Зображення на площині. Побудова тематичної композиції за уявою «Рибки південних морів»Дата конвертації29.04.2016
Розмір43.6 Kb.
Образотворче мистецтво 5 клас

Тема уроку:Зображення на площині. Побудова тематичної композиції за уявою «Рибки південних морів».

Мета уроку:Навчати розумінню побудови композиції;навчати умінню відтворювати будову різних природних форм; виховувати інтерес до природи.

Обладнання: наочні малюнки,папір, простий олівець, гумка.
Хід уроку

  1. Пояснення нового матеріалу.

Вступ. Сприйняття мистецтва (10 хв.).

Оскільки на уроці необхідно поглибити поняття компонуван­ня, під час проведення бесіди з учнями вико­ристовуємо найрізноманітніші репродукції картин художників-анімалістів. Передусім звертаємо увагу учнів на компону­вання та композиційну виразність художніх творів.

composition — з лат. — складення, упорядкування.

Учні під керівництвом учителя визначають, що за допомогою композиції на картинній площині розміщують постаті та предме­ти, визначають композиційний центр та підпорядковують йому другорядні елементи.

Учитель зауважує: все, що ми бачимо, обмежено полем зору та сприймається у певних межах. У малюнку ж простір обмежу­ється форматом картинної площини. Щоб картина сприймалась глядачем, потрібно досягнути гармонійного співвідношення між предметом і простором. Якщо навколо предмета простору мало, то предмет «поглинає» простір. Якщо ж дуже багато — предмет сприймається дрібним.

На прикладах художніх робот, що належать до різних видів мистецтва, учитель з учнями визначають основні елементи ком­позиції:Сюжетно-композиційний центр — це головний елемент твору. Він зображується чітко, з деталями. Предмети, що не входять до композиційного центру, виконуються узагальненими, без деталей.

Рівновага композиції полягає в рівномірному розміщенні об­разів картини навколо композиційного центру. Вона досягається як відповідністю величини предметів, так і їх тону та кольору.

Симетрію в композиції використовують для виявлення стану спокою, асиметрію — для виявлення тривоги, руху.

Контраст та зіставлення підсилюють виразність компози­ції, Контраст між переднім та заднім планами ство­рює враження глибини простору і допомагає виділи­ти головне. Зіставлення великого і малого, доброго та злого, багатого і бідного — допомагає виразно пере­дати характери образів.

Ритм. За допомогою ритму руху визначають суть зображено­го в картині.

Формат картини підкреслює її зміст. Так, прямокутний формат, витягнутий вгору, підкреслює урочистість зображення; витягнутий по горизонталі — прини­жує зображення, робить його більш розлогим. Для кожної тематичної композиції художник знаходить відповідний формат, який сприяє розкриттю його за­думу.Розмір картини має відповідати її змісту.

Точка зору залежить від сюжету картини. Низький горизонт у композиції, який нижче фігур першого плану ство­рює відчуття величності зображених образів. Висо­кий горизонт в пейзажі дає змогу показати безмежну далечінь просторів.

Освітлення та колір допомагають виявити композиційний центр. Вони також дають можливість передати різ­ний настрій: радість зазвичай передають яскравими, теплими, контрастними тонами; сум — тьмяним, хо­лодними.

Учитель.Сонячне світло — це не лише життя. Воно розкриває і робить видимим безмежний, сповнений життя кольоровий світ. Ми сприймаємо світле і темне, яскраве і бліде, рельєфне і площинне.

Світло є необхідною умовою зорового сприйняття. Воно дає нам можливість фіксувати світ живих зорових образів.

Ми відчуваємо колорит при­роди і відтворюємо його в різних видах живописної техніки.

Ми не маємо можливості ві­добразити всю барвистість при­роди, тому вибираємо те, що справило на нас глибоке вра­ження.

Це може бути яскраво забарв­лений птах, рибка з коралових рифів і ніжна тендітна квітка. Кожен предмет має свій колір. Це може бути одноколірне забарвлення (лимон, огірок, апель­син) і багато кольорових сполучень на одній при­родній формі (колібрі, метелик, тигр). Зазвичай вони розфарбовані яскравими багатоколірними барвами з переходом одного кольору в інший. Колір дозволяє створити образ яскравим і правдивим, надає йому емоційного забарвлення.

Вода – це життєве середовище риб. Її колір, густота, глибина зумовили заокруглену, витягнуту, загострену спереду та сплющену з боків форму тіла риби. Голова має ромбоподібну форму. З боків розташовані круглі очі; перед ними – ніздрі; нижче ротовий отвір.

Тулуб має овальну форму. На спині знаходяться два непарні плавники, знизу – три пари плавників.

Овал тулуба плавно закінчується хвостом. Він має гнучкий хвостовий плавник, який посилює рух тіла.Послідовність малювання риб:

-проведи осьову лінію для ви- -зобрази частини тіла риби у

значення напрямку тіла та ви- вигляді сполучення простих

явлення руху риби; геометричних фігур;

-визнач габаритні розміри (най- - відтвори характерні особли-

більша довжина та ширина); вості контуру форми, уточ-

-визнач пропорційне співвід- ни деталі

-ношення між головою, тулу­бом, хвостом і плавниками;

Абетка майстерності допоможе тобі в роботі під час створення справжнього чарівного світу.

Визнач, яку форму матимуть рибки в твоїй композиції. Кого ще, крім рибок, ти хотів би намалювати?

Педагогічний малюнок (5 хв„).

Під час виконання учителем на дошці педагогічного малюнку, увага звертається як на компонування, так і на відтворення будо­ви тіла риб.

1. Визначення розмірів тіла риб та зв'язку їх величини та кількості з місцем розташування зображення в картинній пло­щині.

2. Уточнення будови тіла риб з урахуванням елементарної їх пропорційності.3. Доповнення композиції другорядними елементами (водорослі, равлики тощо).
2. Практична робота (27 хв.).

Композиційне рішення ро­боти за уявою «Рибки півден­них морів».

3. Підведення підсумку уроку (2 хв.).

Аналіз учнівських робіт


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка