Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка15/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31

Кафедра фінансів

fin@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Теоретичні та прикладні засади формування механізму ефективного функціонування та оптимізації діяльності соціально-економічних систем паливно-енергетичного комплексу (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Гораль Ліліана Тарасівна, д.е.н., доц.

2 Крупа Олеся Миронівна, к.е.н., доц.

3 Орищин Тетяна Михайлівна, к.е.н., доц.

4 Спасів Наталія Ярославівна, к.е.н., доц.

5 Тришак Лідія Степанівна, к.е.н., доц.

6 Лосєва Марія Сергіївна, ас.

7 Маринчак Лілія Романівна, ас.

8 Полатайко Ольга Ігорівна, ас.

9 Радюк Наталія Андріївна, ас.

10 Савчин Любов Миколаївна, ас.

11 Шийко Віра Ігорівна, ас.

12 Дітчук Наталія Олегівна, ст.-викл.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Спасів Н.Я. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Н.Я.Спасів, Т.М.Орищин. - Івано-Франківськ : Факел, 2012. - 285 с. (гриф МОНУ).
2 Орищин Т.М. Організаційно-економічний механізм управління ресурсним забезпеченням / Т.М.Орищин // Вісник соціально-економічних досліджень. - Одеса : Одеський нац. економ. ун-т, 2012. - №4. - 8с.
3 Спасів Н.Я. Місцеві бюджети: законодавчі колізії та правове поле функціонування / Н.Я.Спасів, М.І.Хопчан, В.М.Хопчан // Інноваційна економіка. - Тернопіль: Тернопільський ін.-т агропромисл. вир-ва, 2012. - №6. - 6с.

4 Спасів Н.Я. Прагматизм формування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів на соціальні цілі у кризовий та посткризовий періоди / Н.Я.Спасів, В.Ф.Мартинюк // Фінансова система України. - Острог : НУ “Острозька Академія”, 2012. - №18. - 8с.


5 Спасів Н.Я. Домінанти політики оптимізації видаткової частини місцевих бюджетів України на соціальні цілі / Н.Я.Спасів, І.В.Турський // Інноваційна економіка. - Тернопіль : Тернопільський ін.-т агропромисл. вир-ва, 2012. - №6. - 6с.
6 Маринчак Л.Р. Страхування банківських вкладів як елемент депозитної політики в контексті міжнародного та вітчизняного досвіду / Л.Р.Маринчак // Інноваційна економіка. - Тернопіль : Тернопільський ін.-т агропромисл. вир-ва, 2012. - №6. - 5с.
7 Дзьоба О.Г. Теоретико-методологічні аспекти розрахунку тарифів на морське транспортування природного газу за допомогою рухомих трубопроводів / О.Г.Дзьоба, О.М.Ромашко // Інноваційна економіка. - Тернопіль : Тернопільський ін.-т агропромисл. вир-ва, 2012. - №4. - 5с.
8 Ромашко О.М. Особливості функціонування ринку газу в ЄС / Ромашко О.М. // Економічний часопис - XXI. - К. : Софія-А, 2012. - №5-6. - 4с.
9 Дзьоба О.Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах Європейського Союзу / О.Г.Дзьоба, О.М.Ромашко // Економічний часопис - XXI. - К. : Софія-А, 2012. - №7-8. - 4с.
10 Крупа О.М. Ефекти визначення фінансового стану підприємств нафтогазового комплексу України / О.М.Крупа // Бізнес інформ. - Х. : видавничий дім “Інжек”, 2012. - №11. - 5с.
11 Тришак Л.С. Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на фінансовому ринку України / Л.С.Тришак // Наукові записки. - Острог : НУ Острозька академія, 2012. - Вип.18. - 6с.
12 Орищин Т.М. Обґрунтування необхідності формування новітніх механізмів управління ресурсним забезпеченням / Т.М.Орищин // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону : Всеукр. конф., Донецьк, 20 листопада 2012р. - Красноармійськ : КП ДонНТУ, 2012. - 5с.
13 Ромашко О.М. Тенденції розвитку світової торгівлі скрапленим газом / О.М.Ромашко // Наука-XXI століття : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27 червня 2012 р. - К. : НАИРИ, 2012. - 4с.
14 Ромашко О.М. Стан та перспективи розвитку газовидобувних підприємств України / О.М.Ромашко // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії і практики : І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 18-19 жовтня 2012 р. - Одеса : Атлант, 2012. - 2с.
15 Тришак Л.С. Теоретичні засади механізму державного управління стратегічним розвитком підприємств електроенергетики / Л.С.Тришак // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії і практики : І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 18-19 жовтня 2012 р. - Одеса : Атлант, 2012. - 2с.
16 Маринчак Л.Р. Розвиток газовидобувної галузі України: перспективи та інновації / Л.Р.Маринчак // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії і практики : І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 18-19 жовтня 2012 р. - Одеса : Атлант, 2012. - 2с.
17 Спасів Н.Я. Капітал підприємницьких структур: позитивні та негативні тенденції формування / Н.Я.Спасів, М.І.Хопчан, В.М.Хопчан // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації : 4-та Міжнарод. наук.-практ. конф., Тернопіль, 23 березня 2012р. -Тернопіль : ТКІ, 2012. - 3с.
18 Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки : колективна монографія / І.Ю.Швець, М.П.Бутко, Л.Т. Гораль та інші. - Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. - 386 с.
19 Фінанси підприємств : навч. посіб. / М.О.Данилюк, Н.Я.Спасів, Т.М.Орищин, О.І.Полатайко, І.М.Данилюк-Черних.- 2-ге вид. - Тернопіль : ТАЙП, 2013. - 183 с.
20 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч.-метод. посіб. / Н.Я.Спасів, М.С.Лосєва, Н.О.Дітчук, Л.Р.Маринчак. - Тернопіль : ТАЙП, 2013. - 150 с.
21 Данилюк М.О. Реалії та перспективи розвитку фондового ринку в Україні / М.О.Данилюк, Т.М.Орищин // Інноваційна економіка : наук.-вироб. журнал. - Тернопіль : Тернопільський ін.-т агропромис. вир-ва Нац. академії аграрних наук, 2013. - №7. - 4с.
22 Орищин Т.М. Активізація інвестиційної діяльності в економіці / Т.М.Орищин, Т.В.Толстухова // Наука і економіка : наук.-теорет. журнал. - Хмельницький : Хмельницький економ. ун-т, 2013. - Вип.3 (31). - 6с.
23 Спасів Н.Я. Прагматизм забезпечення соціальних гарантій і Україні: реалії, проблеми та перспективи / Н.Я.Спасів, В.Ф.Мартинюк // Інноваційна економіка : наук.-вироб. журнал. - Тернопіль : Тернопіл. ін.-т агропромис. вир-ва Нац. академії аграрних наук, 2013. - №2. - 6с.
24 Спасів Н.Я. Доходи Державного бюджету України: раціональність планування та тенденції виконання / Н.Я.Спасів, О.Я.Спасів // Наукові студії. - Тернопіль : ПВНЗ Тернопільський комерц. ін.-т, 2013. - №14. - 15с.
25 Спасів Н.Я. Доходи Державного бюджету України-2012: асиметрії формування та резерви нарощування / Н.Я.Спасів, І.В.Турський // Наукові записки. Серія “Економіка” : зб. наук. пр. - Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. - №21. - 8с.
26 Маринчак Л.Р. Экстерналии менеджмента депозитной деятельности банковских учреждений в условиях возрастающей конкуренции / Л.Р.Маринчак // Современные фундаментальные и прикладные исследования : междунар. науч. изд. – Россия, Кисловодск : Изд-во УЦ Магистр, 2013. - Т.2, №1(8).- 4с. (імпакт-фактор).
27 Маринчак Л.Р. Оцінка ефективності залучення депозитів у системі ресурсного забезпечення / Л.Р.Маринчак // Наукові записки НУ “Острозька академія”. - Київ, 2013. - №21. - 5с.
28 Маринчак Л.Р. Моделі депозитних процентних ставок та їх вплив на ринкову дисципліну в банківському секторі / Л.Р.Маринчак // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. - Хмельницький : Хмельницький ун-ту економіки та підприємництва, 2013. - №6. - 5с.
29 Маринчак Л.Р. Удосконалення якості депозитних продуктів та послуг як вагомий аспект модернізації депозитної діяльності українських банків / Л.Р.Маринчак // Інноваційна економіка : наук.-вироб. журнал. - Тернопіль : Тернопільський ін.-т агропромис. вир-ва Нац. академії аграрних наук, 2013. - №6. - 4с.
30 Колбушкін Ю.П. Аналітичний огляд ціноутворення та розрахунків підприємств теплопостачання за природний газ / Ю.П.Колбушкін, С.О.Висоцький, О.М.Ромашко // Збірник наукових праць Хмельницького кооперат. торговельно-економічного ін.-ту. - Камянець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2013. - №5. - 10с.
31 Крихівська Н.О. Підходи до визначення поняття “економічний потенціал підприємства” / Н.О.Крихівська // Наукові записки. Серія “Економіка”. - Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. - №21. - 4с.
32 Орищин Т.М. Концепція сталого розвитку як науково-методична основа управління природними ресурсами / Т.М.Орищин // Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 25-27 березня 2013р. - Дніпропетровськ : ДДАУ, ДОІППО, 2013. - 3с.
33 Гораль Л.Т Бенчмаркінг у вищій школі / Л.Т.Гораль // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
34 Гораль Л.Т. Моніторинг кон’юктури ринку газотранспортних послуг / Л.Т.Гораль // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
35 Гораль Л.Т. Щодо привабливості локального фондового ринку / Л.Т.Гораль, Т.М.Орищин // Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., Севастополь, 16-18 травня 2013р. - Сімферополь : Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського, 2013. - 2с.
36 Орищин Т.М. Системний підхід в контексті оптимізації управління енергетичними ресурсами / Т.М.Орищин // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
37 Орищин Т.М. Щодо вдосконалення управління енергетичними ресурсами на всіх рівнях управління / Т.М.Орищин // Сучасний фінансовий менеджмент і нові ролі фінансових директорів підприємств : реферат. зб. матер. круглого столу, Івано-Франківськ, 26 березня 2013р. - Івано-Франківськ : ПП Курилюк, 2013. - 1с.
38 Орищин Т.М. Проблеми фінансування енергозбереження у газотранспортній галузі / Т.М.Орищин, В.І.Шийко, К.Кузик // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матеріали Наук.-практ. Інтернет-конф., Переяслав-Хмельницький, 30-31 липня 2013р. : зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький, 2013. - 2с.
39 Спасів Н.Я. Кластер як імператив інвестиційної активності / Н.Я.Спасів, О.В.Годованець // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації : V Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 25 квітня 2013р. - Тернопіль : ТКІ, 2013. - 4с.
40 Спасів Н.Я. Міжнародне податкове планування в умовах глобальної економіки / Н.Я.Спасів, О.В.Годованець // Україна в геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації : Всеукр. наук. інтернет-конф., Тернопіль, 15 травня 2013р. - Тернопіль : ТНЕУ, ВЦ Вектор, 2013. - 5с.
41 Спасів Н.Я. Домінанти доларизації вітчизняної економіки / Н.Я.Спасів, І.В.Турський // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації : V Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 25 квітня 2013р. - Тернопіль : ТКІ, 2013. - 4с.
42 Спасів Н.Я. Парадигма та проблематика використання постулатів булонської декларації в умовах європейської інтеграції вищої школи / Н.Я.Спасів, В.Стасюк // Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в умовах європейської інтеграції вищої освіти : Наук.-метод. семінар, Тернопіль, 25 січня 2013р. - Тернопіль : ТКІ, 2013. - 3с.
43 Крихівська Н. Передумови налагодження партнерських відносин між суб’єктами підприємництва / Н.Крихівська // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
44 Перевозова І.В. Прикладні передумови застосування економічної експертизи як форми фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України / І.В.Перевозова // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
45 Шийко В.І. Проблеми оцінювання енерговитратності трубопровідного транспортування природного газу / В.І.Шийко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
46 Сергєєв О. Фактори формування конкурентоспроможності підприємств магістрального транспортування природного газу / О.Сергєєв, В.Шийко // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
47 Маринчак Л.Р. Роль депозитів у процесі формування ресурсного потенціалу банківської установи / Л.Р.Маринчак // Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин : I Міжнар. наук.-практ. конф., Севастополь, 16-18 травня 2013р. - Сімферополь : Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського, 2013. - 3с.
48 Маринчак Л.Р. Вплив депозитної політики банку на рівень його конкурентоспроможності / Л.Р.Маринчак // Розвиток економік Євро-регіонів: макро- і макрорівні : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 29-30 березня 2013р. - К. : Київський економіч. наук. центр, 2013. - 3с.
49 Маринчак Л.Р. Мінімізація банківських ризиків у процесі депозитної діяльності / Л.Р.Маринчак // Стан та розвиток фінансової банківської системи України в умовах високої волатильності ринків: Всеукр. інтернет-конф., Київ, 26 квітня 2013р. - К.: КНТЕУ, 2013. - 3с.
50 Ромашко О.М. Оцінка фінансових ризиків при диверсифікації діяльності підприємств / О.М.Ромашко // Сучасний фінансовий менеджмент і нові ролі фінансових директорів підприємств : реферат. зб. матер. круглого столу, Івано-Франківськ, 26 березня 2013р. - Івано-Франківськ : ПП Курилюк, 2013. - 1с.

Кафедра обліку і аудиту

oa@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Теоретичні та прикладні засади формування механізму ефективного функціонування та оптимізації діяльності соціально-економічних систем паливно-енергетичного комплексу (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Орлова Валентина Кузьмівна, к.е.н., проф.

2 Василенко Наталя Костянтинівна, доц.

3 Василик Оксана Богданівна, к.е.н., доц.

4 Долішня Тетяна Іванівна, к.е.н., доц.

5 Кафка Софія Михайловна, к.е.н., доц.

6 Костюк Уляна Зіновіївна, к.е.н., доц.

7 Коцкулич Тетяна Ярославівна, к.е.н., доц.

8 Негрич Інна Михайлівна, к.е.н., доц.

9 Перевозова Ірина Володимирівна, к.е.н., доц.

10 Савчук Тетяна Василівна, к.е.н., доц.

11 Хома Світлана Василівна, к.е.н., доц.

12 Іванова Маргарита Олександрівна, ст. викл.

13 Камінська Ірина Богданівна, ас.

14 Медвідь Ірина Богданівна, ас.

15 Подубинська Наталія Дмитрівна, ас.

16 Степанюк Ольга Сергіївна, ас., заст..декана

17 Чедлєєва Олена Михайлівна, ас.

18 Чучук Юрій Володимирович, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Информационные технологии и автоматизация – основа управления бизнесом. Учет и отчетность на предприятиях: современные подходы : комплексная монография / Баркова С.О., Лаврушина О.Г., Лебедєва І.Ю., Людвенко Д.В., Мироненко Є.В., Перевозова І.В., Рудейчук С.В., Румянцев М.І., Сапіцька І.К., Фоміченко І.П., Харчева І.В. / под общ. ред. С.В.Куприенко; SWord. - Одесса : Куприенко, 2012. -150с.
2 Орлова В.К. Розподіл прибутку та його відображення у фінансовій звітності / В.К.Орлова, Л.Ф.Ларыкова // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля : наук. журнал. - Луганськ, 2012. - №16(187). - Ч.1. - С.139-147.
3 Іванова М.О. Інвестиційна політика України в посткризовий період розвитку економіки / М.О.Іванова // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вир. журнал. - Тернопіль, 2012. - №8(34). - С.70-72.
4 Камінська І.Б. Витрати на персонал: понятійно-термінологічний апарат / І.Б.Камінська // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Серія. “Економічні науки”. - 2012. - Т.1, №2. - С.78-82.
5 Долішня Т.І. Планування як елемент управління витратами / Т.І.Долішня // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. - Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. - Т.2, Вип.8. - С.153-157.
6 Долішня Т.І. Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами на підприємствах нафтогазової галузі / Т.І.Долішня // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вир. журнал. - Хмельницький, 2012. - 5’2012(15). - С.211-214.
7 Перевозова І.В. Експертиза бізнес-плану як ключовий елемент успіху підприємницької ідеї / І.В.Перевозова, С.М.Кафка, І.Б.Запухляк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. - Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. - Т.2, Вип.8. - С.173-175.
8 Перевозова І.В. Структуризація та аналіз спектру фінансово-аналітичної інформації щодо внутрішнього державного боргу / І.В.Перевозова, С.В.Рудейчук, І.І.Плець // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. - Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. - Вип. 22.05. - С.274-282.
9 Перевозова І.В. Теоретичні аспекти виникнення внутрішнього державного боргу та його місце в системі суспільних відносин / І.В.Перевозова, С.В.Рудейчук, І.І.Плець // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вир. журнал. - Тернопіль, 2012. - №3 (29). - С.294-300.
10 Перевозова І.В. Подання інформації у фінансовій звітності підприємства з дотриманням якісних характеристик “достовірність” і “об’єктивність” / І.В.Перевозова // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Серія “Економічні науки”. - 2012. - Т.2(186), №2. - С.255-259.
11 Перевозова І.В. Поняття та вплив імпондерабілів в процесі проведення аналітичних процедур оцінки діяльності підприємства на прийняття управлінського рішення / І.В.Перевозова, О.М.Чедлєєва, О.О.Гомон // Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця : зб. наук. пр. - Вінниця : Центр підготовки наукових і навчально-методичних витань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. -

Ч.1. - С.454-458.


12 Перевозова І.В. Assessment and accounting operations with convertible bonds: the present state and prospects of development / І.В.Перевозова, С.В.Рудейчук // Modern scientific research and their practical application. - Volume J11201 - February 2012 - J11201-103 - С.151-179.
13 Перевозова І.В. Застосування економічної експертизи при вирішенні господарських спорів / І.В.Перевозова // Науковий вісник Ужгород. Ун-ту. Серія “Економіка”. - Спецвипуск 33. -

Ч.1.- 2012. - С.158-161.


14 Перевозова І.В. Організація експертизи бізнес-плану / І.В.Перевозова, С.М.Кафка // Экономика Крыма.- Симферополь : ТНУ им. В.И.Вернадского, 2011. - № 2(35). - С.248-253.
15 Чучук Ю.В. Аналіз впливу змін цін енергоресурсів на вибір джерела енергії для газоперекачувальних агрегатів (ГПА) / Ю.В.Чучук // Наукові записки. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. - Острог : НУ “Острозька академія”, 2012. - Вип.20. - С.168-172.
16 Орлова В.К. Порівняльна характеристика МСФЗ 6 “Розвідка та оцінка запасів корисних копалин” та П(С)БО 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин” у контексті трансформації фінансової звітності / В.К.Орлова, Т.І.Долішня // Науковий вісник Буковинського держ. фінанс.-економ. ун-ту. Серія “Економічні науки” : зб. наук. пр. - Чернівці, 2012.- Вип.2(23). - С.298-307.
17 Орлова В.К. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами / В.К.Орлова // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : Наук.-практ. конф., Львів, 26-28 квітня 2012р. : тези доп. - С.223-224.
18 Кафка С.М. Впровадження системи дистанційного навчання для кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу при співпраці з ТОВ “Фінансова компанія “Декра” / С.М.Кафка // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.73-75.
19 Степанюк О.С. Інформаційне забезпечення нафтогазовидобувних підприємств України щодо витрат на охорону навколишнього середовища / О.С.Степанюк // Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Судак, АР Крим, 1-3 червня 2012р. - Сімферополь : ДІАЙПІ, 2012. - С.260-262.
20 Негрич І.М. Особливості обліку податкового зобов’язання з ПДВ у бюджетних установах / І.М.Негрич, С.В.Хома, І.Б.Медвідь // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21-22 жовтня 2011р. - С.111-113.
21 Костюк У.З. Екологічні субсидії як один з інструментів екологічної політики / У.З.Костюк, І.М.Негрич // Ключови въпроси в съвременната наука - 2012 : VІІІ Междунар. науч. практ. конф., Болгария, София, 17-25 април 2012г. - София : “Бял ГРАД-БГ” ОДД, 2012. - С.21-22. (зарубіжна конференція).
22 Перевозова І.В. Статистические исследования в системе информационно-аналитического обеспечения стратегического управления предприятием / І.В.Перевозова // Государственная статистика как общественное благо: стоимоисть, качество, использование : Междунар. науч.-практ. конф., Россия, Санкт-Петербург, 30 января – 01 февраля 2012 г. - СПб. : Нестор-История, 2012. - С.194-195. (зарубіжна конференція).
23 Пуйда Г.В. Розробка системи економічного аналізу технічних ресурсів підприємства / Г.В.Пуйда // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24-25 травня 2012р. - Т.2. - С.64-67.
24 Обельницька Х.В. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємств як елемент управління корпоративними фінансами / Х.В.Обельницька // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2012 : Междунар. науч.-практ. конф., Одесса, 19-30 июня 2012г. : сб. науч. тр. SWorld. - Одесса : КУПРИЕНКО, 2012. - Т. 20, Вып. 2. - С.3-7. (імпакт-фактор)
25 Обельницька Х.В. Передумови управління корпоративними фінансами підприємств нафтогазового комплексу / Х.В.Обельницька // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : VII Міжнар. наук.-практ.конф., 14-15 червня 2012р. : у 7 т.- Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. - С.77-79.
26 Перевозова І.В. Зміст державного боргу в контексті сучасного економічного розвитку країни / І.В.Перевозова, С.В.Рудейчук, І.І.Плець // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 22-23 грудня 2011р. : у 8 т. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2011. -

Т.2 : Нові орієнтири національних стратегій економічного розвитку. - С.67-70.


27 Перевозова І.В. Актуальність досліджень А.Сміта та Д.Кейнса щодо внутрішнього державного боргу в контексті сучасного економічного стану України / І.В.Перевозова, С.В.Рудейчук, І.І.Плець // Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ-Дніпропетровськ, 17-18 листопада 2011р. - Т. : Вектор, 2011. - С.33-38.
28 Василик О.Б. Методика викладання облікових дисциплін / О.Б.Василик, Т.В.Савчук, С.М.Кафка // Семінар з підвищення педагогічної майстерності, Житомир, 24-27 жовтня 2012р. - Житомирський держ. технол. ун-т. - 1с.
29 Кафка С.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: сучасний стан та напрями вдосконалення : колективна монографія / С.М.Кафка; за заг.ред. проф.. М.Г.Білопольського. - Донецьк : Видавець Дмитренко Л.Р., 2013. - 220 с.
30 Орлова В.К. Реформування податкової системи України в історичному аспекті : монографія / В.К.Орлова. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. - 256 с.
31 Перевозова І.В. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи : колективна монографія / І.В.Перевозова, І.М.Станьковська; під ред. д.е.н., проф. О.О.Непочатенко (Ч.2). - Умань : Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2013. - 279 с.
32 Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазової промисловості : навч. посіб. / В.К.Орлова, С.М.Кафка, Г.Ф.Боднар та інші. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2013. - 797 с. (гриф МОНУ).
33 Орлова В.К. Реформирование налоговой системы Украины - необходимое условие выхода из кризисна / В.К.Орлова // Издателски комплекс - УНСС, Болгарія, Софія, 2013. - Том I. - 6с. (зарубіжне видання).
34 Момот В.Є. Дослідження стабільності інвестиційного процесу на регіональному рівні / В.Є.Момот, М.О.Іванова // Современное состояние и пути развития 2013 SWorld : Міжнар. інтернет-конф., Росія, 1-12 жовтня 2013р. - 5с. (РІНЦ).
35 Момот В.Є. Кластерний аналіз інвестиційного клімату у різних регіонах України / В.Є.Момот, М.О.Іванова // Ефективна економіка : електр. наук. фах. вид. - Дніпропетровськ : ДДАУ, 2013. - № 9. - 12с.
36 Орлова В.К. Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами / В.К.Орлова, С.М.Кафка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 5. - С.3-8.
37 Орлова В.К. Концептуальні основи складання фінансової звітності за міжнародними стандартами / В.К.Орлова, С.М.Кафка // Економічний часопис ХХІ століття. Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. - 2013. - № 3(20). - С.245-250.
38 Долішня Т.І. Облік забезпечення витрат на виведення з експлуатації основних засобів та відновлення земельних ділянок: міжнародний і національний аспекти / Т.І.Долішня // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. - Хмельницький, 2013. - №3, Т.1(200). - С.154-159.
39 Чучук Ю.В. Управління витратами на проведення ремонтних робіт газоперекачувальних агрегатів (ГПА) / Ю.В.Чучук // Економічний часопис - ХХІ. - Київ, 2013. - №3-4(2). - С.55-58. (Scopus).
40 Чучук Ю.В. Шляхи мінімізації витрат на компримування газу електропровідними газоперекачувальними агрегатами (ГПА) / Ю.В.Чучук // Економіка: реалії часу. - 2013. - №2 (7). - С.28-32. (РІНЦ).
41 Пуйда Г.В. Філософсько-економічна детермінація техніки / Г.В.Пуйда // Ефективна економіка. - 2013. - №8. - 5с.
42 Савчук Т.В. Удосконалення обліку ліцензій на право здійснення торгівельної діяльності / Т.В.Савчук, І.Б.Медвідь, І.М.Негрич // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журнал. - 2013. - №13. - 4с.
43 Перевозова І.В. Система контролю витрат нафтогазовидобувних підприємств: актуалізація побудови та аспекти функціонування / І.В.Перевозова, О.С.Степанюк // Інноваційна економіка : наук.-вироб. журнал. - Тернопіль : Тернопільський ін.-т агропромис. вир-ва Нац. академії аграрних наук, 2013. - №5. - С.283-286.
44 Перевозова І.М. Експлікація поняття реорганізації, особливостей та форм її здійснення в контексті проведення економічної експертизи законодавчо-нормативних джерел / І.М.Перевозова, І.П.Перепічка, Л.Л.Гритчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. - Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатський нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2013. - Вип.ІX, Т.2.­ - С.71 -83.
45 Перевозова І.В. Вирішення спорів з приводу дебіторської заборгованості за претензійною схемою / І.М.Перевозова, О.М.Галько // Економічний аналіз : зб. наук. пр. - Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Тернопільський нац. економ. ун-ту “Економічна думка”, 2013. - Т.13. - 6с.
46 Перевозова І.В. Історико-ретроспективний аналіз становлення економічної експертизи в Україні / І.М.Перевозова // Культура народов Причерноморья : наук. журн. Серия “Економіка”. - Симферополь : Межвуз. центр “Крым”, 2013. - №253-256. - С.38-43.
47 Перевозова І.В. Эпистемологические основы экономической экспертизы / І.М.Перевозова // European Applied Sciences. - Stuttgart, Germany: ORT Publishing, 2013 (Juni). - № 6. - Volume 2. - Р.166-169. (зарубіжне видання).
48 Перевозова І.В. Номінативне поле концепту “економічна експертиза” в сучасних умовах його застосування в процесі здійснення фінансового контролю / І.М.Перевозова // Економіка: реалії часу. - 2013. - №2(7). - С.150-156. (РІНЦ).
49 Перевозова І.В. Економічна експертиза як специфічна галузь знань / І.В.Перевозова // Економіка: реалії часу. - 2013. - №3(8). - С.150-156. (РІНЦ).
50 Василик О.Б. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу ПАТ “Укрнафта” в докризовий і кризовий періоди / О.Б.Василик // Вісник Житомирського держ. технолог. ун-ту. Серія “Економічні науки”. - Житомир, 2013. - №4(62). - С.45-48.
51 Перевозова І.В. Економічна експертиза як пріоритетна форма фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України при вирішенні питань стосовно проведення природоохоронних заходів / І.М.Перевозова // Економіст. - 2013. - №7 (Липень), Ч.2. - 1с. (наукометрична база).
52 Іванова М.О. Деякі аспекти інвестицій як економічної категорії / М.О.Іванова // Сучасні економічні системи: стан та перспективи : IV Міжнар. наук.-практ. конф., Хмельницький, 22-23 травня 2013р. - Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. - 2013. - № 5. - 4с.
53 Василик О.Б. Аналіз відповідності вимогам МСБО 1 форм фінансової звітності за ПСБО 1 / О.Б.Василик, Т.В.Савчук, І.В.Савчук // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.206-208.
54 Хома С.В. Особливості оцінки дебіторської заборгованості у фінансовій звітності / С.В.Хома, І.М.Негрич, І.Перпета // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
55  Кафка С.М. Особливості обліку спільної діяльності без створення юридичної особи в нафтогазовій промисловості України / С.М.Кафка, В.К.Орлова, О.М.Чедлєєва // Актуальні питання економічної науки : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Тернопіль, 17 квітня 2013р. : зб. тез. - С.75-77.
56 Орлова В.К. Особливості обліку при виконанні угод про розподіл продукції на видобування нафти і газу на території України / В.К.Орлова, С.М.Кафка // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тези доп. - Львів : Центр Європи, 2013. - С.138-139.
57 Долішня Т.І. Управлінський аспект обліку / Т.І.Долішня // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.194-196.
58 Чучук Ю.В. Шляхи мінімізації витрат на компримування газу електропровідними ГПА / Ю.В.Чучук // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 5с.
59 Пуйда Г.В. Выбор амортизационной политики технических ресурсов на предприятии / Г.В.Пуйда // Экономика и финансы : Міжнарод. наук.-практ. конф., Москва, Росія, 15-16 березня 2013р. - Аналитический центр. - 2013. - 4с. (зарубіжна конференція).
60 Пуйда Г.В. Модель управління технічними ресурсами підприємства / Г.В.Пуйда // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
61 Перевозова І.В. Застосування економічної експертизи в процесі контролю витрат на проведення природоохоронних заходів нафтогазовидобувними підприємствами України / І.В.Перевозова, О.С.Степанюк // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Івано-Франківськ, 16-17 квітня 2013р. - С.97-98.
62 Степанюк О.С. Інформаційне забезпечення як складова механізму управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами / О.С.Степанюк, Г.С.Степанюк // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.183-184.
63 Перевозова І.В. К вопросу влияния деятельности нефтегазодобывающих предприятий на окружающую среду / І.В.Перевозова, О.С.Степанюк // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми : ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Тернопіль, 23-24 травня 2013р. - С.183-185.
64 Перевозова І.В. Моделювання процесів ідентифікації ризиків економічного експертного дослідження / І.В.Перевозова, О.С.Кондур, Т.П.Гой // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Чернівці, 14-17 травня 2013р. - Чернівці : Черніецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, ДрукАрт, 2013. - С.215-216.
65 Перевозова І.В. Прикладні передумови застосування економічної експертизи як форми фінансового контролю на підприємствах нафтогазової галузі України / І.В.Перевозова // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
66 Перевозова І.В. Актуалізація застосування економічної експертизи в процесі вирішення проблем з дебіторською заборгованістю підприємства / І.В.Перевозова, О.М.Галько // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 30-31 травня 2013р. : у 6т. - Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. - Т.2 : Економіка сьогодні. - 2013. - 2с.
67 Перевозова І.В. Аутстафінг персоналу в контексті фінансової трансформації підприємств / І.В.Перевозова // Фінансова трансформація: думка експертів стосовно спільного обслуговування та аутсорсингу : реферат. зб. матер. круглого столу, Івано-Франківськ, 27-28 травня, 2013 р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 3с.
68 Перевозова І.В. Проблеми та перспективи розвитку економічної експертизи як незалежної форми фінансового контролю в Україні / І.В.Перевозова // Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління : Міжнар. наук.-практ. конф., Судак, 24-28 травня 2013р. - Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. - 1с.
69 Перевозова І.В. Застосування економічної експертизи в процесі фінансового менеджменту / І.В.Перевозова, Л.Т.Гораль // Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління : матеріали ХIІ Міжнар. наук. конф., Житомир, 24-25 жовтня 2013р. - 1с.

Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка