Зміст Вступ 8 розділ І реалізація уроків інформатики в початковій школі 11Скачати 363.83 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації15.04.2016
Розмір363.83 Kb.
1   2   3   4   5   6

Висновок


Отже, традиційні дидактичні підходи, що є визнаними педагогічною наукою як ті, котрі формують логічне мислення у дитини молодшого шкільного віку у поєднанні з можливостями програмного засобу визначають критеріальні підходи до навчальних можливостей комп’ютерної гри.

У випадку, коли дидактична гра реалізується засобами мультимедійних програм, вона не тільки не втрачає свого дидактичного призначення і впливу, а й підсилює його завдяки додатковим можливостям, що містять у собі сучасні інформаційні технології.

Сучасні комп'ютерні програми не повинні нав'язувати дитині темп поведінки. Програма не повинна бути перевантажена додатковими візуальними і звуковими ефектами.

Отже, впровадження інформаційної культури в початковій школі, на мою думку, повинна мати такі навчальні цілі:

формування початкових умінь адекватно розуміти свою потребу в інформації, ефективно здійснювати пошук необхідної інформації різними способами, зокрема й через застосування нових інформаційних та комунікаційних технологій; аналізувати й оцінювати інформацію;

формування алгоритмічного та логічного мислень;

формування початкових умінь і навичок роботи з програмними комп’ютерними засобами (графічними редакторами, текстовими редакторами тощо);

формування адаптації учнів до інформаційних і комунікаційних середовищ, що постійно розвиваються та вдосконалюються;

формування початкового (базового) понятійного апарату інформатики як науки про інформацію, про її форми, функції, засоби представлення та обробки, інструментарій.

У цей же час основними завданнями впровадження інформаційної культури в початковій школі є:

познайомити школярів з основними властивостями інформації, навчити прийомів організації інформації та планування діяльності, зокрема навчальної, при рішенні поставлених задач;

дати початкове уявлення про комп'ютер у сучасних інформаційних та комунікаційних технологіях;

дати представлення про сучасне інформаційне суспільство, інформаційну безпеку особистості та держави.

Список використаної літератури


1. Вопросы Интернет образования – [Електронний ресурс] http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_5_7.htm. – Заголовок з екрана.

2. Ершов А.П. Концепция информатизации образования // Информатика и образование. – 1988. – № 6.

3. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Проект стандарту освітньої галузі інформатики. – К.: Генеза, 1997.

4. Информатика в играх и задачах. 1 класс (1-4). Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, Экспересс, 1998.

5. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл (проект) // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2000. – № 2.

6. Левшин М.М. Програма з інформатики для 1-4 класів // Початкова школа. – 2001. – №3.

7. Милова И.Б. Реализация развивающего потенциала теоретических знаний предметной области «Информатика» в начальной школе. – Дисс… канд. пед. наук. – СПб, 1998.

8. Монахов В.М., Демидова Н.Б. Программирование и ЭВМ. – М., 1977.

9. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. – М.: Педагогика, 1989.

10. Розенберг Н.Г. Информационная культура в содержании общего образования// Сов. педагогика. – 1991. – № 3.

11. Сайт Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації – [Електронний ресурс] http://www.edu.kiev.ua/news – Заголовок з екрана.

12. Солпитер Д. Дети и компьютеры, настольная книга родителей. – М.: Бином, 1996.

13. Bruno Emaus (University of Amsterdam). Guidelines for primary school teachers for integration of ICT in their lessons. – http:www.ecolenet.nl/projects/guidelines_primary.html.

14. Dominik Petko,Hartmut Mitzlaff, Daniela Knüsel. ICT in Primarschulen. Expertise und Forschungsübersicht.Im Auftrag des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH. Goldau, 31. März 2007.

15. Kearsley, G., & W. Lynch. 1992. Educational leadership in the age of technology: The new skills. Journal of Research on Computing in Education.

16. Oppenheimer, T. "The computer delusion." The Atlantic Monthly, Vol. 280, N. 1, July 1997.

17. What Research Says About Technology and Child Development – http://www.nwrel.org/request/june01/child.html.

18. Witold Kranas przy wspolpracy z Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Agnieszka Samulska, Miroslawem Wyczolkowskim. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej “Lekcje z komputerem”. Warszawa 2004.

19. Чубак Л.В., вчитель інформатики гімназії ім. П. Куліша м. Борзни Чернігівської області. Тематичний матеріал для розробки уроку.

20. Іванова Світлана Миколаївна, молодший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Академії педагогічних наук України. УДК 371.68:004.9:37.025.7-053.4.

21. Бондаровская В.М. Вопросы эргономики в процессе взаимодействия ребенка с компьютером / Проблемы компьютеризации дошкольного воспитания: Материалы научно-технического семинара. Серия 9. „Экономика и системы управления”. Выпуск 2 (229). – М.: ЦНИИ „Электроника”, 1989.

22. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Хрестоматии по детской психологии: от младенца до подростка. Учебное пособие / Ред.- сост. к. психол. н. Г. В. Бурменская / Изд. 2-е, расш. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005.

23. Горвиц Ю. М. Зачем нужны компьютеры в дошкольных учреждениях? // Информатика и образование. – 1994. – №3.

24. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: Монографія / За ред. С.У. Гончаренка. – К.: Вища школа, 1998.

25. Зварыгина Е. В. Педагогические подходы к компьютерным играм для дошкольников // Информатика и образование. – 1990. – №6.

26. Кириченко Н. Комп’ютер активізує творчість // Дошкільне виховання. – 1998. – № 4.

27. Кореганова О. І. Комп’ютер у дошкільному закладі // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2000. – № 3.

28. Марголис Л., Иванов А. Шестилетки: к творчеству через компьютер. // Информатика и образование. – 1991. – № 3.

29. Новосёлова С. Л. Проблема информатизации дошкольного образования // Информатика и образование. – 1990. – № 2.

30. Новосёлова С. Л., Реуцкая Г. А., Горвиц Ю. М. Приглашаем к сотрудничеству // Информатика и образование. – 1990 – № 2.

31. Новосёлова С. Л., Петку Г. П. Компьютерный мир дошкольника. М.: 1997. – С. 32.

32. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол.; За ред. Ю. І. Машбиця / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997.

33. Чайнова Л. Д. Компьютерные игры в дошкольном образовании // Техническая эстетика. – 1992. – № 1.

34. Hoffman, Joseph & Lyons, David (1997). Evaluating instructional software. Learning and Leading with Technology, 25(2).

35. Gayeski, Diane (Ed.) (1993). Multimedia for Learning: Development, application and evaluation. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Pub.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка