Зміст Вступ 6 розділ 1 методологічні основи організації управління комунальним господарством 11Сторінка1/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Зміст

Вступ 6

РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 11

1.1. Поняття управління та його сутність 11

1.2. Особливості діяльності комунальних підприємств 20

1.3. Нормативно-правове регулювання діяльності комунальних підприємств в Україні 35РОЗДІЛ 2 СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 48

2.1. Загальна характеристика комунальних підприємств (по Україні) 48

2.2. Оцінка стану управління комунальним господарством в Україні 63

2.3. Принципи та проблеми реформування системи управління житлово-комунальним господарством України 68РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА М. КИЄВА 86

3.1. Особливості організації та оцінка ефективності управління комунальним підприємством 86

3.2. Потреби населення та ступінь їх виконання владою 92

3.3. Шляхи підвищення ефективності управління комунальним підприємством 99Висновки 107

Список використаних джерел 109

Додатки 115Вступ


Житлово-комунальне господарство України – це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами та суттєво впливає на розвиток економіки країни.

Від початку проведення основних перетворень у суспільно-політичному житті України та переходу до ринкової системи функціонування економіки сталися значні зміни у житлово-комунальному господарстві (ЖКГ), що стосуються питань власності, управління, фінансування розвитку інфраструктури, оплати послуг тощо. Відсутність комплексного підходу до запровадження ринкових відносин у сфері ЖКГ, законодавчого забезпечення, необхідних інституціональних перетворень, поряд із значною фінансовою нестабільністю, недосконалим механізмом забезпечення гарантій для залучення кредитних ресурсів на фінансування капітальних інвестицій призвели до руйнування і кризового стану цієї життєзабезпечуючої галузі.

В умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні особливу значущiсть набуває дослідження проблем ефективного функціонування такої регіональної системи, як комунальне господарство. При переході України до ринкової економіки відбуваються зміни в економіці держави, переоцінка цінностей, принципів господарювання, методів управління; постає необхідність в удосконаленні організаційно-економічного механізму управління комунальними підприємствами, зокрема адаптації їхнього технологічного, організаційного, економічного, фінансового і соціального статусу до сучасних умов господарювання на основі застосування нових підходів і методів управління. Процеси реформування торкнулися і комунальних підприємств аграрного сектора економіки.

Існуючий сьогодні організаційно-економічний механізм господарювання в житлово-комунальному комплексі, зазнавши за останні роки значних змін, ще зберігає багато чого з того, що було властиве йому при планово-централізованому управлінні, тому стримує розвиток платних послуг. Перебудова діючого господарського механізму має бути спрямована насамперед на те, щоб створити всі умови для інтенсифікації платних послуг і зростання соціально-економічної ефективності обслуговування населення, застосування досягнень сучасного науково-технічного прогресу. Це великою мірою визначає необхідність поетапної перебудови організаційно-економічного механізму, спрямованого на переорієнтацію діяльності в житлово-комунальній сфері за принципами самофінансування і комерційного розрахунку. Вимагають вирішення проблеми, пов'язані з розвитком комунальної служби в сільських поселеннях.

В економічних публікаціях останніх років, присвячених розвитку соціальної сфери, знайшли відображення проблеми сформованих раніше економічних відносин, закономірності, методи й прийоми вирішення соціальних задач. Цим питанням присвяченi монографічні дослідження і статті Г.А. Агужена, Б.І. Адамова, В.С. Асанова, А.І. Безлюдова, Г.А. Крамаренка, І.Н. Осипенка, В.П. Полуянова, В.В. Рибалки. Питанням перебудови господарського механізму, переходу на нові умови господарювання присвячені роботи Л.І. Абалкіна, О.І. Амоши, А.І. Ємельянова, О.В. Козлової, І.І. Лукінова та ін. Питання економічного районування, регіонального розвитку і керування розглядаються в дослідженнях і статтях В.Н. Амітана, Л.М. Зайцевої, В.К. Мамутова, М.Д. Прокопенка, З.Д. Силаєва, В.К. Симоненка, В.В. Фінагіна, М.Г. Чумаченка, В.Ф. Януковича. Але дана проблема і досі залишається дуже актуальною в нашій державі. Тому для більш детального аналізу житлово-комунального господарства України мною була вибрана саме ця тема дипломної роботи.

Мета дослідження. Метою даної роботи є аналіз теоретичних, методичних та розробка своїх практичних пропозицій і рекомендацій з удосконалення механізму управління розвитком комунальної служби.

Об'єкт дослідження в роботі - є теоретичні, організаційні, методичні та прикладні аспекти розвитку житлово-комунальної галузі на прикладі Головного управління комунального господарства м. Києва.

Предметом дослідження є процес управління підприємствами й організаціями житлово-комунального підприємства на прикладі Головного управління комунального господарства м. Києва.

Для досягнення поставленої мети в роботі, потрібно вирішити наступні задачі:

1. Проаналізувати й розкрити особливості управління підприємствами комунального господарства. Розглянути сутність, структуру, зміст і особливості організаційно-економічного механізму управління господарською діяльністю підприємств комунальної сфери.

2. Визначити рамки нормативно-правового регулювання діяльності комунальних підприємств в Україні.

3. Охарактеризувати загальний стан комунального господарства в Україні.

4. Обґрунтувати напрямки удосконалення управління підприємствами комунального господарства для забезпечення належної якості надання послуг. Визначити особливості організації та оцінки ефективності управління окремими комунальними підприємствами. Визначити та проаналізувати найбільш ефективні шляхи підвищення ефективності управління комунальними підприємствами на базі критеріїв оцінки ефективності управління комунальними підприємствами.

5. Зробити висновки по дослідженню та внести свої пропозиції.

Актуальність теми роботи. Житлово-комунальне господарство України сьогодні є, поза сумнівом, однією з найменш реформованих сфер національної економіки. Прорахунки в підходах та зволікання з реформуванням галузі, складність накопичених у попередні роки проблем та відсутність комплексного системного підходу до їх вирішення призвели до істотного зниження якості житлово-комунальних послуг та обґрунтованого незадоволення населення рівнем обслуговування.

Слід констатувати наявність потужного впливу політичних чинників на ситуацію у сфері. Адже рівень тарифів, сплачуваних населенням за комунальні послуги, традиційно був одним з вагомих аргументів у передвиборчих змаганнях різних років. Тривале штучне стримування перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги для населення за високих темпів зростання цін на енергоносії, яке відбувалося протягом затяжного виборчого циклу 2004-2006 рр., суттєво поглибило проблему та наблизило її до критичної межі.

Нині очевидною стає необхідність прийняття радикальних рішень, що дозволили б зберегти соціально прийнятний рівень навантаження на бюджети домогосподарств з боку житлово-комунальних тарифів, і водночас забезпечити належну якість надання послуг та запобігання наростаючому фізичному руйнуванню інфраструктури ЖКГ.

У роботі використано методи спостереження та узагальнення наукової абстракції і структурно-функціонального підходу до проблеми (РОЗДІЛ І і РОЗДІЛ ІІ). З метою виявлення потреб населення у напрямках реформування сфери ЖКГ в Україні та у обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності управління житлово-комунальним господарством використані методи спостереження, порівняння та обґрунтування (РОЗДІЛ ІІІ).

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. Отримані в роботі результати та розроблені рекомендації являють собою комплекс методичних матеріалів для формування ефективного управління підприємствами ЖКГ.

Новизна роботи полягає у аналізі стану комунального господарства в сьогоденні та у відображенні в роботі потреб населення для ефективного управління комунальним господарством, а головне в практичних рекомендаціях з мого боку відносно проаналізованого матеріалу по пошуку шляхів ефективного управління комунальним господарством в Україні на прикладі окремого комунального підприємства: «Головного управління комунального господарства м. Києва».

Дана робота складається із вступу, трьох основних складних розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. РОЗДІЛ І містить теоретичну частину для вирішення завдань дослідження і складається із трьох підрозділів. В них охарактеризоване поняття управління в сфері ЖКГ, особливості діяльності комунальних підприємств в Україні відносно їх правового забезпечення. РОЗДІЛ ІІ є аналітичним і містить в собі загальну характеристику діяльності підприємств ЖКГ на території України в економічному плані та зроблена оцінка стану ЖКГ і порівняння його із локальними об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). В розділі РОЗДІЛ ІІІ міститься практична частина, що являє собою аналіз потреб населення по якості послуг ЖКГ, діяльності влади, та містить практичні рекомендації з моєї точки зору по покращенню управління сферою ЖКГ. В додатках наведені додаткові доповнюючі матеріали, винесені з дипломної роботи.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка