Здійснюють підприємницьку діяльністьСкачати 72.98 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір72.98 Kb.
#53599
Особливості постановки на облік, оподаткування доходів, подання звітності та сплати податку на доходи фізичних осіб адвокатами, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно здійснюють підприємницьку діяльність.

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон № 5076), статтею 1 якого визначено що, адвокат – це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

Адвокатською діяльністю визнається незалежна професійна діяльність адвоката зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Підпунктом 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу визначено, що незалежна професійна діяльність – це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Виходячи з викладеного фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності. При цьому чинним законодавством не заборонено фізичній особі, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, бути підприємцем та здійснювати іншу (відмінну від адвокатської) підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

Отже, згідно норм Закону № 5076 та Податкового кодексу фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність адвокатів, не заборонено здійснювати підприємницьку (відмінну від незалежної професійної діяльності) підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

При цьому така фізична особа зобов’язана подавати податкову звітність та здійснювати розрахунки за зобов’язаннями перед бюджетом у терміни, передбачені Кодексом для фізичних осіб – підприємців.

Постановка на облік

Порядок та умови взяття на облік у контролюючих органах фізичних осіб, які зареєстровані як фізична особа – підприємець та при цьому такі особи провадять незалежну професійну діяльність затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588 „Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів” (далі – наказ № 1588).

Відповідно до пункту 1.3 наказу № 1588 взяттю на облік або реєстрації в органах доходів і зборів підлягають усі платники податків.

Так, наказом № 1588 передбачено, якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

У такому разі фізична особа зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою N 5-ОПП з позначкою "Зміни" та копію свідоцтва, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Відповідно до Пам’ятки про заповнення полів довідки за формою № 4-ОПП (Додаток 2 до наказу №1588) для фізичної особи, яка зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, у довідці за ф. № 4-ОПП перед прізвищем, ім'ям та по батькові обов'язково вказується: "Фізична особа - підприємець" та зазначається вид професійної діяльності, наприклад, "Фізична особа - підприємець, адвокат".
Умови оподаткування. ведення обліку доходів та витрат, подання звітності та сплати податку

Розглянемо докладніше умови оподаткування, ведення обліку таких доходів та витрат, подання звітності та сплати податку на доходи фізичних осіб адвокатами, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно здійснюють підприємницьку діяльність.

На сьогодні чинним законодавством передбачено кілька способів оподаткування доходів, одержаних фізичними особами від здійснення підприємницької діяльності, кожен з яких має певні обмеження та переваги, а також різний порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і витрат та порядок подання звітності.

Так, порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, тобто фізичною особою – підприємцем на загальній системі оподаткування, визначено статтею 177 Податкового кодексу.

Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням фізичною особою – підприємцем на загальній системі оподаткування доходів, належать документально підтверджені витрати визначені пунктом 177.4 статті 177 Податкового кодексу.

Пунктом 177.10 статті 177 Податкового кодексу визначено, що фізичні особи – підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлюються пунктом 291.1 статті 291 Податкового кодексу.

Суб'єкти господарювання, фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на 3 групи платників єдиного податку. Фізичні особи – підприємці мають право обрати першу, другу, третю групи платників єдиного податку, за умови дотримання обмежень передбачених Податковим кодексом.
Щодо фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, то порядок оподаткування їх доходів визначено у статті 178 Податкового кодексу.

Так, відповідно до пунктів 178.2, 178.3 статті 178 Податкового кодексу доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до цього розділу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб (п.178.4 ст.178)

Пунктом 178.6 статті 178 Податкового кодексу визначено, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.

Форму та порядок ведення Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом Міндоходів України від 16.09.2013р. №481 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 за №1686/24218.

Дані Книги використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації за звітний податковий період (рік).

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації.
Отже, виходячи з усього вищевикладеного, якщо фізична особа, яка провадить незалежну діяльність приватного адвоката одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, така особа зобов’язана вести Книгу обліку доходів та витрат затверджену Наказом Міндоходів України від 16.09.2013р. №481, в якій відображає отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності.

За результатами звітного року, зазначена особа, подає одну податкову декларацію про майновий стан і доходи у строки передбачені для фізичних осіб – підприємців (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року), тобто до 9 лютого року, що настає за звітним, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Мінюсті 26.10.2015 за № 1298/27743.

При заповненні податкової декларації поряд з доходами від незалежної та підприємницької діяльності фізична особа відображає інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи .

При цьому, фізична особа самостійно розраховує податок на доходи фізичних осіб та сплачує його до бюджету в строки, передбачені пунктом 57.1 статті 57 ПКУ, тобто протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подачі декларації, тобто до 19 лютого року, що настає за звітним.


У разі, якщо адвокат, який провадить незалежну діяльність, одночасно здійснює підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, веде дві книги обліку доходів та витрат.

Одну Книгу обліку доходів та витрат затверджену наказом Міндоходів № 481 для відображення доходів, отриманих від незалежної діяльності приватного адвоката, другу Книгу обліку затверджену наказом МФУ від 19.06.15 №579, зареєстрованим в Мінюсті 07.07.2015 № 800/27245, залежно від обраної групи платника єдиного податку, для веденні обліку доходів від підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування.

Подання податкової звітності такою особою також має певні особливості.

За результатами звітного року, такий адвокат, подає дві декларації. Одну податкову декларацію про майновий стан і доходи для відображення доходів отриманих від незалежної діяльності приватного адвоката, до 1 травня року, що настає за звітним, та самостійно сплачує суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій податковій декларації до 1 серпня року, що настає за звітним, за формою, затвердженою наказом від 02.10.2015 № 859.

Доходи отримані від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування відображаються в іншій декларації - Податковій декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, затвердженій наказом МФУ від 19.06.15 № 578, зареєстрованій в Мінюсті 07.07.2015 № 799/27244, яка подається у строки, відповідно до статті 296 ПКУ:

для платників єдиного податку першої та другої груп у строки, встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року;

для платників єдиного податку третьої групи у строки, встановлені для квартального податкового періоду тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року;

Платники першої та другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Соціальна педагогіка Тема Соціальна педагогіка як наука та галузь практичної діяльності
files -> Мирними засобами транссенд метод
files -> Державна служба україни з надзвичайних ситуацій
files -> Історія україни вступ
files -> Программа по дисциплине «Психология аномальной личности» предназначена для освоения студентами направления 030300 «Психология», обучающихся по профилю «Психология здоровья»
files -> Философия техники
files -> Людина І світ
files -> Пленум верховного суду україни постанова n 8 від 30. 05. 97
files -> Вельмишановні колеги! Організаційний комітет VІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Особистість в екстремальних умовах»

Скачати 72.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка