Зм назва теми Денна формаСкачати 85.06 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір85.06 Kb.
#11875
Теми семінарських занять


ЗМ

Назва теми

Денна форма

Заочна форма

ЗМ №1

Менеджмент як сучасний напрямок соціального управління

4

-

1.1

Сучасні підходи до розуміння менеджменту соціально-педагогічної роботи

 1. Менеджмент як процес управління.

 2. Визначення сутності та змісту менеджменту соціальної роботи.

 3. Специфіка менеджменту соціально-педагогічної роботи.

 4. Складові процесу менеджменту соціальної роботи.

 5. Сучасні підходи до менеджменту (системний, ситуаційний, процесуальний).

2

-

1.2.

Теоретичні витоки менеджменту соціальної роботи

 1. Характеристика шкіл управління.

 2. Роль процесного, системного та ситуативного підходу в теорії та практики управління.

 3. Особливості менеджменту кризових ситуації та менеджменту людських ресурсів.

 4. Концептуальна еволюція менеджменту соціальної роботи.

 5. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент.

2

-

ЗМ №2

Система управління соціальною роботою

4

-

2.1.

Основи менеджменту соціально-педагогічної роботи

 1. Принципи менеджменту соціальної роботи як основоположні положення управлінської діяльності.

 2. Принцип науковості менеджменту соціальної роботи.

 3. Принцип системності та комплексності.

 4. Принцип централізму та демократії.

 5. Принцип поєднання галузевого і територіального підходів щодо управління соціальною роботою.

2

-

2.2.

Закони та закономірності управління в соціальній сфері

 1. Закон менеджменту соціальної роботи як причинно-наслідковий зв'язок елементів системи управління.

 2. Закон єдності і цілісності системи менеджменту соціальної роботи.

 3. Закон єдності керуючих і керованих систем.

 4. Закон організації менеджменту соціальної роботи.

 5. Закономірності менеджменту соціальної роботи.

2

-

ЗМ №3

Методологічні тенденції менеджменту соціально-педагогічної роботи

4

-

3.1.

Система загальнонаукових методів в управлінській діяльності

 1. Системній та комплексний підхід у вирішенні управлінських проблем.

 2. Методи управління функціональними підсистемами установи соціальної роботи.

 3. Методи виконання функцій управління соціальною роботою.

 4. Специфіка методу прийняття управлінських рішень в сфері соціальної роботи.

 5. Експериментальний метод, методи моделювання та соціологічних досліджень.

2

-

3.2.

Типологія менеджменту соціальної роботи

 1. Класифікація (типологія) управління.

 2. Адміністративно-командне та економічне управління соціальною роботою.

 3. Цільове та проблемно-орієнтовне управління соціальною роботою.

 4. Регламентне, нормативне, соціально-регулююче та розпорядницьке управління.

 5. Функціонально-виробниче, стратегічне та програмно-цільове управління.

2

-

ЗМ №4

Теоретичні засади менеджменту соціальної роботи

4

-

4.1.

Функціональні аспекти менеджменту соціально-педагогічної діяльності

 1. Особливості функцій менеджменту соціальної роботи.

 2. Планова функція як вид організаційно-управлінської діяльності.

 3. Організаційна функція процесу управління.

 4. Мотиваційна функція управлінської діяльності.

 5. Координаційна та контрольна функція менеджменту соціальної роботи.

2

-

4.2.

Управлінські відносини в системі менеджменту

соціально-педагогічної роботи

 1. Характеристика соціально-управлінських відносин.

 2. Типологізація управлінських відносин.

 3. Специфіка офіційних і неофіційних соціально-управлінських відносин.

 4. Відносини залежності, влади, панування та підпорядкування.

 5. Службові, функціональні, технічні та інформаційні типи відносин у менеджменті соціальної роботи.

2

-

ЗМ №5

Менеджмент соціально-педагогічної роботи на макрорівні

4

-

5.1.

Ресурсне забезпечення менеджменту соціально-педагогічної роботи

 1. Характеристика ресурсів менеджменту соціальної роботи.

 2. «Фандрейзинг» як спосіб залучення зовнішніх ресурсів. Робота з внутрішніми ресурсами.

 3. Джерела підвищення ефективності управлінської діяльності.

 4. Суб’єкти та об’єкти менеджменту соціальної роботи.

 5. Підходи, моделі та методи взаємозв’язку об’єктів та суб’єктів менеджменту соціальної роботи.

2

-

5.2.

Процесуальний характер менеджменту соціально-педагогічної роботи

 1. Системний та процесуальний підхід у менеджменті соціальної роботи.

 2. Поняття і структура соціальних організацій.

 3. Організаційні форми.

 4. Особливості та ознаки організації в менеджменті соціальної роботи.

 5. Процес функціонування організації в менеджменті соціальної роботи.

2

2

ЗМ №6

Управління персоналом у соціально-педагогічній роботі

4

-

6.1.

Професійна підтримка і наставництво у менеджменті

соціально-педагогічної роботи

 1. Супервізія як принцип, функція, метод менеджменту соціальної роботи.

 2. Адміністративний та навчальний методи супервізії в менеджменті соціальної роботи.

 3. Функції та види супервізії .

 4. Процес супервізії. Супервізія та консультування.

 5. Оперативний план роботи з персоналом.

2

-

6.2.

Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

 1. Специфіка кадрового потенціалу соціального менеджменту.

 2. Професіоналізм керівника як висока кваліфікація у сфері управління.

 3. Категорії управлінського персоналу.

 4. Кадрова політика соціального закладу.

 5. Напрями кадрової стратегії.

2

-

ЗМ №7

Соціальні проекти у менеджменті соціально-педагогічної роботи

4

-

7.1.

Соціально-педагогічні проекти у менеджменті соціальної роботи

  1. Соціальне проектування та дефініції проектування.

  2. Типологія проектів.

  3. Структура управлінської логіки при проектуванні та програмуванні.

  4. Моніторинг та оцінка соціального проекту.

  5. Системний підхід в проектуванні соціальної роботи.

  6. Проект: структура, компоненти та фактори успішної реалізації. Програма соціальної служби.

2

2

7.2

Особливості створення та проведення рекламних компаній організаціями соціальної сфери

  1. Особливості та завдання соціальної реклами.

  2. Нормативні документи, що регламентують виготовлення та розповсюдження соціальної реклами.

  3. Спрямованість та функції соціальної реклами.

  4. Специфіка проведення рекламних компаній.

2

-

ЗМ №8

Управлінська праця менеджерів соціальної роботи

4

-

8.1.

Технології менеджменту соціальної роботи

 1. Місце та роль консалтингу в системі управління соціальною роботою.

 2. Методи підвищення ефективності роботи з персоналом соціальної служби.

 3. Мотивація персоналу соціальних служб.

 4. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, завдання, елементи.

 5. Атестація соціальних працівників.

2

-

8.2.

Особливості менеджменту соціальної служби для молоді

 1. Менеджерські прийоми самоаналізу в соціальних службах для молоді.

 2. Групи особливостей розвитку соціальних служб для молоді.

 3. Інструменти менеджменту соціальної роботи для молоді.

 4. Види рішень в соціальних службах для молоді.

2

-

ЗМ №9

Менеджмент соціально-педагогічної роботи на мікрорівні

4

-

9.1.

Загальна характеристика менеджменту соціально-педагогічної роботи

(контрольно-узагальнююче заняття)  1. Менеджмент соціально-педагогічної роботи: сутнісні характеристики та функції.

  2. Інформаційне забезпечення менеджменту соціальної роботи.

  3. Соціально-педагогічний проект: структура, компоненти та фактори успішної реалізації.

  4. Соціальна політика як стратегія менеджменту соціальної роботи.

4

-
Усього

36

4

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> isptaco -> ksp
ksp -> Зм назви тем Денна форма
ksp -> Питання до екзамену
ksp -> Зм назва теми Кількість годин
ksp -> Питання до заліку з дисципліни «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування»
ksp -> З/п Назва теми Кількість годин
ksp -> «Державна молодіжна політика: молодь про її формування і реалізацію»
ksp -> Самостійна робота № зм
ksp -> Завдання для самоконтролю
ksp -> Законодавча база профілактики негативних проявів в молодіжному середовищі

Скачати 85.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка