Зміст навчання грамоти Читання І розвиток мовлення Позакласне читанняСкачати 72.08 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір72.08 Kb.
#16813
ТЕМАТИКА

КУРСОВИХ РОБІТ

з методики викладання української мови

ЗМІСТ

 1. Навчання грамоти

 2. Читання і розвиток мовлення

 3. Позакласне читання

 4. Методика вивчення елементів фонетики, словотвору, граматики, орфографії, лексикології

 5. Методика розвитку зв’язного усного і писемного мовлення


Навчання грамоти

 1. Специфіка навчання грамоти шестирічних першокласників.

 2. Розвиток мовлення шестирічних першокласників.

 3. Особливості роботи під час навчання грамоти із шестирічними учнями в класах-комплектах.

 4. Наосність у період навчання грамоти.

 5. Методика опрацювання звука та букви у букварний період навчання грамоти.

 6. Пропедевтична підготовка учнів в області граматики та орфографії в період навчання грамоти.

 7. Методика формування у першокласників початкових фонетичних понять та уявлень.

 8. Словникові та словниково-логічні вправи в букварний період навчання грамоти.

 9. Методика навчання письма в букварний період навчання грамоти.

 10. Аналітико-синтетична робота в період навчання грамоти.

 11. Диференційований підхід до учнів в період навчання грамоти.

 12. Офрмування каліграфічних навичок на уроках письма.

 13. Самостійна робота першокласників на уроках навчання грамоти.

 14. Розвиток діалогічного мовлення першокласників під час навчання грамоти.

 15. Гра як прийом включення першокласників у мовленнєву діяльність.

 16. Формування умінь зв’язного мовлення на уроках навчання грамоти.

 17. Розвиток пізнавальної активності в процесі навчання грамоти.

 18. Формування способів читання у шестирічних школярів.

 19. Народна педагогіка на уроках навчання грамоти.

 20. Загадка як засіб розвитку мовленнєвої діяльності першокласників.

 21. Формування орфографічного письма в період навчання грамоти.

 22. Типи уроків, їх зміст і структура в період навчання грамоти.

 23. Робота над словом і реченням у період навчання грамоти.

 24. Характеристика букваря як особливого підручника. Його місце на уроках навчання грамоти.

 25. Шляхи розвитку навчально-пізнавальної активності і самостійності учнів у період навчання грамоти.

Читання і розвиток мовлення

 1. Формування у молодших школярів компонентів повноцінних навичок читання.

 2. Зміст і структура уроків читання.

 3. Методика аналізу художніх текстів на уроках читання.

 4. Зв’язок уроків читання ділових статей з екскурсіями, спостереженнями, предметними уроками.

 5. Підготовча робота до сприймання тексту на уроках читання.

 6. Методика роботи над літературною та народною казкою.

 7. Методика роботи над прислів’ями як засобами розвитку зв’язного мовлення учнів на уроках читання.

 8. Методика навчання виразності читання.

 9. Словникова робота на уроках читання.

 10. Розвиток зв’язного мовлення учнів на уроках читання.

 11. Методика навчання різного виду переказу прочитаного (повного, вибіркового, творчого, стислого – за вибором).

 12. Організація самостійної роботи учнів на уроках читання.

 13. Використання наочності на уроках читання.

 14. Використання ТЗН на уроках читання.

 15. Взаємозв’язок уроків читання і мови.

 16. Організація самостійної роботи учнів на уроках читання в умовах малокомплектної школи.

 17. Використання музики на уроках читання як засобу морально-естетичного виховання молодших школярів.

 18. Вплив образотворчого мистецтва на естетичне сприймання художнього твору молодшими школярами.

 19. Організація словниково-семантичної роботи на уроках читання.

 20. Шляхи вдосконалення навичок читання у молодших школярів.

 21. Особливості роботи над текстом на уроках українського читання в школах з російською мовою викладання.

 22. Виразне читання як засіб виховання моральних почуттів у молодших школярів.

 23. Пізнавально-проблемні завдання на уроках читання як засіб розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів.

 24. Методика роботи над переказами як засобу збагачення словникового запасу молодших школярів.

 25. Формування навичок читання в першому класі.


Позакласне читання

 1. Організація та зміст позакласного читання в початкових класах.

 2. Виховання у молодших школярів читацьких інтересів засобами позакласного читання.

 3. Науково-пізнавальна дитяча книжка як засіб екологічного виховання молодших школярів.

 4. Профорієнтаційна робота на уроках позакласного читання.

 5. Уроки позакласного читання як засіб естетичного виховання учнів.

 6. Методичні основи роботи учнів з науково-пізнавальною дитячою книгою.

 7. Взаємозв’язок класного і позакласного читання як засіб формування читацької самостійності молодших школярів.

 8. Екологічне виховання молодших школярів на уроках класного і позакласного читання.

 9. Позакласне читання як засіб літературного розвитку молодших школярів.

 10. Роль усної народної творчості в літературному розвитку молодших школярів.

 11. Пізнавальні ігри з дитячої літератури в 4 класі.

 12. Роль періодичної преси у формуванні елементарної читацької самостійності молодших школярів.

 13. Керівництво самостійним читанням і контроль за ним.

 14. Навчальний матеріал для позакласного читання як засіб формування типу правильної читацької діяльності учнів початкових класів.

 15. Організаційно-методичні особливості етапів формування читацької самостійності молодших школярів.Методика вивчення елементів фонетики, словотвору, граматики, орфографії, лексикології

 1. Характеристика та реалізація методичних принципів як основи уроків української мови в початкових класах.

 2. Розвиток орфографічної пильності та навичок самоконтролю у молодших школярів.

 3. Методика навчання молодших школярів письму слів з ненаголошеними голосними в корені слова.

 4. Методика вивчення будови слова і словотвору у початкових класах.

 5. Повторення як засіб формування міцних граматико-орфографічних умінь і навичок молодших школярів.

 6. Застосування граматичного розбору у зв’язку з вивченням орфографічного матеріалу в початкових класах.

 7. Методика роботи над орфографічними помилками та способи їх попередження.

 8. Організація самостійної роботи учнів початкових класів на уроках української мови.

 9. Наочність на уроках української мови в початкових класах у зв’язку з вивченням орфографії (по класах чи темах).

 10. Реалізація ідей диференційованого навчання при вивченні граматико-орфографічного матеріалу в початкових класах.

 11. Використання елементів проблемного навчання при вивченні граматики та орфографії.

 12. Організація самостійної роботи учнів початкових класів малокомплектної школи на уроках української мови.

 13. Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках української мови.

 14. Методика вивчення іменника в початкових класах.

 15. Застосування елементів усної народної творчості при вивченні прикметника як засобу мовленнєвого розвитку молодших школярів.

 16. Методика вивчення дієслова в початкових класах.

 17. Формування умінь зв’язного мовлення в початкових класах.

 18. Мовні ігри як засіб активзації мислитеьної діяльності молодших школярів.

 19. Позакласна робота з української мови в початкових класах.

 20. Використання на уроках української мови прислів’їв, приказок, загадок як засобу розвитку мовлення молодших школярів.

 21. Розвивальні засоби на уроках української мови в початкових класах.

 22. Лексичні вправи як засіб твочої взаємодії вчителя та учнів на уроках української мови.

 23. Морфемне та словотворче конструювання на уроках української мови в початкових класах.

 24. Взаємозв’язок у навчанні мови і мовлення на уроках української мови в початкових класах.

 25. Елементи лексики на уроках української мови в 4 класі.

Методика розвитку зв’язного усного і писемного мовлення

 1. Роль ілюстрацій букваря в розвитку зв’язного мовлення першокласників.

 2. Розвиток мовлення як засіб підвищення ефективності орфографічних вправ.

 3. Використання загадки як засобу розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

 4. Робота над засобами виразності усного мовлення на уроках української мови.

 5. Розвиток зв’язного мовлення на уроках української мови в початкових класах.

 6. Робота над звуковою культурою мовлення молодших школярів.

 7. Методика навчання побудови зв’язного висловлювання в початкових класах.

 8. Розвиток зв’язного мовлення – провідний принцип навчання української мови.

 9. Методика проведення творів на основі власних спостережень.

 10. Методика роботи над переказом по діафільму (картині) (за вибором).

 11. Підготовчі вправи до написання твору-розповіді (твору-опису, твору-роздуму) (за вибором).

 12. Мовленнєві помилки молодших школярів і шляхи їх усунення.

 13. Розвиток мислення – основа мовленнєвих вправ.

 14. Вправи з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

 15. Розвиток зв’язного мовлення і орфографічна грамотність молодших школярів.

 16. Розвиток мислення і самостійності учнів у процесі роботи з розвитку мовлення.

 17. Робота за картиною – один з напрямків розвитку мовлення молодших школярів.

 18. Методика роботи по складанню зв’язних текстів за ілюстраціями підручників для читання.

 19. Методика роботи над письмовими переказами в початкових класах.

 20. Зміст і організація навчання молодших школярів культурі мовлення.

 21. Твори і перекази як письмові мовленнєві вправи.

 22. Синтаксична робота в системі розвитку мовлення молодших школярів.

 23. Методика навчання молодших школярів самоперевірці творчих робіт.

 24. Методика роботи над діловими паперами як засобом розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

 25. Словниково-стилістичні, словниково-логічні та словниково-граматичні вправи як засоби розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів.

 26. Формування орфоепічних умінь і навичок у молодших школярів на уроках української мови.

 27. Використання вчителем художньої літератури як засобу формування моральних переконань.

Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»

Скачати 72.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал