Збалансований розвиток дитиниСторінка4/28
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Можливі види контрольних робіт:

— тест;


— відповіді на запитання;

— контрольний літературний диктант;

анкета головного героя;

— комбінована контрольна робота тощо;

— письмові контрольні твори.


Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

— складання оповідання (казки) за прислів’ям;

— добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

— введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

— усний переказ оповідання, епізоду твору;

твір-характеристика персонажа;

— написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

— написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

— твір-опис за картиною;

— складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника );

— підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

— складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

— написання реферату;

— ідейно художній аналіз поетичного чи прозового твору;

— написання листа авторові улюбленої книжки;

— інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

Перелік головних вимог щодо основних видів оцінювання, виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливості проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета, їх перевірки й критерії оцінювання містяться у відповідному методичному листі міністерства від 21.08.2010 №1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу з української літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо темами над датами и журналі не робиться.

Відповідно до наказу міністерства від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф міністерства, схвалення відповідною комісією Навчально-методичної ради з питань освіти міністерства.

Щодо використання посібників, що містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків нагадуємо, що вчитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:

— посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

— від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років.

Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», повинен самостійно складати конспект (план-конспект) уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

Навчально-методична література, яка має гриф міністерства і схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: навчально-методичні комплекти до підручників, у тому числі книжки для вчителя із календарно-тематичним плануванням уроків, щорічно зазначаються в Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих міністерством для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою для основної і старшої школи й друкуються на початку навчального року в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України».

Одним із важливих шляхів оновлення методичної системи вивчення української літератури та урізноманітнення форм навчання є використання сучасних інформаційних технологій. Серед програмно-педагогічних засобів навчання з української літератури, що мають схвалення міністерства, є: Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Дидактичні мультимедійні матеріали. 8 клас. – К.: Грамота, 2008; навчальні комплекти, підготовлені видавничими структурами Всеукраїнського товариства «Просвіта»: компакт-диски та аудіокасети «Етнічна музика України» (14 частин), «Перлини української культури» (5 частин) тощо.У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти:

 • pysar.tripod.com – класична українська література;

 • www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

 • poetry.uazone.net – українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

 • books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників;

 • www.lib.proza.com.ua – твори сучасних українських і зарубіжних авторів;

 • litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;

 • www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття та ін.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад:

 • www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур’єр»;

 • www.elitprofi.com.ua/gazeta – «Книжник-ревю»;

 • www.krvtyka.kiev.ua – «Критика» та ін.


Орієнтовна тематика засідань

міськ(рай)методоб’єднань учителів української літератури


 1. Використання сучасних інноваційних технологій – важливий резерв поліпшення якості шкільної літературної освіти.

 2. Методика відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.

 3. Курси за вибором і факультативи – основний компонент допрофільної та профільної філологічної підготовки старшокласників.

 4. Вивчення нововведених до шкільної програми творів з української літератури.

 5. Формування в учнів креативно особистісних компетентностей у процесі шкільного аналізу літературного твору.

 6. Обговорення Проекту Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Освітня галузь «Мови і літератури» (Дивослово. – 2011. – № 8. – С. 16 – 27).


Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури

в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011 – 2012 навчальному році
У 2011/2012 навчальному році у 5-9 класах вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання здійснюватиметься за навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України:

 • Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.;

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної (світової) літератури. 8-9 класи. / За загальною редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська.

У 10-11 класах навчання буде організовано за програмами рівня стандарту (1 година на тиждень), академічного рівня (2 години на тиждень), профільного рівня (3 години на тиждень), створеними на основі профільних програм:

 • Світова література. 10 – 11 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2010. – 52 с.

 • Зарубіжна література. 10-11 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, філологічний та спортивний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2010. – 56 с.

У зв’язку з переходом на 11-річний термін навчання в загальноосвітніх навчальних закладах було допрацьовано і скориговано програми зі світової літератури, збережені години, відведені на вивчення навчального матеріалу в усіх класах, з'явилася можливість вивчення світової літератури в класах філологічного напряму в об'ємі трьох годин на тиждень.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 року № 1/9-834 «Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня» розподіл годин щодо світової літератури за рівнями змісту освіти зберігається і в 2011 – 2012 навчальному році й виглядає таким чином:Навчальний предмет

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Класи

10

11

10

11

10

11

Світова література

1

1

2

2

3

3

У разі, якщо в навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти.

Методика навчання світової літератури у профільних класах потребує врахування психологічних особливостей учнів, які обрали філологію як профільний предмет. Важливо зберегти посилену мотивацію, індивідуальні пізнавальні запити філологічно обдарованих учнів.

Належна увага має приділятись підтримці й розвитку самостійності учнів у навчанні, їх участі у таких видах діяльності, як проектна й дослідницька. У профільній школі процес навчання орієнтується переважно на активне використання методів дослідження, що передбачає постановку проблеми, організацію дослідження, оформлення й захист результатів, самооцінювання. Домінуючою формою спілкування на уроках має бути діалог – учителя з учнем, учня – з іншими учнями, творча індивідуальна робота та робота в парах, групова форма навчальної діяльності.

Програми для профільної 11-річної школи розміщені на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також вийшли друком окремою збіркою у видавництві «Грамота» (Світова література. 10-11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. 2011 рік.).

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/svit_lit_st.doc

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/svit_lit_ak.doc

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/svit_lit_pr.doc

Одним із компонентів допрофільної і профільної підготовки школярів є використання в навчальному процесі курсів за вибором і факультативів.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України рекомендує для використання збірники:

 • Зарубіжна література: Збірник програм факультативних курсів для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Упорядники: Ю. Ковбасенко, В. Федоренко, Н. Жданова // Зарубіжна література, 2008. – № 1-3 (545-547).

 • Збірник програм курсів за вибором та факультативів зі світової літератури / за загальною редакцією К.В. Таранік-Ткачук, І.П. Дворницької. – Тернопіль: Мандрівець, 2010.

Для підготовки до державної підсумкової атестації зі світової літератури у 9 та 11 класах рекомендуємо використовувати:

 • «Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 9 клас» (авт. Бондарева О.Є., Сегеда Т.П., Фоміна С.П. – К.: Освіта, 2011);

 • «Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 11 клас» (авт. Бондарева О.Є., Сегеда Т.П. Фоміна С.П. – К.: Освіта, 2011).

Розподіл годин з урахуванням основних видів поурочної та позаурочної діяльності у процесі вивчення світової літератури виглядає таким чином:

клас

на тиждень

розвиток мовлення

позакласне читання

контрольна робота

перевірка зошитів

семестр

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

5

2

2

2

2

2

2

3

4

5

6

2

2

2

2

2

3

3

4

5

7

2

2

2

2

2

3

3

4

5

8

2

2

2

2

2

3

3

4

5

9

2

2

2

1

1

4

4

4

5 • у старшій профільній школі

рівень

стандарту

академічний

профільний

клас

10

11

10

11

10

11

Кількість годин

на тиждень

1

1

2

2

3

3

розвиток мовлення

І семестр

1

1

2

2

3

3

ІІ семестр

1

1

2

2

3

3

контрольна робота

письмовий твір

класний

І с

1

1

1

1

1

1

ІІ с

1

1

1

1

1

1

домашній

І с

1

1

1

1

1

1

ІІ с

1

1

1

1

1

1

інші види контролю

І семестр

1

1

2

2

3

3

ІІ семестр

1

1

2

2

3

3

позакласне читання

І семестр

1

1

2

1

2

2

ІІ семестр

1

1

2

1

2

2

перевірка зошитів

І семестр

4

4

4

4

4

4

ІІ семестр

5

5

5

5

5

5

Обов’язковими в 5-11 класах є контрольні види діяльності. Написання класних контрольних творів, як правило, відбувається на уроках розвитку зв’язного мовлення.Клас

І семестр

ІІ семестр

Обсяг (сторінок)

класний

домашній

класний

домашній

5

-

-

1

-

0,5 – 1

6

1

-

1

-

1 – 1,5

7

1

-

1

-

1,5 – 2

8

1

-

1

-

2 – 2,5

9

1

1

1

1

2,5 – 3

10

1

1

1

1

3 – 3,5

11

1

1

1

1

3 – 3,5

Усі контрольні роботи (враховуючи контрольні твори) учні мають виконувати в окремо заведеному зошиті для контрольних робіт, усі інші види діяльності – у робочому зошиті. Оформляючи записи, слід дотримуватися орфографічного режиму (див. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 14-15 за 2009 р., С. 36). Ураховуючи специфіку предмета, а саме його пріоритетні цілі, зокрема, виховання потреби у творчій самореалізації, духовному зростанні та формуванні естетичних смаків особистості учня, оформлення в робочому зошиті письмових робіт (фрагментів тексту, схем, таблиць, ескізів тощо) дозволяється кольоровими кульковими ручками та олівцями.

Шкільний курс світової літератури викладається українською мовою. Водночас, за наявності необхідних умов (достатнє володіння учнями мовою оригіналу, якою написаний художній твір; високий рівень підготовки вчителя, у тому числі можливість дослідження образної системи, засобів виразності, поетики, стилістичних особливостей автентичного тексту), бажаним є розгляд художніх текстів мовою оригіналу.

На засіданнях методичних об’єднань учителів світової літератури слід зосередити увагу колег на таких питаннях:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка