Змістовий Модуль 4Сторінка7/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Види діяльності та завдання для поточного контролю знань студентів з Модуля 4


Навчальний елемент 4.1

І. Тестування

Установіть відповідність1)

1

Девіантна поведінка

а

протиправний вчинок, який з досягненням віку кримінальної відповідальності служить основою для порушення кримінальної справи за певними статтями кримінального кодексу

2

Делінквентна поведінка

б

базується на психопатологічних симптомах і синдромах, які є проявами певних психічних розладів і захворювань

3

Кримінальна поведінка неповнолітніх

в

прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану завдяки вживанню різноманітних хімічних речовин

4

Адиктивна поведінка

г

система дій і вчинків, які суперечать загальноприйнятим соціальним нормам права, культури, моралі

5

Психопатоло-гічна поведінка

д

асоціальні проступки дітей і підлітків, які повторюються і формуються у певний стереотип дій, що порушують правові норми, але не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

2)

1

Гемблінг

а

відмова від їжі

2

Анорексія

б

несміливість, страх перед спілкуванням, нездатність ефективно діяти в присутності незнайомих осіб, відмова від знайомства з новими людьми, страх бути незрозумілими іншими

3

Булімія

в

хибна впевненість підлітка про наявність у нього фізичних недоліків.

4

Дисморфома-нія

г

різні форми активності людей, які зумовлені прагненням позбавити себе життя і служать засобом вирішення особистісної кризи

5

Дромоманія

д

патологічна схильність до азартних ігор

6

Піроманія

е

інфантильний егоцентризм, надмірне прагнення до самоствердження з грубою опозицією до оточуючих, повне ігноруванням моральних норм та цінностей, схильність до імпульсивної агресії тощо

7

Клептоманія

є

хворобливий потяг до підпалювання, пожеж

8

Гебоїдна поведінка

ж

поведінка дитини, в основі якої - пристрасть, нездоланний потяг до крадіжки без наміру збагачення

9

Гіперсоро-м’язлива поведінка

з

прагнення до постійного споживання їжі

10

Суїцидальна поведінка

и

втечі дитини з дому чи школи, поїздки в інші райони міста чи населені пункти, прагнення до подорожування, бродяжництва

ІІ. Фронтальне усне опитування

 1. Поясніть зміст понять “соціальна норма” та “девіація як відхилення від норми”.

 2. Розкрийте зв’язок між поняттями „дезадаптація” і „девіація”.

 3. Запропонуйте визначення поняття “дезадаптовані підлітки”. Наведіть приклади.

 4. З′ясуйте фактори й причини виникнення девіантної поведінки.

 5. Проаналізуйте структуру взаємодії різних факторів ризику в процесі формування шкільної дезадаптації.

 6. Конкретизуйте основні види девіацій.

 7. Охарактеризуйте види девіантної поведінки за схемою „вид – типові прояви”.

ІІІ. Індивідуальна письмова робота (3 студенти)

 1. Охарактеризуйте делінквентну поведінку дітей і підлітків.

 2. Визначте специфіку адиктивної поведінки дітей і підлітків

 3. Розкрийте особливості психопатологічної девіантної поведінки підлітків.

ІV. Обговорення проблемних питань

 1. Доведіть або заперечте твердження, що саме підлітковий вік найбільш “сприятливий” для виникнення девіацій.

 2. Порівняйте поняття “дитина з відхиленнями у розвитку”, “дитина-інвалід”, “дитина з обмеженими можливостями”.

 3. Чи тотожні, на вашу думку, поняття “важка дитина”, “важковиховувана дитина”, “педагогічно занедбана дитина”, “дезадаптована дитина”, “дитина з девіантною поведінкою”?

V. Робота в групах


1. Розкрийте наукові підходи до характеристики поведінки з відхиленням. Що лежить в їх основі?

2. Схематично зобразіть різноманітність підходів до класифікації девіацій.VІ. Творча робота

Проаналізуйте поведінку оточуючих вас людей, власну поведінку. Відзначте ті вчинки, які вважаєте девіантними. Конкретизуйте їх причини.VІІ. Самостійна словникова робота

 1. Випишіть із соціологічного, психологічного, юридичного, соціально-педагогічного словника поняття “соціальна норма”, “соціальна дезадаптація”, “девіантна поведінка”, “делінквентна поведінка”. Зауважте, чи є відмінності у трактуванні цих понять залежно від сфери вживання.

 2. Складіть глосарій до теми „Адиктивна поведінка”.

VІІІ. ІНДЗ

 1. Складіть бібліографію до теми.

 2. На основі аналізу причин девіацій розробіть пам’ятку для батьків з метою попередження відхилень у дітей.

 3. Напишіть реферат на одну з тем:

 1. Особливості соціалізації дітей з девіантною поведінкою;

 2. Несприятливі умови соціалізації як причини відхилень у поведінці підлітків;

 3. Поняття „норма” і „аномалія” у психічному та особистісному розвитку дитини;

 4. Вікові та індивідуальні особливості дітей з відхиленнями у розвитку й поведінці;

 5. Феномен дитячої агресивності як соціально-педагогічна й психологічна проблема;

 6. Проблема сексуальних девіацій у підлітків.

 1. Підготуйте доповідь для батьківського педагогічного всеобучу на тему „Неблагонадійна сім’я як фактор життєвого ризику дітей”.

 2. Підберіть інформаційно-пізнавальний матеріал для засідання шкільного методичного семінару на тему „Психологічний клімат школи як фактор виникнення девіантної поведінки дітей і підлітків”

 3. Розробіть проект шкільного інформаційного стенду „Адиктивна поведінка підлітків”.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка