Звіт директора Державного начального закладу «Комісарівське професійне училище-агрофірма» Луганської області Отрішко Володимира ПетровичаСкачати 262.15 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір262.15 Kb.
ЗВІТ

директора Державного начального закладу «Комісарівське професійне училище-агрофірма»

Луганської області Отрішко Володимира Петровича
1. Організація навчально-виховного та навчально -

виробничого процесу
Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу ведеться у відповідності до плану роботи Державного навчального закладу «Комісарівське професійне училище-агрофірма» відповідно по рокам. План роботи ДНЗ «Комісарівське професійне училище-агрофірма» розглядається та схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року.

Училище-агрофірма діє на підставі Статуту, затвердженого заступником Міністра освіти і науки України В.Б. Жебровським 04.07.2012 p., зареєстрованого в головному управлінні статистики в Луганській області, код ЄДРПОУ 02541042 від 06.08.2012 р.

Державний навчальний заклад «Комісарівське професійне училище-агрофірма» є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 26.12.2006 р. , протокол №64 (наказ МОН України від 16.01.2007 р. №29-Л). Видано ліцензію про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням первинної професійної підготовки , перепідготовки, професійно-технічного навчання за робочими професіями, серія АГ №582139

з/п

Код за ДК

Назва професії

Вид підготовки

Ліцензійний обсяг послуг

1

7212

Електрогазозварник

Первинна професійна підготовка

30

2

7212

7231
8322Електрогазозварник

Слюсар з ремонту автомобілів

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)


Первинна професійна підготовка

60

3

8331

7233


8322


Тракторист – машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А», «В», «С»)

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)


Первинна професійна підготовка

150

4

5122

7412


Кухар

Кондитер


Первинна професійна підготовка

30

5

5220
4211

Продавець

продовольчих товарів

Контролер-касир


Первинна професійна підготовка

30

6

7231
8322

Слюсар з ремонту автомобілів

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)Первинна професійна підготовка

60

7

4112
4115

Оператор комп’ютерного набору

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)Первинна професійна підготовка

60

8

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія «А»)

Професійно-технічне навчання

60

9

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

Професійно-технічне навчання

60

10

8322

Водій автотранспортних засобів

Водій автотранспортних засобів

( категорії «В» і «С»)


Професійно-технічне навчання

60

11

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «Д»)

Підвищення кваліфікації

30

12

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «Е»)

Підвищення кваліфікації

30

13

7212

Електрогазозварник

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)Первинна професійна підготовка

60

14

8331

8322


Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва

( категорія «А»)

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)


Первинна професійна підготовка

30

15

8331

Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «Д1», «G1», «G2», «Е1», «Е2»

Підвищення кваліфікації

45

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на базі базової загальної середньої освіти - термін навчання 3 роки, на базі повної загальної середньої освіти - термін навчання 1 рік, а також ведеться перепідготовка та підвищення кваліфікації незайнятого населення.

Учні, що прийняті на навчання на базі базової загальної середньої освіти разом з професією одержують повну загальну середню освіту.

Контингент учнів училища-агрофірми станом на 01.12.2013 р. складає 599 учня. Із них:

- 58 учнів навчаються на базі повної загальної середньої освіти

- 541 учнів навчається на базі базової загальної середньої освіти

За організацію і контроль навчально-виробничого процесу в училищі відповідає заступник директора з навчально-виробничої роботи, який складає розклад занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі типових згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені з замовниками робітничих кадрів, НМЦ ПТО в Луганській області та затверджені директором департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації.

Навчання учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів ПТО, що введені в дію наказами МОН від 23.08.2006 р. № 633; від 29.08.2007 р. №771; від 23.04.2008 р. №759; від 10.07.2012 р. №802.

Загальноосвітня підготовка учнів забезпечена якісною роботою педпрацівників, що мають великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти.

Щорічно учні училища беруть участь в регіональних, а переможці - в обласних олімпіадах з загальноосвітніх предметів, в конкурсах знавців української мови ім.Петра Яцика.

За підсумками олімпіад за минулі роки учні училища досягли таких результатів


Навчальний рік

Загальне місце по регіону

Загальне місце по обласному рейтингу

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014


3

2

43

2

23

11Олімпіади проводились з чотирнадцяти предметів.

В кінці семестру проводяться директорські контрольні роботи. Аналіз результатів директорських контрольних робіт розглядається на засіданнях методичних комісій та педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх усунення.

Оцінкою всякої роботи є її кінцевий результат. Учні беруть участь в олімпіадах та конкурсах професійної майстерності, що проводяться в училищі, в регіоні та області.

За звітній період учні училища посіли призові місця в обласних та регіональних конкурсах і олімпіадах:

- два других місця в обласних олімпіадах ( з «Історії» та «Екології»);

- дванадцять перших місць в регіональних олімпіадах;

- дев’ять третіх місць в регіональних олімпіадах.

Викладач біології Юхненко О.А. у 2009-2011 р.р. стала дипломантом обласного конкурсу серед учнів та педагогів на кращу творчу розробку з дослідження актуальних питань біології і посіла І місце в області Має дві печатні роботи у професійних періодичних виданнях «Хімія в школі» «Професійно-технічна освіта».

У обласному конкурсі «Майстер року - 2012» майстер виробничого навчання Данченко Ю.С. посів друге місце, має печатні роботи в журналі «Професійно-технічна освіта».

Свій багатий досвід патріотичного виховання молоді у якості доповідача на обласній науково-практичній конференції з патріотичного виховання молоді «В ім’я майбутнього» презентувала викладач української мови і літератури, завідувач училищного музею «Народна скарбниця» Мілько Л.Г.

Організацію і контроль за навчально-виробничим процесом здійснюють заступник директора з навчально-виробничої роботи та старший майстер. Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу МОН від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

План роботи на поточний навчальний рік розглядається та схвалюється на засіданні педагогічної ради, вміщує розділи указані в п.2.1 розділу 2. «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах», це:

- організаційні заходи

- теоретична підготовка;

- професійно-практична підготовка;

- виховна робота;

- фізична підготовка;

- контроль за організацією навчально-виробничого процесу;

- методична робота;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- охорона праці;

- удосконалення навчально-матеріальної бази;

- професійно-орієнтаційна робота;

- фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу в ДНЗ «Комісарівське професійне училище-агрофірма»» є :

- робочі навчальні плани за професіями ;

- робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;

- перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр; плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;

- плани навчально-виробничої діяльності на семестр;

- плани уроків;

- розклад занять.

Робочі навчальні плани за професіями розроблені згідно з ДС ПТО з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, містять всі дані відповідно до вимог щодо розробки навчальних планів та назву професії за державним класифікатором професій ДК 003:2005

Навчання в ДНЗ «Комісарівське професійне училище-агрофірма» включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку і здійснюється в двадцяти трьох спеціалізованих навчальних кабінетах.

Основними формами теоретичної підготовки є: різні за типами уроки, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття, індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями індивідуальних завдань (реферат, інша індивідуальна творча робота), тощо.

На протязі 2009-2014 років в ДНЗ «Комісарівське професійне училище-агрофірма» удосконалювалась належна система організації навчально-виховної роботи з учнями; розроблена відповідна нормативно-правова база її організації; збагачується її утримання, організаційні форми і методи; підвищилась її результативність.

Виховна робота здійснюється на підставі плану виховної роботи училища-агрофірми (затвердженого директором училища и узгодженого з НМЦ ПТО Луганської області), планів роботи навчальних груп, планів роботи методичних комісій, плану роботи ради профілактики, плану роботи учнівського самоврядування.

Питання виховної роботи неодноразово заслуховувалось на педагогічних радах и виробничих нарадах.

З першого дня навчання впроваджувалось формування первинних колективів (учбових груп) та згуртованого колективу, здатного виконувати завдання, що стоять перед училищем,

проведені такі організаційні заходи:

- Організація самоврядування в групах та по училищу-агрофірмі;

- Формування учнівського комитету ;

-Формування складу ради з профілактики правопорушень та організація її роботи ;

-Організація роботи гуртків, секцій, узгодження плану їхньої роботи;

-Організація роботи МО з виховної роботи ;

-Ознайомлення з контингентом учнів І курсу;

-Оформлення особистих справ;

- Виявлення учнів з девіантною поведінкою, постанова їх на внутрішній облік ;

-Відновлення та поповнення списків учнів, що потребують особливого контролю протягом року: сиріт, напівсиріт, учнів під опікою. з багатодітних сімей, чорнобильців, інвалідів;

-Оформлення соціально – психологічного паспорту училища-агрофірми ;

-Здійснення щорічного поглиблення медичного огляду учнів ;

Організація спільної роботи та координування плану роботи з Відділом у справах сім'ї та молоді, службою у справах неповнолітніх та Центром соціальних служб для молоді Перевальської райдержадміністрації.

З метою підвищення інтелектуального рівня майбутнього робітника, розвиток здібностей, самостійної пізнавальної діяльності,

формування наукового і національного світогляду,

розвиток пізнавальної активності, культури розумової праці,

виховання свідомого відношення до навчання в училищі проведені такі заходи:

- Проведення: Дня знань. Свята першого дзвоника.

- Предметні олімпіади. Конкурси професійної майстерності «Кращий за професією».

- Проведення анкетування учнів щодо вивчення їх інтересів.

- Екскурсії до міського музею, концертів, виставок.

- В рамках роботи кл. керівників проведення вечорів, конкурсів, ігор інтелектуального характеру з навчальних предметів та виховання.

- Проведення конкурсу серед учнів І курсу «Алло, ми шукаємо таланти».

- Проведення тижня юнацької літератури до Всеукраїнського Дня бібліотек.

- Година спілкування в групах «Здібності людини і професія».

- Свято до Дня Перемоги «Поклонимось великим тим рокам».

- Проведення інтелектуально – правової гри «Кращий правознавець».

- Шевченківські дні в училищі-агрофірмі «Слово, пісня, душа Кобзарева, ви – краса й суть мого життя».

Випуск стіннівок та плакатів:

- до Дня вчителя;

- до міжнародного дня боротьби зі СНІДом;

- до дня збройних сил України;

- до Нового року;

- до Міжнародного жіночого дня.


З метою виховування патріотів,привернення уваги учнівських колективів до питань збереження історичної пам’яті народу та створення загонів милосердя для надання допомоги ветеранам війні та праці,

сприяння підвищенню ролі родинного виховання, поглибленню духовної єдності поколінь в училищі проведені такі заходи:

- Проведення уроку та виховної години- до 68 річниці з Дня Перемоги на тему «Подвигу жити в віках».

- Участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів «Моя Україно!»

- Організація екскурсій в районний музей.

- Тижні присвячені дням народження: В.Даля, Б.Грінченка, В.Сосюри.

- Проведення конкурсу – змагання «Козацькі забави» до Дня Українського козацтва.

- Відзначення Дня Захисника Вітчизни. Уроки мужності, зустрічі з воїнами – афганцями.

- участь у обласному фестивалі художньої творчості.

- Участь у Всеукраїнській виставці декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».

- Захист проектів «Я – громадянин України».

- Свято – конкурс «Українцями ми народилися».

- Конкурс на кращий учнівський твір «Кроки моєї історії».

- Години спілкування з українознавства, присвячені до дня української та російської писемності.

З метою розвитку правової компетентності,формування в учнів правової свідомості та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законів, державних символів, виховання непримиренного ставлення до антигромадських проявів, злочинності та порушення правопорядку, готовність до боротьби з ними в училищі проведені такі заходи:

Збір списків учнів різних категорій, планування роботи з ними, формування картотеки учнів, схильних до правопорушень.

- Проведення анкетування учнів з метою виявлення їх запитів, інтересів і проблем.

- Виявлення неблагополучних сімей та надавання необхідної соціальної та матеріальної допомоги дітям з цих сімей, які навчаються в училищі.

- Проведення індивідуальних бесід з учнями, схильними до правопорушень.

- Тематичні години в групах на тему: «З ким поведешся, того і наберешся. Немає святішого за товаришування».

- Проведення зборів батьків, ознайомлення з інформацією щодо розповсюдження пияцтва, куріння, вживання наркотиків та інших негативних явищ.

- Створення в училищі координаційного центру щодо попереджень правопорушень у сім'ї спільно з місцевою соціальною службою.

- Проведення конференції «Діти і кара» із запрошенням представників міського відділу у справах дітей.

- Проведення відкритої педагогічної наради «Про стан правової освіти та виховання в ДНЗ «Комісарівське професійне училище-агрофірма».

- Проведено 14 засідань Ради з профілактики правопорушень.

- Проведено місячник профілактики правопорушень.

- Організовано 3 круглих столи , зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- Вивчення та аналіз питань стану відвідування занять «проблемними учнями».

- Загальноучилищний конкурс – олімпіада «Кращий правознавець».

- Проведення відповідної роботи з питань захисту інтересів неповнолітніх, дітей – сиріт, дітей, які перебувають під опікою, учнів – інвалідів.

З метою пропагування здорового способу життя, проведення оздоровчого-профілактичної роботи серед учнів, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад способу життя, збереження та зміцнення їхнього фізичного та психологічного здоров'я проведені такі заходи:

- Пропаганда фізкультури і спорту через роботу спортивних секцій, організацією змагань, спартакиад, туристичних походів, устаткування спортивних кімнат, залу, спортмайданчика;

- Здійснення психолого-педагогічного аналізу з метою виявлення учнів, схильних до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, куріння.

- Здійснення поглибленого медогляду учнів, забезпечення постійного нагляду за учнями, що перебувають на диспансерному обліку.

- Вивчення медичних карток учнів, яких зараховано на І курс

- Місячник «За здоровий спосіб життя»

- Участь у міських спортивних естафетах:

на честь Дня міста Перевальська.

на честь Дня Перемоги

-Організація виставки книг в бібліотеці «О, спорт! Ти – прекрасний!», «Ні – СНІДу».

-Туристичні походи з метою вивчення рідного краю

-Проведення зустрічі із спеціалістами міської громадської організації на теми:

«Хвороби цивілізації»

«Вплив фізкультури і спорту на здоров’я»

-Зустріч з лікарем – наркологом «Чи варто курити?»

-Здійснення обліку учнів для літнього оздоровлення в таборах відпочинку, в оздоровчих таборах «Южний», «Гірник»

-День здоров’я , присвячений Всесвітньому дню захисту дітей.

-Робота спортивних секцій.


ІІ. Виконання обсягів державного замовлення.
Щорічно до училища доводяться затверджені в Департаменті освіти і науки Луганської облдержадміністрації обсяги державного замовлення на прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В сьогоднішніх умовах демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи училища набувають різноманітних змістовних, часто нестандартних форм і методів.

З метою психологічної і практичної підготовки молоді до свідомої творчої праці в нових умовах господарювання, закріплення інтересу до обраної професії, формування в учнів почуття господаря, власника та організатора виробництва;

забезпечення виконання державного замовлення з прийому молоді на навчання, підвищення рівня підготовки робочих кадрів для сільського господарства в училищі проводяться такі заходи:

- Конкурси професійної майстерності в училищі-агрофірмі. Складання плану профорієнтаційної роботи училища-агрофірми.

- Видання наказу про закріплення співробітників училища за школами міст та району.

- Проведення загально-училищних виставок декоративно – прикладного мистецтва та технічної творчості, участь в обласних виставках.

- Робота учнівських груп на закріпленій території, озеленення, висадка квітів.

- Опанування трудових навичок під час виробничої практики на підприємствах.

- Участь в районній осінній ярмарці «Твої таланти, Перевальщино!».

- Організація роботи приймальної комісії з профорієнтації.

- Організація виступу агітбригади та колективу художньої самодіяльності перед учнями району.

- Оновлення стенду «В світі професій», в якому освітити спеціальності, яким навчаються в ДНЗ «Комісарівське професійне училище-агрофірма».

- Надання через районну газету оголошення про набір учнів у ДНЗ «Комісарівське професійне училище-агрофірма» на 2014-2015 навчальний рік

- Участь у профорієнтаційному заході «Ярмарок професій» спільно з Дебальцівським центром зайнятості населення.

- Створення в школах міста куточки профорієнтації «Ознайомтесь – це ми учні ДНЗ «Комісарівське професійне училище-агрофірма».

В училищі видано наказ про закріплення працівників училища за загальноосвітніми школами району та міст. Затверджений персональний план набору кожному працівнику училища. Матеріал з пропаганди робітничих професій друкується в засобах масової інформації, демонструється по телебаченню на протязі року. Буклети, візитки, оголошення, пам'ятки-складки – такі друковані засоби професійної орієнтації молоді роздаються випускникам шкіл. Всі ці заходи дають змогу виконувати державне замовлення.

Динаміка виконання плану прийому та випуску учнів у ДНЗ «Комісарівське професійне училище-агрофірма»

Навчальний рік

Прийом учнів за державним замовленням

Випуск

план

факт

2009-2010

240

240

272

2010-2011

205

205

221

2011-2012

205

205

137

2012-2013

240

240

221

2013-2014

255

255

230


Ш. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна

діяльність

За звітний період училище було профінансовано з держбюджету на суму:

2010 рік – 7409122 грн;

2011 рік – 7223935 грн;

2012 рік – 13294200 грн.

2013 рік – 9091297 грн.

В тому числі:

Оплата праці – 4024735 грн.;

Нарахування на оплату праці – 1460978 грн.;

Використання товарів і послуг – 811004 грн.;

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 69300 грн.;

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 6548 грн.;

Продукти харчування – 721455 грн.;

Оплата послуг (крім комунальних) – 13701 грн.;

Оплата послуг (1139) – 10848 грн.;

Оплата послуг (1165) – 2853 грн.,

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 497277 грн.

Оплата водопостачання та водовідведення – 5333 грн.,

Оплата електроенергії – 351724 грн.

Оплата інших енергоносіїв – 140220 грн.,

Соціальне забезпечення – 276256 грн.,

Інші виплати населенню - 284356 грн.


Заборгованості по заробітної плати та стипендії немає.

Джерелами формування кошторису є кошти державного бюджету; спеціальні кошти, отримані від навчально – виробничої діяльності, платних освітніх послуг, здачі в оренду приміщень.

За звітній період надійшло спеціальних коштів, всього:

2012 рік – 5055200 грн.,

2013 рік – 1156800 грн.

В 2013 році надійшли кошти від навчально-виробничої діяльності:

Виготовлено продукції та надано послуг в навчальний час, всього 759,013 тис. грн.,

в поза навчальний час – 8,3 тис. грн.

Чистий прибуток – 80,7 тис.грн.

Послуги населенню та організаціям, в навчальний час, всього 742,8 тис. грн.

із них:

-ремонт техніки, обладнання- 5 тис. грн.-транспортні послуги з обробки ґрунту – 28,6 тис. грн.;

-транспортні послуги з перевезення продуктів- 21,7 тис. грн.;

-послуги магазинів – 649,6 тис. грн;

-інші послуги- 37,9 тис. грн.

В поза навчальний час – 8,3 тис. грн.

Чистий прибуток – 80,7 тис. грн.

Продукція для потреб навчальних закладів та установ освіти в навчальний час 16,213 тис. грн.

в тому числі:

- виготовлення пальців шнека жатки комбайну «Нива» - 1,3 тис. грн.;

- перехідні муфти гідрошлангів тракторів – 0,24 тис. грн;

- зачіплювальні муфти гідрошлангів тракторів – 0,21 тис. грн.;

- виготовлення болтів для с/г машин – 0,15 тис. грн;

- виготовлення віконних гратів – 7 тис. грн;

- виготовлення муфт, згонів для систем водозабезпечення, теплозабезпечення – 1,86 тис. грн;

- виготовлення кріплення та держателів для плакатів та стендів – 0,57 тис. грн;

- виготовлення різних прижимних пластин – 0,3 тис. грн;

- виготовлення сапок – 0,8 тис. грн;

- виготовлення навісів для дверей – 0,75 тис. грн;

- виготовлення огорожі з металовиробів (1100х2000) – 4,94 тис. грн;

- виготовленні контейнерів для зберігання відходів – 0,038 тис. грн;

- виготовлення арочних ферм для відкритого току учбового господарства – 0,06 тис. грн.

Доходи від виробничої практики (100%) – 43,8 тис. грн.


Велика проблема по фінансово-господарській роботі по причині, що не йдуть платежі через Казначейство в Перевальському районі. Так на 24.03.2014 р. не проплачені платіжні доручення становлять 1113275,12 грн. перелік додається.
Фінансування училища проводилось за розподілом Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації за рахунок коштів Державного бюджету України та обласного бюджету Луганської області в розмірі, передбаченому нормативами фінансування для забезпечення вивчення предметів за обсягом, що відповідає статусу училища. Крім цього, додатковими джерелами фінансування установи є безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством України.

Чисельність працівників училища за затвердженим штатним розписом відповідає визначеному фонду оплати праці. При формуванні штатних розписів та виконанні кошторисів дотримано доведені ліміти та кошторисні призначення бюджетних асигнувань на оплату праці. Дані аналітичних рахунків , які стосуються заробітної плати та нарахувань, тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця та звітів на відповідні дати.ІУ. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-

методичної бази.

За звітній період поліпшено і оновлено матеріально – технічну базу училища:

Придбано за рахунок позабюджетних коштів:

вересень 2012 року –

транспортер «НОРІЇ» 25/т год 1 шт. – 45,833 тис. грн., вітрина «Росинка – 1,2» 1шт – 6,320 тис. грн., зерноочищувальна машина БЦСМ-25 1шт. – 70,833 тис. грн., верстати 2 шт. – 14,600 тис. грн., компресор СТ 4/540/200 1шт. 8,750 тис. грн., вулканізатор 1шт. – 2,916 тис. грн.

Всього на суму – 149,252 тис. грн.;

жовтень 2012 року –

електроводонагрівач 1шт. – 1,820 тис. грн., електроустановка КМR SVE 006 M 010 1шт. – 3,552 тис. грн., домкрат підкатний 2 шт. – 1,300 тис. грн., ліжка полуторні 7 шт. – 2,660 тис. грн., насосна станція 1 шт. – 0,890 тис. грн., подушки 27 шт. – 1,000 тис. грн., матраци ватяні 27 шт. - 2,430 тис. грн., ковдри 54 шт. – 3,240 тис. грн., сепаратор аеродинамічний САД-20 1 шт. – 45,833 тис. грн.

Всього на суму – 65,725 тис. грн.;

листопад – грудень 2012 року –

осадочна камера 1 шт. 12,500 тис. грн., електродвигуни 2 шт. – 5,200 тис. грн., ліжка 6 шт. 1,360 тис. грн., драбина - трансформер 1 шт. – 1,000 тис. грн., тумбочки прикра ватні 10 шт. – 5,500 тис. грн., ковдри марселєві 10 шт. – 1,110 тис. грн., ковдри 6 шт. – 0,890 тис. грн.

Всього на суму – 27,560 тис. грн.;
2013 рік –

Електронно-обчислювальні машини (персональні) , ноутбуки – 7 шт. – 26,3 тис. грн., МФУ «XEROX» - 1 шт. - 1,2 тис. грн., монітор ASUS 1 шт. – 1,2 тис. грн., цифровий принтер (тюнер) 1 шт. – 0,6 тис. грн., DEX DVD плеєр DVP 181 -1 шт. 1,0 тис. грн., тістомісильна машина (планетарна) 1 шт. – 5,8 тис. грн., міні-мійка 1 шт. – 4,6 тис. грн., вентилятор ВКМц – 2 шт. – 2,8 тис. грн., котел RIMA (для опалювання) 2 шт.– 20,0 тис. грн., двигун асинхронний 3 шт. – 4,0 тис. грн., перфоратор 1 шт. – 0,7 тис. грн., електричний лічильний 1 шт. – 1,7 тис. грн., пральна машина «Донбас» 1 шт. – 0,9 тис. грн., циркулярний насос 4 шт. – 8,5 тис. грн.

Всього на суму – 79,3 тис. грн.

Ведеться підготовка до нового навчального року: ремонтуються навчальні кабінети, майстерні, лабораторії, спортивний зал, спортивний майданчик, котельні училища.

Бібліотека училища поповнилася новими підручниками, методичною літературою, періодичними виданнями.

Училище кожен рік приймає активну участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».


У. Наявність колективного договору та додержання його

умов.

Колективний договір укладається кожні 5 років, з 2009 по 2014 роки укладено новий колективний договір, умови його виконуються, забезпечується режим роботи та відпочинку працівників, виплачуються вчасно відпускні та лікарняні, а також надається матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки. Порушень діючого законодавства при прийомі, переміщенні працівників не було.

В січні 2013 року до колективного договору було внесено зміни щодо матеріального заохочення співробітників ДНЗ «Комісарівське професійне училище-агрофірма».

В квітні - травні 2014 року буде укладено новий колективний договір, ведеться його обговорення в трудовому колективі.У1. Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з кадровим резервом.

В училищі працює 136 осіб, з них 78 педагогічних працівників: в тому числі викладачів 28 осіб, майстрів виробничого навчання – 43 особи. З 28 викладачів – 15 мають І категорію . 7 – ІІ категорію, 6 викладачів – спеціалісти. Всі викладачі мають повну вищу освіту педагогічну, або за фахом. З 43 майстрів виробничого навчання 10 мають повну вищу освіту, 23 – базову вищу освіту, 10 майстрів виробничого навчання мають професійно – технічну освіту за фахом роботи. За 2012-2013 роки згідно графіку, педпрацівники училища, директор, заступники директора пройшли курси підвищення кваліфікації. Кадровий резерв сформовано і робота з ним ведеться.

Педагогічні працівники проходять атестацію відповідно до графіку. Атестаційна комісія училища проводить атестацію у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 р. №930 . За звітний період підвищили кваліфікацію 28 педпрацівників, свою педагогічну майстерність через стажування в навчальних закладах підвищили 2 педпрацівники.

УП. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.
Робота по створенню та забезпеченню умов праці педпрацівників проводиться постійно. Майстри виробничого навчання забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими захисними речами. а також учні при проведенні уроків виробничого навчання , практичних і лабораторних робіт. В училищі забезпечується експлуатація інженерно – технічних комунікацій, та вживаються заходи з приведення їх у відповідність з чинними стандартами, правилами і нормами з охорони праці; проводиться профілактична робота по попередженню травматизму і зниженню захворювань працівників, учнів. За п’ять років в училищі не було ні одного випадку травматизму, всі працівники і учні вчасно проходять медогляд.

Умови праці педпрацівників училища організовані і функціонують у відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі директор училища, це:

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про професійно-технічну освіту»;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні»;

- Постанова Верховної ради «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні» від 03.04.2003 р. №699;

- Постанова КМ України «Про затвердження Положення про професійно-технічний заклад» від 05.08.1998 р. №1240.УШ. Ефективне використання та збереження державного

майна.

Будівлі, навчальне обладнання, техніка використовуються за призначенням. Випадків розкрадання державного майна не було.

Навчальні корпуси, майстерні, господарські приміщення побудовані в 1955 році. Всі будівлі знаходяться в одному місці за однією адресою. завдяки постійному догляду знаходяться в задовільному стані, постійно експлуатуються, опалюються централізовано. Налагоджено водопостачання та відведення стоків.

В училищі функціонують 26 навчальних кабінетів, 7 майстерень, 4 лабораторії виробничого навчання. В училищі постійно функціонує бібліотека, спортивна зала.

За збереження майна несуть адміністративну відповідальність директор, завгосп, інженер з охорони праці, закріплені за навчальними приміщеннями педагоги.

Проектна потужність училища – 680 осіб, станом на 24.03.2014 року навчається 598 осіб на бюджетній основі, та 160 осіб контрактників.

Навантаження навчальних приміщень становить 100%.
ІХ. Стан виконавчої дисципліни.
За звітній період робота всіх підрозділів училища перевірялася відповідними органами згідно графіків планових перевірок. Перевірки проводились щодо дотримання державних законодавчих норм в усіх напрямках діяльності училища.

За звітній період здійснювалися такі перевірки: двічі контрольно-ревізійним відділом м. Алчевськ, було чотири перевірки Державним пожежним наглядом, тричі - Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. В 2013 році була перевірка державним інспектором Держенергонагляду, у 2013 році – територіальним управлінням Держгірпомнагляду по Луганській області, у 2012 році – Управлінням праці та соціального захисту населення. Щорічно відбуваються перевірки працівниками прокуратури та відділом в справах дітей райдержадміністрації . Також щорічно відбуваються перевірки санітарно - епідеміологічною службою міста Перевальськ, періодично – податковою інспекцією, управлінням статистики, управлінням праці і соціального захисту населення, інспекторами департаменту освіти і науки облдержадміністрації, кураторами з питань виховної та кадрової роботи Міністерства освіти і науки України.

За звітний період заходи адміністративного впливу по відношенню до директора училища не застосовувались.
X. Щорічний звіт про виконання умов контракту на

загальних зборах колективу.
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2005 р. № 1/9-189 «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», та наказу МОН України від 23.03.2005 р. № 178 «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень в Державному навчальному закладі «Комісарівське професійне училище-агрофірма» запроваджено обов'язкову звітність директора на загальних зборах колективу : за участю членів батьківського комітету, соціальних партнерів, роботодавців, працівників органів місцевого самоврядування і т.д.

Зміст щорічного звітування директора відбувається за такими розділами:

- персональний внесок щодо виконання умов контракту;

- виконання державного замовлення з прийому молоді на навчання;

- співпраця з соціальними партнерами, замовниками робітничих кадрів;

- організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу в училищі, позаурочна зайнятість;

- заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази училищу;

- залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

- заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педпрацівниками;

- забезпечення фінансування харчування та соціального супроводу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- заходи щодо забезпечення нормативних умов праці всіх працівників та учнів училища;

- запобігання виробничого травматизму;

- співпраця з громадськими організаціями міста;

За звітний період в колективі зберігся доброзичливий психологічний клімат. Впроваджуються заходи щодо поповнення кадрів молодими спеціалістами.


ДиректорДНЗ «Комісарівське професійне

училище – агрофірма» В.П. Отрішко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка