Звіт директора школи про роботу у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рікСторінка1/5
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5
Звіт

директора школи про роботу у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік

Національна стратегія розвитку освіти України зазначає, що громадськість потребує високоосвічених, ініціативних та енергійних, ділових і винахідливих молодих людей, здібних творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити інтелектуальний потенціал країни, відновити духовну культуру. Тому випускники середньої школи мають бути готовими до нових суспільних відносин, соціально захищеними й загартованими, морально непохитними, щоб протистояти різним спокусам, готовими до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності. І головне, випускники мають бути здатними до саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї особистості.

Саме з цієї причини, керуючись Конституцією України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Законами України „ Про загальну середню освіту”, „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини, Конвенцією про права дитини, Конвенцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української держави, нормативно-інструктивними документами Міністерства освіти і науки України, стратегічні завдання школи були спрямовані на створення оптимальних умов у навчанні та вихованні, які дають змогу кожній особистості максимально виявити і застосувати свої нахили та здібності, самобутності та неординарність. Головним завданням школи є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча й ініціативна, готова та здатна відповідати за власний добробут і добробут усього суспільства, бути свідомим громадянином України. Вирішуючи цю проблему, адміністрація та педагогічний колектив спрямували свої зусилля на реалізацію основних задач, передбачених річним планом школи. Аналіз роботи школи за 2016/2017 навчальний рік дає можливість зробити такі висновки:


- у 2016/2017 навчальному році робота шкільного колективу була спрямована реалізацію єдиної педагогічної теми:” Упровадження передових педагогічних технологій у навчально-виховний процес для забезпечення якості освіти ”.

Питання з цієї теми обговорювалися на педагогічних радах, на методичних об’єднаннях, загальношкільних та класних батьківських зборах.Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

Своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням. За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти. Усього таких дітей - 118 , із них шкільного віку – 108, навчались у школі – 96 (80 дітей мікрорайону, 3 дітей - переселенців із зани АТО, 5 дітей з с.Чепіль та 8 дітей, які не зареєстровані в с.Гусарівка) , в інших навчальних закладах - 22. Усі діти та підлітки шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи, здобувають повну загальну середню освіту.Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічний колектив школи провадить роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На початок 2015/2016 навчального року в закладі було відкрито 10 класів, із ни х 1-4 класів – 4; 5 – 9 класів – 4; 10 – 11 класів – 2. Станом на 05.09.2015 року кількість учнів становила 92 ( 78 дітей мікрорайону та 6 дітей -переселенців із зони АТО, 4 учнів, які мешкають у с.Чепіль та 4 учнів, які не зареєстровані)) особи. Середня наповнюваність класів становила 8 осіб, що значно менше порівняно з попередніми роками.

Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається переважно у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання та зі вступом до Балаклійського ліцею ( 3%). На всіх дітей, які з різних причин продовжують навчання за межами школи, своєчасно оформлено документи.

Працювала група продовженого дня за батьківські кошти у складі 20 учнів 1- 4 класів, що становить 22 % від загальної кількості учнів.

На підставі висновків поглибленого медичного огляду 31 учень було віднесено до підготовчої медичної групи на уроках фізичної культури для дітей із послабленим здоров»ям.

З метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час працював гурток «Юні друзі природи», яким охоплено 20 учнів 1-4 класів, що становить 22 % від загальної кількості учнів.

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин. 100 % підкріплено довідками або заявами батьків.

Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів:  • контроль за відвідуванням занять;

  • індивідуальна робота з учнями та батьками;

  • робота ради профілактики.

Працевлаштування випускників

Адміністрація школи проводить поіменний моніторинг стану зайнятості випускників 9 та 11 класів.Дані щодо продовження навчання та працевлаштування випускників

2016 року
9 клас

%

11 клас

%

Загальна кількість випускників 2016 року

3

3%

9

9%

Із них навчаються:

10 клас денних шкіл

3


ПТУ

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації

Всього навчаються

3


Працюють

Не працюють і не навчаються

Виїхали за межі району

Отже, цей напрям роботи виконано на 100%.

Виконання мовного законодавства

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в школі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Роботу здійснюємо на виконання Закону України «Про основні засади мовної політики». Протягом року проводили роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів і вчителів. Щороку перевіряємо виконання цього Закону та статті 10 Конституції України про стан викладання української мови та літератури. Ці питання розглядались на педагогічній раді ( ), засіданнях ШМО вчителів гуманітарного циклу ( серпень).

Документацію закладу ведемо українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки.

Для підвищення мовної культури учнів у 6 та 9 класах введено 0,5 години на тиждень індивідуальних занять з української мови, а у 10 класі – 1 годину.

Учителі української мови Бочарова С.М. та Нагла Н.В. застосовують на уроках проектні технології, технологію критичного мислення й інформаційно-комунікаційні технології.

Учні 3 та 4 класів брали участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. .П. Яцика , 5, 6, 8, 9 та 10 класів - у Міжнародному мовно-літературному конкурсу імені Шевченка учнівської та студентської молоді, у Всеукраїнській грі «Патріот».Кадровий ресурс

Протягом навчального року заклад повністю було забезпечено кадрами. Станом на 01.09.2015 р. у школі працювало 19 учителів.

Повну вищу освіту мають 17 педагогічних працівників, що становить 88%% від загальної кількості. 88% педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста. Учителі Захарова Л.М. ( початкові класи), Василик Т.О. ( музика) мають середню спеціальну освіту. Один учитель ( Василик Т.О.) працює за сумісництвом.

Із загальної кількості педагогічних працівників школи 10 % - учителі чоловіки.

У школі 5 учителів мають педагогічне звання «старший учитель».

Протягом 2015/2016 навчального року у закладі працювало:

1 педагог пенсійного віку;

2 педагогів, які мають статус пенсіонера;

1 бібліотекар пенсійного віку.

71% учителів мають стаж педагогічної роботи понад 20 років, що свідчить про високий професійний потенціал.Якісний склад педпрацівників

Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

Старший учитель

5

31 %

Спеціаліст вищої категорії

9

56%

Спеціаліст першої категорії

5

31%

Спеціаліст другої категорії

-

-

Спеціаліст

2

13%

Разом

16

100%

За навчальний рік не звільнено жодного педрацівника. Плинність педагогічних кадрів у школі за 2015/2016 навчальний рік складає 0%.

Проблемою залишається те, що немає вчителя трудового навчання (технологій) та Захисту Вітчизни.

За прогнозуванням на наступний рік якісний склад педпрацівників підвищиться, а кількісний не зміниться.

На виконання положення 57 статті Закону України «Про освіту» 2015/2016 н.р. педпрацівникам школи виплачували з бюджету району:  • виплати за надбавки за вислугу років;

  • виплати допомоги на оздоровлення в розмірі місячного окладу під час надання педпрацівникам щорічної відпустки;

  • виплата щороку грошової винагороди в розмірі 10% від місячного окладу за зразкове виконання службових обов’язків .

Атестація педагогічних працівників

Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовуємо можливість атестації педагогічних кадрів. Минулого навчального року було атестовано 6 різних категорій педпрацівників: атестаційною комісією І рівня – 5 , Мартиненко О.С. – педагога - організатора, якій присвоїли категорію «спеціаліст ІІ категорії», Кобилку Т.О. – вчителя математики, якій присвоїли категорію «спеціаліст І категорії», Коновалову Т.О. – вчителя англійської мови, якій присвоїли категорію «спеціаліст І категорії», Никоненко Т.В., вчителя фізичної культури, якій підтвердили раніше вставлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», Безбородову О.С. – вчителя історії, якій підтвердили раніше вставлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; комісією ІІ рівня – 3 – Шкарлат М.В. – директора школи, про відповідність займаній посаді,Ю Ісіченко О.І – заступника директора з НВР , про відповідність займаній посаді, Швід Г.М., якій підтвердили раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший учитель».

2015/2016 навчального року 4 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації, а саме:Кобилка Т.О. - вчителів математики, Швід Г.М. –вчителів початкових класів, Коновалова Т.О. – вчителів англійської мови, Никоненко Т.В. – вчителів фізичної культури.
Організація навчально-виховного процесу
Відповідно до статті 16 Закону України “ Про загальну середню освіту” 2015/2016 навчальний рік розпочався 1 вересня святом “ День знань” і закінчився 27 травня святом «Останнього дзвоника». Навчальні заняття організовувались за семестровою системою.

Підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державна підсумкова атестація випускників початкової, основної та старшої школи була проведена відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 № 157/26602.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна. Для першокласників визначено один розвантажувальний день – четвер.

Тривалість уроків у школі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Режим дня : заняття розпочинаються о 8.30 год. і тривають до

15 год.05 хв. З перервами між 1та 2 уроками, 4 та 5, 5 та 6 , 6 та 7 – 10 хвилин, між 2 та 3, 3 та 4 уроками – 20 хвилин.

Навчальний план затверджено начальником відділу освіти районної державної адміністрації, ухвалено рішенням педагогічної ради

погоджено з радою школи.

Календарно - тематичні плани затверджено директором школи.

Навчання в школі , ділова документація, проведення свят, урочистостей, позакласних заходів ведеться українською мовою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-ти бальною системою.

У 2016/2017 навчальному році необхідно:

- продовжити роботу над реалізацією чинних програм, змістовним наповнюванням та оновленням сайту школи, з програмним комплексом ІСУО;

- продовжити роботу щодо залучення позабюджетних коштів на ремонт комп’ютерної техніки та її оновлення, у цьому напрямі роботи тісно співпрацювати з радою навчального закладу;

- залучати вчителів-предметників до проходження тематичного спецкурсу під час проходження курсової перепідготовки з отриманням відповідного посвідчення, участь у майстер-класах;

- забезпечити виконання листа Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 24.06.2011 № 1/9- 493 «Щодо організації навчання вчителів із використання інформаційно-комунікаційних технологій»;

- продовжити роботу міської творчої роботи з обміну педагогічним досвідом за напрямом «Школа сучасних інформаційно-комунікаційних технологій»;

- продовжити роботу щодо функціонування шкільного сайту на платформі «Класна оцінка»,

- забезпечити якісне викладання інформатики в 2-11-х класах.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка