Здібності та їх розвиток у дитиниСкачати 31.99 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір31.99 Kb.
Здібності та їх розвиток у дитини
Український психолог Г.С.Костюк визначив здібності як стійкі індивідуальні властивості людини, що виявляються в її навчальній, виробничій діяльності і зумовлюють їх успіх.
Кожний вид здібностей є здібностями до певного виду діяльності.

Поза діяльністю ці властивості людини не можна розпізнати, описати, схарактеризувати. Ми оцінюємо здібності людей, спостерігаючи, як вони оволодівають вміннями, навичками,які результати їхньої діяльності.
Здібності складаються з властивостей, що тісно повязані з іншими якостями людини – життєвим досвідом, потребами й інтересами, знаннями, вміннями, навичками.
Здібності – це потенційні можливості людини. Вони не даються від народження, а розвиваються в процесі діяльності, при взаємодії дитини з навколишнім світом, під впливом навчання та виховання.

Не підлягає сумніву і те, що за однакових умов життя і діяльності психічні якості дітей не однакові і розвиваються по різному, залежно від уроджених задатків – фізіологічних особливостей, які є основою розвитку здібностей.
Психологія визначила ЗАГАЛЬНЕ ПРАВИЛО РОЗВИТКУ

ЛЮДСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ:

Вони формуються і виявляються тільки в діяльності і тільки в такій, яка не може здійснюватися без наявності цих здібностей.

Пізнавальні здібності – це індивідуально – психологічні особливості, які визначають успішність у вирішенні пізнавальних завдань. Їх неможна ототожнювати із знаннями , вміннями, навичками, але вони формуються у процесі набування останніх і зумовлюють легкість , швидкість навчання нових засобів та прийомів навчальної діяльності.
ПІЗНАВАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ СТАНОВЛЯТЬ ОСНОВУ РОЗВИТКУ ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ.
ЯКОСТІ МИСЛЕННЯ, що становлять зміст пізнавальних здібностей дітей-дошкільників:

  • Осмисленість мислення, яка визначається співвідношенням практичного і словесно-логічного його боків;

  • Гнучкість мислення-здатність перебудови звичних дій,висновків за зміни умов пізнавального завдання, що виявляється в оригінальності підходу до аналізу ситуації, в подоланні «бар;єру»минулого досвіду;

  • Узагальненість мислення – спрямованість на узагальненість істотних ознак, на абстрагування;

  • Самостійність та ініціативність, критичність суджень, які активно розвиватимуться в період шкільного навчання.


ЗДІБНОСТІ СПЕЦІАЛЬНІ – (лат.specialis-особливий)-психологічні особливості індивіда , можливості успішного виконання ним визначеного виду діяльності (музичного, сценічного,літературного).Розвиток спеціальних здібностей спираєься на відповідні задатки, наприклад музичний слух, пам;ять.


Що таке обдарованість?

«ОБДАРОВАНА ЛЮДИНА – ЦЕ З БІОЛОГІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ ВІДХИЛЕННЯ ВІД УСЕРЕДНЕНОЇ НОРМИ»

Карл Густав Юнг.
Одним з критеріїв , що дозволяє зробити висновки про обдарованість, є і н т е л е к т у а л ь н и й к о е ф і ц і є н т

(intelligence QuotientIQ).Як відомо , IQ – показник,що визначається в результаті тестування.
Види розумової обдарованості:

І н т е л е к т у а л ь н а,

А к а д е м і ч н а ,

Т в о р ч а .
Моторна обдарованість(спорт, танці).
Соціальна обдарованість(організаторські здібності).
Практична обдарованість(кулінарія, шиття, робота з деревом…).
ОБДАРОВАНА ДИТИНА – це дитина , яка вирізняється серед своїх однолітків яскраво вираженими успіхами в досягненні результатів на якісно високому рівні, що перевищує умовний «середній» рівень; при важливо мати на увазі, що мова йде не про окремі, випадкові успіхи,а про систематичні, що властиві діяльності цієї дитини.
Т А Л А Н Т ( від грець. Talanton –спочатку вага ,міра, потім у переносному значенні – рівень здібностей) – високий рівень розвитку здібностей. Про наявність таланту варто робити висновки за результатами діяльності людини, що повинні відрізнятися принциповою новизною, оригінальністю підходу.

К Р Е А Т И В Н І С Т Ь - одна з базових характеристик особистості дитини дошкільного віку, характеризує активну позицію дитини, готовність до непередбачуваних рішень, допитливість, здатність до коментування процесу та результату діяльності, стійку мотивацію досягнень, розвинену уяву, а також здатність до створення творчого образу, що вирізняється оригінальністю, варіативністю,гнучкістю та рухливістю.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка