Зміст діагностика психологічної готовності учнів 8–9–их класів


П-Д. Наочно-дієве мисленняСторінка7/9
Дата конвертації01.04.2016
Розмір1.34 Mb.
#153
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. П-Д. Наочно-дієве мислення властиве людям справи. Про них говорять: «Золоті руки!» Вони краще засвоюють інформацію через рухи. Зазвичай вони володіють хорошою координацією рухів. Їх руками створений світ. Вони водять машини, стоять біля верстатів, збирають комп'ютери. Без них неможливо реалізувати найблискучішу ідею. Цим мисленням володіють і багато видатних спортсменів, танцюристів.

2. А-З. Абстрактно-символічним мисленням володіють багато людей науки - фізики-теоретики, математики, економісти, програмісти, аналітики. Люди з таким типом мислення можуть засвоювати інформацію за допомогою математичних кодів, формул і операцій, які не можна ні поторкати, ні представити. Завдяки особливостям такого мислення на основі гіпотез зроблено багато відкриттів у всіх галузях науки.

3. З-Л. Словесно-логічне мислення відрізняє людей з яскраво вираженим вербальним інтелектом (від лат. VERBALIS - словесний). Завдяки розвиненому словесно-логічному мисленню учений, викладач, перекладач, письменник, філолог, журналіст можуть сформулювати свої думки і донести їх до людей. Це уміння необхідне керівникам, політикам і громадським діячам.

4. Н-О. Наочно-образним мисленням володіють люди з художнім складом розуму, які можуть представити і те, що було, і те, що буде, і те, чого ніколи не було і не буде, - художники, поети, письменники, режисери. Архітектор, конструктор, дизайнер, художник, режисер повинні володіти розвиненим наочно-образним мисленням.

5. К. Креативність - це здатність мислити творчо, знаходити нестандартні рішення задачі. Креативністю може володіти людина з будь-яким типом мислення. Це виняткова і нічим не замінима якість, що відрізняє талановитих і успішних людей в будь-якій сфері діяльності.

У чистому вигляді типи мислення зустрічаються рідко. У більшості людей переважає один або два типи мислення. Для багатьох професій необхідне поєднання різних типів мислення, наприклад, для психолога. Таке мислення називають синтетичним.Співвіднесіть свій провідний типа мислення з вибраним типом діяльності або профілем навчання. Наскільки вдалий ваш вибір? Якщо ваші професійні плани не цілком відповідають типові мислення, поміркуйте, що легше змінити - плани або тип мислення?
ОПИТУВАЛЬНИК|опитувач| ПРОФЕСІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ О. ЙОВАЙШИ

(модифікація Г.В. Резапкіної)
Методика спрямована на виявлення схильностей що вчаться до різних сфер професійної діяльності: роботі з|із| людьми, практичній, інтелектуальній, естетичній, планово-економічній або екстремальній.

Інструкція: Закінчите вислови, вибравши один з варіантів - «а», «б» або «в» - і обвівши відповідну букву в бланку напроти номера питання.

Бланк відповідей

відповіді

1

2

3

4

5

6

1

ав
б

2
в
а

б
3

б

а
в4б
в

а

5

в

а

б


6

б

в


а

7
б

в

а8

б


а

в

9
б
а

в
10


в

а

б

11

в

б

а


12а

б

в
13

а


б

в

14
а
б

в
15

в
а
б
16

б
ва

17


б

а

в

18

а

в

б


19в
а

б

20

в
ба

21
а

в

б22
б

а

в23
в
а
б

24

а


б

в

Всього


1. Мені хотілося б в своїй професійній діяльності:

а) спілкуватися з|із| самими різними людьми;

б) що-небудь робити|чинити| своїми руками - меблі, машини, одяг і т.д.;

в) знімати фільми, малювати, писати книги, виступати|вирушати| на сцені і т.д.

2. У книзі або кінофільмі мене більше всього приваблює:

а) художня форма, майстерність письменника або режисера|;

б) сюжет, дії героїв;

в) інформація, яка може пригодитися в житті.

3. Мене більше порадує Нобелівська премія:

а) в області науки;

б) за громадську діяльність;

в) в області мистецтва.

4. Я скоріше погоджуся стати:

а) керівником банку;

б) головним|чільним| інженером на виробництві;

в) начальником експедиції.

5. Майбутнє людей визначає:

а) досягнення науки;

б) розвиток виробництва;

в) взаєморозуміння між людьми.

6. На місці директора школи я, передусім, займуся:

а) її впорядкуванням (їдальня, спортзал, комп'ютери);

б) створенням|створінням| дружного, згуртованого колективу;

в) розробкою нових технологій навчання.

7. На технічній виставці мене більше приваблюватиме:

а) зовнішній вигляд експонатів (колір|цвіт|, форма);

б) внутрішній устрій експонатів;

в) їх практичне застосування.

8. У людях я ціную, передусім:

а) мужність, сміливість, витривалість;

б) дружелюбність, чуйність, чуйність;

в) відповідальність, чесність, акуратність.

9. У вільний від роботи час я буду:

а) писати вірші або малювати;

б) ставити різні досліди;

в) тренуватися.

10. У закордонних поїздках мене більше приваблюватиме:

а) екстремальний туризм (альпінізм, віндсерфінг, сноуборд|);

б) ділове спілкування;

в) можливість|спроможність| знайомства з|із| історією і культурою іншої країни.

11. Мені цікаво розмовляти:

а) про машину нового типу;

б) про нову наукову теорію;

в) про людські взаємини.

12. Якби в моїй школі були всього три гуртки, я б вибрав:

а) технічний;

б) музичний;

в) спортивний.

13. У школі більше уваги слід наділяти:

а) покращанню взаєморозуміння між учителями і учнями;

б) підтримці здоров'я що вчаться, заняттям спортом;

в) зміцненню дисципліни.

14. Я з|із| великим інтересом дивлюся:

а) науково-популярні фільми;

б) програми про культуру і мистецтво; програми про культуру і мистецтво;

в) спортивні програми. спортивні програми.

15. Мені було б цікаво працювати:

а) з|із| машинами, механізмами;

б) з|із| об'єктами природи;

в) з|із| дітьми або однолітками.

16. Школа в першу чергу повинна:

а) давати знання і уміння;

б) вчити спілкуванню з|із| іншими людьми;

в) навчати навичкам роботи.

17. Кожна людина повинна:

а) вести здоровий спосіб життя;

б) мати можливість|спроможність| займатися творчістю;

в) мати зручні побутові умови.

18. Для благополуччя суспільства|товариства| в першу чергу необхідна:

а) захист інтересів і прав громадян;

б) турбота про матеріальне благополуччя людей;

в) наука і технічний прогрес.

19. Мені більше всього подобаються уроки:

а) фізкультури;

б) математики;

в) праці.

20. Мені цікавіше було б:

а) планувати|планерувати| виробництво продукції;

б) виготовляти вироби;

в) займатися збутом продукції.

21. Я вважаю за краще читати статті:

а) про визначних учених і їх відкриття|відчиняти|;

б) про творчість митців і музикантів;

в) про цікаві винаходи.

22. Вільний час я більш охоче провожу:

а) роблячи|чинити| що-небудь по господарству;

б) з|із| книгою;

в) на виставках і концертах.

23. Більший інтерес у мене викличе|спричинятиме| повідомлення|сполучення|:

а) про художню виставку;

б) про ситуацію на фондових біржах;

в) про наукове відкриття|відчиняти|.

24. Я вважаю за краще працювати:

а) у приміщенні|помешканні|, де багато людей;

б) у незвичайних|незвичних| умовах;

в) у звичайному|звичному| кабінеті.
Обробка і аналіз результатів: Після заповнення бланка учні повинні підрахувати число обведених букв в кожній з шести колонок бланка і записати ці шість чисел в порожніх клітках нижнього рядочка.

10-12 балів - яскраво виражені|виказувати| професійні нахили.

7-9 балів - середньо виражені|виказувати| професійні нахили.

4-6 балів - слабо виражені|виказувати| професійні нахили|.

0-3 балу - професійна схильність не виражена|виказувати|.

У кожній з шести колонок представлена|уявляти| сума балів. Вона відображає|відбиває| схильність до певного виду діяльності:1 - схильність до роботи з|із| людьми. Професії, пов'язані з обслуговуванням (побутовим, медичним, довідково-інформаційним), управлінням, вихованням і навчанням. Люди, успішні| в професіях цієї групи, повинні уміти і любити|кохати| спілкуватися, знаходити|находити| спільну мову з|із| різними людьми, розуміти їх настрій, наміри і особливості.

2 - схильність до дослідницької діяльності. Професії, пов'язані з науковою роботою. Окрім|крім| хорошої|доброї| теоретичної| підготовки в певних галузях науки, людям, що займаються дослідницькою діяльністю, необхідні такі якості, як раціональність, незалежність і оригінальність думок, аналітичний склад розуму|глузду|. Як правило, їм більше подобається роздумувати про проблему, чим займатися її реалізацією|.

3 - схильність до роботи на виробництві. Коло цих професій дуже широке: виробництво і обробка металу; збирання, монтаж приладів і механізмів; ремонт, наладка, обслуговування електронного і механічного обладнання; монтаж, ремонт| будівель, конструкцій; обробка і використання різних матеріалів; управління транспортом. Професії цієї групи пред'являють підвищені вимоги до здоров'я людини, координації рухів, уваги.

4 - схильність до естетичних видів діяльності. Професії творчого характеру, пов'язані з образотворчою, музичною|, літературно-художньою, акторсько-сценічною діяльністю. Людей творчих професій, крім наявності спеціальних здібностей (музичних, літературних, акторських|), відрізняє оригінальність мислення і незалежність характеру|, прагнення до досконалості.

5 - схильність до екстремальних видів діяльності. Професії, пов'язані із заняттями спортом, подорожами|мандрівками|, експедиційною| роботою, охоронною і оперативно-розшуковою діяльністю, службою в армії. Всі вони пред'являють особливі вимоги до фізичної підготовки, здоров'я і морально-вольових якостей.

6 - схильність до планово-економічних видів діяльності. Професії, пов'язані з розрахунками і плануванням (бухгалтер|, економіст); діловодством, аналізом і перетворенням текстів (редактор, перекладач, лінгвіст); схематичним зображенням об'єктів (кресляр, топограф). Ці професії вимагають від людини зібраності і акуратності.


АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ 11-их КЛАСІВ

щодо встановлення мотивів професійного самовизначення

старшокласників

Шановні одинадцятикласники! Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Ваші відповіді допоможуть нам у дослідженні мотивів вибору старшокласниками певної професії. На кожне запитання виберіть один із варіантів відповіді, запропонованих в анкеті, або напишіть свій варіант відповіді.

1. Чи визначилися ви з майбутньою професією?

так ні


2. Що спонукало Вас обрати саме цю професію?

а) сімейна традиція;

б) порада батьків;

в) порада друзів;

г) порада вчителів;

д) вирішив(ла) сам(а);

е) Ваш варіант відповіді

3. Що було джерелом інформації про обрану професію?

а) розповіді батьків;

б) книги про професію;

в) розповіді вчителів;

г) теле-, радіопередачі про професію;

д) Ваш варіант відповіді4. Що Ви знаєте про обрану професію?

а) професія престижна;

б) умови праці представників професії;

в) заробітна платня;

г) медичні протипоказання;

д) суспільна значущість професії;

е) вимоги професії;

ж) Ваш варіант відповіді _____________________________________________5. Обрана професія допоможе Вам:

а) реалізувати свої здібності;

б) розкритися у творчості;

в) стати цінною для суспільства людиною;

г) самовдосконалитися;

д) досягти високого положення;

е) Ваш варіант відповіді  __________________________________________

6. Як ставляться батьки до Вашого вибору професії?

а) підтримали;

б) байдуже;

в) намагалися переорієнтувати на іншу професію.

Яку саме? _________________________________________________________


Анкета учня профільного класу
П.І.П ___________________________________________________________

Клас____________________Профільний предмет__________________________________________________


№ з/п

Спілкування вчителя з учнями

1

22

33

44

55

56

77

88

99

110

1.

Пояснення вчителя, який викладає профільний предмет, доступні, зрозумілі2.

Манера вчителя спілкуватися з класом Вам імпонує3.

Вимоги вчителя з профільного предмета до рівня знань високі, але справедливі4.

Ви спілкуєтесь з учителем з профільного предмета в позаурочний час5.

Предметні заходи, які організує вчитель з профільного навчання в позаурочний час, цікаві. Ви впевнені, що при цьому ви не гаєте часу.Самооцінка діяльності учня з даного предмета

6.

Можливості профільного предмета для подальшого самовдосконалення7.

Інтерес до профільного предмета8.

Рівень задоволення запитів з профільного предмета9.

Рівень допитливості з профільного предмета порівняно з результатами діяльності10.

Рівень Вашої участі у груповій роботі, дискусіях на уроці (предмет – профільний)11.

Використання додаткової літератури з профільного предмета?12.

Дослідницька діяльність з профільного предметаТворчі здібності учня

13.

Чи володієте Ви методами дослідження з профільного предмета?14.

Чи вмієте швидко перебудувати власну діяльність?15.

Чи охоче співпрацюєте на уроці з однокласниками?16.

Чи вмієте акумулювати, використовувати інший досвід?17.

Чи здатні до самоорганізації діяльності?18.

Чи задовольняють Вас результати навчання з профільного предмета?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка