Звіт директора Харківської гімназії №39 перед педагогічним колективом та громадськістю про підсумки роботи гімназії у 2012-2013 навчальному році Директор гімназії C. А. Тимошевська 29. 08. 2013Сторінка1/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4   5
Звіт директора

Харківської гімназії № 39

перед педагогічним колективом та громадськістю

про підсумки роботи гімназії у 2012-2013 навчальному році

Директор гімназії_______ C.А.Тимошевська

29.08.2013ВСТУП
Моя діяльність як керівника школи у 2012/2013 навчальному році здійснювалась у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту ХГ № 39 та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про національну програму інформатизації», Указу Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, місцевих органів управління освітою, на реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної освіти, державних, регіональних та районних програм, оптимізацію мережі і розвиток закладу, створення умов для навчання і виховання учнів, праці педагогічних працівників, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків; виконання програми «Вчитель»; Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки; міської, районної та гімназійної програм «Обдарована молодь», Програми розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки, Програм розвитку матеріально-технічної бази; програми «Шкільне харчування»; гімназійної програми «Школа повного дня».

Мною здійснювався контроль та створювалися умови для виконання робочого навчального плану школи на 2012-2013 навчальний рік, річного плану роботи школи на 2012-2013 навчальний рік та Програми розвитку школи.Основна мета моєї діяльності у 2012-2013 н.р:

  • Створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької діяльності, пошукової та експериментальної роботи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в умовах гімназії.

  • Вдосконалення педагогічної системи гімназії відповідно до запитів батьків і учнів, комп’ютеризації, інформатизації та інтелектуалізації праці в сучасному суспільстві у зв’язку з посиленням конкуренції на ринках освітніх послуг.

  • Забезпечення функціонування та розвитку гімназії у 2012-2013 навчальному році, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

  • Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у 1-х класах.

  • Створення умов для вироблення єдиних вимог гімназії та сім’ї до учнів; допомога батькам у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання і індивідуальної роботи; залучення батьків до організації позаурочної та позашкільної виховної роботи.

  • Через учнівське самоврядування сприяти виробленню в учнів навичок активно діяти, розв’язуючи найважливіші питання життя свого колективу.

  • Створення сприятливих умов для збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання.


Забезпечення обов’язковості загальної середньої

освіти (охоплення навчання дітей шкільного віку)

За Конституцією України та Статутом гімназії, Законом України «Про освіту» головною метою гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Заклад надає таку можливість у повному обсязі:  • кожна дитина має право на одержання безоплатної освіти як громадянин України;

  • навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за створення безпечних умов освітньої діяльності, дотримання державних стандартів освіти;

  • у гімназії створено певні умови для забезпечення прав і свобод учасників навчально – виховного процесу.

У мікрорайоні гімназії станом на 01.09.2012 налічувалось 529 учні, з них навчалися в гімназії – 159 учні. У ПТУ і технікумах – 49 (32 – у технікумах, 17 – в училищах). Дітей, що не охоплені навчанням, немає. Дітей 5-річного віку – 49, з них 4 перебувають у ЗНЗ, 15 – удома і 20 – у ДНЗ.


рік

2008 - 2009

2009 - 2010

2010-2011

2012-2013

дітей 5-річного віку

39

27

30

49

У 2012/2013 н.р. за мережею була така кількість класів та учнів у них:Мережа

Харківської гімназії № 39

станом на 05.09.2012 р.

Клас

К-ть учнів

К-ть учнів у паралелі

Середня к-ть учнів у паралелі

1-А

29

29

29

2-А

29

29

29

3-А

29

29

29

4-А

34

34

34

Усього 1-4 – 4

121

121

30,25

5-А

26

26

26

6-А

29

29

29

7-А

28

52

26

7-Б

24

8-А

32

32

32

9-А

30

51

25,5

9-Б

21

Усього 5-9 – 7

190

190

27,1

10-А

28

28

28

11-А

33

33

33

Усього 10-11 – 2

61

61

30,5

1-11

372

372

28,7

Кіл-ть класів

13

ГПД-5

150

Упровадження варіативності навчання.

Заходи з використання інноваційних

технологій у навчальному процесі
Харківська гімназія №39 Харківської міської ради Харківської області здійснювала свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 «Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання»), Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 №1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

За Статутом навчальний заклад має таку структуру:

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземної мови (англійської);

гімназія - навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів

Мова навчання – українська.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання було організовано за філологічним напрямом диференціації навчання: у 10-А та 11-А класах - за профілем українська філологія.

Робочий навчальний план закладу на 2012/2013 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 №1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року» та наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.05.2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»:

- 1– А клас - за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572;

- 2– 4-і класи - за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 № 182 ;

- 5– 9-і класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів 12- річної школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2009 № 66;- 10-11-і класи – за Типовим навчальними планами загальноосвітніх закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додатки 4,9,23) .

Робочий навчальний план закладу включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів.

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство» з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії України, рідного краю, міста Харкова у 9-х класах викладався спецкурс «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень).

Згідно з наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 №392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» у 10-А та 11-А класах викладався факультативний курс «Школа проти СНІДУ. Профілактика ризикованої поведінки» (по 1 годині на тиждень);

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012/2013 навчальний рік розпочався 1 вересня святом - День знань і закінчився 24 травня.

Навчальні заняття організовувалися за семестровою системою.

Тривалість уроків становила: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковувалася і компенсувалася проведенням додаткових індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Діяльність ХГ №39 базувалася на результатах експериментальної роботи, що проводилась у рамках республіканського експерименту протягом 5 років (1996-2000). Підставою експериментальної роботи були Наказ Міністерства освіти України від 09 грудня 1996 №381 «Про затвердження експериментальних педагогічних майданчиків для апробації моделей управління на базі закладів освіти та місцевих органів управління освітою м. Харкова та Харківської області» та рішення Центрального інституту післядипломної освіти Академії педагогічних наук України від 27 жовтня 1999 «Про завершення експерименту по створенню насиченого освітнього середовища в мікрорайоні шкіл №39, 93, 115 Жовтневого району м. Харкова».

За рішенням засідання вченої ради комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», протокол від 17.03.2011 №1, ХГ №39 переведено в режим інноваційної освітньої діяльності за темою «Впровадження системи семестрово-залікового навчання як інноваційної технології організації навчального процесу» та тривалість уроків (відповідно до власного Статуту) у 5 -11-х - 40 хвилин (з відпрацюванням у 5-11-х класах 5 хвилин у формі додаткових індивідуальних занять).

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовувалась відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу № 242 від14.09.2012 «Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в 2012/2013 н.р. по Харківській гімназії № 39» за погодженням з управлінням освіти протягом навчального року.
Класи

Запланована

кількість

годин


Фактична

кількість

годин


Кількість дітей,які залучені

до проведення навчальних

екскурсій та практики


1-4

класи


4 кл. по12

годин


48

123

5-6

класи


2 кл. по 30

годин


60

53

7-8

класи


3 кл. по 40

годин


120

86

10

клас


1 кл. по 50

годин


50

28

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2007 №1/9-407 з урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою були проведені для учнів 1-А класу додаткові весняні тижневі канікули.

У 2012/2013н.р. за індивідуальним навчальним планом навчалося 2 учні: середня школа -1 учень: Сєрков І. (8-А клас, має середній рівень); старша школа: 1 учень: Мосенцев М. (11-А клас, має достатній рівень).

У 2012/2013 навчальному році в гімназії навчалося 375 учнів, усі учні 2-11 класів (346 учнів) атестовані. На високому та достатньому рівнях навчаються 254 учні (73 %), на високому рівні – 52 учня (15%).

Отримали:

- свідоцтв звичайного зразка – 47 учнів;

- свідоцтв з відзнакою – 5 учнів;

- похвальні листи «За високі досягнення у навчанні» - 32 учень;

- атестати звичайного зразка –29 учнів;

- з відзнакою – 4 учні.

З них: - золоті медалі – 4 учні;

- похвальні грамоти – «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» - 11 учнів.

Середній бал атестатів випускників Харківської гімназії №39 – 9,8-179,1.

Усі учні 1-8, 10-х класів переведені до наступного класу.


Моніторінг навчальних досягнень учнів

Навчальний

рік

класи

Кількість учнів

Якість знань

%

Успішність

учнів

%

2012/2013

2-4

94

80

85

94

100

2011/2012

2-4

90

67

74

90

100

2012/2013

5-9

191

124

69

191

100

2011/2012

5-9

224

139

62

224

100

2012/2013

10-11

61

50

82

61

100

2011/2012

10-11

66

50

76

66

100

2012/2013

2-11

346

254

73

346

100

2011/2012

2-11

380

256

67

380

100

За підсумками проведення моніторингу навчальних досягнень учнів маємо: 2 – 4 кл. – якість знань становить –85% (що на 11% більше порівняно з минулим навчальним роком -74%) , рівень успішності – 100%.

5 – 9 кл. – якість знань становить – 69 % (що на 7% більше порівняно з минулим навчальним роком - 62%), рівень успішності – 100%

10-11 кл. – якість знань становить – 82 % (що на 6% більше порівняно з минулим навчальним роком -76%), рівень успішності – 100%.

Усього по гімназії якість знань становить – 73% (що на 6% більше порівняно з минулим навчальним роком -67%), рівень успішності – 100%.

З метою впровадження у 2012/2013 навчальному році нового Державного стандарту початкової освіти в гімназії було опрацьовано нормативно-правову базу щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти та обговорено шляхи його реалізації.

Навчання в першому класі здійснювалося за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 12.09.2011 № 1050 та Робочим навчальним планом для 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленим на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 № 572.

Навчальний процес проходив за освітніми галузями «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Було запроваджено вивчення іноземної (англійської ) мови.

Розклад уроків складався відповідно до методичних рекомендацій.

Значно поповнився методичний фонд початкової школи літературою, навчальними дисками, роздатковим матеріалом.

Першокласники були забезпечені новими підручниками відповідно до «Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН молодьспорту України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році»

Створено сприятливе середовище для адаптації учнів до систематичного шкільного навчання. Першокласники навчалися в кабінеті, обладнаному за сучасними вимогами.У випускних 4-А, 9-х, 11-А класах у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України, проводилась державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 та наказом Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008 № 845 «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка