Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка12/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 163 495,87 грн.
120/2011 Розробка і впровадження пружних муфт для удосконалення технології буріння похило скерованих свердловин у ДАТ "Чорноморнафтогаз" (РК № 0112U006787 )

Замовник ДАТ “Чорноморнафтогаз”

Керівник теми Івасів В.М.
585/2008 Розробка і впровадження пружних муфт для удосконалення технології буріння похило скерованих свердловин у ДАТ "Чорноморнафтогаз" (РК № 0108U009397)

Замовник ДАТ “Чорноморнафтогаз”

Керівник теми Івасів В.М.
764/2012 Впровадження модифікованої (біостійкої) бітумно-полімерної мастики для захисту ізоляційного покриття магістральних газопроводів (РК № 0112U006651)

Замовник ДАТ “Чорноморнафтогаз”

Керівник теми Крижанівський Є.І.
6/2013 Розроблення комплекту документації для навчання та сертифікації виробничого персоналу ТОВ "КУБ-ГАЗ" для виконання робіт із освоєння та ремонту свердловин під тиском

Замовник ТзОВ "КУБ-ГАЗ"

Керівник теми Костриба І.В.
41/2013 Навчання виробничого персоналу ТОВ "КУБ-ГАЗ", зайнятого освоєнням та ремонтом свердловин під тиском, згідно затвердженої навчальної програми

Замовник ТзОВ "КУБ-ГАЗ"

Керівник теми Костриба І.В.
Держбюджетна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2010-2011 р. складає 534 598,75 грн.
Д-9-10-Ф Удосконалення наукових основ управління технологічними процесами видобування та транспортування нафти і газу з мінімальними енергозатратами

(РК № 0110U000145)Замовник МОН України

Керівник теми Крижанівський Є.І.
Д-19-13-П Розроблення та оптимізація технологій і засобів транспортування газу для підвищення енергетичної безпеки держави (РК № 0113U001101)

Замовник МОН України

Керівник теми Крижанівський Є.І.

Кафедра механіки машин

mechmach@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Розвиток теорії та пошук шляхів підвищення технологічної ефективності нафтогазового обладнання у взаємодії з робочим середовищем

Склад кафедри:

1 Петрина Дмитро Юрійович, д.т.н., доц.

2 Вольченко Олександр Іванович, д.т.н., проф.

3 Воробйов Микола Степанович, д.т.н., проф.

4 Гаврилко Володимир Михайлович, к.т.н., доц.

5 Журавльов Дмитро Юрійович, к.т.н., доц.

6 Іващенко Василь Трифонович, к.т.н., доц.

7 Сенчішак Василь Михайлович, доц.

8 Стоцький Фелікс Іванович, к.т.н., доц.

9 Харун Віктор Романович, к.т.н., доц.

10 Попович Василь Ярославович, ас.11 Смага Богдан Ігорович, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України : монографія / Ю.В.Банахевич, А.В.Драгілєв, Ю.М.Дьомін, О.Ф.Іткін, А.О.Кичма, В.О.Крупка, І.В.Лохман, М.С.Полутренко, Д.Ю.Петрина, Я.Т.Федорович. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 280 с.
2 Петрина Д.Ю. Забезпечення експлуатаційних показників штоків поршневих бурових насосів механоультразвуковим зміцнюючим обробленням / Д.Ю.Петрина, М.І.Квас, Р.С.Яким // Вісник СевНТУ. Серія. “Машиноприладобудування та транспорт”. - Севастополь, 2012. - Вип.128. - 5с.
3 Петрина Д.Ю. Оцінювання експлуатаційної деградації трубопровідних сталей за ударними випробуваннями циліндричних зразків з кільцевими тріщинами / Д.Ю.Петрина, Б.Р.Шуляр, Ю.Д.Петрина // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(28). - 9с.
4 Петрина Д.Ю. Визначення параметрів в’язкості руйнування цементованих деталей бурових доліт / Д.Ю.Петрина // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. - Донецьк : ЧП “Технополіс”, 2012. - Вып.1,2(44). - 5с.
5 Вплив легування рідкісноземельними металами на механічні властивості трубної сталі 17Г1С / Д.Ю.Петрина, О.Л.Козак, Б.Р.Шуляр, Ю.Д.Петрина, М.І.Греділь // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2012. - № 5. - 6с. (імпакт-фактор).
6 Петрина Д.Ю. Вплив експлуатаційної деградації на періоди зародження та поширення втомних тріщин трубних сталей / Д.Ю.Петрина, О.Д.Козак, Ю.Д.Петрина // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - 8с.
7 Работоспособность многопарных фрикционных узлов в ленточно-колодочном тормозе буровой лебедки / Н.А.Вольченко, С.И.Криштопа, Д.Ю.Журавлев, Д.А.Вольченко, А.В.Возный // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.40-48.
8 Новый подход к тепловой динамике трения фрикционных узлов тормозных устройств (ч.6) / А.И.Вольченко, М.В.Киндрачук, Н.А.Вольченко, Н.М.Стебелецкая, А.В.Возный, Д.А.Вольченко // Проблеми тертя та зношування. - Київ, 2012. - №57. - С.48-57.
9 Электродинамические процесы и их влияние на износо-фрикционные свойства металлополимерных пар трения тормозных устройств / А.И.Вольченко, Д.А.Вольченко, С.И.Крыштопа, В.И. Карась // Вісник СевНТУ. - Севастополь, 2012. - №135. - 3с.
10 Вплив мастила на вібраційні характеристики редуктора верстата - гойдалки / В.Б.Копей, Б.В.Копей, О.В.Євчук, О.І.Стефанишин // Нафтова і газова промисловість. - К. : Нафтогаз України, 2012.- №6. - 5с.
11 Методика визначення довговічності елементів бурильної колони в умовах вібраційного навантажування / А.П.Джус, О.М.Лисканич, В.І.Артим, Я.С.Гриджук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - 8с.
12 Оцінка росту півеліпсоїдних тріщин у бурильних труб за змінних умов навантажень / Є.І.Крижанівський, В.І.Артим, В.В.Гриців, І.М.Гойсан // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.89-98.
13 Аналіз корозійно-втомних руйнувань елементів бурильної колони / В.І.Артим, І.І.Яциняк, В.В.Гриців, А.Р.Юрич, Р.В.Рачкевич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.197-202.
14 Рачкевич Р.В. Напружено-деформований стан стиснутої бурильної колони у горизонтальному стовбурі свердловини / Р.В.Рачкевич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - 7с.
15 Дослідження кінетики втомних тріщин у зразках із сталі 36Г2С з урахуванням пікових перевантажень / В.І.Артим, В.М.Івасів, В.В.Гриців, Ю.В.Гриців // Надійність і довговічність машин і споруд. - 2012. - Вип.36. - С.18-26.
16 Напружено-деформований стан бурильної колони у криволінійному стовбурі свердловини із виробками стінок / Р.В.Рачкевич, А.С.Величкович, В.В.Гриців, А.А.Козлов, І.О.Рачкевич // Збірник наук. праць НГУ. - Д. : ДВНЗ “Національний гірничий університет”, 2012. - №37. - 9с.
17 Розробка стратегії продовження ресурсу та впровадження комплексу технологій реновації трубопровідного транспорту України / Ю.В.Банахевич, А.В.Драгілєв, Ю.М.Дьомін, В.О.Крупка, І.В.Лохман, М.С.Полутренко, Д.Ю.Петрина, Я.Т.Федорович // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
18 Корозійна стійкість сталі резервуарів зберігання нафти / Д.Ю.Петрина, М.М.Гоголь, Ю.Д.Петрина, С.Д.Вуйцик // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
19 Ленточно-колодочные тормозные устройства : монографія / Н.А.Вольченко, Д.А.Вольченко, С.И.Крыштопа, Д.Ю.Журавлев, А.В. Возный. - Краснодар : Кубанский госуд. технолог. ун-т ; Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника, Плай, 2013. - 441 с.
20 Іващенко В.Т. Розрахунок і конструювання деталей машин : навч. посіб. / В.Т.Іващенко, В.М.Сенчішак. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2013. - 880 с. (гриф МОНУ).
21 Петрина Д.Ю. Вплив наклепу розтягом тріщиностійкість сталі бурильної колони / Д.Ю.Петрина, С.Д.Вуйцик // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. - Донецьк : ЧП “Технополіс”, 2013. - Вып.1,2(45). - 5с.
22 Закономерности формирования энергетических уровней металлополимерных пар трения / О.И.Вольченко, Н.С.Кулик, М.В.Киндрачук, Д.А.Вольченко, Н.А.Вольченко, Н.М.Стебелецкая // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. - К. : НАУ, 2013. - Вип.59. - 20с.
23 Контактно-імпульсна взаємодія металополімерних пар тертя гальмівних пристроїв / О.І.Вольченко, Д.О.Вольченко, С.І.Криштопа, Д.Ю.Журавльов, М.В.Кашуба // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.111-119.
24 Контактно-импульсное взаемодействие материалов типа “металл-металл” “полимер-полимер” в металлополимерных парах трения ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки / А.Х.Джанахмедов, О.И.Вольченко, Н.А.Вольченко, С.И.Криштопа, Д.Ю.Журавльов, Н.М.Стебелецкая // Весник Азербайджанской инженерной академии. - Баку, 2013. - Т.5, №2. - с.29-41. (зарубіжне видання).
25 Темпы нагревания металлополимерных пар трения при импульсном и длительном подводе теплоты в ленточно-колодочном тормозе / О.И.Вольченко, А.Х.Джанахмедов, Н.А.Вольченко, Д.А.Вольченко, Н.М.Стебелецкая // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. - К. : НАУ, 2013. - №2(61). - 7с.
26 Петрина Д.Ю. Корозійно-механічні властивості зварних з’єднань магістральних трубопроводів / Д.Ю.Петрина, О.Л.Козак, Ю.Д.Петрина // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.37-50.
27 Вольченко А.И. Единое поле электротермомеханического взаимодействия поверхностных слоев металлополимерных пар трения тормозных устройств / А.И.Вольченко, Д.Ю.Журавлёв, Я.В.Курыляк // Вісник СевНТУ. Серія “Машинобудування та транспорт”. - Севастополь, 2013. - №143. - 4с.
28 Контактное и контактно-импульсное взаемодействие в многопарных фрикционных узлах ленточно-колодочного тормоза / М.В.Кіндрачук, М.О.Вольченко, Д.О.Вольченко, Д.Ю.Журавльов, А.В.Возний // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. - К. : НАУ, 2013. - №2(61). - 16с.
29 Петрина Д.Ю. Вплив наклепу розтягом на тріщиностійкість сталі бурильної колони / Д.Ю.Петрина, С.Д.Вуйцік // Прогресивні технології і системи машинобудування. - Донецьк : Дон НТІ, 2013. - Вып.1,2(45). - С.206-210.
30 Харун В.Р. Використання компас-3D при курсовому проектуванні дисципліни “Механіка машин” / В.Р.Харун // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
31 Сенчішак В.М. Оптимізаційне проектування зубчастих передач / В.М.Сенчішак, В.Т.Іващенко, В.Я.Попович // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
32 Моделювання навантаження вхідного вала редуктора за допомогою програми ANSYS / В.Р.Харун, В.І.Артим, В.Я.Попович, Т.А.Паляниця // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
33 Рачкевич Р.В. Напруження в бурильній колоні при просторовому викривленні свердловини / Р.В.Рачкевич, В.В.Буй, Р.О.Дейнега // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
34 Вибір та коригування конструктивних параметрів неорієнтованих компоновок низу бурильної колони / В.М.Івасів, Р.В.Рачкевич, А.Р.Юрич, Г.Я.Процюк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.118-121.
35 Вольченко А.И. Единое поле электротермомеханического взаимодействия поверхностных слоев металлополимерных пар трения тормозных устройств / А.И.Вольченко, Д.Ю.Журавлёв, Я.В.Курыляк // Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы : ХVІ Междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 16-21 сентября 2013р. - 3с.
36 Журавлёв Д.Ю. Электрические и тепловые процессы при контактно-импульсном взаимодействии металлополимерных пар трения барабанно-колодочных тормозов транспортных средств / Д.Ю.Журавлёв, Я.В.Курыляк, В.И.Карась // Современные информационные и инновационные технологии на транспорте : материалы V Междунар. науч.-прак. конф., Херсон, 28-30 мая 2013р. - 5с.
37 Журавльов Д.Ю. Энергетические уровни в едином поле металополимерных пар трения тормозных устройств / Д.Ю.Журавльов // Енергоощадні машини і технології : Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 28-30 травня 2013р. - 2с.
38 Петрина Д.Ю. Роль графічних технологій у проведенні занять із загальноінженерних дисциплін / Д.Ю.Петрина // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
39 Петрина Д.Ю. Корозійно-втомне руйнування нафтогазопроводів і резервуарів зберігання нафти / Д.Ю.Петрина, Б.Шуляр, В.Гоголь // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.

Кафедра теоретичної механіки

opm@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Динаміка та надійність машин і механізмів нафтового обладнання

Склад кафедри:

1 Векерик Василь Іванович, д.т.н., проф.

2 Лисканич Михайло Васильович, д.т.н., проф.

3 Бережницький Богдан Степанович, к.т.н., доц.

4 Петрик Іван Ярославович, к.т.н., доц.

5 Цідило Іван Васильович, к.ф-м.н., доц.

6 Гриджук Ярослав Степанович, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Альбом з теоретичної механіки. Ч.2. Динаміка : навч.-наоч. посіб. / В.І.Векерик, І.В.Кузьо, І.П.Смерека, Л.М.Рижков, М.В.Лисканич, І.В.Цідило. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 57 с. (реком. МОНУ).
2 Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Кінематика : навч. посіб. / В.І.Векерик, І.В.Кузьо, М.В.Лисканич, П.І.Мельник, К.Г.Левчук, С.Г.Степаненко, І.В.Цідило. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 342 с. (реком. МОНУ).
3 Опір матеріалів : зб. тест. завдань. Т.1 : Базові моделі : навч. посіб. / А.С.Величкович, І.Й.Попадюк, І.П.Шацький, В.М.Шопа, В.В.Перепічка, О.М.Лев, Б.В.Сверида, В.С.Павленко, О.В.Кутенець, Ю.М.Никифорчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 291 с. (реком. МОНУ).
4 Методика визначення довговічності елементів бурильної колони в умовах вібраційного навантажування / А.П.Джус, О.М.Лисканич, В.І.Артим, Я.С.Гриджук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.56-61.
5 Кінетика формування дифузійних покрить на Сталі 50 та 12Х18Н10Т з попереднім зневуглецюванням їх поверхні / І.Я.Петрик, В.Я.Лобурак, Н.І.Дидин, І.Й.Перкатюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т.13, № 2. - С.469-472.
6 Корнута В. Про розсіювання енергії в циклічно навантаженому контакті зубця з шарошкою / В.Корнута, І.Шацький // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2012. - № 3. - С.49-56.
7 Величкович А.С. Аналіз позаштатного напружено-деформованого стану штока поршневого насоса двосторонньої дії, спричиненого зносом пари тертя “крейцкопф – напрямні” / А.С.Величкович, В.В.Остапович, Л.Я.Роп’як // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. - 2012. - № 1,2(44). - С.36-50.
8 Величкович А.С. Експериментальна верифікація скінченно-елементної моделі контактної взаємодії розрізаної оболонки з пружним тілом / А.С.Величкович, Т.М.Даляк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.80–86.
9 Комп`ютерне моделювання ареалу забруднення ґрунтів / С.О.Камаєва, Л.І.Камаєва, О.М.Лев, І.О.Камаєва // Строительство и техногенная безопасность. - Сімферополь, 2012.- Вип.41. - С.112-116.
10 Аналіз проблем та шляхів підвищення надійності і герметичності муфтових з’єднань обсадних колон / І.І.Палійчук, В.Я.Василишин, П.В.Щеглюк, С.П.Рокецький // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.169-176.
11 Крижанівський Є.І. До оцінки ризику експлуатації магістральних газопроводів із тріщиноподібними дефектами / Є.І.Крижанівський, Р.С.Грабовський // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.42-54.
12 Альтернативні методи дослідження ареалу забруднення ґрунтів / С.О.Камаєва, Л.І.Камаєва, О.М.Лев, І.О.Камаєва // Наукові вісті Галицької академії. - 2012. - №1(20). - С.3-6.
13 Дослідження аеротехногенного забруднення довкілля промисловими підприємствами / Л.Я.Савчук, Я.М.Семчук, О.М.Лев, Л.І.Камаєва // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - С.40-46.
14 Джус А.П. Індикатори контролю технічного стану елементів бурильної колони / А.П.Джус, О.М.Лисканич // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. - №4/7(58). - 5с.
15 Левчук К.Г. Відхилення ротора гіроскопа на рухомій основі / К.Г.Левчук, І.В.Цідило // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. - 2012. - №1(17). - 13с.
16 Цідило І.В. Деякі особливості плоскопаралельного руху тіла / І.В.Цідило, К.Г.Левчук // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. - 2012. - №1(17). - 8с.
17 Напружено-деформований стан бурильної колони у криволінійному стовбурі свердловини із виробками стінок / Р.В.Рачкевич, А.С.Величкович, В.В.Гриців, А.А.Козлов, І.О.Рачкевич // Збірник наукових праць НГУ. - Д. : ДВНЗ “Національний гірничий університет”, 2012. - №37. - 9с.
18 Моделювання та вдосконалення оболонкових демпферів / А.С.Величкович, В.М.Шопа, І.П.Шацький , І.Й.Попадюк, О.О.Бедзір // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали ІІ Всеукр. міжвуз. наук.-техн. конф., Суми, 17-20 квітня 2012р. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2012. - Ч.3. - С.158.
19 Венгринюк Т.П. Про вплив навитого композиційного покриття на напруження біля дрібних тріщин у трубопроводі / Т.П.Венгринюк, Т.М.Даляк, І.П.Шацький // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.197-198.
20 Методика оцінювання напруженого стану трубопроводів на пошкодженій основі / І.П.Шацький, В.А.Аксьонов, М.І.Васьковський, А.Б.Струк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.250-251.
21 Розрахунок, конструювання та експлуатація бурових амортизаторів з оболонковими пружинами / В.М.Шопа, А.С.Величкович, І.П.Шацький, І.Й.Попадюк // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. тез. доп. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - С.75.
22 Шацький І.П. Напруження в трубопроводі від циклічних рухів пошкодженої основи / І.П.Шацький, В.А.Аксьонов, М.І.Васьковський // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України: Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. тез. доп. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2012. - С.80.
23 Аналіз несучої здатності трикомпонентних з’єднань композиційних зубців з шарошкою долота / І.О.Шуляр, І.П.Шацький, В.А.Корнута, Л.Я.Роп’як // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.22-23.
24 Базові концепції моделювання окремого класу бурових засобів віброзахисту / В.М.Шопа, І.П.Шацький, І.Й.Попадюк, А.С.Величкович, О.О.Бедзір // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. – С.23-24.
25 Розрахункові схеми для оцінювання жорсткості та міцності центраторів обсадної колони / Я.С.Білецький, І.І.Витвицький, І.П.Шацький, Я.С.Білецький, І.І.Витвицький, І.П.Шацький // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.84-85.
26 Шацький І.П. Циклічно-симетричні задачі пружності для пластини із взаємопов’язаними умовами на зірчастому розрізі / І.П.Шацький, Т.М.Даляк // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : XVIII Всеукр. наук. конф., Львів, 4-5 жовтня 2012р. - Львів, 2012. - С.161.
27 Шацький І. Раціональний підбір натягів у з’єднаннях композиційних зубців з шарошкою / І.Шацький, В.Корнута, І.Шуляр // Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : 3-я Міжнар. наук.-техн. конф., Львів, 7-9 листопада 2012р. - Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2012. - С.105-106.
28 Порада Я. Моделювання керованого зношування очисної діафрагми у газопроводі / Я.Порада, І.Шацький, Т.Даляк // Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : 3-я Міжнар. наук.-техн. конф., Львів, 7-9 листопада 2012р. - Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2012. - С.166.
29 Величкович А.С. Інтегральне рівняння для аналізу стійкості плоскої форми рівноваги колони труб / А.С.Величкович , О.О.Бедзір // PSC-IMFS-10 : 10-та Відкрита наук. конф. Ін-ту прикл. математ. та фундам. наук, Львів, 17–18 травня 2012р. : зб. матер. - Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012. - С.А29-А30.
30 Петрик И.Я. Твердофазовые превращения как составляющая механизма пластичности металлов / И.Я.Петрик // Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий : VІІ Междунар. конф., Кацивели, АР Крим, 24-28 вересня 2012р. - С.164.
31 Патент UA 68732, Україна, МПК E 21 B 17/00, F 16 L 15/04 Пристрій для герметизації муфтових з’єднань труб / Крижанівський Є.І., Палійчук І.І., Василишин В.Я.
32 Збірник задач для розрахункових робіт з теоретичної механіки : навч. посіб. / В.І.Векерик, Б.С.Бережницький, Л.О.Капелюх, К.Г.Левчук, І.В.Цідило. - Івано-Франківськ : Факел, 2013. -294 с. (реком. МОНУ).
33 Векерик В.І. Інформаційні технології в освіті – досягнення та проблеми мотивації / В.І.Векерик, В.Ю.Степаненко, К.Г.Левчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - 6с.
34 Рекомендації щодо вибору діагностичних параметрів при прогнозуванні залишкової довговічності нафтогазового обладнання / А.П.Джус, Л.М.Заміховський, М.В.Лисканич, О.М.Лисканич // Вісник нац. техн. ун-ту "ХПІ". - 2013. - №16(989). - 7с.
35 Напрями безпечної експлуатації елементів бурильної колони / М.В.Лисканич, Я.С.Гриджук, Ю.М.Никифорчин, М.В.Воробйов // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
36 Петрик І.Я. Вплив твердофазних перетворень на пластичність сталей / І.Я.Петрик, І.В.Цідило // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : IV Наук.-техн. конф., Краматорськ, 3-5 жовтня 2013р. - Донбаська держ. машинобудівна академія. - 3с.
Кафедра нафтогазового технологічного транспорту

trans@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Нові методи і технології підвищення ефективності транспортних засобів та теплосилових установок

Склад кафедри:

1 Козак Федір Васильович, к.т.н., проф.

2 Богатчук Іван Михайлович, к.т.н., с.н.с., доц.

3 Гаєва Любов Іванівна, к.т.н., доц.

4 Дем'янчук Ярослав Михайлович, к.т.н., доц.

5 Дмитренко Володимир Семенович, к.т.н., доц.

6 Долішній Богдан Васильович, к.т.н., доц. - заст.декана

7 Козак Любомир Юрійович, к.т.н., доц.

8 Криштопа Святослав Ігорович, к.т.н., доц.

9 Мельник Василь Миколайович, к.т.н., доц.

10 Негрич Василь Васильович, к.х.н., доц.

11 Прунько Ігор Богданович, к.т.н., доц.

12 Дикун Тарас Васильович, ст.викл.

13 Войцехівська Тетяна Йосипівна, ас.

14 Козак Ольга Любомирівна, ас.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка