Знаки дорожні загальні технічні умови. Правила застосування дсту 4100-2002Сторінка1/12
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Соблюдайте pddua.com


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
ЗНАКИ ДОРОЖНІ

Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4100-2002

Соблюдайте pddua.com
Київ–2002

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним центром безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх
справ України

ВНЕСЕНО Міністерством внутрішніх справ України 1. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 3 червня 2002 р. № 326

 2. Стандарт повністю відповідає вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.) і Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію (Женева, 1971 р.).

 3. НА ЗАМІНУ ДСТУ 2586-94

 4. РОЗРОБНИКИ: В. Душник; 3. Дерех, канд. техн. наук; В. Кравченко; Ю. Заворицькии; А. Ткаченко


ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 5

 2. Нормативні посилання 5

 3. Групи, назви, зображення, розміри 6

 4. Знаки індивідуального проектування 29

 5. Технічні вимоги 40

 6. Правила приймання 41

 7. Методи контролю 41

 8. Маркування, пакування, транспортування і зберігання 44

 9. Гарантії виробника 44

10 Правила застосування 44


ДСТУ 4100-2002 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ Загальні технічні умови. Правила застосування

ЗНАКИ ДОРОЖНЬІЕ Общие технические условия. Правила применения

TRAFIC SIGNS

General Technical conditions.Application

Чинний від 2003-01-01

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на дорожні знаки, призначені для інформування учасників дорожнього руху щодо умов і режимів руху на дорогах і вулицях (далі — дорогах), а також правила їх застосуван­ня на усіх дорогах, що експлуатуються та будуються.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Ви­моги до експлуатаційного стану

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия.

ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесньїх материалов неразборные для грузов до 200 кг. Об­щие технические условия

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные злектрические. Классификация. Общие технические тре­бования

ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных кли­матических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17557-88 Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования

ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические требованияГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.

Видання офіційне
З. ГРУПИ, НАЗВИ, ЗОБРАЖЕННЯ, РОЗМІРИ

3.1 Стандарт встановлює сім груп дорожніх знаків:

 1. — попереджувальні;

 2. — пріоритету;

 3. — заборонні;

 4. — наказові;

 5. — інформаційно-вказівні;

 6. — сервісу;

 7. —доповнювальної інформації (таблички до дорожніх знаків).

Групи, назви, номери та зображення дорожніх знаків наведено в таблицях 1—7.

 1. Номер знака складається з номера групи, порядкового номера знака в групі, порядкового но­мера різновиду (у разі наявності), розділених між собою крапками.

 2. Зображення знаків, крім знаків індивідуального проектування 5.24.1, 5.24.2, 5.45—5.48, 5.50, 5.56, 5.58.1, 5.59, 5.61.1 —5.61.3 наведено у додатку А.

 3. Літери, цифри, розділові знаки повинні бути написані шрифтом, наведеним у додатку Б.

 4. Збільшення зображення знаків, літер, цифр і т. ін. щодо встановлених цим стандартом розмірів, повинно виконуватись фотографічним методом або за допомогою масштабної сітки.

 5. Значення параметрів, що наносять на знаки 1.6, 1.7, 3.3, 3.15—3.20, 3.29—3.32, 4.16, 4.17, 5.20.2, 5.27, 5.30, 5.51, 5.53, 5.54, 5.59, 6.1—6.24, 7.1.1—7.2.2, 7.2.5, 7.2.6, 7.4.3—7.4.7, 7.19, 7.20 по­винні братись з наведених у таблиці 8.

 6. На знаках 5.16, 5.18, 5.24.1, 5.24.2, 5.25, 5.28, 5.51, 5.52, 5.54—5.57, 5.61.2, 5.61.3, 7.8 зобра­ження (положення) стрілок (основного напрямку руху) повинно відповідати реальному плануванню пе­рехресть, вимогам напрямів або схемі руху.

 7. Допускається виготовляти знаки 4.1 —4.6 інших різновидів, ніж встановлено цим стандартом, з конфігурацією стрілок, що відповідає вимогам напряму руху на конкретному перехресті.

 8. У разі необхідності на знаках 5.57.1, 5.57.2, 7.1.3, 7.1.4 допускається зображати стрілки під кутом 45° до горизонталі.
 1. На знаку 5.16 повинні зазначатись напрямки руху тільки для двох або трьох смуг, у випадку якщо ці напрямки відрізняються від дозволених напрямків руху (смугами на перехресті), які передба­чені Правилами дорожнього руху.

 2. На знаку 5.19 допускається зображати знаки, що забороняють або дозволяють рух окремих видів транспортних засобів.

На знаку 5.20.2 допускається зображати знак 4.16.

 1. У нижній частині знаків 5.41 —5.44 повинні зазначати: назву зупинки, номер маршруту, час початку і закінчення руху, інтервали руху, назви суб'єктів, відповідальних за технічний та санітарний стан зупинки. У цьому разі допускається зміщувати і зменшувати біле тло із зображенням символу транс­портного засобу вгору на 50 мм, щоб розмістити потрібну інформацію у нижній частині знака.

 2. У нижній частині знаків сервісу у разі необхідності допускається зазначати відстань до об'єктів, розміщених спереду за ходом руху або на певній відстані від дороги, і час їхньої роботи, за аналогією з табличками 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.1—7.4.7, а також іншу інформацію (тип пального, адресу, номер телефону і т. ін.) таким чином, щоб не утруднювати сприймання основної інформації.


Попереджувальні знаки

Таблиця 1Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака


Небезпечний поворот праворуч


Небезпечний поворот ліворуч

Декілька поворотів

Декілька поворотів
Напрямок повороту
Напрямок повороту

Напрямок повороту

Звуження дороги
Звуження дороги


Звуження дороги
Крутий

підйом


Крутий спуск
Виїзд на набережну або берег
Тунель

Нерівна дорога

Пагорб
Вибоїна


Слизька дорога

Викидання

кам'яних

матеріалів

Небезпечне узбіччя

Падіння каміння

Боковий вітер

Низьколітаючі літаки

Перехрещення з рухом по колу
Продовження таблиці 1

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знакаПерехрещення

з трамвайною

колією
Перехрещення

рівнозначних

доріг


Перехрещення

з другорядною

дорогою
Прилягання

другорядної

дороги

Приляганнядругорядної

дороги


Прилягання

другорядної

дороги

Приляганнядругорядної

дороги
Світлофорне регулювання
Розвідний міст


Двосторонній рух

Залізничний

переїзд із шлагбаумом

Залізничний переїзд без шлагбаума


Одноколійна залізниця
Багатоколійна залізниця
Наближення

до залізничного

переїзду

Наближення

до залізничного

переїзду
Наближення

до залізничного

переїзду

Наближення

до залізничного

переїзду
Наближення

до залізничного

переїзду
Наближення

до залізничного

переїзду

Пішохідний перехід

Діти

Виїзд велосипедистівПерегін худоби

Закінчення таблиці 1Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знакаДикі тварини

Дорожні роботи
Затори


в дорожньому

русі

інша небезпека

(аварійно

небезпечна

ділянка)
Таблиця 2
Знаки пріоритетуЗображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знакаДати дорогу

Проїзд без

зупинки заборонено

Головна дорога


Кінець

головної


дороги


Перевага


зустрічного

руху


Перевага перед

зустрічним рухом

Таблиця 3
Заборонні знакиЗображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знакаРух заборонено


Рух механічних транспортних

засобів заборонено
Рух вантажних автомобілів заборонено


Рух з причепом заборонено


Рух


тракторів

заборонено


Рух мотоциклів заборонено

Продовження таблиці З

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знакаРух на мопедах заборонено

Рух

на велосипедахзаборонено
Рух

пішоходів

заборонено

Рух з ручними

візками заборонено

Рух гужових возів

(саней) заборонено

Рух


транспортних

засобів, що

перевозять

небезпечні

вантажі, заборонено
Рух

транспортних

засобів, що

перевозять

вибухівку,

заборонено


Рух

транспортних

засобів, що

перевозять

речовини, які

забруднюють

воду, заборонено
Рух

транспортних

засобів, маса

яких перевищує

...т, заборонено
Рух транспортних

засобів,


навантаження

на вісь яких

перевищує ...тс,

заборонено


Рух транспортних

засобів,


ширина яких

перевищує ...м,

заборонено
Рух

транспортних

засобів,

висота яких

перевищує ...м,

заборонено


Рух транспортних

засобів,


довжина яких

перевищує ...м,

заборонено
Рух

транспортних

засобів без

дотримання

дистанції ...м,

заборонено

В'їзд заборонено
Поворот

праворуч


заборонено


Поворот


ліворуч

заборонено

Розворот заборонено

Обгін заборонено


Кінець

заборони


обгону

Обгін


вантажним

автомобілям

заборонено

Кінець


заборони обгону

вантажним

автомобілям

Обмеження

максимальної

швидкості

Кінець

обмеженнямаксимальної

швидкості
Закінчення таблиці З

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знакаЗона


обмеження

максимальної

швидкості

Кінець зони

обмеження

максимальної

швидкості

Подачу


звукового

сигналу


заборонено

Зупинку заборонено


Стоянку заборонено


Стоянку


заборонено

в непарні числа

місяця

Стоянку


заборонено

в парні числа

місяця

Зона


обмеженої

стоянки
Кінець

зони

обмеженоїстоянки
МитницяКонтроль

Кінець усіх заборон і обмежень

НебезпекаНаказові знаки

Таблиця 4Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знакаРух прямо Рух праворуч


Рух ліворуч


Рух прямо або праворучРух прямо або ліворуч

Рух праворуч або ліворучЗакінчення таблиці 4

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака


Об'їзд


перешкоди

з правого боку

Об'їзд

перешкодиз лівого боку
Об'їзд

перешкоди

з правого або

лівого боку


Круговий рухРух легкових автомобілів


Доріжка для велосипедистів
Доріжка для пішоходів

Доріжка для

пішоходів і

велосипедистів
Доріжка для вершників


Обмеження

мінімальної

швидкості

Кінець


обмеження

мінімальної

швидкості

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка