Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка13/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31

Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Богатчук І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : лаборат. практикум / І.М.Богатчук, І.Б Прунько. - Івано- Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 145 с.
2 Богатчук І.М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : практикум / І.М.Богатчук, І.Б Прунько. - Івано- Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 38 с.
3 Козак Л.Ю. Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування : метод. вказівки для вивч. дисц. / Л.Ю.Козак, В.М.Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 19 с.
4 Козак Ф.В. Теоретичні основи теплотехніки : метод. вказівки для викон. курс. роботи / Ф.В.Козак, В.М.Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 34 с.
5 Козак Ф.В. Про методи зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння / Ф.В.Козак, В.М.Мельник // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - С.121-129.
6 Оптимізація технологічних параметрів електроіскрового зміцнення деталей нафтогазового технологічного транспорту / І.Б.Прунько, І.М.Богатчук, С.І.Криштопа, Б.В.Долішній // Проблеми трибології. - Хмельницький : НУ, 2012. - №4. - С.120-127.
7 Аналіз аварійності на автотранспорті в Україні і підприємствах нафтогазового комплексу. Дослідження складності перехрестя / Ф.В.Козак, Т.В.Дикун, Б.В.Долішній, В.І.Гук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - С.198-203.
8 Методика визначення норм часу на складально-розбірні роботи на автомобільному транспорті / І.М.Богатчук, В.І Гук, Б.Д.Процюк, М.І.Богатчук // Вісник СевНТУ. Серія. “Машинобудування та транспорт”. - 2012. - №135. - С.22-25.
9 Дослідження витрати моторних палив із застосуванням технічних добавок при експлуатації рухомого складу нафтогазового технологічного транспорту / В.С.Дмитренко, Т.Й.Войцехівська, Б.Д.Процюк, М.І.Терлецький // Вісник СевНТУ. Серія. “Машинобудування та транспорт”. - Севастополь, 2012. - №135. - 4с.
10 Мельник В.М. Заходи підвищення екологічної безпеки автотранспортних підприємств / В.М.Мельник, Т.Й.Войцехівська // Екологічна безпека. - Кременчук : КрНУ, 2012. - №1(13). - 4с.
11 Работоспособность многопарных фрикционных узлов в ленточно-колодочном тормозе буровой лебедки / Н.А.Вольченко, С.И.Криштопа, Д.Ю.Журавлев, Д.А.Вольченко, А.В.Возный // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.40-48.
12 Криштопа С.І. Дослідження надійності турбокомпресорів на режимах пуску та зупинки дизельних двигунів нафтового технологічного транспорту та бурових установок / С.І.Криштопа, Л.І.Криштопа, С.В.Мисюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.182-188.
13 Криштопа С.І. Дослідження надійності турбокомпресорів дизельних двигунів нафтогазового технологічного транспорту та бурових установок при низьких температурах / С.І.Криштопа, Л.І.Криштопа // Прикарпатський вісник НТШ. - 2011. - №1(13). - С.237-243.
14 Электродинамические процесы и их влияние на износо-фрикционные свойства металлополимерных пар трения тормозных устройств / А.И.Вольченко, Д.А.Вольченко, С.И.Крыштопа, В.И.Карась // Вісник СевНТУ. - Севастополь, 2012. - №135. - 3с.
15 Вольченко Н.А. Оценка тепловых режимов металлополимерных пар трения барабанно-колодочных тормозов транспортных средств / Н.А.Вольченко, С.И.Криштопа, Д.А.Вольченко // Вісник СевНТУ. - Севастополь, 2012. - №134. - С.90-93.
16 Козак Л.Ю. Дискретні моделі мартенситного перетворення та двійникування в металах / Л.Ю.Козак // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - Львів : Львівський ФМІ, 2012. - № 5. - С.83-87. (імпакт-фактор).
17 Козак Л.Ю. Поліморфні перетворення і пластичність / Л.Ю.Козак, О.Л.Козак // Фізика і хімія твердого тіла. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський пед. ун-т ім. В.Стефаника, 2012. - Т.13, 3 3. - С.759-765.
18 Моделирование закономерностей изменения удельных нагрузок в парах трения тормоза буровой лебедки / Д.АВольченко, Н.АВольченко, С.І.Криштопа, А.В.Возный // Вестник Азербайджанской инженерной академии. - Баку, 2012. - Т.4, №3. - С.46-59. (зарубіжне видання).
19 Нанотрибология при контактно-термическом взаимодействии в металлополимерных парах трения тормозних устройств / М.В.Киндрачук, Д.А.Вольченко, Н.А.Вольченко, С.І.Криштопа, Д.Ю.Журавлев // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. НАУ. - Київ, 2012. - Вип.58. - С.5-16.
20 Зменшення витрати моторних палив при експлуатації рухомого складу нафтогазового технологічного транспорту / В.С.Дмитренко, П.О.Драганець, В.В.Дмитренко, М.І.Терлецький // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTI-2012) : ІV Міжнар. наук.-прак. конф., Херсон, 29-31 травня 2012р. : зб. матер. - Херсон : Херсон. держ. морс. акад., 2012. - Т.2. - 4с.
21 Дем’янчук Я.М. Про шляхи зменшення затрат в процесі абсорбційного осушення природного газу / Я.М.Дем’янчук, Ф.В.Козак // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
22 Ленточно-колодочные тормозные устройства : монографія / Н.А.Вольченко, Д.А.Вольченко, С.И.Крыштопа, Д.Ю.Журавлев, А.В.Возный. - Краснодар : Кубанский госуд. технолог. ун-т ; Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника “Плай”, 2013. - 441 с.
23 Дмитренко В.С. Устаткування виробничих зон і дільниць підприємств автомобільного і нафтогазового транспорту : метод. вказівки / В.С.Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.
24 Криштопа С.И. Податливость элементов конструкций фрикционных узлов и их стыков при контактно-импульсном взаимодействии в металлополимерных парах трения тормозных устройств (Ч.3) / С.И.Криштопа // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. - К. : НАУ, 2013. - Вип.61. - С.46-55.
25 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:досвід та перспективи впровадження енергоефективних технологій / Є.І.Крижанівський, Ф.В.Козак, М.О.Галущак, С.А.Чеховський // Вісник Київського нац. ун-ту та дизайну. - 2013. - №6(74). - С.293-315. (РІНЦ, Index Copernicus).
26 Криштопа С.И. Контактно-импульсное взаимодействие различных типов контактов в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки / С.И.Криштопа // Вестник Азербайджанской инженерной академии. - Баку, 2013. - Т.5, № 3. - С.38-49. (зарубіжне видання).
27 Контактно-импульсное взаемодействие материалов типа “металл-металл” “полимер-полимер” в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки / А.Х.Джанахмедов, А.И.Вольченко, Н.А.Вольченко, С.И.Криштопа, Д.Ю.Журавльов, Н.М.Стебелецкая // Весник Азербайджанской инженерной академии. - Баку, 2013. - Т.5, №2. - с.29-41. (зарубіжне видання).
28 Економія витрати моторних і палив при експлуатації рухомого складу нафтогазового технологічного транспорту / В.С.Дмитренко, В.В.Дмитренко, Б.Д.Процюк, Т.Й.Войцехівська, Н.М. Рогів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.207-215.
29 Петрина Д.Ю. Корозійно-механічні властивості зварних з’єднань магістральних трубопроводів / Д.Ю.Петрина, О.Л.Козак, Ю.Д.Петрина // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.37-50.
30 Криштопа С.І. Термоелектрична поляризація поверхонь фрикційних накладок гальмівних пристроїв / С.І. Криштопа // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.50-58.
31 Контактно-імпульсна взаємодія металополімерних пар тертя гальмівних пристроїв / О.І.Вольченко, Д.О.Вольченко, С.І.Криштопа, Д.Ю.Журавльов, М.В.Кашуба // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.111-119.
32 Криштопа С.І. Податливость элементов конструкций фрикционных узлов и их стыков при контактно-импульсном взаимодействии в металлополимерных парах трения тормозных устройств (Ч.1) / С.І. Криштопа // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. - К. : НАУ, 2013. - Вип. 59. - С.44-54.
33 Криштопа С.І. Податливость элементов конструкций фрикционных узлов и их стыков при контактно-импульсном взаимодействии в металлополимерных парах трения тормозных устройств (Ч.2) / С.І. Криштопа // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. - К. : НАУ, 2013. - Вип. 60. - С.28-34.
34 Оптимізація технологічних параметрів електроіскрового зміцнення деталей нафтогазового технологічного транспорту / І.Б.Прунько, І.М.Богатчук, С.І.Криштопа, Б.В.Долішній // Проблеми трибології ХНТУ. - 2012 . - № 4. - 12с.

35 Прунько І.Б. Відновлення розмірних параметрів зношених зовнішніх поверхонь штовхачів ЗИЛ-130 електроіскровим нарощуванням і зміцненням / І.Б.Прунько, І.М.Богатчук // Вісник ХПУ. - 2013. - № 1029. - 8с.


36 Криштопа С.И. Принцип суперпозиции в паре “генерирование - сток” теплоты энергонагруженности ее поверхностных слоев в барабанно-колодочном тормозе автотранспортного средства / С.И. Криштопа // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. - Луганск : СНУ, 2013. - №15(204), Ч.2. - С.118-124.
37 Криштопа С.І. Електротермостимульована деполяризація металополімерних пар тертя стрічково-колодкових гальм бурових лебідок / С.І.Криштопа, І.Б.Прунько, О.Ю.Журавльов // ХІ Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові, Львів, 15-17 травня 2013р. - Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2013. - С.135.
38 Криштопа С.І. Оцінка піддатливості стиків металополімерних пар тертя стрічково-колодкового гальма / С.І.Криштопа // Енергоощадні машини і технології : Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 28-30 травня 2013р. - К. : Київський нац. ун-т будівництва та архітектури, 2013. - С.94.
39 Криштопа С.І. Електротермостимульована поляризація металополімерних пар тертя барабанно-колодкових гальм транспортних засобів / С.І.Криштопа // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті : V Міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 28-30 травня 2013р. - Херсон : Херсонський держ. морська академія, 2013. - Т.1. - С.69-72.
40 Криштопа С.І. Вплив електричних і теплових полів на динамічний коефіцієнт тертя в барабанно-колодкових гальмах автотранспортних засобів з термоелектричним охолодженням / С.І.Криштопа // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту : матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, 21-23 жовтня 2013р. - Вінниця : Вінницький нац. техн. ун-т, 2013. - С.26-27.
41 Криштопа С.И. Моделирование энергонагруженности металлополимерных пар трения барабанно-колодочного тормоза в едином поле взаимодействия / С.И. Криштопа // Автомобиль и электроника. Современные технологии : ІІІ Междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 19-21 ноября 2013г. - Харьков : Харьковський нац. автомобильно-дорожный ун-т, 2013. - 1с.
42 Kryshtopa S.I. Determination of possible gradients of electric potential and overfall of temperatures in they metalpolymer pairs of friction of band-block brakes of drill units / S.I.Kryshtopa // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.185-188.
43 Вольченко Н.А. Градиент электротепловых полей металлополимерных пар трения тормозных устройств / Н.А.Вольченко, С.И.Криштопа, А.В.Возный // Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы : XVI Междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 16-21 сентября 2013 г. - Севастополь : Севастопольский нац. техн. ун-т, 2013. - С.26-29.
44 Богатчук І.М. Розрахунок норм часу на складально-розбірні роботи з використанням ПЕОМ / І.М.Богатчук, І.Б.Прунько, Д.В.Кіцелюк // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
45 Сивушні масла як альтернативне паливо для двигунів внутрішнього згоряння / В.М.Мельник, Ф.В.Козак, Л.І.Гаєва, Т.В.Дикун // Новітні досягнення автомобільного транспорту : Всеукр. наук.-прак. конф., Миколаїв, 21-22 березня 2013 р. : зб. тезів. - Миколаїв : Миколаївс. політех. ін.-т. - 2с.
46 Мельник В.М. Вплив якості паливно-мастильних матеріалів на їх витрату та роботу двигунів внутрішнього згоряння / В.М.Мельник, Л.І.Гаєва, М.П.Триняк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.


Кафедра технології нафтогазового машинобудування

tngm@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Розробка технологічного забезпечення виробництва та підвищення надійності нафтогазового і металорізального обладнання

Склад кафедри:

1 Петрина Юрій Дмитрович, д.т.н., проф.

2 Одосій Зіновій Михайлович, к.т.н., доц., проф.

3 Гаврилів Юрій Львович, к.т.н., доц.

4 Копей Володимир Богданович, к.т.н., доц.

5 Панчук Анатолій Георгійович, к.т.н., доц.

6 Пітулей Лоліта Дмитрівна, к.т.н., доц.

7 Роп'як Любомир Ярославович, к.т.н., доц.

8 Смаглюк Арсен Костянтинович, к.т.н., доц.

9 Шуляр Ірина Орестівна, к.т.н., ас.

10 Вуйцік Сергій Дмитрович, ас.

11 Кустов Віктор Володимирович, ас.

12 Лукань Тетяна Володимирівна, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Автоматизоване проектування різальних інструментів : навч. посіб. / В.Б.Копей, О.Р.Онисько, Л.О.Борущак, Л.Я.Роп’як. - Івано-Франківськ : Факел, 2012. - 208 с. (гриф МОНУ).
2 Петрина Ю.Д. Оцінювання експлуатаційної деградації трубопровідних сталей за ударними випробуваннями циліндричних зразків з кільцевими тріщинами / Ю.Д.Петрина, Д.Ю.Петрина, Б.Р.Шуляр // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(28). - С.103-108.
3 Петрина Ю.Д. Вплив експлуатаційної деградації на періоди зародження та поширення втомних тріщин трубних сталей / Ю.Д.Петрина, Д.Ю.Петрина, О.Д.Козак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - 8с.
4 Копей В.Б. Обґрунтування доцільності збільшення довжини розвантажувальної канавки ніпеля насосної штанги / В.Б.Копей // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2012. - №6/2(8). - 2с.
5 Вплив легування рідкісноземельними металами на механічні властивості трубної сталі 17Г1С / Д.Ю.Петрина, О.Л.Козак, Б.Р.Шуляр, Ю.Д.Петрина, М.І.Греділь // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2012. - № 5. - 6с. (імпакт-фактор).
6 Одосій З.М. Аналіз роботи бурових шарошкових доліт та шляхи покращення їх конструкцій / З.М.Одосій, О.М.Семеген // Вісник Хмельницького університету. - Хмельницький, 2012. - 5с.
7 Одосій З.М. Пристрій для дослідження параметрів ударно-абразивного зношування елементів озброєння бурового інструменту / З.М.Одосій, О.М.Семеген, М.М.Семеген // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - 2с.
8 Величкович А.С. Аналіз позаштатного напружено-деформованого стану штока поршневого насоса двосторонньої дії, спричиненого зносом пари тертя “крейцкопф-напрямні” / А.С.Величкович, В.В.Остапович, Л.Я.Роп’як // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : междунар. сб. науч. тр. - Донецк : Донецкий нац. техн. ун-т, 2012. - Вып.1,2(44). - 15с.
9 Корозійна стійкість сталі резервуарів зберігання нафти / Д.Ю.Петрина, М.М.Гоголь, Ю.Д.Петрина, С.Д.Вуйцик // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
10 Аналіз несучої здатності трикомпонентних з’єднань / І.О.Шуляр, І.П.Шацький, В.А.Корнута, Л.Я.Роп’як // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 1с.
11 Шацький І. Раціональний підбір натягів у з’єднаннях композиційних зубців з шарошкою / І.Шацький, В.Корнута, І.Шуляр // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : ІІІ Міжнар. наук.-техн.конф., Львів, 7-9 листопада 2012р. - 1с.
12 Одосій З.М. Оптимізація технологічних процесів виготовлення шарошкових доліт / З.М.Одосій, О.М.Семеген, М.М.Семеген // Сучасний соціокультурний простір 2012 : ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 20-22 вересня 2012р. -1с.
13 Одосій З.М. Захист поверхонь деталей бурового обладнання та інструменту від гідроабразивного зношування борохромуванням / З.М.Одосій, В.Я.Шиманський // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : 3-я Міжнар. наук.-техн. конф., Львів, 7-9 листопада 2012р. - 2с.
14 Маковійчук М.В. Моделювання руху твердих частинок у рідкому сплаві при відцентровому армуванні деталей / М.В.Маковійчук, І.О.Шуляр, Л.Я.Роп’як // Машиностроение и техносфера XXI века : XIX Междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 12-17 сентября 2012 г. : сб. тр. : в 3 т. - Донецк : ДонНТУ, 2012. - Т. 3. - 2с.
15 Розробка методів оцінювання швидкості корозії трубопровідних сталей / Ю.Д.Петрина, В.М.Гоголь, М.М.Гоголь, Н.Я.Пицків // Вчені Прикарпаття - сталому розвитку краю : обл. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 25-26 грудня 2012 р. - 2с.
16 Копей В.Б. Сценаріїї Abaqus/CAE для побудови та аналізу скінченно-елементних моделей різьбових з'єднань / В.Б.Копей // Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття, 2011 : каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій “Галицьких кмітливців”, 2012. - Івано-Франківськ : Обл. організація товариства винахідників і раціоналізаторів України, 2012. - 5с.
17 Патент України на корисну модель № 68266, МПК Е21В10/00 (2012.01). Спосіб кріплення зубків у шарошках бурових доліт / Шуляр І.О., Смаглюк А.К., Вуйцік С.Д., Вуйцік Д.С., Вуйцік С.С., Роп’як Л.Я.; опубл. 26.03.2012, Бюл. № 6.
18 Патент України на корисну модель № 72194 МПК B22D13/02 (2006.01). Машина для відцентрового литва і армування виливків / Шуляр І.О., Борущак Л.О., Борущак С.Л.; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15.
19 Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин : лаборант. практикум / Б.Д.Сторож, І.І.Палійчук, П.І.Войтенко, С.Д.Вуйцік, В.Б.Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 130 с.
20 Оптимизация комбинированного твердосплавного инструмента для бурения горных пород / И.О.Шуляр, В.В.Врюкало, Л.Я.Ропяк, Д.Ф.Лялюк // Наукоемкие технологии в машиностроении. - Россия, Москва. - 2013. - № 10. - 6с. (зарубіжне видання).
21 Шуляр І.О. Технологічні шляхи підвищення якості армованої зони виливків бурового інструменту / Шуляр І.О. / Вісник Чернігівського держ. технолог. ун-ту. - Чернігів. - 2013. - №1(63). - 8с.
22 Використання "дерева відмов" як методу структурного аналізу штангової насосної установки / Б.В.Копей, В.Б.Копей, О.Р.Мартинець, О.І.Стефанишин, А.Б.Стефанишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - 10с.
23 Вплив мастила на вібраційні характеристики редуктора верстата-гойдалки / В.Б.Копей, Б.В.Копей, О.В.Євчук, О.І.Стефанишин // Нафтова і газова промисловість. - 2013. - №1. - С.30-35.
24 Яким Р.С. Підвищення якісних показників тришарошкових бурових доліт з герметизованими опорами ковзання, вдосконалення технології їх створення / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - 12с.
25 Шуляр І. Дослідження руху твердих частинок у рідкому сплаві при відцентровому армуванні з двома взаємно перпендикулярними осями обертання ливарної форми / І.Шуляр, М.Маковійчук, Л.Роп’як // Наукові нотатки : міжвуз. зб. - Луцьк : ЛНТУ, 2013. - № 40. - 9с.
26 Раціональний підбір натягу у з’єднанні зубця з шарошкою / І.П.Шацький, І.О.Шуляр, В.А.Корнута, Л.Я.Роп’як // Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнар. зб. наук. пр. - Донецьк, 2013. - Вип.1(45)-2(46). - 7с.
27 Розрахунки з’єднань із натягом у шарошках, оснащених композиційними зубцями зі сталевим хвостовиком / І.О.Шуляр, І.П.Шацький, В.А.Корнута, Л.Я.Роп’як // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - 8с.
28 Яким Р.С. Підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - 12с.
29 Забезпечення експлуатаційних показників деталей бурового обладнання механо-ультразвуковим зміцнюючим обробленим / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким, Ю.В.Павловський // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : междунар. сб. науч. тр. - Донецк : Донецк. нац. техн. ун-т, 2013. - 6с.
30 Яким Р.С. Прогресивні підходи у вдосконаленні технології виготовлення тришарошкових бурових доліт / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким // ХІ Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові, Львів, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - 2с.
31 Яким Р.С. Сучасні підходи у вдосконаленні технології виготовлення тришарошкових бурових доліт / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 28-29 травня 2013р. - 2с.
32 Increase of contact durability of three-cone rock bit bearings by technological methods / R.Yakym, Yu.Petryna, I.Yakym, H.Hytsyk / Laser technologies. Lasers and their application : мaterials of international scientific and technical conference, Truskavets, June 25-27, 2013. - 2р.
33 Петрина Ю.Д. Методика випробування на контактну довговічність деталей бурових доліт / Ю.Д.Петрина, Т. В.Лукань // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
34 Чаплінський С.С. Використання технологій комп’ютерної графіки для дослідження напружено-деформованого стану клапанного вузла / С.С.Чаплінський, З.М.Одосій, В.Я.Шиманський // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
35 Семеген О.М. Моделювання впливу конструкторсько-технологічних параметрів виготовлення армованого озброєння шарошкових доліт на їх стійкість до зношування / О.М.Семеген, З.М.Одосій // Мaterialy IX Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji, Wschodnie Partnerstwo-2013, 07-15 wrzesnia 2013, Vol.33, Techniczne nauki, Przemysl, Pоland, 2013. - 5с. (зарубіжна конференція).
36 Копей В.Б. Моделювання клапана свердловинного штангового насоса методом обчислювальної гідродинаміки в Abaqus/CAE® / В.Б.Копей // Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки MMAP-2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 5-25 травня 2013р. - Харків : ХНАДУ, 2013. -1с.
37 Kopey V. Development of Model of Sucker-Rod Pumping System by Using Maplesim™ Software / V.Kopey // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
38 Копей В.Б. Принципи побудови тривимірної параметричної моделі верстата-гойдалки в SolidWorks® 2012 / В.Б.Копей // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
39 Вплив експлуатаційних чинників на вібраційні характеристики редукторів верстатів-качалок / Б.В.Копей, В.Б.Копей, О.В.Євчук, О.І.Стефанишин // Нафта і газ України - 2013 : Міжнар. наук.-практ. конф., Яремче, 4-6 вересня 2013р. - Львів : Центр Європи, 2013. - 2с.
40 Величкович А.С. Оцінка міцності реставрованої ділянки штока бурового насоса з урахуванням позаштатного напружено-деформованого стану / А.С.Величкович, Л.Я.Роп’як // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
41 Кустов В.В. Підвищення якості газотермічних покриттів віброелектроіскровою обробкою / В.В.Кустов, А.К.Смаглюк, С.Д.Вуйцік // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
42 Шуляр І.О. Удосконалення конструкції комбінованих твердосплавних зубків / І.О.Шуляр, П.І.Войтенко, І.Г.Барило // Вчені Прикарпаття - сталому розвитку краю : Обл. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 18 грудня 2013р. - 1с.
43 Маковійчук М.В. Моделювання руху твердих частинок у рідкому сплаві при відцентровому армуванні деталей / М.В.Маковійчук, І.О.Шуляр, Л.Я.Роп’як // Машиностроение и техносфера XXI века : XIX Междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 12-17 сентября 2012 г. : сб. тр. в 3 т. - Донецк : ДонНТУ, 2012. - Т.3. - 2с.
44 Кустов В.В. Спосіб підготовки поверхні деталі перед газотермічним напиленням покриттів / В.В.Кустов, А.К.Смаглюк // Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття : каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій Галицьких кмітливців. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
45 Копей В.Б. Експертна система з проблем надійності та довговічності різьбових з'єднань / В.Б.Копей // Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття : каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій Галицьких кмітливців. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
46 Яким Р.С. Опора бурового шарошкового долота / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким // Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття : каталог перспективних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій Галицьких кмітливців. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
47 Патент на винахід № 103529 С2. Спосіб зміцнення бурильних труб із алюмінієвих сплавів / Роп’як Л.Я., Рогаль О.В. Опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. - 3с.
48 Патент на винахід № 101775. Стенд для випробовування на абразивне зношування елементів озброєння бурового інструменту / Семеген О.М., Одосій З.М., Войтенко П.І., Семеген М.М. Опубл. 25.04.2013. - 4с.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка