Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка1/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ


З В І Т

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2012-2013 РОКИ

Івано-Франківськ

2014

ЗМІСТ

стор.
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність. . . . 5Геологорозвідувальний факультет . . . . . . 8

кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ . . 9

кафедра теоретичних основ геології . . . . . . 19

кафедра геофізичних досліджень свердловин . . . . 22

кафедра польової нафтогазової геофізики . . . . . 27

Інженерно-екологічний інститут . . . . . . . 34

кафедра екології . . . . . . . . . 35

кафедра інженерної геодезії . . . . . . . 43

кафедра землевпорядкування та кадастру . . . . . 47

кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики . . . 53

кафедра безпеки життєдіяльності та промислової екології . . 57

кафедра хімії . . . . . . . . . . 62

Газонафтопромисловий факультет . . . . . . 68

кафедра буріння нафтових і газових свердловин . . . . 69

кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ . 80

кафедра морських нафтогазових технологій . . . . . 98Факультет нафтогазопроводів . . . . . . . 104

кафедра транспорту та зберігання нафти і газу . . . . 105

кафедра спорудження та ремонту газонафтопроводів

і газонафтосховищ . . . . . . . . . 113

кафедра нафтогазової гідромеханіки . . . . . . 118

кафедра зварювання трубопроводів та конструкцій . . . 121

кафедра технічної діагностики та моніторингу . . . . 125

кафедра зносостійкості і відновлення деталей машин . . . 137Інститут інженерної механіки. . . . . . . . 141

кафедра нафтогазового обладнання . . . . . . 142

кафедра механіки машин . . . . . . . . 150

кафедра теоретичної механіки . . . . . . . 154

кафедра нафтогазового технологічного транспорту . . . . 158

кафедра технології нафтогазового машинобудування . . . 163

кафедра комп’ютерного машинобудівного виробництва . . . 168

Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі . 170

кафедра економіки підприємства . . . . . . 171

кафедра фінансів . . . . . . . . . 180

кафедра обліку і аудиту . . . . . . . . 185

кафедра організації праці та виробництва . . . . . 193

кафедра менеджменту та адміністрування . . . . . 202

кафедра теорії економіки та управління . . . . . 217

Факультет інформаційних технологій . . . . . 227

кафедра автоматизації технологічних процесів і

моніторингу в екології . . . . . . . . 228

кафедра комп'ютерних технологій в системах

управління та автоматики . . . . . . . . 233

кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем . . 248

кафедра комп’ютерних систем і мереж . . . . . 252

кафедра інформатики . . . . . . . . 260Факультет електрифікації та інформаційно-вимірювальних

технологій . . . . . . . . . . . 264

кафедра електропостачання та електрообладнання

промислових підприємств . . . . . . . . 265

кафедра електротехніки . . . . . . . . 272

кафедра інформаційно-вимірювальної техніки . . . . 275

кафедра методів та приладів контролю якості

та сертифікації продукції . . . . . . . . 282

Факультет технічного перекладу та документознавства . . 292

кафедра філології та перекладу . . . . . . . 293

кафедра документознавства та інформаційної діяльності . . 303

кафедра англійської мови . . . . . . . . 309

кафедра державного управління та місцевого самоврядування . . 314

кафедра соціальних комунікацій та права . . . . . 324Факультет архітектури туристичних комплексів . . . . 328

кафедра архітектурного проектування . . . . . . 329

кафедра основ архітектури . . . . . . . 332

кафедра будівельна механіка . . . . . . . 334

кафедра інженерної та комп’ютерної графіки . . . . 338

кафедра туризму . . . . . . . . . 346Інститут фундаментальної, гуманітарної підготовки та заочно-дистанційного навчання . . . . . . . . . . . 350

кафедра вищої математики . . . . . . . 351

кафедра загальної та прикладної фізики . . . . . 358

кафедра філософії . . . . . . . . . 368

кафедра історії та політології . . . . . . . 373

кафедра фізичного виховання та спорту . . . . . 377Інформація про наукову та науково-технічну діяльність

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 2013 рік


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) – вищий навчальний заклад нафтогазового профелю, в якому на 7 факультетах та у 4 інститутах навчається близько 8 тис. студентів. ІФНТУНГ – багатофункціональний та розгалужений навчально-науково-виробничий комплекс, де здійснюється довузівська та післядипломна підготовки, функціонують фізико-технічний ліцей, коледж електронних приладів. На базі досліджень науковців університету сформовано 17 наукових шкіл, 28 науково-дослідних лабораторій, науково-навчальний центр, 3 науково-дослідницькі центри, науково-освітній центр “Сланцевий газ”. Університет одним із перших ВНЗ України став членом Міжнародної асоціації з обміну студентами технічних спеціальностей (ІАЕSТЕ) та Міжнародної асоціації студентів і молодих спеціалістів, які вивчають економіку та управління (АІЕSЕС).

Пріоритетними є напрямки досліджень, які відповідають Державній політиці: енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування; фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства та держави, інформаційні та комунікаційні технології, нові речовини та матеріали.

Чисельність науково-педагогічних працівників університету складає у 2013 р. – 795 чол. в т.ч. 83 - докторів наук та 427 кандидатів наук (2012 р. - 761 чол., в т.ч. 69 доктори та 379 кандидатів наук, 2011 р.- 798 чол., в т.ч. 62 докторів та 340 кандидатів наук ). У виконанні науково-дослідних робіт щорічно приймає участь 95% чисельності науково-педагогічних працівників університету (бюджетна кафедральна тематика, госпдоговірна тематика, бюджетна тематика відомств). Упродовж 2013 р. у виконанні науково-дослідних робіт брало участь 725 науково-педагогічних працівників, в т.ч. 81 докторів та 394 кандидатів наук (2012 р.- 718 чол., в т.ч. 69 доктори та 379 кандидатів наук, 2011 р. – 715 чол., в т.ч. 62 докторів та 340 кандидатів наук). Протягом року виконувалось 3 фундаментальних та 6 прикладних розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету України. Фінансування наукової діяльності здійснювалося за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, проектів міжнародної технічної допомоги та господарської тематики.

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки становлять:
Категорії

робіт


2010

2011

2012

2013

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

Фундаментальні

3

588,5

4

597,4

4

644,6

3

391,9

Прикладні

3

699,5

6

1029,0

8

1321,5

6

1180,0

Госпдоговірні

77

1794,5

75

2403,0

84

2654,9

93

2805,9

У 2013 році із загального фонду державного бюджету отримано 12,7 тис. грн. фінансової підтримки для утримання Мінералогічної колекції геологічного музею університету, що становить національне надбання згідно з розпорядженням КМУ від 5.12.2007 р. №1103-р. та 12,0 тис.грн. фінансової підтримки на проведення МНТК “Нафтогазова енергетика-2013”. Аналізуючи показники фінансування різних категорій робіт, слід відмітити зростання у 2013 р. обсягу надходжень за рахунок госпдоговорів укладених з підприємствами та організаціями, що працюють у реальному секторі економіки (2011 р.- 59,6 %, 2012 р.- 56,5%, 2013 р.- 64%). Науковці університету приймали участь у виконанні Державної цільової науково-технічної та соціальної програмі "Наука в університетах на 2008-2017 роки”, затвердженій Постановою КМУ від 19 вересня 2007 р. № 1155. Обсяг фінансування у 2013 році склав 480,0 тис.грн.

У 2013 році подано 24 заявки на винаходи і корисні моделі (2010 р. – 38, 2011р. – 42, 2012 р.- 40). Отримано 32 охоронних документа ( 2011р. – 34, 2012 р.- 40), в тому числі за кордоном – 9. Розпочалися підготовчі роботи з укладання ліцензійних угод. На основі методики оцінки вартості інтелектуального капіталу проводиться робота з відбору комерційно привабливих розробок, захищених патентами України.

Молодими науковцями отримано 1 грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених та 1 грант Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України для проведення наукових досліджень в галузі природничих та технічних наук. Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених отримував 1 докторант. Премією голови ОДА по Івано-Франківській області в номінації “Науковці” нагороджені 3 доктори наук, а в номінації “Молоді вчені” – 3 кандидати наук.

Університет долучився до виконання міжнародного проекту, що фінансується Європейським Союзом за міжнародними грантами відкритого конкурсу проектів Програми співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2007-2013 р.р. (ENPI CBC) за темами “Забезпечення якості соціально-орієнтованої освіти, досліджень та розвитку”, “Управління забрудненими нафтопродуктами ділянками землі”, “Інноваційна транскордонна мережа трансферу технологій”. Загальний обсяг фінансування за цими трьому проектами для університету складає понад 250 тис.євро на весь період виконання. У поточному році підтверджено відповідність системи управління якістю (СУЯ) НДІ НГЕіЕ. Стан СУЯ відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001 - університетом підтверджено сертифікат на систему управління якістю зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 15.06.2010р.

Підсумком плідної праці науковців стало: нагородження Указом Президента України №279/2013 від 16.05.2013р. роботи “Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України“ Державної премією в галузі науки і техніки (3 лауреати від ІФНТУНГ), отримано підтвердження наукового відкриття “Закономерность изменения износофрикционных характеристик поверхностных слоев металлополимерных пар трения при их контактно-импульсном взаимодействии” (заявка на відкриття №А-588 від 7 вересня 2013 р., диплом №462).

Відзначимо наступні найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок.

1 Відповідно до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” з метою підвищення якості експлуатації теплових та атомних електростанцій і , як наслідок, підвищення рівня їх безпечної експлуатації, науковцями університету спільно з Державним підприємством “Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень “Енергопроект” розроблено та впроваджено СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012 “Настанова з проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій”. Настанова затверджена та введена в дію Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27 грудня 2012 р. №1091.

2 З метою забезпечення України енергоносіями та збільшення видобутку вуглеводневої сировини виконано, проведено промислові випробування та впроваджено наукову роботу “Розроблення методів управління процесом спорудження скерованих свердловин в сланцевих і вугільних відкладах” Успішні результати експериментальних і аналітичних досліджень послужили підґрунтям для: розроблення низки методик проектування і вибору конструкцій неорієнтованих КНБК з можливістю забезпечення мінімальної ерозійної дії їх елементів на стінки свердловини і максимальної ефективності при управлінні параметрами проектного профілю; оцінки енергоефективності і енерговитратності буріння скерованих свердловин; підбору рецептур і розроблення технології встановлення рідинних ванн для підвищення стійкості стінок скерованої свердловини; проектування оптимальних конструкцій свердловин для їх кріплення в специфічних гірничо-геологічних умовах. Результати впроваджено через підписання господарських договорів із Публічним акціонерним товариством “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”.


ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Показники наукової діяльності
Монографії – 4,1 (у співавторстві)

Підручники – 2

Навчальні посібники – 4,5 (у співавторстві)

Фахові видання – 62

Зарубіжні видання – 1,6 (у співавторстві)

Імпакт-фактор – 2

Міжнародні конференції – 26

Патенти – 0


Підготовка фахівців вищої кваліфікації:
3 кандидати наук (Габльовський Б.Б., Коваль Я.М., Пятковська І.О.)
1 доктор наук (Хомин В.Р.)

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ

grn@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності надр України

Склад кафедри:

1 Маєвський Борис Йосипович, д.г-м.н., проф.

2 Орлов Олександр Олександрович, д.г-м.н., проф.

3 Чорний Михайло Іванович, к.г-м.н., доц., проф.

4 Дубей Наталія Володимирівна, к.г-м.н..доц.

5 Здерка Тарас Васильович, к.г.н., доц.

6 Куровець Сергій Сергійович, к.г.н., доц.

7 Омельченко Валерій Григорович, к.г.н., доц. - декан

8 Лозинський Олег Євгенійович, доц.

9 Ляху Михайло Васильович, к.г-м.н., доц.

10 Манюк Михайло Іванович, к.г.н., доц.

11 Михайлів Ірина Романівна, к.г.н., доц.

12 Мончак Лев Савович, к.г.-м.н., доц.

13 Трубенко Олександр Миколайович, к.г.н., доц. - заст.декана

14 Хомин Володимир Романович, к.г.н., доц.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат : монографія / Б.Й.Маєвський, С.Г.Анікеєв, Л.С.Мончак, В.П.Степанюк, В.В.Хомин, С.С.Куровець, Т.В.Здерка, М.І.Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 208 с.
2 Орлов О.О. Сланцевий і вугільний газ та інші джерела енергоносіїв майбутнього : монографія / О.О.Орлов, В.Г.Омельченко, А.В.Локтєв. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012.- 152 с.
3 Вплив постседиментаційних процесів на ємнісно-фільтраційні властивості палеогенових порід-колекторів Бориславського НГПР та їх нафтогазоносність / Б.Й.Маєвський, А.В.Ярема, С.С.Куровець, Т.В.Здерка // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - 11с.
4 Щодо природи сланцевого газу і ефективності його пошуків / Б.Й.Маєвський, С.С.Куровець, В.Р.Хомин, Т.В.Здерка // Нафтова і газова промисловість. - К. : Нафтогаз України, 2012.- №3. -5с.
5 Geological and physical-chemical characteristics of lover Paleozoic deposits of Volyno-Podillya, Western Ukraine / Ihor Kurovets, Danylo Drygant, Ihor Naumko, Serhiy Kurovets, Yriy Koltun // Biuletyn Panstwowego Institutu Geologicznego 449 : 119-130, 2012 R. (імпакт-фактор).
6 Перспективні на поклади вуглеводнів ділянки Покутсько-Буковинських Карпат за гравіметричними матеріалами / Л.С.Мончак, Г.О.Жученко, С.Г.Анікеєв, В.П.Степанюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.7-14.
7 Бітумонафтогазогеологічне районування і напрямки пошуків нафти і газу в нетрадиційних колекторах Західних областей України / О.О.Орлов, В.С.Боднарчук, Ю.А.Калиній, А.П.Мазур // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - 12с.
8 Орлов О.О. Енергоносії майбутнього / О.О.Орлов, М.І.Євдощук // Геологічний журнал НАН України. - Київ, 2012. - №2. - С.39-43.
9 Трубенко О.М. Дослідження структури порового простору продуктивних низькоомних порід кам’яновугільних відкладів Яблунівського нафтогазоконденсатного родовища методом ртутної порометрії / О.М.Трубенко, С.Д.Федоришин, В.В.Федорів // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.14-20.
10 Фізико-хімічне очищення стічних вод, забруднених нафтопродуктами, з вмістом вуглецевомінеральних матеріалів / В.Р.Хомин, Л.І.Челядин, М.Р.Скробач, М.М.Богуславець, П.П.Неміш // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.12. - 5с.
11 Ресурсоощадні технології утилізації золошлаків теплоелектростанції і шламів водоочищення / Л.І.Челядин, П.В.Новосад, О.Р.Позняк, В.Р.Хомин // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.12. - 4с.
12 THEORY OF HYDRODYNAMIC ORIGIN CONCEPT OF ABNORMAL FORMATION PRESSURES THE EARTH'S CRUST SEDIMENTARY COVER / O.Orlov, V.Omelchenko, O.Trubenko, I.Ozarko, Y.Bezanyuk // Buletin Ştiinţific al Universităţii de Nord Baia Mare, Seria D, Exploatări Miniere, Prepararea SMU, Metalurgie Neferoasă, Geologie şi Ingineria Mediului, vol.XXVI, Nr.2, 2012. - 12с. (зарубіжне видання).
13 Орлов О.О. Енергоносії близького майбутнього / О.О.Орлов, І.М.Метошоп, М.І.Чорний // Збірник наукових праць. Проблеми нафтогазової промисловості. - Видання “Науканафтогаз”, 2012. - 8с.
14 Орлов О.О. Геологічні особливості видобування газу / О.О.Орлов // Геологія і геохімія горючих копалин ІГГГК НАН України. - 2012. - №3-4. - 6с.
15 Орлов О.О. Про необхідність помірного виробництва штучного біопалива / О.О.Орлов // Вісник Харківського нац. ун-ту. - 2012. - № 997. - 5с.
16 Орлов О.О. Основні об’єкти пошуків газу в бітумінозних відкладах в західних областях України / О.О.Орлов, В.С.Боднарчук // Вісник Харківського нац. ун-ту. - 2012. - № 997. - 10с.
17 Газ шаруватих низькопористих верхньокрейдових порід (сланцевий газ) Скибових Карпат / Л.С.Мончак, Б.Й.Маєвський, В.Р.Хомин, Л.Є.Шкіца, С.С.Куровець, Т.В.Здерка, І.М.Стасик // Геолог України. - 2012. - № 4. - 7с.
18 Нафта Передкарпаття (в світлі абіогенної теорії генезису вуглеводнів) / Г.Лепігов, В.Гулій, А.Локтєв, М.Манюк, Н.Гоптарьова // Геолог України. - 2012. - № 3. - 11с.
19 Дослідження умов підвищення газовилучення пластів у процесі вторинного розкриття продуктивних горизонтів у газових і газоконденсатних свердловинах Передкарпаття / Ю.З.Крупський, І.М.Кузів, О.М.Чорний, М.І.Чорний // Нафтова і газова промисловість. - К. : Нафтогаз України, 2012. - №6. - 3с.
20 Куровець С. Щодо геологічної будови та перспектив газоносності Закарпатського прогину / С.Куровець, М.Тершак, О.Паславський // Сучасні проблеми геологічних наук : VІ Всеукр. наук. конф.-школа, Київ, 16-20 квітня 2012р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2012. - 2с.
21 Комплексні геологічні показники, як основа для прогнозування колекторних властивостей нижньокрейдових порід Скибової зони Карпат / М.Манюк, В.Хомин, О.Манюк, Н.Дубей, В.Федорів // Сучасні проблеми геологічних наук : 4 Всеукр. наук. конф.-школа, Київ, 16-20 квітня 2012р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2012. - 3с.
22 Боднарчук В.С. Перспективні об’єкти для пошуків і розвідки сланцевого газу в Західно- Українському бітумонафтогазоносному регіоні / В.С.Боднарчук // Сучасні проблеми геологічних наук : 4 Всеукр. наук. конф.-школа, Київ, 16-20 квітня 2012р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2012. – 2с.
23 Мазур А.П. Перспективи нафтогазоносності крейдових відкладів Зовнішньої Передкарпатського прогину / А.П.Мазур // Сучасні проблеми геологічних наук : 4 Всеукр. наук. конф.-школа, Київ, 16-20 квітня 2012р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2012. - 2с.
24 Щодо перспектив нафтогазоносності палеогенових відкладів Бориславського нафтогазопромислового району / А.В.Ярема, Б.Й. Маєвський, С.С.Куровець, Н.П.Хованець // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : Міжнар. наук.-практ. конф., Борислав, 7-9 вересня 2012р. - 2с.
25 Ляху М.В. Вивчення залежності між фазовим станом скупчень вуглеводнів і термобаричними умовами Східного нафтогазоносного регіону / М.В.Ляху, М.І.Манюк, Р.М.Ляху // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : Міжнар. наук.-практ. конф., Борислав, 7-9 вересня 2012р. - 2с.
26 Ляху М.В. Літологічна характеристика і колекторські властивості продуктивних товщ нижньосарматських відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину / М.В.Ляху, М.І.Манюк, Р.М.Ляху // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : Міжнар. наук.-практ. конф., Борислав, 7-9 вересня 2012р. - 2с.
27 Орлов О.О. Перспективи пошуків нафти і газу у нетрадиційних колекторах Західного бітумонафтогазогеологічного регіону / О.О.Орлов // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : Міжнар. наук.-практ. конф., Борислав, 7-9 вересня 2012р. - 2с.
28 Орлов О.О. Геологічна будова і перспектива видобутку газових енергоносіїв з горючих сланців в Болтишській западині Дніпровського буровугільного басейну / О.О.Орлов, В.С.Боднарчук // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій : Міжнар. наук. конф., Київ, 17-19 вересня 2012р. : зб. матер. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2012.- 2с.
29 Perspective of shale gas exploration in the lover Paleozoic deposits of Volyno-Podillya, Ukraine / Ihor Kurovets, Petro Chepil, Vasyl Gladun, Volodymyr Mikhailov, Yriy Koltun, Serhiy Kurovets // Recent Advances in Geology of Fine-Grained Sediments: International Conference, Poland, Warsaw, 14-16 May 2012 : Book of Abstracts. - 4с. (зарубіжна конференція)
30 Манюк О.Р. Підвищення екологічної безпеки при розробці нафтових та газових родовищ / О.Р.Манюк, М.І.Манюк // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
31 Екологічна безпека геологічного середовища при розвідці і розробці родовищ корисних копалин / Х.В.Дмитришин, Б.Й.Маєвський, Н.В.Гоптарьова, В.Р.Хомин // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 2с.
32 Оцінка сумісності пластових вод горизонту НД-8а Гринівського газового родовища та високомінералізованих розсолів Калуш-Голинського родовища калійних солей в процесі їх захоронення / О.Р.Манюк, М.І.Манюк, С.Р.Богачова, Н.З.Одосій // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства : І Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 29-30 листопада 2012р. - Львів : Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2012. - 2с.
33 Оцінка екологічного стану територій в зоні впливу підземного сховища газу / О.Р.Манюк, М.І.Манюк, О.І.Лукинчук, І.І.Костишин, В.В.Строїч // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства : І Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 29-30 листопада 2012р. - Львів : Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2012. - 2с.
34 Перспективы открытия газовых залежей в битуминозных породах / А.А Орлов., В.Г.Омельченко, А.М.Трубенко, В.С.Боднарчук // Рассохинские чтения : Междун. семинар, Россия, Ухта, 3-4 февраля 2012г. - Ухта : Ухтинский государ. техн. ун-т, 2012. - 3с. (зарубіжна конференція)
35 Геологические особенности строения и перспективы поисков газа и нефти в Кросненской зоне Карпат / А.А Орлов., В.Г.Омельченко, А.М.Трубенко, Ю.А.Калиній // Рассохинские чтения : Междун. семинар, Россия, Ухта, 3-4 февраля 2012г. - Ухта : Ухтинский государ. техн. ун-т, 2012. - 3с. (зарубіжна конференція)
36 Омельченко В.Г. Прогноз распространения коллекторов в чокракских отложениях на основе 3Д сейсморазведки и палеотектонического анализа / В.Г.Омельченко, А.П.Мазур // Рассохинские чтения : Междун. семинар, Россия, Ухта, 3-4 февраля 2012г. - Ухта : Ухтинский государ. техн. ун-т, 2012. - 3с. (зарубіжна конференція)
37 Боднарчук В.С. Необхідні екологічні умови для початку видобування сланцевого газу / В.С.Боднарчук // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 2с.
38 Боднарчук В.С. Петрофізичні критерії виділення сланцевого газу за геофізичними дослідженнями свердловин / В.С.Боднарчук // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 1с.
39 Боднарчук В.С. Перспективні об’єкти для видобування сланцевого газу в Західноукраїнському бітумонафтогазоносному регіоні / В.С.Боднарчук // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 2с.
40 Мазур А.П. Перспективи нафтогазоносності крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину / А.П.Мазур // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 2с.
41 Калиній Ю.А. Перспективи пошуків вуглеводневих енергоносіїв в Кросненській зоні / Ю.А.Калиній // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 3с.
42 Геодинаміка та перспективи Буковинських Карпат на поклади нафти і газу / Л.С.Мончак, Г.О.Жученко, С.Г.Анікеєв, В.П.Степанюк // Азово-Черноморский полигон, изучение геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа : Х Междунар. конф. “Крым-2012”, Ялта, 10-14 сентября 2012г. : тезис. док. - С.102-104.
43 До питання дослідження структури порового простору продуктивних низькоомних порід кам’яновугільних відкладів Селюхівського газоконденсатного родовища методом ртутної порометрії / Д.Д.Федоришин, О.М.Трубенко, В.Г.Омельченко, С.Д.Федоришин // Азово-Черноморский полигон, изучение геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа : Х Междунар. конф. “Крым-2012”, Ялта, 10-14 сентября 2012г. : тезис. док. - С.64-66.
44 Трубенко О.М. Виділення та оцінка характеру насичення порід-колеторів кам’яновугільних відкладів нафтогазоконденсатних родовищ ДДЗ / О.М.Трубенко, С.Д.Федоришин // Азово-Черноморский полигон, изучение геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа : Х Междунар. конф. “Крым-2012”, Ялта, 10-14 сентября 2012г. : тезис. док. - С.66-68.
45 Бенько В.М. Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Дніпровсько-Донецької западини : монографія / В.М.Бенько, Б.Й.Маєвський, А.А.Лагутін, В.Р.Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 208 с.
46 Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування термобаричних умов в осадових басейнах і практичне її використання у процесі пошуків, розвідки та видобування нафти і газу : монографія / О.О.Орлов, Е.А.Ставицький, О.А.Проскуряков, Д.Д.Федоришин, С.О.Лизун, О.Ю.Зейкан, В.Г.Омельченко, А.В.Локтєв. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - 228 с.
47 Геологія верхньої крейди Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області України : монографія / В.П.Гнідець, К.Г.Григорчук, І.М.Куровець, С.С.Куровець та інші. - Львів : СП ТзОВ “Полі”, 2013. - 160 с.
48 Геологічні основи розкриття і випробування продуктивних пластів : навч. посіб. / М.І.Чорний, О.М.Чорний, І.М.Метошоп, І.М.Кузів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 306 с. (гриф МОНУ).
49 Технологічні особливості виготовлення теплоізоляційних будівельних матеріалів із золошламошлакових відходів / Л.І.Челядин, П.В.Новосад, О.Р.Позняк, В.Р.Хомин // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.1. - 7с.
50 Окремі аспекти екологічної безпеки геологічного середовища при пошуках та видобутку сланцевого газу / В.Р.Хомин, Б.Й.Маєвський, Л.Є.Шкіца, Л.І..Челядин // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.3. - 7с.
51 Леткі компоненти флюїдних включень у мінералах і закритих пор порід перспективно сланцевогазоносних комплексів палеозою Волино-Поділля / І.М.Наумко, І.М.Куровець, С.С.Куровець, Б.Е.Сахно, П.С.Чепусенко // Доповіді НАН України. - 2013. - №11. - С.116-123.
52 Манюк М.І. Вибір інформативних показників оцінки перспектив нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтогазопромислового району / М.І. Манюк // Геодинаміка. - 2013. - №2(152). - С.48-50.
53 Анікеєв С.Г. Відображення у гравімагнітних полях Березівської кільцевої структури (південний захід Коломийської палеодолини) / С.Г.Анікеєв, Л.С.Мончак, В.П.Степанюк // Геодинаміка. - Львів, 2013. - №2 (15). - С.78-80.
54 Хомин В.Р. Про перспективи відкриття покладів сланцевого газу на Прикарпатті / В.Р.Хомин, А.Р.Клюка, Л.С.Мончак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - 9с.
55 Підвищення якості розкриття продуктивних відкладів при бурінні свердловин Передкарпаття / М.І.Чорний, О.М.Чорний, Я.М.Коваль, І.О.Федак, І.Р.Михайлюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.117-124.
56 Манюк М.І. Оцінка успішності геологорозвідувальних робіт у межах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину та окреслення перспективних напрямків підвищення їх ефективності / М.І. Манюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - С.55-598.
57 Літолого-генетичні особливості та петрофізична неоднорідність ранньопермських теригенно-карбонатних відкладів Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ / Ю.І.Федоришин, В.М.Владика, М.Ю.Нестеренко, Р.С.Балацький, Т.В.Здерка // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №4(49). - 8с.
58 Удосконалення методики вивчення газопроникності гірських порід в умовах прослизання молекул газу / Я.А.Пилип, В.М.Владика, М.Ю.Нестеренко, Р.С.Балацький, Т.В.Здерка // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.25-35.
59 Методика тестування ефективності солянокислотних обробок порід-колекторів (на прикладі нижньопермських відкладів ДДЗ) / В.М.Владика, М.Ю.Нестеренко, Р.С.Балацький, Т.В.Здерка // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(35). - 9с.
60 Петрофізичне моделювання взаємозв’язків фільтраційно-ємнісних параметрів поліміктових порід-колекторів ДДз / О.М.Трубенко, С.Д.Федоришин, В.В.Федорів, Я.М.Коваль, А.П.Олійник // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(35). - С.65-73.
61 Фільтраційно-ємнісна характеристика та петрофізичне моделювання взаємозв’язків фізичних та колекторських параметрів низькоомних порід-колекторів / О.М.Трубенко, С.Д.Федоришин, В.В.Дмитерчук, В.В.Федорів, Я.М.Коваль, А.П.Олійник // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.54-60.
62 Особливості екологічної безпеки геологічного середовища при пошуках і видобутку сланцевого газу / Л.І.Челядин, В.Р.Хомин, Б.Й.Маєвський, Л.Є.Шкіца // Науковий вісник Львівського нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. - Львів : НЛТУ України, 2013. - № 23.3. - С.92-96.
63 Федоришин Д.Д. Выделение низкоомных газоносных пород-коллекторов неогеновых отложений Карпатской нефтегазоносной провинции по данным геофизических исследований скважин / Д.Д.Федоришин, О.М.Трубенко, С.Д.Федоришин // Каротажник. - Тверь : Изд. АИС, 2013. - №7(229). - С.19-29. (зарубіжне видання).
64 Оцінка техногенного навантаження Бурштинської ТЕС на довкілля / О.Р.Манюк, М.І.Манюк, С.Р.Богачова, Н.З.Одосій, І.І.Костишин // Сучасні проблеми геологічних наук : V Всеукр. конф.-школа, Київ, 15-19 квітня 2013р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2013. - 2с.
65 Білогубко А.Л. Оцінка інформативності геологічних показників нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району / А.Л.Білогубко, М.І.Манюк, О.Р. Манюк // Сучасні проблеми геологічних наук : V Всеукр. конф.-школа, Київ, 15-19 квітня 2013р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2013. - 2с.
66 Дубей Н.В. Залежність коефіцієнта вилучення нафти і газу від економічних показників розробки родовища / Н.В.Дубей, І.Р.Михайлів, О.С.Паславський // Современные направления теоретических и прикладных исследований, 2013 : Междунар. науч.-практ. конф., Россия, Иваново. - Сборник научных трудов SWorld. - Иваново : Центр научных технологий, 2013. - Т.46. - 4с. (імпакт-фактор).
67 Геологічні чинники, які впливають на процес розробки покладів та їх кінцеве газовилучення / О.М.Чорний, І.М.Кузів, В.М.Сеничак, М.І.Чорний // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
68 Ляху М.В. Геохімічна зональність пластових вод осадових відкладів Криму та її зв’язок з нафтогазоносністю / М.В.Ляху, І.Р.Михайлів, О.В.Стецька // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
69 Про небезпечні еколого-техногенні наслідки при видобуванні газу сланцевих порід у складнопобудованому Карпатському регіоні / Б.Й.Маєвський, В.Р.Хомин, Н.В.Гоптарьова, Т.В.Здерка, С.С.Куровець, А.Р.Клюка, О.В.Торохтій // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
70 Аномалії гравітаційного поля та тектонічна будова південно-східної частини Волино-Подільської плити і Передкарпатського прогину / Л.С.Мончак, С.Г.Анікеєв, О.В.Булмасов, Г.О.Жученко, В.П.Степанюк, А.Р.Клюка, В.Р.Хомин // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р.: тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
71 Наумко И.М. O Возможном механизме газогенерации в перспективных на “сланцевый” газ отложениях (на примере Волыно-Подолии, запад Украины) / И.М.Наумко, И.М.Куровец, С.С.Куровец // Нетрадиционные ресурсы углеводородов: распространение, генезис, прогнозы, перспективы развития : материалы Всерос. конф. с междунар. участием, Россия, Москва, 12-14 ноября 2013г. - М. : ГЕОС, 2013. - 4с. (зарубіжна конференція)
72 Щодо успішності геологорозвідувальних робіт у межах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину / М.І.Манюк, О.Р.Манюк, Н.В.Дубей, А.Л.Білогубко // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа “Крым-2013” : ХІ Междунар. конф., Симферополь, 16-20 сентября 2013г. - Симферополь : Ассоциация геологов, 2013. - 2с.
73 Ляху М.В. Гідрогеологічна зональність північно-західного шельфу Чорного моря та її зв'язок з нафтогазоносністю / М.В.Ляху, І.Р.Михайлів, М.І.Манюк // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа “Крым-2013” : ХІ Междунар. конф., Симферополь, 16-20 сентября 2013г. - Симферополь : Ассоциация геологов, 2013. - 2с.
74 Природні газогідрати - енергоносії майбутнього / О.О.Орлов, Д.Д.Федоришин, О.М.Трубенко, А.В.Локтєв // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремче, 4-6 вересня 2013р. - С.170-171.
75 Природні газогідрати, як потенційна корисна копалина для видобутку газу в Україні / О.О.Орлов, О.М.Трубенко, М.П.Мазур, О.Ю.Витязь, А.П.Олійник // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа “Крым-2013” : ХІ Междунар. конф., Симферополь, 16-20 сентября 2013г. – Симферополь : Ассоциация геологов, 2013. – 3с.
76 До питання про геодинамічний розвиток Українських Карпат / Л.С.Мончак, С.Г.Анікеєв, В.П.Степанюк, Г.О.Жученко // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа “Крым-2013” : ХІ Междунар. конф., Симферополь, 16-20 сентября 2013г. : тез.докл. - 2c.
77 Хомин В.Р. Геологічні чинники екологічної безпеки дослідження покладів газу в слабопроникних породах-колекторах і сланцюватих відкладах / В.Р.Хомин // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
78 Омельченко В.Г. Щодо перспектив нафтогазоносності силурійських відкладів в межах Волино-Подільської бітумонафтогазоносної області / В.Г.Омельченко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
79 Паславський О.С. Обгрунтування наявності тріщинуватих порід-колекторів за промисловими даними на прикладі Долинського нафтопромислового району / О.С.Паславський // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
80 Стасик І.М. Обґрунтування перспектив нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів складчастих Карпат з метою відкриття родовищ вуглеводнів / І.М.Стасик // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
81 Калиній Ю.А. Особливості геологічної будови Сілезько-Кросненської зони (Польща-Україна) / Ю.А.Калиній // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
82 Калиній Т.В. Перспективи пошуків, розвідки і видобування метану у Львівсько-палеозойському прогині Волино-Подільської плити / Т.В.Калиній // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
83 Боднарчук В.С. Бітумонафтогазогеологічне районування і перспективні відклади для видобутку вуглеводнів з нетрадиційних колекторів у західних областях України / В.С.Боднарчук // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
84 Омельченко В.Г. Силурійські рифи - перспективний об’єкт пошуків вуглеводнів в межах Волино-Подільської нафтогазоносної області / В.Г.Омельченко, Ю.О.Янкевич, Т.В.Калиній // Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-29 листопада 2013р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2013. - 2с.

85 Газоносність низькопористих порід стрийської світи Скибових Карпат (літологічний аспект) / Ю.О.Карпин, Л.С.Мончак, В.Р.Хомин, Т.В.Здерка // Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-29 листопада 2013р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2013. - 2с.


86 Боднарчук В.С. Бітумонафтогазогеологічне районування та перспективні товщі для видобутку вуглеводнів з нетрадиційних колекторів в західному регіоні України / В.С.Боднарчук // Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-29 листопада 2013р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2013. - 2с.
87 Калиній Ю.А. Геологічна будова Сілезько-Кросненської зони Польщі та України / Ю.А.Калиній // Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-29 листопада 2013р. - К. : КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. - 2с.
88 Омельченко В.Г. Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності південно-східної під насувної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину / В.Г.Омельченко, А.П.Мазур // Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-29 листопада 2013р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2013. - 2с.
89 Петрофізична характеристика поліміктових порід-колекторів Дніпровсько-Донецької западини / Д.Д.Федоришин, О.М.Трубенко, С.Д.Федоришин, А.П.Олійник // Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-29 листопада 2013р.К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2013. – 2с.
90 Проблеми підрахунку запасів неконвекційних вуглеводнів / І.М.Куровець, С.С.Куровець, Ю.З.Крупський, Л.Р.Редько, В.П.Чепіль // Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-29 листопада 2013р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2013. - 2с.
91 Артим І.В. Сучасний стан і перспективи вирішення проблеми освоєння вугільного газу в Україні / І.В.Артим, С.С.Куровець, Б.Й.Маєвський // Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-29 листопада 2013р. - К. : КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2013. - 2с.
92 Омельченко В.Г. Особливості геолого-геофізичного вивчення геологічного розрізу північно-західної ділянки транскордонної території Україна-Польща / В.Г.Омельченко, Л.В.Пінчук, І.В.Артим // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.367-371.
93 Бітумонафтогазогеологічне районування і перспективні відклади для видобутку вуглеводнів з нетрадиційних колекторів у західних областях України / О.О.Орлов, Д.Д.Федоришин, В.С.Боднарчук, А.В.Локтєв // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремче, 4-6 вересня 2013р. - С.167-169.

Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка