Зміни до деяких нормативно-правових актівДата конвертації10.09.2017
Розмір96.7 Kb.
#42109
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України,

Міністерства охорони здоров’я України

10 травня 2017 року № 1517/5/503

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 травня 2017 р.за № 609/30477

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів
1. Внести до Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту, затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 10 лютого 2012 року № 239/5/104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 212/20525, такі зміни:
1) у пункті 1.2 розділу І слова «управліннями (відділами) Державної пенітенціарної служби України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Києві та Київській області, областях» замінити словами «міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;
2) у розділі ІІ:
абзац другий пункту 2.1 викласти в такій редакції:
«На кожну новоприбулу до СІЗО особу заводиться форма первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого
№ ___», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – Наказ № 110).»;
доповнити розділ новим пунктом 2.4 такого змісту:
«2.4. Медичні обстеження (огляди) осіб, узятих під варту, проводяться поза межами чутності і (якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку) поза межами видимості немедичного персоналу.».
У зв’язку з цим пункти 2.4 – 2.9 вважати відповідно пунктами
2.5 – 2.10;
абзац другий пункту 2.5 викласти в такій редакції:
«Усі висновки медичних обстежень, консультацій та дані щодо проведеного лікування в обов'язковому порядку вносяться медичним персоналом СІЗО до форми первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___» або до форми первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого № ___», затверджених Наказом № 110.»;
абзац третій пункту 2.6 викласти в такій редакції:
«Усі висновки медичного обстеження, консультації та дані щодо проведеного лікування лікарем-фахівцем в обов’язковому порядку вносяться до форми первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___» або до форми первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого № ___», затверджених
Наказом № 110.»;
абзаци перший та другий пункту 2.9 викласти в такій редакції:
«2.9. При направленні хворого у заклад охорони здоров’я обов’язково надається форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджена
Наказом № 110.
Усі висновки медичних обстежень, консультацій та дані щодо проведеного лікування в обов’язковому порядку вносяться медичним персоналом СІЗО до форми первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___» або до форми первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого
№ ___», затверджених Наказом № 110.»;
3) пункт 3.1 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
«3.1 При звільненні із СІЗО особа, яка за висновком лікарів медичної частини СІЗО потребує надання екстреної медичної допомоги, транспортується бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги до відповідного закладу охорони здоров’я з формою первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженою Наказом № 110, крім хворих на туберкульоз, направлення до протитуберкульозного закладу яких визначено Порядком взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, затвердженим наказом Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2012 року № 478/5/180/375/212/258, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
30 березня 2012 року за № 487/20800.».
2. Внести до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767, такі зміни:
1) у розділі І:
в абзаці другому пункту 9 слова «управліннями (відділами) Державної пенітенціарної служби України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, місті Києві та Київській області, областях» замінити словами «міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;
доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
«10. Медичні обстеження (огляди) осіб, узятих під варту, проводяться поза межами чутності і (якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку) поза межами видимості немедичного персоналу.».
У зв’язку з цим пункти 10 – 30 вважати відповідно пунктами 11 – 31;
2) у розділі ІІІ:
пункти 2 – 4 глави 1 викласти у такій редакції:
«2. Направлення засуджених, які потребують госпіталізації, до закладів охорони здоров’я ДКВС здійснюється за висновком лікаря медичної частини з урахуванням переліку показань і протипоказань для направлення хворих до спеціалізованих та багатопрофільних лікарень (відділень) згідно з додатком 7 до цього Порядку та згідно з нарядом управління медичного забезпечення Міністерства юстиції України про направлення на лікування за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку, або нарядом міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції про направлення на лікування за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку.
3. Надання засудженим стаціонарної психіатричної допомоги здійснюється відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу» за запитом на госпіталізацію до психіатричної лікарні за формою, наведеною в додатку 10 до цього Порядку.
4. Направлення засуджених на лікування до закладів охорони здоров’я ДКВС за нарядами управління медичного забезпечення Міністерства юстиції України та нарядами міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції здійснюється згідно з розподілом, який визначається наказами Міністерства юстиції України.»;
у пункті 2 глави 3 слова «, спеціальні лікарські комісії» виключити;
3) у розділі IV:
в абзаці другому пункту 1 глави 2 слова «Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення» замінити словами «Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення»;
4) розділ VI викласти у такій редакції:
«VI. Порядок підготовки та подання до суду матеріалів для вирішення питання про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання за хворобою
1. Медичному обстеженню з метою підготовки та подання до суду матеріалів для вирішення питання про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання підлягають засуджені, які захворіли в УВП, а також особи, які захворіли до засудження, але їх хвороби внаслідок прогресування набули характеру, зазначеного в переліку захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, згідно з додатком 12 до цього Порядку.
2. Медичний огляд засуджених осіб проводиться лікарсько-консультативними комісіями закладів охорони здоров’я ДКВС, а у разі неможливості перенаправлення хворого засудженого до закладу охорони здоров’я ДКВС медичний огляд засуджених осіб проводиться лікарсько-консультативними комісіями закладів охорони здоров’я державної або комунальної форм власності після обов’язкового лікування і обстеження хворого в стаціонарних умовах закладів охорони здоров’я ДКВС або закладів охорони здоров’я державної або комунальної форм власності з урахуванням результатів його медичного обстеження, проведеного лікування та заключного діагнозу.
3. У закладах охорони здоров’я ДКВС склад лікарсько-консультативної комісії визначається та затверджується начальником УВП, а у закладах охорони здоров’я державної або комунальної форм власності – керівником цього закладу.
4. До складу лікарсько-консультативної комісії входять голова комісії – начальник закладу охорони здоров’я ДКВС та не менше трьох лікарів.
5. Матеріали на засуджених, хворих на психічні розлади, розглядаються за наявності форми № 101/о «Акт психіатричного огляду засудженого», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369, в стаціонарних умовах спеціалізованої психіатричної лікарні (відділення) Державної кримінально-виконавчої служби України.
6. З урахуванням результатів медичного огляду засудженого лікарсько-консультативна комісія негайно складає висновок про медичний огляд засудженого щодо наявності захворювання, визначеного Переліком захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, за формою, наведеною в додатку 13 до цього Порядку.
7. Після медичного огляду голова комісії доводить висновок засудженому, про що у медичній карті № 003/о робиться відмітка та ставиться особистий підпис засудженого.
8. Якщо засуджений за станом здоров’я не може власноруч поставити особистий підпис, про це у медичній карті № 003/о робиться відмітка із зазначенням причини.
9. Висновок комісії негайно передається до УВП, за якою значиться такий хворий засуджений на дату огляду комісією.
10. Облік засуджених, які пройшли огляд комісією, проводиться у журналі обліку засуджених, стосовно яких встановлено наявність підстав для подання до суду матеріалів про звільнення від подальшого відбування покарання за хворобою, за формою, наведеною в додатку 14 до цього Порядку.
11. На підставі висновку комісії начальник УВП, за якою значиться засуджений, протягом доби після отримання висновку комісії готує подання до суду про вирішення питання для звільнення засудженого від відбування покарання за хворобою.
12. До подання додаються особова справа засудженого і висновок комісії.
13. Засуджений, щодо якого встановлено наявність підстав для подання до суду матеріалів про звільнення від подальшого відбування покарання за хворобою, залишається в закладі охорони здоров’я ДКВС або закладі охорони здоров’я державної чи комунальної форм власності до прийняття судом остаточного рішення. У разі прийняття судом рішення про звільнення засуджений звільняється безпосередньо із закладу охорони здоров’я ДКВС або закладу охорони здоров’я державної чи комунальної форм власності.
14. У разі звільнення засудженого від подальшого відбування покарання у зв’язку із психічним розладом до нього судом можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
15. У разі прийняття судом рішення про відмову у задоволенні подання про звільнення засудженого за хворобою такий засуджений з урахуванням його стану здоров’я продовжує лікування у закладі охорони здоров’я ДКВС або закладі охорони здоров’я державної чи комунальної форм власності або повертається до УВП, з якої він прибув.
16. У разі погіршення стану здоров’я засудженого, якому суд відмовив у звільненні від подальшого відбування покарання за хворобою, на підставі повторного висновку комісії подання про звільнення від відбування покарання повторно подається до суду.»;
5) у тексті Порядку слова «територіальний орган ДПтС України» у всіх відмінках замінити словами «міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції» у відповідних відмінках;
6) у додатках:
у додатках 4 – 6 слова «управління ДПтС України в __________ області» замінити словами «____________ міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції»;
у пункті 8 графи 4 додатка 7 слова «спеціальної лікарської комісії» замінити словами «лікарсько-консультативної комісії»;
додатки 8 – 11 викласти в новій редакції, що додаються;
у додатках 13, 14 слова «Державна пенітенціарна служба України» виключити, слова «спеціальної лікарської комісії» замінити словами «лікарсько-консультативної комісії».


Директор Департаменту

публічного права

_____________ Л. М. Кравченко

В. о. директора

Медичного департаменту

_____________ А. О. ГаврилюкПоділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка