Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст стор


Кафедра комп'ютерного машинобудівного виробництваСторінка14/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31

Кафедра комп'ютерного машинобудівного виробництва

kmv@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Використання інформаційних і традиційних технологій для дослідження в галузі машинобудування та розробка навчально-методичного забезпечення підготовки студентів

Склад кафедри:

1 Панчук Віталій Георгійович, д.т.н., доц.

2 Сторож Богдан Дмитрович, к.т.н., доц., проф.

3 Борущак Любомир Онуфрійович, к.т.н., доц.

4 Войтенко Павло Іванович, к.т.н., доц.

5 Врюкало Віктор Володимирович, к.т.н., доц.

6 Карпик Роман Тимофійович, к.т.н., доц. - заст.декана7 Онисько Олег Романович, к.т.н., доц.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Автоматизоване проектування різальних інструментів : навч. посіб. / В.Б.Копей, О.Р.Онисько, Л.О.Борущак, Л.Я.Роп’як. - Івано-Франківськ : Факел, 2012. - 208 с. (гриф МОНУ).
2 Войтенко П.І. Технологія обробки типових деталей і складання машин : лаборат. практикум / П.І.Войтенко, О.Р.Онисько. - Івано-Франківськ : Факел, 2012. - 64 с.
3 Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин : лаборат. практикум / Б.Д.Сторож, І.І.Палійчук, П.І.Войтенко, С.Д.Вуйцік, В.Б.Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 130 с.
4 Панчук В.Г. Комп’ютерний комплекс для дослідження та моделювання процесу відрузування заговок фрезами / В.Г.Панчук // Вісник. - Тернопіль : ТНТУ, 2012. - №3 (67). - 5с.
5 Панчук В.Г. Аналітичний опис різальної частини відрізної фрези довільної конструкції / В.Г.Панчук, І.С.Когут, В.О.Мельник // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - 2012. - № 34(29). - 6с.
6 Оптимизация комбинированного твердосплавного инструмента для бурения горных пород / И.О.Шуляр, В.В.Врюкало, Л.Я.Роп’як, Д.Ф.Лялюк // Наукоемкие технологии в машиностроении. - Россия, Москва, 2013. - № 10. - 6с. (зарубіжне видання).
7 Шуляр І.О. Удосконалення конструкції комбінованих твердосплавних зубків / І.О.Шуляр, П.І.Войтенко, І.Г.Барило // Вчені Прикарпаття - сталому розвитку краю : Обл. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 18 грудня 2013р. - 1с.
8 Врюкало В.В. Використання середовищ DELCAM, SOLIDWORKS на етапі конструкторсько-технологічної підготовки виробництва / В.В.Врюкало, О.Р.Онисько, Л.О.Борущак // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
9 Сторож Б.Д. Скінченно-елементне моделювання закріплення тонкостінного кільця в трикулачковому патроні / Б.Д.Сторож, Я.Б.Сторож, Р.Т.Карпик // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
10 Онисько О.Р. Оволодіння основами художнього конструювання – необхідна складова частина освітньої програми у інженерній механіці / О.Р.Онисько, В.Г.Панчук // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
11 Онисько О.Р. Програмування, як засіб створення інтегрованих прикладних програм автоматизованого проектного розрахунку та комп’ютерного моделювання конструкцій / О.Р.Онисько, В.В.Врюкало, П.І.Войтенко // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.

Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі

Показники наукової діяльності
Монографії – 13,27 (у співавторстві)

Підручники – 0

Навчальні посібники – 20,47 (у співавторстві)

Фахові видання – 169

Зарубіжні видання – 4

Імпакт фактор - 18

Міжнародні конференції – 108

Патенти – 0


Підготовка фахівців вищої кваліфікації:

7 кандидати наук (Василенко Н.К., Гавадзин Н.О., Данилейчук Р.Б., Мельничук І.В., Побігун С.А., Романко О.П., Шийко В.І.),

6 доктори наук (Гораль Л.Т., Дзьоба О.Г., Зелінська Г.О., Полянська А.С., Устенко А.О., Фадеєва І.Г.).

Кафедра економіки підприємства

econpid@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Теоретичні та прикладні засади формування механізму ефективного функціонування та оптимізації діяльності соціально-економічних систем паливно-енергетичного комплексу (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Данилюк Микола Олексійович, д.е.н., проф.

2 Витвицький Ярослав Степанович, д.е.н., проф.

3 Андрійчук Ігор Васильович, к.е.н., доц.

4 Бережницька Ульяна Богданівна, к.е.н., доц.

5 Войтків Людмила Степанівна, к.е.н., доц.

6 Гречаник Богдан Васильович, к.е.н., доц.

7 Кузьмин Віктор Михайлович, к.е.н., доц.

8 Метошоп Ірина Михайлівна, к.е.н., доц.

9 Паневник Тетяна Миколаївна, к.е.н., доц.

10 Фадеєва Ірина Георгіївна, к.е.н., доц.

11 Федишин Михайло Дмитрович, доц.

12 Чарковський Віктор Маркович, к.т.н., доц.

13 Буй Юлія Вікторівна, ас.

14 Гавадзин Наталія Олегівна, ас.

15 Мельничук Іванна Василівна, ас.

16 Павлусевич Надія Йосипівна, ас.

17 Савко Оксана Ярославівна, ас.

18 Зелінський Роман Романович, ст.-викладач19 Ящериціна Наталія Іванівна, ст.-викладач
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Моніторинг стану інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики в умовах обмежених фінансових ресурсів : колективна монографія / М.О.Данилюк, Б.В.Гречаник, Р.М.Бойчук, У.Б.Бережницька. - Луцьк : ПФ “Смарагд”, 2012. - 358 с.
2 Фадєєва І.Г. Системно-синергічні засади управління розвитком нафтогазових підприємств корпоративної структури : монографія / І.Г.Фадєєва. - Івано-Франківськ : ФОП Богдан Кузів, 2012. - 459 с.
3 Кузьмин В.М. Стратегічне управління розвитком територій : монографія / В.М.Кузьмин. - Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2012. - 196 с.
4 Данилюк М.О. Економіко-аналітична діяльність державного службовця : навч. посіб. / М.О.Данилюк, Н.П.Струк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 260 с. (гриф МОНУ).
5 Данилюк М.О. Виробничий аутсорсинг та його використання у будівництві / М.О.Данилюк, О.В.Малиняк // Економічні науки : зб. наук. пр. - Хмельницький : Хмельницький копер. торг.-екон. ін-ту, 2012. - №3. - С.268-275.
6 Данилюк М.О. Аналіз наукових підходів до визначення поняття зовнішньо-економічної діяльності підприємства / М.О.Данилюк, Т.Б.Топольницька // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вир. журнал. - 2012. - №6. - С.3-8.
7 Витвицький Я.С. Механізми державного управління трансформаціями і розвитком регіональних суспільних систем / Я.С.Витвицький, У.Я.Витвицька // Координати управління : зб. наук. пр. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.2. - С.42-50.
8 Гречаник Б.В. Бізнес-інкубатор як інноваційна форма підтримки малого підприємництва / Б.В.Гречаник, У.Б.Бережницька, Р.М.Бойчук // Науковий вісник Чернівецького торг.-екон. ін.-ту КНТЕУ. Серія. “Економічні науки”. - Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. - Вип.ІІІ(47). - 6с.
9 Проданова І.І. Становлення та формування ринку консалтингових послуг у регіону / І.І.Проданова, У.Б.Бережницька // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. - 2012. - Вип.22.6. - С.241-249.
10 Андрійчук І.В. Оцінка реалізації та напрямки удосконалення механізму енергозбереження деревообробних підприємств (на прикладі Івано-Франківської області) / І.В.Андрійчук, У.Я.Витвицька, М.В.Гой // Вісник Сумського нац. аграрн. ун-ту. Серія “Економіка і менеджмент”. - 2012. - Вип.3(51). - С.65-69.
11 Паневник Т.М. Інтегровані корпоративні структури в умовах поширення глобалізаційних економічних процесів / Т.М.Паневник // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - К., 2012. - Вип.5/1(132). - С.28-32.
12 Кернична А.Є. Деякі аспекти державного управління екологічною складовою в контексті сталого розвитку регіону / А.Є.Кернична // Економіка. Екологія. Управління : зб. наук. пр. -Ірпінь, 2012. - №1. - С.361-367.
13 Кернична А.Є. Вдосконалення державного управління в екологічній сфері контексті євроінтеграції України / А.Є.Кернична // Координати управління : зб. наук. пр. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.1. - С.2019-2024.
14 Ревтюк Є.А. Розробка структури людського капіталу з врахуванням особливостей його формування / Є.А.Ревтюк, Я.С.Витвицький, Л.Л.Креховецька // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. - К. : КНЕУ, 2012. - 6с.
15 Данилюк М.О. Розвиток молодіжного підприємництва: погляд з позиції вищої школи / М.О.Данилюк // ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 29-30 травня 2012р. - Луцьк : ПФ "Смарагд", 2012. - С.82-84.
16 Гречаник Б.В. Особливості формування та функціонування інфраструктури підтримки підприємництва на Прикарпатті / Б.В.Гречаник // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону (ЕЕПКЄ – 2012) : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - 1с.
17 Гречаник Б.В. Проблеми активізації інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання / Б.В.Гречаник, Г.С.Доцяк // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.42-44.
18 Гречаник Б.В. Цільові програми в системі управління науково-технічним розвитком соціально-економічних систем / Б.В.Гречаник, А.І.Кохан // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. -С.44-47.
19 Витвицький Я.С. Механізми державного управління трансформаціями і розвитком регіональних суспільних систем / Я.С.Витвицький, У.Я.Витвицька // Трансформація політико-управлінських та державно-владних відносин у процесі європейської інтеграції : Наук.-практ. конф. з міжнародною участю, Івано-Франківськ, 24-25 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 1с.
20 Фадєєва І.Г. Обґрунтування комплексу факторів, необхідних для оперативного оцінювання собівартості метра проходки свердловин / І.Г.Фадєєва // Naukova vysl informacyjnej powieki – 2012 : VІІІ Miedzynarodovey naukowi-praktycznei konferencji, Poland, Przemysl, 07-15 marca 2012 roku. – Ekonomiczne nauki. – Przemysl : Nauka I studia, 2012. - Volume 8. - s.20-29. (зарубіжна конференція).
21 Гречаник Б.В. Проблеми теорії та методології процесу бізнес-інкубування в Україні / Б.В.Гречаник // ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 29-30 травня 2012р. - Луцьк : ПФ "Смарагд", 2012. - С.106-107.
22 Мельничук І.В. Порівняльний аналіз ефективності реалізації проектів в житлово-комунальному господарстві на основі державно-приватного партнерства / І.В.Мельничук, А.Р.Корольчук // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.102-103.
23 Савко О.Я. Підходи до розробки стратегії розвитку промислового підприємства / О.Я.Савко // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону (ЕЕПКЄ – 2012) : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - 1с.
24 Савко О.Я. Фактори формування фінансової стратегії підприємств газотранспортної сфери / О.Я.Савко // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 4с.
25 Гавадзин Н.О. Принципи дисконтування при оцінці ефективності природоохоронних інвестицій у нафтогазовидобувній сфері / Н.О.Гавадзин // Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Сімферополь, 25 травня 2012р. - Сімферополь : В-во "ДІАЙПІ", 2012. - С.35-36.
26 Витвицька О.М. Інформаційна система нафтогазовидобувних підприємств / О.М.Витвицька // ХІІІ Всеукр. наук. інтернет конф., Тернопіль, 24-25 травня 2012р. - Тернопіль : Тайп, 2012. - С.45-46.
27 Андрійчук І.В. Про напрямки використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів у м. Івано-Франківську / І.В.Андрійчук, Н.Голійчук // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.9-11.
28 Войтків Л.С. Система соціально-економічних норм і нормативів та принципи їх розрахунку / Л.С.Войтків, І.Падучак // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.30-32.
29 Іванченко І.М. Методи інтенсифікації видобутку нафти на нафтових родовищах України / І.М.Іванченко // VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студ., Донецьк, 19 квітня 2012р. - Донецьк : РВВ ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - Т.1. - 274 с.
30 Данилюк М.О. Про організацію прикордонного співробітництва шляхом розвитку бізнес-інкубування / М.О.Данилюк // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону (ЕЕПКЄ - 2012) : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - 1с.
31 Витвицький Я.С. Комплексний механізм державного управління в екологічній сфері у контексті вирішення еколого-економічних проблем регіону / Я.С.Витвицький // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону (ЕЕПКЄ - 2012) : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - 1с.
32 Андрійчук І.В. Шляхи покращення використання паливно-енергетичних ресурсів регіону (на прикладі Івано-Франківської області) / І.В.Андрійчук // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону (ЕЕПКЄ - 2012) : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - 1с.
33 Войтків Л.С. Методичні підходи до визначення екологічної вартості ресурсів при реалізації проектів / Л.С.Войтків // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону (ЕЕПКЄ -2012) : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - 1с.
34 Паневник Т.М. Інвестиційний аспект управління природоохоронною діяльністю в системі корпоративного менеджменту / Т.М.Паневник // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону (ЕЕПКЄ - 2012) : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - 1с.
35 Зелінський Р.Р. Інтелектуальний потенціал підприємства як ключовий фактор його ефективного функціонування та розвитку / Р.Р.Зелінський // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону (ЕЕПКЄ - 2012) : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - 1с.
36 Економіка нафтогазових підприємств : навч. посіб. / Я.С.Витвицький, У.Я.Витвицька, І.М.Метошоп, В.М.Кузьмин та інші.. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - 604 с. (гриф МОНУ).
37 Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / М.О.Данилюк, Р.М.Бойчук, Б.В.Гречаник, В.П.Гречаник. - Львів : “Магнолія 2006”, 2013. - 328 с. (гриф МОНУ).
38 Фінанси підприємств : навч. посіб. / М.О.Данилюк, Н.Я.Спасів, Т.М.Орищин, О.І.Полатайко, І.М.Данилюк-Черних. - 2-ге вид. - Тернопіль : ТАЙП, 2013. - 183 с.
39 Геологічні основи розкриття і випробування продуктивних пластів : навч. посіб. / М.І.Чорний, О.М.Чорний, І.М.Метошоп, І.М.Кузів - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 306 с. (гриф МОНУ).
40 Данилюк М.О. Український нафтогазовій академії 20 років. Відділення економіки нафтової і газової промисловості / М.О.Данилюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(7). - С.6-9.
41 Кузьмин В.М. Формування економічних критеріїв оцінки сталого розвитку нафтогазових підприємств / В.М.Кузьмин // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(7). - С.43-48.
42 Витвицький Я.С. Управління природоохоронним інвестуванням нафтогазовидобувних підприємств / Я.С.Витвицький, Н.О.Гавадзин // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(7). - С.48-60.
43 Данилюк М.О. Формування системи моніторингу ефективності діяльності бізнес-інкубаторів / М.О.Данилюк, Р.М.Бойчук, Б.В.Гречаник // Банківська справа. - 2013. - №1(109). -  С.43-63.
44 Колбушкін Ю.П. Діагностування та шляхи реформування державної тарифної політики на ринках теплової енергії та природного газу України / Ю.П.Колбушкін, М.О.Данилюк, С.О.Висоцький // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(7). - С.188-194.
45 Ящеріцина Н.І. Структурна корекція ринку послуг в умовах становлення нового технологічного укладу / Н.І.Ящеріцина // Хмельницький нац. ун-т. - 2013. - №2, Т.2(198). - С.235-237.
46 Зелінський Р.Р. Фактори формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства / Р.Р.Зелінський // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. - 2013. - №4(42). - С.99-103.
47 Андрусів У.Я. Інноваційний розвиток підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів як чинник забезпечення технологічного розвитку регіонів / У.Я.Андрусів // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. - Хмельницький. - №3’2013[20]. - С.184-189.
48 Кернична А.Є. Екологічна освіта державних службовців як компонент комплексного механізму державного управління в екологічній сфері / А.Є.Кернична // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького ун-ту управління та права. - Хмельницький, 2013. - №1(45). - С.431-438.
49 Кернична А.Є. Державне управління в екологічній сфері в аспекті фінансування природоохоронних заходів на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської області) / А.Є.Кернична // [Електронний ресурс] Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2013. - № 9. - 1с.
50 Кернична А.Є. Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення механізмів державного управління в екологічній сфері у контексті євроінтеграції / А.Є.Кернична // Інвестиції: практика та досвід. - Київ, 2013. - № 24. - 1с.
51 Мельничук И.В. Социально-экономические и экологические проблемы обеспечения населения большого города питьевой водой / И.В.Мельничук // Современные исследования социальных проблем. – Россия, Красноярск. : НИЦ, 2013. - №1(13). - С.282-288. (зарубіжне видання).
52 Андрусів У.Я. Бенчмаркинг - инструмент совершенствования стратегического управления конкурентоспособностью предприятия / У.Я.Андрусів // Современные фундаментальные и прикладные исследования : междунар. науч. изд.: в 2 т. – Россия, Кисловодск. : Изд-во УЦ МАГИСТР, 2013. - Т.2, №1(8). - С.17-20. (зарубіжне видання).
53 Клид В. В. Эффективность и пути улучшения финансирования природоохранных мероприятий: региональный аспект / В.В.Клид, А.Е.Кернична // Эффективность и пути улучшения финансирования природоохранных мероприятий: региональный аспект. – Россия, Кисловодск : Изд-во УЦ МАГИСТР, 2013. - №3(10). - С.97-102. (зарубіжне видання).
54 Савко О.Я. Підходи до оцінки фінансової стратегії підприємства / О.Я.Савко // Вісник ХНУ. Серія. “Економічні науки”. - 2013. - С.169-173. (РІНЦ).
55 Гавадзин Н.О. Визначення ефективності природоохоронних інвестицій / Н.О.Гавадзин // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.383-386.
56 Мельничук І.В. Удосконалення управління реформування житлово-комунального господарства / І.В.Мельничук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.397-400.
57 Паневник Т.М. Основні аспекти корпоративного управління в інтегрованих структурах холдингового типу / Т.М.Паневник // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.402-405.
58 Бережницька У.Б. Передумови становлення економіки в Україні / У.Б.Бережницька // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.423-426.
59 Савко О.Я. Аналіз податкового навантаження на прикладі газорозподільних підприємств / О.Я.Савко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.411-414.
60 Витвицький Я.С. Методичні підходи до оцінки інтелектуального потенціалу підприємства / Я.С.Витвицький, Р.Р.Зелінськи // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.429-432.

61 Витвицький Я.С. Проблеми економічної оцінки нафтових і газових свердловин / Я.С.Витвицький // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тез. доп. - Львів : Центр Європи, 2013. - С.120-121.


62 Данилюк М.О. Стажування студентів економічних спеціальностей: стан та перспективи / М.О.Данилюк // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тез. доп. - Львів : Центр Європи, 2013. - С.123-124.
63 Метошоп І.М. Економічна ефективність нафтогазових корпоративних структур / І.М.Метошоп // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тез. доп. - Львів : Центр Європи, 2013. - С.135-136.
64 Чинники, що впливають на економічну оцінку при розкритті продуктивних пластів / І.М.Метошоп, Я.М.Коваль, В.В.Сеничак, Е.О.Чорний // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.152-156.
65 Андрійчук І.В. Інвестиційна привабливість використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів на державних лісозаготівельних підприємствах Івано-Франківської області / І.В.Андрійчук, У.Я.Витвицька, Ю.В.Лозинська // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : матеріали І Наук.-практ. інтернет-конф., Дніпропетровськ, 25 лютого - 01 березня 2013р. - Дніпропетровськ : Нац. гірн. ун-т, 2013. - С.8-12.
66 Савко О.Я. Основні складові фінансової стратегії підприємств газотранспортної системи / О.Я.Савко // Економіка і управління: виклики та перспективи : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Дніпропетровськ, 4-5 лютого 2013р. : зб. матер. - Дніпропетровськ : Герда, 2013. - С.195-197.
67 Савко О.Я. Особливості формування фінансової стратегії газорозподільних підприємств / О.Я.Савко // Сучасний фінансовий менеджмент і нові ролі фінансових директорів підприємств : реферат. зб. матер. круглого столу, Івано-Франківськ, 26 березня 2013р. - С.12.
68 Савко О.Я. Оцінка фінансової стійкості підприємства на основі дискримінантних моделей (на прикладі ПАТ «Івано-Франківськгаз) / О.Я.Савко // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., Одеса, 10-11 травня 2013р. - Одеса : Гельветика, 2013. - С.135-137
69 Савко О.Я. Підходи до оцінки фінансової стратегії підприємства / О.Я.Савко // Формування ефективних механізмів підвищення конкурентного потенціалу економічних систем за умов розвитку інтеграційних процесів : X Міжнар. наук.-прак. конф., Хмельницький-Яремче, 4-6 жовтня 2013р. - 1с.
70 Савко О.Я. Оцінка ефективності діяльності газорозподільних підприємств / О.Я.Савко // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : Міжнар. наук.-прак. конф., Київ, 14-15 листопада 2013р. - Київ : КНЕУ, 2013. - С.367-369.
71 Андрійчук І. Особливості використання альтернативних енергоресурсів малої гідроенергетики в Україні / І.В.Андрійчук // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.133-136.
72 Мельничук І.В. Державно-приватне партнерство в Україні : стан і перспективи розвитку / І.В.Мельничук // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.259-262.
73 Зелінський Р. Ефективне використання інтелектуального потенціалу як запорука конкурентоздатності підприємства / Р.Зелінський // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.106-108.
74 Савко О.Я. Аналіз виробничо-технологічних втрат газу газорозподільних підприємств / О.Я.Савко // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.170-172.
75 Данилюк М. Декомпозиція системи організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств / М.Данилюк, Т.Топольницька // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.170-172.
76 Витвицький Я.С. Оцінка ефективності інвестицій природоохоронного призначення / Я.С.Витвицький, Н.О.Гавадзин // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.136-139.
77 Гречаник Б.В. Соціальні інновації як один з чинників стійкого розвитку соціально-економічних систем / Б.В. Гречаник, Ю.В. Буй // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.143-145.
78 Метошоп І.М. Основні етапи економічного оцінювання розкриття продуктивних пластів / І.М.Метошоп // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.231-233.
79 Андрусів У.Я. Аутсорсинг як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів / У.Я.Андрусів // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., Дніпропетровськ, 25-27 березня 2013р. - Дніпропетровськ : ДДАУ, ДОІППО, 2013. – Т.1.- С.29-31.
80 Андрусів У.Я. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств / У.Я.Андрусів // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем : матеріали II Міжнарод. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених ( ICYESS 2013), Чернівці, 18-20 квітня 2013р. - Чернівці : ЧНУ, 2013. - Ч.2. - С.17-19.
81 Андрусів У.Я. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств будівельної індустрії в умовах глобалізації / У.Я.Андрусів // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.217-219.
82 Андрусів У.Я. Інноваційний розвиток підприємств в умовах посилення процесів глобалізації / У.Я.Андрусів // Сучасний фінансовий менеджмент і нові ролі фінансових директорів підприємств : реферат. зб. матер. круглого столу, Івано-Франківськ, 26 березня 2013р. - Івано-Франківськ : ПП Курилюк, 2013. - С.10-11.
83 Андрусів У.Я. Визначення сутності економічної категорії «корпорація» та його трактування різними вченими / У.Я.Андрусів // Економічні перспективи України та світу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - Чернігів, 2013. - С.128-130.
84 Андрусів У.Я. До питання стану та оцінки ефективності функціонування підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів / У.Я.Андрусів // Фінансові механізми активізації підприємництва : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. - Львів, 2013.- 3с.

Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка