Зміст Вступ 2 розділ І психолого-педагогічні аспекти необхідності формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку 6



Сторінка1/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ І Психолого-педагогічні аспекти необхідності формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку 6

І.1. Теоретико-методичні засади форм екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку 6

І.2. Основні завдання екологічного виховання по формуванню екологічної свідомості та культури дітей дошкільного віку 11

І.3. Аналіз завдань з програми виховання та навчання «Я у світі» з розділу «Охорона природи» дітей старшої групи 16

І.4. Форми та методи роботи екологічного виховання з метою формування екологічної культури у старших дошкільників 21

І.5. Екологічні спостереження в природі – основи формування екологічної грамотності дошкільників 28

І.6. Формування у старших дошкільників дбайливого ставлення до рослин та тварин в процесі праці на природі 33

І.7. Роль екологічних ігор у формуванні екологічної свідомості старших дошкільників 36

І.8. Проблемні завдання – основа розвитку екологічного мислення у старших дошкільників 38

І.9. Формування екологічної культури старших дошкільників в процесі дослідницько-пошукової діяльності 40



РОЗДІЛ ІІ Емпіричне дослідження рівня сформованості екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку 44

ІІ.1. Виявлення рівня сформованості екологічної свідомості у дітей старшого дошкільного віку, їх доцільної поведінки в процесі спілкування дітей з природою 44



ІІ.2. Результати дослідницької роботи 53

Висновки 55

Список використаних джерел 57

1.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: 1998. – 47 с. 57

2.Веретеннікова С.А.Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. – К.:Вища школа, 1979. – 248 с. 57

3.Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 304 с. 57

4.Эстетическое воспитание в детском саду. — М., 1985. 57

5.Кот Н.М.Спільна робота дошкільного закладу та сім'ї з екологічного виховання // Дитячий садок. №45. – К., 2001. 57

6.Лучич М.В. Детям о природе. Пособие для воспитателей детских садов. 57

7. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду /Под ред. Р. С. Буре. — М., 1987. 57

8. Основы дошкольной педагогики /Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. — М., 1980. 57

9. Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. — К., 1975. 57

10.Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом. — М., 2001. 57

11.Підкурганна Г. Дитяча творчість. Програма та методичні рекомендації з художнього розвитку дітей дошкільного віку. — К., 2001. 57

12.Плохій 3. П. Виховання екологічної культури дошкільників. — К., 2002. 58

13.Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників. — К., 1993. 58

14.Приходько Ю. С. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. — К., 1987. 58

15.Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку. — К., 1979. 58

16.Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольника. — К., 1985. 58

17. Про дошкільну освіту: Закон України — К., 2001. 58

18. Про освіту: Закон України // Освіта. — 1991. — 25 червня. 58

19.Русова С. Ф. Ідейні підвалини школи // Світло. — 1913. — Кн. 8. 58

20.Сенсорное воспитание в детском саду. — М., 1981. 58

21. Сковорода Г. Пізнай у собі людину. — Л., 1995. 58

22. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. — К., 1996. 58

23.Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. — К., 1986. 58

24. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. — М., 1990. 58

25.Стрелкова Л. П. Уроки сказки. — М., 1990. 58

26.Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихованні // Вибрані твори: В 2-х т. — Т. 1. — К., 1983. 58

27.Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье. — К., 1987. 59

28.Художественное творчество и ребенок. — М., 1972. 59

29.Чабовская А. П. Гигиена детей раннего и дошкольного возраста. — М., 1989. 59

30.Шульга Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання. — К., 1995. 59

31.Яруцкий Л.Д. «Греческая тетрадь. Краеведческие рассказы».- Мариуполь. Изд. «Азовье», 2003, 216 с. 59

32.Яруцкий Л.Д. Мариупольская старина. 59

33. http://www.crazyprofessor.com.ua/ebook/viewdownload/1----/2-------q--q.html - Базовий компонент «Я у Світі». 59

34.http://dnz323.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/bazova_programa_ya_u_sveetee/ - Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". 59

Додатки 60




Вступ


В наш час зміст дошкільної освіти спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини. У свідомості дитини-дошкільника закладаються фундаментальні світоглядні поняття, моральні цінності, переконання. Першим соціальним осередком дитини є сім’я. Тому так важливо дати системні знання про сім’ю, родину, історію свого роду. Саме осмисленні найвідоміших і найближчих явищ та подій формується національна свідомість дитини й перед нею розкриваються перспективи пізнання світу.

У дошкільному віці великий вплив на формування особистості дитини також має українська художня діяльність, яка є провідним засобом естетичного і національного виховання дітей.

Пізнання родоводу, сім’ї, селища, району, міста, краю, держави починається вже у дошкільному закладі.

Людина починається з дитинства, родини, рідного краю, і вже з п’яти-шести років формується її особистість, закладаються підвалини характеру, менталітету. Дошкільні роки становлення — це зведення фундаменту до будівлі власного «Я». Які матеріали будуть використані? Хто їх постачатиме юному зодчому своєї долі? Адже саме в ці роки дитина пізнає всі чари світу, які потім, упродовж всього життя, даватимуть знати про себе. Існує багато подібних питань. Тому для більш детального аналізу процесу ефективного ознайомлення дошкільників з природою, історією та звичаями рідного краю мною була вибрана дана тема курсової роботи.



Актуальність теми роботи. Природа рідного краю – це не тільки джерело здоров’я, радості, краси. Це наш вірний друг і неоціненне багатство. Природа вимагає від людини любові і поваги, турботи і бережного ставлення. Сьогодні особливо очевидний і прикрий той факт, що здоров’я наших дітей – наймолодших громадян – безпосередньо залежить від екологічного та економічного стану держави. І сьогодні переважна частина людства розуміє – треба негайно рятувати навколишнє середовище, відновлювати або, як кажуть діти, лікувати його. Допомогти в цьому покликана наука – екологія. Це наука про наш дім, а наш дім це все, що нас оточує, де ми живемо – природа рідного краю. А як можуть діяти на користь природи дошкільнята? Насамперед, не нашкодити. А ще – вивчати природу рідного краю, спостерігати за об’єктами та явищами, навчитися бачити взаємозв’язок між ними, не порушувати екологічну рівновагу. Тому завдання вихователя – виховати в молодому підростаючому поколінні любов до рідного краю, його звичаїв та історії, поселити в молодих громадянах відчуття патріотизму.

Об’єкт дослідження: область ознайомлення старших дошкільників з рідним краєм.

Предмет дослідження: педагогічні умови для формування екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення їх з рідним краєм.

Мета роботи: дослідити та оцінити різні методи ознайомлення дошкільників з екологією та природою рідного краю з метою формування в них екологічної свідомості.

Завданням для виконання роботи є висвітлення таких основних питань як:

1. Загальний аналіз процесу ознайомлення дошкільників з рідним краєм.

2. Обґрунтування педагогічних умов для вивчення рідного краю дошкільниками.

3. Визначити форми та методи екологічного виховання дошкільників.

4. Охарактеризувати психолого-педагогічні засади екологічного виховання дошкільників.

5. Дослідити та оцінити можливості формування екологічної свідомості у дошкільнят старшої групи.



Методи дослідження теоретичні: аналіз філософських, психологічних та педагогічних джерел, навчально-методичних посібників, фахових педагогічних видань, аналіз педагогічної документації дошкільних навчальних закладів; емпіричні: спостереження за поведінкою дітей та за ходом навчально-виховного процесу дошкільного закладу, опитування вихователів, батьків, педагогічний експеримент, методи математичної обробки експериментальних даних із аналізом матеріалу та власним експериментальним дослідженням у дитячому садочку №15 м. Прилуки по оцінюванню рівня сформованості екологічної свідомості у дітей старшого дошкільного віку.

Теоретичне значення: уточнення поняття «любов до природи» в обґрунтуванні педагогічних можливостей формування екологічної свідомості у дітей.

Практичне значення роботи: полягає у тому, що зібраний узагальнений матеріал може бути використаний вихователями дошкільних навчальних закладів у своїй практичній роботі з метою формування екологічної свідомості та любові до природи у дітей старшого дошкільного віку.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка