Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «крок м» з спеціальності «Акушерська справа» Частина ІІ внутрішня медицина


Які речовини за величиною гранично допустимої концентрації в повітрі робочої зони відносятьтся до 1 класу небезпеки: +Сторінка6/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.42 Mb.
#993
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

15

Які речовини за величиною гранично допустимої концентрації в повітрі робочої зони відносятьтся до 1 класу небезпеки:+ свинець, ртуть

-бензин, ацетон

-спирт етиловий

-всі відповіді вірні

-
#При пожежі водою не можна гасити:

+ всі відповіді вірні

-легкозаймисті рідини (бензин, нафта)

-електорообладнання під напругою

-корбід, селітра

-цінні папери та устаткування
#Який інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт (старша

медсестра, зав.відділення)?+ первинний, повторний, позаплановий, цільовий

-ветунний

-первинний

-позаплановий

-цільовий
#Перед попередженням про землетрус передається сигнал цивільної оборони:

+“Увага!”-“Бережись землетрусу!”

-“Укритись в захищених спорудах!”

-“Всім! Всім! Всім!”

-“ Попередження!”
#Від урагану найкраще укритися :

+У сховищі. заздалегідь підготовленому укритті, підвалі-У панельному будинку на 1 поверсі

-У підвалі багатоповерхового будинку

-Залишитись на робочому місці

-Під містом
#Розкрийте зміст поняття “смерч”:

+Атмосферний вохор, що виникає в грозовій хмарі

-Обертовий стовп холодного повітря

-Обертовий стовп гарячого повітря

-Сильний вітер понад 30 м за хвилину

-Сильний вітер понад 50 м за хвилину
#Основні законодавчі акти в галузі охорони праці, що забезпечують безпечні і нешкідливі

умови праці на підприємствах та установах подані в:+Кодекс законів про працю

-Конституція України

-Закон України “Про охорону праці”

-Закон України “Про пожежну безпеку”

-Законодавство України про охорону праці
#Які обов’язки керівника виробництва (інженера з техніки безпеки) при прийнятті на роботу нового працівника?

+Провести вступний інструктаж з техніки безпеки

-Розповісти історію створення підприємства

-Провести екскурсію по підприємству

-Ознайомити з планом евакуації

-Ознайомити з працівниками падприємства
#Які захворювання можуть виникнути в медпрацівника пологового будинку у випадку

пошкодження заходів захисту рук (рукавичок) при контакті з кров’ю роділлі?+СНІД

-Артрит

-Туберкульоз

-Гіпотонія

-Алергія
#Основою всього трудового законодавства держави є:

+Кодекс законів про працю-Закон України „Про пожежну безпеку”

-Конституція України

-Закон України „Про охорону праці”

-Постанова Кабінету Міністрів України №992 „Про порядок працевлаштування

випускників ВНЗ”


#Основні положення з реалізації права громадян на життя і здоров’я в процесі праці, відносин між власником і працівником та порядок організації охорони праці в Україні встановлює:

+Закон України про охорону праці-Конституція України

-Кодекс законів про працю

-Указ Президента України

-Наказ МОЗ України №256 „Про заборону застосування праці жінок на важких та

небезпечних роботах”

#Яка мета проведення попередніх медичних оглядів працівників певних категорій?

+Встановлення фізичної та психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретною спеціальністю, запобігання виникненню та розповсюдження інфекційних та паразитарних хвороб-Встановлення антропометричних даних жителів певних регіонів

-Встановлення стану здоров’я населення

-Виявлення ранніх ознак захворювань

-Виявлення хворих для встановлення інвалідності
#Які причини виникнення болю в спині медичної сестри під час виконання

функціональних обов’язків?

+Відсутність досвіду в даній роботі щодо прийняття відповідної робочої пози

-Велика вага пацієнта

-Фізична слабкість медичної сестри

-Неправильне поводження з пацієнтом, пов’язане з наданням допомоги

-Недостатнє використання засобів малої механізації
#Какой металл содержат средства индивидуальной защиты при работе с ионизирующим

излучением?+свинец

-ртуть

-марганец

-железо

-медь
#В ходе операции кровь больной попала в глаза акушерке, что необходимо использовать

для ВИЧ-профилактики?

+альбуцид

-йод

-спирт

-нафтизин

-фурацилин

#Ви акушерка жіночої консультації районної лікарні. Що потрібно мати згідно з

нормативним наказом № 120 МОЗ України.

+Аптечку для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам у разі поранення

-Набір медикаментів для надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах

-Запас предметів індивідуального захисту від кро’яних інфекцій

-Набір антисептичних засобів, які повинні обов’язково використовуватись

-Набір перев’язного матеріалу для використання уразі поранення
#В операційному залі пологового будинку в кінці робочого дня значно погіршилися

показники температурного режиму. Вкажіть систему запобіжних заходів з метою

покращення мікроклімату в приміщенні:

+Ефективна робота примусової припливно-витяжної вентиляції

-Використання засобів індивідуального захисту

-Застосування медичних заходів

-Правильне влаштування комунікацій

-Своєчасне прибирання операційного блоку
#Випускнику спеціальності “акушерська справа” відмовлено в працевлаштуванні після прибуття до зазначеного місця роботи за призначенням. Яку компенсацію передбачено трудовим законодавством випускнику:

+Компенсація витрат пов’язаних з переїздом і поверненням

-Відшкодування витрат пов’язаних з подальшим працевлаштуванням

-Виплата матеріальної допомоги по безробіттю

-Надання особливих гарантій на подальше працевлаштування

-Компенсація непередбачена
#У акушерки, що працювала протягом 2-х років з лікарськими препаратами, виник

дерматит. Який фактор вплинув на організм?+ А* Хімічний

-Фізичний

-Біологічний

-Психофізіологічний

-Механічний
#Травмована під час дорожньо-транспортної пригоди, має сильну кровотечу з лівої ноги.

Яку першу медичну допомогу повинна надати акушерка при артеріальній кровотечі з кінцівки?+ А* Накласти джгут вище місця кровотечі

-Накласти стискаючу пов'язку

-Зігнути кінцівку

-Накласти джгут нижче місця кровотечі

-Всі дії вірні
#Акушерки в пологових відділеннях постійно контактують з кров'ю, що становить

небезпеку виникнення кров'яних інфекцій. Що є найефективнішим у профілактиці

кров'яних інфекцій?

+ А* Щеплення

-Хіміопрепарати

-Антибіотики

-Дезинфікуючі розчини

-Засоби індивідуального захисту
#Технолог вищої категорії прийнятий на роботу однієї з фірм, де чітко визначені умови праці, час роботи. Незручності і надурочна робота було компенсовано додатковою відпусткою, оплатою. Який вид договору укладений у фірмі працюючим?

+Контрактна система найму

-Трудовий договір

-Колективний договір

-Тимчасовий договір

-Договір на сезонну роботу
#На протязі 5 днів паразитологічному відділенні СЕС не працювала витяжна шафа, не вистачало - 4 підноси, 28 предметних скелець. Недоліки були виявлені при обстеженні

комісією з охорони праці місцевої адміністрації. Який вид відповідальності застосує

головний лікар СЕС до завідуючої паразитологічним відділенням?

+Дисциплінарну

-Адміністративну

-Кримінальну

-Матеріальну

-Цивільну
#Кому проводиться ввідний інструктаж?

+всім працюючим, хто поступає на роботу

-при аваріях на підприємстві

-при переводі на роботу з одного цеху в інший

-при зміні технологічного процесу

-працюючим з небезпечними умовами праці
#Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

+З усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу [постійну або тимчасову],

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади

-З працівником, новоприйнятим [постійно або тимчасово] на підприємство

-На робочому місці з усіма працівниками : на роботах з підвищеною небезпекою – один раз на квартал, на інших роботах - один раз на півріччя

-У разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них

-З усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи. Незалежно від рівня їх освіти.

Стажу роботи за цією професією та посади


#Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла. Нагріванням кровоносних судин, серця, мозку та інших органів, через які проходить струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів:

+Термічна-Біологічна

-Механічна

-Електролітична

-Фізична

3.0. Педіатрія

1

Який рівень нормального вмісту кальцію у сироватці крові потрібен для правильного

розвитку кісток?+ 2,25-2,5 ммоль/л

-1-1,5 ммоль/л

-1,75-2,0 ммоль/л

-2,5-2,75 ммоль/л

-2,75-3,0 ммоль/л
#Які з придатків шкіри при народженні дитини недорозвинені?

+ потові залози

-Нігті

-Сальні залози

-пушкове волосся між лопатками

-вії на повіках очей
#У дитини 2 років температура 38°С, в'ялість, розлад сну, та_хікардія, вологий кашель,задишка змішаного типу. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Такі симптоми визначають при:

+ гострій пневмонії

-госториу ларингіті

-назофарингіті

-бронхіальній астмі

-гострому бронхіті
#Дитина 4 років захворіла раптово, з'явився сухий кашель, свистячий видих, який чути на відстані, в акті дихання участь допоміжних м'язів. Визначте діагноз:

+ гострий обструктивний бронхіт

-гострий бронхіт

-гострий ларингіт

-назофарингіт

-гостра пневмонія
#Головним чинником ризику розвитку бронхіальної астми є:

+ алергічні захворювання, що передаються по спадковості

-неефективне лікування пневмоній

-септичні захворювання шкіри

-дисбактеріоз

-хронічні вогнища інфекції
#У дитини з раннього віку спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий

серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується при:+ природженій ваді серця

-вегето-судинній дистонії

-ревматизмі

-малій хореї

-інфекційному міокардиті
#Яке захворювання розвивається у дітей при вживанні грубої їжі з великою кількістю

незрілих фруктів і ягід, збагачену солодкими стравами та екстрактивними речовинами:+ хронічний гастрит

-.хронічний коліт

-гострий ентероколіт

-холангіт

-гострий гастродуоденіт
#Для якого захворювання є характерним ниючий тупий біль у ділянці правого підребір’я з

іррадіацією в праву лопатку?+ хронічного холецистохолангіту

-хронічного гастриту

-хронічного коліту

-хронічного панкреатиту

-виразкової хвороби
#Дитина 5 років захворіла гостро, через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок

поліморфні, симетрично розташовані геморагічно-папульозні висипи, які скупчені

навколо суглобів. Визначте діагноз:

+ геморагічний васкуліт, шкірна форма

-хвороба Верльгофа

-кір

-геморагічний васкуліт, абдомінальна форма

-гемофілія
#Клінічна картина гострого пієлонефриту характеризується у дітей наявністю синдромів:

+ піурія

-ціаноз шкіри

-макрогематурія

-глюкозурія

-Носові кровотечі
#Дівчина 12 років одержує інсулін, порушила дієту і стан погіршився. Шкіра бліда, гіпотонус

м'язів, запах ацетону з ро_ту, посилення діурезу. Визначте діагноз:+ гіперглікемічна кома

-гіпоглікемічна кома

-печінкова кома

-уремічна кома

-Анафілактичний шок
#У дитини в 3 місяця асиметрія голови, плоска потилиця, ве_лике тім'ячко 4,5x5 см.

Симптоми вказують на:+ рахіт

-гіпервітаміноз Д

-алергічний діатез

-спазмофілію

-гіпотрофію
#Загальний стан дитини дуже важкий, температура 39,5 °С, повторні блювання, на шкірі тулуба з'являються елементи геморагічного висипу, які мають "зірчасту форму". Встановіть діагноз.

+ менінгококцемія

-вітряна віспа

-кір

-дифтерія

-скарлатина
#Етапність появи плямисто-папульозного висипу, енантеми, плям Філатова-Копліка-Бельського — симптоми, які вказують на:

+ кір

-скарлатину

-менінгококову інфекцію

-вітряну віспу

-краснуху
#На шкірі новонародженого з'являються пухирі, які розрива_ються, оголюючи ерозивну

поверхню, тому токсикосептич-ний стан дитини відповідає:+ пухирчатці новонародженого

-везикулопустульозу

-псевдофурункульозу

-сепсис

-омфаліт
#Призначте протисудорожні препарати дитині при внутрішньо_черепній травмі після

народження:+ 0,5\% р-н сібазону - 0,1 мл на 1 кг маси

-кокарбоксилаза - 8 мг на 1 кг маси

-0,5\% р-н седуксену - 0,2 мл на 1 кг маси

-50\% р-н анальгіну - 0,1 мл на 1 кг маси

-преднізолон - 1 мг на 1 кг
#Мікрофлора кишечнику дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні переважно

складається з:+ Біфідо-бактерій

-Кишкової палички

-Стрептококів

-Стафілококів

-Дріжджової мікрофлори
#Недоношену новонароджену дитину потрібно зігріти за допомогою грілок. Водою якої температури Ви наповните грілки:

+ 50*С

-40*С

-70*С

-90*С

-35*С
#У новонародженої дівчинки на 2-гу добу життя з’явилося жовтяничне забарвлення шкіри і слизових оболонок. Загальний стан дитини задовільний, сеча і кал мають звичайне забарвлення. Печінка і селезінка не збільшені. Для якого стану характерні дані симптоми:

+ Фізіологічної жовтяниці новонароджених

-Гемолітичної хвороби новонароджених

-Обтураційної жовтяниці

-Вірусного гепатиту

-Аномалій розвитку гепатобіліарної системи
#Згідно календаря профілактичних щеплень у віці 12 місяців дитині проводять вакцинацію проти:

+ Кору, краснухи, паротиту

-Гемофільної інфекції

-Туберкульозу

-Вірусного гепатиту В

-Поліомієліту
#Згідно призначень лікаря, новонародженій дитині з “катаром кишок” Ви ввели

газовідвідну трубку. На який час можна залишити введену трубку:+ 20-30 хвилин

-5-10 хвилин

-2-3-хвилини

-1 годину

-2 години
#Вкажіть препарат, який необхідно ввести дитині при анафілактичному шоці:

+ Преднізолон

-Корглікон

-Еуфілін

-Фуросемід

-Седуксен
#У стаціонар поступила дівчинка 8 років з підозрою на гострий гломерулонефрит. Які

зміни в сечі найбільш характерні для даного захворювання:+ Протеїнурія, гематурія

-Лейкоцитурія, гематурія

-Глюкозурія

-Бактеріурія

-Ацетонурія, протеїнурія
#Воду якої температури Ви підготуєте для промивання шлунку дитині 5 років з гострим

гастритом?+ 20-24*С

-26-28*с

-16-20*с

-36-37*С

-24-28*С
#У дівчинки молодшої групи дитячого садочку діагностовано вітряну віспу. На який термін необхідно ізолювати контактних дітей:

+ 21 день

-7 днів

-5 днів

-10 днів

-17 днів
#Вкажіть, з якої маніпуляції розпочинається невідкладна допомога при гострій дихальній

недостатності:+ Санації верхніх дихальних шляхів

-Оксигенотерапії

-Відволікаючої терапії

-Інфузійної терапії

-Введення еуфіліну
#Вкажіть захворювання, яке супроводжується різким погіршенням загального стану, збудженістю, вимушеним сидячим положенням, експіраторною задишкою, відходженням скловидного харкотиння в кінці приступу:

+ Бронхіальна астма

-Стенозуючий ларинготрахеїт

-Бронхіолі

-Кашлюк

-Обструктивний бронхіт
#Назвіть захворювання, яке розвивається на першому тижні життя та характеризується

наявністю пустул, заповнених серозним прозорим або каламутним вмістом, без

порушення загального стану дитини:

+ Везикулопустульоз

-Попрілості

-Алергічний дерматит

-Пухирчатка

-Скарлатина
#До групи ризику по бронхіальній астмі відносяться діти з:

+ Алергічним діатезом

-Захворюваннями нирок

-Цукровим діабетом

-Захворюваннями шкіри

-Ревматизмом
#Мама з дитиною 2 років звернулась до акушерки ФАПу зі скаргами на погіршення

апетиту, відмову від овочевого пюре та фруктових соків. При огляді шкіра та слизові

оболонки бліді. В загальному аналізі крові еритроцитів 2,7Х 10 в 12 ступені, гемоглобін

85г/л. Якому захворюванню відповідають дані симптоми?+Залізодефіцитній анемії

-Гострому лейкозу

-Геморагічному васкуліту

-Апластичній анемії

-Тромбоцитопенічній пурпурі
#Мами дівчинки 5 років скаржиться на зниження апетиту, слабкість, млявість дитини. При огляді: шкіра бліда, набряки на обличчі, АТ 130/80 мм рт ст., сеча кольору “м’ясних

помиїв” Який метод лабораторної діагностики повинна провести акушерка для

визначення видільної та концентраційної функції нирок.

+Аналіз сечі за Зимницьким

-Загальний аналіз сечі

-Аналіз сечі за Нечипоренком

-Аналіз сечі за Амбурже

-Аналіз сечі за Аддісом -Каковським
#Хворий 9 років скаржиться на часте сечовипускання, біль у животі та в поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 38*С. В загальному аналізі сечі кількість лейкоцитів становить 40-60 в полі зору. Лікар призначив дослідження сечі за Нечипоренком. Яку порцію добової сечі необхідно зібрати акушерці у хворого для виконання цього дослідження?

+Середню порцію ранкової сечі

-Всю ранкову сечуПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал