Зразок схеми для аналізу виховної роботи за минулий рікДата конвертації10.09.2017
Розмір37.6 Kb.

Зразок схеми для аналізу виховної роботи за минулий рік

 

1.    Аналіз ефективності поставленої мети і планування виховного процесу класу в минулому році:а) результати вирішення виховних завдань минулого року, доцільність їхньої постановки, дієвість ідей, що обиралися при плануванні;

б) правильність вибору основних напрямків, змісту, форм роботи, засобів педагогічного впливу, прийомів залучення учнів до діяльності і спілкування.

2.    Аналіз динаміки  соціальної ситуації розвитку учнів:

а) особливості соціальної ситуації розвитку учнів, її зміна за минулий навчальний рік. Які фактори особливо вплинули на зміну цієї ситуації?

б) який вплив на розвиток особистості учнів, на формування їхніх якостей, творчих дарувань і фізичних здібностей має їхнє найближче оточення (батьки, ровесники) і заняття в гуртках, секціях та інших об’єднаннях?

в) особливості суспільної думки класу та його вплив на ціннісні орієнтації учнів.

3.    Аналіз розвитку колективу класу:

а) соціометрична, рольова, комунікативна структури класу, рівень розвитку колективних взаємин і колективної творчої діяльності в ньому;

б) особливості морально-психологічного клімату в класі: характер взаємин учнів (тактовність, ввічливість, увага і повага один до одного, взаємини хлопчиків і дівчаток, доброзичливість, колективізм, взаємна відповідальність і турбота); ставлення учнів до вчителів, до школи; домінуючий емоційний настрій учнів класу; особливості спілкування в класному колективі;

в) ступінь залучення учнів до життєдіяльності класу, рівень їх включення у процес планування; організації і аналізу спільної діяльності;

г) розвиток суспільної активності учнів (їхня ініціативність, творчість, організованість, самостійність діяльності, участь у самоврядуванні класу).

4.    Аналіз участі учнів класу в життєдіяльності школи:

а) основні мотиви участі учнів класу у шкільних заходах, ступінь зацікавленості та захопленості учнів життєдіяльністю школи, активність і результативність (для розвитку особистості і для забезпечення життєдіяльності школи) участі учнів класного колективу у шкільних справах;

б) участь учнів класу в шкільному самоврядуванні; організаторській діяльності, роботі шкільних гуртків, секцій, клубів, товариств; вплив цієї діяльності на виховання і розвиток особистості учнів.

5.    Аналіз розвитку учнів класу:

а) рівень вихованості і морально-естетичного розвитку учнів (зазначити, які фактори вплинули на їхній стан);

б) ступінь розвитку пізнавальних інтересів і творчих  здібностей учнів в інтелектуальній, художньо-естетичній, трудовій, та інших видах діяльності;

в) рівень знань, умінь і навичок учнів класу, їхня успішність;  

г) зміни в соціокультурному розвитку учнів (розвиток культури спілкування, правової культури, інтелектуальної та інформаційної культури, художньої, екологічної, фізичної культури, культури сімейних стосунків, екологічної культури і культури праці, адаптованість до сучасного життя, розвиток самостійності, уміння благотворно впливати на соціум, а в результаті – розвиток культури життєвого самовизначення);

д) найбільш яскраві прояви індивідуальних особливостей учнів класу;

е) рівень сформованості потреби займатися самовихованням;

ж) зміни складу класу, що відбулися протягом року; індивідуальні особливості "новеньких" учнів, їхня адаптація та інтеграція у класному колективі;

з) учні групи ризику (їхні індивідуальні особливості, мотиви вчинків; вплив на них найближчого соціального оточення; найбільш дієві прийоми роботи з ними, завдання виховання і коригування поведінки цих учнів; прогноз подальшої соціалізації їх).

6.    Аналіз педагогічної взаємодії з родиною:

а) вплив батьків учнів на виховну  діяльність класу;

б) участь батьків у підготовці дітей до сімейного життя .

7.    Аналіз організації виховного процесу в класі та ефективності виховної роботи вчителя/вихователя:

а) що зі змісту виховних заходів було прийнято учнями найбільш охоче? В яких справах вони брали участь з найбільшим задоволенням? В яких справах виявили себе найкращими організаторами? До яких заходів залишилися байдужими? Чому?

б) наскільки вдалою була послідовність класних заходів у минулому навчальному році?

в) які методи, форми роботи і засоби педагогічного впливу найбільш позитивно вплинули на  розвиток і моральне становлення учнів?

г) яка діяльність позитивно впливала на формування позитивної дисципліни та відповідального ставлення до праці?

д) які заходи і колективні творчі справи, проведені в минулому році, сприяли зміцненню класного колективу?

8. Висновки:

–      про успіхи, про накопичений позитивний досвід;

–      про негативні моменти в організації і вихованні учнів класу;

–      про нереалізовані можливості і невикористані резерви;

–      про перспективні цілі та першочергові завдання на найближче майбутнє. 

9.Додаток

У додатку можна помістити:

     а) результати підсумкових діагностичних досліджень, анкетування, опитувань;      б) зведення про проведення і результати окремих заходів, подій життя класного колективу.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка