Зміст Вступ 2 Сутність,значення І місце туризму в господарстві США 5Скачати 456.42 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір456.42 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Зміст


Вступ 2

1. Сутність,значення і місце туризму в господарстві США 5

2. Передумови розвитку і розміщення туристичного комплексу США 10

3. Сучасний рівень розвитку та структура туристичного комплексу США 18

4. Розміщення і регіональні відмінності розвитку туристичного комплексу США 25

5. Проблеми та напрями подальшого розвитку туристичного комплексу США 41

Висновки 45

Список використаних джерел 47

1.Антоненко П. Особливості туризму // Міжнародний туризм. – 2008. - С. 12. 47

2.Бишер М.М. Туризм в США и Канаде // Основные тенденции и перспективы развития США и Канады / Экономикаполитика –культура. 2010.№5. С.62 71. 47

3.Буглай Н.М. Международные экономические отношения: Учебное пос./ Н.М. Буглай. М.: Инфра, 2000.-548с 47

4.Гогулан І.К. Демографічний потенціал світу. Конспект лекції. - К.: КДТЕУ. - 1998. 47

5.Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб./ Л.М. Горбач. - М.Інфра, 2005. –345с. 47

6.Давыдов А.Ю. Макроэкономическая политика в условиях открытой экономики США и Канада // Экономика политика – культура. 2010. №1. С.3758 47

7.Економічна і соціальна географія світу / За ред. Б.П. Яценка, - К.: Артек, 2012. - 246с. 47

8.Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. – М:Финансы и статистика, 2012. 47

9.Захаров А. Туризм в господарстві країни // Туризм: практика, проблеми, перспективи. - 2008. - С. 7-12. 47

10.Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туристская энциклопедия. - М., Финансы и статистика, 2001. 47

11.Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. 47

12.Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Економічна географія для ВНЗ: Навчально-методичний посібник. - К.: Літера, 2007. - 512с. 47

13.Константишин Г. Курорти мира: Путиводитель. – М.: АСТ «Восток-Запад», 2011. – 347 с. 48

14.Кузика С.П. Економічна географія світу: Навч. посіб. - Львів: Світ, 2010. - 627 с. 48

15.Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. – М.: Международные отношения, 2010. – 345 c 48

16.Ломакин В. Мировая экономика. Уч. Пособие / В. Ломакин. – М.: Наука, 2012. – 588 c. 48

17.Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К.: ВПОА, 2012. – 240 c. 48

18.Любыцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – К.: «Альтерпрес», 2002. 48

19.Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. - М.: Финансы и статистика - 2011. 48

20.Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта: МПЦИ, 2010. – 179 c. 48

21.Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. под ред. В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 2003. – 328 c. 48

22.Прохоровский А.А. Корпоративный облик Америки: тенденции обнавления // США и Канады Экономика политика – культура. 2005.№2 С. 317. 48

23.Современные Соединенные Штаты Америки: Энциклопедический справочник/ Сост. И.Р. Суслов. – М.: Мысль, 2012.- 322 с. 48

24.Социально-зкономическая география зарубежного мира/Под ред. Вольского В.В.-М.-.ДРОФА, 2001.Степанов М.В. Стратегия хозяйственного поведения корпораций США: Учебник/М.В. Степанов – М.: Наука, 1990. – 374 c. 48

25.Харрис, Голдфри, Кац, Кеннет «Стимулирование международного туризма в ХХI веке». М., «Финансы и Статистика», 2011. 49

26.Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: Учебник/Р.И. Хасбулатов. – М.: ИНСАН, 2012. – 528 c. 49

27.Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія світу: Навч. Посіб. /, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева, О.К.Кузьминська, О.О. - К.: Ви-дво «АртЕк», 2000. - 288с. 49

28.Eyewitness Travel Guides: USA, Dorling Kindersley Publishing, New York, 2004. 49

29.National Geographic Guide to America’s Historic Places. Edited by Elizabeth Newhouse. Washington D.C., National Geographic Society, 1996. 49

30.Tourism Highlights 2000, WTO, 2001 49

31.Tourism Highlights 2009, WTO, 2010 49

32.Туристичний вісник світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.novostitu.ru 49

33.Інтернет – портал «ТРЕВЕЛ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.travel.ru 49

34.Туристичний веб–сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.world-tourism.org 49

35.Всесвітня туристична організація «ТІА» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tia.org 49

36.Електронний атлас [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.E-Atlas.com 49


Вступ


Протягом останніх десятиріч у світі надзвичайно високими темпами розвивався туризм, який посів нині провідні позиції у світовій системі господарства. Сьогодні на долю світового туризму припадає 3,6% виробленого валового продукту і 9,5% світових капіталовкладень. Кількість робочих місць безпосередньо в туристично-рекреаційній сфері становить 74,5 млн., з врахуванням її взаємодії її з іншими галузями – 225млн. В наступні 10 років темпи розвитку туристичної індустрії в світі прогнозуються на рівні 4-5% в рік.

Однією з головних причин бурхливого розвитку цієї сфери людської діяльності є орієнтація значної частини країн на індустрію туризму, що пояснюється важливою роллю досліджуваної сфери у економічному зростанні країн. Показовим прикладом цього може стати досвід країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (Японія, Гонконг, Тайвань, Таїланд, Сінгапур, Малайзія), які нині є світовими лідерами як у науково-технічному зростанні так і в розвитку туристичної галузі. Темп зростання обсягу турпоїздок у цих країнах у 2003-2004 рр. становив 15% (тобто у 2.1 рази перевищує світовий показник ).

Оскільки для США туризм є однією з основних галузей економіки, немає жодного ресурсу, який би не використали для залучення туристів. Насамперед – рекреаційний (поїздки з метою відпочинку і оздоровлення, відновлення і розвитку фізичних сил). Потім йде пізнавальний туризм, для цього в США більше, ніж достатньо ресурсів. Останнім часом почав розвиватися спортивний туризм. Це і гольф, і футбол, і дайвінг, і яхтинг, і пішохідний, і велосипедний туризм. Якщо ви ділова людина, то є багато чудових місць для проведення конференцій (діловий туризм). А якщо вас більше приваблює природа, то і це передбачено: екологічні маршрути не залишать вас байдужими. А якщо хочеться дізнатися більше про життя сільських жителів, то агротуризм до ваших послуг. США приваблює всіх, як молодь, так і людей похилого віку, як простих людей, так і великих політичних діячів.

Актуальність теми роботи. Туризм сьогодні - це сфера соціально-економічного комплексу, яка в багатьох країнах перетворилася на індустрію, що бурхливо розвивається. В даний час кожне 7-е робоче місце в світі доводиться на туристичний бізнес. За прогнозами ВТО, до 2020 р. кількість міжнародних туристичних прибутків складе 1,6 млрд. дол., тобто в 3 рази перевищить показники 2000 р. Щоденні витрати туристів, виключаючи авіаперевезення, виростуть до 5 млрд. дол. в день [32]. В сучасних умовах економічний аспект в туристичному бізнесі знаходить особливу значущість, і для ефективного ведення туристичного бізнесу підприємець повинен добре розбиратися в питаннях економіки туризму.

Об’єкт дослідження: туристична галузь на світовому ринку.

Предмет дослідження: туристичний комплекс США.

Мета роботи: теоретично проаналізувати передумови розвитку, сучасний стан та перспективи розвитку туристичного комплексу США.

Методи дослідження в роботі використані наступні: пошуковий по наявній методичній та науковій літературі із аналізом знайденого матеріалу, індукція, порівняння, класифікація, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, систематизація матеріалів, спостереження, аналіз документації та результатів діяльності вчених економістів і істориків та географів.

Для виконання поставленої мети нами були сформульовані наступні завдання дослідження:

1. Теоретично обґрунтувати сутність,значення і місце туризму в господарстві США

2. Визначити передумови розвитку і розміщення туристичного комплексу США.

3. Проаналізувати сучасний рівень розвитку та структура туристичного комплексу США.

4. Провести географічно-історичний аналіз розміщення і регіональних відмінностей розвитку туристичного комплексу США.

5. Відносно проведеного аналізу, сформулювати проблеми та напрями подальшого розвитку туристичного комплексу США, спираючись на його потенціал.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка