Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст стор


Кафедра нафтогазової гідромеханікиСторінка10/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

Кафедра нафтогазової гідромеханіки

gidro@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Дослідження гідрогазодинамічних процесів в нафтогазовому комплексі

Склад кафедри:

1 Паневник Олександр Васильович, д.т.н., проф.

2 Возняк Лідія Володимирівна, к.т.н., доц.

3 Гімер Петро Романович, к.т.н., доц.

4 Малик Леся Богданівна, ас.

5 Мельников Олександр Павлович, ас.

6 Муж Марія Павлівна, ас.

7 Семків Ірина Ярославівна, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Навроцький Б.І. Гідравліка, гідравлічні машини та гідравлічні приводи у розв’язаних задачах : конспект лекцій / Б.І.Навроцький, В.Т.Болонний. - Дрогобич : ФОП Пристай Б.Р. (ВПЦ “Наш Друк”), 2012. - 271 с. (реком. МОНУ)
2 Возняк М.П. Прогнозування об’ємів втрат нафти у випадку виникнення аварійної ситуації / М.П. Возняк, Г.М. Кривенко, Л.В. Возняк // Прикарпатський вісник НТШ. Число. - 2011. - №1(13). - 9с.
3 Мельников О.П. Повышение эффективности использования струйных насосов в бурении / Мельников О.П., Паневник О.В. // Нефтяное хазяйство. – Москва, Россия, 2012. - №6. - 4с. (зарубіжне видання).
4 Мельников О.П. Рівняння характеристики свердловинного струминного насоса в умовах кутового зміщення робочої насадки / Мельников О.П., Паневник О.В. // Нафтова і газова промисловість. - К. : Нафтогаз України, 2012.- №2. - 3с.
5 Кузьмін О.О. Обґрунтування вибору струминного насоса для промивання піскових пробок / Кузьмін О.О., Паневник О.В., Копей Б.В. // Нафтова і газова промисловість. - К. : Нафтогаз України, 2012.- №6. - 5с.
6 Гімер П.Р. Математичне моделювання роботи насосної установки на трубопровід / П.Р.Гімер, М.П.Муж // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - 7с.
7 Кривенко Г.М. Використання адаптаційної моделі для аналізу параметрів безпечного функціонування нафтопроводів / Г.М.Кривенко, М.П.Возняк, Л.В.Возняк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - 5с.

8 Кривенко Г.М. Спрощений метод діагностування ефективності діаметра нафтопроводу / Г.М.Кривенко, М.П.Возняк, Л.В.Возняк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - 6с.9 Концур І.Ф. Донець К.Г. - видатний вчений в нафтогазовій галузі / І.Ф.Концур, Л.В.Возняк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - 3с.
10 Мердух М.І. До питання про визначення центра тиску рідини на тверді поверхні / М.І.Мердух, Б.І.Навроцький // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - 4с.
11 Возняк М.П. Дослідження впливу зовнішніх чинників на температурний та гідравлічний режими роботи нафтопроводу / М.П.Возняк, Л.В.Возняк, Г.М.Кривенко // Прикарпатський вісник НТШ. Число. - 2012. - №1(17). - С.263-270.
12 Мельников О.П. Підвищення ефективності використання струминних насосів у процесі буріння / О.П.Мельников // Прикарпатський вісник НТШ. Число. - 2012. - №1(17). - 6с.
13 Мельников О.П. Метод зниження навантаження на буровий насос шляхом використання струминних насосів в бурінні / Мельников О.П., Паневник О.В. // Сучасні технології у промисловому виробництві : Міжвуз. конф., Суми, 17-20 квітня 2012р. - 2с.
14 Возняк М.П. Дослідження впливу теплофізичних властивостей грунту на пропускну здатність газопроводу / М.П.Возняк, А.В.Олійник, Л.В.Возняк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
15 Дубей О.Я. Про спільне застосування штангового насоса та рідинно-газового ежектора / О.Я.Дубей, О.В.Паневник // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 5с.
16 Патент України на корисну модель №74195. Пристрій для буріння свердловин / Мельников О.П., Паневник О.В.; 25.10.2012 р. - 5с.
17 Паневник О.В. Визначення граничних умов використання струминного апарата системи утилізації вуглеводів / О.В.Паневник // Нафтогазова галузь України. - 2013. - №3. - С.46-48.
18 Угриновський А.В. Математична модель рідинного скупчення в пониженій ділянці газопроводу / А.В.Угриновський, Р.М.Кондрат, П.Р.Гімер // Науковий вісник НГУ. Серія “Фізика твердого тіла, збагачення корисних копалин”. - 2013. - №4. - С.36-41. (імпакт-фактор).
19 Паневник А.В. Повышение экологической безопасности эксплуатации промысловых трубопроводов / А.В.Паневник, Д.А.Паневник // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Трубопровідний транспорт. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 2с. (зарубіжна конференція).
20 Возняк М.П. Анализ и оценивание риска при эксплуатации нефтепродуктов / М.П.Возняк, Г.М.Кривенко, Л.В.Возняк // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Трубопровідний транспорт. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 2с. (зарубіжна конференція).
21 Гимер П.Р. Использование результатов газодинамических исследований скважин ПСГ для закачки азота / П.Р.Гимер // Трубопроводный транспорт - 2013 : ІХ Междунар. учеб.-науч.-практ. конф., Россия, Уфа, 7-8 ноября 2013г. - Трубопровідний транспорт. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 2с. (зарубіжна конференція).
22 Обґрунтування раціональних режимів експлуатації нафтопродуктів / М.П.Возняк, Г.М.Кривенко, Л.В.Возняк, Р.М.Мельник, Н.В.Бігуляк // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
23 Прогнозування наслідків аварій на газопроводах / Г.М.Кривенко, М.П.Возняк, Л.В.Возняк, С.О.Кривенко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.469-471.

Кафедра зварювання трубопроводів та конструкцій

ztk@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Дослідження та розроблення технологічних процесів зміцнення трубних поверхонь та зварних з'єднань дуговими методами зварювання

Склад кафедри:

1 Шлапак Любомир Степанович, д.т.н., проф.

2 Біщак Роман Теодорович, к.т.н., доц.

3 Василик Аристид Володимирович, к.т.н., доц.

4 Гайдаш Микола Леонідович, к.т.н., доц.

5 Гнатюк Ярослав Дмитрович, доц.

6 Панчук Мирослав Васильович, к.т.н., доц. - заст.декана


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Закономерности разрушения теплостойкой стали после продолжительной эксплуатации / П.В.Ясний, П.О.Марущак, Р.Т.Бищак, С.В.Панин // Машиностроение. - Росія, М. : Науч.-техн. изд-во, 2012. - №4. - С.68-71. (зарубіжне видання).
2 Марущак П.О. Влияние трещин термоусталости на механизмы хрупко-пластического деформирования и разрушения поверхностных слоев роликов МНЛЗ / П.О.Марущак, И.В.Коноваленко, Р.Т.Бищак // Росія, М. : Металлургиздат, 2012. – С.45-50. (зарубіжне видання).
3 Deterioration of heat-resistant steel after prolonged operation / P.V.Yasnii, P.O.Marushchak, R.T.Bishchak, S.V.Panin // Russian Engineering Research. - Volume32, Issus 4. p.p.364-367. (імпакт-фактор).
4 Maruschak P.O. Effect of thermal fatigue cracks on brittle-ductile deformation and failure of cbcm roller surface layers / P.O.Maruschak, I..V.Konovalenko, R.T.Bishchak // Metallurgist. - Volume32, Issus 1-2. - p.p.30-36. (імпакт-фактор).
5 Cyclic crack resistance and micromechanisms of fracture of steel 25Kh1M1F / P.O.Maruschak, D.Ya.Baran, A.P.Sorochak, R.T.Bishchak, V.P.Yasnii // Strength of Мaterials. - Volume 44, Issus 4. - p.p.410-418. (імпакт-фактор).
6 Unit for physical modeling of the operation of a continuous-caster roller under thermal-fatigue conditions / P.O.Marushchak, R.T.Bishchak, D.Ya.Baran, V.N.Brevus // Metallurgist. - Volume 55, Issus 9-10. - p.p.664-667. (імпакт-фактор).
7 Циклiчна трiщиностiйкiсть та мiкромеханiзми руйнування сталi 25Х1М1Ф / П.О.Марущак, Д.Я.Баран, А.П.Сорочак, Р.Т.Бiщак, В.П Яснiй // Проблемы прочности. - 2012. - №4. - С.88-98.
8 Деформація металевого трубопроводу у ґрунтах, що набрякають / Л.С. Шлапак, В.Онищенко, М.Л. Зоценко, О.Л. Зімін // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - С.143-154.
9 Панчук М.В. Зварювання газопроводів з використанням напівавтоматичних методів / М.В.Панчук, В.З.Глушкевич // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 3с.
10 Панчук М.В. Особливості з’єднання неповоротних стиків технологічних трубопроводів, за допомогою орбітального зварювання / М.В.Панчук, О.О.Філіпчук // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 4с.
11 Панчук М.В. Визначення температурних полів при стиковому зварюванні поліетиленових трубопроводів / М.В.Панчук, В.В.Якуц, Р.В.Макар // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 5с.
12 Сем’яник І.М. Мікробіологічні методи підвищення видобутку нафти / І.М.Сем’яник // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 3с.
13 Василик А.В. До питання виконання зварювальних робіт на діючих газопроводах / А.В.Василик, Л.С.Шлапак, О.А.Рудюк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
14 Матвієнків О.М. Ремонт польових магістральних трубопроводів ПМТ пресовим зварюванням з магнітним керуванням дуги / О.М.Матвієнків // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
15 Панчук М.В. Ефективність використання труб з полімерних та композитних матеріалів для спорудження нафтогазопроводів / М.В.Панчук, Р.І.Воєвідко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
16 Панчук М.В. Інтенсифікація процесу стикового зварювання поліетиленових газопроводів / М.В.Панчук // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
17 Шлапак Л.С. Моделювання напружено-деформованого стану коліна повітряного переходу магістрального газопроводу / Л.С.Шлапак, І.Д.Пушкедра, І.М.Сем’яник // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
18 Шлапак Л.С. Неперервний моніторинг напружено-деформованого стану трубопроводів на складних ділянках траси / Л.С.Шлапак, М.П.Лінчевський, О.А.Лаврека // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
19 Новий підхід до вибору оптимальної траси магістральних трубопроводів / Л.С.Шлапак, Д.Д.Федоришин, С.Д.Федоришин, А.І.Линник // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 4с.
20 Біщак Р.Т. Діагностування множинного розтріскування ультразвуком / Р.Т.Біщак, А.П.Сорочак, Д.Я.Барин // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
21 Матвієнків О.М. Приварювання манжетів до труб ПМТ – 100,150 дугоконтактним зварюванням з магнітним керуванням дуги / О.М.Матвієнків, Л.С.Шлапак // Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития : ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Краматорськ, 2-5 жовтня 2012р. - Краматорськ : ДГМА, 2012. - 1с.
22 Панчук М.В. Особливості напівавтоматичного зварювання магістральних нафтогазопроводів / М.В.Панчук, В.З.Глушкевич // Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития : ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Краматорськ, 2-5 жовтня 2012р. - Краматорськ : ДГМА, 2012. - 1с.
23 Шлапак Л.С. Навчання робітничих професій у ВНЗ – шлях до підвищення якості інженерної освіти / Л.С.Шлапак, М.В.Панчук // Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития : ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф., Краматорськ, 2-5 жовтня 2012р. - Краматорськ : ДГМА, 2012. - 1с.
24 Impact toughness of specimens cut out from the rollers of machines for continuous casting of blanks with fused layer / P.O.Marushchak, R.T.Bishchak, T.Vuherer, V.Hlado // Materials Science. - 2013. - Vol. 48. - Р.704-714. (імпакт-фактор).
25 Failure analysis of continuous casting rolls material and physical simulation of thermal fatigue loading / P.O.Marushchak, R.T.Bishchak, D.Ya.Baran, L.Poberezhny // Mechanika. - 2013. - Vol. 19.- P.398-402. (імпакт-фактор).
26 Коноваленко І.В. Автоматизоване оцінювання пошкодженості поверхні магістрального газопроводу корозійними пітінгами / І.В.Коноваленко, П.О.Марущак, Р.Т.Біщак // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2013. - № 4. - С.70-76. (імпакт-фактор).
27 Контроль рассеянной поврежденности стали магистрального газопровода методом магнитооптической вихретоковой интроскопии / В.Бержанский, П.Марущак, Р.Бищак, И.Данилюк, В.Вишневский, А.Прокопов, Ф.Панков, Н.Луговской // Вісник ТНТУ. - 2013. - Тернопіль, №3. - С.42-48.
28 Матвієнків О.М. Приварювання манжетів та розтрубів до труб ПМТП-150 дугоконтактним зварюванням з магнітним керуванням дуги / О.М.Матвієнків // Вісник Донбаської машинобудівної академії. - 2013. - №3(28). - С.203-206.
29 Шлапак Л.С. Спосіб зварювання труб / Л.С.Шлапак, М.В.Панчук // Вчені винахідники Прикарпаття – сталому розвитку краю : Обл. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 25.12.2012р. - Громадська рада з питань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності при Облдержадміністрації. - 1с.
30 Effect of long term operation on degradation of material of main gas pipeline / P.Maruschak, R.Bishchak, I.Konovalenko, A.Menou, J.Brezinova // Abstr. of the 15th Intern. Symp. on Metallography, Slovakia, Košice, April 24–26, 2013. - P.56. (зарубіжна конференція).

Госпдоговірна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 211 950,40 грн.
4/2005 Діагностування технічного стану газонафтопроводів та розробка методів ремонту дефектних ділянок композитними бандажами ППС

Замовник ТзОВ "Поліпромсинтез" Київ

Керівник теми Шлапак Л.С.
24/2005 Контроль напружено-деформованого стану (НДС) трубопроводів обв'язки КС Тарутине у процесі експлуатації

Замовник ЗАТ "Газтранзит" Київ

Керівник теми Шлапак Л.С.
30/2006 Науковий супровід технології підвищення надійності експлуатації газопроводу ДУД-ІІ у Міжгірській долині

(РК 0106U008083)Замовник ДК "Укртрансгаз"

Керівник теми Шлапак Л.С.
110/2011 Аналіз та контроль технічного стану трубопроводів в ході виконання робіт та контролю напружено-деформованого стану (НДС) підсилених композитивними бандажами ППС

Замовник ТзОВ "Поліпромсинтез" Київ

Керівник теми Шлапак Л.С.
111/2011 Моніторинг напружено-деформованого стану газопроводу Пасічна-Долина Ду 500 на дільниці зсуву грунта на км 5,1

(РК 0111U008230)Замовник УМГ “Прикарпаттрансгаз”

Керівник теми Шлапак Л.С.
169/2013 Підготовка експертного висновку про зменшення розмірів охоронної зони продуктопроводу підключення свердловини №1 Платівського ГКР до УКПГ Аксютівського ГКР Юлівського ЦВНГК у Зміївському районі Харківської області

Замовник ТОВ "УКРІСТГАЗ"

Керівник теми Шлапак Л.С.

Кафедра технічної діагностики та моніторингу

tdm@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Дослідження нових методів забезпечення технологічної безпеки обладнання і конструкцій в нафтогазовому комплексі

Склад кафедри:

1 Карпаш Олег Михайлович, д.т.н., проф.

2 Ващишак Ірина Романівна, к.т.н., доц.

3 Доценко Євген Романович, к.т.н., доц.

4 Райтер Петро Миколайович, д.т.н., доц., проф.

5 Рибіцький Ігор Володимирович, к.т.н., доц.

6 Тацакович Назарій Любомирович, к.т.н., доц.

7 Яворський Андрій Вікторович, к.т.н., доц.

8 Миндюк Валентин Дмитрович, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Акустичний контроль конструкцій та устатку­вання у нафтогазовій галузі : монографія / М.О.Карпаш, І.В.Рибіцький, Т.Т.Котурбаш, О.Г.Бондаренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 420с.
2 Карпаш М.О. Дослідження взаємо­зв’язку механічних ха­рактеристик, мікрострук­тури та інформативних параметрів неруйнівного контролю / М.О.Карпаш // Техническая диаг­нос­ти­ка и неразрушающий кон­троль. - Киев, 2012. - № 1. - С.42-48.
3 Котурбаш Т.Т. Експериментальна пере­вірка безконтактного ультразвукового методу контролю товщини стін­ки газопроводів у про­цесі внутрішньотрубної діагностики / Т.Т.Котурбаш, М.О.Карпаш, І.В.Рибіцький // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(28). - С.26-32.
4 Опыт определения ха­рактера деградирования структуры и механичес­ких свойств стали после длительной эксплуата­ции на примере аммиа­копровода / M.O.Karpash, Ye.R.Dotsenko, N.L.Tatsakovych, V.D.Myndyuk // Edition of Scientific Machine Union, Vol. XX, Sozopol (Bulgaria), June 2012, Р.255-259. (зарубіжне видання).
5 Опыт определения ха­рактера деградирования структуры и механичес­ких свойств стали после длительной эксплуата­ции на примере аммиа­копровода / M.O.Karpash, Ye.R.Dotsenko, N.L.Tatsakovych, V.D.Myndyuk // Научни известия на НТСМ (Болгарія). - 2012. - №1(33). - С.255-259. (зарубіжне видання).

6 Karpash M.O. High noised ultrasonic signals processing technique based on artificial neural network / M.O.Karpash, T.T.Koturbash // Edition of Scientific Machine Union, Vol. XX, Sozopol (Bulgaria), June 2012, Р.265-268. (зарубіжне видання).


7 Информационное и ме­тодическое обеспечение работ по определению механических свойств стальных конструкций неразрушающими мето­дами контроля / O.M.Karpash, M.O.Karpash, N.L.Tatsakovych, Ye.R.Dotsenko // Edition of Scientific Machine Union, Vol. XX, Sozopol (Bulgaria), June 2012, Р.269-272. (зарубіжне видання).
8 Информационное и ме­тодическое обеспечение работ по определению механических свойств стальных конструкций неразрушающими мето­дами контроля / O.M.Karpash, M.O.Karpash, N.L.Tatsakovych, Ye.R.Dotsenko // Научни известия на НТСМ (Болгарія). – 2012. - №1(33). - С.255-259. (зарубіжне видання).
9 Котурбаш Т.Т. Шляхи практичної реалі­зації розробленого мето­ду безконтактного ультразвукового контролю товщини стінки газопро­водів у процесі внутріш­ньотрубної діагностики газопроводів / Т.Т.Котурбаш, М.О.Карпаш // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - С.83-91.
10 До питання вибору кри­терію оцінювання де­формаційної здатності тампонажного каменю / Я.С.Коцкулич, І.В.Рибіцький, В.І.Грималюк, О.І.Бунікевич // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его примене­ния : сб. науч. тр. - К. : Ин-т сверх­твердых материалов им. В.Н.Бакуля НАК, 2012. - Вып.15. - С.192-198.
11 Досвід оцінки деградації матеріалу труб аміако­проводу за результатами неруйнівного контролю їх механічних харак­те­ристик / В.Д.Миндюк, М.О.Карпаш, А.В.Яворський, І.В.Рибіцький, Є.Р.Доценко // Техническая диаг­нос­ти­ка и неразрушающий кон­троль. - Киев, 2012. - № 2. - С.30-35.
12 Побережний Л. Вплив змінного струму на швидкість корозії металу розподільчих газопроводів / Л. Побережний, А.Яворський, Б.Дем’янів // Фізико-хімічна механіка матеріалів : спец. журнал. - Львів, 2012. - №9, Т.2. - С.673-676. (імпакт-фактор).
13 Цих В.С. Возможности безкон­тактного определения мест отслоений изоляци­онного покрытия под­земных нефтегазопро­водов путем анализа их электрических параме­тров / В.С.Цих, А.В.Яворский, С.П.Ващишак // Научни известия на НТСМ (Болгарія). - 2012. - №1(133). - С.277-280. (зарубіжне видання).
14 Система прогнозиро­ва­ния геодинамической опасности в зоне проле­гания протяженных инженерных сооружений / А.В.Яворський, Aifa Tahar, П.М.Райтер, І.В.Рибіцький, С.П.Ващишак // Научни известия на НТСМ (Болгарія). - 2012. - №1(133). - С.281-285. (зарубіжне видання).
15 Райтер П.М. Прогнозування корозій­них пошкоджень нафто­газопроводів на основі моніторингу структури та фазового складу газо­рідинного потоку / П.М.Райтер // Техническая диаг­нос­ти­ка и неразрушающий кон­троль. - Киев, 2012. - № 2. - С.42-48.
16 Karpash O.M. Complex method for checking physicome­chanical characteristics of materials of metalworks / O.M.Karpash, E.R.Dotsenko, M.O.Karpash // Materials Science. - 2012. - Vol.47, Issue 5. – P.613-620. ( імпакт-фактор).
17 Ващишак І.Р. Визначення технічного стану підземних тепло­вих мереж шляхом ана­лізу їх акустичних харак­еристик / І.Р.Ващишак // Вісник НТУ ХПІ. Серія “Електроенергетика та вимірювальна техніка”. - Харків, 2012. - № 41. - C.86-99.
18 Ващишак І.Р. Особливості застосуван­ня електромагнітного контролю для виявлення дефектів в підземних теплових мережах / І.Р.Ващишак // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(28). - С.61-70.
19 Karpash M.O. Estimation of the losses of energy of acoustic vibrations in the course of ultrasonic testing in the atmosphere of natural gas / M.O.Karpash, T.T.Koturbash // Materials Science. - 2012. - Volume 47, Issue 6. - Р.856-863. (імпакт-фактор).
20 Увеличение отбора нефти путем воздействия на пласты пакетами упругих колебаний / Я.М.Бажалук, О.М.Карпаш, Я.Д.Клымышин, А.И.Гутак, Н.В.Худин // Нефтегазовое дело : електрон. науч. журнал. - Россия, Уфа, 2012. - №3. - 12с. (зарубіжне видання).
21 Оцінка ступеню деграда­ції матеріалу труб аміа­копроводу неруйнівними методами контролю / В.Д.Миндюк, М.О.Карпаш, А.В.Яворський, Є.Р.Доценко, І.В.Рибіцький, М.П.Андріїшин // Елек­тро­магнітні та акус­тич­ні методи не­руйнів­ного контролю мате­ріалів та виробів (ЛЕОТЕСТ-2012) : ХVІІ Між­на­р. нау­к.-тех­н. кон­ф., Славське, Львівська обл.20-25 лютого 2012р. - 5с.
22 Котурбаш Т.Т. Ідентифікація типів по­ру­шень суцільності в ході ультразвукового контролю / Т.Т.Котурбаш, М.О.Карпаш, І.В Рибіцький // Елек­тро­магнітні та акус­тич­ні методи неруйнівного контролю мате­ріалів та виробів (ЛЕОТЕСТ-2012) : ХVІІ Між­на­р. нау­к.-тех­н. конф., Славське, Львівська обл., 20-25 лютого 2012р. - 4с.
23 Моніторинг скупчень га­зоконденсату та ріди­ни в порожнинах діючих га­зопроводів / І.В.Рибіцький, Р.Ю.Банахевич, А.В.Яворський, М.О.Карпаш // Елек­тро­магнітні та акус­тич­ні методи не­руйнів­ного контролю мате­ріалів та виробів (ЛЕОТЕСТ-2012) : ХVІІ Між­на­р. нау­к.- тех­н. кон­ф., Славське, Львівська обл., 20-25 лютого 2012р. - 5с.
24 Цих В.С. Проблеми контролю під­земних нафтопроводів на території нафтоперекачувальних станцій / В.С.Цих, А.В.Яворський // Елек­тро­магнітні та акус­тич­ні методи не­руйнів­ного контролю мате­ріалів та виробів (ЛЕОТЕСТ-2012) : ХVІІ Між­на­р. нау­к.-тех­н. кон­ф., Славське, Львівська обл., 20-25 лютого 2012р. - 4с.
25 Ващишак І.Р. Удосконалення акустич­ного та електромагніт­но­го методів неруйнівного контролю підземних теп­лових мереж з трубопро­водами в ППУ ізоляції / І.Р.Ващишак, С.П.Ващишак, О.М.Карпаш // Елек­тро­магнітні та акус­тич­ні методи не­руйнів­ного контролю мате­ріалів та виробів (ЛЕОТЕСТ-2012) : ХVІІ Між­на­р. нау­к.-тех­н. кон­ф., Славське, Львівська обл., 20-25 лютого 2012р. - 4с.
26 Нові засоби технічної діагностики магістраль­них газопроводів / О.М.Карпаш, А.В.Яворський, М.О.Карпаш, І.В.Рибіцький, Н.Л.Тацакович, Є.Р.Доценко // Під­вищення надійності та ефективності роботи лі­нійної частини магіс­тральних газопроводів газотранспортної систе­ми ДК “Укртрансгаз” : наук.-техн. нара­да, Яремче, 2-5 березня 2012р. - 5с.
27 Яворський А.В. Сучасні методи та техніч­ні засоби виявлення ви­токів газу з лінійної час­тини магістральних газо­проводів / А.В.Яворський, О.М.Карпаш, І.В.Рибіцький // Неруйнівний контроль у трубопровідному транспорті : наук.-практ. се­мінар, Київ, 18 квітня 2012р. - К. : НТК Ін-т електрозварю­вання ім. Е.О.Патона, 2012. - 8с.
28 Райтер П.М. Застосування часо-час­тотних перетворень інформаційних сигналів газорідинного потоку для прогнозування корозій­но-ерозійних пошкод­жень трубопроводів / П.М Райтер // Неруйнівний кон­троль у трубопровідному транспорті : наук.-практ. се­мінар, Київ, 18 квітня 2012р. - К. : НТК Ін-т електрозварю­вання ім. Е.О.Патона, 2012. - 3с.
29 Цих В.С. Теоретичні аспекти без­контактного пошуку міс­ць відшарувань ізоля­цій­ного покриття підземних нафтопроводів / В.С.Цих, А.В.Яворський // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - 1с.
30 Розробка проекту стан­дарту організації України на методику проведення контролю технічного ста­ну підземних теплових мереж / С.П.Ващишак, І.Р.Ващишак, А.В.Яворський, Ю.М.Бурда // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - 2с.
31 Ващишак І.Р. Дослідження акустичних характеристик трубопро­водів з пінополіуретано­вою ізоляцією для під­земних теплових мереж / І.Р.Ващишак, С.П.Ващишак, І.В.Бадлюк // Приладобудування: стан і перспективи : XI Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - 2с.
32 Методичне та інфор­ма­ційне забезпечення робіт з оцінки фактичних ме­ханічних характеристик матеріалу трубопроводів / М.О.Карпаш, Є.Р.Доценко, О.М.Карпаш, Н.Л.Тацакович // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 5с.
33 Котурбаш Т.Т. Експериментальна пере­вірка безконтактного ультразвукового контро­лю товщини стінки газо­проводів при внутріш­ньотрубній діагностиці / Т.Т.Котурбаш, М.О.Карпаш, І.В.Рибіцький // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 3с.
34 Методи та засоби вияв­лення витоків та втрат вуглеводневих енергоно­сіїв в системах транспор­тування та зберігання нафти і газу / Гвідо ваб Баелен, А.В.Яворський, Йенс Антонсон, І.В.Рибіцький, М.О.Карпаш // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 8с.
35 Миндюк В.Д. Досвід та проблеми оцін­ки деградування струк­тури та механічних властивостей сталей трубо­провідного сортаменту / В.Д.Миндюк, М.О.Карпаш, Є.Р.Доценко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
36 Цих В.С. Підходи до обстеження ізоляційного покриття підземних нафтопроводів в умовах нафтоперекачу­вальних станцій / В.С.Цих, А.В.Яворський, С.П Ващишак // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
37 Ващишак І.Р. Виявлення дефектів у підземних теплових ме­режах на території нафтогазотранспортних об’єк­тів / І.Р.Ващишак // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
38 Ващишак І.Р. Методика проведения исследований техничес­кого состояния подзем­ных тепловых сетей на экспериментальной уста­новке / І.Р.Ващишак // Дні неруйнівного контролю : Міжнар. наук.-техн. конф., Созополь, Болгарія, 11-15 червня 2012р. - 4с. (зарубіжна конференція).
39 Нові рішення у сфері технічного діагносту­вання устаткування в нафтогазовій галузі / О.М.Карпаш, А.В.Яворський, М.О.Карпаш, І.В.Рибіцький, Н.Л.Тацакович, Є.Р.Доценко // Проблеми та перс­пективи розвитку нафтогазового ком­плек­су : Міжнар. наук.-практ. кон­ф., Полтава, 26-28 верес­ня 2012р. - 3с.
40 Карпаш М.О. Досвід виконання робіт з технічної діагностики та неруйнівного контролю нафтогазового устатку­вання / М.О.Карпаш, П.М.Райтер, Н.Л.Тацакович // Промислова безпека та охорона праці - 2012. Проблеми і перспективи : V Міжнар. наук.-техн. конф., Ялта, 8-12 жовтня 2012р. - 3с.
41 Слободян В. Оцінка розмірів дефектів ділянок газопроводів / В.Слободян, П.Райтер, А.Джус // Тео­рія та практика раціона­льного проектування, ви­готовлення та експлуата­ції машинобудівних кон­струкцій : 3-a Міжнар. наук-техн. конф., Львів, 7-9 листопада, 2012р. - Львів : ФМІ ім. Г.В.Карпенка, 2012. - 2с.
42 Можливості оцінки де­градації структури мета­лу металоконструкцій довготривалої експлуатації за комплексом їх фізичних характеристик / В.Д.Миндюк, М.О.Карпаш, Є.Р.Доценко, О.М.Карпаш // Неруйнів­ний контроль та технічна діагностика : 7-а На­ц. наук.-техн. конф., Київ, 20-23 лис­топада 2012р. - 4с.
43 Koturbash T. Development of new instant technology of natural gas quality determination / T.Koturbash, I. Darvay, M. Karpash // Неруйнів­ний контроль та технічна діагностика : 7-а На­ц. наук.-техн. конф., Київ, 20-23 лис­топада 2012р. - 6с.
44 Моніторинг геодинаміч­ної небезпеки в зоні про­лягання нафтопроводів / А.В.Яворський, І.В.Крив’юк, І.В.Рибіцький, Tahar Aifa, П.М.Райтер, С.П Ващишак // Неруйнів­ний контроль та технічна діагностика : 7-а На­ц. наук.-техн. конф., Київ, 20-23 лис­топада 2012р. - 5с.
45 Коцкулич Я.С. Вибір критерія оцінки деформаційної здатності тампонажного каменя / Я.С.Коцкулич, І.В.Рибіцький, В.І.Гриманюк // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.95-97.
46 Присліпська Г.М. Вплив змінного та наве­деного струмів на швид­кість корозії матеріалу нафтогазопроводів / Г.М.Присліпська, А.В.Яворський, Б.М.Дем’янів // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім.Володимира Даля. - 2013. - №13(202). - С.90-97.
47 Цих В.С. Усовершенствованный подход к индетефикации дефектов изоляционных покрытий подземных нефтегазопроводов / В.С.Цих, А.В.Яворский // Научни известия на НТСМ (Болгарія). - 2013. - № 2(139). - С.44-47. (зарубіжне видання).
48 Визначення геометрич­них розмірів геодезич­них стінних знаків за допомогою ультразвуку / І.С.Тревого, Є.Ю.Ільків, М.В.Галярник, А.В.Яворський // Cучасні досягнення гео­дезичної науки та вироб­ництва. - 2013. - Випуск ІІ (26). - С.31-33.
49 Визначення корозійних втрат металу труб з ви­користанням високочас­тотного індуктивного давача / В.І.Слободян, П.М.Райтер, А.П.Джус, О.В.Івасів // Наукові нотатки: міжвуз. зб. - Луцьк, 2013.- № 42.- С.273-282.
50 Метод ідентифікації ви­дів дефектів трубопрово­дів підземних теплових ме­реж / І.Р.Ващишак, С.П. Ващишак, Л.А.Витвицька, П.М.Райтер // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.162-171.
51 Ващишак І.Р. Безконтактне виявлення місць витоків у підзем­них тепломережах безка­нальної прокладки / І.Р.Ващишак, С.П. Ващишак, А.В. Яворський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.113-120.
52 Цих В.С. Багатопараметричний контроль стану ізоля­цій­ного покриття підземних нафтогазопроводів / В.С.Цих // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2013. - №3(71). - С.220-229.
53 Експериментальна пере­вірка характеру зв’язку між параметрами мікро­структури і фізичними властивостями матеріа­лів металоконструкцій довготривалої експлу­атації для оцінювання ступеня їх деградації / В.Д.Миндюк, М.О.Карпаш, Є.Р.Доценко, О.М.Карпаш // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2013. - № 3(71). - С.153-163.
54 Доценко Є.Р. Контроль питомого елек­тричного опору сталевих виробів плоскої форми чотиризондовим мето­дом / Є.Р.Доценко, М.О.Карпаш // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2013. - №3(71).- С.88-98.
55 Karpash M.O. Неразрушающий кон­троль нефтегазового оборудования в совре­менных нормативных документах / M.O.Karpash, N.L.Tatsakovych, Ya.V.Voloshyn // Edition of Scientific Machine Union, Vol. XXI, Sozopol (Bulgaria), June 2013, p.48-51. (зарубіжне видання).
56 Myndyuk V.D. Оценка деградации структуры металлокон­струкций длительной эксплуатации по изме­нению их физических свойств / V.D.Myndyuk, M.O.Karpash, Ye.R.Dotsenko // Edition of Scientific Machine Union, Vol. XXI, Sozopol (Bulgaria), June 2013, p.52-54. (зарубіжне видання).
57 Тацакович Н.Л. Проблемы технического диагностирования тех­нологического оборудо­вания автомобильных газонаполнительных компрессорных станций / Н.Л.Тацакович, А.М. Карпаш, О.М. Карпаш // Edition of Scientific Machine Union, Vol. XXI, Sozopol (Bulgaria), June 2013, Р.40-43. (зарубіжне видання).
58 Elastic waves influence upon enhancement of shale rocks fracturing / Ya.Bazhaluk, O.Karpash, I.Kysil, Ya.Klymyshyn, O.Gutak, Yu.Voloshyn // Annual Scientific-Technical Collection “Mining of Mineral Deposits”. - Netherlands, 2013. - С.369-371. (зарубіжне видання).
59 Експериментальні дослідження удосконаленого гідравлічного генератора імпульсно-хвильової дії на нафтоносний пласт / М.В.Худін, О.М.Карпаш, С.П.Ващишак, О.І.Гутак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.94-105.
60 Міжнарожна співпраця як шлях інноваційного розвитку Іва­но-Франків­ського національного технічного університету нафти і газу / М.О.Карпаш, Є.І.Крижанівський, Н.Л.Тацакович, Л.Л.Зінюк // Міжнародна співпраця університетів як невід’ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 16-18 травня 2013р. - Чернівці : Черні­вец. нац. ун-т, 2013. - С.17-18.
61 Ващишак І.Р. Метод ідентифікації ви­дів дефектів трубопро­во­дів під­земних те­­п­­лових мереж з пінополіуретано­вою ізоляцією / І.Р.Ващишак, С.П.Ва­щи­шак, М.С.Атаманчук // Приладобудування: стан і перспективи : 12 Між­нар. наук-техн. конф., Київ, 23-24 квітня 2013р. : зб. тез доп. - С.206.
62 Вакалюк Я.І. Проблеми визначення місць витоків та вимірю­вання кількості втрат газу з підземних газопроводів / Я.І.Вакалюк, А.В.Яворський // Приладобудування: стан і перспективи : 12 Між­нар. наук-техн. конф., Київ, 23-24 квітня 2013р. : зб. тез доп. - С.208.
63 Райтер П.М. Автономна система реє­страції стану геодинаміч­ної небезпеки в зоні про­лягання нафтогазопрово­дів або інших протяжних інже­нер­них споруд / П.М.Райтер, А.В.Яворський, Tahar Aifa // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.286-290.
64 Ващишак І.Р. Підвищення енергоефек­тивності приміщень / І.Р.Ващишак, С.П.Ва­щи­шак // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.591-595.
65 Лабораторія енергоауди­ту вищого навчального закладу - досвід обсте­ження споруд і інженер­них мереж / А.В.Яворський, О.М.Карпаш, М.О.Карпаш, І.В.Рибіцький // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.293-296.
66 План дій для сталого енергетичного розвитку м. Івано-Франківська / М.О.Карпаш, А.В.Яворський, Н.Л.Тацакович, І.М.Дмитрученко, Б.І.Білик // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.209-212.
67 Експериментальні дос­лідження методу визна­чення рівня скупчень рі­дини в порожнині магістральних газопроводів / Р.Ю.Банахевич, О.М.Карпаш, М.О.Карпаш, А.В.Яворський, І.В.Рибіцький // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.228-231.
68 Карпаш М.О. Напрямки застосування методології багатопара­метроого контролю тех­нічного стану металокон­струкцій / М.О.Карпаш, О.М.Карпаш // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.250-252.
69 Тацакович Н.Л. Проблеми та перспективи використання стандартів підприємствами нафтогазового комплексу / Н.Л.Тацакович, Я.В.Волошин, М.О.Карпаш // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.298-301.
70 Дарвай І.Я. Технологія визначення теплоти згоряння як інструмент функціо­ну­вання ринку природного газу в Україні / І.Я.Дарвай, М.О.Карпаш, О.М.Карпаш // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.573-576.
71 Цих В.С. Підвищення інформатив­ності контролю стану ізо­ляційного покриття під­земних нафтогазопрово­дів в умовах наявності суміжних комунікацій та споруд / В.С.Цих, А.В.Яворський // Вимірю­вання, контроль та діаг­ностика в технічних сис­темах : ІІ Міжнар. наук. конф. па­м’я­ті проф. Володимира Поджаренка, Вінниця, 28-31 жовтня 2013р. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - С.43-45.
72 Цих В.С. Ідентифікація дефектів ізоляційного покриття підземних нафтогазопро­водів з поверхні землі у складних умовах / В.С.Цих, А.В.Яворський // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання : ІV Наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених, Івано-Франківськ, 26-27 листопада 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.191-193.
73 Тацакович Н.Л. Проблеми нормативного забезпечення робіт з тех­нічного діагностування автомобільних газонапов­нювальних компресорних станцій комплексу / Н.Л.Тацакович, О.М.Карпаш, Я.В.Волошин // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.301-304.
74 Доценко Є.Р. Інформаційно-вимірю­вальна система контролю питомого електричного опору сталей чотиризон­довим методом / Є.Р.Доценко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.290-293.
75 Миндюк В.Д. Неруйнівний контроль мікроструктури мате­ріа­лів металоконструкцій за комплексом їх фізичних властивостей / В.Д.Миндюк, О.М. Карпаш // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.271-274.


Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка