Збалансований розвиток дитиниСторінка16/28
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.11 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

Орієнтовна тематика засідань

міськ/райметодичних об'єднань учителів хімії

 1. Структура, зміст та методичне забезпечення шкільної хімічної освіти.

 2. Формування предметних компетенцій школярів засобами хімічної освіти.

 3. Особливості викладання хімії в умовах профільного навчання.

 4. Допрофільна підготовка як важлива складова професійної орієнтації учнів.

 5. Формування дослідницького стилю мислення учнів засобами шкільного хімічного експерименту.

 6. Розвиток інтелектуального та творчого потенціалу обдарованої молоді.

 7. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з хімії.

 8. Використання проектної технології під час вивчення хімії.Методичні рекомендації

щодо вивчення біології в 2011-2012 навчальному році
Одним із предметів інваріантної складової начальних планів є біологія. У 2011-2012 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на викладання предметів за новими різнорівневими навчальними програмами, які створено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

У 2011-2012 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. Методичні рекомендації щодо вивчення біології у цих класах за названою вище програмою подані в «Методичних рекомендаціях щодо вивчення біології в 2009-2010 навчальному році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України – 2009 р. – 16, 17, 18).

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

У 8-9 класах з поглибленим вивченням біології навчання біології здійснюватиметься за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009). Методичні рекомендації щодо вивчення біології в цих класах за названою вище програмою подані в «Методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2009-2010 навчальному році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України – 2009 р. – 16, 17, 18).

У 10-11 класи з поглибленим вивченням біології – за програмою для профільного рівня, надрукованою у збірнику програм для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень (Тернопіль: Мандрівець, 2011).

За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 10 класу гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України отримали підручники: • Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) / Автори: Балан П.Г., Вервес Ю.В., Поліщук В.П. – К.: Генеза;

 • Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень) / Автори: Тагліна О.В. – Харків: Ранок;

 • Біологія. 10 клас (профільний рівень) / Автори: Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В. – К.: Планета книжок.

Навчання біології в 2011-2012 навчальному році в 11 класі буде здійснюватися за підручниками, що є переможцями в конкурсі підручників з біології для 11 класу. Список цих підручників розміщений на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України :

 • Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) / (автор Тагліна О.В.). Видавництво “Ранок”;

 • Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) / (Автори: Балан П.Г., Вервес Ю.Г.). Видавництво “Генеза”;

 • Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) / (Автори: Межжерін С.В., Межжеріна Я.О.). Видавництво “Освіта”;

 • Біологія (профільний рівень) / (Автори: Коршевнюк Т.В., Бездольна Г.С., Фруктова Я.С.). Видавництво “Планета книжок”.

Під час планування тем навчального матеріалу вчителю необхідно вказувати обов’язкові результати навчання, зокрема, вимоги до знань та вмінь учнів, що передбачені в кожній темі. Кількість годин, передбачених для вивчення розділів і тем, є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути використаними для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчальна програма передбачає проведення екскурсій з біології. Учитель має право самостійно обирати час їх проведення, використовуючи для цього резервні години або години навчальної практики.

Кількість годин на вивчення біології в основній та старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватися відповідно до типових планів / див. лист МОН молодьспорту від 2.04.11 № 1/9-325/.

Розподіл кількості годин на навчання біології в основній школі

Клас навчання

Кількість годин на тиждень

7

2

8

2

8 з поглибленим вивченням біології

4

9

3

9 Спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов

2,5 (див. лист МОН України від 22.05.2009 № 1/9-353)

9 з поглибленим вивченням біології

4


Розподіл кількість годин на вивчення біології в старшій школі

за різними рівнями змісту:

Рівень змісту

10 клас

11 клас

Рівень стандарту

1,5

1,5

Академічний рівень

1,5

1,5

Профільний рівень

5

5

Рівень змісту освіти, на якому вивчається біологія, визначається профілем навчання. Таблицю відповідності рівня навчання біологічної освіти і профілю навчання наведено в методичних рекомендаціях щодо вивчення біології в 2010-2011 навчальному році (лист МОН України від 21.08. 2010 №1/9 -580).

Навчальним планом передбачено однакову кількість годин на навчання біології за рівнем стандарту й академічним рівнем. Однак ці програми мають відмінності у змісті й обов’язкових результатах навчання, а саме: вимогах до рівня засвоєння і застосування знань, розв’язування елементарних вправ та виконання лабораторних та практичних робіт.

Відповідно до листа МОН молодьспорту від 29.04.11 3 1/9-325 “Про навчальні плани загальноосвітніх закладів на 2011-2012 навчальний рік” навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової за рахунок годин варіативної складової. Так, з метою забезпечення умов для опанування учнями 10-11 класів змісту біології на академічному рівні навчальний заклад може виділити додатково 0,5 години на вивчення біології за рахунок варіативної складової. У такому разі вчитель використовує програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. На академічному рівні збільшена кількість лабораторних і практичних робіт у порівнянні з рівнем стандарту, тому додані навчальні години доцільно використовувати саме на практичну складову навчальної програми, а саме: виконання лабораторних і практичних робіт, вправ на застосування знань, узагальнення навчального матеріалу.

Типові навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття. У 2011-2012 навчальному році вибір програм курсів за вибором та факультативів для допрофільної підготовки та профільного навчання буде здійснюватися лише за посібником ″Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009.-288 с.″, в якому подані програми факультативів та курсів за вибором для всіх класів основної та старшої школи.

Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.

Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором. Курс за вибором (факультатив), програма якого розрахована на 35 годин і більше, може вивчатися упродовж двох років.

Облік факультативних занять здійснюється в окремому журналі, Облік занять курсів за вибором, за рішенням навчального закладу, може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з факультативів та курсів за вибором приймається навчальним закладом.


Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів проводитиметься відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р. № 329 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 р. №566/19304). Ці критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь та навичок учні та показником оцінки в балах відповідно до рівня навчальних досягнень.

Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий. Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології містяться у програмах з біології.

За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учні на уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійної та контрольної роботи, тестування; графічної, зокрема роботи з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами; практичної, зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними об’єктами, виготовлення виробів.

При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:


 • характеристика відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

 • якість знань;

 • сформованість загальнонавчальних та предметних умінь та навичок;

 • рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

 • вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези;

 • самостійність оцінних суджень.

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу. Оцінювання здійснюється за 12-бальною системою і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 .

У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня цим Критеріям позначається “не атестований”.

Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.

До інших систем оцінювання може відноситися рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для::


 • підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;

 • розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;

 • підвищення об’єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання;

 • градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідницькі й художні проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.

Портфоліо – це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Впровадження рейтингової системи оцінювання та методу оцінювання – портфоліо здійснюється з урахуванням рекомендацій МОНмолодьспорту.

Видами оцінювання начальних досягнень учнів з біології є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Однією з форм поточного оцінювання є оцінювання виконання лабораторних і практичних робіт. У критеріях оцінювання навчальних досягнень зазначено вимоги до оцінювання лабораторних (практичних) робіт щодо їх виконання, оформлення та формулювання висновків. Оцінюючи лабораторну (практичну) роботу учителю необхідно оцінювати навчальну діяльність учнів не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення, зважати на рівень самостійності учнів у виконанні роботи та формулюванні висновків з урахуванням вікових особливостей учнів. Так в учнів старшої школи вже має бути сформоване уміння формулювати висновки до лабораторної (практичної) роботи на підставі теми, мети і результатів проведеної роботи. Тому включення в лабораторну (практичну) роботу для учнів 10-11 класів завдань “У висновку дайте відповідь на запитання...” є недоцільним і таким, що не відповідає критеріям оцінювання.

Оцінювання лабораторних і практичних робіт з біології здійснюється на розсуд учителя і в залежності від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групою, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково у окремих учнів.

Лабораторні і практичні роботи оформлюються в робочих зошитах. У навчальному процесі можуть використовуватись робочі зошити або зошити для лабораторних і практичних робіт з друкованою основою, які мають гриф “Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах”, якщо від дати надання грифу даному посібнику минуло не більше п’яти років.

Тематичне оцінювання на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Окремий урок тематичної атестації, з метою здійснення відповідного оцінювання, не проводиться. Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт (усних відповідей, лабораторних, практичних, самостійних, контрольних, творчих робіт) та навчальної активності школярів.

Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Зміст завдань контрольної роботи може охоплювати зміст однієї навчальної теми або декількох навчальних тем. Час проведення контрольної роботи та її зміст визначає вчитель. Для контрольної перевірки, згідно з критеріями оцінювання й вимогами програми з біології до результатів навчання, необхідно використовувати завдання різної форми та різних рівнів складності. Завдання для контрольної роботи мають спиратися не тільки на базові знання учнів, а й на вміння їх застосовувати. Тому на ряду із завданнями, які передбачають уміння учнів впізнавати біологічні факти, поняття, терміни, властивості організмів, особливості процесів, необхідно включати завдання, що вимагають від учнів уміння описувати та характеризувати організми та процеси, порівнювати й класифікувати, використовувати діаграми, таблиці та графіки, надавати або вибирати пояснення, формулювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою думку.

Оцінювання навчальних досягнень учнів, згідно з критеріями оцінювання, вимагає включення до контрольної роботи як завдань у тестовій формі, так і відкритих завдань з короткою та розгорнутою відповіддю, які вимагають від учнів самостійно сформулювати відповідь на поставлене запитання та відповідно її оформити.

Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних робіт або на окремому аркуші (зі штампом навчального закладу). Оцінка за ведення зошитів з біології в класний журнал не виставляється.Особливості навчальних програм з біології для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

У 11 класі на вивчення біології на академічному рівні надається 70 годин (2 години на тиждень), із них 5 годин резервних. Пропонуємо орієнтовний розподіл годин між темами для вивчення біології на академічному рівні в 11 класі:
№ п/п

Назви тем

Кількість годин

1.

Розмноження організмів

4

2.

Закономірності спадковості

11

3.

Закономірності мінливості

5

4.

Генотип як цілісна система

8

5.

Індивідуальний розвиток організмів

8

6.

Популяція. Екосистема. Біосфера

13

7.

Основи еволюційного вчення

9

8.

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

6

9.

Узагальнення

1

Звертаємо увагу на те, що у новій програмі з біології для 11 класу вивчення питань щодо розмноження організмів передбачено перед вивченням закономірностей спадковості та мінливості, а питання індивідуального розвитку організмів включено у зміст окремої навчальної теми “Генотип як цілісна система”. У зміст програми включено такі актуальні питання сучасної науки як трансгенні організми, біотехнології, клонування. У темі “Основи еволюційного вчення” заплановано для виконання практичну роботу “Порівняння природного і штучного добору”, виконання якої сприятиме усвідомленому засвоєнню учнями знань про природний добір, а також виявленню рівня сформованості в одинадцятикласників уміння порівнювати. Виконання практичної роботи “Розв’язання типових задач на визначення типу мутацій”, що включена в програму академічного рівня, має бути спрямоване на перенесення теоретичних знань про типи мутацій та застосування знань у дещо зміненій ситуації. Використання подібних завдань у навчальному процесі заслуговує на особливу увагу, оскільки результати моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів з біології засвідчують про недостатній рівень сформованості в учнів уміння аналізувати, виділяти головне, узагальнювати, застосовувати теоретичні знання.

Надорганізмові рівні організації живої природи за новою програмою вивчаються в межах однієї навчальної програми “Популяція, Екосистема. Біосфера”. Зміст навчального матеріалу теми враховує, що учні 11 класів, які навчаються на академічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий предмет “Екологія”, навчальна програма якого охоплює 8 взаємопов’язаних тем:

Теми навчальної програми шкільного курсу “Екологія”


№ п/п

Назва тем

1.

Екологія як наука про довкілля

2.

Природа і людина: системний підхід

3.

Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем від антропогенних навантажень

4.

Проблема деградації природних компонентів

5.

Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії

6.

Проблема збалансованого природокористування

7.

Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

8.

Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території


Навчання біології на профільному рівні. Програма профільного рівня відрізняється обсягом понятійного апарату, глибиною розкриття понять, посиленням практичної складової програми. Відмінність у змісті і вимогах до результатів навчання зумовлюють методичні і процесуальні особливості навчання біології на профільному рівні. Методика навчання біології на профільному рівні має бути насичена прийомами, що сприяють розвитку самостійності, дослідницьких умінь, інформаційної грамотності учнів. Перспективним є використання діяльнісного підходу, дослідницьких методів, різноманітних видів самостійних робіт, інформаційно-комунікаційних технологій. Якісному засвоєнню знань, розвитку біологічних компетенцій учнів сприятиме залучення їх до різноманітної проектної діяльності: дослідницької, творчої, інформаційної, практично-орієнтованої. Для організації проектної діяльності доцільно використовувати тематику практикумів.

Метою практикумів є поглиблення, розширення і узагальнення знань, отриманих учнями в процесі самостійного навчання та дослідної діяльності. Учитель може запропонувати учням для обов’язкового виконання одну роботу практикуму на вибір. Результати виконання можуть бути представлені у вигляді звіту, доповіді, наукового реферату, комп’ютерної презентації тощо. Для проведення практикумів можуть бути використані години резервного часу. Оцінка за практикум виставляється у класному журналі в колонці з написом “Практикум” без зазначення дати та враховуються в тематичному оцінюванні як поточна оцінка.

Лабораторні та практичні роботи, позначені в програмі зірочкою (лабораторні роботи №№ 3, 4, 5; практична робота № 9) виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням матеріально-технічного забезпечення та профілю навчання. Учитель може замінювати окремі роботи рівноцінними, відповідно профілю навчання, тобто пропонувати власну тематику робіт.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка