Збалансований розвиток дитини


Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програмиСторінка9/28
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.11 Mb.
#559
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми

та кількість практичних робіт


розділу

Розділ навчальної програми

Години

Кількість практичних робіт

9 клас (32 години + 3 години резервного часу)1

Інформація. Інформаційні процеси та системи

2
2

Апаратне забезпечення інформаційних систем

3

1

3

Системне програмне забезпечення

7

3

4

Службове програмне забезпечення

3

2

5

Комп’ютерні мережі

6

2

5.1

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

1

5.2

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

3

1

6

Основи роботи з текстовою інформацією

4

2

7

Основи комп’ютерної графіки

7

2

7.1

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

1
7.2

Основи растрової графіки

3

1

7.3

Основи векторної графіки

3

1УСЬОГО:

32

12

Проте, викладання за цією програмою може проводитися і в освітніх закладах, де навчання інформатики здійснювалось раніше, ніж з 9 класу. У цьому випадку ті теми програми, які учні вже вивчали, можуть бути скорочені до рівня узагальнення й систематизації знань з обов’язковим виконанням всіх практичних робіт, що передбачені програмою. Вивільнений час може бути використаний для поглибленого вивчення окремих тем за програмами курсів за вибором «Основи Інтернету» та «Основи комп’ютерної графіки» або використаний для збільшення часу на вивчення інших тем курсу.Наводимо два варіанти розподілу навчальних годин для тих класів, у яких інформатика вивчалась до 9 класу. Розподіл навчальних годин наведено для учнів, які до 9 класу засвоїли матеріал тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем», «Системне програмне забезпечення», «Основи роботи з текстовою інформацією» та «Основи комп’ютерної графіки».
Варіант 1. Поглиблене вивчення теми «Основи Інтернету.

Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті»


розділу

Розділ навчальної програми

К-сть годин

Практичні роботи
9 клас (31 година + 4 години резервного часу)1

Інформація. Інформаційні процеси та системи — узагальнення

1
2

Апаратне забезпечення інформаційних систем — узагальнення

1

№1

3

Системне програмне забезпечення — узагальнення

3

№2–№4

4

Службове програмне забезпечення

2

№5, №6

5

Комп’ютерні мережі

20
5.1

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

№7

5.2

Основи Інтернету — за програмою курсу за вибором «Основи Інтернету»

17

№1–№9 за програмою курсу «Основи Інтернету»

6

Основи роботи з текстовою інформацією — узагальнення

2

№9, №10

7

Основи комп’ютерної графіки — узагальнення

2

№11, №12

8

Резерв навчального часу

4Усього:

35

20


Варіант 2. Поглиблене вивчення теми «Основи комп’ютерної графіки»


розділу

Розділ навчальної програми

Кількість годин

Практичні роботи
9 клас (33 години + 2 години резервного часу)1

Інформація. Інформаційні процеси та системи — узагальнення

1
2

Апаратне забезпечення інформаційних систем — узагальнення

1

№1

3

Системне програмне забезпечення — узагальнення

3

№2–№4

4

Службове програмне забезпечення

2

№5, №6

5

Комп’ютерні мережі

6
5.1

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

№7

5.2

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

3

№8

6

Основи роботи з текстовою інформацією – узагальнення

2

№9, №10

7

Основи комп’ютерної графіки

187.1

Растрова графіка — за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки», тема 4

9

№3–№8 за програмою курсу «Основи комп’ютерної графіки»
7.2

Векторна графіка — за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки», тема 5

9

№9–№14 за програмою курсу «Основи комп’ютерної графіки»

8

Резерв навчального часу

2Усього:

35

22

Звертаємо увагу на те, що незалежно від того, в якому обсязі інформатика вивчалася до 9 класу, має бути проведено принаймні один урок узагальнення й систематизації знань з кожної теми даної навчальної програми, а також усі 12 практичних робіт, передбачених програмою (за винятком практичних робіт у тих темах, що викладаються за програмами курсів за вибором).

Використовуючи вказані програми курсів за вибором, вивчення окремих тем можна поглиблювати і в тому випадку, коли у 9 класі основної школи на інформатику виділяється більше 1 години на тиждень.

Кількість годин на вивчення інформатики може бути збільшена за рахунок варіативної частини навчального плану для додаткового вивчення предмету.Якщо навчальним планом школи передбачена більша кількість годин для вивчення інформатики, то вчителю дозволяється, за погодженням з відповідними районними (міськими) методичними кабінетами, здійснювати адаптацію тематичного планування відповідно до обраного підручника, з урахуванням підготовленості класу, інтересів учнів тощо.

Наводимо два варіанти розподілу навчальних годин для тих класів, в яких на вивчення інформатики відводиться 1,5 та 2 години на тиждень відповідно.
9 клас

(1,5 години на тиждень, всього - 49 годин + 3 години резервного часу)


розділу

Розділ навчальної програми

Кількість годин

Кількість практичних робіт

1

Інформація. Інформаційні процеси та системи.

4
2

Апаратне забезпечення інформаційних систем

6

1

3

Системне програмне забезпечення

8

3

4

Службове програмне забезпечення

5

2

5

Комп’ютерні мережі

9
5.1

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

1

5.2

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

6

1

6

Основи роботи з текстовою інформацією

7

2

7

Комп’ютерна графіка

10
7.1

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

2
7.2

Основи растрової графіки

4

1

7.3

Основи векторної графіки

4

1

8

Резерв навчального часу

3Усього:

52

129 клас

(2 години на тиждень, всього - 66 години + 4 години резервного часу)


розділу

Розділ навчальної програми

Кількість годин

Кількість практичних робіт

1

Інформація. Інформаційні процеси та системи.

2
2

Апаратне забезпечення інформаційних систем

3

1

3

Системне програмне забезпечення

7

3

4

Службове програмне забезпечення

3

2

5

Комп’ютерні мережі

20
5.1

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

1

5.2

Основи Інтернету — за програмою курсу за вибором «Основи Інтернету»

17

№1–№9 за програмою курсу «Основи Інтернету»

6

Основи роботи з текстовою інформацією

4

2

7

Комп’ютерна графіка – за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки», теми: 1-4

27

№1–№12 за програмою курсу «Основи комп’ютерної графіки»

8

Резерв навчального часу

4Усього:

70

30


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендації щодо викладання курсу та розподіл навчальних годинна вивчення розділів програми містяться в самій програмі для 9 класу.

Навчання інформатики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься, як і в минулих роках, за підручниками авторів: 1. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. «Інформатика. 9 клас» (видавництво “Ґенеза”).

 2. Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М. «Інформатика. 9 клас» (видавництво «BHV»).

 3. Володін В.В., Володіна І.Л. «Інформатика. 9 клас» (видавництво «Гімназія»).

 4. Морзе Н.В., Вебер В.П., Кузьминська О.Г. «Інформатика. 9 клас» (видавництво «Школяр»).

1. В основу викладення навчального матеріалу в підручнику «Інформатика. 9» (автори Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько) покладено об’єктний і алгоритмічний підходи. Подання навчального матеріалу в підручнику здійснюється дедуктивно: від загальнотеоретичних відомостей про об’єкти вивчення до алгоритмів виконання окремих дій над цими об’єктами. Навчальний матеріал підручника поділено відповідно до програми для 9 класу на 7 розділів. Підручник містить 12 практичних робіт, виконання яких, відповідно до програми, є обов’язковим для всіх учнів.

Для методичної підтримки викладення інформатики за даним підручником, авторами створена спеціальна веб-сторінка за адресою http://allinf.at.ua, на якій розміщено різноманітні методичні та дидактичні матеріали: календарне планування курсу, файли-заготовки для практичних завдань і практичних робіт, корисні посилання, інший теоретичний і практичний матеріал.

До підручника видано «Збірник завдань, тренувальних вправ і завдань для тематичного оцінювання» та диск, який містить файли-заготовки для виконання Тренувальних вправ, завдань для самостійної роботи, Практичних робіт із Збірника.

2. Навчальний матеріал підручника «Інформатика. 9 клас» (автори І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко) структуровано за поурочним принципом: підручник складається з 32 розділів відповідно до 32 годин, відведених на вивчення курсу за програмою 9 класу. На опрацювання кожного розділу відводиться один урок. Розділи об’єднані у 7 частин, кожна з яких відповідає одній темі навчальної програми. Навчальний матеріал підручника подано з урахуванням «об’єктно орієнтованої» методики вивчення інформатики й диференціації теоретичного матеріалу та навчальних завдань. В підручнику описано всі 12 практичних робіт, які заплановано програмою 9 класу і, крім того, близько 40 вправ для виконання на комп’ютері.

Для повноцінного формування в учнів всіх передбачених програмою знань, умінь і навичок необхідно використовувати й інші складові навчального комплекту, а саме практикум і робочий зошит (автори І.О. Завадський, О.В. Пасічник, В.В. Бойчук) та онлайновий навчальний засіб «Інформатика-9», опублікований на порталі http://itosvita.ucoz.ua. Практикум і робочий зошит опубліковано в одному виданні, яке містить: • покрокові інструкції з виконання вправ, умови яких подано в підручнику;

 • завдання дослідницького і творчого характеру, що допоможуть учням опанувати та закріпити теоретичний матеріал;

 • кросворди і ребуси.

Найважливішою складовою онлайнового навчального засобу «Інформатика-9» є онлайнові робочі зошити, які надають учням можливість колективно працювати над виконанням навчальних завдань. Цей засіб є Інтернет-аналогом роботи в групах, який дозволяє учням опановувати навчальний матеріал ефективніше, ніж у разі індивідуальної роботи, а вчителю – контролювати у єдиному середовищі роботу кожного учня.

Додатковим електронним навчальним засобом під час вивчення інформатики у 9 класі є он-лайнова навчальна система «Інформатика-9», за допомогою якої учні зможуть:

• проходити тематичні тестування протягом року;

• на кожному уроці виконувати в онлайновому середовищі індивідуальні та колективні навчальні завдання, спрямовані на закріплення матеріалу уроку, розвиток логічного й алгоритмічного мислення, вміння систематизувати і класифікувати поняття й об’єкти

Для методичної підтримки викладення інформатики за даним підручником, а також викладання курсів за вибором, авторами створено веб-сайт за адресою http://itosvita.ucoz.ua.

3. Дворівневий підручник «Інформатика, 9 клас» (автори В.В. Володін, І.Л. Володіна) складається з 7-ми розділів, які представлено 27 параграфами. Назви усіх розділів, їх послідовність та кількість повністю співпадають із навчальною програмою 9 класу, що має полегшити роботу вчителя та учнів.

Хоча діюча програма вивчення інформатики в 9-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів розрахована на початок вивчення інформатики в 9 класі, деякі учні могли вивчати основи інформатики за іншими програмами в минулі роки. Тому автори підручника пропонують учителю та учням, що працюватимуть за цим підручником, обрати один з двох рівнів опрацювання навчального матеріалу (основний, розрахований на початок вивчення інформатики, та поглиблений, призначений для учнів, що продовжують вивчати інформатику або проявляють зацікавленість до вивчення предмету).

Підручник містить 12 практичних робіт, тематика яких повністю відповідає діючій програмі 9 класу. Завдання практичних робіт є різнорівневими, що дає можливість використовувати ці роботи в класах різного рівня та різної підготовки учнів.

Для організації оптимальної та ефективної роботи з курсом авторами створено навчально-методичний комплект, до складу якого входять підручник, робочий зошит, набір комп’ютерних навчальних матеріалів для виконання практичних та навчально-тренувальних завдань, набір комп’ютерних презентацій для підготовки та проведення мультимедійних уроків, набір комп’ютерних тестів. Матеріали, необхідні для роботи з курсом, розміщено на сайті авторів: www.svitinfo.com/book .4. У підручнику «Інформатика. 9 клас» (автори Н.В. Морзе, В.П. Вебер, О.Г. Кузьминська) навчальний матеріал складається з 7-ми розділів. Назви розділів, їх послідовність та кількість не співпадають із навчальною програмою 9 класу. При роботі з підручником передбачається використання учнями робочого зошита та матеріалів, що зберігаються на компакт-диску, для виконання практичної частини кожного уроку. Підручник містить 8 практичних робіт, тематика яких не повністю відповідає діючій програмі 9 класу.

У підручнику також пропонується для виконання навчальний проект «Подорожуємо Україною» – створення особливої карти нашої держави, на якій за допомогою спеціальних позначок будуть вказані цікаві місця (природні, історичні, культурні тощо) мальовничих куточків України.

Цей підручник є складовою частиною навчально-методичного комплекту з інформатики, до якого входять підручник, два робочі зошити та мультимедійний диск.

Матеріали, необхідні для роботи з курсом, розміщено на сайті авторів: www.shkolyar.com.ua.


Програмне та навчально-методичне забезпечення викладання інформатики в 10-11 класах

Вивчення інформатики в 10-11 класах може здійснюватися за навчальними програмами рівнів стандарту або академічного та профільними програмами відповідно до напряму й профілю навчального закладу (наказ МОН від 27.08.2010 р. №834 «Про затвердження Типових навчальних планів ЗНЗ ІІІ ступенів»):
Напрям

Профіль

10 кл.

11 кл.

Рівень програми

1. Суспільно-гуманітарний

(додаток 8) • історичний

 • правовий

 • філософський

 • економічний

1

1

11

1

1

11

стандарт

стандарт


стандарт стандарт

2. Філологічний

(додаток 9) • української філології

 • іноземної філології

1

1


1

1


стандарт стандарт

3. Художньо-естетичний

(додаток 11)художньо-естетичний

1

2

академічний

4. Спортивний

(додаток 12) • спортивний

 • військово-спортивний

1

1


1

1


стандарт

стандарт


5. Природничо-математичний

(додаток 5-7) • фізико-математичний

 • математичний

 • фізичний

 • екологічний

 • біолого-хімічний

 • біолого-фізичний

 • географічний

 • біотехнологічний

 • хіміко-технологічний та агрономічний

 • фізико-хімічний

1

1

11

1

11

1

11

1

2

21

1

11

2

22

стандарт

академічний

академічний

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

академічний

академічний

академічний


6. Технологічний

(додаток 10) • технологічний

 • інформаційно-технологічний

1

1+4


1

2+3


стандарт

академічний+

курси за виборомПрограма рівня стандарту розрахована на вивчення інформатики в 10-11-х класах (автори І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова) в обсязі 1 година на тиждень. Автори програми виходили з припущення, що у 9 класі основної школи вже вивчали інформатику за програмою І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка та Ж.В. Потапової. Тому дана програма є логічним продовженням згаданої програми для 9 класу і для цілісного сприйняття закладених в ній методичних ідей та міжтематичних зв’язків має розглядатися з програмою для 9 класу разом.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендації щодо викладання курсу та розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми містяться в самій програмі рівня стандарту для 10-11 класів.

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми і кількість практичних робіт може бути таким:

10 клас. Рівень стандарту

(31 година + 4 години резервного часу)

розділу

Розділ навчальної програми

Години

Кількість

практичних

робіт

1

Комп’ютерні презентації та публікації

12
1.1

Створення й показ слайдових презентацій

6

2

1.2

Обробка мультимедійних даних

3

1

1.3

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

1

2

Текстовий процесор

8

3

3

Служби Інтернету

7
3.1

Електронна пошта

4

2

3.2

Інтерактивне спілкування

3

2

4

Інформаційні технології у навчанні

4
4.1

Програмні засоби навчання профільного предмету

2
4.2

Навчання в Інтернеті

1
4.3

Програмні засоби навчання іноземних мов

1Усього

31

11

11 клас. Рівень стандарту

(33 години + 2 години резервного часу)

розділу

Розділ навчальної програми

Години

Кількість

практичних

робіт

5

Базові поняття програмування

5

1

6

Системи обробки табличної інформації

11

5

7

Бази даних

9

3

8

Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів

8

3
Усього:

33

12

Програмою передбачено виконання практичних робіт, зміст яких дібрано так, що їх тривалість не має перевищувати 25 хвилин (відповідно до санітарних норм щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів даної вікової категорії).

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора, презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом у середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми). Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, методика проведення кожного уроку має бути ретельно опрацьована вчителем із урахуванням зазначених вище санітарних норм.

Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено у додатках до програми). Комп’ютерна техніка має використовуватися на кожному уроці інформатики.

Кількість навчального часу, що відводиться на вивчення тієї чи іншої теми, може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану залежно від особливостей того чи іншого напряму й профілю навчання. Наприклад, у закладах суспільно-гуманітарного напряму може детальніше викладатися тема «Створення, публікація і підтримка веб-ресурсів», а в закладах природничо-математичного напряму – «Системи обробки табличної інформації». Розширення тем курсу здійснюється через викладання цих тем за програмами курсів за вибором, перелік яких наведено в Додатку 1. Профільність навчання під час вивчення інших тем курсу може реалізовуватися як шляхом їх розширення, так і завдяки підбору профільно-орієнтованих навчальних завдань.

Вивчення деяких тем курсу може бути поглиблено і в тому випадку, коли учні почали вивчення інформатики до 9 класу і деякі теми курсу вже успішно опанували. У цьому випадку поглиблене вивчення окремих тем також здійснюється за програмами курсів за вибором, перелік яких наведено в Додатку 1, а вивчення тем, які учні вже опанували, скоротити лише до виконання практичних робіт. Використовуючи вказані програми курсів за вибором, вивчення окремих тем можна поглиблювати і в тому випадку, коли в 10–11 класах згаданих вище профілів на інформатику виділяється більше 1 години на тиждень.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка