Звіт Глобинського районного управління юстиції щодо здійснення методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціяхДата конвертації27.04.2016
Розмір91.1 Kb.
Звіт

Глобинського районного управління юстиції щодо здійснення

методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах

виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях

протягом І півріччя 2015 року
Методичне керівництво правовою роботою, надання консультацій та здійснення контролю за станом правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях здійснювала провідний спеціаліст Севостьянова Ольга Андріївна, яка працює в управлінні юстиції з 26.07.2013 (тел. (265) 2-48-91). Організацію роботи та контроль на цій ділянці роботи забезпечує начальник управління Кошеленко Інна Вікторівна, працює з 14.04.2004, (тел. 265) 2-48-91).

Здійснення функцій з питань методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях Глобинським районним управлінням юстиції проводилось у відповідності з планами роботи Глобинського районного управління юстиції на 1 півріччя 2015 року. Стан роботи з питань методичного керівництва правовою роботою протягом І півріччя 2015 року заслухано і обговорено на 6 апаратних нарадах працівників Глобинського районного управління юстиції, прийнято відповідні рішення.

Протягом І півріччя 2015 року Глобинським районним управлінням юстиції було проведено 4 перевірок стану правової роботи, з них – 4 спільних:

- 26.02.2015 р. – Глобинський районний відділ Головного управління МВС в Полтавській області (спільна);

- 26.03.2015 р. – Служба у справах дітей Глобинської РДА(спільна) ;

- 23.04.2015 р. – Відділ Держземагентства у Глобинському районі Полтавської області(спільна) ;

- 25.05.2015 р. – Управління державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області (спільна).
В ході перевірок вивчалися наступні питання:

1. Організаційно-правові засади діяльності юридичної служби, її склад, підпорядкованість. Завдання та обов’язки юридичної служби.

2. Вжиття заходів на реалізацію висновків та рекомендацій щодо усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами перевірок органами юстиції.

3. Проведення юридичною службою перевірок організації правової роботи в територіальних органах об’єкта перевірки.

4. Перегляд нормативно-правових актів та інших документів.

5. Перевірка на відповідність законодавству проектів наказів (розпоряджень), що подаються на підпис керівника об’єкта перевірки, погодження (візування) їх юридичною службою, за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

6. Забезпечення юридичною службою правильного застосування норм трудового законодавства.

7. Забезпечення юридичною службою дотримання законодавства, що визначає порядок відрядження працівників.

8. Організація юридичною службою роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), участь їх у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візування) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

9. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників юридичної служби. Семінари, методичні рекомендації.

10. Розгляд питань правової роботи та систематизації законодавства на засіданнях колегій, нарадах органу виконавчої влади.

11. Надання роз’яснень законодавства.

В ході проведених перевірок виявлено 14 випадків порушень чинного законодавства, найсуттєвішими з яких є:

- під час перевірки Глобинського районного відділу Головного управління МВС в Полтавській області виявлено, що справа, в якій зберігаються позовні документи, не включена до номенклатури справ Відділу, що є порушенням п. 235 Типової інструкції. Облік договорів не ведеться у спеціальному журналі, в порушення п. 3 Порядку здійснення договірної роботи в Міністерстві внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС від 08.07.2008 №330 та п.2.9. Інструкції. В порушення п. 102 Типової інструкції на всіх примірниках наказів не проставлені підписи із датою ознайомлення осіб, на яких поширюється дія наказу. Ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України у Відділі не здійснюється, оскільки відсутні відповідні Журнал обліку актів законодавства та Журнал обліку міжнародних договорів, що є порушенням п. 2.3.4 Положення про порядок здійснення систематизації.

під час перевірки Управління державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області виявлено, що Інструкціїю з діловодства в Управлінні ДКСУ у Глобинському районі затвердити відповідно до вимог п. 39 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої Постановою КМ України від 30.11.2011 № 1242. Нормативно-правові акти (положення, інструкції, правила, порядки тощо) затверджуються розпорядчим документом установи, що видала відповідний акт, вхідну та вихідну кореспонденцію реєструвати відповідно до вимог п. 170 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої Постановою КМ України від 30.11.2011 № 1242. Використання журнальної форми реєстрації документів допускається в установах з обсягом документообігу до 600 документів на рік, більше за 600 документів на рік документація реєструється за картковою формою, відповідно до 142 КЗпП України Правила внутрішнього трудового розпорядку затвердити трудовим колективом (протокол зборів трудового колективу).
Результати перевірок обговорювалися з керівниками установ та проводилися «круглі столи» в ході яких було звернуто увагу на виявлені недоліки в організації правової роботи в установах, надано ряд усних консультацій, методичні рекомендації щодо їх усунення та організації правового забезпечення діяльності установ. Управлінням постійно розробляються та надаються під час проведення перевірок методичні рекомендації щодо вирішення тих чи інших питань правового характеру.
Про роботу управління з питань методичного керівництва правовою роботою щоквартально направляється інформація до Глобинської райдержадміністрації. За І півріччя 2015 року до райдержадміністрації було направлено 2 інформації.
Що стосується забезпечення ефективності результатів перевірок, дієвою формою впливу на стан правової роботи у відділах райдержадміністрації є проведення спільних перевірок з начальником загального відділу райдержадміністрації та начальником відділу юридичного забезпечення райдержадміністрації, так, протягом звітного періоду проведено 4 спільних перевірок:

- Глобинський районний відділ Головного управління МВС в Полтавській області, Служба у справах дітей Глобинської РДА, Відділ Держземагентства у Глобинському районі Полтавської області, Управління державної казначейської служби України у Глобинському районі Полтавської області. Результати зазначених перевірок обговорювалися з начальниками відділів, відповідні довідки подавалися на розгляд голові райдержадміністрації.


На базі управління юстиції постійно проводяться стажування:

- з питань державної реєстрації нормативно-правових актів простажовано 6 осіб – спеціалістів райдержадміністрації та її відділів відповідальних за подання на державну реєстрацію НПА;

- з питань організації правової роботи та виконання обов’язків по правовому забезпеченню діяльності установ простажовано 4 особи: головний спеціаліст-юрисконсульт управління ПФУ в Глобинському районі, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Глобинської районної державної адміністрації, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу Держземагентства у Глобинському районі Полтавської області, головний спеціаліст- юрисконсульт Глобинської районної ради.

Протягом І півріччя 2015 року управлінням постійно надавалися роз’яснення діючого законодавства: так, було надано 21 консультацію правового характеру – роз’яснювалися вимоги законодавства України щодо порядку надання різних видів відпусток працівникам, порядку прийняття та звільнення працівників, виконання судових рішень, порядку укладання та реєстрації господарських договір, порядок складання та затвердження номенклатури справ, порядок затвердження інструкції з діловодства, організація ведення діловодства та інше.

Крім цього, було проведено 2 семінарські заняття з питань державної реєстрації нормативно-правових актів для спеціалістів райдержадміністрації, відповідальних за підготовку розпорядчих документів.

З метою підвищення кваліфікації спеціалістів та юрисконсультів підприємств, установ, організацій Глобинським РУЮ протягом І півріччя 2015 року в рамках роботи постійнодіючого семінару для юрисконсультів проведено заняття з питань правового забезпечення підприємств, установ та організацій на теми:

28 січня 2015 року.

1. Правове регулювання розірвання трудового договору з працівниками у випадку змін в організації виробництва і праці.

2. Складання та оформлення службових документів відповідно до Типової інструкції зділоводства у центральнихорганах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади від 30 листопада 2011 р. № 1242.

3. Основні положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».24 березня 2015 року

1. Випробувальний термін при прийомі на роботу.

2. Порядок складання номенклатури справ на підприємстві та її затвердження відповідно до Типової інструкції зділоводства у центральнихорганах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади від 30 листопада 2011 р. № 1242.

3. Порядок ведення претензійно-позовної роботи в органах виконавчої влади, на підприємствах, установах, організаціях.

2. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням

17 квітня 2015 року.

1. Порядок проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб. Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб».

2. Створення на підприємствах комісії по трудових спорах.

3. Опрацювання Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою КМУ від 26.11.2008 р. № 1040.

4. Притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності відповідно до Кодексу законів про працю України.
Планується до проведення 23.06.2015 р.

1. Опрацювання Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-1У.

2. Загальний порядок прийняття на роботу.

3. Державна реєстрація припинення юридичної особи відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб».


Відповідно до спільного листа обласного центру зайнятості та Головного управління юстиції в Полтавській області та графіка проведення спеціалістами Глобинського районного центру зайнятості спільно з районним управлінням юстиції семінарів для безробітніх протягом І півріччя 2015 року були проведені 6 семінарських зайняття з актуальних питань трудового законодавства, а саме: «Оформлення трудового договору, підстави його припинення та ін.».

Крім цього, було проведено 4 семінарських заняття для представників органів місцевого самоврядування щодо правового забезпечення діяльності рад, реєстрації актів цивільного стану, роботи органів нотаріату, антикорупційного законодавства та роз’яснення виборчого законодавства.

Протягом І півріччя 2015 року за участю начальника та спеціаліста управління було проведено ряд правоосвітніх заходів: семінарські заняття з питань роз’яснення законодавства, що регулює порядок державної реєстрації об’єднань громадян та з питань трудового законодавства, ряд лекційних занять з питань соціального захисту інвалідів та осіб з обмеженими вадами на підприємствах та навчальних закладах району, а також проведено лекційні заняття правової тематики в навчальних закладах району щодо профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі.

Протягом І півріччя 2015 року управлінням проводилися роз’яснення чинного законодавства у районній газеті «Зоря Придніпров’я» та по районному радіомовленні «Голос Глобинщини».

Також, управлінням ведеться вивчення структури і чисельності юридичних кадрів на підприємствах, установах, організаціях, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Протягом І півріччя 2015 року вівся облік вакантних посад та підтримувалися у контрольному стані облікові картки юрисконсультів.

Протягом І півріччя 2015 року управлінням підготовлені та направлені для використання в роботі методичні рекомендації та буклети на теми: «Правові аспекти праці неповнолітніх», «Організація договірної роботи на підприємстві», « Особливості укладення колективного договору», «Набуття права власності на нерухоме майно», « Порядок здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку», « Правове регулювання діяльності юридичних служб органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій та господарських об’єднань».

Стан правової роботи розглянуто на 2 оперативних нарадах працівників управління, прийнято відповідні рішення.

Для забезпечення якості перевірок зі станом правового забезпечення діяльності установ та організацій із спеціалістами управління відповідно до затвердженого графіка проводяться семінарські заняття щодо вивчення норм діючого законодавства та практичного їх застосування.
В.о начальника Глобинського

районного управління юстиції О.О. Лісняк


Виконавець:Севостьянова О. А.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка