Звіт це A. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях і запитах B. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі CСторінка4/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
запитом за параметром


B. *

підсумковим запитом


C.

запитом на зміну


D.

перехресним запитом


E.

специфічним запитом SQL


143.

Запити в MS Access створюють для:


A.

виведення даних із таблиць бази даних у вигляді, що відповідає вимогам поставленої задачі;??


B.

більш зручного подання даних із таблиць бази даних під час друкування;


C. *

вибирання з таблиць бази даних тих записів, які задовольняють поставлену умову, а також для відновлення, додання і вилучення записів із таблиць;


D.

зручності внесення даних;


E.

збереження даних;


144.

Запити в базі даних MS Access використовуються для:


A.

створення набору вкладок;


B.

виведення значень комірок таблиці у вигляді, зручному для користувача;


C. *

відбору значень полів таблиць відповідно до поставленої умови.


D.

для зручності вводу даних ;


E.

для виведення результату на екран;


145.

Запити створюють для вибірки даних:


A. *

з декількох таблиць


B.

лише з однієї таблиці


C.

з інших запитів


D.

з декількох таблиць і запитів


E.

Усі відповіді невірні


146.

Запити, в яких критерій відбору може бути заданим самим користувачем під час виклику запиту називається:


A. *

запитом за параметром


B.

підсумковим запитом


C.

запитом на зміну


D.

перехресним запитом


E.

специфічним запитом SQL


147.

Зв'язок між окремими таблицями в реляційній базі даних здійснюється:


A.

через систему гіперпосилань;


B.

шляхом індексування записів;


C.

шляхом сортування даних;


D. *

через спільне поле даних;


E.

шляхом індексування і сортування записів;


148.

Зв'язок один-до-багатьох допускає...


A.

В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами


B.

Зв'язок між двома об'єктами


C.

Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку


D.

Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими


E. *

Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів


149.

Зв'язок один-до-одного допускає...


A.

Встановлення даного типу зв'язку


B. *

В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами


C.

Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів


D.

Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку


E.

Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими


150.

Зв'язки між таблицями потрібні для:


A. *

створення звітів, запитів


B.

для копіювання даних


C.

забезпечення цілісності даних


D.

автоматизації завдань по внесенню змін


E.

Усі відповіді вірні


151.

Звіт -- це...


A.

спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях


B.

спосіб обробки інформації, яка міститься в формі


C.

спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах


D. *

засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах


E.

засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці


152.

Звіти створюють для:


A.

введення даних


B.

виводу на друк потрібної інформації


C.

виводу на екран потрібної інформації


D. *

вибірки інформації


E.

Усі відповіді вірні


153.

Звіти створюються на підставі:


A.

базових таблиць


B.

запитів


C.

інших звітів


D. *

форм


E.

Усі відповіді вірні


154.

Змінити формат числового поля таблиці бази даних можна:


A. *

в режимі Конструктор;


B.

в режимі таблиці;


C.

в режимі таблиці і в режимі Конструктор.


D.

в режимі майстра;


E.

в режимі вводу даних


155.

Зовнішнє представлення інформаційної моделі ...


A.

Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи


B.

Представленням об'єктів в вигляді локальної структури


C.

Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури


D.

Філософський погляд на предметну область задачі


E. *

Представлення інформації з точки зору людини-користувача інформаційної системи


156.

Ієрархічна модель БД характеризується...


A.

Представленням об'єктів в вигляді мережі


B.

Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними


C.

формування уявлення про дані, їх склад та використання


D.

Наявністю між об'єктами зв'язків типу "один-до-багатьох"


E. *

Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури


157.

Ім'я поля таблиці бази даних у MS Access має довжину:


A.

до 8 символів;


B. *

до 64 символів;


C.

до 16символів;


D.

до 32 символів;


E.

з іншою кількістю символів;


158.

Інформація в базі даних MS Access подається у вигляді:


A.

взаємозв"язаних текстів;


B. *

взаємозв"язаних таблиць;


C.

зв'язаних текстових і графічних файлів;


D.

сукупності файлів із вказівниками і посиланнями.


E.

всі відповіді вірні;


159.

Ключ таблиці - це:


A.

один або декілька атрибутів, значення яких однозначно ідентифікують рядок таблиці


B.

це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів


C.

це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт


D.

сукупність елементів, зв'язаних між собою


E. *

поле, значення якого в таблиці є унікальним


160.

Ключем таблиці є:


A. *

один або декілька атрибутів, значення яких однозначно ідентифікують рядок таблиці


B.

це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів


C.

це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт


D.

сукупність елементів, зв'язаних між собою


E.

елементарна одиниця структури бази даних


161.

Ключове поле має бути:


A. *

неодмінно лічильником


B.

обов'язково числовим


C.

унікальним


D.

не повинно містити довгих записів


E.

Усі відповіді вірні


162.

Ключове поле необхідно задавати в:


A. *

Таблиці


B.

Запиті


C.

Формі


D.

Звіті


E.

Майстрі форми


163.

Ключове поле таблиці бази даних у MS Access не може мати:


A.

значень типу Дата/время;


B. *

нульових і значень, які повторюються;


C.

десяткових числових значень;


D.

текстових значень;


E.

грошових значень;


164.

Ключове поле:


A.

вказується по кожній таблиці


B.

необхідно для зв'язків з іншою таблицею


C. *

має бути унікальним


D.

встановлено лише для одного поля


E.

Усі відповіді вірні


165.

Ключовий атрибут це -...


A. *

Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту


B.

Встановлюється для поля МЕМО


C.

Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері


D.

Встановлюється для полявторинного ключа


E.

Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані


166.

?Кнопка "Відкрити":


A. *

відкриває таблицю або інший об'єкт


B.

дозволяє змінити структуру таблиці


C.

дозволяє внести записи


D.

дозволяє відредагувати записи


E.

Усі відповіді вірні


167.

Кнопка "Конструктор" відкриває:


A.

структуру об'єкту


B.

вміст таблиці


C. *

панель елементів і виводить на друк таблицю


168.

Конструктор створення таблиць -- це...


A.

підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями.


B.

підготовлені шаблони вигляду, дизайну форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.


C. *

можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості


D.

підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.


E.

можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості


169.

Котрий з елементів не є структурою робочого вікна програми Microsoft Access?


A.

рядок заголовка


B.

рядок меню


C. *

панель інстументів "Форматування"


D.

робоче поле


E.

рядок стану

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка