.Кравчук, І.В.Федорович. - Івано- Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 434 с. (гриф МОНУ).
2 Запухляк І.Б. Організація і планування ВКД : навч. посіб. / І.Б.Запухляк, О.Г.Дзьоба, Т.Б.Яськевич. - Івано- Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 120 с.
3 Основи земельного права та кадастру : навч. посіб. / О.Г.Дзьоба, Є.Ю.Ільків, М.М.Дутчин, В.М.Скрипничук, Я.В.Петрів. - Івано- Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 320 с.
4 Василик І.І. Інформаційні потоки нафтогазовидобувних підприємств / І.І.Василик, Устенко А.О. // Економічний аналіз : зб. наук. праць. - Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Тернопільського нац. екон. ун-ту “Економічна думка”, 2012. - Вип.10. - Ч.3. - С.223-228.
5 Кравчук Р.С. Ринок нафтопродуктів: аналіз та прогнозування / Р.С.Кравчук, М.С.Дмитрук // Моделювання регіональної економіки : журнал Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника. - 2012. - №1(19). - 9с.
6 Гобир І.Б. Реформування системи газозабезпечення в комунальній сфері: проблеми та завдання / І.Б.Гобир, Т.Б.Яськевич // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(29). - 4с.
7 Гораль Л.Т. Застосування кластерного підходу - умова підвищення ефективності інноваційного розвитку регіону / Л.Т.Гораль, Л.С.Войтків // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського нац. екон. ун-ту “Економічна думка”, 2012. - Вип.10. - Ч.1.- 3с.
8 Гораль Л.Т. Формування стратегічної програми технологічного оновлення лінійної частини магістральних газопроводів / Л.Т.Гораль // Економіка промисловості. - 2011. - №4 (56). - С.235-241.
9 Зелінська Г.О. Форми власності та їх вплив на формування регіонального освітнього менеджменту (РОМ) / Г.О.Зелінська // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. - Тернопіль, 2012. - Вип.1(27). - 4с.
10 Зелінська Г.О. Аналіз стану правового середовища реалізації освітньої політики в Україні та використання його в умовах розвитку регіону / Г.О.Зелінська // Економічні науки : зб. наук. праць. - Кіровоград : КНТУ, 2012. - Вип.22, Ч 1. - 6с.
11 Зелінська Г.О. Управлінська культура як складова РОМ / Г.О.Зелінська, І.Б.Запухляк // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. - К. : ВПЦ Київський ун-т, 2012. - Т.2, Вип.27. - 9с.
12 Запухляк І.Б. Експертиза бізнес-плану як ключовий елемент успіху підприємницької ідеї / І.Б.Запухляк, С.М.Кафка, І.В.Перевозова // ВДВ ЦІТ Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. - Вип.VІІІ. - 3с.
13 Крижанівський Є.І. Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу через акваторію Каспійського моря / Є.І.Крижанівський, О.Г.Дзьоба // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.142-149.
14 Дзьоба О.Г. Системи цілей та пріоритетів у сфері державного управління газозабезпеченням України / О.Г.Дзьоба // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. - Тернопіль, 2012. - Вип.1(27). - 7с.
15 Дзьоба О.Г. Потенціал газовидобувного комплексу України: сучасний стан і перспективи розвитку / О.Г.Дзьоба // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. - 2012. - №2(12). - 8с.
16 Дзьоба О.Г. Теоретико-методологічні аспекти розрахунку тарифів на морське транспортування природного газу за допомогою рухомих трубопроводів / О.Г.Дзьоба, О.М.Ромашко // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. - Тернопіль, 2012. - Вип.4(30). - 6с.
17 Крижанівський Є.І. Техніко-економічні чинники, які впливають на нафтогазову енергетику України / Є.І.Крижанівський, О.Г.Дзьоба // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - 8с.
18 Дзьоба О.Г. Особливості формування організаційного потенціалу газотранспортних підприємств / О.Г.Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - К., 2012. - Вип. 3(130). - 5с.
19 Дзьоба О.Г. Основні тенденції зміни газоємності ВВП в умовах структурної трансформації економіки країни / О.Г.Дзьоба // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Серія “Економіка”. - 2012. - Вип.6(1). - 10с.
20 Дзьоба О.Г. Оптимізація рішень в процесі проектування берегових терміналів для транспортування газу за технологією CNG / О.Г.Дзьоба // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - 9с.
21 Дзьоба О.Г. Методологічні аспекти оцінювання внутрішніх ризиків газотранспортних підприємств / О.Г.Дзьоба // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. - 2012. - №4(14). - 5с.
22 Дзьоба О.Г. Нафтогазова енергетика України / О.Г.Дзьоба, Є.І.Крижанівський // Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. - Полтава : ПолтНТУ, 2012. - №1(1). - 12с.
23 Дзьоба О.Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах Європейського Союзу / О.Г.Дзьоба, О.М.Ромашко // Економічний часопис - ХХІ : наук. журнал. - 2012. - № 7-8. - 4с.
24 Дзьоба О.Г. Особливості ціноутворення на природний газ на внутрішньому ринку / О.Г.Дзьоба, Ю.П.Колбушкін // Збірник наукових праць. - Кам’янець-Подільський, 2012. - Вип.20, Т.2. - 3с.
25 Андрійчук І.В. Оцінка реалізації та напрямки удосконалення механізму енергозбереження деревообробних підприємств (на прикладі Івано-Франківської області) / І.В.Андрійчук, У.Я.Витвицька, М.В.Гой // Вісник Сумського нац. аграрн. ун-ту. Серія. “Економіка і менеджмент”. - 2012. - Вип.3(51). - С.65-69.
26 Витвицький Я.С. Механізми державного управління трансформаціями і розвитком регіональних суспільних систем / Я.С.Витвицький, У.Я.Витвицька // Координати управління : зб. наук. праць / за редакцією прф.Д.І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.2. - С.42-50.
27 Кріцак Ю.О. Правова природа літературного твору / Ю.О.Кріцак // Вісник Харківського нац. ун-т внутріш. справ. - 2011. - №3(54). - С.279-286
28 Кріцак Ю.О. Здійснення авторського права на літературний твір “Право та Безпека” / Ю.О.Кріцак // Вісник Харківського нац. ун-т внутріш. справ. - 2012. - №2(44). - С.190-203.
29 Кріцак Ю.О. Особисті немайнові права авторів літературних творів / Ю.О.Кріцак // Сучасний стан досліджень немайнових правовідносин в науці цивільного права : зб. тез наук. доп. і повідомлень круглого столу. - Вісник Харківського нац. ун-т внутріш. справ. - 2012. - С.106.
30 Джус А.П. Оптимізація рішень в процесі проектування берегових терміналів для транспортування газу за технологією СNG / А.П.Джус, О.Г.Дзьоба // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - 9с.
31 Семенютіна Т.В. Газотранспортна система України: політичні ризики та енергобезпека держави / Т.В.Семенютіна // Економічний аналіз : зб. наук. пр. - 2012. - Вип.11, Ч.4. - С.146-150.
32 Семенютіна Т.В. До питання обґрунтування сутності ризику як економічної категорії / Т.В.Семенютіна // Економіка і регіон: Науковий вісник Полтавського нац. техн. ун-ту ім. Ю.Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2012. - № 6(37). - С.162-165.
33 Семенютіна Т.В. Економічні ризики, небезпеки, загрози: сутність та взаємозв’язок / Т.В.Семенютіна // Економічний простір : зб. наук. пр. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. - №68. - С.106-113.
34 Василик І.І. Складові системи управління інформаційними потоками нафтогазовидобувних підприємств / І.І.Василик // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
35 Василик І.І. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві / І.І.Василик // Теорія і практика економіки і підприємництва : IX Міжнар. наук.-практ. конф., Алушта, 3-5 травня 2012р. - Сімферополь, 2012. - 2с.
36 Василик І.І. Характеристика рівнів ефективного управління підприємством / І.І.Василик // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 3с.
37 Василик І.І. Класифікація управлінської та економічної інформації / І.І.Василик // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону ЕЕП КЄ-2012 : IX Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - Наукові вісті. - Івано-Франківськ : ПВНЗ “Галицька академія”, 2012. - 2с.
38 Гобир І.Б. Важливість системи управління в діяльності підприємства / І.Б.Гобир // Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Сімферополь, 25 травня 2012р. - Сімферополь : РВНЗ “Кримський інж.-педагог. університет”, 2012. - 2с.
39 Гораль Л.Т. Система управління якістю в магістральному транспорті газу / Л.Т.Гораль, М.Д.Степ’юк, Н.Т.Походюк // Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава. Шляхи та засоби побудови : Всеукр. наук. екон. читання з міжнар. участю : наук.-практ. конф., Миколаїв, 19-20 травня 2011р. - 4с.
40 Kravchuk R.S. The analysis and prognostication of market of oil products / R.S.Kravchuk, N.T.Kravchuk // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону ЕЕП КЄ-2012 : IX Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - Наукові вісті. - Івано-Франківськ : ПВНЗ “Галицька академія”, 2012. – 4с.
41 Кравчук Р.С. The analysis and prognostification of oil products / Р.С.Кравчук // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону ЕЕПКЄ -2012 : IX Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - Наукові вісті. - Івано-Франківськ : ПВНЗ “Галицька академія”, 2012. - №2(22). - С.96-101.
42 Зелінська Г.О. Методичні підходи до аналізу формування та використання освітнього менеджменту на рівні регіону / Г.О.Зелінська // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону ЕЕП КЄ-2012 : IX Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - Наукові вісті. - Івано-Франківськ : ПВНЗ “Галицька академія”, 2012. - 1с.
43 Запухляк І.Б. Місце і роль спільних підприємств у розвитку міжнародного бізнесу / І.Б.Запухляк, І.Б.Грицак // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
44 Дзьоба О.Г. CNG-технології як один із способів альтернативного постачання газу до України / О.Г.Дзьоба, Є.І.Крижанівський // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.3-5.
45 Дзьоба О.Г. Підвищення ефективності використання потенціалу газовидобувних підприємств / О.Г.Дзьоба // Сучасні інноваційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами і проектами : Х Міжнар. наук.-практ. конф., Алушта, 10-16 вересня 2012р. - 2с.
46 Витвицька У.Я. Сучасний стан та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні / У.Я.Витвицька, Т.С.Леонова // Сучасний соціокультурний простір 2012 : ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 20-22 вересня 2012р. - К. : ТОВ “ТК Меганом”, 2012 р. - Ч.1. - С.5-7.
47 Витвицький Я.С. Механізми державного управління трансформаціями і розвитком регіональних суспільних систем / Я.С.Витвицький, У.Я.Витвицька // Трансформація політико-управлінських та державно-владних відносин у процесі європейської інтеграції : Наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 24-25 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 1с.
48 Семенютіна Т.В. Ризик-менеджмент як невід’ємна складова системи управління підприємством / Т.В.Семенютіна // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки : XXI Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 28-29 грудня 2012р. : зб. тез. - Львів : ЛЕФ, 2012. - С.26-27.
49 Зелінська Г.О. Регіональний освітній менеджмент: теорія і практика : монографія / Г.О.Зелінська. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - 384 с.
50 Економіка нафтогазових підприємств : навч. посіб. / Я.С.Витвицький, У.Я.Витвицька, І.М.Метошоп, В.М.Кузьмин та інші.. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - 604 с. (гриф МОНУ).
51 Нормування праці на підприємствах нафтогазового комплексу : навч. посіб. / В.Д.Никифорук, Т.В.Семенютіна, Ю.О.Кріцак, І.В.Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 367 с.
52 Хвостіна І.М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч. посіб. / І.М.Хвостіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 258 с.
53 Хвостіна І.М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : практикум / І.М.Хвостіна, Н.Б.Мязіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 220 с.
54 Василик І.І. Діалектична інверсія понять “фактор - параметр - показник” при побудові класифікатора чинників впливу на процес видобутку нафти і газу / І.І.Василик // Економіка і регіон : Науковий вісник Полтавського нац. техн. ун-ту ім. Ю.Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2013. - №6(37). - С.117-122.
55 Василик І.І. Модель процесу видобутку нафти і газу як сфери походження специфічних функцій і задач управління / І.І.Василик // Наукові праці Кіровоградського нац. техн. ун-ту. Серія “Економічні науки”. - Кіровоград : КНТУ, 2013. - Вип.23. - С.54-61.
56 Мязіна Н.Б. Про взаємозв’язок динаміки ринку палива та світового аграрного ринку / Н.Б.Мязіна // Агросвіт : наук.-практ. журнал. - 2013. - №7. - С.50-53.
57 Мязіна Н.Б. Вплив процесів глобалізації на аграрний маркетинг / Н.Б.Мязіна // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. - 2013. - №4. - 5с.
58 Грицак І.Б. Методичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості підприємства як передумова його подальшого розвитку / І.Б.Грицак, І.Б.Запухляк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - К., 2013. - Вип.7-8(146-147). - С.68-72.
59 Зелінська Г.О. ЕТОМ-аналіз як інструмент діагностики РОС (на прикладі Івано-Франківської області) / Г.О.Зелінська // Економіка і регіон : Науковий вісник Полтавського нац. техн. ун-ту ім. Ю.Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2013. - №1. - 5с.
60 Зелінська Г.О. Регіональна освітня система та її інфраструктура як об’єктивна умова становлення системи регіонального освітнього менеджменту / Г.О.Зелінська // Інноваційна економіка : наук.-вироб. журнал. - Тернопіль : Тернопільський ін-т агропромис. вир-ва Нац. академії аграрних наук, 2013. - №7(45). - С.103-107.
61 Зелінська Г.О. Класифікація функцій системи освітнього менеджменту: регіональний аспект / Г.О.Зелінська // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. - Харків : ХНУМГ, 2013. - Вип.109. - С.425-430.
62 Зелінська Г.О. Актуалізація дослідження освітнього менеджменту: регіональний аспект / Г.О.Зелінська // Інноваційна економіка : наук.-вироб. журн. - Тернопіль : Тернопільський ін-т агропромис. вир-ва Нац. академії аграрних наук, 2013. - Вип.2(40). - С.94-97.
63 Зелінська Г.О. Класифікація принципів системи регіонального освітнього менеджменту / Г.О.Зелінська // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. - Маріуполь : ДВНЗ ПДТУ, 2013. - Вип.1, Т.3. - С.279-282.
64 Гобир І.Б. Моделювання процесу організації ремонтних робіт на нафтогазовидобувних підприємствах в умовах невизначеності і ризику / Гобир І.Б. // Науковий вісник Одеського нац. економ. ун-ту. Серія “Економічні науки”. - Одеса, 2013. - №7(186). - С.39-49.
65 Гобир І.Б. Оцінка впливу рівня організації і управління ремонтним обслуговуванням на фінансові результати роботи нафтогазовидобувних підприємств / Гобир І.Б. // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. пр. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. - №25(1). - С.123-131.
66 Гобыр И.Б. Формирование эффективной системы управления ремонтным обслуживанием нефтегазодобывающих предприятий / И.Б.Гобыр // Российский академ. журнал. - Россия, Ростов-на-Дону, 2013. - №2, Т.24. - С.21-24. (Scopus).
67 Зелінська Г.О. Аналіз макросередовища освітньої системи як діагностичний інструмент регіонального освітнього менеджменту в умовах знанієвої економіки / Г.О.Зелінська // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
68 Семенютіна Т.В. Концептуальні основи формування національного стандарту ризик-менеджменту в Україні / Т.В.Семенютіна // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. - 2013. - № 3'2013(20). - С.68-72.
69 Витвицька У.Я. Оцінка стану та перспектив розвитку малого підприємництва в Україні / У.Я.Витвицька, Т.В.Леонова // Економічний аналіз : зб. наук. пр. - Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Тернопільський нац. економ. ун-ту “Економічна думка”, 2013. - Вип.12, Ч.1. - 6с.
70 Витвицька У.Я. Інвестиційна привабливість використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів на державних лісозаготівельних підприємствах Івано-Франківської області / У.Я.Витвицька, І.В.Андрійчук, Ю.В.Лозинська // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : І Наук.-практ. інтернет-конф., Дніпропетровськ – Жешув, 25 лютого -1 березня 2013р. - Д. : Нац. гірн. ун-т, 2013. - 4с.
71 Федорович І.В. Надійність експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів та дослідження причин аварійності / І.В.Федорович // Агросвіт. - 2013. - №5. - С.42-45.
72 Кріцак Ю.О. Право на власні дії при здійсненні творцем авторського права на літературний твір / Ю.О.Кріцак // Вісник Одеського держ. ун-ту. Серія “Гуманітарні науки: історія, філософія, психологія, право”. - 2013. - №2. - С.120-123.
73 Крицак Ю.А. Отдельные аспекты защиты авторського права на литературное произведение / Ю.А.Крицак // Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. прав. журнал. - 2013. - №10/3. - С.122-126. (Scopus).
74 Василик І.І. Особливості процесу видобутку нафти і газу як цілісної системи / І.І.Василик // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем : II Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013), Чернівці, 18-20 квітня 2013р. - Ч.2. - Чернівці : ЧНУ, 2013. - 3с.
75 Мязіна Н.Б. Особливості стратегічного управління аграрним сектором в умовах глобалізації / Н.Б.Мязіна // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.233-235
76 Мязіна Н.Б. Напрямки покращення стану трудових ресурсів Івано-Франківської області / Н.Б.Мязіна, Н. І.Фертіль // 12а Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ. – Донецьк : ДонНАБА, 2013. - C.130-133.
77 Василик І.І. Шляхи розв’язання проблем нафтовидобувної галузі / І.І.Василик, Н.В.Шутка // Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації : Всеукр. наук. Інтернет-конф., Тернопіль, 28-29 березня 2013р. - Тернопіль : Тайп, 2013. - Вип.19. - 2с.
78 Василик І. І. Задачі оптимального управління процесом нафтогазовидобутку / І.І.Василик // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
79 Василик І.І. Стратегічні карти як метод представлення інформації про діяльність підприємств / І.І.Василик // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
80 Запухляк І.Б. Мотивація енергозбереження як один із напрямків розвитку вітчизняних ГТ підприємств / І.Б.Запухляк // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.148-150.
81 Кравчук Р.С. Рентабельність як основний критерій ефективності асортиментної політики нафтопереробних підприємств / Р.С.Кравчук // Актуальні питання економіки та сучасного менеджменту : ХХVII Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 5-6 липня 2013р. - Львів : ЛЕФ, 2013.- С.63-65.
82 Кравчук Р.С. Формування асортиментної стратегії нафтопереробного підприємства під впливом попиту / Р.С.Кравчук // Шляхи стабілізації економічного стану в країнах СНД : Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 6-7 вересня 2013р. : зб. тез. - Одеса : ГО “Центр економічних досліджень та розвитку”, 2013. - С.64-66.
83 Гобир І.Б. Удосконалення системи мотивації і стимулювання персоналу ремонтних бригад нафтогазовидобувних підприємств / І.Б.Гобир // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем : II Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013), Чернівці, 18-20 квітня 2013р. - Ч.2. - Чернівці : ЧНУ, 2013. - С.111-113.
84 Гобир І.Б. Імітаційна модель організації ремонтних робіт на свердловинах / І.Б.Гобир // Актуальні проблеми стабілізації соціально-економічного розвитку в сучасних умовах : Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених, 19-20 квітня 2013р. - Х. : ХНУ ім. Каразіна, 2013. - С.330-332.
85 Гобир І.Б. Система інформаційного забезпечення технічного обслуговування і ремонту обладнання нафтогазовидобувних підприємств / І.Б.Гобир // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 23-24 квітня 2013р. - Кривий Ріг : КНУ, 2013. - У 2 т. : Т. 2. - С.250-253.
86 Гобир І.Б. Формування критеріїв прийняття управлінських рішень щодо ремонту свердловин / І.Б.Гобир // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.141-143.
87 Семенютіна Т.В. Впровадження альтернативних технологій постачання природного газу як стратегічний напрям ризик-менеджменту вітчизняних газотранспортних підприємств / Т.В.Семенютіна // Перспективні напрямки економічної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 1-2 лютого 2013р. - Дніпропетровськ : НО „Перспектива”, 2013. - С.78-80.
88 Семенютіна Т.В. Модернізація газотранспортної системи України: ризики та шанси держави / Т.В.Семенютіна // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.176-178.

89 Витвицька У.Я. Оцінювання вартості торгових марок компаній нафтогазового комплексу / У.Я.Витвицька, У.М.Грушка // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.


90 Витвицька У.Я. Про розвиток інноваційного підприємництва в Україні / У.Я.Витвицька, Н.Т.Колодчак // Наука і життя: сучасні тенденції інтеграція у світову наукову думку : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 23-25 травня 2013р. - К. : ТОВ ТК Меганом, 2013. - Ч.1. - 3с.

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 50 000,00 грн.
126/2012 Планування черговості і проведення технічного оновлення газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій експортних газопроводів

(РК № 0112U004308)Замовник УМГ “Прикарпаттрансгаз”

Керівник теми Гораль Л.Т.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка